Hobbies - Poetry - Mireasa
back to Poems...

 

blank

corner
Dansul

  Un sîn mărunţel ca un pumn de copilă
  Flămînd ca un măr după buze de rai,
  O pată de foc insolentă, subtilă,
  Născînd pe obraz ca un mugur de Mai.

  Un corp mlădios ca un sînger sălbatic
  Ascuns într-un blestem de pînză boit
  Aprinde în inima mea un jăratic
  Clătind într-o mare de soare topit.

  De unde venit-ai tu muză firavă
  Să-mi tulburi seninul cu nouri de aur
  Furtună să semeni în vechia-mi epavă
  Şi-n piept să-mi trezeşti pe ăst pui de balaur?

  Cînd soarele toamna-mi va fi să dispară
  Şi corpu-mi turna-va în fluturi de-argint
  Fetiţo - aminte să ai de o seară
  Pierdută-n mătase şi visuri de-absint.

MireasaText

blank

corner
Vederi

  ...şi-n ochi de-o culoare adînc străvezie
  văzut-am zburînd rîndunele o mie,
  şi zarzări de aur în mica livadă
  pierdută-n salcîmi picurînd cu zăpadă,
            şi-a ta poezie.

  clădeşte-mi, copilă cu buze mărunte
  şi roşii ca fragii zdrobiţi de pe munte,
  clădeşte-mi castel d-albăstrui lăcrămele
  ţesînd din mătase şi cioburi de stele
            a viselor punte.

  atîrnă pe turnuri făclii de aramă
  şi-n gura-ţi aprinde-a cireşelor zeamă,
  cînd noaptea doboară ca smoala pe ziduri
  tu las-a ta gură să-mi scurgă prin riduri
            un foc făr-aseamă.

  de panglici îmbracă al tău mic picior
  şi leagă-l de zmei şi de fluturi în zbor,
  cu soarele-n piept şi cu luna coroană
  un meşter făcut-a din tine-o icoană
            cu gust de izvor.

  băut-am din cupa mînuţelor tale,
  vărsat-am săruturi in caldele-ţi poale,
  şi după ce vinul sălbatic de mure
  gustat-am... beţiv m-am pierdut prin pădure,
            prin munte, prin vale...

  *

  te uiţi la fereastră cum iarna îşi cerne
  saltea de zăpadă pe verzile-i perne
  cînd mîna ta dreaptă de sîn se atinge
  aminte-ţi aduci... şi-a ta pară se stinge
            şi lacrimi aşterne.

MireasaText

blank

corner
La Poale De Munte

  Ca zmeura,
  încălzită de soare şi picioare
  alergînd, căutînd,
  şi cînd roşul se încrustă
  ca un cîmp de maci pe fustă
  şi ghirlande-n flori mărunte
  obosite-ţi cad pe frunte,
  rîde-n ceruri roata morii
  cînd îţi vede-ai tăi bujorii
  ş-al meu gînd.

  Zîmbete,
  culese prin nori şi flori
  ameţite, zăpăcite,
  pîn-ce pînza cade albă
  şi-a ta piele-apare dalbă
  desfătînd a mea privire
  ca o dulce amintire,
  cad suspinele ca valuri
  zăbovind pe-a noastre maluri
  fericite.

  Mînă-n mînă,
  păşind printre pini şi-ntre crini
  eu flămînd, tu cîntînd,
  gura mea la rînd aşteaptă
  şi în tine pofţi deşteaptă,
  micu-ţi sîn o încîntare
  micu-ţi cînt privighetoare,
  frunzuliţe dau năvală
  răsfătînd.

MireasaText

blank

corner
Zînă

  Cînd luna lunecă prin nori în vechea ei corabie
  Şi seamănă al ei argint pe-o adormită vrabie,
  Îmi culc urechea la pămînt ş-aştept cel pas uşor
  cel dulce susur de izvor
  al tău micuţ picior.

  Un pui de astru-ascunde-n flori a nopţii bogăţie
  Şi culcă-n frunze de salcîm un vis ş-apoi o mie,
  Iar eu aştept al nopţii miez pe-un negru armăsar
  ca vin de visuri dulce-amar
  să umple-al meu pahar.

  Eu las-un deget şi-un sărut sub salcia bătrînă
  Şi scriu un rînd şi scriu un gînd pentru-a mea dulce zînă,
  Cînd ea va fi s-adoarmă-n cîmp pe-o mare de bujori
  eu voi aprinde-a zilei flori
  în falnice culori.

  O ciocîrlie cade-n cer şi cîntă al său soare
  Cusînd în alb a lui cămeşi şi-n verde-a lui covoare,
  O zînă... tu?... dezmiardă-n zbor un flutur pe-al său sîn
  eu buzele-mi la fel le mîn
  şi-n maci de foc le-ngîn.

MireasaText

blank

corner
Că-i Fetiţă, Mioriţă

  Fetiţă, fetiţă,
  dulce mioriţă,
  cu dinţişori mărgele
  şi glezne subţirele
  şi ghiocel de munte
  dormind pe a ta frunte
  şi ochii-ţi primăvară
  cînd gîndu-ţi pleacă-n seară
  spre tainice coline
  ce susur de albine
  şi gem de greutate
  cărîndu-ţi doru-n spate
  şi-o crîncenă osîndă
  c-a ta privire blîndă
  s-o piardă-n zori de zi
  de n-ar fi fost nici fi.

  Copilă, copilă,
  tu rază gentilă,
  umplînd cu-a tale şoapte
  clipirile-mi de noapte
  şi zilele-mi în fîn
  cu vise d-albu-ţi sîn
  ş-a lui sălbatec mugur
  şi-a gurei tale strugur
  cînd coastele-ţi se farmă
  cînd patima-ţi e armă
  cu voci de rîndunele
  şi rouă-n viorele
  cu degete-ncleştate
  şi inimi zdruncinate
  şi-un soare-n miazăzi
  ce-a fost dar n-ar mai fi.

  O, zînă, zînuţă,
  o, mîndră, mîndruţă,
  cu lungi mînuţe goale
  şi portocale-n poale
  cu alba-ţi piele-n coate
  bătută-n nestemate
  cu buze-n dulci dorinţe
  şi-a zmeurei seminţe,
  o, zînă, o, mîndruţă
  pe-a raiului căruţă
  tu dă-mi al tău ulciorul
  şi dă-mi al tău piciorul
  poi dă-mi a ta guriţă
  şi focu-ţi de fetiţă
  şi cîntă-mi cînturi mii
  cum de a fost ş-ar fi.

MireasaText

blank

corner
Muză

  Muză
  Călăuză
  Deschide a ta bluză
  Şi lasă-mi biata buză
  Fără nici oft nici scuză
  S-aprindă-n al tău piept
  Năpraznic foc, nedrept,
  Şi zmeura-ţi de sînge
  Ce tainic noaptea plînge
  Să ţi-o desmierd cu gura
  Şi să îi iau măsura
  Fără a-mi cere scuze
  Că-s arse-a tale buze
  Şi-s rupte-a tale bluze
  De călăuze
  Muze

MireasaText

blank

corner
cum?

  cu căpşune
  prin alune,
  cu dantele
  subţirele,
  cu un cînt aşa, uşor,
  clar ca apa de izvor,
  cu un brad pe cap de munte
  c-un sărut pe a ta frunte
  si c-o herghelie-n zbor
  uite-aşa aş vrea să mor
  prin pansele,
  viorele,
  pe-o păşune-n
  flori de prune

MireasaText

blank

corner
Potpuriu

  Din ochii tăi un basm curgea,
  Se strecura la vale,
  Prin codrii mei se rătăcea
  Prin albiile-mi goale.

  Din cînd în cînd îşi da avînt
  Cercînd să-mi smulgă brazii,
  Pe urmă se topea în vînt
  Şi-mi inunda obrazii.

  *

  Jumate femeie, jumate zeiţă,
  Săgete de foc într-un ochi de fetiţă,
  Jumate copilă, jumate balaur,
  Răpusa-i cu ochii-ţi pe ăst minotaur.

  subţioară şi usoară
  ca o mîndră căprioară,
  subţirică, uşurică
  ca un pui de rîndunică,
  subţirele, uşurele
  cele buze-ntre-a le mele,
  subţirei şi uşurei
  ai tăi sîni sub ochii mei.

  Cînd zorii se-aprind răsuflînd cu răcoare
  Şi corpu-ţi se stinge în zîmbet de floare
  Îţi fur înc-un sîn şi apoi trandafirii
  Trăind înc-o clipă în mreaja iubirii.

  *

  O libelulă-mi dă ocol
  Şi farmece-mi aduce -
  Parfumul tău pe patu-mi gol
  Şi-a ta privirii luce.

  Aud un foşnet prin copaci,
  Să cred că nici nu-mi vine
  Cînd îmbrăcat în mii de maci
  Un înger văd. Pe tine.

MireasaText

blank

corner
Primăvara la Cîmp

  Dai nălucă peste mine
  Fugărite de-o mulţime
  De bondari şi de albine
  Cărăbuşi şi buburuze
  Toţi cătînd pe-a tale buze
  Must de măr şi cînt de tine.

  Cînd se-ntoarce-n deal cocorul
  Vii să-mi potoleşti şi dorul
  Şi să-mi dai al tău piciorul,
  Zece degete se-agaţă
  După gît şi am în faţă
  Al guriţei tău izvorul.

  Măi fetiţă subţioară
  Cînd te-apuc de subsuoară
  Şi te-arunc în nori de vară
  Pielea-ţi albă pe sub fustă
  Şi gleznuţa ta îngustă
  Mai că sufletu-mi omoară.

  Alb bumbac şi fir de ie
  Nasturi are cine ştie
  Dar îmi par că sunt o mie
  Şi cad toate rătăcite
  Printre haine încălcite
  Cînd le scuturi pe cîmpie.

  Alungită pe secară
  Ca o zînă de-altăoară
  Zîmbete şi primăvară,
  Alb ţi-i sînul, alb şi dulce
  Ziua vine să se culce
  Şi-o iubire mă doboară.

  *

  "Unde te-ai dosit, iubite?"
  Păi, prin cîmp de răsărite
  Peste văi nesăbuite
  Printe cai şi printe lei
  Printe ucenici de zmei
  Şi pe drumuri părăsite
  Codri rari şi dulci ispite,
  Cînd, trezindu-mă în zori
  Să găsesc prin sîni şi flori
  Cea mai scumpă-ntre comori -
  Pete-albastre de condei,
  Ochii tăi, şi flori de tei.

MireasaText

blank

corner
Nălucă

  Cînd noaptea cade-n pas mărunt pe pajişte cărunte
  Ţesînd sclipiri în fir de-argint prin plete lungi de munte
  Un val de negru mătăsos pluteşte peste vale
  Şi-aştearnă-n drum fragranţe dulci de fragi şi de migdale.

  O pată palidă de vis din codrul des apare
  Şi-mprăştie în urma ei sămînţe noi de soare,
  Cînd ochiul mîndrei ciocîrlii va-ntinde-a sa aripă
  Un soare nou va-nmuguri cu-a negurei risipă.

  Te văd... eşti tu?... acuma ştiu cine aprinde zorii
  Şi cine cheamă-n răsărit pe căi de foc cocorii,
  Cea care calcă-n paşi desculţi prin flori de crin uscate
  Şi le transformă-n lungi bujori şi-n pietre nestemate.

MireasaText

blank

corner
Patimi Străbune

  Cînd carnea-ţi în carne-ncleştată se zbate
  Şi buzele-ţi cad între dinţi măcinate,
  Cînd limbi împletite îşi biruie dorul
  Sărutul sămînţa-i şi pielea ogorul,
  Cînd sfîrcul se-ncheagă în floare de piatră
  Cerşind a mea gură cu cîntu-i de şatră
            ...şi dulce plezneşte jăraticu-n vatră.

  Cînd blînda mioară se-mbracă în fiară
  Şi ungia lungă se-ncovoie-n gheară,
  Cînd focul se-aprinde în patimi străbune
  Şi degetu-ţi mic al meu suflet răpune,
  Cînd murmurul va într-un muget să crească
  Ca-n vuietul firii furtuni să trezească
            ...şi sub a ta pleoapă un zîmbet să nască.

  Un greiere vine cu ziua şi cerne
  Cenuşă de aur în juru-ţi pe perne,
  Pe pîntecul tău al meu deget se pune
  Să scrie un vers cu simboluri şi rune,
  Privesc însetat pe-a ta faţă bujorii
  Şi rime dansîndu-ţi pe sîni cu fiorii
            ...cînd ochii-ţi aprind a mea lume şi zorii.

MireasaText

blank

corner
Creaţie

  Un roşu de măr se aprinde pe munte
  Şi lunecă-n cer pe o galbenă punte
  Lăsînd printre umbre sălbateca-i ceată
  Să biruie-n fugă a nopţii armată.

  Un iepure moţăie-n des de pădure
  Cu-n pîntec umflat de un munte de mure,
  Un flutur se-aprinde, o floare răsare
  Şi beată de rouă se-neacă în soare.

  Un lup ponosit de prin plopi te pîndeşte
  Şi-ntreabă o vulpe ce-n sat se grăbeşte
  "Zi-mi coano, văzuta-i tu astă minune
  Cu gura-i de fraguri şi ochii-i de prune,

  Cu alb liliac înflorindu-i pe coaste,
  Pe buza-i certînduse-a macilor oaste,
  Cu umeri în crin şi cu mîini garofiţă
  Dihanie albă şi farmec zeiţă?"

  Te scoli şi aştepţi să îţi cadă pe frunte
  Coroană în brad şi-n petale mărunte,
  Cireşe să-ţi ploaie pe mica-ţi ureche
  Şi struguri pe şolduri, pereche pereche,

  Un zîmbet şăgalnic să-ţi scape prin şoapte
  Cerşind după visuri pierdute în noapte,
  Mă vezi, dup-un semn cu a ta păpădie
  Te mistui cu norii de fulgi pe cîmpie.

  *

  Te-am creat, te-am pierdut, şi se-ncovoie teiul
  Că-i ruptă hîrtia ş-uscat e condeiul,
  Cînd ziua-n sfîrşit va să moară în stele
  Aminte aduce-ţi de rimele mele.

MireasaText

blank

corner
frumoasa adormită

  iubită
  vrăjită
  pe veci adormită
  iar timpul se scurge ca apa prin sită,
  o nespălată
  gloată
  cu aşchii înzelată
  cu ghioage lungi armată şi-n neguri încruntată
  un pui de crunt balaur
  şi-un rege minotaur
  păzesc pe cel sicriu şi-al său avut de aur.

  păşit am prin sate
  de foc măturate,
  prin mări şi prin ţări şi cărări spumegate,
  prin noapte cu şoapte
  în albii de lapte,
  sub munţi de ţărînă
  şi-n ochi de cadînă,

  trecut am pe munte
  dihanii cărunte
  sub poale şi-n vale cu blestem în frunte,
  îmi cîntă izvorul
  şi-mi arde ogorul
  şi-n pieptu-mi sălbatec mă macină dorul,

  iubită
  vrăjită
  nemernice fus
  pe unde v-aţi dus, pe unde v-aţi dus?

  deodată aud de departe un cîntec
  ş-o tulbure vrajă m-apasă la pîntec
  sub şeaua-i murdar-al meu murg se-nfioară
  din nare îi curge văpaie şi ceară
  plezneşte copita şi muşchiul îi zboară
  şi-n coama-ncîlcită se pierde în seară.

  ajuns-am.
  ascuns-am
  năvalnicul paloş de şapte ocale
  cu pinteni, opinci, ruginitele-mi zale,
  desculţ mă ridic şi în braţele-mi goale
  doar floare
  şi fluier
  cu soare
  şi şuier.

  la cîntu-mi balaurul cade din cale
  iar focu-i se stinge în lacrimi de jale,
  şi crunt minotauru-mi mîntuie soarta
  cu pieptu-i năpraznic ce sfarîmă poarta
  şi ţine gloata
  încruntata
  cu un muget
  şi un ruget.

  ajuns am la sicriu...
  o floare în pustiu,
  un fluture mort
  în a reginei port,
  un vis indecis
  între veci şi abis,
  ce-a pacoste o dragoste
  de timpuri sfîşiată
  prin neguri neuitată
  prin vrăji de-a fost odată, a fost ca niciodată.

  timpul, hoţul mi-a furat
  fată dulce de-mpărat
  brazde-n frunte mi-a arat
  şi cu ani le-a semînat,
  timpul, hoţul a-ngheţat
  fată dulce de-mpărat
  şi în gheara-i a păstrat
  corpu-i alb şi nepătat.

  cad pletele-mi albe
  pe coastele-ţi dalbe
  cad a mele mîni
  peste reci-ţi sîni
  cade a mea gură
  şi guriţa-ţi fură...
  buzele-ţi s-aprind
  mîinile-ţi se-ntind
  te trezeşti
  zîmbeşti
  mîndra din poveşti
  şi te îmbraci în fin
  fir de bumbac şi in
  cînd prin colb păşeşti.

  nici că vei ştii că colbul greu
  ce-n beznă
  sărut-a ta gleznă
  a fost ca niciodată... eu.

MireasaText

blank

corner
Trezire

  Un soare blînd la geamul tău
  Un umăr gol pîndeşte
  Şi-n spice lungi de falnic grîu
  Cu doru-i se topeşte,

  Cel umăr gol, cel mic picior,
  Ce-a fragurilor boabă,
  Mireasa vîntului în zbor
  Şi-a patimilor roabă,

  Pe şoldul alb pe fir de in
  Şirag de pietricele,
  Pe gît în fildeş cald şi fin
  Trei rînduri de mărgele,

  Perdeaua-n panglică o legi
  Şi-n zîmbete o sută,
  Un soare - rege între regi
  Călcîiul tău sărută.

MireasaText

blank

corner
...te văd

  Cînd vîntul cade-n miazăzi şi cîntu-i dă-n furtună
  Şi-n brazde-adînci pe-a sale frunţi tot secolu-i se-adună,
  În piept un dor dogoritor îi zace-n scut de coaste,
  În ochi o pară-n curcubeu înfrunt-a morţii oaste.

  Un deget se destinde-n pumn văzînd cea mare-n oase,
  Cel negru nor îngrozitor în codru des de coase,
  Amar cel zîmbet, lin cel glas ce-n negură îl cheamă
  Cînd noaptea se zdrobeşte-n cîmp în vuiet de aramă.

  Un tunet, muget, zbiară-n cor temutele armate
  Iar colbul arde printre flori de foc şi fier arate,
  Pămîntul se-ncovoaie-n cerc sub straşnice copite
  Cînd vînt şi moarte urlă-n cer cuvinte-n iad topite...

  ...te văd... ţesută-n gingaş in
  cu sîni în fir de albu crin,
  mînuţe-n murmur străveziu
  cu ochi o noapte în pustiu,

  ... te văd, şi cad în zbor de vis
  ca flori de toamnă-n paradis,
  cînd mă voi fi-nturnat în lut
  să rîd, că te voi fi ştiut.

MireasaText

blank

corner
regină

  şi dacă te numesc eternă regină, putea-voi...

  să-ţi înşir nărozenii pe un fir de bumbac,
  să-ţi agîţ de codiţe petale de mac,
  şi cînd luna pleca-va cu-al zorilor crai
  să îţi cînt a mea doină pe frunză de rai?

  dup-a cerbului muget un basm să îţi scriu
  despre-o lebădă neagră pe-un lac argintiu,
  despre-o vară pierdută în mere de foc
  şi-o fetiţ-adormită-n plăpînd busuioc?

  de cu seară şiroaie de fluturi să chem
  şi culori de apus să-ţi ofer într-un ghem
  privind cum în marea de grîu tot te duci,
  pe fruntea-ţi cea mîndră coroană de nuci?

MireasaText

blank

corner
Ca şi Cînd

  Ca miezul de pîine şi albul de lapte,
  Ca nins de petale şi farmec de şoapte,
  Ca dansul de fluturi prin cîmp de secară
  Cînd bluza-ţi subţire se mistuie-n vară
  Şi sînul ţi-e dulce, şi zmeura-ţi pară,

  Cînd buzele-ţi pier ca cireşele coapte
  Strivite de-o gură cerşind a ta noapte,
  Cînd soarele cade-ntr-o mare de ceară
  Şi clocot de vise sub pleoape îţi zboară
  Iar patimi divine sub pîntec coboară,

  Ca aspre legende şi falnice fapte,
  Ca şapte otrăvuri şi leacuri tot şapte,
  Cînd coapsele-ţi cad printre muguri de seară
  Iar pielea-ţi cea dulce-a mea sete amară
  Cu-a iadului foc o dezmiardă... şi-omoară.

MireasaText

blank

corner
Roza Anotimpurilor

  Spune-mi ca să ştiu,
  din ce pumn de ţărînă,
  zînă,

  te-ai născut?

  Spune-mi, prea frumoasă doamnă,
  Este cel cu iz de toamnă
  Cînd oştire de cocori
  Se îneacă-n ghem de nori
  Părăsind un soare crud
  Pentru vis de-albastru sud?

  Zi-mi, ca să ştiu,
  în ce luminiş de copaci
  şi maci

  te-ai născut?

  Zi-mi, ilustră domnişoară,
  Care-i fericita vară
  Ce ţi-a pus în ochi cel mugur
  Şi-ntre buze dulce strugur
  Semănînd a tale şoapte
  Între zi şi miazănoapte?

  Povesteşte-mi, ca să ştiu,
  cu ce parfum de visătoare
  floare

  te-ai născut?

  Povesteşte-mi, surioară,
  Cînd făcut-ai primăvară,
  Cînd făcut-ai foc în soare
  Şi cu-a ta privighetoare
  Înşirat-ai cînteci mii
  Ca mărgele-n miazăzi?

  Cîntă-mi, ca să ştiu,
  care-i basmul ce ascunde
  unde

  te-ai născut?

  Cîntă-mi, vrei să-mi cînţi copilă,
  Despre iarna-mi de ai milă,
  Despre codrul mort vînjos,
  Trandafirul, mort ghimpos,
  Şi ăst ultim, mort, acord
  Ce se pierde-n albul nord?

MireasaText

blank

corner
Dacă

  Dacă dormeai pe trunchi de brad
  Cei fulgi topiţi în aprig iad
  Sub pleoape reci s-au înşira
  Şi-n buze dulci s-au desfăta,

  Dacă pe trunchi de brad dormeai
  Ar paşte-n juru-ţi falnici cai
  Şi sub a tale calde mîini
  Dormind ar fi sălbatici cîini.

  Dacă porneai pe drum de deal
  Ca să te sui pe-a pietrii val
  Ajuns ai fi în văi de fîn
  C-o gură caldă pe-al tău sîn,

  Dacă pe drum de deal porneai
  C-o doină dulce-n grai de nai
  Un vînt s-ar ţine după-ţi pas
  Ca să absoarbă al tău glas.

  Dacă plecai în codru des
  După cel flutur ce-ai ales
  S-ar fi-mbrăcat ai tăi genunchi
  Cu flori de crin mănunchi, mănunchi,

  Dacă în codru des plecai
  Cosiţe-n panglici trase-n rai
  Ar fi-mbătat al tău picior
  Covor din mac şi din bujor.

MireasaText

blank

corner
Pe Brazdă

  Cînd soarele-n tulbure-amiază
                          se-aşează
  Şi muntele-adoarme cu cîntec
                          la pîntec
  Aştern pentru tine, ca gazdă,
                          pe brazdă
  Covor de mărgele.

  O mînă m-alintă şi-o gură
                          îmi fură
  Săruturi ce-mpacă o seară
                          de vară
  Cu roşu sălbatec de muze
                          şi buze
  Şi mii viorele.

  Prin coaste asculţi al meu sînge
                          ce plînge
  Şi-adormi între crini şi prin cele
                          lalele
  Cu-n zîmbet ce schimbă o floare
                          în soare
  Cu haină de stele.

  De unde venit-ai frumoasă
                          crăiasă
  Cu farmec de tulbure vînturi
                          şi cînturi
  Să-mi ţeşi amintirile-n noapte
                          cu şoapte
  Şi flăcări sub piele?

MireasaText

blank

corner
Moarte De Vară

  Se scurge vara prin grădini cuprinsă de iubire
  În dulce salbă de salcîm să-mbrace al său mire,
  Tu treci prin cîmp de dulce grîu cu braţele-ţi întinse
  Iar eu culeg prin sînii tăi comori, de foc atinse.

  O herghelie bate-n praf livezile răzleţe
  Bătîndu-şi joc de-al verii cînt prin mere pădureţe,
  Te-ntreb cum unde-i cel izvor unde ţi-a dat piciorul,
  Ce te-a băit şi te-a-mbrăcat pe unde-mi merge dorul?

  Îşi pune vara pe la gît fantastica-i năframă
  De fluturi vii şi fraguri copţi cu clopoţei de-alamă
  Cînd ne sculăm în zori azuri să ne-mbătăm cu soare,
  Ne-mbrăţişăm un trist moment, ştiind că vara moare.

  Se culcă vara în grădini răpusă de iubire
  Uitînd în veşted liliac o scumpă amintire,
  Iar degetele se despart lăsînd o dulce rană
  Cu picături în roş de foc ce-mbracă astă pană.

MireasaText

blank

corner
Calende

  Dar ai plecat din viaţa mea
  Ai părăsit meleagul
  Cu strofa-i arsă de scîntei
  Şi cîntul meu, pribeagul.

  Pe ici, pe colo-n zori de zi
  M-îmbată-n visuri teiul
  Şi mă trezesc nedumerit,
  În mîna mea condeiul.

  Şi-şi face cum i-ar fi de cap
  Pe-un petec de hîrtie,
  E încălcit cuvîntul lui
  Şi vorba lui - pustie.

  Cum ca odată în poveşti,
  Cum urcă-n dealuri rîul,
  Cum ziua moare-n miazăzi,
  Cum trage-n coasă grîul...

  Adorm din nou, mototolind
  Ce ar fi fost legende,
  Şi-s obosit de-atîta dor
  Şi veşnice calende.

MireasaText

blank

corner
Patimi Dulce (Equinox)

  Sub cea pleoapă străvezie ca un fum de lumînare
  ce striveşte patimi dulce îmbrăcate-n fulgi de soare
  se acunde a ta sete în livezi de portocale
  rătăcind prin iasomie cu un dor, şi mere-n poale.

  Te-ai născut cînd seara-n ziuă s-a schimbat cu desfătare,
  stînjenei a tale urse, patul tău cireşe-amare,
  ca un bob de lăcrămioară din fetiţă în fecioară
  busuioc în miez de buze şi în ochi un vis de vară.

  Nu deschide gura-n doină că ar adormi ciobanii
  oile dansînd în noapte cu-a pădurilor dihanii,
  nu atinge cu-al tău deget rîul clocotind la vale
  că s-ar prefăcea-n balaur înzestrat de-aripi şi zale.

  Nu deschide a ta pleoapă că a tale patimi dulce
  ar pleca pe drum de taină printre nuferi să se culce
  îmbătate-n glas de greier cu arcuşu-i pe vioară
  şi-n a mele şoapte stranii împletind fior cu seară.

MireasaText

blank

corner
Tîlhari

  Venit-au tîlhari cu intenţii sublime
  Să fure a mele decenii şi rime
  Poi ziuă cu ziuă şi oră cu oră
  Dansat-au a morţii nevrednice horă
  şi hîdele-i mime.

  Lăsat-au dorinţe pe fund de pahare
  Şi patimi nefaste cu panglici d-onoare,
  O aprigă foame ce taie-al meu pîntec
  Cu-a iadului foc şi al cerului cîntec
  şi doruri avare.

  Decenii?... ce dracu, mai am eu vre-o două
  Iar rime - păi ţine-te bine că plouă
  Cum caii sălbatici, cum grindina-n nouri,
  Cum coarnele-n noduri în marea de bouri,
  cum iarba sub rouă.

  Mai trag eu cu naiul, mai trag eu cu tunul,
  Mai trag eu cu mutra ş-o fac pe nebunul,
  Las' piară tîlharii cu-a mele decenii
  Mai trag eu prin suflet vre-o câtva milenii
  dar vis am eu unul.

  În pumni cînd avea-voi a cerului toarte
  Din sîn să învăţ a mea crîncenă soarte
  Din buză să gust a mea ultimă mură
  Din degetul mic ce îmi cade pe gură
  să beau a mea moarte.

MireasaText

blank

corner
Ghindină, şi Trandafiri

  Fata, inima şi pana,
  căţeluşa mea sărmana,
  ursuleţu-n albe straie,
  becul galben din odaie,
  poezii sub verde nuc
  El Zorab a lui Coşbuc
  şi Mihai cel Sadoveanu
  şi Vasile cu Curcanu,
  un născut la Ipoteşti
  cu Luceafăr şi poveşti...
  amintire? nălucire?
  sau iubire-n miez de fire?...

  Păi, iubite, un-ţi-e zborul?
  Păi, pe un-mă duce dorul,
  căutînd prin sînii tăi
  cai cu coama-n zurgălăi,
  între-a tale coapse albe
  a nevoii mele salbe,
  a ta limbă
  ce se plimbă
  ş-al meu suflu-n clocot schimbă
  printre stele
  micşunele
  mărţişori şi viorele
  şi-mi aduce-n amintiri
  ghindină, şi trandafiri.

  Am să-ţi las pe un genunchi
  grîu şi soare, un mănunchi,
  am să-ţi las peste sprînceană
  busuioc şi lungă pană,
  am să-ţi ard în roş de buză
  aprig foc, şi cînt de muză.

MireasaText

blank

corner
Cal, Căluţule

  Prin pansele-mi trage calu,
  Cu copita-i sapă dealu,
  Pînea-i veche, sterp-îi miezul,
  Obosit a lui nechezul
  Ş-aşa gol ca mine-i crezul.

