Hobbies - Poetry - Viata Dupa Moarte
back to Poems...

 

blank

corner
Năframe

  Hîrtia îmi lunecă între degete,
  poate se topeşte
  poate arde şi îmi topeşte pielea, carnea, oasele pînă la şi după de măduvă
  şi totul se amestecă într-o poveste de dragoste
  care se scurge şi devine cuvinte banale
  acolo unde încerc să grăiesc cuvinte negrăite înainte
  dar eşuez
  şi repet ce am zis deja,
  ce alţii au zis deja,
  ce ştii.
  Cum să-ţi găsesc inima cînd tot ce am în faţă este zidul dicţionarului
  şi îmi bat fruntea de el
  pînă ce sîngerez? Dar el tot neînvins rămîne.

  Cînd soarele tunde năframele nopţii
  Şi-ncerc să mă scol din culcuşul durerii
  Cu toţi putreziţii, trecuţii şi scopţii
  Să sparg cu cuvîntu-mi cetatea tăcerii,

  Te uiţi, gîndurită, la pana răpusă
  Ce zace ştirbită pe poala de masă
  Şi nu ştii de zîmbet să naşti, nesupusă,
  Sau focul să stingi în trecuta-mi carcasă.


  Caut balaurii dar tot nu-i găsesc, vreau să te impresionez,
  caut şi alte orătănii, şi alte plăsmuiri
  care de care mai înfiorătoare
  care de care mai caraghioase
  şi trag cu ochiul chiorăş să văd dacă mă iei în seamă
  poate te uiţi înapoi
  poate îmi faci cu ochiul şi arunci un bileţel în urma ta, o batistă parfumată
  să iau, să o leg la sabia mea de lemn, la condeiul meu crăpat
  poate chiar să-mi leg cu ea rana
  şi să las parfumul să-mi învenineze mintea direct în paradis.
  Sunt balaurii verzi, galbeni, roşii?... mă întreb
  şi tot caut răspunsul,
  neatent că între timp trăsura ta a trecut de cealaltă parte a muntelui
  şi un bolovan a astupat trecerea. Ai trecut, te-ai pierdut, te-am pierdut.

  Păgînele şoapte aprind lumînarea
  Ce-ncearcă să rupă a negurii oaste
  C-un clipet de foc ce învăluie zarea
  În rima-i neghioabă şi strofele-i proaste,

  Păşeşti prin năframe de roşii lalele,
  În mîna-ţi un fluier din papură moartă,
  La şoldu-ţi un coş cu pătate pansele
  Iar ochiu-ţi striveşte schiloada mea poartă.


  Te culci, capul în poala mea,
  buclele strălucesc cu rouă, poate lacrimi ale mele,
  văd că ochii se tot plimbă pe sub pleoape de la stînga la dreapta
  şi îmi închipui că îmi citeşti liniile,
  o mînă – dreapta – se ridică din cînd în cînd pentru o mişcare de la dreapta la stînga,
  răsfoieşti cartea care ţi-am scris-o?
  groasă ca trei biblii plus o copie de Război şi Pace scrisă cu litere mari pe pagini mici,
  chiar zîmbeşti din cînd în cînd
  chiar ţi se face părul străveziu de pe braţ măciucă din cînd în cînd
  chiar ai frisoane din cînd în cînd
  şi mîna – stînga – se ridică sus şi mă ia de ceafă
  şi îmi trage capul jos ca un piston pneumatic pînă îmi simţi buzele
  şi mi le muşti şi mi le sfarmi şi mi le lingi de parcă ar fi nectar de mărgele de miere
  străpunse de un ac de viaţă şi legate cu o panglică
  de iubire.
  Îţi muşc pieptul îţi sfarm pieptul îţi ling pieptul,
  dezgolit ca trandafirul înflorit
  alb ca cremenea
  moale ca puful de pui abia născut, abia iertat, abia adormit.
  Corpurile ni se înoadă mîinile ni se încheagă picioarele ni se aprind.

  Năframe de aur sub umere goale
  S-amestecă-n iarbă cu ţurţuri de geamăt
  Şi lumea dispare în vuiet de foale
  Cu gură în gură şi freamăt în freamăt,

  Te-aud numărînd care pline de stele
  Născute-n copită de taur sălbatic
  Sădite în stropii săraţi de pe piele
  Şi-ncinse cu-a suflului aprig jăratic.


ViataDupaMoarteText

blank

corner
ad infinitum...

  măi Lună, fecior a văzduhului vatră,
  te-ai dus haimana la a norilor şatră...


  *

  o lună îşi plimbă obrazul de ceară,
  alene flirtează cu tînăra seară,
  îi dăruie boarea pierdută-n pădure
  şi roua căzută sub fragede mure,

  îi leagă la gît un şirag de mărgele
  făcut din trifoi şi mormane de stele,
  o poartă la munte-n culcuş de ninsoare
  îi fură şi sînul şi gingaşa-i floare
  pe urmă
  o lasă
  să moară sub soare.

  *

  măi Lună...

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Viniete

  sau... Eros o cîntă pe Psyche

  *

  luni

  mă tragi la umbrişul de tei singuratici
  mă tîrîi prin straturi de scaieţi sălbatici
  mă dai la pămînt, mă despoi de veşminte
  îmi dai sînu-n gură cu sfîrcu-i fierbinte
  îmi zici “acum mori cu-a mea viaţă în tine
  şi las-a ta viaţă
  să moară
  în mine.”

  *

  marţi

  ţi-e dor de-a mea mînă ce-ţi sfarmă genunchii,
  ce-ncet îi desparte, culege mănunchii
  de fire imerse în iz de femeie,
  bobocul ce-aşteapt-a iubirii scînteie?...
  un răget, un spasm, o dihanie-i moartă,
  cu-n zîmbet pe buze
  eu zac
  l-a ta poartă.

  *

  miercuri

  cu degete grele-ntre degete fine,
  o limbă ce-mi picură miere de-albine
  direct între buze, tăişul de dinte
  ce-mi macină liniştea dusă de minte,
  eşti uliu?... cînd duci coroita ta gheară
  şi carnea mi-o rupi
  cu-a ta foame
  avară?

  *

  joi

  cu corzi de vioară de mult chinuite
  mă legi lîngă focul dechisei ispite
  cînd ochii-mi pierduţi prin a foamete-i vale
  se zbat cu o patimă-n laţe de jale...
  o coapsă alunecă-n coapsa-mi căzută
  bujorii-nfloresc
  pe fragila-ţi
  redută.

  *

  vineri

  sub ia subţire păşeşti înspre soare
  uitată de lume şi trista-i pudoare,
  un şold se roteşte, genunchiul dansează
  privesc buimăcit cum o rază mai brează
  încet se coboară sub umbră de pîntec
  şi umpl-a meu suflet
  cu-a focului
  cîntec.

  *

  sîmbătă

  mătasea îţi lunecă-ncet de pe şolduri
  o pun la păstrat ţintuită cu bolduri,
  un ultim cadou, o ofrandă tîrzie
  ce-mbracă-n lumină o artă pustie,
  miros ameţeala, parfumu-ţi tomnatic
  mă-neacă-n demenţă
  cu visu-mi
  sălbatic.

  *

  duminică

  hrăneşte-mă carnea ce-n sîn înfloreşte
  şi poartă-mi nevoia în gura de cleşte,
  cînd rana se-nchide, cînd noaptea invadă
  cînd viaţă cu viaţă se-mbată-n livadă
  smuceşte-mi şi sînge, şi iarnă fugară
  şi lasă-mă mort
  în a ta
  primăvară.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Scrisoare de dragoste... a cîta, ai zice?

  Si nada nos salva de la muerte, al menos que
  el amor nos salve de la vida.
  ~Pablo Neruda

  A suta? Poate.
  A mia? Te apropii.
  A milioana? Dacă există aşa un cuvînt atunci eşti şi mai aproape
  dar tot nu destul de. Aproape.
  Fiindcă dacă iei toate cele scrise şi nescrise şi gîndite şi visate şi închipuite
  şi mai alte cuvinte cu mai acelaş rost... ar fi de nenumărat. Dar ar fi corect.

  Ştiu, încă nu te-am cucerit, eşti o redută redutabilă. Joc de cuvinte. Apropriat.
  Ceea ce nu înseamnă că nu vreau să. Te cuceresc.
  Că nu vreau să. Te hrăpesc. Captivez, farmec, încînt.
  Că nu vreau să constuiesc în jurul tău livezi de portocali înfloriţi
  şi salcîmi înfloriţi,
  şi iasomii şi tei şi trandafiri sălbatici şi crini albi şi, desigur, liliaci albaştri
  cu trei petale, sau cinci, sau şapte
  să rupi floricica şi să o scuipi şi să o arunci în sîn,
  să-ţi aducă noroc,
  să-mi aducă şi mie noroc cînd tragi bluza şi arunci floricica acolo
  între măiestrele merişoare albe pătate cu foc de soare de seară
  şi eu trag cu ochiul în fericire
  în răsuflu
  în viaţă. A ta. A mea.

  Nu, nu am să ajung la apogeul altora,
  îndrăgostiţi ca mine dar erudiţi de şapte ori aşa,
  ştiu, aştept. Încerc. Viitoarea scrisoare de dragoste va fi... a cîta, ai zice?

  Dacă aş fi anotimp te-aş alege pe tine floare.
  Dacă aş fi rîu te-aş alege pe tine izvor.
  Dacă aş fi fost cîntec te-aş fi ales pe tine ca melodie,
  dacă aş fi fost zîmbet te-aş fi ales pe tine ca gură,
  dacă aş fi fost aripi te-aş fi ales pe tine ca înger.
  Dacă aş fi fost un suflet pierdut, nu te-aş fi ales pe tine ca... nimica,
  că altfel cui aş fi putut scrie... a cîta, ai zice?... toate scrisorile astea de dragoste?

  Ce crezi că aş fi trebuit să devin ca să îmi scrii şi tu mie o scrisoare de dragoste,
  fie ea chiar prima, poate chiar şi ultima dar prima e tot ce aş fi reţinut în memorie.
  Ce aş fi trebuit să devin? şofer de tramvai?
  Vînzător de ghiaţă, ministru de interior, moaşă, cîntăreţ de operă, fierar?
  Potcoavă, bancă de lemn, roată turtită, sîrmă ghimpată, strigoi?
  Dacă îmi zici poate încerc, mult timp nu mai am dar de încercat pot, adevărat?
  Poet? Saltimbanc? Compozitor de muzică de lift? Zîmbeşti?

  Dacă mă iubeşti chiar fără să fiu şofer de tramvai - zi!
  Dacă te iubesc - zic. Te iubesc.
  Dacă e ziuă zic e ziuă, dacă costă trei lei zic costă trei lei. Dacă te iubesc zic te iubesc.

  Trecem rîul.
  Te iau în braţe să nu ţi se ude săndăluţele,
  un braţ sub genunchi
  un braţ după umeri
  mîinile tale după grumazul meu
  gura îmi pătează gulerul cu ruj de buze, parcă ar fi sînge,
  poate ar fi sînge.
  Aici?
  Aici, respiri şi zefirul îţi părăseşte gura şi îmi pătrunde în plămîni
  după ce îmi înconjură capul de trei ori, de patru ori,
  îmi stoarce lacrimile şi le duce la colţul gurii, a mea, a ta.
  Te lungesc în spate de bolovan
  îţi deschid bluza
  îţi părăsesc sînul după ce îl cuceresc
  şi plec înainte de.
  Înainte de ce?
  Înainte de.
  Îţi scriu o scrisoare, o rup bucăţele bucăţele,
  o pun într-un plic şi ţi-o trimit,
  dacă ai răbdare şi vrei să ştii atunci trebuie să o lipeşti înapoi
  să o descifrezi
  să o traduci
  să o citeşti de la sfîrşit la început... şi atunci ai să ştii.
  Cu toate că ştii fără toate astea.

  Îţi scriu o scrisoare de dragoste... a cîta, ai zice?
  Dacă zici e prima
  atunci e ultima.

  Quero fazer contigo o que a primavera faz
  com as cerejeiras.
  ~Pablo Neruda


ViataDupaMoarteText

blank

corner
Ultima

  O treaptă, ultima,
  mă uit în sus şi evaluez înălţimea
  poate ca Carpaţii, poate ca Alpii, poate ca vîrfurile Himalaiei,

  poate ca un pas, ultimul.

  Ştiu ce e după treaptă
  nu, nu o altă treaptă
  mai curînd un nimic,
  poate adînc fără limită
  poate înalt fără limită
  poate... nimic fără nimic.
  Capăt. Sfîrşit. Terminus.

  Îndoi genunchiul,
  ridic piciorul,
  aştept, ce aştept?
  poate ultima ocazie înainte de ultima treaptă
  şi mă uit înapoi,
  nu, ratat, mă uit iar înainte
  şi încep să recit toate poeziile scrise înspre tine
  despre tine
  fără tine

  fără noi.

  Sigur că zîmbesc.
  E ultima treaptă, ce dracu,
  de ce să mă tem?

  şi vîrful piciorului se aşează pe ea
  muşchii se încordează
  comanda vine de la creier
  nervii se aprind
  ochii se sting
  pumnii se încleştează...

  Aud ciocîrlia.
  Aş fi trecut?
  Simt o mînă subţirică pătrunde în pumn
  şi un obraz fraged pe umăr.
  Inerţie. Eternă.
  Dar ce tandreţe,
  ce linişte,
  ce dragoste...

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Vii?

  Vii?

  Să te îmbrăţişez
  de să pîrîie coastele
  pînă ce sfîrcurile devin doar pete roşii de insolaţie pe o piele aprinsă
  şi nu ştim nici ce-s a tale
  nici ce-s a mele
  nici ce-s a noastre.

  Să te sărut
  gurile încleştate doar o piuă
  şi limbile pisăloage musculare apucate de frenezia ingerinţii în treburile salivării
  pînă ce aciduri fermentate se scurg în oase
  şi oasele se încovoaie
  şi palmele se încheagă
  sub neroada comandă a unui ucenic vrăjitor care a ştiut să înceapă
  dar habar n-are
  cum să termine.

  Să te iubesc,
  să te iubesc ca Făt Frumos descreieratu din poveşti încă nescrise
  cu Ileana lui Cosînzeana din codrul poveştilor mele amintite şi regăsite
  şi sudoarea ni se scurge de pe corpuri împietrite într-o sculptură Rodiniană Le Baiseriană
  poate Claudeliană Sakuntalaiană,
  sau dacă preferi Vertumne et Pomoneiană sau L'Abandoniană,
  pînă ce Marea Moartă învie
  şi broaştele încep să orăcăie a ploaie
  şi un torent de ghimpi de trandafir
  ne înmormîntează.

  *

  Răspuns. Un an mai tîrziu.
  Să te? Şi ce-i cu să ne?

ViataDupaMoarteText

blank

corner
O Poezie

  O rimă cade fără rost
  şi zace istovită
  cu vorbe ce de-ar fi n-au fost
  prin valuri de ispită,

  Încerc să caut înţeles
  în strofe aiurite,
  în cele care, mai ales,
  cu sînge-s făurite,

  O virgulă în plus, un punct,
  un semn de întrebare,
  un sfînt delir de mult defunct
  şi unul nou ce moare,

  Îi leg o panglică la gît
  albastră-aurie
  culoare s-aibă, cît de cît,
  confuza-mi poezie,

  Mai pun şi-o ghicitoare-n rînd
  ş-o notă tăuinuită,
  încerc să făptuiesc un gînd
  c-o frază chinuită,

  Aicea, uite, ăsta-i semn
  de clocotul din vine,
  de dalta care sapă-n lemn
  noi amintiri de tine,

  Acolo, uite, ăla-i glas
  a inimii mîhnire
  şi stihul ăla-i canafas
  al hainii de neştire,

  Mai jos, pe lîngă epilog
  o pată de cerneală
  ce am lăsat-o ca zălog
  cu-a firii lîncezeală,

  Iar şi mai jos, după sfîrşit,
  trei frunze deflorate
  ş-un greier mic, nenorocit
  cu rupta-i harpă-n spate,

  O rimă a căzut, de mult,
  adoarme-n poezie
  ş-a ei poet, uitat, incult,
  adoarme-n agonie.

  *

  Poete, măi, te voi uita
  cînd soare va apune
  în est, şi-n vest s-o ridica...
  geneză...? sau minune?


ViataDupaMoarteText

blank

corner
Poezia unui nimănui nicăieri, ieri

  Din răvoage
  -n pimăntoage
  din curmele
  -n gundurele
  noi cuvinte
  fără minte
  sar ca ţoapele-nainte
  se distrează
  s-amuzează
  mai tîrziu se şi botează
  poezie-şi zic, modernă
  peste spirit se aşternă
  cic-a omului lanternă.

  Eu, rămîn la a mea rimă
  cam uzată, anodină,
  cîteodată chiar senină
  mai cu-a dracului vecină
  (nu divină, asinină?)
  ce la tine se închină
  cu pricină.

  Hei, fetiţă, varsă-mi torba
  scoate sufletu-mi şi vorba
  ş-am să-ţi scriu eu poezie
  cam tîrzie
  dar să-ţi fie
  numai ţie
  de mîndrie.

  Terminat am ăst cuvînt
  zace frînt, zace sfînt
  la pămînt.

  Te-a iubit ea, vorba mea
  şi ca mine
  nimenea.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Petale

  Noaptea, visez.
  Ziua, visez.
  Şi cînd nu visezi?
  Cînd lupii nu urlă la lună,
  cînd tunetul nu pleacă pe urma fulgerului,
  cînd bolovanul se rostogoleşte în sus pe munte.
  Şi despre ce visezi?
  Despre cine.
  Şi despre cine visezi?
  Despre tine, despre tine, despre tine, despre tine, despre tine...
  Pare a fi un ecou undeva.
  Da, în camerele inimii.
  Şi de ce visezi de mine?
  Fiindcă eşti o fiinţă minunată, minunată, minunată...
  Iarăşi ecoul.
  Iarăşi inima.

  Mi-ai luat mîna stîngă în dreapta,
  ai predat-o la stînga
  care a aşezat-o pe şoldul stîng,
  şoldul drept apăsat contra mea ca un piston de motor de vapor,
  capul lăsat la dreapta, sprijinit de umărul meu stîng.
  Mergeam.
  Încotro?

  Un fluture încărcat cu o petală a zburat peste noi
  şi a lăsat petala să cadă pe obrazul tău stîng.
  Părea fericit.
  A urmat un alt fluture de alt neam,
  a lăsat şi el să-ţi cadă o petală pe obraz, acelaşi obraz.
  Curios.
  Nu. Planificat. Îmi permiţi?
  Te-am dezbrăcat. Pantofii, rochia... totul. Gol goluţă.
  Pe urmă m-am depărtat de tine,
  nu de alta da ca să nu fiu strivit
  şi am ridicat ochii în sus.
  Neamul flutur aştepta nerăbdător
  pînă ce ne-au văzut mîinile separate
  şi odată au început să cadă val vîrtej peste tine
  se învîrteau lăsau o petală şi zburau în soare
  unul după altul, mii, sute de mii, milioane,
  a durat o zi întreagă,
  eclipsa abia începuse, s-a oprit.
  Am coborît ochii.
  Nu te-au strivit.

  Nici petalele roşii, nici petalele galbene, nici petalele albastre cu dunguliţe albe.
  Nici cele cîteva sute de fluturi care au preferat să-ţi rămînă
  pe umeri.

  Nu, nu mai erai tu, erai un basm fără sfîrşit,

  o trenă de petale de la Botoşani la Dorohoi şi înapoi
  o coroană de petale de trei ori treizeştrei împletită peste şuviţele tale învîrtite şi sucite
  o rochie de petale care ţinea de loc doar datorită fluturilor care o ţineau şi tremurau
  o pereche de săndăluţe de petale prin care pătrundeau vîrfuri de deget fără răgaz şi preget
  buzele, genele acoperite de petale, urechile de care atîrnau petale trei ocale...

  zburaţi! le-am comandat fluturilor care-ţi fluturau pe umăr
  (ţi-am zis, planificat)
  şi au zburat şi ei în soare cu toate petalele cu tot,
  trebuia să cîntărească cîteva sute de ocale, puternici fluturii ăştia...

  şi eu?

  Şi tu?
  Tu ai rămas pe pămînt, goală,

  ca o petală de trandafir
  sub bătaie de zefir
  într-o seară neuitată
  cum ar fi ca niciodată...

