Hobbies - Poetry - Romanian
back to Poems...

 

blank

corner
Cuvintele...

lui maică-mea

  Cuvintele-mi lipsesc, oi fi uitat
  Comorile vorbite ce-am păstrat,
  Ca amintirea-ţi, în a timpurilor veşnicie
  S-o plîng, s-o rog, s-o beau, s-o cînt eu ani o mie.

  Cuvintele-mi lipsesc, oi fi pierdut
  Misterul cîntului de vrajă ce-am avut,
  Ca dorul meu, în fin fir de mătase să îl ţes,
  Şiraguri lungi de lacrimi pe el tot să îndes.

  Cuvintele-mi lipsesc, m-oi fi eu stins,
  Şi mreaja neagurilor vremii m-ar fi prins,
  Şi-n gînduri tulburi, tot caut al tău farmec să găsesc,
  Şi vocea ta s-aud, şi ochii-ţi să-i privesc.

  Şi mîna dă-mi, şi sterge-mi lacrima,
  Numele-mi zii, să dorm în poala ta.

romanianText

blank

corner
Vijelie...

lui maică-mea

  Vijelie şi furtună,
  Fulgeră prin nori şi tună,
  Eu la sobă mă chitesc,
  Mîinile mi le-ncălzesc,
  Cu căţelul la picior
  Ronţăind un păpuşor,
  Bînd cu ochii mari adese
  Basme şi poveşti alese
  ...Fraţii Liu şi Moş Crăciun,
  Nuieluşa de Alun,
  Făt Frumos ş-a sa Ileana,
  Prea frumoasa Cosînzeana,
  Zmei şi crai şi mari balauri,
  Albi Harapi şi negrii mauri,
  Aprigi armăsari în stele,
  Babe Cloanţe, urse rele,
  Sfarmă Piatră-ţi stă in cale,
  Paloşe de trei ocale,
  Nestemate, buzdugane,
  Strîmbă Lemne năzdrăvane,
  Împăraţi cu fii ca brazi,
  De-ar trăi mai sunt şi azi...
  Şi deodată-n vis mă scaldă
  Un miros de pîine caldă,
  Buzna la cuptor că dau
  Şi-mi frig mîinile şi iau,
  Şi plîngînd şi tot mîncînd,
  Mama cu sărutu-i blînd
  Degetele-mi mîngăie,
  Vocea-mi să nu tînguie,
  O dulceaţă-mi dăruie,
  Căţeluşa mîrîie,
  Şi o iau sub plapumă,
  Mama mă tot leagănă,
  Ş-ai mei şapte anişori
  Sînt ca fulgii de uşori.

  Zarzări verzi, cireşe negre,
  Fur prin curţi cînd nu se vede,
  Şi mă plimb pe-acoperişuri,
  Şi-mi rup hainele-n tufişuri,
  Nu-i copac să nu mă caţăr,
  Cad în cap şi tot ies teafăr,
  Ş-o cafteală-mi trage mama
  Ca mai bine să dau seama,
  Mai arunc cu pietre-n geamuri,
  Sparg vreo trei sau patru capuri,
  Şi îmi sparg şi capul meu,
  Vai de mine ş-aoleu,
  Mama vine, rana-mi spală,
  Nu mă las' să merg la şcoală,
  Şi la inima-i mă ţine,
  Mai c-adorm aşa mi-e bine,
  Şi un cîntec îmi îngînă
  Tot ţinîndu-mă de mînă,
  Şi visez tîrziu în noapte
  Legănat de-a sale şoapte
  ...De Ulise, Penelopa,
  Telemac şi Şchiopu Popa,
  De isprăvi de-a lui Păcală,
  Furnicel şi prost Tîndală,
  Andersen şi Fraţii Grimm,
  Regi la Ştefan ce se-nchin,
  Şi Arici şi Pogonici,
  Luminiţa, Trei Pitici,
  Timur şi Băieţii Lui...
  Cînd pe pat ca să mă sui,
  Vuiet mare, zdrăngîneală,
  Căldărarii bat în oală,
  C-aşa trec ei prin oraşe
  Cu cazane uriaşe,
  Tot oraşu-n fierbîntare,
  Om şi mic şi om şi mare,
  Sute kile prune negre,
  Apa în cazane fierbe
  Zi şi noapte-amestecînd,
  Şi copii în jur jucînd,
  Şi-n borcane mari că pun
  Prea fantasticul magiun,
  Lingura adînc o-mping
  Mă delect şi tot o ling,
  Pe părinţi îi strîng şi fug
  Să mă caţîr într-un nuc,
  Şi să strig în gura mare
  Că-s eu cel mai şi mai tare,
  Şi-s ca pana de uşori
  Ai mei opt plus anişori.