  Coama-i lungă trage-n iarbă,
  Trage-n iarbă ş-a mea barbă
  Cu-a lui coamă împletită,
  Cu noroi împăturită
  Şi cu scaiete-ncîlcită.

  Hei, căluţe, ţii tu minte
  Pară-n nară, floare-n dinte,
  Cînd jăratic ţi-era masa
  Şi văzduhul ţi-era casa
  Şi un dor a mea mireasa.

  Cînd trăgeai tu-n barbă zmeii
  Eu cîntam din frunză teii
  Şi cînd tu zbura-i în seară
  Mă topeam pe sîn de ceară
  Dulce, ca cireaşa-n vară,

  Ca pe urmă-n 'mneaţa nouă
  Să îi fur a gurii rouă
  Şi cu zîmbete şăgalnic
  Să mă sui pe tine, falnic
  Părăsind cel vuiet jalnic.

  Hei căluţe, ţii tu minte
  Cea văpaie de cuvinte?...
  Dus sau dus - nechezul, graiul,
  O pierit în zare naiul
  Şi se stinge-n noapte traiul.

  Obosit, al tău e pasul,
  Obosit, al meu e glasul,
  Las' c-ajungem noi acasă
  Colo-n pajiştea aleasă
  Cea cu muguri, crini, şi coasă.

MireasaText

blank

corner
Farmec

  O, scumpă fetiţă
  a iernii domniţă
  Ca viţa de vie
  prin toamna tîrzie,
  Ca dulcea răcoare
  sub vara de soare,
  Ca roua de seară
  ş-a mea primăvară,

  Găsit ai in lume
  poeţi de renume
  Cu versuri mărgele
  şi picuri de stele,
  Cu visuri o mie
  pe frunză de ie
  Ş-un zvon de furtună
  prin geamăt de lună.

  Dar, spune-mi fetiţă
  cu roşa-ţi guriţă,
  Găsit-ai cumva
  un farmec aşa?

MireasaText

blank

corner
O Lună Din Deal

  O lună lunecă din deal
  Spre pajiştea senină
  Şi-n coame lungi de mîndru cal
  Împlete-a sa lumină.

  În visuri dulce mă alint
  Şi zbor la nori aproape
  Cînd degetu-i, în cald argint
  Atinge-a mele pleoape.

  Privesc cum creşte un carnet
  Din viorele două
  Şi leagă versuri în buchet
  Cu crini pictaţi sub rouă.

  “Dar spune-mi, lună, n-ai regret
  Să-mbeţi în farmec zorii
  Cînd soare furi, şi în secret,
  Hrăneşti cu foc bujorii?”

  “Regret?... ba am, a tale zîni
  Mînuţe de cu noapte
  Şi fragul copt pe cîmp de sîni
  Ce-mbat-a tale şoapte.”

  Un deget... o fi omenesc?...
  Atinge a mea gură
  Pe-o coapsă dalbă mă trezesc
  Ce sufletul îmi fură,

  Ai fi tu luna celui vis
  Şi degetu-i subţire,
  Cea facl-aprinsă-n paradis
  Şi dulcea-i amintire?

  Mă uit la corpul tău divin
  Cînd, ferecat în mreajă,
  Încep să te pictez în vin,
  În maci, şi-n fulgi de vrajă.

MireasaText

blank

corner
O Inimă-n Soare

  Cînd luna s-aşează pe straturi de brumă
  Ş-a sa licărire, ca valuri în spumă
  Străpunge-a mea pleoapă ş-a mea carapace
  Cătînd cel sălaş unde inima-mi zace
  ş-acolo mă-ndrumă,

  Cînd greierul trage-n cea biată vioară
  Ş-adună în juru-i mărgele de vară
  Cu fluturi o mie şi viţă de vie
  Şi versuri cusute pe miez de hîrtie
  ce-mbat-a mea seară,

  Cînd frunza sub straturi de glod putrezeşte
  Şi panglica zilei pe munţi se trezeşte
  Plimbînd prin coclauri al nopţii balaur
  Cu visuri topite-ntre zale de aur
  şi-n ochi mă priveşte,

  Cînd ceara se mistuie-n foc şi văpaie
  Lăsînd un covor de scîntei în odaie
  Prin rupte dantele şi rupte mătase
  Ş-un corp ce-şi acoperă gloata de oase
  cu ruptele-i straie,

  Tu laşi al tău sîn a mea foame s-omoare,
  Beţia-mi... un deget tu laşi s-o doboare,
  Şi murmuri cu buze-nchegate-ntr-a mele
  Că nici n-ai ştiut cum se naşte sub piele
  o inimă-n soare.

MireasaText

blank

corner
Roua-n Soare

  Nevinovăţia-n ochi de-ar muţi ditai curcanu,
  Trandafirii în obraji de-ar cînta prin foc ţiganu,
  Ghicitori sub cea bluziţă
  Veveriţe-n cea cosiţă
  Talpa-n foc
  Prin iarmaroc
  De-ar dansa la oi ciobanu.

  Trageţi carul falnici boi
  Mîndra trage la cimpoi
  Cîntu-i curge prin ogoare
  Glasu-i ca şiroaie-n soare
  Şi cu degeţelui mic ce topeşte lemn şi piatră
  Trage brazde printre stînci pentru-a visului meu şatră
  Pîn' mă doare.

  Lasă-mă să-ţi scriu sub pleoapă
  Doru-n sare, versu-n apă,
  Şi cînd lacrima fierbinte mi s-o mistui în fum
  Lasă-mă să-ţi scriu sub unghii stihuri arse-n cald parfum
  Mari de-un munte, mici de-o şchioapă,
  Lungi, ca ultimul meu drum.

  Cînd va cade luna nouă
  Să te văd în stropi de rouă
  Şi-n a soarelui cea floare
  Pîn'ce roua-n
  soare
  moare.

MireasaText

blank

corner
Verzi

  Sînt verzi ochii tăi sau e ora de vină
  Cu fluturi topinduse-n blînda lumină
  Ce cade din pleoape prin viţă de vie
  Şi lasă un zîmbet cînd vara tîrzie
  La tine se-nchină?

  E mijlocu-ţi tras prin cercei şi inele
  Încins cu garoafe şi mii viorele
  Ce-o palmă deschisă în jur de-l cuprinde
  Şi patimi ascuse în pîntec i-aprinde
  Şi-n visele mele?

  E gîtul tău lebădă-n ape de ceară
  Cu albi ghiocei ca o pată în seară
  Cînd scuturi şuviţa de aur şi plouă
  Pe dulcea-i mătase mărgele de rouă
  Şi farmec de vară?

  Dar sînu-ţi divin ce topeşte cuvinte
  În zeamă de fragi ca şi buza-ţi fierbinte
  Ar fi el podoaba ce-mbrac-a ta carte
  Cu flăcări cătate în tainice şoapte
  Prin cărţile sfinte?

  Tu?

  Căprioară
  graţioasă,
  Nuieluşă
  mlădioasă,
  Mîna-mi de-al tău şold se-agaţă,
  Pasu-ţi al meu pas răsfaţă
  Cînd îţi semăn pe sub piele
  Colb de crini şi praf de stele
  Prin livezi de măr în floare
  Eu - un om iar tu... un soare,
  Ce frumoasă, ce frumoasă...

MireasaText

blank

corner
Verzi, Doi

  Cînd te-ai aşezat pe piatră ca regina magilor
  Cu un gust pe vîrf de limbă ce furat ai fragilor
  Înainte ce din verde ţi-a zburat un fluture
  Ca din coada rîndunicii flori de tei să scuture,

  Cînd genunchiul sub mătase s-a schimbat în vrabie
  Şi s-a aşezat să cînte pe un vîrf de sabie
  Iar în verdele fîntînii s-a 'necat cea bestie
  Ce plîngea a ta iubire pe sub foi de trestie,

  Cînd m-ai tras din colbul străzii şi din raza iadului
  Oferindu-mi ocrotire în verzişul bradului,
  Al meu cot plătindu-şi birul la cel foc de degete
  Ce-a lăsat în carne vie a ta unghii pecete,

  Cînd un gînd furat-a ochiu-ţi, verdele şi dragostea
  Semănînd în a mea gură foametea şi pacostea,
  Al meu gît uscat şi veşted - visu-mi şi furtunile,
  Setea-mi, o, nebuna sete... sînu-ţi şi alunile.

MireasaText

blank

corner
Verzi, Trei

  În ochiul tău cel verde corăbii se îneacă,
  Grei codri-ngenunchează şi-n pleoapa ta s-apleacă,
  Un armăsar sălbatic te muşcă la picior
  Ca elixirul verde să-i dăruiască zbor.

  Păi unde eşti, iubită, cea pană de păun
  Ce am furat cu seară din cuib de căpcăun
  În vers vrea să te-mbrace din noapte pînă-n zori
  Şi verdele-ţi jăratic să-mbrace în culori.

  Cînd ziua-n noapte cade, eu cad în somn pustiu
  Prin perne reci, cernute cu aşchii de sicriu,
  Pîn' mă trezesc... acolo - prin flori de busuioc,
  Cu verdele tău aprig şi gura ta de foc.

MireasaText

blank

corner
Verzi, Patru

  Un nor de licurici mi-a zis
  Că murele şi roua
  În vers cu tine ei le-au scris
  În clasa-ntîi şi-a doua.

  Şi-n clasa trei? am întrebat
  Pătat cu cea cerneală
  Ce-n verde ochi a căutat
  Un scurt moment de fală.

  Pe clasa trei noi am sărit
  Şi am sărit şi-a patra,
  Ciufoasa vulpe a grăit
  Trecînd în fugă şatra.

  A cincea, şasea? m-am mirat
  Tăind a tale buze
  Cu dinţi ce carnea ţi-au arat
  Şi verdele de muze.

  Direct la cîmp am graduat,
  Mi-a susurat izvorul
  Cu peşte de-aur îmbrăcat
  Spălîndu-ţi subţiorul.

  Păi, dragul meu, din licurici
  În vulpi, apoi izvoare...
  Ce-o fi pe urmă - brazi, furnici,
  Ba stai - privighetoare?

  Iubită, cînd oi fi chemat
  Să-mbrac natură moartă,
  Eu vreau să ştiu că am lăsat
  O floare l-a ta poartă.

MireasaText

blank

corner
Verzi, Cinci

  Căprui?...
  Verzi!
  Căprui...
  Verzi!
  Dar, ţi i-am văzut.
  Cum mi i-ai văzut?

  M-am uitat la ea,
  Orbit, năucit.

  Prin perdele de cerneală
  Fluturînd ca nori de smoală,
  Printre sori tăiaţi felie
  Aprinzînd a mea hîrtie,
  Prin petale veştejite
  În cel cuib de sîni trezite.

  Verzi?
  M-am uitat la ea,
  Orbit, năucit,
  Mi-am dus naiul la gură
  Să-i caut cîntecul.
  Verzi.

  O nălucă fermecată
  Între visuri ferecată,
  O sălbatică beţie
  În a inimii mînie,
  O minune-n cea femeie,
  O copilă-n cea scînteie.

  Verzi.

  Am rupt naiul în două,
  Nimeni să nu ştie
  Cîntecul.

MireasaText

blank

corner
Vîlvătaie

  Un fir de mătase alunecă leneş prin văile calde-ntre cele coline,
  În fildeşul pielii fiorii hrănindu-i prin ghimpi însetaţi de senzaţii străine,
  O mînă... a cui e?... pătrunde sălaşul, sub secera unghii se-aprinde ogorul
  Cînd turme de degete-ţi lasă genunchii spre valea dantelei ce-mbracă izvorul.

  Un deget pătrunde-ntr-o gură de ceară şi lasă în urma-i suspine şiroiae
  Ce mor, efemere, cînd ceară pe ceară topeşte ce-i cuget în grea vîlvătaie,
  Cearşaful în zdrenţe se-mpacă cu soarta cînd pumni delicaţi răspîndesc tămîiţă
  Şi sfîrcuri sfioase în mîini mînioase găsesc o prea dulce şi caldă căiţă.

  Ascultă puhoiul ce spală cerdacul şi spumă sub leagănul tras cu rugină,
  Încalecă roibul ce cade în soare şi moare străpuns de săgeţi de lumină,
  Citeşte-mi în suflet o panglică albă legată-n trei noduri de mica ta mînă
  Ce zmulge un oft dintr-o inimă stearpă şi schimbă în flori un morman de ţărînă.

  Picioru-ţi desculţ mi se plimbă pe pîntec şi iară-şi îmi scrie a sa poezie
  În arte trecute şi limbi neştiute ce fură la zei a cîntării mîndrie,
  Mă uit pe furiş la sprîncenele-ascunse în focuri mocnind prin obraji şi bărbie
  Cînd fiara flămîndă ce zace în mine se-adapă la sînu-ţi cu grea lăcomie.

  Aşteaptă... îmi murmuri şi-mi dai liliacul, bobocii treziţi cască guri amorţite,
  În codrii cei verzi ce sub pleoapa-ţi se-alintă se sting nestematele-n aprigi cuţite
  Şi-n mări de parfum carnea noastră se-mbată cu muşchi zvîrcolinduse-n trăsnet de piele
  Iar luna-şi ascunde privirea albastră şi-ţi seamănă-n ochi rîndunele şi stele.

  O şuviţă-n ochi îţi cade
  O lalea în şold îţi şade
  Un şăgalnic zîmbet moare
  Cînd te-mbraci cu fulgi de soare
  Şi din pragul uşii-mi zbori
  Să aprinzi a zilei zori.

  Cade lacrima în poale
  Cîntă greierul în jale
  Las condeiul să îmi cadă
  Ca şi mine, în livadă,
  Cad şi eu pe caldă brazdă
  Şi cu visele mă duc...
  Sînii tăi, şi flori de nuc.

MireasaText

blank

corner
desfăt

  iubito,
  te desfeţi între gemuri
  şi în mîna mea tremuri
  cînd cojesc de pe tine
  vanităţi feminine
  şi roza de Mai ce-n obraji se aprinde ca gura vulcanului stins de pe vremuri
  e foc, nu ruşine.

  iubito,
  piciorul cel mic din sandala albastră cu degete albe topite în miere,
  genunchiul, ce trage spre mîndrele plaiuri, din nailonul fin ce în hohote piere,
  rochiţa-ţi subţire îşi iese din fire cînd perla din nasture-mi cade pe dinte
  şi firul de aţă se taie, se-agaţă şi nasturii pică ca ceara fierbinte.

  iubito,
  din umeri îţi cade firava podoabă şi-ţi zace la glezne ca fiara rănită,
  dantela cea albă ce-ţi farmecă sînii dispare-ntr-o ceaţă de cruntă ispită,
  un deget ezită, pe şolduri se lasă, mătasea încet se prelinge pe piele
  şi-a ta goliciune cumplită mă-ncîntă ca orbul trezinduse-n ghemuri de stele.

  iubite,
  atinge-mi cărarea ce duce-n furtună din cele meleaguri muşcate de şarpe
  iar merele mele ce zac pădureţe descîntele-n soare cu dulcele-ţi harpe,
  cînd mînă în mînă şi piele în piele din frunzele toamnei vom face cuvinte
  de dulcea beţie ce-mi scapără-n buze în zece ani zece aduce-ţi aminte.

  iubito,
  cu cireşa-n guriţă
  şi la sîn garofiţă
  eşti mai dulce ca naiul
  şi miel bucălaiul
  dar cînd menghina guri-ţi îmi schingiuie buza-n diluvii de vin şi de viţă şi vie
  mai frumoasă eşti ca raiul.

MireasaText

blank

corner
Dezbracă-te

  Dezbracă-te,
  goluţă,
  ca spicul de grîu
  înainte ca boaba să-i fie culeasă
  prin pietrele morii să cadă mireasă
  şi-n colb de făină să fie aleasă...

  Dezbracă-te,
  goală,
  ca pietricica de rîu
  cu apa ce-i şterge memorii cărunte
  şi taie în ea măreţie de munte
  cînd roibul sălbatic ş-o-ncrustă pe frunte...

  Dezbracă-te
  gol goluţă,
  ca mătasea de brîu
  orbind ca trei sori în a sa strălucire
  ce şapte păianjeni ţesut-au din fire
  de aur topit în cea piele subţire...

  Trage uşa după tine,
  încui-o
  de două ori,
  trage trei zăvoare, atîrnă patru lacăte,
  leagă lanţuri şi bate lungi cuie-n ramă pînă ce camera-ţi devine celulă,
  pereţii-ţi devin imperiul tău de singurătate
  şi patimi ard în nerăbdare gata să se deslănţuie în mistuitoare tempestă
  şi teribilă beţie carnală.

  Goală, goală, goală,
  aprinde luminile şi aprinde oglinzile şi aprinde-ţi ochii şi admiră-te
  cu ochii tăi, cu ochii mei, cu privirea maestrului pictor
  ce aşterne o iarnă pe pînză
  şi caută un soare să-i topească zăpada
  şi să-i înflăcăreze ghioceii
  şi să-i aprindă pînza
  în cenuşă,
  lasă-ţi palmele să-ţi ridice sînii şi să-ţi chinuie sfîrcurile şi să-ţi curgă sub pîntece
  netezindu-ţi pielea şi biruindu-ţi ruşinea şi ameţindu-ţi visarea
  simţind clocotul ce se ridică din vîrful degetelor de picioare
  şi se avîntă înspre cea ţară a minunilor
  pe creastă de val
  şi în gură de foame
  pîn' ce cleştele ce-ţi zace înfăşurat în carne îţi încolţeşte corpul
  şi muşcă
  în cel unic moment de tulbure turbare
  şi linişte
  a morţii,
  sparge oglinzile şi sparge luminile şi chiamă-mi mîinile să te desfeţe pe cele meleaguri
  unde soarele-şi invită amurgul
  şi macul îşi invită fluturii
  şi fluierul invită adierea din vîrful degetului tău cel mic
  cînd acesta mi se înfinge în cămaşă
  şi îmi zdrobeşte pieptul
  la cel sîn
  la care rîvnesc.

  Scoate cuiele, rupe lanţurile,
  sparge lacătele şi zăvoarele şi zmulge uşa din ţîţîni
  şi lasă cea crîncenă văpaie
  să treacă lumea sub sabie de dragoste
  şi prin iad de iubire.

  Îmbracă-te,
  frumoasă,
  ca picătura de miere ce cade pe coasă
  ca panglica zorilor ce prin zmeură-i trasă
  ca privirea ce, odată, a iubit o crăiasă...

  Îmbracă-te,
  frumoasă,
  ca tine.

MireasaText

blank

corner
Pe Drumul Trecut

  E drumul pustiu şi e colbul adînc
  Un soare se arde-n amiază,
  În paşii mei grei mioriţele plîng
  Prin cioburi un greier oftează.

  Mă uit înapoi peste carul de ani
  Şi caut prin iarba uscată
  O rimă strujită-n monezi de trei bani
  Ş-o dulce privire furată,

  Un vis ce-am crezut prin decenii pierdut
  În putrede mlaştini de minte
  Pe ramă de fier împăiat şi bătut
  Cu straşnice lanţuri şi ţinte.

  Un zîmbet, un ochi, într-un palid tufiş
  Deodată un verde s-aprinde,
  O mînă de zînă apare furiş
  Şi pat de cireşi îmi întinde.

  Pe unde trecut-ai că nu te-am văzut
  În cele mormane de zile
  Ce-n gîrlă am dat şi pe drum am trecut
  Cu anii şi sacii de bile?

  Mă lasă să dorm lîngă pîntecul tău
  Şi cîntă-mi de must şi de floare
  Iar eu voi cînta mioriţele-n rîu
  Şi greierii-n pată de soare.

MireasaText

blank

corner
Haiduc

  Fiindcă
  De eram ditai haiduc
  Îţi scobeam în trunchi de nuc
  O colibă-n sfat de seară
  Geamuri trei în primăvară
  Firav nai din veche puşcă
  O vioară din biciuşcă
  Ce averi
  De la boieri
  Oi fura, s-agîţ de jderi
  Să te-ncînte
  Să îţi cînte
  Doine dulci să te frămînte
  Şi cu viţa cea de vie
  Să-ţi leg pat de iasomie
  Pe sub pernă mere coapte
  În urecehe vin de şoapte
  Iar cînd ziu-ar da în lună
  Din trifoi să-ţi ţes cunună.

  Dar
  Nu-s haiduc de codru mare
  Da în ochi am o visare,
  N-am biciuşcă da am focul
  Un creion îi ţine locul,
  N-am averi de la boieri
  Da-l meu azi trage din ieri,
  Vers în poale
  Glas de jale
  Cîntul cald a pielii goale
  Floare-n dinte
  N-am prea minte
  Dar îţi las aste cuvinte
  Cînd vei trage cel zăvorul
  Şi vei bea din cel izvorul
  Vocea mea va curge-n pană
  Focul tău va curge-n rană
  Şi-ntr-o zi de Mai senină
  Te voi corona regină.

MireasaText

blank

corner
Basm

  Ia-mi mîna,
  strînge-o,
  ca gura de cleşte
  ca gura de năpîrcă cînd unghia se îndoaie, se încovoaie
  se subţiază în ghiară
  devine colţ, pătrunde încet în palmă,
  în carne, trece de cealaltă parte
  canalul subţire ce îi trece mijlocul răspîndindu-mi în sînge perfecta otravă
  a patimii... dogoarea... focul...
  strînge-mi-o, mai departe,
  zdrobeşte-o
  cum pulpele-ţi firave îmi zdrobesc spinarea
  ca plăci tectonice zdrobitoare de munţi
  cînd coapse-ncleştate fărîmă sîmburii de cireşe
  ce, clipite înainte, ţi-am răspîndit pe pîntec.

  Şi mă înec în tine
  corăbii, mirodenii, şi viaţă.

  Alungiţi,
  împăturiţi unul în altul în unul în altul
  ca cîrpe stoarse, soioase cu duhoarea de sudoare şi mireasma de femeie,
  mîna mea îţi lunecă lin pe sub sîn,
  peste şold, prin coapsă
  şi îţi cîntă farmecul
  cu vîrfuri de degete roase-n rădăcină
  şi miere caldă
  ce ţi se lipeşe de sfîrcurile adormite
  şi de firele de aur încîrlionţate,
  umede.

  Nu am crezut în balauri pînă azi, îţi zic
  căutînd groaznicele ghiare în firavele degete
  şi găsind numai petale de liliac.
  Şi azi? mă întrebi
  ducîndu-mi mîna înapoi pe drumuri răsucite si rătăcite.
  Azi, cred în zîne, îţi răspund
  şi culeg din gura ta mărgele strivite şi mere măcinate
  uitînd un moment de a ta mînă
  ce începe să o strîngă pe a mea
  ca o gură de cleşte, ca o gură de năpîrcă...

MireasaText

blank

corner
Imaginează-ţi

  imaginează-ţi
  o lume în pasteluri de gri,
  nuanţate din cel mai dechis la cel mai întunecat...
  o armonie perfectă, desăvîrşită
  în gri.

  imaginează-ţi acum
  în această lume fermecătoare, copleşitoare de gri
  numai un verde, unul, unul singur.
  al tău.
  ochii-ţi.

  şi acum, imaginează-ţi mai departe
  ochii unui muritor, eu,
  în faţă cu acest miracol.

  ai deajunsă imaginaţie, crezi, poţi să-ţi imaginezi?
  nu zi da, te rog,
  fiindcă nu poţi.
  nimenea nu poate.

MireasaText

blank

corner
A Fost Ca Odată

  Şi luna se tîrîie-n braţele morţii
  Obrazul căzut într-un lac cenuşiu,
  M-aşed în cel prag al durerii, al porţii
  Ce duce-n sălaşul pe veşnic pustiu.

  “Ţi-e secera ştirbă şi munţii-n zăpadă,
  Sau dragu-ţi luceafăr îşi bate de joc
  Fugind după stele-n albastra livadă
  Cînd casa-i e plină de dulcele-ţi foc?

  Tînjeşti cu-a ta pînză să zbori înspre soare
  Dar ştii că nici cînd vei putea să-l atingi,
  În cruntă cenuşă va fi să te-omoare
  Şi-n lumi neştiute va fi să te stingi?

  Sau poate mai crîncenă fu a ta soartă
  Găsind trandafiri fără ghimpi în buchet,
  Rîvnind după versul ce-n inima moartă
  Murit a pe veacuri cu mortul poet?”

  Îmi iau al meu fluier şi-i dau într-o doină
  Ce scutură fluturi din struguri striviţi,
  Ce creşte lalele-n pustie şi moină
  Şi scutură fîn printre cai hămesiţi.

  Aud o mişcare şi-o palidă pată
  S-aşterne duioasă pe ochii-mi căzuţi,
  O voce cu foşnetul toamnei mă-mbată
  Şi-mi varsă secrete din timpuri trecuţi.

  “A fost ca odată, în mîini încleştate
  Cea patimă oarbă, văpaia în sîn,
  Zăcea ca odată în guri însetate
  Cel mîndru balaur pe suflet stăpîn,

  Dar azi, niciodată, perdelele-s trase
  Şi luna-i cea glumă ce zace-n simţiri
  Cînd azi, niciodată, priviri fuduloase
  Mînjesc nepăsare prin blînde iubiri.

  Mi-e timpul să plec şi să las cea coroană,
  Şi cea porumbiţă ce-n jur îmi zbura,
  E alta iubirea, o altă icoană,
  O lume trecută, de mine ş-a mea.”

  Eu scot un creion ronţăit cam adese,
  Mă scarpin în cap şi încep să înşir
  O stranie strofă cu versuri alese
  Cusute din viaţa-mi pe ie şi fir,

  A fost ca odată dar totuşi mai este
  O zînă, o mînă, un sîn dezvelit,
  O dulce iubire ca dulcea poveste,
  O gură, o mură, un ochi adormit...

  Mă scol, speriat... o, lună mă iartă
  Am vrut ca să curm al tău vaiet şi chin
  Şi-n somn te-am trădat, o, teribilă soartă
  Dar... ce-i astă rază, şi floare de crin?

  Mă uit şi văd poarta închisă, ţintită,
  Ridic ochii-n cer şi încep să răcnesc
  Tot cuget dispare din mintea-mi smintită,
  Pe urmă m-aşed şi din zmeuri ciupesc.

  “Fetiţă, domniţă, cu glezne mărunte
  Să crezi cînd ţi-o zice stejarul bătrîn
  C-am pus viaţa-n lună şi luna pe munte
  Cu farmecul tău, al meu vis, ş-al tău sîn.”

MireasaText

blank

corner
Carnetele Pierdute

  Ai găsit carnetele pierdute
  a lui Eminescu?
  m-ai întrebat,
  citind,
  ştiind că voi roşi ca un miez de roşie tăiată.
  Roşeşti,
  ca un miez de roşie tăiată,
  mi-ai zis,
  ca şi cum n-ai fi ştiut.
  Ca şi cum n-am fi ştiut
  amîndoi.
  Ştiut ce?

  Nu, dar am găsit pantofii lui
  şi sînt fericit că mi s-a dat permisia
  să-i curăţ, ţi-am răspuns
  scuipînd pe vîrful pantofului
  şi lustruindul cu mîneca cămeşii mele.
  Cămăşii... m-ai rectificat.
  Cămeşii! am repetat cu încăpăţînare
  ştiind că aşa ar fi spus-o
  el.

  Am închis ochii
  şi m-am uitat la tine,
  căzînd din muntele anilor
  jos, in cea vale a minunilor
  unde Tereza era cea mai frumoasă fată trecut, prezent şi viitor,
  unde Mariana avea ochii oblici şi părul negru, luciu, legat cu o panglică,
  Cici avea nasul coroiat şi ochii mari şi blînzi de gazelă speriată,
  Hilda avea picioare strîmbe şi o faţă de înger...
  le-am văzut be toate topindu-se
  curgînd printr-o leică şi răspîndindu-se ca uleiul de măsline
  auriu, mătăsos, neted,
  propăşindu-se în mijlocul străzii prăfuite
  în tălpi, în glezne, în genunchi,
  nu în sîni pentru că nu ştiam încă ce îs sînii
  dar îmbobocind ca liliacul albastru
  şi înflorind ca crinul alb
  şi deschizînd ochi ca merele pădureţe
  muşcate.

  Am deschis ochii
  şi m-am uitat la tine
  prin puzderia de litere şi cuvinte
  împrăştiate pe hîrtia din faţa mea
  şi am pus degetul mare pe numele tău,
  cel mic pe unde ai scris ‘eu’,
  celelalte degete căutînd fiecare un cuvînt mai potrivit, cald,
  şi am lăsat degetele tale subţiri să crească afară din hîrtie
  vîrf la vîrf cu ale mele
  liberînd Ochi de Păun şi Cozi de Rîndunică
  şi fluturi verzi, nenumiţi încă.

  Trebuia să-ţi spun, trebuia,
  trebuiam dar nu puteam
  pînă ce mi-ai pus un deget în gură
  şi mi-ai descuiat lacătul
  pentru atît cît a durat ca să zic...
  te-am găsit,
  pe tine...
  şi tu ai tras degetul repede înapoi,
  înainte ca să pot să zic
  cuvîntul.

MireasaText

blank

corner
Aşa, Cam Mai Uşurel...

  În urmă îţi cad nestemate mărgele
  Şi melci codobelci cu-a lor coarne rebele,
  Căpşune, alune, pisici şi arici,
  O Albă Zăpadă şi şapte pitici,
  şi puhoaie de stele,

  Prin cer o armată de zmei traşi de sfoară
  Îneacă văzduhul cu zîmbet de vară,
  O mare de iepuri tot ţopăie-n faţă
  Şi-n morcovi îmbracă a ta dimineaţă
  prin nori de secară,

  Piciorul îţi cade în balta tîrzie
  Ce tot refuza c-o băltească mînie
  Să piară, sperînd ca-nainte de beznă
  Cu ultimu-i strop să ating-a ta gleznă
  şi visuri o mie,

  Pe drum mai alergi între oi pe la stînă
  Un strugur în ochi şi un strugur în mînă,
  Adormi dezvelită şi murgul, bătrînul,
  Nechează sălbatic văzînd că ţi-e sînul
  un alb de smîntînă,

  Eşti zînă?