  Rimezi? Şi eu tremur de... frig, goală doar că sunt.
  Te-am îmbrăcat, cu braţele.
  Te-am acoperit cu ghimpi de salcîm şi sîmburi de cireş şi coji de nuc.
  Te-am îmbătat cu poezii erotice şi declaraţii îndrăzneţe şi dorinţe obraznice.
  Te-am întrebat dacă îţi mai este frig.

  Frig, nu. Frică, da.
  Frică de ce?
  Frică că nu ai să mă mai îmbraci, acoperi, îmbeţi, întrebi.
  Da.
  Cînd lupii nu urlă la lună,
  cînd tunetul nu pleacă pe urma fulgerului,
  cînd bolovanul se rostogoleşte în sus pe munte.

  Am deschis uşa doar o crăpătură, doar un moment, ca să vezi
  marea de braţe, şi ghimpi, şi... ţi-ai lipit gura de a mea,
  ai tras uşa înapoi, închisă,
  ţi-ai tras gura înapoi... mersi... ţi-ai lipit-o din nou de a mea,
  mi-am pierdut răsuflul,
  am leşinat,
  m-am trezit – vis?

  Un fluture mi-a aruncat o petală şi a zburat în soare,
  bătea o doină din nai.
  Dacă un flutur poate bate o doină din nai
  atunci nimic nu-i vis.
  Mersi, ţi-am zis.
  Pentru realitate.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Ştiu, ştiu cum să te cuceresc

  Mergem la ţară şi scuturăm covoarele împreună,
  eu vînjos
  tu frumoasă.

  Pe urmă mergem la rîu, eu cu o maglă de fier şi tu cu una de lemn
  şi frecăm pe ea rufele pînă-s sau curate sau rupte,
  eu vînjos
  tu frumoasă.

  Urmează alte activităţi care au ca ţintă să te farmece
  pînă ai să mă rogi tu să te cuceresc
  (sunt de o dispoziţie foarte genereoasă, alegi tu hotelul,
  orice hotel pînă la 27 euro, micul dejun inclus)
  cum ar fi să mergem să culegem ciuperci galbene într-un coş de plastic roş,
  sau să anchetăm asupra lui Mircea cel Bătrîn cînd era tînăr
  şi cîţi bani avea el economisit înainte de bătrîneţe
  sau eu să tai copacii cu fierăstrăul
  şi tu să tai butucii cu toporul
  şi împreună să facem sarmale în varză pe focul din lemnele aşa tăiate,
  eu vînjos
  tu frumoasă... pleci?
  fugi?
  chemi salvarea? poliţia? armata?
  Atunci dă-mi banii înapoi.
  Cum ce bani, de la îngheţată? Au!

  (trei ani mai tîrziu)

  Tot nedumerit am rămas,
  dar cred că am un început de dumerire,
  pesemne are a face cu micul dejun,
  trebuia să-i zic că poate include şi iaurtul,
  las’ că corijez eu neînţelegerea asta.

  (trei săptămîni mai tîrziu)

  Nu răspunde la telefon.
  Pesemene a găsit cineva care să-i ofere iaurtul înaintea mea,
  ce bucluc pe capul meu,
  unde să mai găsesc eu aşa o fată
  care să gîndească la fel ca mine (afară de iaurt)?

  Iau totul de la început.
  Uraţi-mi noroc, fetelor, una din voi este interesată?
  Hei, unde plecaţi?
  fugiţi?
  chemaţi salvarea? poliţia? armata?

  Hei, fetelor, am uitat cel mai important – cu iaurt!

  (...iaurt... iaurt... iaurt... tot mai zicea ecoul, pînă s-a dus şi el.)

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Nu, nu cumva

  Soarele apune, cînd te culci,
  soarele răsare, cînd te scoli.
  Eu mor cînd te culci
  şi tot eu înviu cînd te scoli.

  Salcia se îndreaptă, cînd te culci,
  salcia se încovoaie, cînd te scoli.
  Eu mă înec cînd te culci
  şi tot eu merg pe apă cînd te scoli.

  Ciocîrlia plînge, cînd te culci,
  ciocîrlia cîntă, cînd te scoli.
  Eu fac vinul apă cînd te culci
  şi tot eu fac apa vin cînd te scoli.

  Spune, nu cumva?...
  Nu, nu cumva.

  Te-am luat de mînă pînă la grădina publică
  am tăiat doisprezece trandafiri
  le-am înlăturat cu grijă ghimpii, aveam nevoie de ei pentru o altă poezie,
  pe urmă ţi i-am prezentat.
  Pe ăsta îl cheamă Tu, sărută-l te rog.
  L-ai sărutat, lăsînd pe el o pată de foc.
  Am ridicat al doilea.
  Pe ăsta îl cheamă Tu, sărută-l te rog.
  L-ai sărutat, lăsînd pe el o pată de foc.
  Am repetat-o de douăsprezece ori, leneş nu eram.
  Le-am împletit codiţele
  am făcut din ei o coroană
  mi-am pus-o pe cap.
  Cum se cheamă coroana? te-am întrebat.
  Tu?!
  Nu. Tu!

  Am plecat, am cutreierat lumea, am întîlnit filozofi, artişti, oameni parte din ei,
  am creat o nouă religie.
  Avea un singur adept. Eu.
  Avea un frumos nume. Tu.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
să-ţi

  să-ţi răsucesc părul în jurul degetelor mele
  pînă s-ar scurge din el izvor de munte
  rostogolind pietricele rotunde
  şi nămol bătut cu fire de aur,

  să-ţi răsucesc mîinile în jurul mijlocului meu
  pînă s-ar scurge din ele miere de salcîm
  cu ghimpi adormiţi între picături
  şi trosnit de oase înainte de se farmă,

  să-ţi răsucesc buzele în jurul dinţilor mei
  pînă s-ar scurge din ele licher de căpşună
  amestecat cu sîmburi de mere pădureţe
  şi cuvinte născute în foc de plămîn pietrit în plăcere,

  să-mi răsuceşti şi?...

  da, să-ţi răsucesc şi...
  pînă s-ar scurge din noi rouă sărată
  pătată cu petale trandafirii
  şi o linişte de după urgia furtunii.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Mă simt ca Elvis Presley

  Ştiu, el dăruia Cadillacuri
  eu pot să dăruiesc doar o bombonieră, două.

  El avea adoraţia a milioane de discipoli
  eu nu am nici unul, cu toate că am
  o fată
  minunată

  care mă iubeşte
  mai mult ca toate acele milioane,
  fără să ştiu.

  Da, el s-a pierdut în decadenţă
  că a avut un pisc în jurul norilor
  de unde să coboare şi să se piardă, la jumate munte,
  eu, unde am fost sunt, rămîn, am să termin
  pe şes, pe cîmpie, pe bărăgan, la poală munte.

  Mă simt ca Elvis Presley.
  Trecut. Uitat.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Şapte

  Cînd sfîrcul s-aprinde pe muche de deal
  Şi-n piept bate-n ropot copită de cal
  Mă-nchin l-a tău templu pătat cu iubire
  Cea clipă-nainte de mor în neştire,
  Zeiţă.


  Am atîţia zeci de ani
  cît Albă ca Zăpada are pitici,

  Cîte zile Dumnezeu a plăsmuit şi făurit
  cu o zi de odihnă împlinită de contemplaţie, reverie, regret
  şi spălat mîinile de lut şi de cerneală,
  şi de omenire,

  Cîte minuni pe lumea veche,
  cîte muşte doborîte de croitoraş dintr-o lovitură,
  cîte tanuri în Tangram
  zei în Takarabune
  poduri în Kaliningrad
  stele în Carul Mare
  fulgere căzute pe capul lui Sullivan,

  dar numai patru cărţi.
  A cincea începută.
  A şasea, a şaptea... ar fi a opta minune de lumea veche
  ca minunea corpului tău
  construit din apă în clocot şi sînge sub unghii
  şi catifeaua unui pîntec mînat de biciul adăstării
  şi o frumuseţe izgonită din rai pentru a-şi face drumul
  sub palma mea.

  Te caut
  în livezi deflorate
  şi făgaşe secate
  şi munti despuiaţi,
  în ochiul pajurei chiorît
  şi colţul lupului rupt
  şi rugetul leului muţit,
  te caut de şapte ori şapte acolo unde ai dus cu tine
  floarea şi părîul şi pădurea şi ochiul şi colţul şi rugetul
  să pun la loc floarea şi părîul şi pădurea şi ochiul şi colţul şi rugetul
  să te îmblînzesc cu vorba mea
  să te culc lîngă mine
  la luminiş de livadă înflorată
  sub pod de părîu înspumat
  pe creastă de munte pădurit
  cu pajura peste noi şi lupul tîrcoale în jur şi leul de pază la picior de pat.

  Dacă te găsesc,
  Albă ca Zăpada va avea opt pitici
  şi Dumnezeu va răface lumea în ziua opt
  şi opt vor fi minunile şi tot restul.
  şi ajung la cartea opta şi a şapteşpea
  şi a şaptezeşişaptea.

  Dacă te pierd
  Albă ca Zăpada moare,
  Dumnezeu opreşte la ziua şasea,
  minune rămîne un cuvînt neinventat, litere, fără înţeles.

  Adormit pe pat de fîn
  Sub căpiţă, l-a tău sîn,
  Eu rămîn
  A tău păgîn,
  Zeiţă.


ViataDupaMoarteText

blank

corner
rime cu şi fără rost

  uşă
  rimă cu mănuşă
  cu mătuşă
  cu cenuşă...


  tu
  rimezi cu vis de fată,
  minunată,
  niciodată...

  noi...
  cu biată poezie,
  stă pustie
  ani o mie...

  noi...
  (insistă ea)
  cu mugur, primăvară,
  foc şi pară
  pînă-n seară.


  (zic eu)
  dă-mi dulceaţa,
  rumeneaţa!
  sînul, viaţa?
  dimineaţa!

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Acum

  Flămînd
  ca un căpcăun,
  gura căscată gata să înghită copaci, bolovani,
  mormane de fontă crăpată şi munţi de sticlă pisată...

  Hei, hei, stai oleacă mă omule...
  Omule?... m-am burzuluit.
  Bine, poetule, şi a făcut o mutrişoară de parcă ar fi inghiţit o familie de păianjeni,
  păi primo,căpcăunii mai de treabă pe care eu îi cunosc, consumă numai fete virgine,
  secundo, zi, nu încerci tu să îmi scrii o poezie de dragoste?
  Atunci ce are asta a face cu căpcăunii?


  Am rămas pleoştit.
  M-a atins la inimă. Şi la creier.
  Am început din nou.

  Însetat
  ca un căpcăun,
  gura căscată gata să înghită apă de mare, noroi de mocirlă...
  hei, ce s-a întîmplat?

  O oftat de mi-a rupt inima, iar.
  M-am oprit.
  Te rog, se poate fără căpcăuni?
  Fără căpcăuni? Deloc? Nici măcar un căpcăunaş?
  Nici măcar un căpcăunel.
  Nici un căpcăunică?

  Dacă ar fi avut un harpon de balene în mînă
  cred că ăsta ar fi terminat cu o parte frontală
  şi una dorsală,
  cu mine la mijloc.
  Noroc că ea aducea mai mult a Ana Karenina decît a Căpitan Ahab,
  a ghiocel mai mult decît a cactus...
  A fluture mai mult decît a pajură?
  Nu eram conştient de faptul că gîndeam cu voce tare
  şi am roşit ca fundul unui ceaun pe cale a fi scos din furnalul naşterii lui.
  A zîmbit, o, ce zîmbet,
  harponul a devenit coadă de păpădie
  şi vîrful lui oţelit petală de stînjenel.
  Am pierdut nu ştiu cîţi centimetri înălţime că tot mă topeam şi mă topeam,
  am sărit într-o căldare...
  Păi dacă mă topesc cel puţin să rămînă topitura cu tine.
  Zîmbetul a devenit rîs, şi a rîs, şi a rîs...

  Seara ne-a găsit pe banca noastră, în parc, îmbrăţişaţi.
  Am lăsat deoparte căpcăunii,
  baba cloanţa, albă ca zăpada şi restul eroilor literaturii antice.
  Da, antică, de pe vremea mea. Trebuia să înaintez la vremea ei.
  Nu trebuie să înaintezi nicăieri, stai pe loc, visează.
  De parcă făceam altceva.
  De cînd am cunoscut-o nu făceam altceva decît să visez –
  adormit, treaz, pe cale să tai copaci, pe cale să conduc
  şi amenda sărată la Magheru tot era că visam a verde şi semaforul era a roşu
  şi cît mă mai moraliza şi zeflemea poliţaiul eu tot zîmbeam prosteşte la el.
  Mi-a dublat şi amenda cînd a găsit că nu-s beat...
  “...pentru iroseală de material de convicţie...” cică.

  Eram aşezati pe bancă.
  Alungeşte-te!
  M-am alungit, capul în poala ei
  şi nările mi se ameţeau cu o amestecătură de brad şi floare şi femeie
  de era să leşin. Am preferat să strănut.
  Iarăşi rîsul, şi a rîs, şi a rîs...
  Pare că te-ai lăsat de căpcăuni...
  Da, şi am ajuns la capitolul îngeri.
  Lacrima care i s-a prelins de pe obraz
  mi-a zdrobit fruntea cu atîta sare şi iubire că
  ai să-mi faci un cucui, i-am zis.
  M-am aşteptat să rîdă iar, dar nu a rîs.
  Mi-a luat mîna şi a dus-o sub bluză pînă a ajuns la sîn
  a dus-o mai departe
  între pînză elastică şi piele catifelată
  mai departe
  la cremene, la foc, la văpaie.

  Creierul mi s-a limpezit.
  Căpcăunii m-au lăsat de tot.
  Degetele ei au început să-mi curgă de pe frunte
  peste sprîncene
  pe obraz
  în gură
  între dinţi... nu a ţipat cînd am strîns muşchii maxilarelor în jurul falangelor,
  nu a ţipat cînd am strîns muşchii falangelor în jurul cremenii
  nu a ţipat cînd mi-a muşcat buzele.
  Acum, acum, poţi să-mi scrii acum? a întrebat.

  Parcă aş fi putut altfel.
  Parcă m-aş fi fost oprit cu scrisul vreodată.

  *

  Pătrund într-o vale şternută cu aur
  Păzită de-un groaznic şi aprig balaur
  “De vrei după poarta pe veci ferecată
  La zîna ce zace cu dor fermecată
  Şi buza-i ce zace în viscol de sînge
  Aşteaptă sărutul ce farmecul frînge,
  De vrei să trăieşti veacuri multe în cîntec
  Şi nopţi să adormi lîngă fragedu-i pîntec
  Ghiceşte-a meu nume şi dau la o parte
  Şi-ţi las drumul liber spre soră-mea, moarte.”

  A tău nume, măi paiaţă,
  Este viaţă.

  *

  S-a trezit.
  Era răcoare.
  Geamul deschis lăsa înăuntru o adiere uşoară
  porta miros de liliac, ceva iasomie, ceva sărat şi zgrunţuros ca apă de mare secată.
  Şi-a tras cămaşa de noapte peste cap şi a lăsat adierea să o îmbrace
  să o învălătucească
  să-i înfioreze pielea şi gîndurile aşa de vii, aşa de neclare,
  dor?... dor de ce, de cine?...

  S-a întins din nout pe aşternutul umed impregnat cu parfumul sudorii ei
  a deschis cartea la o pagină oarecare
  a dus-o la buze
  aşteptînd,

  viscolul devenea furtună de vară
  carnea îi sîngera sub unghii
  fulgere după pleoape
  un strigăt scurt, slab, muţit...

  a adormit din nou.
  Cartea îi zăcea lîngă pîntec,
  cuvintele
  muşcau.
  Ca vipere.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Parţial

  Trei înţelepţi stau la sfat.
  Primăvara este o poveste de dragoste
  sunt ei de acord.

  Între fluturi şi flori, zice primul.
  Între cărăbuşi şi lumină, zice al doilea.
  Între gheaţă şi apă, zice al treilea.
  Toţi au dreptate.

  Durează o vecie, zice primul.
  Durează o viaţă, zice al doilea.
  Durează cîteva zile, zice al treilea.
  Toţi au dreptate.

  Şi de ce mi-o zici tu mie? m-ai întrebat.
  Fiindcă şi eu sunt înţelept aşa fel, parţial,
  şi ştiu ceva ce ei nu au ştiut.
  Adică?
  Adevărat, primăvara este o poveste de dragoste,
  cea între tine şi mine.

  O floare ţi-a apărut după ureche,
  poate ai pus-o tu acolo,
  fluturi au început să se zbenguie în jurul florii
  cărăbuşi zburau deasupra capului tău
  ţurţuri de gheaţă îţi atîrnau ca cercei la urechi
  şi picurau rouă în lume.
  Şi durează cît? m-ai întrebat.
  Sunt parţial doar, ţi-am zis.
  Nu ştiu.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Carte

  Tu, fii carte.
  Eu, fiu floare, frunză, ghimpe, buruiană.
  Deschide-te.
  La orice pagină de mijloc
  şi lasă-mă înăuntru înainte ca să te închizi în jurul meu
  la întuneric,
  căldură,

  zac, mă striveşti, mă usuc
  şi sevul ţi se îmbibă în pagini
  şi cuvintele tale se lipesc de cadavrul meu şi mă îmbracă frumuseţe,
  a ta.

  Şi cînd te deschizi iar
  ia-mă în palmă aşa cum sunt,
  subţire, străveziu, trecut,
  sărută-mă
  farmă-mă
  şi lasă vîntul să mă ducă departe de tine,
  acolo unde pot să te uit.

  Glumesc,
  nici fărîmat în pulbere nu pot să te uit.
  Mi-ai dat toate cuvintele astea,
  trebuie să le las să curgă,

  în tine,
  înapoi.

  Începînd cu Te.
  Urmat de iubesc.
  Restul este doar hainele împărătului, nu contează.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Desene În Palmă

  Îmi desenez flori în palmă,
  ţi le ofer.

  Întîi ţi-am desenat cuvinte.
  Pe urmă am să desenez o inimă.
  Le iei?
  Cuvintele, florile, inima?

  Cîteodată cred că primesc răspuns
  cînd laşi degetele să se cufunde în apă limpede
  le scoţi
  şi picăturile cad cu precizia unui ceas
  pe palma mea întinsă,
  cerneala se şterge, se scurge
  într-un mic torent de albastru şi roşu şi verde
  şi culoarea florilor semînată în sol umed
  creşte în petale, noi.
  Atunci desenez flori din nou, în palmă,
  ţi le ofer,
  şi picăturile iar cad cu precizia unui ceas
  pe palma mea întinsă
  şi ciclul începe se termină iar.
  Şi iar. Şi iar.

  Cum cred că am primit răspuns
  cînd ţi-am oferit cuvintele.
  Ai lăsat degetele să se cufunde în lapte proaspăt
  şi picăturile căzute au acrit în jurul cuvintelor
  le-au topit
  şi un pîrîu albicios cu vine albastre mi s-a scurs de pe mînă
  şi a căzut în pete care explodau în fel de fel de stele
  pe podea, cîteodată podea de lemn
  cîteodată podea de marmură
  cîteodată covor şi petele explodau între fire
  şi nu le mai revedeam
  dar auzeam
  cuvintele.
  Iar. Şi iar. Şi iar.

  Cum sper să primesc răspuns
  cînd îţi ofer inima, bucăţele bucăţele ruptă între liniile mîinii.
  Să laşi degetele să se cufunde într-un borcan de miere
  şi picăturile să-mi cadă în palmă
  şi să lipească toate bucăţelele între ele
  împreună cu florile
  cu cuvintele
  amestecătura de apă şi lapte şi miere să-mi curgă în vine
  să-mi devină sînge
  să devină cerneală cu care să scriu mai departe. Iar. Şi iar.

  Dă-mi te rog palma ta
  am cu ce să-ţi scriu acum
  flori,
  cuvinte,
  o inimă.
  Da, o inimă. A mea sau a ta?

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Sfîrşitul Unei Poveşti De Dragoste

  Ne-am luat rămas bun.
  Nu cred în rămas bun, numai în rămas rău.
  Credeam la fel.

