Hobbies - Poetry - Ramasite
back to Poems...

  Rămăşiţe

alţii culeg flori, eu culeg... rămăşiţe.

    dot    ©anonymousromanian  Zîmbet
    dot    ©anonymousromanian  Vis?
    dot    ©anonymousromanian  Permesso...
    dot    ©anonymousromanian  După Treizeci De Ani
    dot    ©anonymousromanian  Lîngă Fag
    dot    ©anonymousromanian  Brigadoon
    dot    ©anonymousromanian  Mărţişor
    dot    ©anonymousromanian  O Legendă, Aşa Fel
    dot    ©anonymousromanian  Licurici şi Lipitoare
    dot    ©anonymousromanian  Scrisoare
    dot    ©anonymousromanian  Nu ştiu. Să cînt.
    dot    ©anonymousromanian  Cenuşă
    dot    ©anonymousromanian  Errare humanum est...
    dot    ©anonymousromanian  Brambura
    dot    ©anonymousromanian  La Fîntînă
    dot    ©anonymousromanian  Metamorfoză
    dot    ©anonymousromanian  Părechi, Părechi,
    dot    ©anonymousromanian  Dialog
    dot    ©anonymousromanian  Monumente
    dot    ©anonymousromanian  Foame
    dot    ©anonymousromanian  Inimă... cred
    dot    ©anonymousromanian  Prezenţă
    dot    ©anonymousromanian  Peştera lui Ali Baba
    dot    ©anonymousromanian  moment
    dot    ©anonymousromanian  Crez
    dot    ©anonymousromanian  Acasa de atunci
    dot    ©anonymousromanian  Moşneag, cică, adică scuză
    dot    ©anonymousromanian  Mînă în mînă
    dot    ©anonymousromanian  Frumuseţe
    dot    ©anonymousromanian  Amintiri găsite, plăceri pierdute
    dot    ©anonymousromanian  Cadou
    dot    ©anonymousromanian  Lună
    dot    ©anonymousromanian  Impresionabil
    dot    ©anonymousromanian  Zîmbeşte, te rog... şi multe paranteze!
    dot    ©anonymousromanian  Dusă
    dot    ©anonymousromanian  Tablou
    dot    ©anonymousromanian  Trecut
    dot    ©anonymousromanian  Tei
    dot    ©anonymousromanian  Pe-aleea Teilor
    dot    ©anonymousromanian  Uită!
    dot    ©anonymousromanian  Încîlcituri, reproşuri, crocodili şi altele...
    dot    ©anonymousromanian  Aşvreauri
    dot    ©anonymousromanian  Aşvreauri, doi
    dot    ©anonymousromanian  etape
    dot    ©anonymousromanian  Ciocănitoare
    dot    ©anonymousromanian  Doină
    dot    ©anonymousromanian  Iad
    dot    ©anonymousromanian  Scrisoare, doi
    dot    ©anonymousromanian  Plăceri
    dot    ©anonymousromanian  Necugetări, abstracte.
    dot    ©anonymousromanian  Povestea de dragoste...
    dot    ©anonymousromanian  Curăţenie
    dot    ©anonymousromanian  Scrisori de Dragoste
    dot    ©anonymousromanian  Idolatrie
    dot    ©anonymousromanian  Răspunsul la cea mai importantă întrebare
    dot    ©anonymousromanian  Nimic a face cu berze
    dot    ©anonymousromanian  Legendă Urbană
    dot    ©anonymousromanian  Dom'le,
    dot    ©anonymousromanian  Prund, prundiş
    dot    ©anonymousromanian  Albadă
    dot    ©anonymousromanian  Maci. Fluturi. Dans.
    dot    ©anonymousromanian  Ceva a face cu iubire
    dot    ©anonymousromanian  sub cămeşa ta subţire
    dot    ©anonymousromanian  O poveste de dragoste
    dot    ©anonymousromanian  O Dragoste
    dot    ©anonymousromanian  Jumate Adevăr
    dot    ©anonymousromanian  Vîrstă
    dot    ©anonymousromanian  Declaraţie
    dot    ©anonymousromanian  Visul
    dot    ©anonymousromanian  ad-hoc
    dot    ©anonymousromanian  strofe, primo tempo
    dot    ©anonymousromanian  strofe, secondo tempo
    dot    ©anonymousromanian  strofe, terzo tempo
    dot    ©anonymousromanian  strofe, quarto tempo
    dot    ©anonymousromanian  strofe, quinto tempo
    dot    ©anonymousromanian  strofe, sesto tempo
    dot    ©anonymousromanian  strofe, settimo tempo
    dot    ©anonymousromanian  strofe, tutti tempi
    dot    ©anonymousromanian  Peste masă
    dot    ©anonymousromanian  O Lună
    dot    ©anonymousromanian  Definiţii
    dot    ©anonymousromanian  Frumoasă
    dot    ©anonymousromanian  pozitivizări
    dot    ©anonymousromanian  Leacuri Băbeşti, şi alte Nătărăii
    dot    ©anonymousromanian  Umăr de femeie
    dot    ©anonymousromanian  uitări
    dot    ©anonymousromanian  A început pe o bancă...
    dot    ©anonymousromanian  pasămite. pasămite?
    dot    ©anonymousromanian  Competiţie
    dot    ©anonymousromanian  O para jumate
    dot    ©anonymousromanian  Copac
    dot    ©anonymousromanian  Ceva a face cu dracu
    dot    ©anonymousromanian  Ca
    dot    ©anonymousromanian  Voal
    dot    ©anonymousromanian  Teii au murit
    dot    ©anonymousromanian  atunci
    dot    ©anonymousromanian  undeva, după miez de noapte
    dot    ©anonymousromanian  Tridimensiuni
    dot    ©anonymousromanian  Self-Critique
    dot    ©anonymousromanian  Through
    dot    ©anonymousromanian  Muşeţel
    dot    ©anonymousromanian  Realităţi
    dot    ©anonymousromanian  Tăcere
    dot    ©anonymousromanian  Adio, un studiu în abstracte verzi
    dot    ©anonymousromanian  Ultima?
    dot    ©anonymousromanian  O bucăţică de viaţă
    dot    ©anonymousromanian  X
    dot    ©anonymousromanian  Închidere? Închisoare? Închipare?
    dot    ©anonymousromanian  Prima Iarnă, Ultima Iarnă
 

CoverRamasite

 

    anonymousromanian is a pseudonym for yossi faybish blank