  Dar zgîrii la uşă cu zmeii, căţeii,
  Îmi culci sub cămaşă şi sînii şi teii,
  Îmi scuturi în gură polenul de munte
  Şi pecetă pui pe-ncreţita mea frunte
  sărutul femeii.

MireasaText

blank

corner
Sîn

  Şi cînd mîna mea din umăr o bretea albastră-ţi fură
  Se destramă a ta bluză şi îmi cade sînu-n gură
  Ş-a sa mică buburuză se desfată pe-a mea limbă
  Cînd din munţii albi de fildeş pînă-n buză mi se plimbă.

  Zi-mi secretul doamnei tale, ce prin dalbele-i coline
  Se mijeşte zi de vară, cu albine şi regine
  Implorînd a doamnei gură ca din zîmbet să dea-n floare
  Şi polenul din sprîncene printre macii roşi să-i zboare,

  Zi-mi secretul tău, cel farmec cînd din mură devii piatră
  Şi roşeşti sub al meu suflăt ca cărbunele în vatră,
  Nu că-mi pasă că din mînă ferfeniţă mi se face
  Cînd îmi semeni printre plăpumi crunt război dar dulce pace,

  Zi-mi secretul veşniciei, frumuseţea ta cea blîndă
  Ce îmbată al meu suflet cu feerica-i osîndă
  Şi mă poartă-n vîrf de munte pe a patimii aripă
  Pîn-ce se topeşte-n soare şi prin perne se risipă.

  Şi cînd mîna mea pe umăr înapoi breteaua-ţi coase
  Şi refuză-nlăcrimată pielea-ţi palidă s-o lase,
  Şi cînd sînul se ascunde, întristat, în alba ie
  Presărînd cu a mea mînă flori de soare pe hîrtie...

MireasaText

blank

corner
Cărţi Poştale

  (cartea i-a)

  ...iar cînd zorii stau la pîndă
  vin cu mîna grea, dar blîndă
  să împart dulce osîndă.

  ce osîndă, iubitule?

  (cartea ii-a)

  ce pot să zic?...
  să îţi fur din gură mărul,
  să îţi leg în panglici părul,
  răsărite
  şi ispite
  strecurate-n fine site
  să îţi suflu în ureche cu-a mea strofă şi-adevărul...

  îmi place osînda ta, ai mai multe, iubitule?

  (cartea iii-a)

  păi sigur că am mai multe,
  pe cărarea care duce de la tine la pădure
  să presar cireşe negre, struguri albi şi roşii mure,
  cînd cu seara te vei duce să te scalzi în calda baltă
  să aştern un pat de roze şi prin iarba cea înaltă
  să îţi ling din talpă mustul
  şi să-mpart cu tine gustul
  cu bursucii şi cu nucii şi cu crinii laolaltă...

  stai o clipă să mă descalţ... mai ai, iubitule?

  (cartea iv-a)

  mai am, mai am,
  am să-ţi încîlcesc cerceii
  cu salcîmii şi cu teii,
  am să-ţi desenez pe buze
  armăsari şi buburuze,
  am să-ţi leg pe la mijloc
  o ghirlandă-n busuioc...

  şi ce să fac cu spinii, iubitule?

  (cartea v-a)

  o, am eu un leac la orice durere,
  spinii am să-ţi muşc din carne ş-am să-i bat la nicovală
  şi cu scaii şi cu ghimpii am să mulg din ei cerneală,
  din cel sfîrc micuţ şi aprig care taie fieru-n două
  am să storc oftări sublime şi albaştrii stropi de rouă
  pîn’ ce verdele pădurii ce cutreieră în tine
  se îngînă-n ochii-ţi umezi, şi dispare din coline...

  dar cînd voi vrea să mă culc pe căpiţă, vei veni la mine, iubitule?

  (cartea vi-a)

  da, voi veni, mai repede ca gîndul, ca vîntul, ca şoimul,
  să-ţi curăţ fînul pai cu pai,
  să-ţi laud sînul nai cu nai,
  cel cîntec
  sub pîntec
  să-i fiu eu ghidul rai cu rai,
  şi cînd zaci între stele
  printre maci şi pansele
  să taci, c-ai să ştii că eşti ziuă de Mai...

  dar să mă priveşti, iubitule, cum arunc cu pietre, vii?

  (cartea vii-a)

  dar, copilă,
  ce-ai cu biata ceia vatră
  c-arunci piatră după piatră
  şi în norii de cenuşă
  te-nveleşti ca o păpuşă
  şi pe urmă vii la mine,
  nici sfidare nici ruşine,
  ca să-mi ceri, mă rog – frumos,
  să îţi dau pantoful jos...
  poate-n sticlă nimeresc?...
  măi copilă, te iubesc...

  în orice cenuşă este o cenuşăreasă, iubitule, în orice cenuşăreasă este o copilă, ştii?

  (cartea viii-a)

  ştiu,
  vrei s-arunci pantofii-n vale
  şi să laşi rochiţa-n cale,
  cu urzica la ocară
  vrei să treci prin foc şi pară,
  să alergi pe muchi de munte,
  să te-aşezi pe vechia punte
  cînd piciorul
  cel izvorul
  răcoros, tot vrea s-afrunte...

  şi cînd mă voi dezbrăca, goluţă, mă vei iubi la fel, iubitule?

  (cartea ix-a)

  la fel ca în zilele înainte sau la fel ca în zilele după?
  într-un templu de hîrtie
  am să las a mea făclie,
  între valuri
  şi pe dealuri
  am s-aprind versuri o mie,
  şi cînd prin portiţa-ngustă voi lăsa cetatea firii
  am să-ţi las ţie secretul cel mai falnic... al iubirii...

  pleci, iubitule?

  (cartea x-a)

  iar cînd seara va să vie
  am să-ţi las pe sîni o ie
  în cireşi şi iasomie.

MireasaText

blank

corner
O, Ileana Cosînzeana

  Dacă-ţi zic mi-e dor de muguri
  Ca de must pierdut în struguri,
  Ca de vîntul din cîmpie
  Care-aduce iasomie
  Şi dispare-n miazăzi
  Neştiind că vei veni
  Basmele să mi le zmulgi
  Lîngă mine să te culci
  O, Ileana
  Cosînzeana
  Ochii-ţi verzi, şi ochii-ţi dulci.

  Dacă-ţi zic mi-e dor de tine
  Ca de cel copil în mine
  Ce zburda pe şapte străzi
  Şi prin şapteştrei ogrăzi,
  Şi-nainte ca să ştie
  Cum să numere la mie
  Sa temut c-ai să dispari
  Şi-a cîntat cu lăutari
  O, Ileana
  Cosînzeana
  Ochii-ţi verzi, şi ochii-ţi mari.

  Dacă-ţi zic mi-e dor de viaţă
  Ca de-o bună dimineaţă
  Cînd aştept s-aud cocoşul,
  În obraji să-ţi semîn roşul,
  Să culeg sub al tău sîn
  Paiul cel pierdut de fîn,
  Să îţi zic şi cum şi cînd
  Te-am găsit în dulce gînd
  O, Ileana
  Cosînzeana
  Ochiu-ţi verde, ochiu-ţi blînd.

MireasaText

blank

corner
Pe Scrise

  Pe engleză îi zice movila lui Venus,
  am zis, privind.
  Movilă? Mai curînd moviliţă,
  ai zîmbit, urmărindu-mi privirea.
  Depinde de traducere.
  Sau mai curînd de traducător.
  Discuţia lua o direcţie intelectuală,
  nu prea aveam chef de discuţii intelectuale.
  De ce?
  ai continuat.
  De ce privesc?
  De ce se cheamă?
  Poate fiindcă amîndouă au a face cu un V?
  Pe latină îi zice mons pubis, nimic cu un V...
  care însemna că ştii mai mult ca mine.
  Poate pentru că este locul minunii dragostei?
  Există o mai mare minune a dragostei.
  Care?
  O dragoste a inimii, nu a corpului.
  Cunosc cea mai mare minune a dragostei.
  Care?
  Asta.

  Eram aşezaţi pe pat, faţă în faţă,
  eu, cu spatele la perete rezemat de o pernă,
  tu, în mijlocul patului rezemată de nouă perne, numărate,
  picioarele întinse în faţa noastră,
  tălpile încleştate cu degete neîncleştate -
  cît tot am încercat şi tot nu am reuşit...
  tu, cu o pară în gură şi o pară în ochi,
  eu, cu resturi de tine în gură
  şi întreaga tu în ochi,
  rămăşiţele umede pe pat şi pe corp
  aruncînd sclipituri îngrijorate
  neştiind dacă se vor usca vinovate
  sau vom avea grijă de ele
  si le vom reînnoi.
  Ştiind că vom avea grijă de ele -
  doar nu am mers la spălare,
  doar am rămas încleştaţi o oră
  savurînd miresmele,
  senzaţia,
  toropeala,
  degetele pierdute în carne...

  Rîndunelele au năpustit în cameră.
  De unde rîndunelele astea,
  cine a deschis geamul?

  Nimenea.
  Atunci de unde vin?
  ai întrebat, sărind jos din pat şi începînd a le fugări.
  Le-am scris eu în cameră.
  Ai rîs, cu pofta de viaţă a unei căţeluşe sălbatice.
  Poţi să scrii şi fluturi?
  ai întrebat, sărind peste pat şi căzînd în cap.
  Pot, dar întîi trebuie să scriu rîndunelele afară,
  altfel o să mănînce fluturii.
  Bine, fă-o te rog, te rog, te rog, te rog...
  şi te-ai frecat la cap, aşezîndu-te în poala mea goală,
  uşoară ca o pană de păun. Mai mătăsoasă. Mai frumoasă.
  Ce culoare vrei fluturii să fie? Verzi, ca ochii tăi?
  Calzi, ca ai tăi.

  Am început să scriu fluturi calzi,
  pe urmă fluturi însetaţi,
  pe urmă fluturi îmbătaţi cu sîmburul roşu de pe al tău sîn
  şi cu mătasea umedă de sub a ta coapsă,
  şi cu fiecare fluture tu cereai încă şi încă şi încă...
  zeci, pe urmă sute, eram să dau şi în mii
  dar nu te mai găseam in mijlocul norului
  şi al debandadei
  şi al miracolului rîsului tău...
  i-am scris pe toţi afară. Şi am rămas singuri.
  Eu cu tine,
  tu cu zîmbetul,
  noi cu mîinile încleştate... hei, cînd am încleştat noi mîinile
  si piepturile
  si buzele?

  Iubitule?
  Da...
  Poţi să ne scrii şi corpurile încleştate?
  Dorinţa ta îmi e poruncă,
  am răspuns, şi m-am pus la scris.
  Am furat foc din pîntecele pămîntului
  şi ţi l-am rătăcit prin cavernele neatinse de vicleana zi,
  m-am strecurat în inima soarelui
  şi i-am răpit duelurile de foc ca să ţi le semîn în cavernele zdrobite sub pui de furtună,
  am prădat păduri din galaxii nedescoperite
  şi ţi le-am scris în cavernele lacrimilor uitate...
  Cînd am uitat lacrimile?
  La începutul serii.
  şi corpurile?...
  ai repetat întrebarea originală
  dansînd pe ţevile subtirele a trei naiuri şi a unui fluier fermecat,
  şi atunci am scris corpurile încleştate
  cu aceiaşi forţă care a separat
  din întuneric
  lumina.

MireasaText

blank

corner
Printre Picături De Zi

  Un car din cei ani ce-i mai port în spinare
  Şi înc-o jumate dobîndă
  Aşi da să culeg a ta dulce suflare
  Din gură sfioasă şi blîndă.

  Să ling de pe buză cel strigăt de ploaie,
  Din dinte - cel vuiet de rouă
  Cînd sfîrcul sălbatic în carne îmi taie
  Şi degete-mi seceră, nouă.

  Să văd sub o pleoapă în marea de lacrimi
  Vulcanul ce zace-n abisuri
  Trezindu-se-n cîntec de aprige patimi
  Şi-n doină de tulbure visuri.

  Cînd buza mea-ncet a ta palmă atinge
  Şi-n rană de foc se topeşte
  Să-ţi las o petală ce nu se va stinge
  Şi-o inimă-n gură de cleşte.

MireasaText

blank

corner
Picnic

sau Cinci Ore Interminabile

  Ea îi zicea harbuz
  şi eu pepene.
  Nu, greşit.
  Eu îi ziceam pepene
  si ea harbuz.
  Hmm, iertaţi-mă vă rog, dar sînt cam năucit
  de puzderia de imagini, viziuni, impresii
  care se tot zbenguie în cutia mea craniană.
  Las' să vedem iar.
  Ea îi zicea pepene,
  şi eu harbuz.
  Aşa. Mai bine. Ea - pepene, eu - harbuz.
  Ea l-a adus. Pepenele. Harbuzul.
  Eu mi-am adus numai ochelarii de soare,
  altfel nu puteam să mă uit la ea. La soare.

  Sînii ei erau albi,
  buzele ei erau roşii.
  Eu eram roş, totul. Ca racul.
  Ca harbuzul.
  Ca amîndoi.
  Ca amîntrei, ca amînpatru,
  ca racul, ca harbuzul, ca focul, ca macul.
  Ca fragii ei ascunşi. Ca sîngele clocotind în inima ei,
  spălîndu-i plămînii cu boabe de aer furate din ai mei.
  Cum ştiu? Păi cum să nu ştiu
  cînd tot aerul în jurul meu, în toată grădina, era plin doar cu bătăile mele de inimă
  ascunse.

  Ea a adus pătura,
  eu am adus cuţitul,
  eu am tăiat,
  ea a împărţit,
  ne-am pus amîndoi jos chirostei
  şi găsind poziţia neconfortabilă
  ne-am aşezat turceşte.
  Faţă în faţă.
  I sa ridicat rochiţa scurtă pînă cam sus... ei, şi?... a zis zîmbetul ei ştrengar
  şi dinţii i s-au infundat în inima şi a mea şi a feliei.
  Ei, şi... am repetat în gînd, încercînd să mă concentrez, cu chiu cu vai,
  în harbuz.
  Am reuşit, cred că... păi era aşa de dulce ca şi... ca şi... ca şi...
  păi am zis că cred că...

  Am ronţăit-o pînă la coajă. Şi felia mea şi ce a rămas din a ei.
  Mai vrei una? m-a întrebat şi vocea şi m-au întrebat şi ochii.
  Mai vreau ce? am repetat ca şi cum ar fi vorbit turceşte, ca poziţia ei.
  Uită-te la gura mea, a zis, ca şi cum aşi fi putut să mă uit la altceva.
  Da, vreau, am zis, şi cu toate că m-a înţeles mi-a dat încă o felie.
  De pepene. De harbuz.
  Am ronţăit-o pînă la coajă. Şi felia mea a doua şi ce a rămas din a ei, a doua.
  Şi mă tot uitam la gura ei.

  La ce te gîndeşti, m-a întrebat, sprijiniţi spate la spate,
  capul ei pe umărul meu, dreapta mea strîngînd stînga sa ca un cleşte.
  La pepene, am minţit, dar nu complet. A fost chiar bun, dulce.
  Minţi, a rîs, te gîndeşti la gura mea.
  Nu am putut să admit.
  Ma gîndesc la gura ta... hei, cum mi-a scăpat şi asta?
  Mulţumesc, mi-a zis.
  Pentru ce? am întrebat, nedumerit.
  Pentru adevăr. Vrei să o guşti?
  Vreau să trăiesc? Vreau să zbor? Vreau să te îmbrăţişez cinci interminabile ore?
  Cinci nu pot fi interminabile.
  Şi cum mi-a auzit gîndul? nu am întrebat-o,
  ocupat cum eram să o îmbrăţişez cinci interminabile ore,
  să zbor, să trăiesc, să îi gust gura
  şi să colectez sîmburii de harbuz pierduţi între gingii şi limbă şi dinţi...
  Colectezi sîmburii pierduţi?
  Colectez momentele pierdute.

  Am pornit-o la ieşire,
  mîna i-a părăsit pieptul, ţinîndu-i pantofii,
  gura i-a părăsit gura, ţinîndu-i sîmburii şi momentele,
  capul nu mi-a părăsit umărul,
  mîna stîngă nu mi-a părăsit mîna dreaptă, făcînd-o chisăliţă...
  de unde aşa uriaşă forţă în aşa firavă fiinţă?...
  Ai trandafiri în păr, şi prune in buzunare, şi ciocîrlii pe sub rochiţă... i-am zis.
  Ştiu, mi-a răspuns.
  De unde ştii? am întrebat-o, ocupat cu număratul trandafirilor
  şi al prunelor şi al ciocîrliilor.
  S-a oprit, s-a întors la mine, şi mi-a tras capul în jos
  ridicîndu-se în vîrful degetelor
  şi împietrindu-mi gura în cea capcană delicată de urşi şi zîmbete.
  Cinci interminabile ore mai tîrziu, nu m-am trezit.
  Cum puteam să mă trezesc şi să risc că cinci vor fi doar... cinci?
  Ştiu, mi-a răspuns,
  fiindcă te ştiu.

  Am ieşit prin poarta spartă,
  cîinii sălbatici scheunînd şi gonind în jurul nostru,
  ameninţîndu-ne cu muşcături dacă nu ne mai întoarcem.
  N-am avut încotro, le-am promis,
  o să ne întoarcem. Chiar dacă va fi peste cinci interminabile ore.

MireasaText

blank

corner
A Tale Versuri Scrise

  Pune-ţi floare de pădure
  Între sîni, pe lîngă mure,
  Lasă mac şi păpădie
  Sub a coapselor cîmpie,
  Leagă-ţi gleznele-ntre ele
  Cu şirag de viorele
  Iar cînd soarele se-neacă într-o mare de lalele
  Am să-ţi înzestresc cosiţa cu boboci de iasomie.

  Lasă grijile cărunte
  Într-o peşteră de munte,
  Pune toamna dintre gînduri
  Între patru groase scînduri,
  Las' să doarmă iarna-n pace
  Cam pe unde ar mai zace
  Peste mare şi hotare, peste zece mii toloace
  Cînd bluziţa şi fustiţa se destramă rînduri, rînduri.

  Cînd vei flămînzi-ntre şoapte
  Am să-ţi semîn mere coapte,
  Cînd vei obosi-ntre vise
  Am să-ţi cresc la sîn caise,
  Cînd vei adormi-ntre fiare
  Care mică, care mare
  Ce zăceau în basme moarte pîn' le-ai dat tu ascultare
  Am să-ţi pun pe cap coroană cu a tale versuri scrise.

  A mele versuri? Care le scriu cînd?

  Cînd respiri...
  pînă dă şi bradu-n floare
  între verde şi ninsoare.

  Cînd priveşti...
  pîn' şi murgul cel sălbatic
  cade-n verde din jăratic.

  Cînd zîmbeşti...
  pîn' ce dă-napoi cocorul
  pentru verdele-ţi şi dorul.

  Şi tu?

  Cînd îmi atingi inima cu mîna, întotdeauna...

MireasaText

blank

corner
Spaţiu Intim

  L-am pătruns,
  nu am făcut-o intenţionat, nu mi-a părut rău,
  mi-a plăcut.

  Ţi-am numărat ochii, de şapte ori,
  terminînd mereu cu doi,
  doar că culoarea se schimba o leacă între numărare si numărare.
  Ţi-am numărat şi pistruii,
  cei pe care tu insistai că îi ai
  şi eu m-am făcut că te cred, negăsind nimic. Dar am zis că număr,
  că doar nu puteam să te acuz cu minciună.
  Ţi-am numărat apoi culoarea ochilor,
  forma buzelor,
  rotunjimea sînilor
  şi cele cîteva scrijeleli superficiale pe braţe, pe picioare...
  Pînă aici!... ai declarat zîmbind ca o dalie înflorită
  şi trăgîndu-ţi corpul mai departe de mine
  cu vre-o trei kilometri.
  Îţi invadasem spaţiul intim.
  Am continuat să număr,
  dar nu ţi-am zis.

  Am terminat pepenele.
  Te-ai stropit cu pepene pe cămaşă, mi-ai strigat
  (altfel nu te auzeam la trei kilometri depărtare)
  şi mi-ai trimis cu un porumbel o batistă umezită în gura ta
  pentru cămaşa mea.
  A durat cîteva minute pînă ce a ajuns,
  şi m-am făcut că şterg pata roşie.
  Noroc că erai aşa departe,
  altfel ai fi ştiut că nu era pată de pepene
  ci picătură de sînge
  de inimă.

  Am plecat mînă în mînă,
  eu am ţinut cojile,
  tu mi-ai ţinut inima.
  Nu am întîlnit căţeii sălbatici de data asta
  şi tu nici nu ai ştiut.
  Că îmi ţii inima.

MireasaText

blank

corner
Farmec, Doi

  Se scutură teiul şi-i cade omătul ca fluturi stingheri încîlciţi prin cosiţe
  Cînd aurul buclei cu vîntul flirtează lăsîndu-i în drum mătăsoase şuviţe,
  Găsesc cel cuvînt care farmec îi zice prin mări de cuvinte şi de ortografie
  Şi-n fine-nţeleg sensul literei scrise găsindu-ţi în suflet aşa măreţie.

  Frumoasă ai fii, dar tu nu eşti de vină
  că verdele-n dealuri la tine se-nchină,
  Un rîs însorit, dar tu nu eşti de vină
  că-n jurul tău cade o ziuă senină,
  Şi nu eşti de vină că-n mîna-ţi firavă
  de vrei - ai putea răsuci o potcoavă
  Iar degetul tău cel subţire şi fin
  stăpîn e al omului tainic destin.

  Sub pasu-ţi desculţ se înfiripă-n verde pămîntul uscat şi-nfloresc stînjeneii
  Iar panglici albastre se leagă de glezne şi trag înspre soare cocorii şi zmeii,
  Nu vreau să mă apăr cînd cîntecul mării m-atrage spre albele-ţi stane de gură
  Şi-mi sfărîmă inima-n patruşpe cioburi cînd buză din buză un geamăt îmi fură.

  Frumoasă tu eşti, dar eşti şi mai frumoasă
  ca cea mai gingaşă şi tandră crăiasă,
  Un basm al tău ochi, dar esti şi mai frumoasă
  cînd mîndrul tău sîn înspre mine se-ndeasă,
  Eşti şi mai frumoasă ca floarea lămîii
  ce doarme-n livadă la marginea căii
  Sperînd să îndrume-al său flutur pe drum
  cu alba-i petală şi blîndu-i parfum.

  Încerc să găsesc cele versuri aprinse în coamă de leu şi prin colţ de furtună,
  În coarde întinse pe tainici lăute tăiate de meşteri cu raze de lună,
  Să semîn pe drumul ce duce încolo, în timpul rămas din a mele decenii,
  Cuvinte ce-n veci al tău farmec cînta-vor prin freamătul vremii ş-a lumii milenii.

  Frumoasă rămîi, între farmec şi zînă
  cu peceta florii de Mai într-o mînă,
  Cu muzica-n glas, între farmec şi zînă
  cînd caii cu soarele-n ziuă se-ngînă,
  Cel farmec de zînă ce-mi leagănă dorul
  şi-mi toarnă în pană şi ceara şi zborul
  Cînd soarele-n ceară va scrie iubire
  cădea-va cu mine în dulce-amintire.

MireasaText

blank

corner
Picnic, Bis

  Ţi-a amorţit piciorul,
  stîng. Au, au, au...
  Eram neputincios.

  Mi-a adormit şi mie piciorul,
  drept. O leacă mai tirziu. Au...
  Nu puteam să am mai multe au-ri ca tine,
  un bărbat trebuie să ştie să sufere, nu?
  Eram neputincios.
  Mai ales că mi-a amorţit şi mîna
  şi am terminat toată rezerva mea de au-ri.
  Am tăcut.
  Au... (ăsta era în gînd numai).

  Te-am privit muşcînd,
  ştii că te-am privit muşcînd
  dinţii lăsînd coroane inverse în carnea pepenului
  boabe roşie de zeamă prelingîndu-se pe la colţul buzelor tale,
  o, ce desfătare...
  te-ai şters cu dosul mîinii
  aşa cum se face între buni prieteni,
  mulţumesc...
  ştii, pute-ai să mă rogi şi pe mine să îţi şterg bărbia
  ca între buni prieteni,
  şi buzele, sau buzele numai...
  Poate mai bine aşa (mint, tu ştii cînd mint).

  Ai mai cerut o felie,
  ţi-am tăiat-o cu briceagul
  şi tu mi-ai făcut o favoare înapoi
  tăindu-mi pieptul pînă-n inimă şi nu te-ai oprit acolo,
  ştii? Poate că nu. Sper că da.
  Era un fluture alb care ne dădea tîrcoale,
  cred că îţi dădea mai curînd ţie tîrcoale
  iar eu eram o ţintă a elimina
  de aceia tot încerca să mă alunge,
  dar am luptat cu curaj şi am reuşit
  cu toate că m-a muşcat.
  Doar nu puteam lăsa zîna mea singură
  în imperiul fluturilor.

  Trebuie să mă ierţi cu ţînţarii,
  cred că este natural ca ei să se agaţe de mine,
  păi ei sînt doar ele, nu aşa? şi nici nu le-am încurajat, eşti martoră.
  îţi mulţumesc că m-ai apărat mereu
  alungînd vampiricele zgripţuroaice care încercau să-mi sugă sîngele,
  închipuie-ţi că una m-ar fi muşcat de gît
  şi te-ai fi trezit cu un poet cu două canine uriaşe
  lîngă tine;
  ai fi trebuit să-mi treci o ţeapă de lemn
  prin inimă.
  Crede-mă, ţi-aşi fi pus-o eu însumi în mînă,
  este ceva mai bun ca ţeapa ta în inima mea?
  Cu toate că, adevărul spus,
  ea este deja acolo. Doar că nu ţi-am spus-o niciodată.

  Ne-am sculat să plecăm,
  cîteva fire de iarbă uscată lipite de dosul tău.
  Ţi-am zis.
  Te-ai scuturat cu mîna ta.
  Păcat că nu ai rugat mîna mea,
  ţi-aşi fi făcut serviciul fără să-mi plăteşti.
  Adică da, da aşi fi rugat ceva,
  un fel de plată,
  mică.
  Să păstrez paiele înlăturate.
  Că doar ele te-au atins
  cum eu nu te voi atinge
  niciodată.

MireasaText

blank

corner
Picnic, Tris

  Este o poveste. Fără rimă. O poveste, care ar trebui să înceapă cu a fost odată ca niciodată, dar mai curînd începe cu a fost niciodată ca niciodată. Sau şi mai simplu - a fost niciodată. Fiindcă niciodată ar fi mai palpabil ca odată, pentru unii. Poate şi pentru alţii. Dar povestea trebuie povestită, într-un fel sau altul.

  A fost niciodată,
  un băiat şi o fată...
  hopa... îi rimată...
  hopa iar - tfu tfu tfu, asta scuip în direcţia dracului rimei, poate se duce... dracului
  încerc iarăşi, iată...
  tfu...
  a fost niciodată un băiat, eu, şi o fată, tu.
  pare că-i mai bine, s-a supărat pesemne că l-am scuipat atîta.

  Mergeam pe stradă, alăturea,
  tu ţine-ai sacoşa şi geanta
  eu nu ţineam nimic şi ţi-am luat sacoşa,
  să car şi eu ceva.
  Nu auzeam nimic împrejur - maşini, oameni, cîini,
  îţi auzeam paşii ca şi cum ai fi avut clopoţei de cristal la glezne.
  Eram înţepenit de groază la ce aveam să te întreb,
  mergeam ca un struţ împăiat, eram să dau într-un copac
  dacă nu mă trăgea-i la o parte. Păi un struţ împăiat nu vede.
  Cu toate că pesemne aude, simte, vrea să vorbească.
  Pot să te sărut? am auzit struţul furîndu-mi vocea.
  Am aşteptat să cadă cerul, dar cerul a refuzat,
  era prea curios.
  Păi sigur că poţi să mă săruţi, a zîmbit o voce lîngă mine
  cu o căldură frăţească (o fi sorească pentru o soră?)
  continuînd să scuture clopoţeii.
  Cerul şi-a întors capul la mine,
  aşteptînd riposta mea, nemernicul.
  Nu, nu cred că m-ai înţeles, am continuat,
  trei litri şi jumate de sînge urcîndu-mi în obraji,
  pot să te sărut?
  Păi sigur că poţi să mă săruţi, ai repetat,
  un pic de nerăbdare strecurîndu-se în glas dar nu în zîmbet.
  Îmi închipui că era chestie de accent, nu de limbă.
  Cerul a început să mă tachineze şi să-mi scoată limba
  pentru neîndemînarea mea, schimonosindu-se în struţ.
  Hei, nu ştiam că cerul poate citi în gînduri, lual-ar dracul rimei şi pe el.
  M-am oprit la ţanc, tocmai cînd era să dau în alt copac (mai mare ca primul)
  şi tu mi-ai luat braţul să mă tragi la o parte.
  M-am întors spre tine, trăgîndu-te uşurel şi pe tine în faţa mea.
  Ai temperatură? m-ai intrebat, îngrijorată,
  uitîndu-te la obrajii mei.
  Fetiţă, pot să te sărut? S-Ă-R-U-T,
  S ca Stradivarius, Ă ca... Ă, R ca Rudimentar... nu... ca Romantic,
  U ca Undiţă
  (ce dracul?...), T ca...
  Tragoste? ai explodat într-un rîs de sau îndoit în trei şi copacul din faţa mea
  şi cerul, indiscretul.
  Am aşteptat, deodată calm, struţul plecat, obrajii pali,
  inima o vijelie de-mi sărea cămaşa un centimetru înălţime
  o sută douăştrei de ori pe minută.
  Cîte minute sînt într-un an, cea ce a durat pînă ai oftat afară din atac?
  T ca Tu, ca Tine, ca Tandreţe... am continuat în mod inexorabil,
  o listă lungă de T-uri aşteptînd răbdătoare la chimirul meu.
  Vrei să zici - dacă poţi să mă săruţi? ai întrebat,
  o privire ciudată în ochii tăi, un pas înapoi...
  Da, întreb dacă pot să te sărut, şi de data asta am ştiut că m-ai înţeles.
  Ai dat încă un pas înapoi. Încă unul şi cădeai între maşinile care urlau pe stradă,
  pînă şi cerul şi-a oprit vîntul.
  T ca Tisbe şi Piramus? ca Tristan şi Isolda? ca Tu şi Eu? ai murmurat.
  T ca Noi, am zis, aşteptînd.