  Nota zece peste tot,
  La purtare nota opt,
  Mama-i mîndră cu băiatu
  Chiar dacă-şi face de capu,
  C-am o roşie cravată,
  Dar cu mine-i ş-o armată
  De murdari, neisprăviţi,
  Şi-narmaţi pînă în dinţi,
  Săbii lungi de scîndură,
  Suliţe din mătură,
  Traiste mari ce pietre-ascund
  Şi săgeţi cu vîrf de plumb,
  Şi plecăm c-un Ura! noi
  Cu-altă stradă la război,
  Ne pocnim şi ne-njurăm,
  Ne trîntim şi ne scuipăm,
  Rupem haine, zmulgem nasturi,
  Curge sîngele din nasuri,
  Aruncăm cu bălegar,
  Şi cu pietre din trotoar,
  Şi urlăm, zbierăm, răcnim,
  Şi duşmanul izgonim
  Cel puţin vre-o şapte strade,
  Cînd deodată noaptea cade,
  Înapoi mucoasa ceată,
  Zdrenţuroasă, zgîriată,
  De victorie voioasă
  Cîntă, urlă glorioasă,
  Ş-un vecin se mai trezeşte
  Şi la ceafă ne pocneşte,
  Dar c-o cîrpă-n vîrf de băţ,
  Ce-am muncit ca să agîţ
  (Că-i un steag ce flutură)
  Pîn' ş-asta ne bucură,
  Ş-uite iată c-am sosit,
  Strada noastră am venit,
  Cînd încep şi mamele
  Să-şi cheme odraslele,
  Mai la masă, mai la baie,
  Mai să iee o bătaie,
  Şi mă-ntorc şi eu prin pod,
  Plin de praf şi plin de glod,
  Şi m-aşed pe-un scăunel,
  Mama-mi dă un ceaunel
  C-o smîntînă să prelingă
  Pe-o măligă aburindă,
  Că deseară, zarvă tare,
  Mergem toţi la teatrul mare
  ...Să vedem vre-un Molier,
  Sau vre-un clasic film de ieri,
  Sau un Verdi, sau Goldoni,
  Sau un circ batăte-ar clovnii,
  Sau pe Stroe, sau Crişan,
  Un fantastic Tomazian,
  Sau un teatru de păpuşi,
  Sau vre-o trei filme de ruşi,
  Sau aprindem difuzorul
  La Satira şi Humorul...
  După ce se-ntunecă
  La Grădina Publică,
  Pe cărbune un grătar,
  Beau ş-un şpriţ juma pahar,
  Şi trei halbe reci de biere,
  Şi înot într-o plăcere,
  Şi ţin mîna mamă, tată,
  Şi-mi închip că viaţa toată
  Fericire-i şi plăceri,
  Mîine este iar un ieri,
  Şi-s ca frunza de uşori
  Ai mei nouă anişori.