  Am cutreierat oraşul din cap în cap,
  Din sus în jos
  dela stînga la dreapta
  înapoi,
  pe urmă am mers pe tot felul de diagonale
  parte drepte, parte zigzagate,
  parte necunoscute
  şi descopeream din cînd în cînd ceva nou –
  o piatră, un gard, o mlaştină
  noroc că nu era adîncă dar ne-am umplut pantofii cu noroi
  curăţat în viitoarea băltoacă de unde a sărit o broască surprinsă,
  o veveriţă...
  Nu e nouă.
  Ba e.
  Cum ştii?
  Are coadă.
  Toate au coadă.
  Are dinţi.
  Toate au dinţi.
  Te iubesc.
  Te iubesc.

  Degetele mîinilor intercalate, încleştate, încîrligate ca Clematis Arabella...
  ...ca ce?...
  ...ca clematite, ca glicine, ca iedere,
  capul tău rezemat de umărul meu lipit ca şi cu clei de cizmari
  capul meu rezemat de capul tău, lipit, acelaş clei.
  Din cînd în cînd amorţeam de nu ne mai simţeam muşchii
  şi atunci lăsam cîrligii şi cleiul la o parte
  şi ne despărţeam cîteva momente,
  tu făceai piruete şi lunecai pe resturile de noroi pe talpă
  eu săream peste bănci şi-mi sclinteam ba un picior ba celălat
  dar rămîneam căţărat pe dosul băncii cît puteam
  şi rosteam discursuri împătimite demne de oratoria unui Cicero
  adresate lumii dar numai tu le auzeai
  Te iubesc.
  Te iubesc.
  Pe urmă degetele se găseau iar, cîrligii, cleiul, tandreţea.

  Din cînd în cînd întîlneam omenirea. Treceam pe celălalt trotuar.
  Din cînd în cînd ne urmărea un fluture uriaş, ochi de păun,
  dispărea,
  venea înapoi.
  Din cînd în cînd cădea o stea. Niciuna nu a căzut lîngă noi.
  Nu era nevoie, o stea înfiinţată mergea alături de mine. Ai zîmbit.
  Ajunşi la copacul “nostru” am scos din nou briceagul
  şi am tăiat din scoarţă Eu Iubesc Tu şi Tu Iubesc Eu, scobite odată una sub cealaltă,
  de mult,
  şi le-am făcut bucăţele, le-am împrăştiat în jur, o bucăţică ascunsă în buzunar
  pentru pe urmă,
  să nu ştie nimeni.
  Nimeni nu ştie.
  Să nu ştie nimeni.
  Îţi aminteşti scara asta, nimeni nu a mişcat-o din loc, ţi-am luat mîna aici,
  prima oară.
  Îţi aminteşti colţul ăsta, aici ţi-am părăsit mîna, prima oară.
  Îţi aminteşti poarta asta, ascunsă de ochi, aici te-am sărutat prima oară.
  Îţi aminteşti poarta asta, ascunsă de ochi, aici te-am lăsat să mă săruţi prima oară.

  Întunericul ne îmbrăca.
  Aura din jurul tău pătrundea prin tufişuri ca o lumină de felinar,
  un iepure tîşnea afară pe ici pe colo,
  ba chiar o pisică speriată, o veveriţă.
  Aceiaşi.
  Nu te-am contrazis. Ştiai mai bine.
  Movila de frunze era şi ea acolo. Aceiaşi movilă, acolo unde...
  Iarna va veni înainte de toamnă, am zis.
  Nu ai răspuns.
  Vii?
  M-ai tras de mînă pînă la mijlocul movilei,
  frunzele uscate crăpau sub noi, se fărîmau,
  am să strănut, te-am avertizat.
  Nu poţi, mi-ai răspuns
  şi mi-ai oferit aerul din plămînii tăi
  pînă era să ne înăduşim amîndoi
  şi m-ai liberat, amîndoi rîzînd ca copii descreieraţi, isterici, pierduţi.

  Ne-am dat jos tot ce era de dat jos
  ne-am iubit
  ne-am tras înapoi sus tot ce era de tras sus.
  Ai început să ţopăi, parcă aveai mîncărici.
  Toate frînturile astea de frunză...
  Am îngenunchiat în faţa ta
  deferent ca un Michelangelo în faţa blocului de marmură
  în care el o vedea deja pe Madona,
  am tras jos tot ce trebuia tras jos
  şi am început să îndepărtez resturile de frunză, să te curăţ, să te ling
  cu vîrfuri de degete, cu vîrfuri de buze, cu vîrf de limbă
  încet, cu gingăşie, cu delicateţe, cu o dedicaţie absolută
  la fiecare fîşie de piele, la fiecare firicel de păr,
  la fiecare cută, pliu, rid, fald, creţ, tainiţă
  pînă ai devenit la fel de imaculată ca aceeaşi Madonă
  a lui acelaşi Michelangelo
  în ziua finală a emergenţei ei...
  am tras în sus tot ce trebuia tras în sus
  ai început să ţopăi iar
  am repetat ritualul cu răbdare, cu perfecţie, cu precizie, în profunzime,
  am tras în sus
  ai început să ţopăi iar...
  de cinci ori repetat. Nu m-am plîns.
  Te iubesc.
  Te iubesc.
  Spune, nu ai şi tu ceva...
  şi pleoapele au început să-ţi bată ca evantaie japoneze...
  mîncărici?...

  Degetul mic de degetul mic, oţel de oţel, încîrligat.
  Umăr de umăr, stîncă de stîncă, înlănţuit.
  Şold de şold, trunchi de trunchi, înnodat.
  Mergeam în direcţii fără rost, fără ştire,
  ne opream, ne găseam buzele, ne ascuţeam ghiarele,
  mergeam iar.
  Cînd ne-am oprit?
  Cînd s-au dezbinat toate cîrligele, lanţurile, nodurile.

  Cînd ne-am despărţit?
  Niciodată.
  Ne-am luat rămas bun.
  Nu cred în rămas bun, numai în rămas rău.
  Credeam la fel.

  Mă uit înapoi în timp.
  Mă uit înainte în timp.
  Am rămas la acelaşi moment în timp.
  Nu mişcă.
  Te iubesc.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Ileana Cosînzeana din lacrimă

  Cred că greşeşti cu titlul ăsta.
  Nu cred.

  Am lăsat o lacrimă să cadă,
  nu o lacrimă de artist, o lacrimă de om...
  ...poet?...
  ...fie poet
  pe o oglindă
  şi am pus-o în faţa ei.
  Nu înţeleg, mi-a zis.
  Uită-te, i-am zis.
  S-a uitat, s-a uitat.
  Tot nu înţeleg, mi-a zis.
  M-am întristat.
  Sau poate că m-am născut trist şi abia am aflat.

  Dacă nu ai înţeles pînă acum, atunci nu ai să înţelegi niciodată, i-am zis.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
ad infinitum, doi...

  Pîn-ce dalbe lăcrămele
  cu plăpînde viorele
  desecate
  şi uitate
  vor pieri abandonate,

  Pîn-ce-a cînelui slab scheamăt
  şi a vîntului greu geamăt
  cu-a său şuier
  nai şi fluier
  vor uita a vieţii freamăt,

  Pîn-ce omu ş-a sa moară
  vor din lume să dispară
  şi pămîntu-
  a său mormîntu
  va găsi în vece seară,

  Pîn-ce iarnă, toamnă, vară
  şi timidă primăvară
  vor se pierde
  alb şi verde
  într-o negură primară,

  Pînă luna va să cadă
  cu a stelelor armadă...
  te-oi dori
  şi te-oi iubi
  cu-a cuvintelor paradă.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Ero şi Tica, şi ceilalţi să aştepte deocamdată

  Faţă în faţă.
  Palmele pe obraz, absorb lumină,
  pe urmă curg pe umeri, absorb frisoane,
  pe urmă pe sîni
  pe şolduri
  îngenunchez
  palmele ajung la genunchi, se opresc, ezită,

  ridici fusta şi mi-o tragi peste cap
  ca să mă ascunzi, să ne ascunzi
  de urgia unei omeniri care circulă în jurul nostru fără să ştie
  fără păsare
  ochi pierduţi în nicăieri
  ochii mei pierduţi în speranţă
  ochii tăi pierduţi în visare
  palmele şovăielnice mai ezită un moment
  încep drumul înapoi, în sus,

  aud furtuna,

  miros plăcerea,

  mîinile tale care atîrnau fără vlagă
  se pornesc odată la un război cumplit cu ceafa mea
  o trag, o împing,
  eşti pe cale să îmi invingi o rezistenţă demăsurată
  şi cu degetele mele trădătoare ţăruşi de oţel în carnea ta
  gura mi se apropie de pierzanie
  doar o fîşie subţirică de mătase între noi
  buzele o ating
  se topeşte
  îţi curge între pulpe
  şi gura îmi pătrunde în ţara unui Hades dezlănţuit
  furîndu-i comorile
  rănindu-i orgoliul
  pînă ce Vulcan îi sare în ajutor
  lăsînd un torent de lavă să erupă
  să mi se scurgă din gură pe piept
  pe mîini
  la pămînt...

  mă las bătut,

  aiurit
  mai aud doar un sfîrşit de tunet cumplit care se depărtează
  mai simt o rămăşiţă de presiune tectonică care se disipează
  încep să o imaginez pe Sappho scriind o poezie cu vîrfuri de degete
  pentru tine, pentru noi
  îţi cad la glezne
  mă încolăcesc în jurul lor...
  Zi-mi, trăiesc?

  *

  Deschid ochii.
  Întuneric.
  Solul în jurul meu umed, călduţ, bătut, gol.
  Am visat?

  Încerc să mă ridic
  o durere nebună mă sfredeleşte
  mă uit în jos,
  cîteva picături de mătase topită mai îmi fumegă în muşchiul piciorului
  ca şi cum abia ar fi căzut
  ca şi cum...

  Rămîn culcat.
  Aştept să se răcească, să se închege.
  Regii au pietrele lor nestemate bătute în coroană.
  Eu, am şi eu ale mele,

  în carne.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Asemenea Iubire

  Încerc să nu te plictisesc
  Cu vorbe aiurite
  În fir de stihuri împletesc
  Momente fericite,

  Într-o ţară minunată
  fără rege
  fără lege
  m-am băit în iz de fată care oftul îmi culege...


  Îţi tai din pagini strofe vii
  Cu patimi frămîntate
  Aştern pe dealuri flori tîrzii
  Ca lacrime pătate,

  Literele semănate
  între crini
  şi între spini
  cresc din inimă sculate ca un codru de colini...


  Te port la munţii pleoştiţi
  Sub încreţite frunte
  Cu pleată verde înveliţi
  Şi versete mărunte,

  Prin izvoare răcoroase
  pietricele
  şi surcele
  a ta splendidă mătase duce freamătul prin ele...


  Îngrop în dune de nisip
  Comori fără valoare
  Ca arta bietului Menip
  Pierdută de sub soare,

  Şerpul tîrîie tăcut
  sub pietroaie
  şi convoaie
  gîndu-mi zace abătut cînd peniţa se îndoaie...


  Mai dau să scriu cuvinte lungi
  Da-mi rup mereu creionul
  De parc-aş fi cu braţe ciungi
  Şi-mi cade fanionul,

  Nu sunt scriptor
  vraci
  tălmaci
  n-am nici cap de Boa Constrictor, nu-s nici coadă pe la draci...


  Mă dau bătut, de vei citi
  Gîndeşte în neştire
  Că-n niciun veci nu vei găsi
  Asemenea iubire.

  Cînd adorm la sînul tău
  între cuget
  oft şi muget
  lasă vorba-mi, ca un rîu, să înece al meu ruget.


ViataDupaMoarteText

blank

corner
Mai Multe NePoezii Amestecate Cu Explicaţii, Scuze, ş.a.m.d.

  Mi-e frică
  că cartea asta o să fie cam subţirică.

  (da, frică, nu tare frică care ar însemna o frică mai mare ca o so called frică, ok?)

  Fiindcă, uite, încep să am vedenii
  de aici cinşpe decenii
  şi cred că şi am presimţit,
  (mulţi ar zice nesimţit[ul de el])
  şi-s într-o poziţie
  de prorocire şi premoniţie

  (este aşa un cuvînt pe romîneşte?... nu-s prea sigur dar merge bine cu rima)

  unde încep să aud liniştea (afară de tuşitul meu)
  şi lătratul cîinilor (needless to say cîinii ăştia nici nu există)

  şi dispare floare-n soare
  şi dispare soare-n zare
  şi dispare zare-n gaură mare
  (na c-am nenorocit rima pe aici, dar dincolo de floare/soare/zare
  îmi pare
  nu-i mirare
  că nu-i pasă nimănui
  nici unui haihui - ui- ui - ui... ăsta-i corul broaştelor pe malul celălt, politicoase,
  abia aşteaptă să-mi sară în pantaloni).


  Aiurez, ştiu,
  nici nu încerc hazliu
  să fiu.
  Vorbeşte frica
  că subţirica
  asta de carte
  şi vorbele-i păgîne
  vor rămîne
  moarte.

  Trag cu ochiul de partea cealaltă, tare-s curios,
  de pildă au ei acolo internet? Au zahăr cubic? Mănîncă ouă ochi dimineaţa?
  Cum am să trăiesc (ha!) fără tine?
  Dar totul eu un fel de pîclă, un fel de negură
  şi nu văd nimic, nici pe nene D.Zeu (aşa vrea el scris, without space;
  am avut un director la şcoala primară care semna întotdeauna T. Dale, with space,
  şi noi îl pomeneam mereu ca Tîndală, haha, şi-a săpat singur groapa).

  Ştii că D.Zeu
  rimează cu derbedeu (da n-am s-o zic, nu ştiu ce temperaturi au ei
  în regiunea lui S.Cara.Oţchi)

  dar rimează şi cu zmeu
  şi cu leu, cu curcubeu,
  Ptolomeu, Morfeu, Orpheu
  pînă cînd şi eu
  ateu
  ca un fel de Hecateu (modern)
  am să fac o hîrţulie
  pe un petec de hîrtie
  de pe dincolo să fie
  mărturie
  de vecie:
  da
  sau ba
  sau cine-o vrea
  a credea
  e treaba sa.
  Eu-s la nu, mă crezi şi tu?
  Eu-s la da, iubesc, aşa,
  doar aici
  şi dacă zici
  şi acolo dac-ar fi?
  ţi-aş răspunde-n poezii
  ca să ştii
  a mea inimă-i a ta
  ştie D., şi Zeu, şi ea.

  Ei, mai citeşti?
  Nu te-ai pus încă la măturat scările,
  la tăiat cartofii pentru a-i face pai, la privit ce mai este la TV?
  Adică, mai citeşti aici? vreau să zic, nu mai citeşti ziarul ci mai citeşti aici?
  Dacă da atunci cartea va fi o leacă mai puţin subţirică,
  tu îmi zici cuvintele (numai celea care fac rost,
  lasă neghiobiile pe seama mea)

  eu le aştern între rînduri de ghiocei (albi)
  lilieci (albaştri)
  şi radiere mîncate de o parte şi roase de alta şi pătate cu cerneală (peste tot).

  M-am întors.
  De ce, de unde?
  Păi vezi, am lăsat oleacă aşa zisa asta poezie şi m-am pus eu
  pe la măturat scările, tăiat cartofi, privit la TV
  şi acum m-am întors şi citit aşa zisa asta poezie (da, am mai zis-o o dată)
  şi poti să mă baţi (o, plăcerea...) dacă înţeleg ce sunt toate cuvintele istea
  şi dacă felul cum ele au căzut pe hîrtie din condeiul meu (electronic) au un sens
  atunci eu sunt Caragiale (haha) şi tu Cosînzeana (hei, înseamnă că totuşi au sens)
  stai oleacă
  atunci eu sunt Făt Frumos (hahaha, un ha în plus)
  şi tu Cosînzeana (hei, înseamnă că totuşi au sens)
  stai oleacă
  atunci eu sunt bătut cu leuca-n cap (hei, înseamnă că after all totuşi au sens?)
  şi tu eşti Cosînzeana (asta eşti întotdeauna, cu sau fără sens, cu sau fără mine).

  Grea responsabilitate mai am, fraţilor (n-am fraţi)
  că mirosurile de pe dincolo nu pot să vi le redau, cum descrii un miros
  în afară de oh sau au?
  Dar mă prepar de trecere (ăsta era subiectul, dacă subiect era,
  la începutul poveştii istea, tare îmi mai place ista, iştea, işti...)


  uite-am cumpărat o pungă
  să m-ajungă
  calea lungă,
  vorbe ţine, vise ţine
  uite-aşa cum se cuvine
  despre mine, fără tine,
  despre timpuri cînd puteam
  să alerg pînă la tram
  cîteodată (crezi?) ajungeam
  şi c-un nas contra un geam
  tot pe tine căutam
  prin maidane, prin sifoane, prin a vieţii batalioane...

  hei! rămîi! mai stai oleacă
  vorba-mi este doar de toacă
  sunt doar little bit ţicnit
  uite, vezi, m-am liniştit,
  am lăsat să curg-afară o nevoie, cam primară,
  să aştern ceva absurd, să-mi sparg nasul şi să zburd,
  dar e una, ca să ştii, fără şpil şi poezii

  eşti în inima mea flutur,
  într-o zi am să mă scutur
  şi-am să las frunziş şi pană,
  poezia mea sărmană
  dar mai mult... îţi las cea floare
  ce-mi alin-a mea ninsoare
  ce-am cules-o într-o vale
  are numai cinci petale
  şi-ţi permit, dar numai ţie
  să le rupi în ani o mie
  cînd în gînd t-ei întreba
  m-a iubit el, da sau ba,

  lasă prima ca să cadă cu un “da”, nu-i chiar corvoadă,
  şi a doua cu un “ba”, hei, îţi bate inima?
  ai să ştii acuş, acuş, ai răbdare niţeluş,
  înc-o noapte, înc-o zi,
  dup-a cincea

  ai să ştii.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Asta

  Aşezat pe canapea.
  Tu, alungită lîngă mine,
  capul tău rezemat de umărul meu
  amîndoi privim televizia
  unde un tenor italian, tînăr,
  cîntă Nessuno Dorma.

  Te simt cum începi să tremuri, sau tremur eu?
  A terminat.
  Trece la Una Furtiva Lagrima.
  Te simt cum începi să tremuri, sau tremur eu?

  Asta, e viaţă, îmi zic.
  Asta, e viaţă, îmi şopteşti.
  Te iubesc, îţi zic.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Măsură

  Nu ne-am iubit nici o dată.
  Nu ne-am iubit de sute de ori, de mii de ori, un număr fără de număr de ori.
  Crezi că e dragoste?
  Ce altceva ar putea să fie?

  Am rămas îngîndurat,
  căutam logica şi cu toate că o găseam, totuşi ceva îmi eşapa.
  Cum măsori dragoste?
  Încerc în kilograme, în kilometri, în kilowaţi,
  dar tot nu mă dumiresc.
  Vrei numaidecît să o măsori în ceva?
  Da, am răspuns, cu toate că nu eram convins că vroiam.
  Ai încercat în linişte?

  Asta m-a cam derutat.
  Şi cum măsori liniştea, în ce unităţi, în decibeli?
  Şi-a apropiat gura de urechea mea
  şi tot ce puteam auzi era răsuflul ei uşor.
  Am rămas aşa, minute, ore.
  De cîte ori ţi-am zis nu te iubesc? m-a întrebat, după cîteva zile de nemişcare.
  De cînd, adică.
  De vecie, mi-a răspuns.
  Am rămas iar pe gînduri. Adevărul era că niciodată.
  Adevărul e că niciodată, i-am răspuns pînă la urmă.

  A zîmbit.
  Vezi?
  Văd ce?
  Linişte, a răspuns.

  Am roşit. Am înţeles.
  Nu aştepta răspuns de la mine.
  Nu am răspuns.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Sfîrşit de Basm

  Te urmăream, de ani de zile te urmăream,
  de secole.

  Tot învîrteam piatra timpului la stînga, iar şi iar
  şi iar te vedeam
  şi iar te urmăream,
  eu galopînd pe un cal năzdrăvan de partea asta a cortinei realităţii
  încîlţat cu cizme
  încins cu paloş
  însetat cu atîta frumuseţe că puteam umple treizeştrei de cărţi groase de un cot
  cu cuvinte,
  tu alergînd de partea cealaltă a cortinei
  încîlţată cu tenişi
  încinsă cu o sticlă de plastic
  însetată cu... sete.