  Ai făcut trei paşi înainte.
  În mod normal trebuia să treci prin mine.
  Te-ai oprit în mine.
  Cerul a căzut peste noi, acoperindu-ne de privirile indiscrete
  a unei lumi indiferente.
  Ţi-am prădat buzele,
  nu înainte ca tu să mi le fi oferit cadou.
  Ţi-am dat buza, pot să am înapoi sacoşa?
  Mi-ai dat buza, poţi să ai şi viaţa.

  A fost ca niciodată,
  se spune în poveşti
  o zînă ferecată
  în vise omeneşti,
  cînd ziua iar pătrunde
  în universul scris
  poetul se acunde
  şi moare-n al său vis.

  Nu, nu-l mai scuip pe dracul rimei că şi-a băgat iar coada,
  de fapt - îi mulţumesc.

MireasaText

blank

corner
Picnic, Epilog

  Să-l scriu ca poezie sau ca povestire?
  Poate ca nici una.
  Poate numai ca poveste, cu 'a fost ca niciodată', cum ai mai scris?

  Poate cu 'a fost niciodată', cum am mai scris?
  Nu a fost.
  Nu, a fost.
  O virguliţă care schimbă tot sensul.
  O fetiţă care schimbă tot sensul vieţii.
  Eu?
  O zînă fetiţă.
  Eu?
  O fermecătoare zînă fetiţă.
  Eu?
  Nu am răspuns, nu era nevoie. Ştiai.

  M-am rezemat de perete,
  spatele gol atingînd cărămida crudă,
  un teribil viscol pătrunzînd prin piele
  în plămîni
  pînă la inimă, unde începea să-şi facă sălaşul.
  Nu te-am lăsat să simţi. Ai simţit fără să te las să simţi.
  Ai văzut vreodată ţurţuri de gheaţă, roşii? am întrebat,
  neaşteptînd un răspuns.
  Nu ai răspuns.

  Te-ai dat jos din pat, splendidă în goliciunea ta,
  şi ai început să te îmbraci.
  Fără grabă, fără ruşine,
  trăgînd minutele şi încercînd să le faci ore.
  Nu din cochetărie. Din dărnicie.
  Din tristeţe.
  Am absorbit ultimul cadou cu ochii,
  lăsînd deschisă peştera amintirilor
  şi construind acolo un altar de piatră.
  De piatră, nu de aur? Nu erai contrariată, numai curioasă.
  De piatră, de lemn, de frunză şi apă de izvor, de ploaie şi fulger,
  de toţi fii naturii, pentru fiica ei.
  Eu?
  Tu.

  Ai ridicat picior după picior şi ai tras dantela sus,
  pînă pe şolduri.
  Nu te speli?
  Nu, vreau să păstrez tot ce mi-ai dăruit.
  Dar tot ai să te speli odată, nu aşa? am încercat cu logica.
  Cerneala mai îmi este caldă pe piele, vreau s-o păstrez cît pot.
  Şi tu?

  Eu nu am să mă spăl un an.
  Ai să miroşi urît, după o săptămînă deja.
  Eu am să miros numai urmele tale,
  restul - e problema altora.
  Ai filtru special în nas?
  Am filtru special în inimă.

  Ochii ţi-au scăpărat un moment,
  te-ai apropiat şi m-ai sărutat
  de parcă al treilea război mondial ar fi depins de sărutul tău,
  pe urmă te-ai îndreptat şi ai tras bumbacul peste cap.
  Sînii au dispărut sub textila subţire,
  doar petele roşii s-au revoltat
  cercînd să-şi sfredelească un drum spre libertate... în zadar,
  temniţa se închidea încetul cu încetul în jurul corpului tău.

  Ţi-am ţinut rochia şi te-ai strecurat în ea,
  cele pete roşii lăsînd două linii aprinse adînc în pieptul meu
  reuşind să pătrundă teribilul bumbac şi aspra mea piele,
  ţi-am ţinut pantofii şi te-ai strecurat în ei,
  degetele piciorului drept oprindu-se un moment în gura mea
  numai pentru a cădea imediat în capcana sălbatică
  şi a fi legate cu curele şi catarame şi gravitaţie,
  ţi-am ţinut uşa şi te-ai strecurat prin ea
  fără o privire înapoi.

  Nu am fugit după tine strigînd că ţi-ai uitat inima
  în braţele mele,
  am aşteptat ca să ţi-o zică marea de rîndunele care te-a întîmpinat
  şi ploaia de margarete
  şi zorii zilei care înaintau înaintea paşilor tăi
  urmăriţi de duzini de broaşte ţopăitoare si orăcăitoare.
  Tot ce-mi rămînea de făcut, era să sper că nici una din ele nu era un prinţ.
  Şi chiar dacă da, să aştept să te întorci
  după inimă.

MireasaText

blank

corner
cînd poetul întîlneşte pe...

  cine?
  m-am aşezat la masă,
  inocentant prin culpabilitatea de ignoranţă a muritorului de rînd
  că va întîlni patru
  din cele nouă
  fără a le recunoaşte.

  infinitus est numerus stultorum

  că a întîlnit patru
  din cele nouă
  fără a le recunoaşte,
  neprihănit cum era în misterele vieţii şi a farmecelor
  şi incult în existenţa sublimului
  pedepsit a fost să poarte ofrandă în cuvinte alese
  frumuseţii divine
  ce îl înconjura,
  şi să o înveţe.

  innocentem humanum est, sed perseverare diabolicum

  cum eram să ştiu că la o masă cu pipote
  şi ardei iuţi şi cartofi prăjiţi şi murături cu şniţel la nouăşpe lei
  voi întîlni eu pe Calliope cea divină,
  pe Erato cea sublimă,
  adorabila Euterpe şi încîntătoarea Terpsichore,
  una mai frumoasă ca cealaltă,
  mai caldă,
  mai tandră...
  în afara momentelor cînd vorbeau de ipotecă şi şefi şi rapoarte...
  pe cine am ales-o să-mi viziteze visele
  şi să deseneze cuvintele
  ce-mi vor părăsi buzele uscate şi limba însetată de cîntec
  în această teribilă, minunată pedeapsă
  ce mi s-a oferit ca absolvire a crimei de nerecunoaştere
  perpetrate la masa cantinei opresorului?
  te ştii tu? sau tu? sau poate mai multe dintre voi? sau poate una? ea, aceia? ea!
  sigur.

  in lumine tuo videbimus lumen

  nu muzelor, greşiţi,
  nu m-am îmbătat cu Coca Cola,
  ci cu ochii voştri, si cu buzele înflorite, şi sînii descoperiţi...

  felix qui potuit rerum cognoscere causas. fiat lux

  A cui a fi cel ochi plecat, slăvit în cînt din timpi străbuni
  Ţesut prin lacrimi de argint de morţi poeţi şi vii nebuni?
  Ridică pleoapa din obraz prin ceaţa nopţii înspre zii
  Ş-adapă-n cristalinul lac sălbatici cai şi fluturi mii
  cînd voi fura din buze vii
  ai tăi căpşuni.

  De unde vine tristul gînd ce-n zîmbet seamînă un nor,
  Cea duioşie de nespus cînd plopii cad şi teii mor?
  Întinde degetul cel mic şi leagă-n juru-i curcubeu,
  Descalţă-te şi fugi în vînt cărînd prin nori cel mîndru zmeu
  şi vei găsi iubitu-ţi, eu,
  cu tine-n zbor.

  Dar cînd deschis-ai al tău brîu sub umbra bradului bătrîn
  Şi fustele ţi-ai părăsit printre căpiţele de fîn?
  Minunea cea de nedescris a tras şi soarele-n apus
  Dar mohorît cu-al său destin s-a înecat in mări, răpus,
  cînd eu, un crin ş-un vers am pus
  la albu-ţi sîn.

  Vei vrea tu oare să îmi zici prin ce păduri, şi cînd şi cum
  Ai să-mpleteşti a tale cozi cu trandafirii de pe drum?
  Şi ai să cînţi un farmec nou ce va-mbăta salcîmu-n joc
  Prin codrii laţi şi munţii suri şi largi poieni de busuioc
  iar eu pieri-voi în cel foc
  ş-al tău parfum.

  finis vitae sed non amoris

  aţi adormit.
  toate.
  Calliope cea divină,
  şi Erato cea sublimă,
  adorabila Euterpe şi încîntătoarea Terpsichore,
  şi nu veţi simţi şi nu vă veţi aminti
  că v-am sărutat buza
  şi v-am mîngîiat sînul
  şi v-am furat o şuviţă de păr la fiecare
  pe care le voi împleti şi pe care le voi ţese
  unde patima creşte
  cînd inima doreşte
  dar iubirea răneşte
  si ziua trezeşte.
  iertaţi-mă, dar ăsta sînt eu, zis cu adevăr şi onestitate.

  fortis cadere, cedere non potest'

  înapoi la viaţă, muzelor,
  dar nu lăsa-ţi ziua
  să vă fure visele.

  tempus fugit

MireasaText

blank

corner
Pribeag

  Aşi vrea să plec la drum, pribeag,
  Pe cărărui de munte,
  Să car în mînă un toiag
  Şi riduri pe-a mea frunte.

  Să sar ca capra peste stînci
  Prin pete de zăpadă,
  În hăuri largi şi văi adînci
  Să-mi las tristeţea pradă.

  O carte la chimir să port
  Cu şoapte de cadînă,
  În ochiul meu un flutur mort
  Ş-o piatră de fîntînă.

  Ajuns la vîrful nalt şi sur
  S-aştept o cruntă ploaie
  Sub ochi de şoim semeţ si dur
  S-arunc a mele straie.

  Şi dacă mîna-ţi va veni
  Să-mi ia a mea durere
  Am să-ţi aduc din miazăzi
  A soarelui avere.

  Dar dacă mîna-ţi nu va fi
  Să-mi jupuie mîhnirea
  Pe vîrf de munte voi pieri
  Şi nici vei ştii iubirea.

MireasaText

blank

corner
Spre

  Mi-ai dat un deget,
  ţi-am luat mîna.
  Sau poate ţi-am luat un deget
  şi mi-ai dat tu mîna?
  Sau poate că era degetul meu?

  Am început să număr o sută de paşi,
  căutînd cu disperare o scuză pentru încă o sută
  sau chiar încă unul singur, un singur pas mizerabil,
  la nouăzeci disperarea era fapt
  la nouăzeşnouă faptul era disperarea
  la o sută degetele, mîinile, ochii
  au căzut spre stradă.
  Mi-ai văzut pumnii strîngîndu-se?
  Mi-ai simţit inima in vîrful degetului mic
  înainte de dar nu după ce?

  Ţi-a părut şi ţie rău?

  Am mers mai departe,
  coatele atingîndu-se din cînd în cînd, ba eu ba tu,
  picioarele atingîndu-se din cînd în cînd, ba tu ba eu,
  degetele căutînd degete
  ştiind că nu sînt unde ar trebui să fie, între degete,
  fericirea de a trece strada în fugă
  şi apărîndu-ne unul pe altul de maşini necuviincioase
  prinzînd braţul şi trăgîndu-l
  şi pierzîndu-l iarăşi pe celălat trotuar... cît poate un om să urască un trotuar?

  Am încercat să încetinesc pasul -
  o sută de paşi înceţi sînt mai lungi ca o sută de paşi rapizi,
  am cîştigat cîteva secunde de viaţă.
  Cîteva secunde sînt uriaşe
  cînd pe urma lor vine
  nimicul.
  Nimicul a venit.

  Nu am spus te iubesc, am spus mi-e dor,
  care aşi fi trebuit s-o spun, niciuna, amîndouă,
  poate a treia - îmi permiţi?

  Ai dispărut, într-o gaură cu scări
  care ducea la o gaură cu un monstru cu uşi în gură
  şi am ştiut că monstrul o să te mănînce
  şi cavalerul tău nu va fi acolo cu sabia să îl taie
  rămas fiind afară cu un sandviş în mînă.
  Romanţa modernă, ce urîtă poate fi.
  Ce frumoasă eşti.
  Sper că nu a durut cînd uşile s-au închis peste tine.
  M-a durut pe mine pentru doi. Chiar pentru trei.
  Nu mi-ai văzut lacrima, bine că nu mi-ai văzut lacrima.

  Era un ţigan la ieşire,
  zdrîngănea cu un acordeon ştirb, era ştirb şi el ca acordeonul lui.
  I-am dat cinci lei să-mi cînte O Dată-n Viaţă doar O Dată
  care cîntam eu la acordeon
  cînd eram mic. Nu l-a ştiut. Nici cuvintele măcar.
  I-am lăsat leii şi m-am aruncat într-un taxi.
  Aproape că eram să mă arunc sub el
  dar cu soferii ăştia pesemne că mi-ar fi călcat doar sandvişul.

  Am încercat să zîmbesc dar n-am putut,
  ceva îmi cususe fălcile împreună.

MireasaText

blank

corner
Dans

  Aştept
  să te port pe podeaua cea netedă, lucioasă,
  măreţia piciorului alb reflectîndu-se în toată lungimea lui
  din vîrful tocului pînă în adîncimea mîndrului răsărit al lumii,
  jumătăţile de imagine mişcîndu-se armonioase
  ca cele două aripi
  a unui fluture rătăcit afară din basm,
  ca un vis de caleidoscop cu doar două oglinzi,
  ca o făgăduire ţinută de a îmbăta
  ochii.

  Sute de oameni în jur, frenetici,
  urmărind în alienaţie ritmul tobelor şi al difuzoarelor
  şi al cîntăreţilor ascunşi în roţi de plastic turnante...
  aştept
  să-ţi pun o mînă pe şold, pe care tu o refuzi,
  şi cealaltă să ţină mîna ta, care o refuzi
  şi îmi duci amîndouă mîinile la spatele tău
  acolo unde ultima ta vertebră aşteaptă prima mea falangă,
  mîinile tale încleştîndu-se în jurul taliei mele
  cînd corpul începe a ondula în cea briză internă
  cîntată numai pentru doi, pentru noi, de noi...
  nimic a face cu gălăgia, oamenii, ţapii da sau nu ispăşitori,
  numai noi auzim cea muzică,
  ghidul inimilor noastre rătăcite
  pripăşite în pieptul celuilalt.
  Ai căutat mult? Am căutat mult.

  Începi să te ungi pe mine ca untul topit,
  pătrunzi în buzunare, şi în pantofi, şi sub cămaşă,
  mai că îmi pătrunzi şi sub curea,
  aştept
  permisia ca palma mea să te întindă subţire, subţire,
  să netezească hainele pe tine pînă în adîncile secrete,
  pînă în asprele mărgele de cel roşu de netopit,
  pînă în cutezătoarele cuvinte
  pe care le înşiri şirag în urechea mea
  împreună cu sîmburii de măr ce ai ronţăit azi dimineaţă
  şi vîrful de limbă ce îmi ară mintea şi îmi arde buzele
  pînă ce mi se opreşte în gură
  decis să îmi smulgă limba şi geamătul şi versul.

  Aştept
  să se termine o muzică care nu se va termina
  nici cînd cei frenetici şi cei cîntăreţi şi cei ţapi
  vor dispare, înghiţiţi înapoi în difuzoare şi tobe
  iar dansul nostru continuă
  pe o podea prăfuită doar afară de urmele noastre
  pe un pat altoit din nuieluşe tinere de răchită si flori de toamnă veştejite
  pe o piele
  ce izbucneşte din haine ca o dihanie rătăcită
  şi-şi potoleşte setea
  la singurul izvor din pădurile corpului.

MireasaText

blank

corner
Cînd Mîna

  Cînd mîna se plimbă prin păr şi mătase
  Şi tandre frisoane în ceafă îţi coase
  Prin cozi împletite cu roşii dantele
  Şi galbene funde cu-albastre mărgele
  prin zmeură trase,

  Cînd mîna se-nchină l-a buzelor gură
  Ş-alene pătrunde-n a dinţilor şură,
  Nechezul sălbatic în muşcăt se schimbă
  Iar biciul pocneşte cu vîrful de limbă
  şi dragoste-mi jură,

  Cînd mîna coboară pe sîn de zăpadă
  Şi mîngîie-n el a trezirii pomadă
  Iar vîrful de deget se schimbă în cleşte
  Şi-i zmulge văpaia ce-n veacuri mocneşte
  în sfîrcuri de pradă,

  Cînd mîna-n verigă pe gleznă se-nchide
  Şi focuri se-nfiripă-n gînduri candide,
  Cînd gleznă de gleznă încet se desparte
  Şi scapără fulgeru-n visele moarte
  şi-n stelele vide,

  Cînd mîna dispare, şi leul năprasnic
  Înşfac-a sa pradă cu poartă şi paznic,
  Iar urma urgiei în corp se topeşte
  Cînd măru dă-n floare şi-n buză îţi creşte
  un zîmbet obraznic,

  Adormi pe-al meu piept sub aripa-ţi rănită
  Şi inima-mi moare de visuri strivită.

MireasaText

blank

corner
Găsite

  Găsit ai în mine uitate cuvinte
  Pierdute prin tainici făgaşe de minte,
  Lăsat ai sub pleoapă să-ţi fugă privirea
  Şi-n beciul meu putred să afle-amintirea
  a vieţii-mi sorginte.

  Mi-ai dat acel ochi ce se uită în ceaţă,
  De fleacuri trecute cu ghiara s-agaţă,
  Minute devin întîi ore, poi zile,
  Şi pleava devine-n strădanii febrile
  fărîme de viaţă.

  Străin îmi eram, şi atunci, deodată
  În buza ta roşă găsit am lopată,
  În ochi tîrnăcop şi hîrleţ in privire
  Cu lacrima-n ochi am găsit amintire
  ce sufletu-mbată.

  Trimisă ai fost de-a trecutului zînă
  Şi-ncetul găsesc înfundate-n ţărînă
  Minuni aşteptînd a mea vorbă să vie
  Şi versuri să-nvie în mintea-mi pustie...
  o, ia-mă de mînă,

  Şi du-mă pe drumul ştiut doar de tine
  Prin albii adînce şi mîndre coline
  Acolo, pe unde m-aşteapt-a mea soarte -
  Să-ţi cînt de cu noapte şi pînă în moarte
  versete sublime.

MireasaText

blank

corner
Stîncă

  Bătut îs, o stîncă
  în scoarţa adîncă
  şi nu mă sfărîmă
  nici zmeu şi nici mînă
  de zînă.

  Dar tu, o fiinţă
  de-a lumii credinţă
  micuţul tău deget
  stăpîn e pe soarte
  şi moarte.

  De unde venit-ai
  şi unde găsit-ai
  cel zîmbet de vrajă,
  cea faţă senină,
  divină?

  În ochi pălălaie,
  în sîn vîlvătaie
  ce mistuie iarna
  şi cerne pe drumuri
  parfumuri,

  Ce leagănă teii
  şi-n tîrg căluşeii,
  iar seara tîrzie
  presară săruturi
  şi fluturi.

  Fusesem o stîncă
  şi iată o ţîncă
  m-atinge pe umăr
  ş-a mea poezie
  învie.

MireasaText

blank

corner
Agale

  Îmi place şi vinul şi mustul făcut
  Pe drum de pădure de tine bătut
  Cu pasul desculţ şi alura voioasă
  Şi zîmbetul cel împlinit de mireasă
  ş-ulciorul de lut.

  Cu ochii plecaţi te privesc pe furiş
  Şi-mi scapă un vaiet cînd cazi în desiş,
  Te-apropii, agale, şi şoldu-ţi dansează
  Şi-n jurul tău soarele-amiezii pictează
  al tău luminiş.

  O mare de panglici ţi-atîrnă din păr
  În roşu de mac şi în galben de zăr,
  O fustă în fir de bumbac, străvezie,
  În fir de maestru păianjen - o ie
  cu floare de măr.

  Tu mergi... sau pluteşti, între cer şi pămînt?...
  S-agaţă de tine nemernicul vînt,
  Îţi trage de fustă din gleznă la poale
  Şi-nconjură-n vuiet picioarele-ţi goale
  cu magicu-i cînt.

  Te pleci să arunci ş-o ciupercă în coş,
  Te laşi fugărită de-un ţanţoş cocoş,
  Deodată mă vezi, şi alergi înspre mine
  Prin ghimpi şi urzici şi şiroaie de-albine
  şi cînt de codroş.

  Te-arunci peste mine, un ţap iertător
  Încearcă să-ţi deie cu coarnele zbor
  Şi rîzi ca nebuna şi-ncepi să-mi arăţi
  De-a aşchii, şi bube, şi mici nedreptăţi
  că rîd de-am să mor.

  Te-aşezi lîngă mine pe patul de crin,
  Îţi dai cu ulciorul o gură de vin
  Şi-ncetul mă-neci în beţie şi buză
  Şi-mi dai a ta fustă şi-mi dai a ta bluză
  ş-al morţii suspin.

  Păi,
  zi-mi, măi copilă, de unde e vinul
  ce-mi mîngîie chinul
  şi-mi uită destinul,
  ce-mi seamînă-n pană cuvîntul şi zborul
  şi-mi spulberă norul
  şi-mi mîntuie dorul?

  Păi,
  prin munţii departe, ţări moarte, deşarte,
  centauri, balauri, şi crunţi minotauri,
  făcut într-o ţară cu pară-n vioară,
  cu zest şi căpşune, alune şi prune,
  cu dude, agude, prea dulcele rude,
  o mînă ţărînă, un strop de fîntînă,
  cam brad, şi cam zad, şi cam fluier nomad
  ş-a focului iad.

  Agale, te-mbraci cu subţirea ta ie,
  Cu fusta în fir de bumbac, străvezie,
  Îţi iei înapoi a ta buză şi gură
  Şi-mi leşi al tău vin şi cea cruntă arsură
  de visuri o mie.

MireasaText

blank

corner
Patimă

  Spune-mi secretul patimii,
  a zis.
  Eşti sigură că vrei să-l ştii?
  am zis.
  O căldură de inocenţă
  din ochii ei pînă la miezul pămîntului.
  Dacă nu eram sigură, te întrebam?
  a răspuns.
  Am continuat să-i caut ochii
  citind în ei adevărul, candoarea.
  Îi datoram un răspuns.

  Patima,
  este un vis neîmplinit,
  am răspuns.

  Filozofie sau fapt?
  Filozofia devine fapt, în funcţie de circumstanţe.
  Şi cînd rămîne filozofia filozofie?
  Cînd factorul uman rămîne insensibil, indiferent.
  Şi cînd sensibilitatea îşi face prezenţa, filozofia devine fapt?
  Nu numaidecît, filozofia poate devenii o altă filozofie.
  Baţi de-anconjuratelea. Care circumstanţe?
  Oricare. Un zîmbet. O atingere de mînă. Un liliac in floare.
  O poezie?
  O poezie este un rezultat. O poezie este un fapt.
  Care a fost filozofie?
  Care a fost creat de o filozofie ce a devenit fapt.
  Dragostea?
  Fapt.

  Ea a crezut una, eu i-am răspuns alta.
  Nimemea nu tăgăduia faptul. Ştiam. Amîndoi.

  O lună-mbrăcată cu straie de soare se pierde în balta uitată de ploaie
  Şi lasă reflecţii să-i cînte refrenuri cînd cad licuricii şiroaie, şiroaie,
  O faţă-nsetată de măduva serii şi-acoperă rîvna cu pete de sînge
  Cînd gînduri apuse răsar nechemate şi doru-i teribil în ochi i se frînge,

  Osîrdia crinului mişcă talazuri ce trag peste munţi a grădinii parfumuri
  Şi-n crîncenă luptă cu albii secate îşi seamînă soiul prin sterpele drumuri,
  O mînă pătrunde-ntre bluză şi piele, şi aţa plezneşte şi nasturii crapă
  Ş-un cîntec de înger se-mbracă în răget cînd gura de fiară la sînu-i s-adapă,

  Pădurea desminte a razelor bîrfă, precum că prin noapte se-mbată cu stele
  Şi-şi pierde onoarea cînd plopu-i dă mere şi tandra răchită îi dă micşunele,
  Un dinte separă o buză de vînă şi-nghite cel vuiet ce-n piept se ridică
  Cînd coapse-ncleştate se zbuciumă-n flăcări şi gură din gură iertare suplică,

  Un mac roagă coasa să-i taie tulpina şi-ncearcă spre taina luminii să zboare
  Trăieşte o clipă sublima-ncîntare, îşi cîntă iubirea şi-n praful ei moare,
  Pe corpuri rănite cu cruntă trezire s-aşterne o pulbere-n albe petale
  Iar mîinile sfîşie-a timpului scoarţă şi-ncearcă să-şi vindece visele goale.

  Mergeam, mînă în mînă.
  I-am cerut învoire. Mi-a dat.

  Vise neîmplinite?
  Patimă.
  Şi dacă visul se împlineşte, moare patima?
  Dacă visul se împlineşte, patima înfloreşte.
  Înflorirea este primul pas spre moarte.
  Fără înflorire nu există viaţă.
  Crezi în flori?
  În vise împlinite?
  În patimi înflorite.
  Nu. Bietele broaşte au să moară toate broaşte. Păi, cine ar săruta o broască?
  Eu.

  S-a întors spre mine şi m-a sărutat. Mi-a ţinut oglinda în faţă.
  Eram eu, cel din spatele sticlei argintate,
  pe capul meu zeci, şi mii, şi zeci de mii de litere şi diacritice
  şi semne de punctuaţie
  şi cuvinte şi propoziţii şi fraze... o coroană,
  mişunînd cu una şi mie stele, şi una şi mie petale.

  Am întins degetul şi i-am atins sînul.
  Focul i-a izbucnit din piept
  şi ne-a mistuit.

MireasaText

blank

corner
Normă

  Lasă soarele să toarne pară pe a tale forme
  Şi măsura s-o declare prin celeste stricte norme,
  Căutînd prin tribunale aşezate printre stele
  Declaraţia cerească între zori şi ghilimele.

  Zeii vor admite, sigur, dar zeiţele doar poate
  Răsfăţate cum sînt ele să mai vîre beţe-n roate,
  Dar mă las pe maistrul soare, pe cărarea lui cea lungă
  Să-i convingă, să-i mai ardă, să-i mai ungă pe la pungă,

  (Păi nici nu credea-i, fetiţo, că am inventat noi şperţul
  Sîngele economiei, cu finanţa şi comerţul,
  Păi ăşti mari şi tari din ceruri au găsit-o dinainte
  Şi ne-au dat-o moştenire şi la gene şi la minte).

  Las' să-ţi zic acum secretul despre care-i astă vorba,
  Las' o leacă polonicul, lasă varza, lasă ciorba,
  Şi te-aşeaz-acum, cuminte, pe genunchiul ăsta darnic
  Ş-am să-ţi zic tot adevărul, nu că sînt eu chiar zadarnic.

  Las' obrazul cum şi buza să s-apropie de-a mele,
  Ochiu-ţi las' să urmărească ce-ţi arăt eu între stele,
  Eu îs rudă cu ăst soare... nu acela, ăsta - fată,
  Şi i-am scris o poezie, ştii tu - cu a fost odată...

  Ş-a sa plată, i-am cerut eu, ca prin cele constelaţii
  Vezi?... acolo, mai la stînga, las' pe zei - descreieraţii!...
  Da, exact! o stea e, verde, încă una, şi figura
  Recunoşti?... Hei, stai fetiţo, lasă-mi mîna, lasă-mi gura!

  Poate, oameni buni, găsiţi voi că smintit oi fi, aiurea,
  Treaba voastră, căutaţi voi almanahul sau pădurea,
  În cel primu-i multă vervă - fenomen fără măsură!...
  În cel douălea, ei bine - eu cu mîndra-mi, gură-n gură.

MireasaText

blank

corner
Poveste

  Eram să deschid uşa restaurantului
  deodată, ţi-am văzut reflecţia,
  am lăsat uşa şi m-am întors ca un titirez eşuat
  uşa izbindu-se închisă în spatele meu
  geamurile zgîlţîindu-se... Ce faci ai...?
  Am rămas la ai, o fată mi-a zîmbit, m-a trecut
  şi a intrat înaintea mea.
  Nu, nu erai tu. Geamurile nu s-au spart. Dar puteam să jur că...

  M-am aşezat la masă, am comandat,
  am ciupit ici şi colo pe cînd colegul meu tot vorbea şi vorbea
  iar eu mă jucam cu furca cînd în salată, cînd în cartof,
  din cînd în cînd aruncînd priviri iscoditoare împrejur
  şi încercînd să pătrund colţurile mai întunecate,
  păi, poate că... păi poate că ce?
  Ce ai face tu aici
  pe aceiaşi stradă, în acelaşi restaurant, mii de kilometri departe
  de strada ta,
  de restaurantul tău? De colţul unde ţi-am luat mîna.
  De celălalt, unde ţi-am lăsat-o.