  Toamna vine, frunza cade,
  Vîntul suflă, soba arde,
  Întunericul se-ntinde,
  Mama lumînări aprinde,
  Ochi închişi, capul plecat,
  Eu privesc ca fermecat
  Cum se roagă, şi e gata,
  A Ghit Şobăs zice tata,
  A Ghit Şobăs zic şi eu
  Şi zîmbeşte Dumnezeu,
  Şi zîmbeşte ea la mine,
  Uite, sărbătoarea vine,
  Măr în vîrf de bîţ cu steag,
  Merg la Şil, în mine trag
  Un miros de cărţi vechite,
  Putred lemn, flori aurite,
  Lumînări ce palid ard,
  Zeci de oameni după gard,
  Ş-un om sfînt cu ochi închişi
  Cîntă, doare, un Kadiş,
  Şi ne-mbrăţişăm cu toţii,
  Şi cu viii şi cu morţii,
  Şi oleacă mai apoi
  Iac' zăpada-i peste noi,
  Şi cu sănii, cu gheţuşuri,
  Moş Gerilă, lunecuşuri,
  Albe dalbe, flori de gheaţă,
  Bulgări de zăpadă-n faţă,
  Lupii urlă-n noaptea albă,
  Luna-n farmec fin ne scaldă,
  Ş-a lui omul de zăpadă
  Nasul mai că o să cadă,
  Poi că mergem cu uratu,
  Ba un leu ne dă, ba patru,
  Pîn' ce-odată... rîndunele,
  Ghiocei şi viorele,
  Primăverei sărbători,
  Mărţişoare, mărţişori,
  Mamei eu cadou îi cumpăr,
  Nu cumva că mă astîmpăr,
  Hoinăresc zile la rînd,
  Pe bunicii vizitînd,
  Doi, trei lei la ei cerşind,
  Mînc dulceaţă mulţumind,
  Merg la tata-n magazin
  Cuie-n buzunaru-mi plin,
  Un Bălan mai că mă muşcă,
  Fuga dau apoi la poştă,
  Cumpăr timbre o grămadă,
  Le-aranjez, iar în ogradă
  Construiesc o cazemată,
  Fur un măr şi toţi mă cată,
  Întocmesc coduri secrete
  Pentru lupta contra fete,
  Zdrîngănesc cu-acordeonul
  Şi mereu îmi fuge tonul,
  Iaca-i Paşte - pască-uscată
  Vor să guste clasa toată,
  Ş-apoi Paştele lor vine,
  Bat în uşă la vecine,
  Ouă colorate s-am
  Să ciocnesc cu a lor neam,
  Ş-a trecut Paştele mare,
  Iaca-i iară sărbătoare,
  Unu Mai şi steaguri mii,
  Pe copaci, în prăvălii,
  Cu părinţii merg pe stradă,
  Ne uităm la o paradă,
  Mii de oameni, haine noi,
  Cîntece şi tărăboi,
  Bucurie vie, mare,
  Cum să ştiu că zile-amare
  Într-o mică săptămînă
  Cînd mama mă ia de mînă
  Şi la şcoală la serbare
  Un buchet de flori ea are,
  C-apoi doară ştie ea
  Că fecioru-i va lua
  Diplomă d-evidenţiare -
  Păi e cel mai bun şi tare...
  Dar deodată cade tristă,
  Au citit întreaga listă,
  Al meu nume-acolo nu-i
  ...'s duşmanul poporului?...
  Nu durează, se ridică,
  Cum e ea aşa mitică,
  Şi durerea-i dă putere,
  Mînioasă la vedere
  La tribună se repede,
  Nu e om că nu o vede,
  Florile în faţa lor
  Le aruncă pe covor
  Şi se-ntoarce mîndră, dreaptă,
  Mîna-mi ia, mergem la poartă,
  Cu durere-n suflet grea
  Eu, copil, şi mama mea,
  Şi-m devin cam greuşori,
  Ai mei zece anişori.