  Nu mai rezistam –
  am tras paloşul
  am tăiat cortina în diagonală şi am pătruns în realitatea ta
  te-am înşfăcat de subsuori
  şi am lăsat calul să ne zboare la castelul meu, după lună...
  “farmec...” ţi-am şoptit la ureche
  şi cînd ai vrut să deschizi gura să zici ceva ţi-am pus degetul la buze
  “aşteaptă...” am şoptit,

  “cea frumoasă
  ca o mireasă...”


  Nu păreai nici mirată nici îngrijorată,
  doar ceva (să folosesc un cuvînt care l-am învăţat în lumea ta) perplexă.
  Aveai doar nevoie să te înviorezi şi te-am dus la un izvor răcoros
  ţi-am pregătit haine uscate din in fin
  trase la război de mii de păianjeni copleşiţi cu admiraţie
  pentru făptura care am adus-o la palat,
  şi pantofiori din praf de stele
  lipite fir de colb la fir de colb de mii de fluturi copleşiţi cu admiraţie
  pentru făptura care am adus-o la palat,
  şi coroniţă de flori de liliac împletite de mine timp de treizeştrei de ani
  în aşteptare, în admiraţie...
  “farmec...” ţi-am şoptit la ureche
  şi cînd ai vrut să deschizi gura să zici ceva ţi-am pus degetul la buze
  “aşteaptă...” am şoptit,

  “întîi crăiasă,
  pe urmă mireasă...”


  Te-am suit pe cal şi l-am lăsat să ne poarte pe unde îl ducea năravul
  sau prin coadă de cometă
  sau prin vîlvîtaie de soare
  sau prin bolovani uriaşi (care pe lumea ta le cheamă planete) unde viaţa abia începuse
  unde viaţa abia se terminase
  unde munţii se fărîmau şi mările se înspumau
  şi tu, agîţată la gîtul meu abia de aveai ochi pentru toate minunile
  dar şi pentru mine
  şi înapoi la palat ţi-am depus la picioare cele treizeştrei de cărţi groase de un cot
  pe care le aveam umplut cu frumuseţea ta înainte, sau acum, nu mai ştiam...
  “farmec...” ţi-am şoptit la ureche
  şi cînd ai vrut să deschizi gura să zici ceva ţi-am pus degetul la buze
  “aşteaptă...” am şoptit,

  “pe pat de mătasă
  să-mi fii mireasă...”


  Nu trebuia să întorc spatele. L-am întors, doar o clipă
  şi nu am văzut buzele cum îţi înfloresc
  şi cuvintele cum se răspîndesc dintre ele ca polen de primăvară
  “Este poate un telefon pe aici?” ai întrebat, inocentă.

  Farmecul s-a deşirat.
  Ca ia, ca praful de stele, ca aripile calului meu,
  ca cele treizeştrei de cărţi de un cot pline de frumuseţe
  s-au deşirat, s-au topit,
  diagonala ruptă în cortină s-a vindecat,

  ai deschis ochii.

  “Cînd să fii căzut?” te-ai întrebat
  ridicîndu-te şi şchiopătînd tot drumul pînă la casă.
  Ceva te zgîria la ceafă
  ai tras crenguţa care atîrna acolo şi te uitai, şi tot te uitai, şi tot te uitai.
  Liliac? La sfîrşit de Iulie?

  Ai tresărit, parcă ai auzit un nechez,
  parcă un număr de treizeştrei tot revenea în adiere
  portat de păianjeni, portat de fluturi...
  “Hei, trezeşte-te fato,” ţi-ai spus
  lăsînd crenguţa de liliac să cadă într-un coş de gunoi
  şi începînd să urci scările acasă.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Sîn

  Cînd sînul tău biruie ocna-i pustie
  Şi-n palma mea cîntă a sa libertate
  Îl las să aprindă cu roşa-i mînie
  A buzelor poartă ş-a gurii cetate.

  Cu-a lebedii alb şi a pufului freamăt
  Aduce furtună în gloria serii
  Un tunet ce piere în clocot de geamăt
  Şi-o pace ce-aduce cu naşterea verii.

  Găsesc sfînt mormînt într-o vale-ncîntată
  Un murmur pătrunde prin fragede coaste
  Un caier s-aprinde în mintea-mi uscată
  Şi toarce din gîndu-mi a strofelor oaste.

  Căzut ca un cal pe tărîmul de luptă
  Eu zac şi privesc pe sub pleoape greoaie
  Cum mici bucăţele din inima-mi ruptă
  Încep să-nflorescă cu-a zorilor ploaie.

  Te las, părăsesc sîn de foc şi de viaţă
  În suflet sădit cu verset de-nviere,
  Îl duc cu-a tău zîmbet, cu-a ta dimineaţă,
  Cu-n... noli me tangere... vis... şi durere.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
ascuns

  am să mă ascund
  într-un buzunar
  în fundul plesnit
  unui vechi pahar
  sub o frunză dusă
  într-o vijelie
  ş-o frază pierdută
  într-o poezie,

  am să mă ascund
  sub zăvor de poartă
  în nucă crăpată
  şi petală moartă,

  am să mă ascund
  unde nu vei ştii
  c-acolo voi fi
  între morţi şi vii
  lîngă mîna-ţi stîngă
  cu vorba-mi nătîngă
  sub ie la piept
  în pantofu-ţi drept
  în visuri tîrzii
  printre lacrimi mii
  şi cu zori de zi
  la a mării fund.

  am să mă ascund
  neştiut de nime
  în veci de vecime
  prin căzute rime
  n-ai să ştii nici tu
  cînd te-alină vîntu
  că-i a meu cuvîntu
  ş-a meu a fost cîntu.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Venit

  De vii am să leg clopoţei de alamă la vîrf de crenguţe uscate de soc
  Şi-n spice de aur spoit coroniţe pe pieptul ce-ascunde a inimii foc,
  Viori şapteş-şapte cu-arcuşuri bătute în verdele umed de palid smarald
  Cu corzi făurite de-a murgului coamă lucind bătăioasă-n a zilei erald
  Lega-voi de garduri pe margini de drumuri ce duc de acolo şi pînă aici
  Şi noaptea va plînge sfioasele stele căzute în luptă cu-a mei licurici,

  De vii am să ţintui cu cuie de aur potcoavele celui ce poart-a ta şea
  Şi şapte poteci am să semăn cu ghindă să crească stejarii ca inima mea,
  Condurii-ţi pătaţi cu petale albastre vor trece în şopot pîraie adînci
  Săpate cu ghearele mele crăpate prin foşnet de brazi şi prin prîsnet de stînci
  Iar ciute cu mure crescute prin coarne veni-vor să caute zîmbetul tău
  Şi-n poală să-ţi lase grăunte de doine pierdute-n neştire ş-a dorului hău.

  Cuvinte, poete.
  Eu cred că ţi-e... sete.


  Mi-e sete, mi-e foame, mi-e dor de un verde
  Ce-n fiece seară sub pleoape se pierde...

  De vii... am să-ţi leg panglicuţă la deget cu cap resfirat ca şuvite de in
  Şi dacă găsesc am să-ţi duc bucheţele cu roşul de roză sau albul de crin,
  De degetul mic am să ţin a ta mînă cu dreapta, cu stînga pantofii căzuţi
  Cînd tu ţopăiai în băltoaca verzuie şi eu rătăceam printre vecii pierduţi,
  De vii, ai să pleci fără pic amintire de-a buzelor must ce-a trecut, s-a acrit,
  De-a muzicii şoaptă în micul tău deget, cu roşul şi albul ce azi au murit.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
În. De.

  Tu nu mă în. La fel, tu nu mă de. În-curajezi. De-curajezi.
  Îmi laşi interpretarea. Mie.
  O interpretez cum vreau,
  asta-i definiţia interpretării, nu aşa?
  Interpretez.
  Interpretez că ai nevoie de cuvinte

  bătute în tindă
  să-ţi fie oglindă
  să-ţi fie de strajă
  să-ţi fie de vrajă
  că lumea se trece
  în rece pe vece
  şi fără dogoare
  tot viu ce e... moare.


  Stau pe terasă, creion în mîna dreaptă, caiet pe genunchi,
  Esenin lîngă mine, Coşbuc lîngă mine,
  o bere rece lasă spuma să mi se prelingă pe degetele stîngii
  amintindu-mi de zile trecute de mult de tot,
  zile înainte a te fi cunoscut
  înainte a te fii născut
  înainte de vara timpului.

  Culegeam castane abia crăpate din coaja lor zgrunţturoasă
  culegeam nuci abia crăpate din coaja lor amară,
  culegeam cărăbuşi şi mă uitam fermecat cum deschid întîi aripi rigide
  pe urmă aripi subţirele
  pe urmă zboară din palma mea deschisă.
  Mă uitam la melci codobelci care scoteau coarne boureşti pe leuştean
  culegeam lobodă sălbatică pentru adus a face ciorbă
  lăsam bondari să mi se caţere pe braţe, gîdilau, bîzîiau.
  Mai caut castane căzute, nuci noi, cărăbuşi, lobodă, bondari,
  tare aş vrea să caut de toate cu tine
  mînă în mînă
  sau genunchi lîngă genunchi
  sau întinşi pe o pătură subţire tu dormi şi eu îţi citesc poeziile altora
  şi tu nu le auzi,
  poate da

  cînd în cot te ridici
  şi mirată îmi zici
  că bătrîni licurici
  în vis ţi-au şoptit
  că un drum ţi-au croit
  cu cuvinte spoit.


  Te uiţi din cînd în cînd la lună?
  Ştii că şi eu mă uit, acelaş timp.
  Respiri teii?
  Îi respir şi eu
  prin nările tale
  prin plămînii tăi
  prin palmele tale care farmă micuţele floricele între ele
  şi pe urmă mi le întind pe faţă, pe piept
  pe buze ca să poţi să le lingi de pe ele
  şi să faci un ceai amărui îndulcit su siropul gurii tale
  care mi-l oferi
  pe vîrf de limbă.
  Cumperi şi zarzavat?

  Zîmbeşti. Da, zarzavat poate fi esenţa unei romantici abundante
  cînd tăiem pătrunjelul proaspăt, împreună,
  cînd tăiem mărarul proaspăt, împreună,
  cînd tăiem morcovei şi pătlăgele şi castraveciori
  împreună
  şi le împrăştiem pe pătura subţire
  ca să-ţi ţie de saltea groasă
  şi după ce îţi dau jos sandalele
  şi îţi dezvelesc corpul
  ne rotim în ele cum ar roti pîrîul pietricele
  cum ar roti privighetoarea limba ei de dimineaţă
  cum ar roti hămesitul pîinicele calde abia ieşite din cuptor
  şi-i ard mîinile
  şi-i ard buzele
  şi-i arde corpul răvăşit sub securea foametii,

  ardem

  ca iască uscată
  în foc aruncată
  cu iz de femeie
  şi colb de scînteie
  şi-n picuri de soare
  uităm de candoare.


  Tu nu mă în. La fel, tu nu mă de.
  Un roman şi romanţă fără început şi fără sfîrşit
  care-şi împletesc lianele înăuntru creierului meu
  şi construiesc acolo palate şi păduri
  munţi şi mări
  castele şi codri
  şi un eu buimăcit şi fericit împleteşte pături din fraze
  şi iubiri din cuvinte
  şi năzuinţe din litere
  le tencuieşte pe toate cu semne de puctuaţie şi nu întotdeauna cu reguli de ortografie
  şi ţi le oferă
  necondiţional.

  Depinde de... nimic.

  Depinde de... tot.
  Tot ce creşte înăuntru coastelor mele
  alături de bubuit
  şi alături de linişte.

  Tinereţe fără Bătrîneţe şi Viaţă fără de Moarte, ziceau basmele.

  Iubire cu nicio Căire
  şi
  Ruget în lacăt de Cuget
  zic eu
  şi nu pot să opresc. Mă ierţi?

  Nulla dies sine linea.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Mistreţ

  Am început să-ţi număr creţurile.
  “Am creţuri?”
  Am început să-ţi număr creţurile.
  Cînd am terminat, ai început şi tu să le numeri pe a mele.
  “Hei, şi tu ai creţuri!”
  ai strigat de parcă erai Columb văzînd presupusa India
  şi un moment m-am temut că vecinii au să bată în perete, dar erau la mare.
  Cînd am terminat, ai început şi tu să le numeri pe a mele.
  Dar nu păreai mulţumită, aşa că ai început din nou.
  După a treia oară mi-ai zic că pesemne greşeai mereu
  (nu-i mirare mi-am zis dar nu ţi-am zis)
  că de fiece dată ieşea alt număr.
  M-ai vîrît şi pe mine în dubii, poate am greşit şi eu
  şi am numărat şi eu iarăşi.
  A ieşit alt număr. O diferenţă de doi dar totuşi inadmisibil.
  Am discutat situaţia între noi, şi ne-am decis să numărăm fiecare de zece ori
  şi pe urmă sau decidem după care iese de mai multe ori
  sau luăm media valorilor numărate
  sau facem un graf Gaussian şi dacă deviaţia standartă este de...
  “Am găsit unul alb.”
  “Imposibil.”
  “Să-l tai să ţi-l arăt?”
  “Să nu îndrăzneşti.”

  Am lucrat greu, amîndoi,
  sudorile şiroiau pe noi ca izvoare de munte, dar nu numai din cauza muncii grele.
  “Lasă-te de gîndurile alelalte,” mi-ai tras un ghiont.
  M-am lăsat, deocamdată.
  Păcat că nu puteam să le numărăm singuri, fiecare a lui,
  eram făcuţi poate din lut dar după ce Dumnezeu a vîrît şi oase în noi
  asta a redus flexiunea în mod considerabil.
  Am considerat un moment dat să utilizăm ceva vopseală cu un penson subţirel
  ca să vopsim fiecare firicel numărat să nu-l numărăm de două ori
  dar după ce ne-a sărit vopseala în ochi
  şi am demolat trei rînduri de aşternut
  ne-am lăsat de metoda asta.
  “Poate le radem şi le numărăm apoi pe masă?...”
  dar ghiontul reînoit m-a readus pe pămînt.

  Eu am ajuns la şapte numărători. Tu la opt.
  Sau erai mai harnică sau mai interesată
  (mi-am zis dar nu ţi-am zis).
  “Ştii,” am încercat, “împrejurimile obiectivului nostru ştiinţific
  au şi o altă semnificaţie.”
  “Un alt uz, vrei să zici.”
  “Da, vreau să zic dar mă tem de ghionturile tale.”
  “Laşule!”
  “Da, acuzaţie admisă.”

  Ai sărit pe mine ca o lupoaică, ca o leoaică, ca o femeie
  şi după ce ne-am ciufulit creţurile în mod reciproc
  şi pesemne că am şi pierdut cîteva în încăierarea ce a urmat
  n-am avut încotro şi am început număratul din nou.
  Scrisul istoriei umane este o sarcină grea, oameni buni.
  “Adică ai de gînd să scrii ‘asta’ în cărţile de istorie?”
  “Păi doar facem aici o investigare ştiinţifică get-beget.
  Generaţiile următoare vor decide relevanţa rezultatelor cercetării noastre
  pentru soarta unei umanităţi în căutarea ţelului ei pe pămînt.”
  Mă simţeam mare, uriaş,
  de aveam o medalie mi-aş fi prins-o cu un bold de cămaşă, dacă aş fi purtat una.
  “Eşti sigur că asta-i ceva adecvat pentru cărţile de istorie?
  Nu mai curînd biologie? Sau anatomie?”

  Da, poate zoologie
  (mi-am zis dar nu ţi-am zis, cu toate că nu eram sigur că nu mă iei în zeflemea).
  “Şi...” ai continuat privindu-mă pe sub pleoape jumate lăsate
  peste ochi de căprioară de un verde de frunză, vara, sub roua abia căzută,
  “...nu crezi, totuşi, cu toate că soarta umanităţii e în joc,
  că avem nevoie şi noi de ceva... intimitate?”

  Ai început să numeri din nou,
  pesemne conştiinţa ta ştiinţifică mai mare chiar ca a mea
  dar cînd ai sărit pe mine iarăşi ca o lupoaică, ca o leoaică, ca o femeie
  şi după ce te-am lăsat să-ţi faci treaba şi m-ai lăsat să-mi fac treaba
  am început să suspect că poate încercai să mă convingi în mod serios
  şi chestiile cu ştiinţele erau ceva secundar, sau terţiar.
  Intimitate? Hmm!...
  Era rîndul meu să încep iar număratul.

  “Spune, tu crezi chiar că cineva o să citească scrisul ăsta în afară de tine?”
  Aveam un punct crucial acolo. Te-ai uitat la mine, îngîndurată.
  “Zi, şi de ce ai chemat scrisul ăsta ‘Mistreţ’?”
  Am rîs pe sub mustaţă, chiar aveam una.
  “Pai dacă îl chemam ‘Creţ’ atunci s-ar fi ridicat la rangul trei în vînzări pe Amazon.
  Dar cine o să facă un search pentru ‘Mistreţ’?
  Lumea ştiinţifică pierde, dar secretul rămîne al nostru, pe veci.
  Şi, în plus, cuvintele rimează între ele aşa că mă simt şi poet.”
  “Ah, eşti aşa de inteligent,” ai zis, plină cu atîta admiraţie
  că mi-ai prins medalia (de unde ai luat-o?) cu un bold pe piept...
  nu, nu purtam cămaşă. Închipuiţi-vă cum am urlat.
  Dacă vecinii nu erau la mare ar fi dat jos peretele cu un baros.

  Zeflemea sau nu
  dar am sărit sub tine lupoaică, leoaică, femeie
  şi tot ce mai îmi amintesc este partea deţinută de ‘femeie’.
  O, Doamne, da ce femeie...

ViataDupaMoarteText

blank

corner
fel şi fel de anotimpuri

  am lăsat vara să zboare
  peste mare,

  peste rîuri şi pîrîuri,
  peste timpuri, anotimpuri
  peste mine, fără tine.

  şi a fost ş-o primăvară
  cam-nainte de cea vară?


  a fost

  cu dulci ciute neştiute,
  cu visări prin alte ţări,
  cu fetiţe cu cosiţe
  şi cu zîne
  sau hapsîne
  sau alese ca crăiese,
  ca regine, fără tine,
  ca mirese.

  toamna?

  doamna?
  fără glas şi fără pas
  ş-a făcut aici popas,
  nestemată nechemată
  cu-a ei frunză de-aur gloată
  vara verii
  ş-a durerii
  de prin nouri se coboară
  ş-a ei vară ş-o omoară
  şi pe mine, fără tine.

  ce rămîne-atuncea, iarna...

  uite ş-anceput povarna,
  iarnă, iarnă, la lucarnă
  ai plouat pe mine zile cu gîndirile-mi febrile
  sau debile, inutile
  mi-ai dus soare sub ninsoare
  şi pe şale-ai pus ocale
  da chiar fie poate-un mîine
  dar de mîine nu-i poimîine,
  dormi tăciune, dormi cărbune
  dormi vioară ş-a ei strune...

  totuşi, nu-i amar de mine
  fincă te-am ştiut... pe tine.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Da, şi atunci.

  Din ziare, citat din România Trăieşte: domnul profesor Ionel Ceahlăulungu, după o activitate arheologică intensă la poalele Ceahlăului (ce coincidenţă) şi un studiu de mai mult de zece ani (!) a reuşit să creeze un dicţionar al limbii utilizate în perioada Paleoliticului tîrziu, pe bază de semne şi desene descoperite într-o varietate de peşteri şi văgăuni din regiune. După studiile sale, hominidii din acea perioadă aveau deja inclinaţii artistice, mai ales (nu o să ghiciţi)... poetice, şi redăm aici în exclusivitate primul document tradus de prea stimatul profesor. Limba vorbită şi scrisă fiind încă la un stadiu primitiv de evoluţie, parte din cuvinte au fost adăugate ca să creeze o sintaxă mai clară pentru cititorul modern; ca cititorul să aibe totuşi o privire completă, redăm şi versiunea originală. Este clar că acest poem descrie cu o duioşie intensă aliniată cu o cruditate intensă, o poveste de dragoste. O poveste de dragoste, scuzaţi-ne, erotică. Firi sensibile – sunteţi avertizate. La întrebarea dacă acest studiu îi va aduce premiul Nobel, professorul Ceahlăulungu a răspuns cu flerul său habitual: “Depinde de calitatea poeziei originale; în orice caz continui să traduc şi restul ‘colecţiei’”. Stimate professor, va urăm succes! Redacţia.