  Înapoi. Camera de hotel goală, m-am uitat şi în dulap,
  chiar şi în saltare. Omul nu ştie de unde sare iepurele,
  sau zîmbetul.
  Nu am găsit nici un iepure. Nici zîmbet.
  Trebuia să accept - nu erai aici, aşa că da? Sau - aşa că nu?
  Am încercat totuşi încă o dată dulapul, cealaltă uşă. Degeaba.
  M-am dezbrăcat.
  Cu chiu cu vai mi-am spălat dinţii, nu,
  nu erai nici în tubul cu pastă de dinţi.
  Am intrat sub covertură şi nu am închis lumina. Superstiţii.

  Ai ridicat cealaltă parte a coverturii
  şi ai alunecat pe cearşaf pînă ai ajuns la mine
  pielea ta umedă, răcoroasă, mirosind a trandafir sălbatic,
  ochii închişi.
  Şi totuşi, eşti aici, am răsuflat uşurat
  trecînd braţul sub umerii tăi şi strîngîndu-te la mine,
  mă temeam să îţi sfărîm spinarea, aşa de tare te strîngeam.
  Şi de unde ai venit, fetiţo? ţi-am sărutat ochii închişi.
  I-ai deschis, un verde dogoritor ce-mi povestea adevăruri ştiute
  lăsa să se întrevadă cel zîmbet, ce atîta l-am căutat.
  Păi, de aici, mi-ai răspuns,
  degetul tău atingîndu-mi fruntea.
  Pe urmă ai închis iarăşi ochii, te-ai îngrămădit în mine,
  şi ai adormit. Nu am vrut să adorm, neîncumetîndu-mă să pierd zîmbetul
  care îl mai păstrai.

  Am adormit.
  M-am trezit, şi m-am uitat la patul de lîngă mine, gol.
  Ai dormit noaptea trecută în el?...
  cearşaful boţit, perna strivită... m-am uitat în dulap...
  M-am spălat, îmbrăcat,
  colegul mă aştepta la masa de dimineaţă cu o poveste,
  clientul mă aştepta la uşă cu o altă poveste,
  nimeni nu voia să asculte povestea mea. Nici că voiam eu să le-o zic.
  Nici că era poveste.

MireasaText

blank

corner
floarea

  spune-mi, răspunde-mi, cîntă-mi
  ce floare zace în pîntecul tău
  aşteptînd noaptea
  înainte de a-şi deschide petalele
  şi ochii
  pentru a se răsfăţa în lumina
  celei luni personale
  a ei,

  înainte de a lăsa picioarele a-i atinge pămîntul
  şi degetele picioarelor a se întinde
  şi muşchii gleznelor a se oţeli
  şi în paşi eleganţi de antilopă
  a sări peste geam
  peste vale
  peste mare
  în soare,

  înainte de a se întoarce
  cu mîhnire în suflet
  şi a-şi închide iarăşi
  petalele, ochii, genunchii şi mîinile
  aşteptînd
  noaptea ce ar trebui iar să vie,

  şi dacă noaptea nu va să vie...
  a plînge?

  lasă-mă
  să îi văd dansul
  să îi urmăresc pasul
  să o văd cum cade în soare... sau o fi soarele căzînd în ea?

  lasă-mă
  să o numesc...
  o fi nufăr? o fi liliac? o fi crin? o fi stînjenel? o fi?...
  şi pîntecul ţi s-a deschis
  şi floarea mi-a oferit o petală
  înainte de a cădea iar în iubitul ei soare.

  dar, zi-mi,
  dacă îmi va oferi o petală în fiecare noapte
  i se vor termina petalele
  şi va muri...

  şi pîntecul ţi s-a deschis a doua noapte
  şi floarea iar mi-a oferit o petală
  şi înainte de a cădea în soare mi-a şoptit...
  nu voi muri niciodată
  fiindcă tu vei fi acolo, pe veci,
  cîntîndu-mi petalele înapoi pe tulpină...

  şi înainte de a cădea în soare mi s-a oprit pe gură.
  şi a căzut în soare.

MireasaText

blank

corner
de-a v-aţi iubitelea

  cinci degete subţiri şi lungi
  prin nasturi se-nfiltrează
  şi pe a pieptului meu cîmp
  cu zîmbet eşuează.

  păi ale tale sînt mai mici,
  îmi zici, puţin mirată
  trăgînd un sfîrc de două ori
  ş-apoi... încă o dată.

  pe urmă treci prin cîrlionţi –
  a pieptului podoabă,
  parcă-i mătase... şi te-ntorci
  l-a sfîrcului meu boabă.

  şi cîte coaste ai? mă-ntrebi
  trecînd prin cele dealuri
  cu degetele, făurind
  frisoane valuri, valuri.

  încerci să treci mai jos... aici,
  cusut ai fost la mamă,

  mă dezgoleşti şi mă săruţi
  că uit şi cum mă chiamă.

  cam cum cămaşa mi-a căzut?...
  sau s-o fi rupt, săraca
  cînd mii furnici sub piele-mi fug
  că-ncep să-mi uit soroaca.

  mai jos? întîi mai sus. zîmbeşti
  şi bluza-ţi se destramă,
  a tale sînt mai mari, e drept,
  şi gust-a dulce poamă.

  acum? mai jos? am încotro?
  şi catarama-mi cade
  şi fusta-ţi zboară peste cap
  şi-n ochi un drac îţi şade.

  mai jos, mai sus, şi peste tot...
  şi buzele se-ncheagă
  cînd coastele se împletesc
  tu aur, eu teleagă,

  te port, mă porţi, te duc, mă duci,
  ne învîrtim la vale
  şi pulpe-n pulpe se izbesc
  şi coapse-n muşchi şi şale,

  cădem în iazu-mpăunat
  cu papură şi nuferi
  şi rîsu-ţi bate apa-n foc,
  şi-n rîsu-ţi ştiu că suferi.

  se dezlipeşte corp de corp,
  se-mbracă pielea-n haină,
  dar ştim... de-a v-aţi iubirii joc,
  şi-a adevăru-i taină.

MireasaText

blank

corner
Al Cincilea

  Cînd pămîntul va cade în soare
  toată poezia asta va arde, i-am zis.
  Ea arde deja, mi-a răspuns.

  I-am luat mîna
  şi i-am dus arătătorul la gură, nu ca să îl sărut.
  Pe urmă i l-am apropiat de nas,
  miroşi? am întrebat-o.
  Ce trebuie să miros?
  Carne arsă, i-am răspuns
  privind pata roşie pe vîrful arătătorului
  şi simţind usturimea pe buză.

  Mi-a luat mîna
  şi mi-a dus arătătorul între sîni,
  şi pielea împrejur a început să fîşîie
  şi o ploaie a început să cadă afară din carne
  izbindu-se de zidul impenetrabil al pielii,
  pe urmă mi l-a apropiat de nas,
  miroşi? m-a întrebat.
  Ce trebuie să miros?
  Dragoste, mi-a răspuns,
  sărutîndu-mi degetul scîlciat.

  I-am luat mîna
  am rupt cămaşa şi i-am pus arătătorul în dreptul inimii
  lăsîndu-l să dea tîrcoale cîntului şi vijeliei,
  l-a apropiat singură de nas
  pielea cojită ce cădea de pe vîrful degetului neîmpiedicînd-o să zîmbească...
  miroşi? am întrebat-o.
  Ce trebuie să miros?
  Poezie, i-am răspuns, acceptînd pe inimă pomada de petale
  umezită cu apă de pîrîu şi miere de flori sălbatice.

  Mi-a luat mîna
  mi-a pus-o pe piept
  şi a tras-o în jos pînă ce i-a dezvelit sînul
  pe urmă mi-a pus arătătorul pe sfîrc
  dinţii încleştîndu-i-se cînd flăcări mistuitoare
  s-au lipit cu lăcomie de piele, pătrunzînd în carne, pătrunzînd în suflet,
  nu s-a îndurat pînă tîrziu să se despartă de chin
  şi atunci mi-a apropiat ce a rămas din degetul meu
  de nas...
  miroşi? m-a întrebat.
  Ce trebuie să miros?
  Viaţă.

  Pămîntul a căzut în soare,
  mii de milenii înainte ce ignoranţa astronomilor prezicea,
  şi nici că ne miram
  cum se făcea că mai existau privighetori
  în văpaie.

MireasaText

blank

corner
Cărbune

  Se-nchide şi uşa, se-nchide şi geamul,
  se sparge ş-ulciorul, se-nfundă şi ceamul,
  un vifor începe a bate sub ceaţă
  şi trage în iarnă sămînţa şi neamul,
  desfătul adoarme, şi patima-ngheaţă.

  În nori de cenuşă bătrînul cărbune
  cu inima-n zdrenţe scînteia-şi supune,
  deodată... o briză din buze răsare
  şi moartea în ochiul lui roşu apune
  cînd gura-i deschisă stîrneşte un soare.

  Şi focul se-mbată cu versuri o mie
  ş-aprinde cerneala pe munţi de hîrtie,
  văpaie cumplită în piept se porneşte
  şi varsă lumină în lunca pustie
  ce-n inimi a salciei foşnet cerşeşte.

  Nu-nchide cea buză, măreaţă domniţă,
  şi lasă răsuflul din tandra-ţi lacriţă
  să-mi biruie timpul, şi-a mea fericire
  să-ţi semene-n păr şi-n cîmpii romaniţă
  şi-n vis să-ţi şoptească poveşti de iubire.

MireasaText

blank

corner
Simţuri

  Cinci.
  Ce sărăcie.
  Ar trebui cincizeci,
  poate cinci sute chiar
  să te descriu, să te absorb,
  să îţi fac dreptate în visele mele
  atît de limitate în culoare
  şi grai.

  Ar trebui unul pentru fiecare geană,
  unul pentru fiecare geamăt
  şi muşchi
  încordîndu-se, zvîrcolindu-se
  cînd te pierzi în cearşaf-alb şi în abis-adînc
  şi zeii îţi fură momente de viaţă
  dăruindu-ţi înapoi momente de veşnicie.

  Unul pentru fiecare deget, unul pentru fiecare genunchi, fiecare cicatrice
  fie zgîrietură, fie arsătură,
  fie ţeapă de albină sau muşcătură de cîine sau muşcătură de om
  sau pasiune,
  ştii tu ce adîncă poate fi o rană de pasiune?

  Am trecut deja cinci sute. Atunci poate
  cinci mii?
  Pentru cîrlionţii publici şi intimi?
  Pentru dinţii ce-i văd şi ce nu-i văd şi cei ce vreau să-i simt?
  Pentru vîrful de limbă ce se plimbă de jos în sus pe conul de îngheţată
  şi pe urmă de sus în jos,
  pentru ce se ascunde după gene şi sub sprîncene,
  pentru vorbă necunoscută, pentru rîs nevăzut, gînd neştiut...

  Cinci.
  Ce sărăcie de simţuri
  pentru aşa bogăţie
  de tu.

MireasaText

blank

corner
Reality Test

  Văd.
  Da. Buzele cam subţirele,
  ca petalele de mac rostogolite în jurul tulpinei de lalea
  lipite cu zeamă de vişine abia culese.
  Da. Dinţii cam nerînduiţi,
  ca diamantele brute abia săpate
  căzute între petalele uscate a gurii de mină
  înainte ca virginitatea să le fi atinsă de unealtă şi om şi ochi avar.
  Da. Sînii cam mici,
  ca merele abia ieşite din petale
  albinele roind încă în jurul lor şi fluturii roind în jurul albinelor
  şi soarele roind în jurul fluturilor cu un curcubeu pe zi senină.

  Da, sigur. Sigur că Julia (Roberts) are buze mai pline,
  şi Claudia (Schiffer) are dinţi perfecţi
  şi Gina (Lollobrigida) are sîni de ar delecta un sultan.
  Da, sigur.
  Dar ea, doamne dumnezeule, ce frumoasă ea.

  Ce am zis cînd, deodată, a izbucnit în rîs?
  Ar fi văzut ea că eram sau să mă arunc sub tramvai
  sau să mă dau cu capul de un tei
  cînd a rîs şi mi-a arătat lumina unui univers
  care nici nu există
  căutat de filozofi dar găsit de poeţi, de un poet,
  eu?

  Ce a zis, sau nu a zis, sau a clipit
  că m-am înecat cu băutura uitînd şi să actionez muşchii pieptului
  şi să schimb poarta gîtului
  şi să chem plămînii la răspundere?
  Ar fi văzut ea că pe cînd ea se îngrijora că poate voi muri
  eu mă bucuram că poate voi muri
  la pieptul ei?

  Ce frumoasă, doamne dumnezeule, ce frumoasă,
  ca o floare încă în boboc
  ca o doină încă în fluier
  ca o femeie încă în fetiţă.

  Caut o scară.
  Dacă găsesc una potrivită, pentru că toate sînt prea scurte,
  te duc în lună.
  Ştiu, se zice că nu este aer acolo,
  cine are nevoie de aer -
  tu îţi umpli plămînii aici, eu îmi umplu plămînii aici
  şi acolo ne ţinem gură în gură respirînd unul din plămînii celuilalt,
  ce sistem... ermetic, perfect.
  Caut un copac.
  Dacă gasesc unul potrivit, pentru că toţi sînt prea mari,
  îţi mătur cu coroana lui drumul.
  Ştiu, toamna o să trebuie să mătur şi frunzele ce-i vor cade
  şi iarna o să mă războiesc cu zăpada prin crengi,
  dar primăvara o să-ţi umplu drumul cu boboci, şi flori, şi petale, şi privighetori
  şi vara cu mere, şi pere, şi zarzăre, şi cireşe, şi zmeură...
  da, ştiu, zmeura nu creşte în copaci, în copacul meu ea va creşte
  pentru tine.
  Caut o poezie.
  Nu găsesc.
  Ştiu, toate sînt insipide, serbede, spălăcite. Caut o poezie.
  Dacă găsesc una potrivită pentru că toate sînt... hei, dar mă repet... o fi ora tîrzie?...
  dacă găsesc una potrivită ţi-o ofer.
  Ca să ştii ce frumoasă eşti.
  Şi ce

MireasaText

blank

corner
Nimfă

  Omătul ce cade pe-a minţii coclauri
  S-aşterne cu calm peste lei şi balauri,
  Privesc la cea nimfă-n aramă străluce
  Ce-n taine cusute cu aur mă duce
  Şi vise trecute prin foc îmi aduce.

  Frumoasă ca fumul ce-mi ustură ochii,
  Ca sînul ce doarme în ruptele-i rochii,
  Frumoasă ca cuibul de mierlă-n răchită,
  Ca coama de iapă în vînt risipită
  Cînd moare secara sub mîndra-i copită.

  Cu-n deget îi scriu printre umeri un cîntec,
  Cu altu-i răsfir cîrlionţii sub pîntec,
  Cu mîna fugită de-a gurii cetate
  Îi semîn pe pleoape petale uscate
  Din vastul argint al selenei furate.

  Nu trece din lume, frumoasă stafie
  Aşteaptă ca brazii pe stînci să învie,
  Ca dunele sterpe să deie în floare
  Şi mîndrul pegas înspre lună să zboare
  Cînd ochii deschizi şi aprinzi al tău soare.

  Şi pe urmă?

  Rămîi, pe-a mea lume de-a pururi stăpînă,
  Deschide-a ta gură, deschide-a ta mînă,
  În carne să-ţi cos corcoduşe mărunte,
  Cu struguri striviţi să pictez a ta frunte,
  La glezne să-ţi leg nuieluşe cărunte.

  Şi pe urmă?

  De fiece dată cînd lună dă, nouă,
  Te-oi duce în patul de frunză şi rouă
  Să pierdem a dracului date vestminte
  Şi-n freamăt de tulbure lavă fierbinte
  Să ardem ca iadul în corp şi în minte.

  Îmi iei mîna-n mînă, îmi iei gura-n gură,
  Îmi calci peste dinţi cu a limbii trăsură,
  Îmi dai buze coapte ş-apoi măcinate
  Cu sînul întreg ş-a ta coapsă jumate
  Şi ore de viaţă... din viaţă furate.

MireasaText

blank

corner
Mincinos

  Păi cine ţi-a spus
  că ai ochiul frumos?
  Mincinos.
  Neghiob, fără minte
  şi lipsit de cuvinte,
  O cioară amară
  ce-n seară de vară
  nu ştie decît cîrîit de ocară,
  O capră bătrînă
  nătîngă şi spînă
  ce behăie-n dor după caş şi smîntînă,
  Un vierme-ameţit
  cinstit dar ciuntit
  jumate în cioară, jumate smintit,

  Păi, că ai sub pleopă...
  Un codru adînc ce s-adapă în soare
  şi-mbată cu cîntec de privighetoare,
  cu tainic verziş printre mîndri stejari
  şi vuiet sălbatic de mii lăutari,
  un lac ce sclipeşte cînd salcia-l iartă
  şi fruntea-i sărută cu frunza ei moartă,

  Păi, că ai sub sprînceană...
  Un munte în brad ce se-mbracă-n smaralde
  cînd ursele nopţii pornesc să se scalde,
  izvoare în susur cu perle sărate
  prin albii-mpistrite cu vii nestemate,
  vacarm de cascade cu doină şi floare
  ce jupuie-n suflet cînd liniştea moare,

  Păi cine ţi-a spus
  că ai ochiul frumos?
  Ticălos.
  Că-i vrajă, şi-i farmec,
  în cele abisuri
  o inimă cade, şi moare în visuri.

MireasaText

blank

corner
Variaţii În Asfalt

  Mergeam
  unul lîngă altul,
  pantofii tăi făceau clic clic clic
  ai mei clac clac clac,
  erau autobuze şi taxiuri şi oameni gălăgioşi
  tot ce auzeam era clic clac clic clac...

  Mi-ai luat degetul în mînă,
  nu mîna, doar degetul
  într-un act de posesiune instinctiv, justificat,
  dacă îmi luai tot corpul nu ar fi fost aşa de semnificativ
  ca degetul,
  nici nu am îndrăznit să mă uit în direcţia ta,
  frica să mă trezesc din vis - copleşitoare.

  Te-ai oprit un moment, te-ai aplecat să-ţi scoţi pantofii
  şi ai continuat desculţă,
  asfaltul schimbîndu-se sub paşii tăi în iarbă, în scoici, în furnici...
  m-am uitat în spate şi iarba, scoicile, furnicile
  se transformau înapoi în asfalt.
  Cum faci asta? am întrebat, uitîndu-mă iar înapoi
  şi nimerind cu capul într-un stîlp.
  Nu s-a îndoit, era de fier, chiar dacă era ruginit. Şi eram vaccinat.
  Ai rîs.
  Dă-ţi jos pantofii, mi-ai zis.
  Nu m-ai întrebat dacă mă doare, nu trebuia,
  cum puteam să simt altceva decît pur extaz
  uitîndu-mă la tine. Mi-am dat jos pantofii,
  am legat şireturile, şi i-am luat în mîna dreaptă,
  i-am luat şi pe ai tăi, liberîndu-ţi mîna să ţii doar floarea care ţi-am dat-o.
  Ţi-am întins degetul şi tu l-ai luat iar în dreapta ta.
  Ai avut dreptate, asfaltul devenea iarbă sub tălpi.
  Cum se face că ceilalţi nu? am întrebat.
  Ceilalţi nu visează dragoste, ai răspuns,
  sărind peste o furnică care trăgea o bomboană uriaşă după ea.
  Am sărit şi eu, să nu rămîn în urmă.
  Pe urmă am început să sărim amîndoi.
  Lumea ne crede ţapi, am oferit o explicaţie la privirile ciudate.
  Lumea nu ştie, ai răspuns
  şi te-ai oprit să te uiţi în ochii mei, topindu-mă în cea iarbă vrăjită.
  Tu ştii, nu-i aşa? am întrebat.
  Ştiu, mi-ai răspuns.

  Am vrut să-ţi las degetul,
  ai refuzat, zicînd că am nevoie de el
  ca să scriu. Nu aveam nevoie,
  era doar degetul stîng. Era o scuză
  ca să nu îl iei.
  Sau poate
  ca să ai ce să ţii data viitoare...
  O să fie o dată viitoare, nu? am întrebat.
  M-ai îmbrăţişat, geanta ta între noi,
  aşi fi preferat rochia, aşi fi preferat nimica,
  pe urmă ai fugit clic clic clic... de ce ţi-ai pus pantofii?
  Nu mi i-am pus şi am început să merg înapoi,
  asfaltul doar asfalt,
  nu iarbă, nu scoici, nu furnici.
  Îmi inchipui că farmecul lucrează doar cu tine.
  Ştiu, că farmecul lucrează doar cu tine.

  M-am încălţat, mi-am lăsat şireturile dezlegate
  sperînd să cad şi să am o scuză să te chem înapoi.
  Nu am căzut, doar o cioară a crezut că şiretul era un vierme
  şi a început să tragă de el.
  Am aşteptat la semafor pînă ce biata cioară s-a dat păgubaşă,
  şi i-am aruncat un biscuit ca să nu moară de inimă frîntă.
  Ca mine.

MireasaText

blank

corner
Al Patrulea

  Te-ai aşezat pe piatra prăfuită fără nici măcar să sufli praful
  de parcă ar fi fost tronul împărăţiei
  şi tu împărăteasa,
  şi ce eleganţă,
  ce zîmbet...

  Te-ai aşezat pe scîndura cojită cu cuie ruginite
  de parcă ţi s-ar fi oferit eterna tinereţe
  numai să te aşezi,
  si ce naturaleţe,
  ce zîmbet...

  Te-ai aşezat pe iarba umedă
  de parcă ai fost în paradisul primordial
  cu mărul... nu, cu pepenele în mînă,
  şi ce nonşalanţă,
  ce zîmbet...

  Ce n-aş fi dat
  să fiu eu piatra şi să mă topesc sub greutatea ta
  să îţi ofer împărăţia
  şi să-mi păstrez mie praful
  numai să mă atingi,
  Ce n-aş fi dat
  să fiu eu scîndura şi să mă aprind cînd îmi netezeşti aşchiile
  să îţi ofer eterna tinereţe
  şi să-mi păstrez mie rugina şi cenuşa
  numai să mă atingi,
  Ce n-aş fi dat
  să fiu eu iarba şi să mă usuc cînd mă calci şi mă rupi şi mă zdrobeşti
  să îţi ofer paradisul
  şi să-mi păstrez mie sîmburii şi cojile şi merele muşcate
  numai să mă atingi.

  Dacă ţi-aş da ochii mei să te vezi
  te-ai îndrăgosti de tine
  şi ai dori
  să te atingi.

  Prefer să-i păstrez
  eu.

MireasaText

blank

corner
Buchet

  Să te prind cu o mînă de mijloc, una singură
  vîrf de deget închizîndu-se cu vîrf de deget in jurul taliei tale
  tu, buchetul de flori
  şi mîinile tale stînjeneii cei topiţi în lacrimă,
  şi ochii tăi bobocii cei de pansea catifelată acoperiţi de cei licurici
  veniţi să bea elixirul verde de sub pleoape,
  şi buzele tale macii cei măcinaţi de dorul celui sărut
  ce îţi zmulge visele din ţara somnului şi îţi zdrobeşte pieptul
  cu miile lui de fluturi nerăbdători,
  şi piciorele tale
  tulpinele cele firave
  abia aşteptînd
  vinul.

  Să încep să îţi rup petalele, cu cealaltă mînă
  şi să repet, cu frica în inimă – mă iubeşte – nu mă iubeşte – mă iubeşte – nu...
  întîi cerceii,
  pe urmă nasturii,
  pe urmă panglicile, dantelele, mătasele...
  pînă ce rămîne în mîna mea doar buchetul despuiat
  pielea, şi carnea sub piele, şi oasele şi muşchii pe oase şi vinele în muşchi
  şi sînii tăi şi sînii tăi şi sînii tăi
  cînd iţi tai tulpinele
  şi le hrănesc cu vin de mere pădureţe
  dus pe vîrfuri de aripă de cei fluturi nerăbdători
  ai sărutului
  meu.

  Să privesc, vrăjit, la arta care eşti tu
  cînd, sfioasă, încerci să-ţi acoperi sînii
  şi mă întrebi cu mirare – dar liliacii tăi iubiţi şi crinii tăi iubiţi
  unde sînt ei în povestea mea
  şi a ta
  şi a noastră?

  Să îţi descopăr sînii din nou, şi să chem iarăşi fluturii
  să te poarte încetinel pînă la iazul liniştit
  să te oglindeşti în apă... ce vezi? să te întreb,
  ştiind că vezi liliacii mei iubiţi
  şi crinii mei iubiţi
  şi tu.

MireasaText

blank

corner
Dor

  Tresari,
  Ce te-a trezit? Ar fi
  Cel sunet dulce de cobzari
  Cînd coardele de dor se rup în ochii tăi frumoşi şi mari?

  Sau clopotul bătrîn şi spîn ce-n veacuri lungi s-a spînzurat
  Cînd doamna miezului de crin la miez de noapte l-a lăsat
  Şi-n pumn de fier se bate-n piept să-şi uite chinul, în zadar
  Cînd noaptea cade-n cîmp de crini şi-n dor el moare iar, şi iar?

  Sau, poate-al viforului plîns uitat în mare de stejar
  Cînd soarele s-a răsturnat cu carul plin de aprig jar,
  Ş-a lui mireasă-n alb de fulg prin viorele s-a topit
  Şi geme viforul pe veci în ghiara unui dor cumplit?

  Sau poate mormăit de munte, de-a sa floare părăsit
  Muge sufletu-i în noapte, obosit şi răguşit
  Lasă stînca-i să se farme şi-mbătat cu fluturi morţi
  Lasă dorul să îl tragă prin a iadului vechi porţi?

  Şopteşti,
  Fiindcă recunoşti
  Cea adiere ca-n poveşti,
  A mea e vocea, vis şi dor, al meu... cel sîn ce dezveşteşti.

MireasaText

blank

corner
Flămînzi

  Te-am lăsat să bei opera, să te îmbeţi cu ea,
  şi eu te-am băut pe tine, m-am îmbătat cu tine.
  Tu, cu urechile,
  eu, cu ochii.
  Noi,
  eram noi chiar aşa de flămînzi
  de operă, de frumuseţe,
  de celălalt?

  Mă ierţi
  că nu te-m cunoscut
  cînd trebuia,
  că nu m-am născut
  cînd trebuia,
  că trebuia să ştiu
  şi n-am ştiut?

  De cînd sălăşuieste inima în mînă? m-ai întrebat
  luîndu-mă de mînă.
  Inima este oriunde mă atingi, ţi-am răspuns.
  Şi oriunde tu mă atingi?
  Este dragoste, ţi-am răspuns.

  Am terminat să vedem opera?
  Nu mai ştiu.
  Prea eram noi flămînzi
  de noi.

MireasaText

blank

corner
Duzini

  Dacă dorul
  ar fi măsurat în metri
  dorul de tine ar fi făcut ocolul pămîntului
  de douăşpe ori.

  Dacă dorinţa
  de a te săruta ar deveni nevoie
  aş fi murit
  douăşpatru de ori.

  Dacă dracul
  mi-ar fi dat un diamant de treizeşase carate
  l-aş fi schimbat pentru a auzi
  de treizeşase ori
  un singur cuvînt de o singură silabă.

  Dacă darul
  a te atinge mi-ar fi fost oferit, condiţionat a te uita,
  l-aş fi refuzat
  patruşopt de ori.

  Şi şaizeci de ori?
  Ce s-ar fi întîmplat de şaizeci de ori?

  Şaizeci de ori te-am aşteptat.
  Mi s-au terminat duzinile.
  Îmi rămîne numai veşnicia.

MireasaText

blank

corner
Poţi?

  Poţi să-mi zici? mi-ai zis,

  şi ţi-am zis într-un fel
  şi altul, şi o mie de astea şi de altele,
  şi multe alte mii ce aşteaptă
  să îţi fie zise.

  Poţi să mă vezi? mi-ai zis,

  şi te-am văzut cu şi fără
  şi îmbrăcată în rouă
  şi dezbrăcată în rouă
  şi îmbrăcată în floare
  şi dezbrăcată în floare
  şi îmbrăcată în braţele mele.

  Poţi să mă atingi? mi-ai zis,

  şi nu am îndrăznit
  pînă ce mi-ai luat mîna
  şi ai îndrăznit.

MireasaText

blank

corner
Aprins, Variaţii

  Spune-mi, mi-ai zis,

  şi ţi-am spus basme
  unde balaurii se încolăcesc la picioarele tale
  asteptînd să-i călăreşti
  în inima muntelui spîn,
  unde armăsarii îşi îmbracă pintenii în cioburi de sticlă verde
  şi-n sîmburi de vişină neagră
  chemîndu-ţi piciorul să li se înfingă în coaste
  ca împreună să distrugeţi inima soarelui,
  unde zmeii adună meşterii lăutari într-o mare de lăute sparte
  să împletească din coardele lor un leagăn
  pe care să te culci şi să te legeni
  în cele melodii care îmi sfarmă pieptul
  şi dezleagă toate nodurile
  care îmi duc la inimă.

  Priveşte-mă, mi-ai zis,

  şi te-am privit nepăsător că mă orbeşti
  căutînd femeia şi găsind visul
  căutînd visul şi găsind femeia.

  Atinge-mă, mi-ai zis,

  şi cînd iarna în şaizeci arcane m-a prins
  şi-n pieptul meu veşted un munte a nins
  şi viaţa în vîrfuri de deget s-a stins
  te-am atins...
  ş-o flacără verde pe buză m-a lins
  şi-n cîmp de uitate senzaţii m-a-mpins
  şi-n dor de nebună iubire cuprins
  m-am aprins.