  Vremea vine, vremea trece,
  Vreme caldă, vreme rece,
  La mîncare mai cam greu,
  Şi încep să simt şi eu...
  Strada doarme, miezul nopţii,
  Ne sculăm încet cu toţii,
  Şi căţelul vrea se scoale,
  Mama nicovala-n poale
  Ia, ciocanu-n mîna cealtă,
  Şi loveşte într-o daltă,
  Fierele să le îndoaie,
  Tata fierele le taie,
  Furişînd priviri temute
  Înspre uşă... nu se-aude?...
  Balamale meşterind,
  Lăzi de fier tot făurind,
  Şi şuruburi, catarame,
  Cîrîi maţele de foame,
  Dar aşa poate că mîine
  Vom putea găsi vr-o pîine,
  Iacă-i mîine, iacă-i soare,
  Iaca o privighetoare,
  Înc-o zi ca şi cealaltă
  Dară eu las totul baltă,
  Uit de noapte, de-oboseală,
  Fug grăbit la noua şcoală,
  Vreau să-mi fie mama mîndră,
  Şi nu-mi pasă de osîndă,
  Iar mă bat, mă chinuiesc,
  Vreau la totul să sporesc,
  Şi fruntaş ajung la toate
  Dacă da sau nu se poate,
  Ca invidia - atît,
  Să le stea la toţi în gît,
  Pînă ce-ncotro nu au
  Diplomele mi le dau,
  La tabloul de onoare
  Poza mea nici să coboare,
  Şi încep să uit oleacă
  Cea durere ce mă-neacă,
  Şi încep stîngaci şi eu
  De fetiţe să mă ieu,
  Ici şi colo o privire,
  Ici şi colo o simţire,
  Nu că ţine, că-mi pierd pila
  Cînd la meci merg - “Hai Textila”,
  Mamă, tată, eu şi cîine
  Mergem azi, mergem şi mîine,
  Haide Bolea, hai Doboi,
  Că plecăm la Dorohoi,
  Uite carnavalul vine,
  Ne mascăm care mai bine,
  Uite facem felinare
  Din dovleci cu lumînare,
  Uite-n cor că noi cîntăm,
  Şi o piesă ascultăm,
  Uite că şi din asprime
  Am ieşit ceva mai bine,
  Şi mîncare iacă este,
  Şi mai vine-o bună veste,
  Şi încep a merge-n baluri,
  Şi dansează valuri valuri,
  Şi oleacă mîngiere
  Are-a mamei grea durere,
  Ş-a mei unşpe anişori
  Sînt aşa ş-aşa de-uşori.

  Treişpe ani. Ca-ntr-o poveste,
  Cea mai fost că nu mai este,
  Inima-mi pe veci rănită
  Căţeluşa mea iubită
  Azi sa stins. O lacrimă
  Vărs eu pe sub plapumă,
  Ş-anul ăsta trec şi eu
  C-aşa zis-a Dumnezeu
  Din copil mă fac bărbat,
  Soarta anii mi ia dat
  Ca copilăria-mi dulce -
  Inocenţă ce aduce -
  Azi s-o pierd. Ş-un prim sărut
  De fetiţă eu să gust,
  Şi sa dus şi ea. Şi iată
  Încă pierd eu deodată
  Toate-a mele dulci meleaguri,
  Casă, amintiri şi fleacuri,
  Că azi plec. La revedere,
  Mă mănîncă o durere,
  Rădăcinile-mi le tai,
  Flori de tei şi simplu trai,
  Scumpi prieteni, dragi vecini,
  Liliac şi flori de crin,
  Leagănul în pod uitat,
  Ursuleţul speriat,
  Geamul spart în capul uşei,
  Şi mormîntul căţeluşei,
  Ameţit de patimă
  Mă înec în lacrimă,
  Ş-ochii mamei umezi sînt,
  Tata e pierdut în gînd,
  Şi o ultimă privire,
  Înc-o clipă de-amintire,
  Ş-am plecat. O ţară nouă,
  Bună, dar în inimi plouă,
  Ş-ai mei treişpe ani purtaţi
  Sînt cu lacrimi încărcaţi.