  *

  traducerea versiune originală...

  păr negru tăciune pădure ars fulger
  ochi verde frunze ies apă cade cer
  peşteră urşi gigantic mîncat mere
  găsit fraţi surori apărător oi
  găsit rănită gheare brad rupt căzut stîncă verde pădure

  apucat păr tăciune tras munte peşteră
  oi lemne pietre
  scos păr păduchi scos picioare aşchii
  ars toate ars foc bucată carne mîncat
  prins rană coajă udă copac frunze mici oprit sînge
  nu pătrunde corp slabă frumoasă frică

  trei sori trei luni muşcat umăr lins sînge
  muşcat umăr lins sînge peşteră
  ars răni acoperit răşină
  legat jur gît şirag pietre găurit oase găurit
  jur corp fel blăni spini flori
  tăciuni stins păzit animale mare patru rău doi picioare

  şapte sori şapte luni apă cer floare roşie
  legat mînă tu mînă eu liană tras apă curgătoare nu ştiut
  aşezat piatră lată apă curge
  apă şters carne sînge noroi negru tăciune verde iarbă
  ridicat cade blăni spini flori uscat rămas goală
  frumoasă foc mistuie pădure
  frumoasă flori roşu umplă cîmp călcat măcinat învîrte cap
  coroană spini uscaţi legat capăt păr jos spate

  jos blăni frunze spini apărare piatră mînă
  pus sub apă curge picioare
  genunchi faţă spălat genunchi picioare
  lins curat parte pătrundere
  ridicat picioare pus mîini parte alăptare mici
  împins genunchi faţă spăl genunchi picioare
  ling curat parte aşteaptă pătrundere

  tras picioare arătat culcuş acoperit iarbă moale
  pene moi blăni moi
  făcut mulţi sori zis acum pătruns ia viaţă eu dăruit viaţă
  depărtat picioare unul altul tras peste tu nu ştiu fac
  adus corp meu tu nu ştiu odată strigat pătrundere
  nu ştiu de ce început mîncat buze
  nu ştiu de ce simt revărs tu de ce vrei omori
  trezit moarte găsit cap tu piept eu
  tu sînge plînge nu frică mine urşi pădure

  spus
  acum mulţi sori mic alăptat amîndoi
  tu vînat aduce hrană păzit
  între sori moarte amîndoi acum nu teamă moarte noi
  oprit nu spus

  murit multe tu
  acum ştiut toţi găsit peşteră
  moarte plăcere mare mîncare
  mult

  termin semne duc tu caut mor tu iar iar iar

  *

  traducerea interpretată şi corectată...

  cea cu părul negru ca tăciunele rămas din pădurea arsă de fulger
  cea cu ochii verzi ca frunzele abia ieşite sub apa ce cădea din cer
  te-au izgonit din peştera ta urşii gigantici şi ţi-au mîncat merele
  şi nu îţi mai găseşti fraţii şi surorile şi apărătorul şi oile
  şi te-am găsit rănită de gheare sub bradul rupt căzut sub o stîncă verde ca pădurea

  te-am apucat de părul de tăciune şi te-am tras sus pe munte la peştera mea
  unde trăiam cu oile mele şi cu lemnele mele şi cu pietrele mele
  am scos din părul tău păduchii şi am scos din picioarele tale aşchiile
  le-am ars toate şi am ars pe foc o bucată de carne care ai mîncat
  am prins de rana ta coajă udă de copac cu frunze mici să opresc sîngele
  dar nu am pătruns în corpul tău fiindcă erai prea slabă şi prea frumoasă şi aveai frică

  dar după trei sori şi trei luni mi-ai muşcat umărul şi lins sîngele ca să fiu al tău
  şi eu ţi-am muşcat umărul şi lins sîngele ca să fii a mea şi a peşterii mele
  am ars rănile şi le-am acoperit cu răşină de brad
  şi ţi-am legat în jurul gîtului şirag de pietre găurite şi oase găurite
  şi ţi-am pus în jur de corp fel şi fel de blăni şi spini şi flori uscate
  şi tăciuni stinşi să te păzească de animale mari pe patru şi de alţii răi pe două picioare

  după şapte sori şi şapte luni şi apă din cer cu miros de floare roşie
  ai legat mîna ta de mîna mea cu o liană şi m-ai tras la apa curgătoare care nu am ştiut-o
  unde te-ai aşezat pe o piatră lată sub apa curgătoare
  şi apa ţi-a şters carnea de sînge şi de noroi şi de negru de tăciune şi de verde de iarbă
  te-ai ridicat şi ai lăsat sa cadă blănile şi spinii şi florile uscate şi ai rămas goală
  frumoasă ca focul ce mistuie pădurea
  frumoasă ca florile roşii care umplă cîmpul şi care călcate şi măcinate ne învîrtesc capul
  numai coroana de spini uscaţi legată la capăt de păr lăsat jos în spate a rămas

  mi-ai dat jos blănile şi frunzele şi spinii de apărare şi piatra din mînă
  şi m-ai pus şi pe mine sub apa curgătoare dar în picioare
  te-ai pus în genunchi în faţa mea şi mi-ai spălat genunchii şi mi-ai spălat picioarele
  şi mi-ai lins curată partea mea de pătrundere în tine
  te-ai ridicat în picioare şi mi-ai pus mîinile sub partea ta de alăptare a micilor
  pe urmă m-ai împins în genunchi în faţa ta să-ţi spăl genunchii să-ţi spăl picioarele
  să-ţi ling curată partea ta ce aştepta pătrunderea mea în tine

  m-ai tras înapoi în picioare şi mi-ai arătat culcuş acoperit cu iarbă moale
  şi pene moi şi blăni moi
  făcut de mulţi sori ai zis şi acum pătrunde-mă şi ia-mi viaţa şi eu am să-ţi dăruiesc viaţă
  şi ai depărtat picioarele unul de altul şi m-ai tras peste tine şi nu ştiam ce să fac
  aşa că mi-ai adus corpul meu într-al tău şi nu ştiu de ce odată ai strigat cînd te-am pătruns
  şi nu ştiu de ce ai început să-mi mănînci buzele
  şi nu ştiu de ce am simţit că mă revărs în tine şi de ce vrei să mă omori
  dar cînd m-am trezit din moarte am găsit capul tău pe pieptul meu
  şi tu sîngerai şi plîngeai dar nu mai aveai frică nici de mine şi nici de urşi şi nici de pădure

  ai spus
  acum în mulţi sori o să avem un mic şi vă voi alăpta pe amîndoi
  şi tu vei vîna şi ne vei aduce hrană şi ne vei păzi
  şi cîteodată vom muri amîndoi iarăşi dar acum nu mai îţi este teamă de moartea noastră
  şi te-ai oprit şi nu ai mai spus

  am mai murit de multe ori cu tine
  acum lasă să ştie toţi care vor găsi peştera noastră
  că moartea este o plăcere la fel de mare ca şi mîncarea
  chiar mai mult

  uite termin semnele astea şi mă duc să te caut să mor cu tine iar şi iar şi iar

  *

  PS. L-am întrebat pe domnul professor: “Professor Ceahlăulungu, înţeleg că sunteţi sigur de traducere, dar sunteţi sigur şi de interpretare, de corecţie?” la care el a răspuns într-un mod surprinzător: “Voi uitaţi că poezia aparţine mai puţin artelor literare şi mai mult ştiinţelor exacte. Face obiecţie cineva faptului că 1+1=2? Nu. În poezie la fel, este un singur fel a răspunde la o întrebare bine definită. De aceia – da, sunt sigur.” Pe urmă a mai adăugat o declaraţie şocantă. “Am găsit cîteva scobituri pline de sînge închegat, bine păstrat, şi am făcut teste de ADN şi ARN pe el. Pare că scriitorul a fost unul din străbunicii mei, de-nainte cu cîteva zeci de mii de ani.” Ce să vă zicem, am aplaudat toţi ca nebunii. Domnul professor Ceahlăulungu, jos căciula! Redacţia.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Vizibil

  M-am sculat azi noapte cu un vizibil dezir de tine.

  Nu, nu de mine, de tine îţi zic,
  păi eu cînd mă duc în baie închid şi lumina şi ochii
  să nu mă văd în oglindă, doamne fereşte
  mai mă schimb în piatră, cine ştie,
  sau mai rău – în ghips.

  Nu, nici de aprozăreasa din colţ, cea care cu a ei 113 ani
  are un corp care ar face verde de invidie şi Cosînzeana
  şi Bo Derek (tot 113 ani, cred?)
  dar ultima dată cînd mi-a zîmbit şi a uitat să-şi pună dinţii
  am uitat şi de corp
  şi de Cosînzeana
  (şi de Bo Derek, cred),

  şi nici de bărbatu aprozăresei
  dus din lume acum 23 de ani,
  păi asta m-ar face un... ceva... inexprimabil.

  Nu, nici de Liz Taylor, săraca,
  cea mai frumoasă femeie din lume
  după Tereza
  care, şi ea, după tine.

  Nici de Florica lui Tomazian,
  de Ileana lui Frumos
  de Ela lui Gheorghidiu
  de Eva lui Adam (nu-i ştiu ăstuia numele de familie).

  De tine.

  Ruşine? Dacă am sau mi-a fost? De ce adică?
  Ah, vizibilitatea dezirului? Of, of, of măi fată,
  ce-ţi mai trece ţie în cap...

  m-am sculat cu lacrimi în ochi,
  este ceva mai vizibil ca asta?

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Măşti... măi, nişte tîmpenii...

  M-am mascat în copac, cred că era un tei
  că altfel de ce m-aş fi mascat în copac,
  numai ca să pot să te urmăresc cînd alergi pe acolo
  (hei, sunt copac, nu pot să şi fug după tine)
  şi poate cînd ajungi lîngă mine ai să poposeşti o clipă
  ai să pui palma ta pe scoarţa mea, adică a măştii mele, adică... înţelegi, nu?
  ca să poţi să tragi în plămîni mirosul de tei
  (sunt deajunşi tei pe acolo, ai să crezi că e de la mine)
  şi eu am să mă aprind acolo unde mîna ta atinge
  dar nu am să ard chiar că prea am să asud
  şi poate chiar o să te sprijini de mine
  şi eu am să-ţi simt spatele
  şi am să-ţi mîngîi spatele (ai să crezi că-s furnici)
  şi am să-ţi miros spatele
  şi am să-ţi sărut spatele

  dar vezi să nu încerci să mă tragi afară din rădăcini
  à la Baloo a lui Disney să-ţi scarpini spatele cu mine
  că atunci ai să vezi că am pantofi nu rădăcini
  poate chiar sandale fără ciorapi
  şi ai să mă crezi un lă-mă-mamă
  şi magia o să se rupă
  şi ai să începi să fugi iar fără ca să pot să te prind
  (cîntăresc o groază toate crengile astea)
  şi am să te pierd.

  M-am mascat în bancă de parc, verde cu maro
  şi cu scînduri înguste maro cu verde
  şi cu spetează verde pe o parte şi maro pe cealaltă
  şi cînd ai să oboseşti de atîta alergătură
  ai să te aşezi pe mine
  şi eu am să-ţi simt...
  şi eu am să-ţi ating...
  şi eu am să-ţi miros...
  şi am să mă îndoi sub tine
  nu că eşti grea da că devin mormoloc în beţia mea
  şi dacă te mai şi alungeşti pe mine
  întîi pe burtă, pe urmă pe spate,
  pe urmă iar pe burtă dar cu coatele înfipte în mine
  eu în loc să urlu de durere am să cînt de fericire

  pînă mai vine un golan pe acolo cu gacica lui
  şi te alungă
  şi începe să scobească în mine o poezie groazincă, cică de dragoste
  care zice EU UBSC (e şi analfabet) O PATĂ (F’ul pare un P) FRUMOS
  (na, că-i şi idiot şi de legat,
  e acelaş golan care a vrut să scobească un alt cică poem cînd eram mascat copac
  şi am lăsat să-i cadă o nucă de cocos în cap... hei, cocos din tei... haha
  şi a fugit de nu-l mai prindea nici gacica lui
  care era campioană de cros)
  şi îl pocnesc cu o scîndură mai îngustă acolo unde trebuia să-l doară mai mult
  şi te pierd.

  M-am mai mascat şi în lingerie,
  nu, nu fraţilor, adică soră, nu lingeria “aia”
  ci o lingerie cumsecade, o batistă de mătase albă
  (da, e lingerie, pariem? pe ce? aha, nu îndrăzneşti)
  brodată cu un trandafir de mătase roşie
  (tare-am mai urlat eu în timp ce îmi brodam trandafirul
  dar n-ai să ştii niciodată)
  şi cînd ai să asuzi în timpul alergatului ai să mă scoţi dintre sîni
  (hei, sunt eu de vină că m-ai dosit acolo?)
  şi ai să-ţi ştergi palmele fine
  şi ai să-ţi ştergi fruntea fină
  şi ai să-ţi ştergi obrajii fini
  şi ai să-ţi ştergi gura cu mine şi rujul o să mă înebunescă cu patimi neîmplinite
  şi tocmai cînd erai să te ştergi cu mine între sîni

  a trecut pe acolo golanul ăla cu gacica lui
  (alta, asta era campioană la saltul cu prăjină)
  şi ţi-a zmuls-o din mînă răzînd cu răutate
  i-a dat-o gacicii
  dar, hei, nu-s făcut eu cu degetul,
  am tras în ea cu acul cu care mi-am brodat trandafirul
  că a început ea să sară cu prăjina
  că nici el nu o mai putea prinde (el n-avea prăjină)
  dar magia s-a rupt,
  te-am pierdut.

  M-am mascat în lighean
  să-ţi spăl picioarele.
  M-am mascat în clanţă
  să mă strîngi cu palma.
  M-am mascat în pieptăn
  să-ţi număr firele de păr.
  În cireaşă să muşti în mine. În lună să visezi la mine. În băltoacă să sari peste mine.
  În ce nu m-am mascat?

  Dar, curios,
  nu m-ai recunoscut nici o dată.
  Sau...sau poate...
  ştiai şi sperai la o viitoare mască?
  Nu ştiu.
  Dar în caz că,
  continui cu mascatul. Sau ar fi asta măscăriciune?
  Nu ştiu. (Sunt şi eu un fel de analfabet al ştiutului.)
  Nici nu vreau să aflu.
  Poate odată ai să mă descoperi sau ai să vrei să recunoşti că m-ai descoperit
  şi ai să-mi povesteşti o poveste de dragoste?
  Că tare îmi mai plac poveştile dragoste,
  chiar şi cele
  care nu se termină bine.
  Că dragostea
  e dragoste.
  Începe cu D, se termină cu A.
  Ca... da.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Sigur

  Sigur. Încerc.
  Să te copleşesc,
  să te înec, să te îmbrac

  în cuvinte
  fără minte
  în indicii
  şi suplicii

  le-nţelegi
  şi le negi
  fin’că viaţă
  fără ceaţă
  e ca cartea începută de citit
  la sfîrşit.


  Sigur. Continuu.
  Să număr paşii făcuţi fără să-ţi ţin mîna
  să re-dansez dansul dansat dar terminat
  cu toate că muzica continuă să mă surzească
  în lipsa ta
  şi ard foi după foi

  scrise
  netrimise
  uscate
  uitate
  rupte din caiete
  pline de pete
  de cerneală
  şi smoală
  de lacrimi
  şi patimi
  de scîntei
  şi tei.


  Da, sigur. Am să opresc. Odată.
  Deodată.
  O linişte tăiată la cuţit.
  Ai să ştii, îţi promit că ai să ştii
  cînd se va rupe
  ceva
  în tine

  fără nume
  sau renume
  fără ştire
  sau privire
  ca o cioară
  ce mai zboară
  numai ca la ea să moară
  fără goarnă
  ca o iarnă
  ce deodată se coboară
  fără semn de primăvară.


ViataDupaMoarteText

blank

corner
ignoranţă

  nimeni nu ştie
  de hîrtie
  nimeni nu ştie
  de cuvînt
  frînt în vînt
  nimeni nu ştie
  de cea carte
  pus-aparte
  pentru zilele tîrzie
  cînd hîrtie
  va să fie
  podul între-a mea vecie
  cu-a sa inimă oprită
  şi-a ta inimă

  topită.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Focul

  Focul a rămas.

  În inimă, în corp,
  în suflet, în ardoare

  ca un cuptor
  ca un furnal
  ca o gaură în centrul pămîntului
  care îşi mai aminteşte
  că a fost odată
  soare.

  Arde.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Adevărul Simplu

  Spune mie măi fetiţă
  Cine-ţi da aşa guriţă
  Cu-a ei buză-n roş de sînge
  Uite, dor de ea mă frînge.

  O, fragilă căprioară
  Zi, culoarea roşioară
  Ce-n obraz mereu apare
  Uite, c-o găsesc în soare.

  Domnişoar-a vieţii mele
  Îţi invadă mii de stele
  Ochiu-ţi şi adîncu-i verde
  Uite, sufletu-mi se pierde.

  Corpu-ţi trestie fugară
  Sînu-ţi alb sculptură-n ceară
  Degetele-ţi rîndunele
  Între crini şi micşunele
  Pielea-ţi a iubirii ie
  Coapsa-ţi răget şi mînie...

  Ce-aş mai scrie... strofe multe
  Erudite sau inculte
  Dar de-aş scrie-o Iliadă
  Tot ar fi doar o grămadă
  De cuvinte făurite
  În momente aiurite.

  Adevărul simplu este,
  Nu legendă sau poveste,
  Nu confete, nu paiete...
  Eşti făcută cu-a mea sete
  C-o iubire-n ani o mie
  Şi-a mea foame... temelie.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Scrisoarea

  Încerc să scriu o scrisoare de dragoste.

  Aştern şiraguri de perle pe hîrtie –
  gînduri, dorinţe, speranţe,
  toate tri-dimensionale
  inadecvate pentru mediul bi-dimensioanl care este hîrtia
  şi încerc să le forţez să pătrundă, să aparţină

  le moleşesc cu metafore, cu oximoroane, cu rime
  le farm cu palma, cu ciocanul, cu o piatră
  pînă se fac praf
  şi uite vine un vînt de oriunde şi le risipeşte

  şi nu rămîne nimic,
  nici măcar resturi de sidef.

  Atunci cum să scriu o scrisoare de dragoste?

  Poate cu fărîme de cremene în loc de perle?
  Poate cu boabe de mazăre, cu sîmburi de cireaşă, cu picături de răşină,
  cu bile de oţel?
  Dacă aş ştii că pătrunde la tine aş scrie şi cu bulgări de lut ars.

  Încerc să cîntăresc o rază de soare.
  Încerc să număr bătaia de aripă a unui flutur într-un minut.
  Încerc să urmăresc cu ochii o libelulă peste iaz.
  Mai uşor, mult mai uşor decît a scrie o scrisoare de dragoste.

  Nu mă crezi
  dar vezi că nu vine
  aşa că crezi că poate dragostea nu e chiar dragoste. Cu toate că e.
  Aşa că continui să aştepţi. Chiar dacă nu vine
  fiindcă nu crezi ceea ce crezi.
  Eu încerc mai departe pînă reuşesc
  sau mor încercînd, ha,
  care nu-i mare lucru.

  Ştii ce mi-a venit deodată,
  uite, aşa, cu ochii pierduţi în zare?
  Că dragoste cu un singur îndrăgostit tot dragoste e.
  Da, o fi ea ca o vioară fără arcuş,
  poate chiar fără coarde,
  dar vezi de găseşti un bun cobzar
  şi vezi că scoate el din ea o poezie
  cum un întreg cor ceresc nu ar putea a scoate,
  chiar dacă tot ce poate el face e să bată în ea ca într-o tobă.
  Problema mea
  e că sunt un prost cobzar. Şi corul ceresc se îneacă în rîsete.

  Bine, uite, totuşi am reuşit să scriu un fel de scrisoare,
  poate chiar de dragoste, tu nu ştii.
  De dragoste, ştiu eu.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Poeţi

  Dacă ar fi trei poeţi în mine
  s-ar război între ei pentru a fi cel ce-ţi spune

  că ochii tăi sunt mănăstiri construite sub pisc de munte
  atinse numai de şoimii de pază,
  cufundate în tăcerea de fund de mare
  unde numai nisipul şi vulcanul trăieşte,
  scăldate în lumina a mii candele aprinse înăuntru
  de mîini străvezii şi îndemînatice.