MireasaText

blank

corner
Picioru-ţi

  Picioru-ţi desculţ se desfată-n livezi
  Prin maci veştejiţi hoinăreşte,
  La sfat cu omizi şi cu greieri obezi
  Ce degetu-n drum întîlneşte.

  De unde cea rouă pe frunză de crin
  Ce lasă în urmă a dragostei chin?

  Ca toamna ce-adună oftări în cămări
  Picioru-ţi prin iazuri se plimbă
  Ş-adună la gleznă lumina din zări
  Şi clipot de unde pe limbă.

  De unde se naşte a visului vin
  Şi care-i a vinului vis şi destin?

  O trîmbă sărată s-abate pe drum
  Stejarii şi brazii omoară,
  Picioru-ţi o-mbată cu-a verii parfum
  Şi-n praf de argint o doboară.

  De unde lumina la care se-nchin
  A serilor lună ş-a rozelor spin?

  Împingi a mea poartă cu şold jucăuş,
  Cu mîna îmi intri-n cămaşă,
  Mă tragi după tine pe alb dălnăuş
  Picioru-ţi în gura-mi cireaşă.

  De unde venit-a al rimei suspin
  Ce varsă săruturi în conuri de pin?

MireasaText

blank

corner
Al Treilea

  Nimica nu-i dulce
  la tine.

  Lacrima e sărată,
  am încercat să îngheţ un pahar întreg cu ea
  şi să o ling de pe băţ
  ca o îngheţată,
  am adăugat căpşuni tăiate şi fragi zdrobiţi - tot sărată a rămas.

  Sudoarea,
  e sărată şi ea.
  Cînd soarele îţi înveleşte corpul cu căldură
  şi ţi-l dezveleşte cu lumină
  amîndouă întrecîndu-se să-ţi obţină favorurile,
  strecurate prin fir de pînză
  şi în colţuri de carne
  şi adînc în peşteri adormite după
  şi înainte
  ca focul să le consume,
  şi sudoarea îţi curge printre sîni şi printre pulpe
  şi sărată-i ca marea
  şi clocotindă ca inima crăpată
  a pămîntului.

  Sîngele,
  care ţi l-am supt şi din deget mic
  şi din deget gros
  şi din degetul piciorului,
  o saramură plină de chimicale şi globule şi cristale
  că pînă şi heringii o refuză
  ca casă.

  Ce a mai rămas?
  Buzele?
  umezite cu vîrf de limbă
  şi cu picături de salivă
  uitate prin dinţi şi prin plămîni şi prin suspine?
  Am privit cum paharul ţi-a părăsit gura,
  s-a aşezat pe masă,
  am aşteptat şi în acea clipă cînd tocmai te uitai, zîmbitoare, pe geam,
  am şters gura paharului cu arătătorul
  şi l-am pus în gura mea.
  Ţi-ai intors privirea. Ştiai?
  Ai aşteptat, tot zîmbind mai departe,
  ştiind că dinţii mi se vor topi
  şi stomacul mi se va mistui
  în acel ocean de zahăr şi miere şi must de strugur sălbatic,
  ştiind că ochii mi se vor închide
  păstrînd in spatele lacătului pleoapelor
  o viziune...
  a mele guri fluture
  sorbind nectarul
  din a tale guri
  floare.

MireasaText

blank

corner
Sfîrleze

  Am închis ochii,
  să te văd mai bine nu cum mama te-a născut
  ci cum soarele te-a mîngăiat,
  bronzul vopsit direct pe o carne în freamăt,
  pe un muşchi ce aşteaptă în catifea
  momentul de oţel,
  pe vîrfuri de degete ce se înfing in soare
  să-i sugrume afrontul
  şi să-i cerşească focul
  şi să-i călăuzească privirea peste cele meleaguri acoperite
  de vise neprihănite.

  Îţi trag degetele înapoi
  le duc, unde au să mi se înfingă în spate în loc de soare,
  ca stilete însetate ce-şi caută sorginte de sînge
  în obîrşie de om
  şi găsesc rădăcini pline cu fărîmătură de cuvinte plutind într-o sevă de clocot
  şi mere pădureţe muşcate în patimă.

  Pătrund în tine încordat, buimăcit, vrăjit,
  căutînd izvorul vieţii
  şi găsind un jărăgai primordial ce se strînge în jurul meu ca un pumn
  şi o moarte nu se poate mai dulce.

  Am deschis ochii
  să-mi trag corpul afară din caznă şi mintea dincolo de neguri,
  păianjenii depănîndu-şi înapoi firul în ghem
  şi palma căutînu-ţi urmele pe cearşaful gol
  de lîngă mine...
  mă cauţi?...
  întreabă o voce ieşită din basm
  şi o icoană vie îşi scutură roua peste mine
  şi îmi cade năvală
  peste piept, peste corp, peste viaţă.
  Am vrut să răspund, dar nici nu era interesată în răspunsul meu
  împărţindu-mi corpul în mii de sfîrleze
  ce s-au împrăştiat pe pat
  încercînd să evadeze din cea gură ce tot scuipa vîlvătaie
  şi şoapte de iubire.

MireasaText

blank

corner
Anotimpuri

  Zi-mi, de unde vine cioara
  Cînd s-aprinde primăvara,
  Printre ramuri se piteşte,
  Ciocîrlia urmăreşte
  şi o dragoste cumplită arde-n pieptu-i, inimioara
  i-o zdrobeşte.

  Strecoară-te printre oglinzi şi lasă-ţi urma-n rumeguş
  Pîn-ce găseşti, la mal de vis, o pană neagră-n alb culcuş,
  Vars-acuarela dintr-un sîn într-un caliciu alb de crin
  Să cînte-al vieţii-albastru dor, şi al iubirii roşu chin.

  Spune-mi, cine-mbată luna
  Că zîmbeşte-ntotdeauna,
  Cine-o duce-n seri de vară
  Printre strune de vioară
  unde-o mînă magistrală de arcuş ţigan, cununa
  i-o-nfioară.

  Cînd lacrima-n nisipul cald îşi pierde-a vieţii bătălii
  Plecată din al tău ocean spre pajişti sterpe şi pustii
  S-adună luna-n al tău ochi şi-ţi seamănă un dulce cînt
  Iar geana-ţi fură cu-al său vers ş-o-mbracă-n farmec de cuvînt.

  Povesteşte-mi nopţi o sută
  Cea legendă neştiută,
  Frunza ce visează-n soare
  Braţ iubit s-o înconjoare
  de pămînt, dar cînd - prin toamnă - cu pămîntul se sărută
  frunza moare.

  Treci de cu noapte-n codrul gol şi culcă-te prin rădăcini,
  Acoperă-te-n foşnet viu de frunze galbene şi spini,
  Ascultă cum se căinează în vaiere născute-n foc
  Ş-a lor cenuşă pe-al tău corp se desenează-n busuioc.

  Cîntă-mi despre cea mîhnire
  Care zace-n amintire
  Cînd prin ceaţa îngheţată
  Trece-o iarnă înarmată
  ani mulţime, cu cruzime ea zdrobeşte-acea iubire
  fermecată.

  Plec din miazăziua vieţii, cum o fac mereu poeţii,
  Schimb şi ritmul, schimb şi rima, îmi asum pe veacuri crima
  De-a gîndi în primăvară fie toamnă, iarnă, vară,
  De a mîzgăli-n cerneală - cu virgină îndrăzneală -
  Şi ureche, şi hîrtie, a cîntării obîrşie
  S-o depun într-un mănunchi
  Pe al tău genunchi,
  Iar mie
  Să îmi zic, fără să ştii,
  Că şi inima-n fîşii
  Tot pe-al tău genunchi, mănunchi
  Am s-o las să zacă-n strofe printre maci şi ciocîrlii.

MireasaText

blank

corner
Ambasadoare

  I-au trebuit trei luni pînă ce a reuşit să pronunţe primul ei cuvînt: “salam”. Trebuia să fie “solar”, dar tot era o reuşită. Pînă la acel moment era poticnită în frecvenţele ultra, şi nu reuşea să înţeleagă de ce nu o auzim noi. Numai liliacii nu mai îi dădeau pace, pesemne că orice zicea era pentru ei o declaraţie de dragoste. Aşa că “salam” era o reuşită planetară şi toate televiziile din lume au relatat-o, repetînd cuvîntul. Ce să zic – eram invidios mort pe Radu, care a căpătat-o pe aia din Venus. Chiar dacă era de un verde-albăstriu şi avea coarne, dar ce corp şi ce sîni. Cred că de aia a învăţat şi mai repede, pesemne că creierul lor era parţial în sîni. Poate şi în coadă, de asta nu sînt sigur. Dar ce talent linguistic... şi ce aventură pentru Radu, ea refuzînd să poarte orice fel de îmbrăcăminte timp de o lună. Pînă ce şi-a dat acordul pentru un costum de baie. Dar asta tot.

  A mea era din Martie, o rasă mai diferită. Sîni mici, pielea albă ca varul, buzele verzi - hei, cel puţin şi ochii îi erau verzi (a lui Radu avea ochii un galben de capră). Şi putea să-şi retragă coada pînă ce o credeai aproape umană. Minimum umanoidă. Dar s-a îmbrăcat din prima zi, exclusiv Cartier, noroc că proiectul era subsidiat de ONU. N-am avut eu norocul lui Radu. Şi din prima zi am şi avut dureri de cap, pînă ce specialiştii de la institut au identificat sursa ca ultra sunete. Ea vorbea cu ultra sunete şi noi nici nu aveam vre-o idee, la început am crezut că era mută, pînă ce au început să se spargă paharele în cameră. Atunci am ghicit.

  A treia, cea din Io, avea şi mustăţi şi aripi – săracul Cornel, era desemnarea lui. Şi ce provocare, mai ales că în tot restul putea trece drept o umană perfectă. Şi vorbea fluent orice limbă, din momentul ce o auzea. Era ceva anormal în ea, cel puţin pentru noi.

  Erau primii ambasadori pe pămînt de la Uniunea Pătrată, cum am înţeles noi că se numeau pe limbile lor, şi nu era deloc clar de ce nu triangulară – păi erau doar trei planete implicate, iarăşi – după înţelegerea noastră. O poveste lungă – şi cum ne-au contactat, şi de ce tocmai institutul linguistic Romîn a fost ales ca să îi instruiască “pămînteana”. Poate că într-o viitoare cronică am să fiu mai explicit şi cum a început această aventură, şi explicaţiile ştiinţifice şi sociologice cum se face că nu ne-am cunoscut “vecinii”, şi asa mai departe. Pe moment eu eram responsabil de Livisa (cum şi-a compus ea numele din literele noastre) şi sufeream groaznic – şi moral şi profesional. Şeful meu îmi cerea mereu rapoarte despre ierarhia lor politică, armele lor, tehnologia lor, şi eu de-abia că eram în stare să vorbesc cu ea despre ce ar vrea să mănînce. Şi, în plus, inima mea luase o turnătură albă, şi m-am îndrăgostit de ambasadoarea mea – coadă şi tot.

  Eram acum la un an de la data cînd cele trei ambasadoare aterizaseră pe pămînt, în vehicolul lor care semăna mai mult unui arici decît unei farfurii, şi un gen de nerăbdare începea să pătrundă în discuţiile mele săptămînale cu şeful nostru, împreună cu Radu şi Cornel. Şi cele lunare, cu comitetul pămîntean internaţional. Eram toţi trei cam nedumeriţi la acea insistenţă mereu mai impunătoare, şi părea că presiunea reuşea cu Radu şi Cornel, care reuşeau să aducă mai multă informaţie ca mine. Numai ca să fiu clar, fiindcă mi se pare ca nu am menţionat faptul mai înainte – şi ei s-au îndrăgostit, fiecare de respectiva lor desemnare. Păi, erau fermecătoare, fiinţele astea.

  *

  Am bătut la uşă, ca să ştie că sînt eu. Oricine putea suna dar numai eu băteam la uşă numele ei în Morse. Cu toate că nu era nici o primejdie vizibilă la adresa lor, toate ambsadoarele erau cazate în vile păzite, şi se deplasau cu o armată întreagă de oameni de securitate în împrejurimea lor. Din cînd în cînd reuşeam să ne strecurăm în oraş fără ca ei să ştie, şi nimenea nu părea să ne ieie în seamă. Mergeam mînă în mînă ca doi îndrăgostiţi, eu eram, cu toate că nu i-am zis-o direct niciodată, dar ea nu mi-a declarat niciodată nimic ca să amintească a dragoste (or fi ei cunoscut acolo dragoste de genul care noi îl numim aşa?); dar dacă ar fi fost umană aş fi putut jura că mă iubea. La cinematograf, în întuneric, îşi schimba mîna cu coada şi aşa priveam filmul – mînă în coadă. Cîteodată, la scene mai triste, plîngea şi lacrimile ei gustau la fel ca a noastre, cu toate că strănutam cînd le gustam. Curios, si ea strănuta cînd se atingea de lacrimile mele. Pesemne o alergie oarecare, mutuală. Şi îi plăceau desenele animate la nebunie.

  A deschis uşa, goală goluţă – Cartier’ul era numai pentru alţii, pentru mine era întotdeauna goală. Mi-a luat buchetul de flori cu coada, o coadă agilă nu mai puţin ca o trompă de elefant, şi cu mîinile m-a îmbrăţişat de eram să mă sufoc. Încă ceva la care m-am obişnuit, mai ales după ce am început să merg la un institut de antrenament. La început portam un corset de oţel, fiindcă părea că nu îşi putea controla forţa în braţe – era totul sau nimica. Dar mi-am dat seama că pierd plăcerea de a-i simţi pielea, aşa că m-am adaptat cît am putut. Puteţi să vă închipuiţi că, în felul meu, eram un om fericit.

  “Vrei să bei ceva?”

  “Da, nişte suc de struguri.” Am urmărit-o luînd cartonul şi umplîndu-şi gura, pe urmă venind la mine şi dîndu-mi să beau direct din gura ei în a mea. Îmi plăcea obiceiul, şi ea ştia că îmi place.

  “Ce culoare să îmbrac azi?” Aceiaşi întrebare şi acelaşi răspuns.

  “Alb.” Îmi plăcea alb pe ea.

  “Şi deasupra şi dedesupt?” Iarăşi aceiaşi întrebare, şi nu reuşeam să o fac să zică “dedesubt”. Asa că “dedesupt” a rămas. Şi iarăşi acelaşi răspuns.

  “Da. Îmi placi în alb.”

  “Ma găseşti gustoasă în alb?” I-am fost explicat eu diferenţa între “frumoasă” şi “gustoasă” şi ea a preferat “gustoasă”.

  “Te găsesc ‘sexy’ în alb,” am încercat să o surprind cu un cuvînt nou. Dar mi-am ratat ţinta, cînd s-a apropiat de mine şi coada s-a pornit să îmi pătrundă pe sub cămaşă.

  “Mergem să facem copii?” m-a întrebat, un zîmbet şăgalnic făcînd din ea o zeiţă a frumuseţii.

  “Trebuie să copiem ceva?” am întrebat, nedumerit.

  “Să copiem? Ce înseamnă să copiem? Copii!” a repetat cu fermitate, şi deodată m-a apucat o teribilă durere de cap. Pesemne că i-a scăpat ceva în ultra-sunet. Şi tot deodată mi-am dat seama ce credea ea, domnişoara. Uitasem un moment că accentul ei era plat ca pieptul vecinei mele, Victoria Bălan, şi trebuia să fiu atent la interpretaţii. M-am făcut roşu ca dracul, nu ca racul.

  “Vrei să zici ‘copii’?” am repetat, punînd accentul pe ii, şi înfundîndu-mă mai adînc în spectrul roşului.

  “Da, ce am zis eu? Copii,” a repetat, menţinînd accentul pe o. Şi după o lungă pauză cu pleoapele plecate (asta a învăţat-o de la Mae West), a murmurat. “Mă izbeşti, nu?” care voia să zică – mă iubeşti, nu? I-am scos încetinel coada din cămaşă şi i-am desfăcut mîinile care mă îmbrăţişau. Dacă nu m-ar fi lăsat nu aşi fi putut. Apucase să-şi îmbrace doar chiloţii şi sutienul, şi părea aşa de firavă, pierdută... O lacrimă i s-a rostogolit din ochi şi nu am apucat să o prind. Un lucru ştiam – Livisa nu ştie să joace comedia. A doua i s-a rostogolit pe obraz şi de data asta am prins-o cu gura. Am strănutat. Nu a avut încotro şi a început să rîdă de mă biciuia coada ei ca o cravaşă. Pînă ce mi-am lipit gura de gura ei şi i-am muşcat buza – încă nu o sărutasem cu aşa pasiune pînă atunci. Braţele i s-au reunit în spatele meu şi sunetul de pînză deşirată nici nu mi-a pătruns în conştiinţă pînă ce ne-am regăsit între cearşafuri.

  “Eşti sigură?” am respirat un moment.

  “Da, sînt singură,” mi-a răspuns ce voia ea, şi pe urmă nu am mai întrebat nimic. Nu că eram eu virgin, dar nici aşa furie nu am mai întîlnit eu în trecătoarele mele afaceri. Ar fi chiar dragoste la mijloc? Eram sigur de partea mea, nu eram încă sigur de partea ei.

  “Niciodată încă nu m-ai strănutat aşa,” mi-a murmurat mai tîrziu, şi cred că am înţeles ce voia să-mi zică de data asta.

  *

  Am ieşit de la “Cenuşăreasa”. Magie. Livisa s-a decis la mijlocul filmului, pentru oarecare cauză, să-mi ţină mîna cu mîna. Nici nu ştiu dacă s-a uitat la film, se uita mai mult la mine. Cînd pantoful a lunecat pe piciorul cenuşăresei, mi-a dus mîna la ceafă şi m-a sărutat ca şi cum ar fi ştiut că este sfîrşitul lumii. Am ieşit mînă în mînă. La ieşire o grupă de vre-o zece inşi în costume negre s-a interpus între noi în absolută linişte, i-au pus cătuşe la mîini şi au luat-o într-o limuzină cu geamuri afumate care a dispărut la primul colţ. Totul a durat doar cinci secunde. Am rămas năucit, nici nu am reacţionat cînd alţi doi inşi mi-au luat fiecare un cot şi m-au pus într-o altă limuzină care a plecat în direcţia opusă. Ce se întîmplă aici, poate că chiar e sfîrşitul lumii?

  Sirena golea străzile şi maşina gonea prin semafoare de orice culoare, de parcă erau siguri că toţi o să le libereze drumul. Noroc sau plan – am ajuns teferi, maşina a intrat într-o curte cu un gard de fier, porţile automate s-au închis în urma noastră şi am mai mers vre-un kilometru întreg pînă ce ne-am oprit în faţa unei case impunătoare. Cîţiva paznici înarmaţi s-au dat la o parte ca să ne lase să trecem.

  M-au ţinut de coturi mai departe, de parcă aveam încotro fugi. Am încercat un “cuţu, cuţu” pe lîngă unul din cîinii lîngă care am trecut, şi dacă nu era cu lanţ de fier pe el m-ar fi mîncat şi pe mine şi pe acompaniatorii mei. Săracul, era flămînd.

  Am intrat într-un lift, în loc să mi se lipească tălpile de podea aproape că mi s-a lipit părul de tavan, şi după cîteva minute s-a oprit, pesemne că într-un beci, ceva. Cu toate că arăta mai mult a librărie. Şeful meu era şi el acolo, în spatele unei mese, lîngă cineva cu un scaun mai mare ca al lui, pesemne că un ştab mai mare ca el, şi pe o bancă am fost surprins să îi văd şi pe Radu şi pe Cornel. Mi-am scuturat mîinile liber şi m-am dus la ei.

  “Şi voi ce faceţi aici, măi băieţi?”

  Erau la fel de ignoranţi ca mine, şi poate că şi mai năuciţi decît eram eu. Ne-am uitat la şeful nostru, aşteptînd ceva explicaţie logică, dar el părea prea ocupat să vorbească cu ştabul, de la distanţă mi se părea că vorbesc engleza. Engleza în birourile securităţii din Romînia? Cu toate că ştiam că proiectul ambasadoarelor era un proiect internaţional, dar totuşi nu mă aşteptam să văd un CIAnic (de asta eram sigur) amestecat în ce era vorba să fie un proiect civil. CIAnicul ne-a făcut semn să ne apropiem şi să ne aşezăm. M-am aşteptat să ne ofere un biscuit, o cafea, sau cel puţin un suc cu un pai – păi nu ne ştiam vinovaţi de nimic – dar el s-a mulţumit să se încrunte la noi şi deodată a lătrat (o fi fost flămînd şi el?) în... romîneşte.

  “Aţi ştiut?”

  “Am ştiut ce?” m-am dat eu voluntar să răspund, vocea mea calmă cu toate că aveam un tramvai în piept.

  “Că ambasadoarele sînt spioane.”

  Dacă era o glumă, ne-am fi fost prăpădit toţi trei de rîs. Dar nu era glumă, şi şeful nostru se întrecea cu ştabul cine ne sfredeleşte mai tare cu privirea. Bine, o fi avut el imaginaţie vie, domnul Coşmaru (chiar ăsta îi era numele, şi nici eu nu glumesc).

  “Şi adică ce au spionat ele, reţetele culinare romîneşti? Pătlăgele sărate? Fiindcă toată ziua sau mîncau, sau cumpărau vestminte, sau mergeau la spectacole de tot felul, circ inclusiv. Numai de la opera japoneză au ieşit la mijloc. Cînd, unde, ce să spioneze, domnilor?” Declaraţia lor era aşa de stupidă, că am şi uitat unde mă aflam şi m-am umflat în pene ca o gogoaşă. Sau cocostîrc. Sau ce-o fi care se umflă în pene. Mă simţeam lucid dar şi cam depăşit de evenimente aşa că mi-am cam amestecat metaforele.

  Ştabul a făcut un semn, şi unul din tipii dimprejur mi-a pus în faţă o măsuţă şi pe ea un laptop deschis. Hei...

  “Îl recunoşti?” Cum să nu-l recunosc, era laptopul meu, scalicit la colţul drept, acolo unde mi l-a ros fostul meu căţel. Tipul din faţa mea a apăsat încet cîteva clape, ca să am timp să văd, întîi a schimbat utilizatorul în... Livisa?... pe urmă a introdus parola, tot Livisa, şi pe urmă s-a înlăturat. “Acum uită-te la istoria de navigare.” M-am uitat. Pe urmă m-am uitat mai mult. Pe urmă nu m-am mai putut opri, cu Radu şi Cornel privind peste umerii mei, şi gura căzîndu-ne la toţi trei pînă ce - dacă nu era carnea limitată în flexibilitate, ne ajungea la genunchi. Arătam ca cei Three Stooges din vechile comedii americane. Toate site-urile căutate se ocupau cu bombe atomice. De la teorie pînă la practică. M-a apucat deodată un rîs senil că nu mai puteam să mă astîmpîr – Livisa o teroristă interplanetară... doamne dumnezeule... Tipul care mi-a adus laptopul mi-a venit în faţă şi m-a pălmuit. Nu trebuia s-o facă – o secundă mai tîrziu a găsit podeaua cu un nas strivit, în sfirşit au servit la ceva lecţiile mele de karate. Dar palma m-a potolit. Ceva necurat era aici.

  “Şi care este teoria dumneavoastră, domnul Coşmaru?” l-am întrebat pe şeful meu, fiindcă era singurul nume pe care îl cunoşteam.

  Ştabul a înclinat capul şi camera s-a întunecat. O imagine a apărut pe un ecran gigantic, părea imaginea statică a unei suprafeţe care semăna cu o fotografie luată pe lună. “Cyllene, una din lunile lui Jupiter”, a zis ştabul. “Imagine luată de un satelit chinez, o lună înainte ca să fim contactaţi, şi două luni înainte ca ambasadoarele să apară la noi.” L-am văzut presînd cîteva butoane, şi îmi închipui că imaginea mergea mai repede, cu toate că pe ecran deabia se observa. La un moment dat, ceva ciudat s-a întîmplat - o linie verde a apărut pe ecran, oprindu-se pe suprafaţa care o vedeam. Timp de aproape un minut nimic nu sa întîmplat, şi deodată suprafaţa, luna chemată Cyllene a... dispărut. Ca şi cum nu ar fi fost existat. Linia verde a dispărut şi ea, o secundă mai tirziu, cel puţin pe ecran părea o secundă fără să ştiu viteza imaginii. Luminile s-au aprins din nou în cameră, şi o perdea a acoperit ecranul.

  “Domnilor,” a continuat ştabul cu o voce monotonă, dar aspră, “pentru prima oară în istoria modernă, autorităţile militare şi ştiinţifice ale celor mai dezvoltate ţări sînt de acord că pămîntul face faţă unei primejdii de moarte, din partea unei societăţi extraterestre de care nu ştim aproape nimic. Am încercat pînă acum să stabilim o limbă de comunicaţie, prin voi, şi în paralel să obţinem ce informaţii este posibil a avea. Dar după ce am descoperit interesul ambasadoarelor...” din care am înţeles că toate trei se ocupaseră cu aceleaşi cercetări pe internet... “este timpul să schimbăm planul în mod drastic. Şi asta imediat. Nu ştim ce informaţii, sau cum, ele ar fi putut trimis înapoi pe planetele lor, dar se poate ca în orice moment să facem faţă unui atac nuclear care va distruge viaţa pe pămînt.”

  “Şi adică de ce?” am îndrăznit să întreb, cu toate cu nu era nimerit să o fac. “Dacă au ei o varză care dă o rază verde care mănîncă totul - ce nevoie ar fi avut ei de cunoştinţe în materie atomică?” Două întrebări bune, la care nu mă aşteptam să primesc un răspuns logic. Nu l-am primit. “Şi ce se întîmplă acum?”

  Răspunsul a venit în forma unei interogări maratonice, că nici nu mai ştiam cum mă cheamă la sfîrşitul celor zece ore cînd am căzut în nas, pur şi simplu epuizat, flămînd, mort de sete. Nu că le ascundeam ceva, dar ei nu puteau nici să creadă nici să înţeleagă cum, după un an de relaţii aşa de apropiate cu ambasadoarea mea, nu ştiam mai mult decît ce îi plăcea să mănînce, cu ce îi plăcea să se distreze, şi ici şi colo ceva informaţii despre casa şi familia ei “acolo”. Da, mai ştiam eu ceva despre tehnologia lor, care – după ce înţelegea mintea mea ne-tehnică – era foarte similară la cea pămînteană; doar de vasele lor spaţiale nu ştiam absolut nimic în afară de faptul că... unul a ajuns la noi. Şi că nimenea nu reuşise încă să pătrundă în el, ba nici măcar să se apropie de el.

  La toate întrebările idioate despre armele lor puteam numai să răspund cu ce ştiam – o tigaie în mîna Livisei era mai periculoasă ca un iatagan turcesc, şi ea mi-a făcut odată o demonstraţie amicală. Am înţeles atunci că nu voiam să capăt o demonstraţie ne-amicală cu cunoştinţele ei în materie de mănuire a tigăilor. Şi la toate întrebările lor în materii personale, am insistat că am respectat toate criteriile diplomatice care mi le-au dat ei la început. Eram sigur că am fost spionat afară tot timpul, dar nu în cartierul ei personal. Asta o ştiam de la ea. Cum ştia ea – nici nu ştiu.

  Îmi era clar că mai devreme sau mai tîrziu o să îmi aplice metode mai puţin ortodoxe ca un simplu interogatoriu, şi atunci poate tot adevărul va ieşi la lumină. Ei şi? Vor afla că m-am îndrăgostit nebuneşte de inamica numărul unu a pămîntului? Şi că am dormit cu ea? La dracu cu ei şi cu psihoza lor, pesemne că toată afacerea asta avea un răspuns logic care va ieşi la iveală în discuţia lor cu ambasadoarele. Cu toate că eram ingrijorat mort ce se va întîmpla cu Livisa şi celelalte două ambasadoare, şi mă temeam că cuvîntul “discuţie” nu era apropriat la ce se va întîmpla cu ele. Ce urîtă arăta omenirea la primul nostru contact interplanetar, pesemne că tot maimuţe am rămas, în afară de coada care, din păcate, am pierdut-o.

  O mînă agresivă mă tot scutura, şi am căzut năucit din patul de lemn unde mă lăsaseră la sfîrşitul interogatoriului. Eram în aceiaşi cameră cu Radu şi Cornel, şi ei nu arătau mai bine ca mine. Cred că ideia era ca noi să ne vorbim între noi - haha, cine avea niscai putere să scuipe, de vorbit putere să avem? Idioţii.

  “Veniţi cu noi, avem nevoie de voi imediat.”

  Am băut un pahar cu apă şi l-am urmărit pe tipul care ne-a sculat, pregătit la orice altă manevră care li s-ar fi năzărit ca să ne facă să scuipăm secretele noastre. Cel puţin acum aveam ceva apă în mine, aşă că puteam chiar scuipa dacă era nevoie. Dar la un elicopter nu m-am aşteptat. Era unul mare, din acelea utilizate în Vietnam pentru transport de trupe, şi toate figurile înăuntru îmi erau cunoscute din noaptea trecută. Ştabul şi Coşmaru erau şi ei acolo, nici nu mă aşteptam altfel.

  Pesemne că ei aşteptau ca noi să îi întrebăm ce s-a întîmplat, dar i-am lăsat să aştepte. Eram încă adormiţi, eram flămînzi, lasă-i pe ei să îşi bată capul cu jocurile lor de spionaj.

  “Ambasadoarele au evadat.”

