Hobbies - Poetry - Ramasite
back to Poems...

  Rămăşiţe

În iubire ... dintr-un nimic se naşte un colos.

~Tudor Arghezi

alţii culeg flori, eu culeg... rămăşiţe...

...de inimă, de zîmbet. Mi-am zis - 'gata cu scrisul, ce mai rost...' şi deodată un zîmbet, un firicel de inimă şi uite că mă zbat ca un peşte pe uscat şi toate deciziile mele aşa zis finale îs pulbere şi te urmăresc cum urmăreşte prozelitul o icoană, cum buruiana soarele, cum muritorul zilele de la început pînă la sfîrşit. Şi îmi curg cuvintele de parcă rana ar fi fost direct în inimă. Pesemne că e.


    dot    ©anonymousromanian  Zîmbet
    dot    ©anonymousromanian  Vis?
    dot    ©anonymousromanian  Permesso...
    dot    ©anonymousromanian  După Treizeci De Ani
    dot    ©anonymousromanian  Lîngă Fag
    dot    ©anonymousromanian  Brigadoon
    dot    ©anonymousromanian  Mărţişor
    dot    ©anonymousromanian  O Legendă, Aşa Fel
    dot    ©anonymousromanian  Licurici şi Lipitoare
    dot    ©anonymousromanian  Scrisoare
    dot    ©anonymousromanian  Nu ştiu. Să cînt.
    dot    ©anonymousromanian  Cenuşă
    dot    ©anonymousromanian  Errare humanum est...
    dot    ©anonymousromanian  Brambura
    dot    ©anonymousromanian  La Fîntînă
    dot    ©anonymousromanian  Metamorfoză
    dot    ©anonymousromanian  Părechi, Părechi,
    dot    ©anonymousromanian  Dialog
    dot    ©anonymousromanian  Monumente
    dot    ©anonymousromanian  Foame
    dot    ©anonymousromanian  Inimă... cred
    dot    ©anonymousromanian  Prezenţă
    dot    ©anonymousromanian  Peştera lui Ali Baba
    dot    ©anonymousromanian  moment
    dot    ©anonymousromanian  Crez
    dot    ©anonymousromanian  Acasa de atunci
    dot    ©anonymousromanian  Moşneag, cică, adică scuză
    dot    ©anonymousromanian  Mînă în mînă
    dot    ©anonymousromanian  Frumuseţe
    dot    ©anonymousromanian  Amintiri găsite, plăceri pierdute
    dot    ©anonymousromanian  Cadou
    dot    ©anonymousromanian  Lună
    dot    ©anonymousromanian  Impresionabil
    dot    ©anonymousromanian  Zîmbeşte, te rog... şi multe paranteze!
    dot    ©anonymousromanian  Dusă
    dot    ©anonymousromanian  Tablou
    dot    ©anonymousromanian  Trecut
    dot    ©anonymousromanian  Tei
    dot    ©anonymousromanian  Pe-aleea Teilor
    dot    ©anonymousromanian  Uită!
    dot    ©anonymousromanian  Încîlcituri, reproşuri, crocodili şi altele...
    dot    ©anonymousromanian  Aşvreauri
    dot    ©anonymousromanian  Aşvreauri, doi
    dot    ©anonymousromanian  etape
    dot    ©anonymousromanian  Ciocănitoare
    dot    ©anonymousromanian  Doină
    dot    ©anonymousromanian  Iad
    dot    ©anonymousromanian  Scrisoare, doi
    dot    ©anonymousromanian  Plăceri
    dot    ©anonymousromanian  Necugetări, abstracte.
    dot    ©anonymousromanian  Povestea de dragoste...
    dot    ©anonymousromanian  Curăţenie
    dot    ©anonymousromanian  Scrisori de Dragoste
    dot    ©anonymousromanian  Idolatrie
    dot    ©anonymousromanian  Răspunsul la cea mai importantă întrebare
    dot    ©anonymousromanian  Nimic a face cu berze
    dot    ©anonymousromanian  Legendă Urbană
    dot    ©anonymousromanian  Dom'le,
    dot    ©anonymousromanian  Prund, prundiş
    dot    ©anonymousromanian  Albadă
    dot    ©anonymousromanian  Maci. Fluturi. Dans.
    dot    ©anonymousromanian  Ceva a face cu iubire
    dot    ©anonymousromanian  sub cămeşa ta subţire
    dot    ©anonymousromanian  O poveste de dragoste
    dot    ©anonymousromanian  O Dragoste
    dot    ©anonymousromanian  Jumate Adevăr
    dot    ©anonymousromanian  Vîrstă
    dot    ©anonymousromanian  Declaraţie
    dot    ©anonymousromanian  Visul
    dot    ©anonymousromanian  ad-hoc
    dot    ©anonymousromanian  strofe, primo tempo
    dot    ©anonymousromanian  strofe, secondo tempo
    dot    ©anonymousromanian  strofe, terzo tempo
    dot    ©anonymousromanian  strofe, quarto tempo
    dot    ©anonymousromanian  strofe, quinto tempo
    dot    ©anonymousromanian  strofe, sesto tempo
    dot    ©anonymousromanian  strofe, settimo tempo
    dot    ©anonymousromanian  strofe, tutti tempi
    dot    ©anonymousromanian  Peste masă
    dot    ©anonymousromanian  O Lună
    dot    ©anonymousromanian  Definiţii
    dot    ©anonymousromanian  Frumoasă
    dot    ©anonymousromanian  pozitivizări
    dot    ©anonymousromanian  Leacuri Băbeşti, şi alte Nătărăii
    dot    ©anonymousromanian  Umăr de femeie
    dot    ©anonymousromanian  uitări
    dot    ©anonymousromanian  A început pe o bancă...
    dot    ©anonymousromanian  pasămite. pasămite?
    dot    ©anonymousromanian  Competiţie
    dot    ©anonymousromanian  O para jumate
    dot    ©anonymousromanian  Copac
    dot    ©anonymousromanian  Ceva a face cu dracu
    dot    ©anonymousromanian  Ca
    dot    ©anonymousromanian  Voal
    dot    ©anonymousromanian  Teii au murit
    dot    ©anonymousromanian  atunci
    dot    ©anonymousromanian  undeva, după miez de noapte
    dot    ©anonymousromanian  Tridimensiuni
    dot    ©anonymousromanian  Self-Critique
    dot    ©anonymousromanian  Through
    dot    ©anonymousromanian  Muşeţel
    dot    ©anonymousromanian  Realităţi
    dot    ©anonymousromanian  Tăcere
    dot    ©anonymousromanian  Adio, un studiu în abstracte verzi
    dot    ©anonymousromanian  Ultima?
    dot    ©anonymousromanian  O bucăţică de viaţă
    dot    ©anonymousromanian  X
    dot    ©anonymousromanian  Închidere? Închisoare? Închipare?
    dot    ©anonymousromanian  Prima Iarnă, Ultima Iarnă
 

CoverRamasite

 

    anonymousromanian is a pseudonym for yossi faybish blank