  Dacă ar fi doi poeţi în mine
  s-ar război între ei pentru a fi cel ce-ţi spune

  că călcîiele tale lasă imprinte de inimi cînd se ridică de pe nisipul umed,
  că gleznele tale sunt trase prin inele de codiţă de cireaşă,
  că genunchii tăi sunt sculptaţi de marii meşteri ai Renaşterii.

  Dacă ar fi un singur poet în mine
  s-ar război cu toate forţele care ar încerca să-l priveze de sarcina a fi cel ce-ţi spune

  că sînii tăi îmbracă pămîntul
  cum coroana solară îmbracă soarele la sfîrşitul eclipsei,
  că albul lor orbeşte
  ca trei anotimpuri de zăpadă căzute unul peste altul,
  că fragii lor
  ar crăpa şi colţii unui căpcăun care s-ar încumeta.

  Dar nu-i nici un poet în mine,
  sunt doar eu, singur.
  Nu mă războiesc. Nu am ce spune.
  Ma închin doar la ochi,
  la călcîie, la glezne, la genunchi,
  mă închin la sîni
  şi cînd mă scol din rugă
  aştept pămîntul să se deschidă sub mine
  şi să-mi înghită ruşinea unei lipse de expresie
  de neiertat.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Momentul

  Momentul... e venit.
  Ireziztibil.
  Flămînd.

  *

  Cheia-n broască se roteşte,
  Din oglindă te păzeşte
  O făptură minunată
            te priveşte.

  Prima-i rochia să cadă,
  După dînsa fac paradă
  Toate pînzurile fine
  De pe formele-ţi divine,
            cad grămadă.

  Sînu alb cu roşu-i soare,
  Coapsa-n pumnu-i de dogoare,
  Flacăra-n a vieţii cuşcă
  Scoate ghiarele şi muşcă
            în pudoare.

  Mîna-ţi corpul netezeşte
  Focul cărnii se trezeşte
  Te străpunge-ntîi pumnalul
  Poi te mistuie furnalul,
            te topeşte.


  *

  Momentul... e plecat.
  Domolit.
  Sătul.

  *

  Un soare-aprinde-un dos de deal,
  O rază mătură un mal,
  O linişe, un dar ceresc
  Doar gîndurile te lovesc
            val după val.

  Căzută din lumină, zaci
  Pe patul umed, între maci,
  Te-ntrebi...”...să chem pe cel poet
  Ce-ar fi cu mine, în
  duet
            căzut?...” ...dar taci.

  Te spală apa de păcat,
  Un vînt culege, tulburat
  A tale veştede fiori
  Şi ameţit te-mbracă-n flori
            cu suflu-i beat.

  Revine pacea din război,
  Tragi pînzurile înapoi
  Furtuna-n piept s-a liniştit
  S-a dus parfumul, biruit
            cu-a lui convoi.


  *

  Momentul... e pierdut.
  Indiferent.
  Uitat.

  *

  Iei un creion, o foaie de hîrtie
  şi începi să scrii.

  Iubitule,
  aseară ne-am iubit.


  Citeşti şi re-citeşti, trei ore la rînd.

  Împătureşti foaia în trei
  o pui într-un plic
  îl lipeşti
  scrii pe el adresa destinatarului
  pe urmă îl ridici de un colţ
  aprinzi un chibrit
  şi priveşti cum flacăra îţi mistuieşte visul.

  Nici nu simţi cînd văpaia te ajunge la mînă şi îţi arde vîrfurile degetelor,
  au fost arse deja
  acum cîteva ore trecute.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Întălniri cu oameni, cîini, şi felurite arătănii

  Mă culc cu cîinii-n cimitir
  Ne părtăşim acelaş zbir
  Ce trece-n vuiet lîngă noi
  Făr-a se uite înapoi,

  La om îi zice-adesea... Timp
  M-a părăsit c-un anotimp
  Unde rămîn, cu-a mei căţei,
  Îmi zice “vrei sau chiar nu vrei

  Acuş cu toţii-o să plecaţi
  Şi cîini şi oameni, fraţi şi fraţi,
  Veţi adormi un ultim azi
  La cimitir sub falnici brazi

  Îmbrăţişaţi, înc-un salut
  Şi vă întorc eu, lut la lut.”


  Cu cîinii-adorm pe un mormînt,
  E-a unui păcătos, sau sfînt,
  O văd că-i neagră haina ei
  Îi plac şi oameni şi căţei,

  Îi zice... Moarte pe la om
  În stînga duce un chilom
  În dreapta coasa ţine drept
  Şi-mi zice “eşti băiat deştept

  Păi după iarnă nu-i nimic
  De-i fi bogat, de-i fi calic,
  De cîini, de oameni mari sau mici
  Doar nu crezi că rămîi aici

  Auzi, cum coasa mi-o ascut?
  Las' că vă-ntorc eu, lut la lut.”


  Încep să rîd, încep să-njur
  Cu cîinii haită împrejur
  Oi fi dat eu în iarnă ieri
  Dar tot mai am cîteva seri,

  Mă uit la... Viaţă, albu-i voal
  Cu zîmbetu-i proverbial
  Şi ochiu-i verde ca-n poveşti
  Îmi aminteşte “mai trăieşti

  Fii om, fii cîine, fii ce-oi fii
  Porţi rană-n piept şi poezii
  Să faci un nai din fir de pai
  Un vis să ai un vis să dai

  Seamănă vrajă, ş-un sărut
  Ş-aprinde-un foc, în lut şi lut.”


ViataDupaMoarteText

blank

corner
Băltoacă

  Cînd Elvis a murit, au rămas sute, mii de cîntece necompuse, necîntate.
  Cînd eu am să mor, au să rămînă sute, mii de poezii nescrise, necitite.
  Un singur cititor, adevărat, dar cel mai important cititor de la invenţia scrisului
  şi pînă azi,
  şi pînă după azi.

  Doar o picătură într-un ocean s-ar zice dacă s-ar zice
  dar poate ascuţim definiţia oleacă,
  mai curînd o băltoacă, nu crezi?
  O băltoacă, a ta,
  apă curată, îţi promit,
  poţi să-ţi speli cu ea faţa
  poţi să-ţi speli cu ea picioarele deget după deget
  poţi să şi bei din ea, o, sigur, înainte de îţi speli picioarele.

  Ai să găseşti un gust ceva între amărui şi acrişor şi dulceag
  dar mai mult ca gust ai să găseşti în ea un miros,
  distinct,
  un miros de femeie şi femeia are un nume. Tu.

  Seara înspre noapte
  cînd soarele îmbracă luna în argint
  şi luna îmi îmbracă ochii în rouă
  deschid o carte, o răsfoiesc, îmi scufund faţa în ea
  o las deschisă
  deschid încă una
  încă una,
  toate care le am
  şi las parfumul să emane, să mă îmbrace, să mă învelească cu amintiri netrăite
  de tine,
  de corpul tău,
  să mă înece
  în viaţă.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Nici Noroi

  Sfînta lună zace moartă
  În băltoaca lîngă poartă,
  Împrejuru-i moarte stele
  Ici şi colo rîndunele...
            mor şi ele?

  Bate amintirea-n geamuri,
  Frunze putrezesc pe ramuri
  Pîn' ce-n urmă, gălbejite
  Cad sub ropot de copite,
            părăsite.

  Cade bradul sub secure,
  Lupul urlă prin pădure,
  Pleac-o toamnă, vine-o iarnă,
  O mîhnire suflă-n goarnă,
            vaiet toarnă.

  Foaie-n alb, despăturită,
  O peniţă, îndoită
  Încălcesc cuvinte multe
  De-ar fi culte, sau inculte
            sau oculte.

  Fraze cu gîndiri ascunse
  Şi de tainic dor pătrunse
  Desenate pe hîrtie
  Ca un glas în aurie
            colivie.

  Stihuri lungi, întortocheate
  Strofe-n patimă pătate,
  Şuier, rugăciuni, cîntare,
  Mure dulci, cireşi amare
            şi-ntrebare.

  Psalmi, aluzii şi versete,
  Metafore, şansonete,
  O aştern, neroada gloată
  Poate totuşi să răzbată?...
            niciodată.

  Mîna-ncet îmi amorţeşte,
  Cugetul mă părăseşte,
  Pleoapa-mi cade înapoi
  Nu rămîne din noi doi
            nici noroi.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Rătăciri

  Rătăcesc,

  pe plăjile unei piei zugrăvită în aur
  de dogoarea unui soare necruţător

  caut linişte între stropi de sudoare
  şi firicele mărunte de papură străvezie

  pe ici pe colo un cutremur uşurel
  cînd vîrfuri de deget îşi pierd cumpăna

  şi trag după ele vîrfuri de papură
  încîrligate sub unghii trecătoare

  pînă la o adiere de vînt uşurătoare
  pînă la viitorul inevitabil cutremur.

  Rătăcesc,

  pe rămăşiţe de piele zugrăvită în zăpadă
  ascunse de ghiarele cotropitorului soare

  sub un blindaj impenetrabil de fibre
  extrase din latex şi amestecate cu lycra

  acum liberate pentru a-mi uşura invazia
  sau tactilă sau vizuală sau olfactivă

  (o cîte cuvinte anatomice ne-poetice
  ne-romantice ne-pasionate ne-iertate)

  şi de-aş fi avut cinzeşcinci de simţuri
  tot năucit aş fi rămas de atîta frumuseţe.

  Rătăcesc,

  cu ochii cu mîinile cu picioarele desculţe
  în jurul făpturii care mi-a încredinţat culorile

  şi încep să presar la hotarul între aur şi zăpadă
  munţi de nisip fin şi valuri de orez crud

  şi scoici sparte bucăţele şi pietricele de cremene
  şi petale de crin şi liliac şi trandafir şi iasomie

  zic întoarcete! zice dacă mă întorc totul cade!
  zic pe urmă o să te întorci iar şi iar şi iar!

  şi am presărat hotarele iar şi iar şi iar neobosit
  pînă neobositul a obosit şi m-a cules la sînul ei.

  Rătăciţi,

  sfîrcul ei rătăcit undeva înăuntrul corpului meu
  degetul meu rătăcit undeva înăuntrul corpului ei

  visele noatre rătăcite undeva înăuntrul nostru
  unde mîinele nu există şi ieriul nu a existat

  zic ai să mă uiţi! zic nu mă uita! zic ai să mă uiţi!
  zice nu ai să mă uiţi! zice uită-mă! zice nu ai să mă uiţi!

  culoarea aur devine foc de vulcan dezlănţuit
  culoarea zăpadă devine cîmp de trandfiri sălbăticiţi...

  tot ce a rătăcit înăuntrul meu rătăceşte din nou
  tot ce a rătăcit înăuntrul ei rătăceşte din nou.

  Rătăcesc.

  Amintiri.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Cărbuni

  Gura
  ţi-a fost desenată cu cărbune roşu.

  Un chicot mărunţel.
  Cărbune roşu?
  Acuşi ai să zici că ochii mi-au fost şi ei desenaţi, cu cărbune verde.


  Ochii
  ţi-au fost desenaţi cu cărbune verde.

  Un chicot urmat de un zîmbet urmat de o întrebare zugrăvită pe obraz.
  Şi părul?

  Părul? Pentru care din diferitele... ahm... buchete regionale, întrebi?

  Două cireşi strivite pe obraji, una pe fiecare,
  şi roşul s-a pus la întrecere cu cel al cărbunelui roşu.
  Pleoape plecate, un zîmbet sfios. Tăcere.

  Părul
  desenat cu un cărbune ascuţit pînă vîrful a devenit mai subţire ca un ac...
  subţiat la o subţirime de o moleculă?...
  de un atom...
  de o rază de soare?...
  de un vis.

  Ne priveam printr-un zid de sticlă de cel puţin un metru grosime
  poate un kilometru
  dar părea un milimetru,
  mîinile condeie
  degetele peniţe
  şi peniţele se încrucişau înăuntrul zidului ca florete în plin duel
  şi unde atingeau ţîşnea cerneală
  şi unde ţîşnea cerneală se scurgeau în jos cuvinte
  şi unde se scurgeau în jos cuvinte...
  cuvintele deveneau poezii?
  Poate.
  Poate amintiri.
  Poate o ceaţă care începea să acopere sticla între noi
  de abia ne mai vedeam
  de atîta peniţe, cerneală, cuvinte. De rane.
  De poezii. Nu era teminat cu semnul întrebării. De poezii.

  Dă-mi condeiul. Mi-a întins mîna.
  Dă-mi degetele. Mi-a întins peniţele.
  Crezi că am să găsesc un cărbune cu care să pot desena un nu-zid între noi?
  Nu ştiu cum se desenează o nu-existenţă.

  Sînul
  nu ştiu cu ce cărbune a fost desenat.

  Poate fiindcă încă nu l-ai văzut?
  Ba l-am văzut, de nenumărate ori, de fiecare dată cînd închid ochii.
  Poate fiindcă încă nu l-ai văzut?
  Ba îţi zic că l-am văzut, că îl văd de fiecare dată cînd închid ochii. Uite...
  Nu închide ochii!
  Nu o comandă. O poruncă de la nemuritor la muritor. M-am supus.

  Sînul
  ţi-a fost desenat cu cărbune tricolor în zăpadă şi zmeură şi soare.

  Vezi? Acum ştii. Şi-a ridicat breteaua înapoi. Acum trebuie să plec.
  A început să-şi tragă peniţele din zid.
  Te întorci?
  S-a uitat la mine pe sub pleoape,
  un fluture i s-a desprins din verziş
  a trecut prin sticlă
  mi-a muşcat obrazul
  şi s-a întors la adăpostul ochiului.
  Mai sunt ceva cărbuni de explicat, nu?
  Obrajii ni s-au aprins la amîndoi,
  fără foc
  numai vîlvîtaie.
  A plecat.

  Am tras un chiot de era luna să eclipseze soarele întreg,
  dar a mai rămas ceva din el
  şi au rămas astronomii şi astrologii nedumeriţi secole mai tîrziu.
  Numai noi ştiam explicaţia.
  Ceva a face cu cărbuni
  dar cine ne-ar fi crezut?

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Metafore, fantasmagorii, adevăruri. Te las să alegi.

sau

Faze Deşănţate

  Te iubesc, fetiţă,

  cum viaţa iubeşte primul strigăt a celui nou născut
  cum moartea iubeşte ultimul răsuflu a celui nou răposat
  cum răsărita iubeşte soarele şi soarele iubeşte răsărita.

  Te doresc, fetiţă,

  cum arcuşul doreşte vioara
  cum privighetoarea doreşte dimineaţa
  cum cearşaful alb doreşte prima pată de sînge în noaptea cununiei.

  Te aştept, fetiţă,

  cum vulturul aşteaptă găoacea să crape
  cum curcubeul aşteaptă ploaia să se amestece cu soare
  cum cercelul aşteaptă urechea de care să-şi spînzure inocenţa.

  Te părăsesc, fetiţă,

  ca prima picătură care părăseşte ţurţurul cu prima bătaie de primăvară
  ca prima scînteie care părăseşte cremenea cu prima bătaie de ciocan
  ca ultima limpezime de cuget care părăseşte corpul cu ultima bătaie de inimă.

  Rămîn, fetiţă,

  ca pată de cerneală pe albul hîrtiii
  ca reflecţie de hîrtie în verdele ochiului
  ca lacrimă atîrnată de ochi care despleteşte lumina în culorile amintirii.

  *

  Nu le scriu eu.
  Eu doar le culeg,
  dracu ştie cine le scrie.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Vulcan

  Zace-n cuib de răsărit
  Un vulcan, sec, obosit,
  Vulturii-i tot dau tîrcoale
  De la creştet pînă-n poale
  Neagră-i stînca, alb îi cranul
  Moare-n inima-i ciocanul.

  Tot ce-a fost în el furtună
  Ş-a dus tunet l-a sa strună,
  Tot ce-a fost în el aubadă
  Ş-a pus fluturi în livadă,
  poezie
  mai tîrzie,
  sîn sub ie,
  iasomie,
  Tot ce-a fost privighetoare...

  moare.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Internaţionala

  Trage-n spate-tău zăvorul
  Roată cheia de trei ori
  Şi cînd noaptea-i la jumate
  Uite pe neaşteptate
  Îmi permiţi a ta cetate
  S-o ridic de subsuori
  Şi să-i dezgolesc piciorul.

  Las’ din crudele veşminte
  Doar mărgelele la gît
  Lasă celalte să cadă
  Toate-n jurul tău grămadă
  Şi cînd intru în livadă
  Ca să-ţi ţin eu de urît
  Cîntă-mi sfîrcul tău fierbinte.

  Dă la dracu cu mîndria
  Şi cu-a lumii vechi apus
  Lasă carnea se topească
  Focul să te cucerească
  În căldura ta cerească
  Corpu-mi să se dea răpus
  Cînd apune vijelia.

  Ştii, nu-i numaidecît nevoie să îmi cînţi Internaţionala.
  Nici atunci cînd vreau să te liberez din sclavie?
  Să mă liberezi din sau să mă subjughezi în?
  Am rîs amîndoi.
  Nici din şi nici în. La. Să te iubesc. La nebunie.

  Carnea doarme alungită
  Pe un maldăr de funziş
  Arde-o gură lîng-o gură
  Doarme-un deget lîng-o mură
  Pe movila-i de velură
  Jurul nostr-un luminiş
  Într-un cîmp de răsărită.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
orbire, unu

  dacă ar fi să orbesc
  du mîna mea dreaptă la sînul tău stîng

  să-ţi văd inima.

  şi mîna stîngă?

  dacă ar fi să orbesc
  du-mi stînga într-un cîmp de trandafiri roşii

  să-ţi culeg un buchet, să-ţi văd zîmbetul.

  dar o să taie ghimpii crîmpeie de mînă, de tine.

  tot trandafiri roşii, pentru tine, şi ele.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
orbire, doi

  mergeam pe stradă, mînă în mînă.

  din cînd în cînd îţi lăsam mîna
  şi alergam la un negustor ba la altul
  pentru o pereche de ochelari negri, întîi,
  un băţ lung şi drept, pe urmă,
  ba chiar şi la un magazin de cîini am alergat dar aveau nmai căţei de teckel.

  de fiecare dată mă întorceam la tine
  reuşeam să te găsesc.

  spune, nu cumva ai de gînd să... orbeşti?

  nu mai puteam să mă ascund.

  spune, cît timp crezi că poate cineva trăi lîngă soare
  fără să orbească?

ViataDupaMoarteText

blank

corner
orbire, trei

  dacă ar fi să orbesc
  du mîna mea dreaptă la sînul tău stîng

  să-ţi văd inima.

  şi dacă nu orbeşti?

  atunci... poţi să mă ajuţi?

ViataDupaMoarteText

blank

corner
orbire, patru

  am cumpărat un dicţionar din braille în limbă
  am închis ochii şi am început să caut cuvîntul.
  nu prea reuşeam.

  să te ajut?
  ştii ce cuvînt caut?
  să te ajut?
  da.
  ţine ochii inchişi.

  mi-ai dus degetele. ai nimerit. direct.
  mi-am pierdut răsuflul
  mai aproape de cuvînt nici nu se putea.

  pot să deschid ochii?
  încă nu. acum.

  cum ai ştiut?
  nu ai răspuns
  prea erai ocupată cu chestii femeieşti
  ca închis de nasturi la bluză, de pildă.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
orbire, cinci

  cine a zis că dragostea e oarbă era un idiot.

  ai ridicat o singură sprînceană, nu ţin minte care.

  ţi-ai tras mîna.
  de ce adică?

  fiindcă dragostea e şi surdă, mută, oloagă, ciungă, zărghită, obeză, astmatică...
  adică?...
  frumoasă, adică.

  mi-ai dat mîna înapoi.
  şi capul pe umăr.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Întrebare

  Te uiţi în oglindă şi o întrebi
  Spune, ar fi asta fixaţie?
  Strîmbă din nas. Nu răspunde.
  Fascinaţie?... nu, prea pozitiv. Halucinaţie?... nu, prea negativ.
  Adicţie, afecţie, apercepţie?

  Nu răspunde.
  Vre-o altă “ţie”?