  “Ce?” am răspuns într-un cor aşa de perfect toţi trei, că îl puteam face pe Verdi un om fericit. Am deschis ochii mari, ca să fim siguri că nu este ceva o nouă stratagemă, dar vîna aceia care bătea pe fruntea ştabului îmi zicea că nu-i nici un fel de joc aici. Ambasadoarele pesemne că chiar au evadat.

  “Şi noi, în afacerea asta?” am preluat eu cursul întrebărilor. “Credeţi că noi putem să le găsim, sau ce?”

  Nu a răspuns, şi nici nu am continuat să întreb. Eram sigur că situaţia se va lămuri odată ajunşi acolo unde ne ducea elicopterul. Am închis ochii înapoi şi am lăsat toropeala să mă cuprindă. Nu ştiu de ce, dar deodată m-am simţit bine, lejer... hei, ce dracu, mi-or fi injectat ei ceva? Dacă da, să le fie de bine, şi m-am lăsat cucerit de somn pînă ce iar m-a scuturat o mînă. Păi nu sînt un covor, am vrut să protestez, sărind jos din elicopter după ce Radu şi Cornel au sărit şi ei. Elicopterul s-a ridicat şi a părăsit locul şi am văzut că sîntem lîngă o clădire mare, în mijlocul unui cîmp de iarbă îngrijită şi cam la cincizeci de metri înălţime... batăm-ar să mă bată... ariciul în care ele au sosit pe pămînt plutea în aer ca şi cum ar fi fost clădit acolo, o lumină albăstruie îi lumina pîntecul şi în afară de asta nu era nici un fel de mişcare sau viaţă.

  M-am uitat o leacă mai bine împrejur, şi la o distanţă respectabilă am desluşit cîteva forme ce păreau ascuţite şi îşi ţineau nasul în sus - pesemne că baterii de rachete anti-aeriene, mi-am zis, neîngrijorîndu-mă nici o clipă. Ştiam că toate încercările mai mult sau mai puţin violente de a pătrunde în vasul spaţial (pe cînd ambasadoarele erau în “grija” noastră) s-au soldat cu eşuări, aşa că nu prea credeam că o simplă baterie de rachete anti-aeriene ar putea să-i vie vasului de hac. Doar dacă ar fi fost dotate cu arme atomice, ceia ce nu prea credeam. Părea că ştabul mi-a ghicit gîndul, căci a zis, nimănui în particular.

  “Capuri nucleare. Dacă încearcă să se depărteze le doborîm.”

  “Da, şi cu ele toate oraşele pe o rază de cine ştie cîte zeci sau sute kilometri împrejur. Şi o catastrofă ecologică nemaiauzită. Sunteţi nebuni,” mi-am exprimat constatarea. Era clar că m-a auzit dar a preferat să tacă. “Şi cum adică au evadat de la voi? Şi ce credeţi că putem face noi?” Deveneam nervos, exasperat, încă cîteva secunde şi îi spargeam şi lui nasul cu un shuto-uchi-uchi, dacă nu i s-ar fi întors privirea înspre casă, şi a mea după a lui. Mi-a rămas gura căscată. O gaură rotundă, perfectă, se vedea în zid, şi o armată întreagă de oameni în alb mişuna în jurul ei cu tot felul de aparate şi instrumente. Mi-am întors privirea la el, dar el a preferat să continue să privească gaura.

  “Au chemat, într-un mod neclar, vasul lor aicea, vasul s-a depus lîngă casă, şi cu raza cea verde a făcut gaura. Tot personalul dimprejur s-a prăbuşit cu ameţeli de necontrolat - sau ele sau vasul au utilizat pesemne unde ultrasonice de o putere suficientă pentru asta - şi cînd toată lumea şi-a revenit ele erau plecate şi vasul atîrna acolo unde îl vedeţi.”

  “Şi adică sînt ele chiar aşa de proaste ca să aştepte să se aducă baterii anti-aeriene, şi pesemne că şi avioane militare ce împînzesc văzduhul pe aici?” Ca un răspuns la o întrebare, un Mig şi-a facut apariţia peste noi şi a dispărut peste copaci într-o hărmălaie de mi s-a încreţit şi părul pe braţe. Cînd am plecat capul, ştabul ţinea în mînă o foaie de hîrtie şi era clar că era pentru mine.

  “Noi suntem poate nebuni. Dar ele mai mult. Sunt îndrăgostite.” Un sarcasm straniu i s-a aşezat pe faţă, mîna cu hîrtia întinzîndu-se înspre mine. Am luat-o. Era scrisul Livisei. Am început să o citesc, cu Radu şi Cornel încercînd să-mi citească peste umăr. Devenea un obicei la ei.

  “doamnelor...” nu m-am putut abţine de la un zîmbet uriaş... “aduceţi la noi pe prietenii noştri izbiţi...” părea că s-a înţeles pe aici că voia să zică ‘iubiţi’... “dacă nu vin la noi în saşe ore o să prăjiturim jumate de pămînt dacă nu vin la noi în douăşpeşisprezece ore o să prăjiturim restul dacă ei vin o să vă lăsăm o armă de a noastră şi noi vom dispera” adică dispare. Am ridicat ochii la ştabul. “Şi voi aşteptati arma asta ca să o cercetaţi şi să încercaţi să copiaţi tehnologia. Şi de ce adică credeţi că ele au aşa o armă cu ele, şi care-i siguranţa voastră că, odată noi acolo în vasul lor, ele nu vor dispare cu noi împreună?”

  Ochii i s-au întors înspre gaura din zid.

  “O armă au ele, desigur. Şi voi o să vă duceţi în vas unul cîte unul. Dacă unul din voi nu se întoarce – ceilalţi doi mor. Ultimul aduce arma, sau toţi trei muriţi şi doborîm vasul cu rachetele. Şi consecvenţele vor fi înfruntate de altcineva.” Simplu, eficace, fără suflet. Aşa cum mă şi aşteptam de la aşa un funcţionar.

  “Şi cum să ştie ele că după ce aveţi arma, vasul lor nu va fi doborît imediat cu rachetele?”

  “Şi să pierdem tehnologia într-o explozie nucleară?”

  Da, avea dreptate. Radu a fost primul. S-a dus la mijlocul terenului, şi vasul a început să coboare în momentul în care el se afla dedesupt... hopa... dedesubt. Un cilindru străveziu a coborît încet din centrul ariciului pînă ce a atins pămîntul, şi pe urmă a început să se urce înapoi în vasul spaţial, purtîndu-l pe Radu cu el. Dacă nu ştiam mai bine puteam să mă cred la circ. O oră mai tîrziu cilindrul a coborît, şi un Radu aiurit a ieşit din el, mergînd înspre noi şi tot clătinînd din cap, un zîmbet idiot pe faţa lui.

  “Păi nici nu o să mă creadă... păi nici nu o să mă creadă... păi nici nu o să mă creadă...” Nici nu aveam ce să credem că nimenea nu era interesat în ce ar fi avut el să zică. Cornel era deja pe drum înspre cilindru, şi eu eram prea încordat ca să mă gîndesc la altceva decît la frumoasa mea Livisa. Numai ceainicul (adica CIAnicul, cum am început să-l chem) părea complet dezinteresat în ce se petrecea. El îşi aştepta prada, şi asta era tot interesul care îl purta în acţiune. Coşmaru încerca şi el să pretindă indiferenţă, dar şiroaiele de sudoare îl trădau – nu în fiecare zi îi oferea cineva şansa unică de a muri într-o amicală explozie nucleară.

  Poate că intrasem într-un fel the curbă temporală, unde totul se repeta la infinit? Cornel a reapărut, aiurit şi el, un zîmbet idiot şi pe faţa lui, s-a aşezat lîngă Radu tot bombănind “...păi nici nu o să mă creadă... păi nici nu o să mă creadă...” Era rîndul meu să nu mă creadă nimenea. Ceainicul m-a apucat de braţ şi mi-a suflat în ureche, cu un frig în glas de trebuia să-mi pun un pulover dacă aveam unul.

  “Tu, băiete, tu te întorci cu tehnologia în mînă. Altfel... pufff...” N-avea nimic a face cu puf, pesemne că avea o gaură în cunoştinţele lui linguistice şi ce vroia el să zică era bummm.

  “Vreţi să ziceţi bummm,” am încercat eu un moment să-mi asum profesia şi să-l instruiesc, politicos cum eram eu de natură.

  “Vreau să zic pufff,” s-a încăpăţînat el, şoptind de abia că îl auzeam, şi mi-a dat drumul la mînă.

  Am luat poziţia sub vas, acolo unde se vedea încă pe iarbă un fel de cerc presat în pămînt, şi m-am uitat în sus. Cilindrul a început să coboare, un fel de sicriu rotund de o materie transparentă, a atins pămîntul cu un sunet mut, şi imediat a început să se urce înapoi. Nu era nici un fel de podea sub mine, simţeam ca şi cum un fel de lichid mă înfăşura şi mă ţinea în el, trăgîndu-mă în sus cu cilindrul în jurul meu. Nu îmi era frică de ce am să găsesc, îmi era frică de ce avea să urmeze mai tîrziu.

  O gaură rotundă s-a deschis sub arici şi cilindrul a lunecat înăuntru, continuînd mai departe în sus pe cînd eu am rămas pe ce era un fel de metal. Toate trei erau acolo. Frumoase ca trei zîne frumoase. Goale ca trei zîne frumoase goale. Cu toate că în viaţa mea n-am văzut niciodată o zînă. Darămite una goală.

  “Dezbracă-te, te rog,” m-a rugat Livisa, şi era clar că nu avea nici un fel de intenţii romantice, voia doar să se asigure că nu am adus cu mine un oarecare element dăunător. M-am dezbrăcat şi i-am dat toate hainele. Ea le-a predat la celelalate două ambasadoare şi ele au ieşit din cabina de recepţie, lăsîndu-ne singuri. Am zis eu că nu avea intenţii romantice? Mi-a sărit cu braţele pe gît şi cu picioarele pe şolduri şi şi-a lipit gura de a mea că dacă era o lipitoare îmi termina tot sîngele din corp în cîteva secunde. Şi nu m-a lăsat pînă ce nu mi-a crăpat o coastă şi m-a obligat să aflu iarăşi ce pierdeam.

  Am rămas alungiţi pe podeaua metalică, răsuflînd greu, îmbrăţişaţi. Era sfîrşitul lumii. Pentru mine era, părea că şi pentru ea. Am închis ochii şi am lăsat-o să-mi povestească tot ce trebuiam, tot ce voiam să ştiu. Ceia ce Radu şi Cornel ştiau deja. A făcut-o scurt, clar.

  A început, cu tehnologia lor. A fost dezvoltată nu pentru un scop războinic oarecare, ci pentru a elimina pericolul unui asteroid nimerind în una din planete. Şi ştiau că cîţiva sateliţi pămînteni se aflau în orbită cînd au făcut primele experienţe, dar nu îi interesa dacă pămîntenii se vor fi mira la ce se întîmplă, aveau deja planuri să contacteze pămîntul, dar au preferat să o facă după ce au terminat “raza” lor verde. Fiindcă - şi aici s-a uitat la mine pieziş - “...cred că nu ştiai că cîteva ţări au trimis în jurul lui Io sateliţi încărcaţi cu sisteme nucleare, cu intenţia să-l folosească pentru experimentarea de bombe nucleare de tot felul...” Eram să sar în sus, dar m-a ţinut la podea şi cu pieptul şi cu gura. Nelegiuiţii. Mă sufocam în indignaţie.

  Aşa că raza putea fi utilizată şi la distrugerea sateliţilor pămînteni, la nevoie. Tehnologia era bazată pur şi simplu (nu prea am înteles eu explicaţia tehnică, chiar dacă era pură şi simplă) pe un sistem de frecvenţe energetice care băgau atomii în oscilaţie, pînă ce oscilaţia se susţinea singură şi se împrăştia în obiectul atins cu o intesitate care creştea necontrolată, pînă ce obiectul se destrăma în cîteva secunde sau minute - depindea de masa lui.

  A făcut o pauză şi s-a uitat la mine cu o privire care, ştiam, avea să mă urmărească pe restul vieţii. Mai avea ceva de zis, era clar, şi sărutul care i-a întrerupt şirul vorbei era pesemne la fel de dăunător ca şi raza lor verde.

  “Suntem toate de aceiaşi rasă, dar am avut revoluţii diferite, fiecare a revoluat pe altă planetă şi cu alte condiţii de bază.” Sigur, a vrut să zică “evoluţii”, dar nu m-a împiedicat să înţeleg ce îmi zicea. Nu mi-a spus cum s-au separat cu milenii înainte, nici nu mă interesa. Dar fiindcă populaţiile lor erau mici, au intrat în ultimii ani într-o fază de decadenţă genetică care ameninţa pur şi simplu existenţa lor. Şi ştiind că rasa lor este compatibilă din punct de vedere de procreaţie cu rasa pămîntenilor au hotărît să ne anunţe că ei există. Şi să-şi asume riscul inerent în contact cu aşa o rasă materialistă şi războinică pentru a putea obţine un aport genetic.

  S-a oprit din vorbă, şi s-a ridicat în genunchi, ochii plecaţi.

  “Acum mă urezi.”

  Am strănutat, lacrimile ei mă omorau.

  “Nu, nu te urăsc, fetiţo. Te izbesc la nebunie.” Măi, dar molipsit mai eram. Hainele mi-au revenit. Ne-am ridicat în picioare şi am început să mă îmbrac. Le-am lăsat pe toate trei să mă ajute, ocupat cum eram cu un strănut continu. “Dacă nu îţi opreşti plînsul am să strănut atîta că nu am să pot nici să te sărut.”

  “În unşpesprezece luni, am să fac multe copii.”

  Tocmai îmi legam şireturile. Iarăşi chestia cu copiile.

  “Şi ce adică ai să copiezi?...” M-am îndreptat deodată ca un arc ce-i crăpase coarda. Am sfredelit-o cu ochii de parcă aş fi fost Coşmaru şi eu, mîinile-mi tremurau de parcă ar fi fost ele coarda care a crăpat pe arc. “Copii sau copii?” am întrebat-o, punînd accentul prima dată pe o şi a doua dată pe ii. S-a strîmbat la mine, nemulţumită.

  “Cînd ai să înveţi şi tu romîneşte, dom’le?” Mă lua la sigur. “Copii!” a repetat, punînd accentul pe o.

  “Adică, vrei să zici că tu... eşti însărcinată de la mine?” În disperare că nu o înţeleg a dat cu capul de la stînga la dreapta. Dacă ar fi dat de la dreapta la stînga ar fi fost “nu”. Cred că am zbierat, am încercat să mă reped la ea dar mi-am călcat pe şiret şi am zburat la ea. N-am avut timp să-mi sparg capul de podeaua cabinei, căci m-a prins de subsuori, m-a tras în braţele ei şi am început amîndoi să strănutăm de se zguduia tot vasul. “Cum, cînd, de unde ştii?”

  M-a îndepărtat o leacă, ca să ne putem şterge amîndoi lacrimile, şi mi-a arătat o linie deasă de pistrui care pleca cam de la gît, printre sîni şi pînă la ombilic.

  “Astea sînt ţiţe, o să crească mari,” a zîmbit, o fermă mîndrie pătrunzîndu-i în voce, de un gen care nu l-am auzit încă de la ea.

  “Adică ţîţe, vrei să zici,” am rîs, ca şi cum ne aflam în salon la mine acasă şi o altă lume nici nu exista. I-am sărutat sfîrcul stîng, cel care nu avea nevoie să crescă mare. “Şi ce sînt astea?” am întrebat-o, făcîndu-i cu ochiul.

  “Aici avem un creier secundar,” mi-a făcut cu ochiul înapoi, lăsîndu-mă într-o stare de perplexitate absolută.

  “Şi adică de ce aveţi atîtea... ţîţe?” Îmi era cam greu să pronunţ un cuvînt care era în fond mai frumos şi mai curat ca orice alt cuvînt în orice altă limbă. Era rîndul lor să rîdă, şi am observat că celelalte două ambasadoare aveau şi ele nişte pistrui similari.

  “Suntem compatibile...” l-a spus fără să greşească, hei, ce ştiţi voi... “cu pămîntenii, dar noi nu suntem pămîntene. Suntem diferite. Şi o să naştem, fiecare, o sută şi trei copii, în unşpesprezece luni.” Aşa un zîmbet fermecător be faţa ei, pe feţele lor toate. Eram să-i rup buzele, aşa de tare am sărutat-o.

  “Ca o căţeluşă...”

  “Ca o Marţiuşă...”

  “Ca o iubituşă. Iubituşa mea. Tată de o sută şi trei ori.” Am scos un chiuit de s-a spart un pahar... poate voia ea să mă facă să cred că l-am spart eu?... Am zîmbit. M-am înnourat.

  “Arma, Livisa.” Era timpul să plec. Să părăsesc ce iubeam cel mai mult pe lumea asta, ca să pot să protejez ce iubeam cel mai mult pe lumea asta. Mi-a dat-o. O ţeavă scurtă cu un buton. Mi-a arătat unde trebuia să apăs şi cum. M-am dus sub cilindru şi am privit-o, în timp ce cilindrul a început să coboare peste mine.

  “Ionatan,” era prima oară cînd mă chema pe numele meu adevărat, toată lumea şi ea tot, mă chemau pînă atunci Ionel, “nu îi lăsa să ne omoare.” Cilindrul a început să iese prin podeaua cabinei, şi pînă la ultimul moment am păstrat ochii pe buzele ei, sperînd la un miracol extraterestru. Mi-am adus deodată aminte că încă nu i-am zis niciodată în faţă că o iubesc. Era prea tîrziu.

  *

  Ceainicul mă aştepta, acolo unde îl lăsasem cînd l-am văzut ultima oară, pe acelaşi scaun. Radu şi Cornel erau aşezaţi pe acelaşi loc. Totul avea un aer de desen mort, surealist, şi ar fi rămas la fel dacă ceainicul nu ar fi scos telefonul din centură, şi m-ar fi întrebat:

  “O ai?”

  Am ridicat ochii înspre arici. Ceia ce părea a fi spinii lui au căpătat o culoare roşiatică la vîrf, care a început să se prelingă înspre rădăcinile groase. Vasul a început să urce. Am coborît ochii înapoi la ceainic. Părea negrăbit, neinteresat, dar telefonul din mîna lui nu lăsa loc imaginaţiei. Coşmaru era aproape leşinat.

  “O am,” am răspuns, înaintînd către el pînă ce am ajus la un pas distanţă. Am scos ţeava din buzunar. Cred că ochii i-au scăpărat cînd degetul gros a apăsat primul buton al telefonului... “Opreşte!” i-am zis, vocea mea mai rece ca un cadavru mort de zece ani, ţeava ţintită în direcţia lui, mîna mea pe buton. Ochii i s-au ridicat înspre mine, pentru prima dată o nelămurire văzîndu-se în ei. A apăsat al doilea buton al telefonului, şi aproape simultan degetul meu a apăsat butonul armei. O rază verzuie, subţire, i-a atins nasturele mijlociu al hainei, şi cu un sunet sugrumat, ca o slabă bătaie de palmă, nasturele a dispărut. Nu foc, nu fum... “Pufff...” am zis, ţinîndu-i privirea fără a clipi. Eram mort de frică, eram rigid ca o piatră în decizia luată. Degetul gros i-a rămas nemişcat, cred că Coşmaru a scheunat într-o frică mai mare ca a mea.

  “Te joci cu focul. Te joci cu viitorul omenirii,” mi-a zis ceainicul, dar nu a mişcat nici buzele. Era clar că l-am surprins într-un mod la care nu se aştepta şi la care nu avea răspuns.

  “Te joci cu viitorul rasei copiilor mei,” am răspuns, neoferind nici o explicaţie la nelămurirea din ochii lui. “Vasul pleacă, şi voi nu îl distrugeţi nici în atmosferă, nici în stratosferă. Într-un sfert de oră îţi dau arma.”

  “Dacă le lăsăm să plece, o să ne cadă rasele lor peste cap, şi o să ne dezintegreze.”

  “Dacă le lăsăm să plece, o să dezintegreze toţi sateliţii pămînteni care se învărt în jurul lui Io cu bombe atomice, şi orice viitor satelit care vom trimite în acea regiune. Relaţiile diplomatice sînt întrerupte definitiv, pînă ce omenirea va învăţa ce înseamnă pace.”

  “Şi tehnologia?” privirea i se uita cu o sete nepotolită la arma din mîna mea.

  “Încă zece minute şi ţi-o predau. Atunci puteţi pune toţi savanţii pămîntului pe ea să îi descifreze codul de funcţiune. Good luck,” am zîmbit, trăgînd aproape la maximum cunoştinţele mele în engleză (mai ştiam şi “shit”).

  I-am predat-o, exact zece minute mai tîrziu. Mi-a tras-o din mînă cu o sălbăticie care nu se potrivea cu cea pseudo-indiferenţă care a precedat-o, şi a ieşit din cameră aproape în fugă. Nici nu a trimis poliţia după mine, funcţia mea s-a terminat, şi cîteva secunde mai tîrziu am auzit o elice de elicopter urmată de o linişte absolută. Good luck, am repetat în gînd cu sarcasm şi mulţumire, ştiind că atît timp cît pămîntul nu va avea acces la un isotop specific elementului cu număr atomic 133, neştiut pe pămînt şi găsit numai în fundul oceanelor pe Venus, pămîntul nu va putea niciodată fabrica aşa o armă. Cu atît mai bine.

  M-am aşezat lîngă Radu şi Cornel.

  “Cred că o să ne creadă,” am zis. Cerul era liber, nici vas, nici elicopter, nici avioane. M-am lins pe buze şi am strănutat. “Te iubesc,” am zis nimănui. Norocul meu că nu strănutam la lacrimele mele.

MireasaText

blank

corner
Capriccio Espagnol

  alborada

  călare
  pe un caballo andaluz
  negru, pătimaş,
  cu pară în nară
  ş-otravă-n potcoavă
  aramă în coamă
  ce-n zări se destramă
  ş-a soarelui miez în aprig nechez,

  pară
  roşie ca o gură de vulcan aprins
  în nară neagră ca o gură de vulcan stins,
  otravă
  ce taie ca stiletul ascuţit pe umedă piatră de rîu
  în potcoavă ce scapără ca stiletul pe stearpă piatră de rîu,
  aramă
  împletită
  într-o coamă despletită,
  un miez de soare de zece ori zece
  mai rece
  ca sărutul ei,

  aruncă-mă mîndru armăsar
  de pe şeaua ţintită în cuie de argint şi solzi de aur
  şi lasă-ţi urma copitei
  acolo unde pieptul mi se termină în sîn stîng
  şi cînd cuvinte roşii îţi vor ţîşnii dealungul piciorului
  lasă-le să se prelingă pe drumul ce îl laşi în urma galopului
  scriindu-mi
  o iubire
  ce nu ştiu să o cînt.

   

  variazioni

  în arenă
  cu taurul în negru de doliu de înainte de moarte
  şi coarnă în fildeş de mîndrie sălbatică
  în sălbăticiune,
  cu dispreţul în ruget
  şi furia-n muget
  şi oameni cu steaguri dar fără de cuget,
  un soare de plumb
  prin cîmpi de porumb
  şi-n praf de arenă
  umezeală obscenă
  cu mirosul de sînge ce curge cînd plînge o fiară-n amară cruzime pe scenă,

  în arena goală, prăfuită, pustiită, părăsită
  şi de picadores şi de banderilleros şi de mozo de espada
  şi de public,
  direct în cel tercio de muerte
  cînd moartea îşi trimite cioara
  s-o anunţe cînd este şi timpul ei să-şi mişte ciolanele uscate
  şi coasa,
  aştept
  despuiat şi de traje de luces şi de zapatillas şi de espada
  şi de visuri,

  uite, aici,
  măi toro
  lasă-ţi ochiul cel negru ca pielea-ţi lucioasă
  să-l vadă pe ăst poet ş-al său tremendismo
  îngenuncheat pe drumul copitei tale
  şi al tunetului
  muleta roşie între coasta a doua şi a treia
  şi cînd coarna ta în sfîrşit îi vizitează corpul între coasta a treia şi a patra
  şi îl sfîşie şi de pe pămînt
  şi din cioară şi din coasă
  mergi încet, nu fugi, lasă să-i picure din vîrfuri de degete
  roşii simboluri
  de nedescifrat decît de cea
  care-i ştie
  iubirea.

   

  alborada

  prin cîmpurile de moarte
  şi de ură
  născută în manuale politice şi carismatice şi negre de oameni frumoşi, urîţi,
  ciuntiţi la minte cînd părinte pe părinte
  cînd frate pe frate
  şi soră pe soră
  s-ocară, omoară,
  ca piatra de moară
  ce calcă-n secară cînd vrabia zboară ş-un glonte uitat în a sa inimioară
  o doboară
  cu seară,

  sîngele fierbe, sîngele se-ncheagă
  cînd auzi cuvîntul mînjit de-al altora sînge
  Badajoz
  ş-auzi Paracuellos del Jarama
  şi Guernica şi Torrejón de Ardoz
  şi mîna lui Federico García Lorca cade sub un călău
  ce-i ciunteşte şi Obras Completas
  şi amintirea
  şi versurile inimii,
  oameni frumoşi, oameni urîţi... ce insultă a fi numit om
  cu ei împreună,

  umblu, uitat,
  prin cîmpurile de moarte cenuşie acoperite de maci roşii şi scai înfloriţi
  şi caut urme în cenuşă,
  acolo unde s-au născut viitoruri şi au murit viitoruri
  şi trecutul mort respiră
  prin tălpile desculţe arse de maci şi ciuruite de scai,
  scormonesc
  poate oi găsi şi eu un glonţ uitat de timp şi omenire
  să-i arăt buzunarul meu stîng
  prin care trebuie să treacă
  să-şi găsească cuibul şi să deschidă zăvorul
  şi pe pielea-mi să lase se prelingă
  sunet de bucium
  şi doină de fluier
  şi vuiet de-o mare de greieri ce cînt-o iubire
  ce eu
  tot îi caut cuvintele.

   

  scena e canto gitano

  hacienda albă
  părul ei negru
  pielea albă
  ochiul ei negru
  evantaiul alb
  rochia ei neagră şi bordura de alb sub negru la glezne
  ce duce sus, dedesubt,
  în dantele şi mărgele
  panglicuţe şi inele
  pîn' la coapse pîn' la pîntec
  peste carne-n alb de cîntec
  pînă-n sîn
  ce-n ochi păgîn
  arde ca un vis în fîn
  ce îngînă sub o mînă şoapte coapte de cadînă,
  mîna cui?... a lui...

  încerc, şi corpu-mi refuză suplicarea
  să mă îmbat cu vaqueros care put a vacă
  şi peones care put a oţet şi campesinos care put a bălegar
  şi sînt singurul în crîşmă care ştie, care vede
  că ea lasă perdeaua sus cînd se dezbracă
  şi negrul părăseşte albul
  şi albul părăseşte albul
  şi petele negre pe pielea ei goală îmi sînt oferite ochilor
  înainte de a fi oferite altcuiva buzelor
  cînd lampa se stige
  şi aud fără să aud gemurile şi scîrţîiturile şi mîna ei ce se întinde
  şi încearcă să o atingă pe cea
  a muribundului meu corp,

  îmbracă-ţi carnea arsă cu cea traje de flamenca
  negro y rojo con lunares blancos y encaje de bolillos

  încalţă-ţi tălpile aprinse cu a tale zapatos
  cosidos a mano con bordado de flores

  şi cu castañuelas en blanco de perla pe degete
  dansează-ţi viaţa pe corpul meu
  şi ascultă chitarele
  care-mi sfarmă urechile
  şi tocurile
  care-mi sfarmă coastele
  şi cînd praful de oase se macină cu făina de inimă
  şi cu apa de sînge
  fărîmături de cireşe topite se împrăştie pe podea în jurul meu
  în desene de miazănoapte
  şi iubire.

   

  fandango asturiano

  îs cal bătrîn
  dar am un vis
  că nu sînt mori în paradis
  că nu e poartă-n gard de rai
  nici pentru oameni, nici de cai,
  că nu sunt mori şi nu sunt sori şi nu-i nimica după nori
  cînd zbor... şi oasele din piept mă dor
  şi după moarte-mi este dor...
  o, Rocinante, nombre a su parecer alto,
  sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue rocín,
  antes de lo que ahora era...

  şi bunul meu, bătrîn, stăpîn
  să guste-al Dulcineii sîn
  şi să adoarmă de cu zori
  în pat de in ţesut cu flori
  şi fericit că în sfîrşit, a fost iubit,

  sînt Dulcinea del Toboso
  cea ce există în idealul gîndului şi în visul omului
  ce se crede cavaler şi se ştie om
  chiar dacă nu e una
  dar e alta şi cîteodată amîndouă,
  şi sînt pentru el
  la linda Dulcinea del Toboso, por quien yo he hecho,
  hago y haré los mas famosos hechos de caballeria
  que se han visto, vean ni verán en el mundo...

  şi sînii mei firmi
  chiar dacă căzuţi
  şi ochii mei clari
  chiar dacă tulburi
  şi dinţii mei albi şi pielea mea fină şi părul meu mătăsos
  chiar dacă nu
  fiindcă mă iubeşte, cum sînt şi cum nu voi fi
  niciodată,

  dar eu, Don Quijote, el caballero de la Triste Figura,
  cel luptat cu balauri crunţi
  prin munţi,
  cu asprii vrăjitori
  prin mori,
  cu păgînul Emperador Alifanfaron şi cu uriaşul Brandabarbaran de Boliche
  braţ la braţ cu neînvinsul Timonel de Carcajona
  şi doborît doar de el caballero de la Blanca Luna,
  şi iată că febra îmi învinge pieptul
  voind să mă omoare în pat
  cînd eu căutam să mor la piciorul năzdrăvanului meu Rocinante
  ce mi-ar necheza victoriile
  şi cu ochiul
  şi cu copita,
  cu capul în poala prea frumoasei mele Dulcinea
  ce mi-ar purifica patimile
  şi cu gura
  şi cu şoapta
  şi cu iubirea în sfîrşit găsită
  în moarte.