  Ţară nouă, viaţă grea,
  Măi cum dorul ne strivea,
  Dar cum două mîini avem,
  Fără vaiet, fără gem,
  Mînecile răsuflate
  Şi cu fălcile-ncleştate
  Jugul drept pe gît luăm
  Şi cu cinste îl purtăm,
  Luptă grea, încăierare,
  Mai nimic să ne doboare,
  Tata-n smoală se opară,
  Mama saci în spate cară,
  Eu vîr mîna pîn' la coţi
  În căcat de păsări morţi,
  Ce-i odihna?, e de alţii,
  Înainte, cară sacii,
  Ore lungi făr' de mîncare,
  Ochii roşi şi mîini murdare,
  Mamă, tată, voi şi eu
  Fără om şi Dumnezeu
  Uite-ncet, tiptil, aşa,
  Pe spinarea nostura,
  Casă caldă construim,
  Viaţă-ncepem să trăim,
  Şi un pic de bucurie
  În al nostru sîn învie,
  Cinşpe, şaişpe, ani de spor
  De speranţă, şi de dor.

  Vremea trece, vremea zboară,
  Viaţa ca o surioară
  Ne zîmbeşte iar, chiar rîde,
  Eu prin ani păşesc, şi făr' de
  A-mi da seama - iacă trec
  Mari schimbări, şi nu mă plec,
  Mari şi grele, bune, rele,
  Înainte-mping prin ele,
  Fete multe-am cunoscut,
  Numai una mi-a plăcut,
  Scumpă, bună şi frumoasă
  Mi-am luat-o de mireasă,
  Doi flăcăi mi-a dăruit,
  Bună casă mi-a 'ngrijit,
  Trecem groaznice războaie
  Făr' ca inima-mi se moaie,
  Tot împing, munca-mi cinstită
  Mă aduce-n reuşită,
  Cresc în nume, cresc în faimă,
  De nimica nu-mi e spaimă,
  Fericită-i mîndra fată
  Ce-i cu mine viaţa toată,
  Fericiţi ai mei copiii
  Cresc sub umbra fericirii,
  Fericiţi părinţii mei
  Mîndri ce fecior au ei,
  Fericită-a mea mămică
  Respectată şi voinică,
  La o muncă ce iubeşte
  Sufletul îşi dăruieşte,
  O plăcere are, vie,
  Ca să-mi povesteacscă mie
  Cît de fericită este -
  Cu o noră ca-n poveste,
  Cu-n bărbat ce o admiră
  Ce-o iubeşte cum respiră,
  Cu nepoţi ca brazii falnici,
  Iubitori, şi buni, şi harnici,
  Cu feciorul ei aparte
  Ce iubeşte, şi-i departe,
  Şi mai trec vre-o trei decenii,
  Şi s-aşează bruma vremii
  Peste noi, dar numărînd
  Bucuriile la rînd.

  Patruşopt, oh, an de-urgie
  Şi de chinuri vii o mie,
  Că cuţitu-n rană vie
  Cel atotputernic ştie
  Să îmi scormonească. Iacă,
  Las' să stăm de vorbă-oleacă
  Că am eu ceva cuvinte
  Să îţi zic prea sfînt părinte,
  Nu să-njur, că nu-i de mine
  Chiar dacă să urlu-mi vine,
  Doar să-ţi pun ceva-ntrebare,
  Păi că eşti aşa de mare,
  Şi se zice că eşti drept,
  Şi eşti darnic, şi-nţelept,
  Păi sînt mic, sînt o furnică
  Sînt o frunză, o nimică,
  Nici pretenţii n-am avut,
  Nici atenţii n-am cerut
  Niciodată de la tine -
  Ce te uiţi atît la mine,
  Nu-s Iov, pic de credinţă
  Ce-am avut - în suferinţă
  Vrei să stingi? Zdrobeşte capu-mi
  Sfarmă inima din pieptu-mi,
  Dar cumplitele-ţi cadouri
  Ţinele la tine-n nouri,
  Ce-ai cu biata asta fată,
  Bună, dragă şi curată,
  Care traiu-mi împărţeşte
  Si nimic alta-şi doreşte,
  Sfînte lumînări aprinde,
  Braţele la tine-ntinde
  Tot ce vrea - viaţă cinstită,
  Păi de ce e pedepsită,
  Să-mi pierd munca, să-mi pierd sporul,
  Ea să-şi piardă viitorul,
  Grija inima să-i roadă,
  Şi tot cade, şi tot roagă,
  Sufletul îi oboseşte
  Cînd în mîine ea priveşte,
  Se topeşte-n ea femeia
  Şi se stinge-n ea scînteia,
  Ce-ai cu dînsa Doamne, lasă
  S-aibe-un pic de voie-n casă,
  De copii ceva plăcere,
  Păi mai mult ea nici nu cere,
  Pentru ea la tine eu
  Bat în uşa-ţi Dumnezeu,
  Vrei să m-osîndeşti, şi muncă
  Ce-am iubit afar' m-aruncă,
  Bine, strînge-mi capu-n cleşte,
  Dar familia-mi scuteşte...