  Te uiţi la ea.
  Se uită fix la tine, ca şi cum ea ar fi originalul şi tu copia,
  cine ştie, poate ar fi aşa.
  Spune, nu cumva crezi...
  Teminată cu trei puncte. Părea mai mult un enunţ neterminat.
  Spune, nu cumva crezi... dragoste.
  Terminată cu un punct.
  Păi nici nu face parte din familia “ţie”lor.
  Şi-a trecut mîna prin păr.
  Ai copiat-o şi tu.
  Pe urmă şi-a deschis un nastur la gît, ai copiat-o şi tu.
  Spune, nu cumva crezi dragoste?!
  O punctuaţie cu totul nouă,
  mai mult evoluţionară decît revoluţionară.
  Pesemne Caragiale ar fi zis “o punctuaţiune cu totu nouă”
  şi uite ai pus-o şi tu între semnele citaţiunii şi terminat-o cu punctele suspensiunii.
  Da, de ce adică Caragiale deodată,
  numai ca să nu-i dai răgaz şi să-i pui zăgaz la răspuns? Celei din oglindă?

  V-aţi întors cu spatele una la alta.
  Confruntarea terminată.
  Poate confruntaţie à la familiei “ţie”lor?... ai zîmbit.
  Ţi-ai pus jacheta şi ai ieşit,
  aveai nevoie de timp să gîndeşti gînduri gramaticale.
  Adică “?!” nu ar fi fost simplu “!”?
  Hmm, erai cam nedomirită, cum ar fi fost pus-o Caragiale.
  Una-i sigur, pentru el ar fi fost asta o întrebăciune.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
viaţă după moarte

  părul

  răsfirat

  pe pernă


  pînzeturile

  răvăşite

  pe podea


  tăieturile în buze acoperite cu cheaguri minuscule de sînge
  arsurile în piele bandajate cu straturi uscate de salivă
  rănile în carne dezinfectate cu şiroaie sărate de sudoare

  ca să nu mă uiţi, ai zis
  tatuîndu-mă cu incisivii şi caninii şi o jumătate de premolari.

  arată ca o pecete regală, am zis
  admirînd creaţia.
  sunt regina ta, doar.
  eşti regina mea, doar.
  ca să nu mă uiţi, ai zis.
  ai mai zis-o o dată.
  am să o mai zic de multe ori.
  ca să ţii minte să nu mă uiţi.

  sigur că o să te uit.
  cînd lupul o uita să urle la lună
  cînd soarele o uita unde-i răsăritul
  cînd o să mă uiţi.


  părul

  strîns

  în pumnul meu


  pînzeturile

  sfîşiate

  în pumnul tău


  plec.
  pleci.
  mă uiţi?
  ţi-am curăţat buzele de cheagurile de sînge
  ţi-am curăţat pielea de straturile de salivă
  ţi-am curăţat carnea de şiroaiele de sudoare
  te-am îmbrăcat.
  sigur că o să te uit.
  cînd lupul o să uite năravul
  şi soarele o să uite apusul
  cînd o să mă uiţi.
  sigur că o să te uit.
  cînd lupul o deveni oaie
  şi soarele o deveni pătrat.
  cînd o să mă uiţi.


  ţi-am sărutat buzele.
  nu mi le tai cu dinţii?
  ţi-am netezit pielea.
  nu mi-o arzi cu răsuflul?
  ţi-am mîngîiat carnea.
  nu mi-o răneşti cu unghiile?
  nu şi nu şi nu.
  ca lumea să nu ştie secretul, comoara, viaţa.
  viaţă fără moarte?
  viaţă după moarte.
  plec.
  pleci.
  ai plecat.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
de ce?

  nisip, fin, catifelat, ca margine de petală ca faţă de apă ca fulg abia căzut

  pielea ta

  văi şi dealuri şi şesuri
  şi caverne
  şi fire de mătase arcuite
  şi stropi

  şi mlaştini

  şi snopi şi susure şi o adiere iar şi iar şi iar…

  trec palma deasupra
  mai aproape ca verdele de frunză
  mai aproape ca galbenul de polen
  mai aproape ca aerul parfumat ce te înconjoară

  nu te ating
  plutesc, aproape că,

  pînă ce miile de fire ascuţite de păr se ridică ca o oaste de suliţe
  mă ating, mă taie
  şi freamătul îţi trece în carne
  te răneşte
  te străpunge
  trezeşte animalul

  fineţea nisipului devine zgrunţ
  şi cuiele pierdute sub piele se ridică la suprafaţă
  devin cîrlige, ţăpoaie, ancore
  îmi înşfacă carnea
  mi-o depun pe tine
  în tine
  ne leagă cu lanţuri de strună de vioară
  şi laţuri de pînză de păianjen...

  uităm.

  ne trezim.
  uităm.

  mă întreb... de ce?

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Album

  Te-a înghiţit gaura metroului.
  Te-a înghiţit gaura tramvaiului, gaura autobuzului, gaura lumii.
  Te-a înghiţit lumea.

  Nu mi-a rămas nimic, aproape.

  Doar o pată de ruj de buze lîngă colţul gurii
  ceva parfum sub cămaşă
  un gust de sare pe limbă
  cîteva degete sclintite... nici nu ai ştiut că ai aşa putere, ai ştiut?

  Mi-am şters pata roşie cu un şerveţel
  mi-am dat jos cămaşa
  am lăsat degetele într-un ghips lichid, am aşteptat, l-am spart,
  am pus totul într-un album etichetat “amintiri”
  l-am pus sub pernă. Incomod. Ca să ţin minte.

  O dată pe an îl deschid,
  mă şterg la gură cu şerveţelul
  îmi pun cămaşa
  îmi fixez degetele în bucăţelele de ghips şi le fixez cu chiu şi cu vai şi cu pap,
  o dată pe an.
  Fiecare an.
  Mulţi ani.
  Cîţi oi mai avea.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Schiţe

  Pînă acum am scris despre tine.
  Acum am să scriu despre mine.

  Eşti frumoasă.
  Eşti mlădioasă.
  Eşti superbă.

  Ţi-am spus. Scriu despre mine.

  *

  Gîndeşti la mine.
  Ca un bulgăr de lut.
  Ca un cîine adormit.
  Ca o fetiţă.

  Gîndesc la tine.
  Ca un bulgăr de cremene.
  Ca un cîine turbat.
  Ca o femeie.


  *

  Te iubesc de cinci ani.
  Cantitate aproximativă. Nu mă interesează.

  Te iubesc de cinsprezece ani.
  Cantitate aproximativă. Nu mă interesează.

  Te iubesc de de o sută cinzeci ani.
  Cantitate aproximativă. Nu mă interesează.

  Te iubesc.
  Cantitate absolută. Asta-i tot ce vreau să ştiu.

  *

  Du-mi mîna la şold!
  Îmi duci mîna la şold.
  Du-mi mîna la sîn!
  Îmi duci mîna la sîn.
  Du-mi mîna la gură!
  Îmi duci mîna la gură. Mă muşti.
  Nu m-ai muşcat înainte.
  Nu am avut dinţi înainte.
  Mă muşti ca să plec?
  Te muşc ca să stai.

  *

  Ţi-am scris o scrisoare. Te iubesc am zis. Nu ai răspuns.
  Ţi-am scris o poezie. Te iubesc am zis. Nu ai răspuns.

  Mă iubeşti? ai întrebat.
  Ţi-am zis.
  Nu te-am întrebat. Acum întreb.
  Te iubesc am zis.
  Mă iubeşti? am întrebat.
  Nu ai răspuns.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Etern

  Etern
  nu sunt.

  Am descoperit-o acum ceva ani,
  surprins
  nu am crezut pînă ce am crezut.
  Acum cred. Ştiu.
  Etern
  nu sunt.

  O zi, ai să mă cauţi. Îţi promit,
  şi cînd promit ceva mă ţin de vorbă. Ai să mă cauţi, o zi.

  Dacă găseşti că “am plecat”
  să ştii că eu am aşteptat,
  păcat.

  Ai să încerci buchet de flori,
  şi rime de privighetori,
  cîteva ori.

  Ai să trimiţi cu grai de vînt
  o vorbă dulce, un cuvînt,
  un cînt.

  Ai să aştepţi un car de vieţi
  fără răspuns nici pe la bieţi
  poeţi.

  Atunci din nou ai să citeşti
  a mele palide poveşti
  lumeşti.

  Şi sper că bietu-mi cîrîit
  să-ţi zică totuşi... m-am simţit
  iubit.


  Etern
  nu sunt.
  Paradox, nu-i aşa?
  Cum se face că am găsit totuşi
  eternitate?

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Mit

  Una-ţi promit
  rămîi un mit
  al meu secret trăit, cumplit,
  iubit.

  În zori pierduţi sub nori de fum
  şi ani căzuţi duium duium
  cînd vei citi
  şi îndrăzni
  să răsfoieşti prin ăst album
  cînd vei afla
  ce ştii deja
  şi al tău diafan parfum
  din vorbe mii
  va răsări
  n-ai să zîmbeşti
  n-ai să grăieşti
  dar poate ai să-ţi aminteşti
  pierdutu-mi drum.

  În cîntul meu de sclav păgîn
  eram stăpîn
  pe albu-ţi sîn
  umblam prin stele caru plin
  cu-a gurii-ţi vin
  sublim, divin,
  prin cîrlionţii zbuciumaţi
  înfumuraţi
  descreieraţi
  am răsădit foc şi scîntei
  cu stînjenei
  şi iz de tei
  iar cînd cuvîntul mi s-a dus
  căzut, supus
  în veci apus
  în şoldul tău am zgîriat...
  un crin uscat
  ş-a meu păcat.

  Una-ţi promit
  rămîi un mit
  un vis neîmplinit, cumplit,
  iubit.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Zăcăminte

  Ghiara zace-ncovoiată,
  moartă, vîrfu-i de cerneală
  zace-n călimara goală
  înecat în bob de smoală
  cu-a cuvintelor armată.

  Fraze cad, zac prigonite
  prin deşerturi de hîrtie,
  poezii, poate o mie
  şi un ciob de tragedie
  zac căzute sub copite.

  Zace foame-n foi de carte,
  îi uitat deznodămîntul
  seceta a ars cuvîntul
  ce-a fost cucerit pămîntul
  cu visări, pierite, moarte.

  Litere zăcute, duse
  printre alte zăcăminte
  parte toante parte sfinte
  parte fără dram de minte
  parte-n veci de veci apuse.

  A poveştilor corvoadă
  o, ce-amarnică plăcere
  amăruie-n strop de miere
  zace dulce în durere
  cu a gîndurilor roadă.

  Uite, zac şi eu acuşa
  şi uitat de tine, lume,
  mă îmbrac cu-a mele plume
  nu rămîne nici un nume
  după ce se-nchide uşa.

  O fi seceră, sau coasă?
  mîna-mi cade de sub ie,
  zac sub tei, sub păpădie,
  zîmbet ultim numai ţie
  o, a inimii-mi mireasă.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Uite că...

  Uite că...

  După zeci de ani mă scol
  Între lacrimi ş-a lor ghiol
  Într-un cearşaf ce aştepta
  Să cadă-n el şi umbra ta
                 şi corpu-ţi gol.

  Îmi amintesc un felinar
  Te aşteptam dar în zadar
  Mă vizitau doar fluturi mii
  Ca visul unei vieţi tîrzii
                 ş-a ei coşmar.

  Îmi amintesc o cafenea
  Noaptea venea noaptea trecea
  În colţul unde m-ai lăsat
  Portretul tău am desenat
                 cu foamea mea.

  Îmi amintesc c-a vieţii rîu
  Încrucişat cu-a vieţii hău
  Mi-a dat în plus un anotimp
  Pe tine te-a pierdut în timp
                 cu ochiul tău.

  Ş-acum cu a meu trai plecat
  Prin fire de nisip uitat
  Totuşi visez la un cearşaf
  Nu epitaf ci epigraf
                 cu foc pătat.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Cînd-uri...

  Cînd ceasul bate înspre zori
  Şi cad scînteile prin nori
  Iar în pădurea fără glas
  Doar iz de rouă-a mai rămas,

  Cînd ropot de potcoave mii arde ogoarele-n fîşii
  Şi muget aprig de buhai devine suflu cald de nai,

  Cînd haina-mi tremură pe trup
  Şi trag peniţa pîn’ce-o rup,

  Cînd tac
  sau fac
  un stih buimac,
  Cînd mă gîndesc
  că te iubesc
  şi-n patu-mi gol mă zvîrcolesc,

  Mă culc în beci
  adorm pe veci
  prin metafore
  şi dovleci.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Bucăţele

  Mă culc într-o carte,

  bucăţele bucăţele de mine împrăştiate
  fiecare bucăţică strivită între două pagini
  ca frunze uscate
  ca flori presate
  ca timbre de pe timpul meu parte rupte parte boţite
  parte ştampilate cu atîta cerneală că abia se mai vedea ţara dedesubt,

  bucăţele de coastă
  bucăţele de vîrf de deget
  bucăţele de inimă.

  Ţi-o trimit.
  Poate ţi-am trimis-o deja
  poate ţi-o mai trimit o dată, nu ţin minte,
  poate ai uitat. Cartea. Pe mine. Cartea.
  Întoarce-o.

  Ţine-o cu paginele răsfirate în jos
  nu-i nevoie să o scuturi
  lasă gravitaţia să îşi facă treaba,
  aşteaptă. Vine ploaie. Vin fulgi. Vine sămînţă
  şi bucăţele de mine au să-ţi cadă la picioare
  au să încolţească în podea
  au să-ţi crească în jurul gleznelor,

  ca frunze,
  ca flori,
  ca timbre rupte, boţite,
  ca bucăţele de coastă ca bucăţele de vîrf de deget ca bucăţele de inimă.
  Poate nu ai uitat.
  Şi cînd ai să-ţi aminteşti ai să uiţi. Cartea. Pe mine. Cartea.

  Ceva o să rămînă agăţat de glezne, totuşi.
  O frunză. O floare. O bucăţică de inimă.
  A mea.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Trandafir de la Moldova

  Cineva a început să cînte Trandafir de la Moldova,
  o fată,
  nouă ani.
  Şi deodată m-am simţit de o sută nouăşnouă de ani
  şi deodată m-am simţit de nouă ani şi eu
  şi deodată m-am simţit din nou inocentul de nouă ani
  îndrăgostit de o voce, de un sunet, de un cuvînt.

  S-a oprit. Urechile mai îmi bîzîie. Am deschis ochii.
  Te-am văzut în oglindă lîngă mine
  şi te-am întrebat unde ai fost ăştia nouă sau o sută nouăşnouă de ani
  şi de ce.
  Nu ai răspuns, nu erai acolo, erai doar în oglindă.
  Am închis ochii înapoi.
  Mai curînd fără vedere decît fără tine.

  Trandafir de la Moldova
  Te-aş iubi şi ştiu şi vorba,

  Trandafir de la Moldova
  Te-aş iubi şi ştiu şi vorba,

  Lunca-i luncă, ochiu-i verde,
  Ce-am iubit nu se mai vede,
  Ce-a fost verde m-a uitat, măi!
  Ce-am iubit uite-a plecat.

  Trandafir din Botoşani
  Te-am iubit atîţia ani, măi,

  Trandafir din Botoşani
  Te-am iubit atîţia ani, măi,

  Trandafir din Bucureşti, măi,
  Te iubesc dar unde eşti?


  Nu mai cînta nimeni cîntecul, s-a terminat.
  Şi cîntecul, şi secolul, şi eu.

  Dar seara, cînd aştern un dor
  Sub raza lunii pe ogor
  Iar clipoceşte ochiul tău
  Şi toarnă cîntec ca un rîu
  Dar totuşi eu
  de sete
  mor.


ViataDupaMoarteText

blank

corner
Cuvînt Nou

  Uite am descoperit un cuvînt nou,
  frumos,
  special,
  în linie cu cele alte cuvinte speciale care le ştiu, le păstrez

  ca minunată,
  ca fermecătoare,
  ca mlădioasă,
  ca salcie, ca verde,
  ca sîn, gingaşă, adiere, zînă, crăiasă, mireasă, măiastră, splendidă

  şi altele

  deschid încet cutiuţa unde le-am păstrat pe toate
  le rearanjez, chiar un singur loc a mai rămas
  şi iau cuvîntul găsit cu vîrfuri de deget
  şi îl las să cadă în cel loc,

  clipoceşte, ca alte cuvinte păstrate acolo
  ca picătură, ca fluture, liliac, nai, ciocîrlie,

  şi încă altele,

  ultimul,

  ca ultima trăsătură de penel a lui Da Vinci la Gioconda
  ca ultima lovitură de daltă a lui Michelangelo la David
  ca ultimul picur de cerneală a lui Shakespeare la Romeo şi Iulia

  cutiuţa este completă, o închid,
  creaţia este împlinită, desăvîrşită, perfectă

  ca tine.

  Noul cuvînt,
  ultimul cuvînt.

  Mirifică.

  Tu.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Alungită, pe pat

  Alungită, pe pat
  sau poate era cîmp sau poate şosea sau poate nor pe cale a deveni ploaie,
  sau poate capul pe genunchii mei
  şi picioarele pierdute undeva între trei munţi... da, ştiu,
  între poate a fi doar între doi dar în lumea mea între poate fi între trei
  şi peste poate fi lîngă
  şi înăuntru poate fi pretutindeni în jur atît timp că tu eşti la mijloc
  şi eu nicăieri.

  Aiureli, nici măcar poetice
  dar sigur zănatice, zărghite, zurlii... da, toate cu z
  hai să fie şi unul cu c ca căpiat ce coincidenţă,
  sau cică aliteraţie sau cică unealtă de poezie sau cică smintit mai sunt
  şi numai eu ştiu.
  Şi tu. A nu fi cu tine. Sminteală. Scrinteală. Sălteală.
  Nebunie, hai ca s-o mai las cu aliteraţia şi s-o mai iau cu alienaţia. Ha ha.
  Alungită pe pat,
  ţi-am zis eu vreodată că te iubesc?
  Sper că da. Altfel nebunia ş.a.m.d sunt bine meritatele mele diplome de... merit.

  Alungită, pe pat.

  Pieptul trăsare din cînd în cînd sub in,
  mă uit la genunchii dezveliţi şi urmăresc linia cărnii pînă se opreşte ceva mai sus
  tot inul ăsta blestemat care şi-a oprit evoluţia în bună direcţie dar la rea altitudine
  încerc să trişez dar tu îmi opreşti mîna
  şi o duci la gură, nu merg la război cu tine
  nici nu mai îmi rămîn degete războinice după ce le topeşti unul cîte unul în gură
  şi pe urmă îmi oferi degetele tale, să le topesc eu.
  Le topesc. Şi mă topesc şi eu cu ele... ar fi astea picături de carne sau de sudoare
  da tare mai sfîrîie cînd cad peste in... hei, poate topesc ele şi inul?
  Pieptul nu mai trăsare, acum răsare şi mult îmi mai place şi limba asta cu agerimile ei.
  Mai ales că inul începe să tragă în jos, şi în sus, în bune direcţii la amîndouă extremităţi,
  ţi-am zis eu vreodată că te iubesc?
  Sper că nu, ca să pot de fiecare dată cînd îţi zic să fie prima. Te iubesc. E prima?
  Şi acum a doua, în mod excepţional. Te iubesc.

  Inul a lunecat pe podea. Sub podea, s-a dus.
  Ai rămas doar tu. Fără in. Fără mîndrie. Sunt frumoasă?
  Nu. Eşti frumuseţe. Esti dimineaţă, eşti zăpadă, eşti privighetoare, eşti ghiocel.
  Pot să-ţi număr sînii?
  I-ai numărat de mai multe ori.
  Da, în imaginaţie.
  Şi acum?
  Tot imaginaţie e, dar celelalte ori i-am numărat de la stînga.
  Acum vreau să-i număr de la dreapta.
  Am început să număr.

  Pe urmă am numărat gleznele, pe urmă sprîncenele, pe urmă şoldurile,
  pe urmă degetele mici de la piciorul drept
  pe urmă pleoapele de la ochiul stîng
  pe urmă ai deschis gura şi am numărat cîntecele
  pe urmă ai deschis genunchii şi am numărat infinitul...
  a cam durat...
  păi să numeri infinitul durează infinit de mult,
  pe urmă cu gleznele încîrligate în jurul meu mi-ai rupt spinarea
  pe urmă soarele s-a stins în mine şi s-a aprins în tine
  pe urmă nu mai era nici soare nici lună nici viaţă, doar o beţie ce se cufunda în somn.
  Mă iubeşti?