  Patruşopt, oh, an cumplit,
  Scumpa-mi mamă-ai pedepsit,
  Eşti tu sigur? Nu-i greşeală,
  Nu-i vre-o pată de cerneală
  Ce-a căzut în pragul porţii
  Peste lista dată morţii,
  Şi rînjeste moartea-n sine
  Ca să-şi bată joc de tine,
  Îngeru-ţi pe ăst pămînt
  Să îl vîre în mormînt,
  Doamne, cum de n-ai văzut
  Doamne, cum de n-ai putut
  Să opreşti astă urgie,
  Tu, ce vezi în ani o mie
  N-ai văzut 'nainte-un pas
  Moartea nici ţi-a dat răgaz
  Coasa să-i opreşti în ceruri,
  Cum de nu răcneşti şi tremuri,
  Peste-a negrii moarte-i drum
  Cum nu te abaţi? şi cum
  Tatălui meu urlete
  Nu le schimbi în tunete?
  Unde-ţi sunt minunile
  Din poveşti străbunele,
  Unde-i forţa ta cumplită
  De legende povestită,
  Şi teribila-ţi putere
  La nevoi şi la durere,
  Pune mîna-ţi grea pe soarte
  Dă-napoi ceasul de moarte,
  Pune suflul, cum e drept,
  În a mamei mele piept,
  Şi în dreaptă judecată
  Trage moartea blestemată,
  Că tot rîde moartea-n sine
  Tot îşi bate-n joc de tine
  C-al tău înger pe pămînt
  Putrezeşte în mormînt.

  Dragă, scumpă, sfîntă mamă,
  Aste rînduri scriu cu teamă
  Că atunci cînd voi a trece
  Din a vieţii lume rece
  În a morţii caldă lume
  Nu voi da de-a tale urme,
  Mamă, dă-mi un semn, alintă-mi
  Fruntea caldă, 'n şoaptă cîntă-mi
  Cîntece de altă dată -
  Moarte sunt cu tine-odată?
  Mamă, mamă iubitoare,
  Caldă şi dăruitoare,
  Înţeleaptă cu cuvîntul,
  Buni ţi-s inima şi gîndul,
  Mîini de aur, ochii blînzi,
  Plini de viaţă... mamă - plîngi?
  Plîng eu, plîngem toţii noi,
  Mamă, chiar nu vii-napoi?
  Unde eşti, mamă, răspunde,
  Zîmbetul tău nu-l ascunde,
  Mamă, sîngele îmi fierbe,
  Ochiu-n lacrimă se pierde,
  Strig în piept, urlu la ceru-mi
  Şi mă cert cu Dumnezeu-mi,
  Mamă, uite mîna mea,
  Vino mamă, vin' mă ia.

  Dar e linişte. Şi-i rece
  Piatra de mormînt pe vece,
  Şi mă laşi să mor de dor
  În loc ca de dor să mor.