  Alungită, pe pat.
  O noapte din cele o mie şi una
  o minune din cele şapte
  o cîntare din cele o sută şaptesprezece
  prima zi din prima viaţă
  ultimul răsuflu din ultima viaţă...
  ai desenat căprioare cu degetele mele pe pîntecul tău pînă au început să sară
  şi cascade cu buzele mele pe fruntea ta pînă au început să cadă...
  şi foc?...
  şi vulcani cu capul meu între sînii tăi pînă a început să mi se cojească pielea de pe faţă

  şi am tras inul înapoi pînă a acoperit căprioarele şi cascadele şi vulcanii
  şi te-ai topit sub el
  de parcă nici nu ai fi existat.
  Tot ce mi-a rămas
  e inul.
  Rupt, ud, ars
  de parcă ai fi fost trăit în el cîteva ore, zile, ani.
  Ai trăit în el cîteva ore, zile ani.
  Mai trăieşti.
  Mă iubeşti?

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Ultima zi de toamnă, prima zi de iarnă

  O seară se scoală din palida luncă
  Şi plapuma-i gri în văzduhuri aruncă,
  Cu ochi năuciţi tot priveşte aiurea
  Mai cască c-o poftă de-nghite pădurea,

  Îşi leagă la gît peticita-i năframă
  Bătută în frunze boite-n aramă
  Ş-odată ce cîlcii îşi scoate din plete
  Şi-n ceaţă-şi îneacă teribila sete

  Se ia cu o ultimă frunză la trîntă
  În cîteva clipe e frunza înfrîntă,
  Cu lupii se pune la urlet de jale,
  Sleieşte pîraie pierdute în vale,

  C-un şuier sălbatic mai cheamă şi vîntul
  Şi crapă şi scoarţă şi crapă pămîntul
  Pe urmă, gătită cu ţurţuri de gheaţă
  Steluţe caduce de ramuri agaţă.

  Spune, iubitule, de ce tocmai toamnă, iarnă?
  Dar ce altceva, iubito?
  Ştiu eu? De ce nu primăvară, vară?
  Era bună întrebarea.
  Păi uite, primăvara cînd îmbătrîneşte devine vară,
  vara cînd îmbătrîneşte devine toamnă,
  toamna cînd îmbătrîneşte devine iarnă.
  Şi iarna cînd îmbătrîneşte devine primăvară?
  Nu, iarna cînd îmbătrîneşte moare. Dispare.
  Primăvara este un nou născut.
  Te mai miri iubito de ce tocmai toamnă, iarnă? Mă simt mai aproape de ele.
  Mă mai mir, iubitule,
  lîngă mine tot toamnă şi iarnă în spiritul tău?

  Era bună întrebarea.
  Lîngă tine, iubito, nici nu mai există anotimpuri,
  unu îs toate şi toate sunt unu. În spiritul meu.
  Dar nu în corpul meu.
  Şi nu în vorba mea.
  Dar în inima ta, iubitule?
  În inima mea este doar un singur anotimp. Tu.
  Şi o singură floare. Tu.
  Dar în inima ta, iubito?
  Era bună întrebarea.

  O clipă-şi opreşte şi seara năpada,
  Cu-ncetul începe să cearnă zăpada
  Dar totuşi un cerc împrejurul lor face
  De parcă ar ştii unde-o inim-ar zace,

  Ascultă, cunoaşte cuvintele spuse
  Din alte meleaguri şi basme aduse,
  Le-ar da ea o noapte, le dă un răgaz
  Se uită la ochii aprinşi în extaz

  Dar toamna e toamnă şi iarna e iarnă
  Chiar dacă iubiţii de ea o sta narnă,
  Tiptil sita-i trece pe goliştea lor
  Iubirea dispare ca uliul în zbor,

  Mai stă, mai se uită cam nedumerită
  De parcă şi lacrima-i cade prin sită,
  O pajură stă, peste inimi veghează
  Iar cai năzdrăvani cu mîhnire nechează.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Vîrfuri De Deget

  Atinge-mă,
  cu vîrfuri de deget.

  Nu, nu contează care,
  scurte, lungi, mai groase, mai caraghioase, mai subţirele, mai moi, mai aspre,
  orientaţie politică irelevanată fie de stînga fie de dreapta fie liberală, totalitară, feudală,
  comunistul înverşunat din mine permite orice dimensiune
  orice orientaţie
  orice unghie, amprentă, mînă, picior...
  stai, ahm, stai, chiar şi comuniştii au ceva preferinţe, acum că gîndesc
  prefer totuşi o singură apartenenţă socială, îmi pare rău, nu sunt xenofob
  dar dogma se opreşte aici, la acest punct decisiv, final, ultim:
  degetele trebuie să aparţină... ţie. Numai ţie. Numai ţie.
  Numai. Ţie. Punct. Poate chiar semn de exclamaţie. Dublu. Triplu. Punct.
  Atinge-mă,
  cu vîrfuri de deget.

  De mînă?

  Care sunt degetele care roiesc in jurul nasturilor, cel gros, arătătorul, cel de mijloc?
  Care pătrund
  între nasture şi cămaşă, pipăie, evaluează,
  rotesc, sucesc, zmulg, rup
  şi se infiltrează mai departe, străbat, cuceresc teritorii noi
  între cămaşă şi ce-ar fi dedesubt
  între ce-ar fi dedesubt şi piele
  între piele şi carne cînd avansul lor imperial le aduce
  între curea şi ce-i dedesubt
  între ce-i dedesubt şi piele
  între piele şi carne şi joc de cuvinte şi otravă de viaţă şi război menit la pierzanie
  cînd ele nimicesc orice urmă de oprimarea impusă de omenire aspura naturii
  şi pînze cad deşirate pe podele
  şi poezii devin urlet de lup
  şi degete încîrligate în jurul spinării împreunesc ciocan cu nicovală
  nor cu tunet
  viaţă cu viaţă
  şi mulţi, mulţi ani mai tîrziu te găsesc vlăguită deasupra mea,
  sîni zdrobiţi pe piept,
  picuri de sudoare mă îneacă,
  şi tot ce eu văd în orbirea mea este un verde uluitor
  sfîşietor
  tandru
  ca cel vîrf de deget care se tot plimbă ca un scripete peste iţe pe coastele mele în sus
  şi în jos
  în sus
  şi în jos
  în sus
  şi în jos...
  Mă iubeşti?
  Tac.
  Ştii.

  De picior?

  Îmi pare rău, mă scuzi, mă ierţi?
  Că nu închid ochii cînd întîi păşeşti peste mine
  pe urmă păşeşti pe mine
  pe urmă iar peste mine
  şi fusta îţi flutură ca un stindard coborît peste redutele împărăţiei tale
  oferindu-mi o privelişte născută din mîna unui Da Vinci
  şi ferită de toţi ceilalţi păgîni ai lumii
  care nu ştiu un dumnezeu cînd îl văd,
  urmăresc liniile tălpii tale cum se pierde între degete
  şi urmăresc amprentele degetelor care între un popas pe o coastă şi un popas pe alta
  se pierd în sus la glezne
  şi urmăresc isteţimea gleznelor căutîndu-şi un drum înspre genunchii înfuriaţi
  şi urmăresc ciuda genunchilor invidioşi de musculatura pulpelor
  care la rîndul lor pleacă mai departe, mai sus, se pierd într-un văzduh înmiresmat cu crin
  cu liliac
  cu femeie
  îmi pierd vederea, orbesc, lasă degetele care îmi frămîntă carnea între coaste
  să dispară de-a stînga şi de-a dreapta mea
  şi restul corpului să coboare peste mine
  să mă năucească
  să mă înăbuşe
  decorurile construite de milenii de sclavagism mental în mătase şi în dantelă şi în in
  se destramă
  se prăbuşesc
  în faţa dăruirii pielii şi a ascuţimii unghiilor şi a firavităţii firicelelor de păr
  care îmi invadă simţurile şi îmi năpădesc gura şi îmi ard tot ce-mi mai rămîne din corp
  cînd viaţa ni se scurge din carne în carne
  şi sîngele trece din clocot în fierbere din fierbere în descompunere
  din descompunere în prăbuşire, în vis,
  plămînii se întorc acasă de pe meleagurile găsite, pierdute,
  caii aburind cad peste fîn
  şi tot ce eu văd în orbirea mea este un verde uluitor
  sfîşietor
  tandru
  ca cel vîrf de deget care se tot plimbă ca un arcuş peste strune pe gamba mea în sus
  şi în jos
  în sus
  şi în jos
  în sus
  şi în jos...
  Mă iubeşti?
  Tac.
  Ştii.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Zi,

  ţi-am scris deja de arta iubirii în epoca de piatră?
  Iubirii cui?
  A noastră.
  Dar n-am trăit.
  Dar ne-am iubit.

  Cînd te-am răpit de la celalt neam din cealaltă pădure
  cu mîna înfiptă adînc în păr printre încîlcituri şi scaieţi şi noroi uscat
  pînă la scăfîrlie
  şi cu drepata pe bîtă şi stînga unde te tîrîiam după mine
  te-am tras la peştera unde te-am aruncat pe culcuş
  şi unde lupii au început să-ţi lingă călcîii jupuiţi
  în timp ce eu te despuiam de blănuri
  şi tu m-ai tras peste tine
  mi-ai muşcat o bucată de ureche
  s-o atîrni în jurul gîtului ca să ştie celelalte sălbăticiuni că îţi aparţin
  m-ai vîrît înăuntrul tău
  şi tot că sîngele meu ţi se prelingea din colţul gurii
  sîngele tău se prelingea între frunzele uscate dedesubtul tău
  pînă m-am prăbuşit peste tine,

  uite aşa a găsit omul primul foc.
  Nu cum se spune.

  Cînd ţi s-a umflat pîntecele
  de am crezut că îţi creşte un copac în el pînă o să-l crape
  şi odată ai aruncat blănurile de pe tine
  te-ai chircit şi te-ai ghemuit şi te-ai pus chirostei
  şi a tîşnit ceva din tine
  care a început să zbiere de s-au speriat şi lupii
  tu ai luat sfoara de carne care lega creatura aia urîtă şi zbîrcită de tine
  ai sfîşiat-o cu colţii
  pe urmă i-ai pus gura ştirbă la ţîţă
  unde a început ea a suge că credeam că te goleşte
  dar tăcut a tăcut
  şi ai ridicat capul la mine
  şi ţi s-au urcat colţurile gurii în sus ca şi cum ai fi găsit un fel nou de mîrîit fără glas
  şi m-ai făcut să iau urîţenia aia zbîrcită în braţe,

  uite aşa a găsit omul primul dumnezeu şi prima maică a lui.
  Nu cum se spune.

  Cînd au trecut peste noi atîtea ierni cît degete aveam amîndoi împreună
  parte din vieţile ieşite din tine pradă la boli sau la fiare
  celelalte în peşterile lor sau răpite de alţi sălbatici pe două picioare
  şi am ştiut amîndoi că e sfîrşitul nostru
  aşa că ne-am pus la drum prin zăpadă
  pînă la colnic de pădure
  mai că nu ne mai simţeam picioarele de îngheţ
  ne-am despuiat de blănuri şi le-am pus pe jos
  ne-am culcat pe ele şi ne-am luat în braţe ca să ne acopere zăpada
  şi lupii ni s-au pus ocolire împrejur
  pînă s-a urcat luna
  cînd s-au pus ei la urlat de parcă era sfîrşitul lumii şi a traiului
  şi nu s-au tăcut pînă nu ne-a coperit zăpada de tot
  cînd s-au înghesuit ei în noi cătînd ceva suflare care nu mai era,

  şi uite aşa a găsit omul prima poezie.
  Nu cum se spune.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Nu Metaforice

  Ca un fumător înveterat.

  Dacă în loc de poem s-ar zice pum atunci aş fi fost un pumător înveterat.
  De-abia că sting unul, aprind altul,
  o, ce pedeapsă divină
  ce blestem frumos
  ce otravă dulce îmi trece prin plămîni şi îmi invadă sîngele,

  ca pedeapsa a-ţi ştii existenţa
  ca blestemul a te cunoaşte
  ca otrava iubirii ce-mi trece prin plămîni şi imi învadă sîngele.

  Divină, frumoasă, dulce,

  ca un Hristos a Înviat într-o biserică
  ca un Subhaan Allah într-o moschee
  ca un Shema Yisrael într-o sinagogă.

  Ca o religie înainte a fi atinsă de necurăţenie de om.

  Am dreptul să te ating?
  Cu gîndul, cu văzul, cu degetul
  toate acoperite cu floarea păcatului şi focul patimii
  şi am să trăiesc?
  Sau am să ard
  şi cenuşa mi se va lăsa peste tine să te îmbrace în farmec de in şi vrajă de doină?

  Am dreptul să te scriu?
  Cu cerneala, cu lacrima, cu sîngele
  toate bîntuite cu incultura ucenicului şi adoraţia discipolului
  şi am să trăiesc?
  Sau am să mă farîm
  şi colbul mi se va aşeza pe tine să te îmbrace în mireasmă de liliac şi alb de mireasă?

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Chestia Cu Mîine

  Te aştept.
  O singură zi.
  Vii, mîine.

  Şi dacă mîine nu vii am să ştiu numai mîine
  şi atunci te aştept la mîinele de mîine,
  adică la poimîinele de azi
  dar mîine va fi iar o singură zi. Trece repede.
  Şi dacă iar nu vii, ei şi ce, te aştept la mîinele de poimîine
  adică cum ar fi răspoimîinele de azi
  dar cînd te aştept să vii este doar o zi. Trece repede.
  Simplu, nu?

  Fiindcă, vezi, nu te aştept de la începutul număratului,
  te aştept de la începutul aşteptatului.
  Te aştept.
  Vii mîine.
  O zi trece aşa de repede...

  Haide să-ţi spun un secret, care l-am învăţat de la mine.
  Cînd iubeşti, distanţa nu joacă,
  nici cea în metri nici cea în secunde.
  Mîine este întotdeauna doar o zi departe.
  Restul e Fata Morgana.

  *

  A rămas pe gînduri.
  Zi, dar odată şi odată mîinele nu mai vine. De loc.
  Cred că a înţeles, da şi nu.
  Atunci este şi mai aproape. Fiindcă nu mai trebuie să aştept deloc.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
Noroc

  Noroc, iubito, că nu mă iubeşti.
  Altfel ai fi suferit.
  Groaznic.

  Te-aş fi sculat fiecare noapte de zece ori
  cu lumina aprinsă
  şi te-aş fi rugat să deschizi ochii umflaţi de roşul somnului
  ca să-ţi văd verdele în care iezii aleargă şi sar unul peste altul
  şi lumina care se revarsă din verde şi acoperă pereţii cu steluţe sclipitoare
  şi portiţele care din cînd în cînd coboară peste verde
  numai ca să se ridice din nou
  şi să lase verdele să-mi caute cel locşor între coaste unde să mă străpungă
  şi să-mi dea viaţă, din nou.

  Noroc, iubito, că nu mă iubeşti.
  Altfel ai fi suferit.
  Teribil.

  Te-aş fi sculat fiecare noapte de zece ori,
  nu, alte zece,
  şi te-aş fi tras afară din carapacea de noapte
  ca să mă asigur că toate părţile sunt la locul lor neschimbate
  şi să te măsor sau cu metru de croitorie sau cu palmă sau cu privire
  de la talpă la cap
  de la umăr la umăr
  de jur împrejur la talie
  cu priviri pline de grijă la mijlocul dintre şolduri
  şi mai sus de şolduri
  şi mai jos des şolduri
  şi numai după ce scriu fiecare amănunt într-un carneţel numit farmece interzise
  te las să-ţi zgîlţîieşti drumul înapoi în carapacea de noapte
  cu verdele şi şoldul şi umărul
  şi să mă laşi cu viaţă, din nou.

  Noroc, iubito, că nu mă iubeşti.
  Altfel ai fi suferit.
  Oribil.

  Te-aş fi sculat fiecare noapte de zece ori,
  între cele zece şi celelalte zece,
  ţi-aş fi spălat picioarele cu apă de trandafir
  ţi-aş fi pieptănat părul cu pieptăn de inimă de stejar
  şi după ce ţi-aş fi răsfirat şuviţele pe pernă fiecare legate cu o panglicuţă colorată de mătase
  aş fi tăiat pămuca care te înfăşura
  de sus în jos
  şi de la stînga la dreapta
  şi în diagonală ca să pot să te dezvălătucesc
  şi să mă înec între sînii tăi şi între coapsele tale şi între suspinele tale
  pînă ce verdele dispare şi roşul se amestecă cu suflul
  şi cînd flăcările dispar din aşternutul redus în cenuşă
  să mă laşi tînjind după viaţă, din nou.

  Păcat, iubito, că nu mă iubeşti.
  Sufăr groaznic, teribil, oribil.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
De-ale Vîrstei

  Am trecut de mult de prima.
  Şi pe a doua am lăsat-o în urmă cu cîteva anotimpuri, nu le număr.
  Dar oţel în muşchi mai am
  şi fulger în inimă mai trăsneşte
  iar creieru-mi îi o herghelie de cai sălbatici, zburdalnici, desfrînaţi
  care tună pe pustietăţile vieţii cu copite semănînd în urma lor viorele
  şi fărîmă de cremene
  şi cuvinte nărăvaşe

  culese
  ainderea.

  Făt Frumos nu sunt, am mai spus-o. N-am fost niciodată.
  Ileana Cosînzeana nu sunt, am mai spus-o. N-am fost niciodată.
  Nu-s Stan nici Bran da nu-s nici Marty Feldman
  iar Schwarzy n-am fost niciodată
  şi se apropie el mai curînd de mine decît eu de el.

  Raci nu am. Încă. Nu am nici zahăr nici sare nici calciu. Încă.
  Cu toate că ce-i după colţ nici Cronos nu ştie.
  Da foc în vine mai curge
  şi lacrimi în ochi mai lucesc
  şi dacă-i de-a flexibelea nevoie crede-mă că o mai am şi pe asta
  sau la căţărat pe copaci
  sau la tăvălit între cearşafuri.
  Poate fi şi pe iarbă. Poate fi şi în fîn.
  Poate fi şi peste scai, fie el mărunt sau vînăt sau a dracului.

  Vise? Mai multe acum ca înainte.
  Anticipări? Mai puţine acum ca înainte, drumu-a fost mai lung pînă aici, mai scurt de aici.
  Tu? îmi umpli minutele şi orele şi zilele
  şi cînd o să ajungem la pădure
  am să mă despui de toate
  am să te despui de toate
  şi mînă în mînă o să intrăm pînă ajungem la cel luminiş
  unde primăvara ne-a pregătit saltea de mugur verde
  şi vara ne-a pregătit prostire de romaniţă parfumată
  şi toamna ne-a pregătit cuvertură de frunză uscată
  şi după ce am să îngenunchez şi am să mă închin în faţa ta
  am să-ţi mănînc corpul începînd cu buzele şi terminînd tot cu ele.
  Pînă în iarnă.

  Cumătra? Cu coasa?
  Ce să-ţi zic, cînd o să se decidă să mă onoreze cu vizita ei
  sper să fie după vizita la tocilar.
  Nu ştiu dacă dă cu coasa de sus în jos sau de o parte la alta
  dar sper să fie într-o singură mişcare, fără şovăire.
  Asta ar fi cam ultima mea dorinţă.
  La urma urmei, după ce te-am avut, de nimic altceva nu mai am nevoie.

ViataDupaMoarteText

blank

corner
După

  Te scoli.

  Termini cu de ale dimineţii
  tragi cu ochiul la cutiuţa poştală, goală,
  ieşi din casă
  te duci la lucru
  ziua începe.

  Baţi la maşină, răspunzi la telefon, lucrezi
  şi mai tragi cu ochiul la cutiuţa poştală, goală,
  ai şedinţe
  pauze
  scrii documente
  ziua e ziuă.

  Descui uşa şi intri în casă
  tragi cu ochiul la cutiuţa poştală, goală,
  prepari mîncare
  te prepari de culcare
  mai citeşti o carte
  închizi ochii
  ziua se termină.

  Nu dormi.
  Ceva lipseşte.
  Şi ştii că va lipsi
  şi că va lipsi de acum încolo mereu, tot timpul
  pînă ai să uiţi că lipseşte
  şi nu ai să uiţi.
  Un gol, acolo, între coasta a doua şi a şasea, la stînga de stern,
  gol, ca cutiuţa poştală goală
  ca zile fără sfîrşit
  şi regrete, poate, fără sfîrşit şi ele.
  Poate.
  Adormi.

  Te scoli.
  Tragi cu ochiul la cutiuţa poştală.
  Goală.
  Un moment de speranţă
  apoi
  de duci la lucru.
  Ziua.
  Începe.

ViataDupaMoarteText

blank