  Patruşopt, oh, an al morţii,
  Tu teribil sol al sorţii
  În famili-ai lovit
  Ş-apoi mama-mi ai răpit,
  Şi acum bietul căţel
  Inocent şi mititel,
  Plin de viaţă, plin de zel,
  Coasa morţii-a dat şi-n el,
  Inima-mi cea frămîntată,
  Inima-mi cea fărîmată,
  Doamne, de-o fărîmătură
  Tot mai vrei să vezi ce-ndură?
  Şi-ţi baţi joc de viii morţi,
  Sufletul prin iad mi-l porţi,
  D-apoi Doamne, vezi mă scuză,
  N-ai avea de călăuză
  Moartea, şi cumva ţi-a dat
  Vin viclean şi te-a 'mbătat,
  Că dacă ridic privirea
  Şi prin lacrimi omenirea
  O privesc, să-mi ierţi ist ton,
  Dară moartea stă pe tron.
  Şi ca plumbul sunt de grei
  Patruşopt de ani ai mei.

romanianText

blank

corner
Lumea Nu Ştie

lui Umi

  Lumea nu ştie
  că-i mai săracă fără tine.

  Lumea nu ştie
  că ai luat o bucată din soare
  şi o bucată din mine
  şi ai dispărut.
  O vezi acolo poate pe maică-mea?
  Dacă o vezi, zii-i că mi-e dor
  de amîndoi.

  O bucurie de viaţă ce aveai,
  o putere de poveste ce aveai
  s-au stins.
  Veşnicie - o, ce cuvînt urît,
  ce scurtă frumuseţe ai dăruit lumii
  ce ignorantă lumea
  care nu te-a cunoscut.

  Scumpul meu prieten,
  s-a agîţat moartea de tine
  şi nu te-mai lăsat,
  moartea învinge - întotdeauna.
  Moartea nu poate învinge
  amintirea.
  Trăieşti
  pe veci
  în amintire.

  Te-am iubit
  mai mult ca pe un frate.
  Te-am iubit
  ca pe un prieten.

romanianText

blank

corner
Dragă tată,

lui taică-meu

  Ţii minte?

  Nu, nu poţi să ţii minte, fiindcă ai murit.
  Dar ţin eu minte, fiindcă - din nefericire - trăiesc.

  Cînd m-am pierdut, ştiind că voi sînteţi la bal
  şi am venit să adorm pe scară, să vă aştept
  şi tot orasul m-a căutat pînă ce cineva m-a găsit, dormind,
  şi ce fericit ai fost cînd m-a adus la tine înapoi...

  Cînd Haritina a vrut să mă răpească
  şi ce speriat ai fost cînd m-ai găsit la ea
  şi m-ai luat înapoi cu forţa
  şi m-ai dus în braţe tot drumul pînă acasă...

  Cînd scoala ţi-a zis că am spart capul cuiva
  şi tu m-ai crezut că nu am fost eu
  cu toate că toţi mă acuzau si mă ameninţau cu repetenţă
  şi ruşine, şi tot te-ai încăpăţînat să fii de partea mea...

  Ţii minte?

  Nu, nu poţi să ţii minte
  chiar dacă aşi scrie sute de strofe şi mii de amintiri
  din cele mai frumoase pînă în cele mai triste...
  te-ai dus.

  Ai luat aminitirile cu tine
  şi mi-ai lăsat doar hainele tale, cîteva petice de hîrtie scrise,
  bomboanele de cafea care nu îmi plac,
  o placă de marmură încă nescrisă
  care va fi sculptată cu cîteva cuvinte - un nume, o dată,
  lumînările care le-ai pregătit pentru mormîntul mamei
  şi atîtea povestiri pe care nu le voi ştia niciodată.

  Plin de vise, de planuri, vîrsta nu are nimic a face cu spiritul...
  dar corpul te-a trădat,
  ţi-a luat visele, planurile,
  mi-a luat amintirile.

romanianText

blank