MireasaText

blank

corner
Dragă ME,

  Mi-ai scris o scrisoare,
  ai semnat-o – ME.

  Am citit-o de cîteva ori,
  şi de fiecare dată se termina la fel – ME,
  curios, nu?
  Am chiar încercat să o întorc cu capu-n jos,
  cine ştie, un cod secret? Dar nu,
  arăta cam la fel, doar... invers.
  După opt ori că am rotit-o aşa, şi pe dos tot,
  am socotit ca era timpul să scot armamentele mai grele, le-am scos –
  dicţionare in treizecişişapte limbi, enciclopedia Britannica,
  mitologia greacă, romană şi urbană,
  o biblie cu coperta neagră şi una cu coperta albă (mai ştii?),
  cîteva articole despre onomatopee, inclusiv peşti,
  o colecţie de slang modern (Englez, Oltean şi Botşănean),
  o colecţie de basme din Armenia
  şi nişte foto-romane în culori.
  Aveam tot ce m-ar fi putut ajuta. După trei zile m-am dat păgubaş.
  Tot nu pricepeam.

  Am adormit cu capul pe o biblie în copertă roşie cu buburuze albe
  (asta am adus-o mai tîrziu), m-am sculat
  şi cum tot nicăieri eram nu-mi rămînea mult a face,
  în loc să găsesc am început să speculez.
  Trei zile mai tîrziu nici nu mai dormeam noaptea -
  aveam ochii roşii,
  mă războiam cu ţînţarii
  şi mă războiam cu ME-ME-MEurile, de parcă eram o oaie.
  Nu, nu bălaie, aia-i de poezie, asta-i de isterie.

  ME... ce dracul ar fi putut să fie? Made in Ecuador? MErgem la ştrand?
  Nu mi-a displăcut idea...
  mi-am cumpărat o pernă din pene de curcan,
  am închis radioul în caz că mai dă ceva de Michael Jackson
  (trei zile de Michael Jackson şi eram gata să-l omor iar, dacă nu era mort)
  mi-am dat jos pantofii, ciorapii, pantalonii, şi... restul,
  mi-am pus capul pe perna nouă, am închis ochii... la dracu,
  a trebuit să mă scol iar
  şi să alerg după ţînţarul care-mi bîzîia viaţa în moarte
  pînă ce am ajuns pe stradă, uimit de ce mă arată toţi cu degetul
  pînă ce mi-am amintit şi am alergat iar acasă...
  hei, cel puţin am scăpat de ţînţar...
  mi-am pus capul pe perna nouă, am închis ochii...

  Maifrumoasă ca Elena?
  Elena Cosînzeana? Nu, aia-i Ileana, poate Elena cea din Troia?
  Nu, ar fi trebuit atunci să fie MME – Mult Maifrumoasă ca Elena.
  Poate MătasE? Cam complicat ca cod
  cu toate că-i prea aproape de adevăr ca să nu-l consider –
  mîna, ochiul, părul, gura, gura, gura... opa, de fiece dată cînd zic cuvîntul
  nimeresc într-o gîngăveală pînă ce-i mătase timp de un minut de vis...

  MEtusalem. Nu. Nu-i aşa bătrînă. Nu, nici eu. MElodie?
  Păi dacă-i aud vocea... MEctar? Păi dacă-i gust buzele...
  am să rescriu toate dicţionarele pe toate limbile,
  că desigur că toate-s greşite, dacă aşa ea crede. Marea Enigmă?

  Aici m-am oprit o clipă, am deschis ochii
  şi am schimbat perna de curcan cu una de raţă,
  am închis ochii iarăşi... tot părea bine.
  Am şi deschis geamul şi am chemat ţînţarul înapoi
  şi chiar cînd bîzîia tot îmi plăcea soluţia. Ar fi fost chiar aşa de uşor
  şi eu n-am văzut? Eram să sar din pat cînd MagiE
  mi-a intrat în cap. Opa, poate că totuşi nu-i Marea Enigmă marea soluţie?
  M-am întors la curcan, dar n-am mai prigonit ţînţarul,
  săracul, era mort de foame. Un moment foaME mi s-a scris pe ochi
  dar nu, ar fi fost bun pentru a descrie foamea mea pentru ea
  dar nu a ei.

  Am adormit. Cu ţînţarul. Sau ţînţara. Şi cu foaMEa MEa. MEa. Ea, a MEa.

  M-am trezit deodată, speriat.
  Poate că nici nu era ea
  şi scrisoarea aceia, aşa de plină de soare,
  era de la alta pentru altul?
  Mi-am muşcat buzele şi mîndria şi am luat-o la lucru,
  trebuia să îmi împart tormentul cu cineva
  înainte ca tormentul să mă împartă pe mine în cîteva.
  A rîs, a îndrăznit idiotul cu IQ 23 să rîdă de suferindul cu IQ 170.
  ME îi la fel ca me, pe engleză, măi. Înseamnă eu.”
  Şi s-a dus mai departe, rotind cu capul de la o parte la alta.
  Dacă nu era un martor la maşina de cafea,
  îi roteam eu capul de jur împrejur. De trei ori.

  M-am aşezat la masa mea şi i-am răspuns.
  “Te iubesc. Şi ME.”

MireasaText

blank

corner
Lut

  a luat o mînă de lut,
  s-a răzgîndit,
  a luat o mînă de marmoră,
  a amestecat-o cu mătase
  cu struguri între soare şi must
  şi zîmbete şterse de pe faţa lunii,
  cu flacără din burta pămîntului şi parfum de ghiocei înzăpeziţi...
  un moment de nebunie cerească...
  şi a aruncat stînca jos, între ţărînă şi argilă
  ştiind că are nevoie de arta omului
  pentru visul
  Lui.

  şi mîna lui Leonardo i-a desenat zîmbetul
  şi dalta lui Michelangelo i-a sculptat sînii
  şi pana lui Safo i-a scris coapsele
  şi în cuptoarele lui Hefestus sau topit smaraldele
  care Masamune i le-a vărsat in ochi...
  şi ce mi-a rămas mie a face?

  să mă întrec în admiraţie
  cu El...

MireasaText

blank

corner
Mănuşă

  Pe unde-ai lăsat a ta albă mănuşă,
  Prin roşu jăratic sub munţi de cenuşă
  Acolo, pe unde-ai aflat de cuvinte
  Ce-ncearcă durere cu cîntec s-alinte
  prin nori de apsinte
  şi-n ochi de păpuşă?

  Prin deasă pădure vopsită cu soare
  Acolo găsit-ai a vocii dogoare
  Ce arde din talpă şi pînă în creştet,
  Prin pieptul şi inima-n aprigul cleştet
  cu sufletul veşted
  şi-o singură floare?

  Prin pagini ascunse în lacrimi uscate
  Ce-n treacăt atins ai cu cea maiestate
  Ascunsă în degetu-ţi mic şi subţire,
  În gura-mi ce ţese cu-a sa şuşotire
  a ta amintire
  cu buze tăiate?

  Pe unde?... De-aş fi s-o găsesc vreodată
  Să ştii – nu-i rugină, sau sînge cea pată,
  E ce am cules de-al tău sfîrc şi-a ta gură
  Cea zmeură, frag, corcoduşă şi mură,
  cea fărîmătură
  şi cel niciodată.

MireasaText

blank

corner
Poză

  lungi,
  picioare nesfîrşite,
  cum pot picioare să înceapă pe undeva şi să se termine nicăieri
  cînd eşti mai joasă ca mine
  şi picioarele mele au un început
  şi un sfîrşit.
  a tale nu au niciunul.
  numai muşcătura unui soare impertinent
  si cuvintele mîzgălite
  ale unui visător.

  încerc să nu mai privesc,
  cum aş putea
  cînd imaginea a depăşit de mult hîrtia
  şi chimia ecranelor şi ocularele ochilor
  şi locuieşte în cea altă chimie misterioasă a creierului
  unde nici un şaltăr
  nu poate fi apăsat
  să o închidă.
  şi cine parcă vrea să o închidă?

  aşa că deschid iar ochii.
  ce uşor ar fi fost să te dezbrac cu privirea...
  refuz,
  ar fi un act de desperare, nu de admiraţie
  şi-mi las ochii să se plimbe pe meleagurile permise
  unde arama se amestecă cu bumbacul se amestecă cu fildeşul se...
  mă întorc la fildeş la bumbac la...
  mă întorc la fildeş
  şi în loc să încerc să mă plimb în zadar mai departe
  îmi umplu ecranul mental cu dinţii cu buzele cu zîmbetul
  şi douăzeci de sori îmi orbesc noaptea ochilor
  deschişi sau închişi
  ştiind undeva că cel puţin unul... dacă nu toţi
  doresc să îmi ardă
  inima.

MireasaText

blank

corner
Lotte

  radio,

  deodată
  aud un cîntec
  şi încep să mă transform...
  în nuia verde
  în năframă bătută de vînt
  în şarpe pe groaznic nisip fierbinte ce se umflă în pagini de sticlă
  în ceară topită ce se prelinge de-alungul şuviţelor de foc ce îţi coboară din cap
  şi plouă bile de rotunzime absolută
  pentru a fi strivite sub picioarele tale goale
  în inimioare
  şi lăcrimioare
  şi spumă de mare
  cu crude scîntei furate din soare,

  unde eşti,

  să te îmbraci în jurul meu
  ca o cămaşă de mătase
  ca un fir de aţă ce-mi îmbracă goliciunea cu mîngîiere
  ca carne caldă de femeie îmbăiată în parfumuri furate orientului şapte secole înainte
  ştiind că abia ieri miroseai la fel, neîmbăiată, nespălată, neîmbrăcată,
  unde eşti,
  să dansezi cu mine verdele
  şi vîntul şi nisipul fierbinte pe pagini de sticlă
  şi ceara ce se topeşte între noi
  pînă ce o strivim în petală de trandafir, în pînză de păianjen,
  în vid ce lipeşte piele de piele şi sîn de sîn şi dinte de dinte prin buze
  sfîşiate,

  cîntecul

  se termină,
  şi nuiaua face loc ciotului
  şi năframă, şarpe, ceară fac loc cărămizilor
  cînd înţepenesc
  cu focul în gură
  şi piatra în corp.

MireasaText

blank

corner
Latină

  Mîinile mi se pierd, mi se rătăcesc în corpul tău
  sub genunchi pe genunchi
  sub coapse pe coapse
  sub sîni pe sîni
  şi muzica ne topeşte în valuri de sudoare şi ameţeală
  cînd te zmulgi de la mine
  şi te zmulgi înapoi la mine
  cînd te verşi peste pieptul meu
  şi eu mă vărs peste şoldurile tale
  spate la spate ne lipim
  şi piept la piept ne zbatem cu furia în care ne prăpădim
  cu notele latinei
  şi vocea inimei
  picioare languroase ce se atîrnă de picioare furioase
  şi ondulaţiile nuielei divine ce este al tău corp
  mă biciuie de îmi jupuie pielea
  şi sufletul...
  ar fi dansul vieţii sfîrşite
  sau momentul morţii eterne?

MireasaText

blank

corner
veveriţă

  scumpă veveriţă,
  dacă ţi-aş da degetul mic - mi l-ai muşca,
  căutînd în fundul subţirilor găuri pătate cu roşu de mac
  şi sare de sînge
  ghinda care să-ţi hrănească corpul
  şi visul nebiruit
  nici de timp
  nici de alte vise
  care să-ţi hrănească gîndul?

  scumpă mînzoaică
  cu pata soarelui pe gît şi gloata stelelor în ochi,
  dacă ţi-aş da coasta, dacă ţi-aş da umărul, pieptul,
  mi l-ai strivi cu copita stîngă
  şi pe urmă cu toate copitele
  aşteptînd să cînt fericirea
  de a fi atins
  de tine?

  scumpă doină,
  scump vuiet, scump susur, scumpă adiere de vînt rătăcit prin cosiţa miresii,
  dacă ţi-aş da un cuvînt,
  dacă ţi-aş ţese o rimă neprihănită cu cuvinte condamnate
  să moară în floarea urechii tale
  lăsînd acolo ace otrăvite cu dulceaţă de cireşi negre, şi prune verzi, şi gutui,
  lăsînd acolo dorul care coase sufletul de corp,
  lăsînd acolo timpul care nu va exista decît în gînduri trecute
  şi momente nepetrecute,
  dacă ţi-aş da hîrtia pe care te-am scris
  m-ai înveli în ea ca să o aprinzi
  cu scăpăratul
  între dinţii şi buzele tale?

MireasaText

blank

corner
cînd scapără zorii

  cînd scapără zorii
  în negura ciorii
  şi pietrele morii tot scîrţîie-n vînt,
  pe muchii de coasă
  să scriu carte deasă
  şi ochi de mireasă cu grai de cuvînt,

  din buzele coapte
  să sug zi şi noapte
  prin susur de şoapte nectarul străbun,
  prin rozele albe
  legate în salbe
  pe coapsele albe să treier, nebun,

  cînd codrul, bătrînul,
  şi soarele spînul
  îţi mîngîie sînul cu freamăt şi foc,
  cînd pleacă cocorul
  şi-mi seacă izvorul
  că-l mistuie dorul de-al tău busuioc,

  pe talpa ta moale
  să seamăn migdale
  şi doină de jale pe deget să-ţi scriu
  cu dinţii, condeiul,
  cerneala, poleiul,
  iar pică şi teiul un gust amăriu,

  dă-mi ochii şi sînul, dă-mi coapsa cînd fînul
  pocneşte strivit în sălbatic potop,
  dă-mi talpa şi buza cînd tremură muza
  şi sufletul zboară-n al firii galop.

MireasaText

blank

corner
Mireasă

  Mireasă, pierdută-n cărare de munte,
  Călcîiul tău seamănă perle mărunte
  Şi flori de lămîie în urma ta plouă
  Cînd talpa se-mbată cu lapte de rouă.

  Mă trage de mînă un tainic grăunte ce-mi muşcă în palmă ca vipera-n soare
  Şi-mi varsă în sînge nectar de cireşe ce-mi fierbe în piept sub a firii dogoare,
  Sălbatic mi-e pasul ca iapa-nsetată cînd trag după mine-a miresii vestminte
  Şi crivăţul piere cu iarna în carne cînd cad, îmbrăcată, în lac de cuvinte.

  Mireasă, prin codru adînc rătăcită,
  Mătasea-n sprînceană cu flori împletită
  Şi auru-n bucle prin maci înfloreşte
  Cînd verdele vieţii în ochi se mijeşte.

  Dantelele-n ghimpi osteniţi se destramă şi-n albu-i virgin al meu sîn se iveşte
  Pătat cu văpaia ce-n cupe de-aramă ascunse în suflet se-ncinge, mocneşte,
  Arunc al meu voal cînd zăresc trandafirii, adună-l şi leagă-l în gingaşă torbă,
  Adumi-l umplut cu parfum de iubire, cărbune de viaţă, sămînţă de vorbă.

  Mireasă, plecată în vise de vară
  Cu crinii ce cîntă şi caii ce zboară,
  Cînd fluturii albi stropi de vişină fură
  Aştept al tău sîn şi aştept a ta gură.

  Aruncă-mă-n leagăn cu murele coapte şi-n gheară de uliu striveşte mîhnirea,
  În albul de perne ce-neac-a mea piele opreşte-ţi privirea şi-apoi amintirea,
  Dezbracămă-n şoapte de resturi de lume şi las-al meu sîn să grăiască mîndrie
  Ca-n coapsele mele cupide, avare, cu buză de sînge să scrii poezie.

MireasaText

blank

corner
Noduri

  înnoadă degetul tău cu al meu...
  crezi că se poate?...
  piciorul cu piciorul...
  nu cred că ar merge...
  sfîrcul tău cu sfîrcul meu...

  a dat capul pe spate şi a izbucnit într-un rîs cristalin ca o vioară cu o singură strună
  de sau strivit stelele cu luna
  şi zorii zilei au irupt cu rîndunele de argint
  iar izvoarele au îngheţat ca să păstreze pe veci
  acea limpezime de voce...
  eşti sigur că vrei să te trezeşti în inima furtunii?...

  i-am înnodat buzele cu buzele
  şi dinţii cu dinţii
  şi limba cu limba cu dinţii cu buzele cu inima furtunii,
  cu inima.

  cred, a zis
  şi m-a lăsat să deznod degetele, şi picioarele, şi sfîrcurile
  şi buzele
  şi dinţii
  şi limbile...
  nu, a zis,
  şi nu m-a lăsat să deznod
  inimile.

MireasaText

blank

corner
Coşmar

  La cumpăna nopţii o mare de brumă
  S-abate-n talazuri de crîncenă spumă
  Cu fulgere-n alb de-a gîndirii otravă
  Ce cad peste-a minţii plesnite epavă,
  Iar grindina-n apriga-i patimă latră
  cu urlet de codru şi clocot de piatră.

  Sudoarea răzbate în aspre şiroaie
  Cînd osul de plug între coaste mă taie,
  Un cîine turbat se trezeşte în mine
  Cu blana în noduri şi-n des mărăcine,
  Cu bestia-n colţ şi în ochi... o durere
  ce scheaună-n vis dup-a ta mîngîiere?

  O mînă de fildeş ţesută-n mătase
  Fiori jucăuşi pe sub piele îmi coase,
  O gură m-alintă cu-a sa adiere
  Şi-mi schimbă sudoarea în brazde de miere,
  O buză-mi ofer-a trezirii beţie
  şi-un sîn de zăpadă... a sa poezie.

  Coşmarul apune în glas de fecioară,
  Un zîmbet se-neacă-n miresme de vară,
  Cînd mîna mea-ţi fură a vieţii cireaşă
  Aştept ciocîrlia să-ţi intre-n cămaşă
  Şi-n zorii de paie s-aprindă văpaie
  cu fluturi şiroaie şi visuri puhoaie.

MireasaText

blank

corner
Dialoguri De Hîrtie

  Aş vrea... am zis,
  Şşş... ai zis cu degetu-ţi pe buza-mi,

  Aş vrea să te găsesc
  Pe pătuc de frunză moartă încălcit cu fir de lînă
  Unde iazul cîntă-n broaşte la cea salcie bătrînă,
  Să îţi cînt şi eu poveste despre dragoste găsită
  Într-un cuib de lăcrămioare tors prin ramuri de răchită.

  Aş dori... am zis,
  Şşş... ai zis cu degetu-ţi pe gura-mi,

  Aş dori să te dezgolesc
  Ca să las să-ţi curgă-n barbă apa rece de pe munte
  Şi să semăn pietricele între riduri pe-a ta frunte,
  Să îţi desenez pe coaste vise-n roş de mure coapte
  Şi cu deget, şi cu gură, şi cu must de miez de noapte.

  As spera... am zis,
  Şşş... ai zis cu degetu-ţi pe ochiu-mi,

  Aş spera să te băiesc,
  Să culeg a ierbii rouă într-o albie de ceară,
  Să-ţi aştern sub talpa udă spice frînte de secară,
  În şuviţele tăiate din a mea buclă bălaie
  Să adormi cu vis de mine cînd, de dor, iubirea taie.

  Nu am mai zis,

  Mi-ai dus gura la cea pată care-n sfîrcu-i firav cară
  De la Elizeu iubire şi din Hades foc şi pară,
  Unde dinastii cumplite nasc şi cad c-o adiere
  Ce le macină-n otravă sau le poartă-n mei şi miere.

  Aş vrea, aş dori, aş spera... am zis,
  Ai luat degetu-ţi din buza-mi, gura-mi, ochiu-mi... şi nu ai zis,
  Aş vrea să te găsesc,
  Aş dori să te dezgolesc,
  Aş spera să te băiesc,
  Am zis... şi nu ai zis.

  Te găsesc in amintire... cînd învăţ a vieţii şoapte,
  Cînd sculptez in pielea-ţi albă licurici şi vers de noapte,
  Cînd din inima mea stearpă ceara picură, fierbinte
  Şi-nfloreşte pe-a ta talpă în cireşe şi cuvinte.

MireasaText

blank

corner
Pat

  nu, nu stăm în pat
  la sfat,
  nici nu discutăm pe pernă
  despre pajiştea eternă,
  iar dacă a stelei praf
  se găseşte pe cearşaf
  ce ne pasă praful nouă
  cînd prin buze-n vis de rouă
  focul vieţii ne găseşte
  şi cu pumnu-i ne zdrobeşte,
  ne topeşte, ne topeşte...

  după crîncenele lupte
  plec cu mînecile rupte
  şi în buze trase, supte
  port plăpînda-mi inimioară,
  dulce gust de primăvară
  şi iubire de fecioară.

  da, mai stăm în pat
  la sfat,
  şi mai discutăm pe pernă
  despre pajiştea eternă,
  periem a stelei praf
  de prin colţuri de cearşaf
  dar ne cade praful nouă
  între buze-n vis de rouă
  măi, că iarăşi ne zdrobeşte,
  ne topeşte, ne topeşte...

  *

  las aripa-mi pe-a ta frunte
  şi alerg pe căi cărunte
  să culeg la vîrf de munte
  ghiocei şi viorele
  să-ţi presar pe ochi şi piele
  toate visurile mele,

  dulce, dulcea mea fetiţă
  cu guriţă şi cosiţă,
  cu mătase sub rochiţă,
  dulce, dulce pui de zînă
  cu mijlocu-ţi de cadînă
  şi cu visu-mi într-o mînă.

  o, a doua mîn’te doare?
  păi, tu-mi ţii în închisoare
  inima, o, pui de soare.

MireasaText

blank

corner
Nu-i Vorba De Anotimpuri...

  Cum se face
  că înmugureşti în fiecare anotimp
  din nou,
  lăsînd artistul
  pierdut în cruda contemplare a nimiciei
  lui?

  Ar fi asta
  eternitatea viselor destrămate?

  Ar fi
  că te iubeşte?

  *

  Dacă mă laşi să-ţi cînt
  ochii cu sprîncenele
  pleoapele cu genele

  Am să-ţi desenez buzele
  în frunzuliţe furate din hambarele doamnei-toamnei,
  aurite în clocot de ulei de măslin
  împreună cu coji de portocală strivite între genunchi
  şi bulgări de aur ce nu se opresc
  pînă ce nu se înfundă în adîncurile pierdute a ocnelor de sare,
  dinţate de mii de omizi cu foarfece mărunte şi îndemneală neasemuită
  tot aşteptînd în întunecatele coridoare ale soartei
  împlinirea, în fluture de catifea neagră cu pete de soare
  şi cerculeţe în roşu de sînge închegat.

  Dacă mă laşi să-ţi desenez
  cireşele şi sînii
  ce îmi străpung plămînii

  Am să-ţi pictez degetele
  în spicuri furate cu încumetare l-a mea surioara-vara,
  rupte în şapte şi-apoi şaptezeci şi şapte
  înainte de a fi legate cu panglici de iarbă înaltă trecută prin dinte de căprioară
  şi atîrnate de vîrfuri de stejari, şi pini, şi brazi ca fluiere sparte
  aşteptînd adierea ce le va învia în clopoţei neuitaţi,
  măcinate cu boabele de pîine nefrămîntată
  ce se rostogoleasc între palmele deschise pe cîmpiile tale de piele albă
  unde durerea se strecoară ca făina dulce
  şi se stinge în focul etern de sub talpa piciorului tău, ridicată în dans.

  Dacă mă laşi să-ţi pictez
  obrăjorii
  şi bujorii

  Am să-ţi mîzgălesc spatele
  în perle furate din coş la domnişoara-primăvara,
  mărunte ca colbul ce îmi ustură ochii în plîns
  şi trecute pe fire de păianjen lăsate ca din întîmplare pe drum spre tine
  atunci, cînd i-am povestit de mîna ce-mi tremură ca aripa unui vulture rănit
  cînd alunecă lîngă umbra ta şi nu îţi atinge degetele,
  rotunjite dinăuntrul scoicii cu gîndul că vor termina
  între umerii tăi, pe nodurile spinării şi în gropiţele şoldurilor
  înainte de a-şi pierde sideful, cel absorbit în cărările sîngelui
  ce îţi cutreeră meleagurile interne căutînd numele meu în inima ta.

  Dacă mă laşi să-ţi mîzgălesc
  prin coapse aluniţe
  şi-n palme porumbiţe

  Am să-ţi scriu rime prin umbrele secrete a pielii dezgolite
  în reci fulguri furaţi din albul iernii-pernii,
  prin stelele topite ce se preling de-a lungul văilor dezăpezite
  de albul dantelei şi de albul mătasei şi de albul satinului lucios
  pe care eu le-am prădat cu mult înainte de tu să mi le fi oferit ca amintiri
  din copilăria unui boboc de-a dragostei floare,
  cu cerneală albă stoarsă din al dintelui fildeş
  cînd ai închis ochii şi te-ai făcut că nu ştii
  că îţi zmulg din a gurii comori cele mai scumpe averi a eternei fecioare
  şi mi-ai dăruit sărutul fără să-mi dărueşti vorba.

  *

  Acuma ştiu
  că eternitatea
  nu are nimic a face
  cu visele.

  Acuma ştiu
  că iubirea nu are anotimp
  dar are
  eternitate.

  Acuma ştiu
  că înmugureşti
  ca să-mi dai
  viaţă.

MireasaText

blank

corner
în clipociri

  nu, întoarce-te,
  încalecă banca şi stai cu spatele la mine,
  şi eu am să-mi apropii capul de urechea ta
  să-ţi zic
  să-ţi şoptesc... nu, nu te întoarce... vrei să mă vezi roşind?
  sprijină-ţi umerii de pieptul meu,
  nu, nu ai ce să te temi,
  da, am să-ţi miros părul... şi urechea... şi ceafa... nu, nu muşc,
  nici măcar nu sărut
  darămite să muşc?
  mă auzi?

  păi nu puteam să-ţi spun în faţă
  că doresc să-ţi gust
  gura,
  cu şi fără buze, cu şi fără dinţi, cu şi fără limbă
  chiar dacă sughiţi – crezi că mă deranjează?
  chiar dacă rîzi,
  chiar dacă taci.
  păi nu puteam să-ţi spun în faţă
  că vreau să te îmbrăţişez...

  nu, te rog, nu te întoarce, încă nu sînt pregătit,
  încă nu ţi-am zis că vreau să-ţi simt sînii pînă în plămîni,
  să dansez coapsă la coapsă ca gemeni siamezi
  şi genunchi la genuchi ca ţapii cap la cap
  şi pulpă la pulpă ca buzele de menghină strînse
  şi degete între degete între degete între degete
  ca roţile dinţate, ca feliile de portocală, ca clapele de pian.

  ţi-am zis deja că te iubesc?
  păi sigur că nu ţi-am zis
  că erai cu faţa la mine şi sau nu-ţi ziceam sau mă topeam, şi nu ţi-am zis,
  că nu am vrut să mă topesc
  şi să te pierd...
  stai, ai astîmpăr o leacă,
  de ce îmi strîngi degetele de se rup în şapte
  şi tot încerci să roteşti capul şi să-mi muşti buza cu dinţii şi cu zîmbetele
  şi te împingi în mine de cred că acuma tu
  îmi simţi pieptul
  pînă în plămîni?... vrei neapărat? păi mai am aşa de multe să-ţi zic... eşti sigură?
  nu am să mă topesc?
  mi-o dai în scris? nu, nu am cu mine un creion,
  poate o scrii cu ruj de buze?
  oriunde,
  pe cămaşă, pe pantalon, pe frunte...
  numai că pe frunte nu am să pot să citesc ce ai scris,
  da, sigur că am încredere în tine,
  păi altfel de ce ţi-aş oferi
  visele mele?

  ai dreptate, vai ce fiinţă miraculoasă eşti, uite, chiar nu mă topesc... stai o leacă,
  da, ştiu că am zis, chiar vreau, dar... eşti sigură că nu mă topesc,
  absolut sigură
  chiar dacă faci... asta?

  şi-a lipit buzele de a mele,
  am închis ochii,
  m-am trezit... cînd?

  mi-ai promis dar, vezi, nu mi-ai ştiut inima.
  acum poţi doar să te oglindeşti în mine
  şi să mă laşi
  să-ţi răcoresc picioarele şi să-ţi vorbesc
  în clipociri.

MireasaText

blank

corner
Despărţirea Tînărului A De Tînăra B, Şi Invers

  Faţă în faţă,
  aproape ochi în ochi, gură în gură,
  chiar dacă prăjitura era diferită
  ţi-ai imaginat gustul meu
  cum eu mi l-am imaginat pe al tău.
  Nu, nu gustul prăjiturii. Adevărat?

  Vorbeşti.
  Nu te aud.
  Adică te aud dar nu te aud -
  te absorb, te înghit, te beau,
  te aud dar aud doar sunetul buzelor ce se lipesc, se dezlipesc,
  se îmbină şi se dezbină,
  oftări dulci... ar fi de prăjitură sau de vis?
  De vis, ale mele.
  Îmi vezi ochii?
  Citeşti în ei romanul nescris?

  Ce?... ce?... o, da, te iubesc... o, era alta întrebarea?...
  ar fi altul răspunsul? Ştii tu. Nu eu.

  Du-mă.
  În pădurea incendiată a fluturilor sălbatici,
  în laboratorul dărîmat a alchimiştilor de afrodiziace,
  în coşmarul tău să-l schimb vis, poveste, basm.
  În mîinele în care îţi ţin mîna
  de la un capăt al parcului la celălalt
  şi înapoi.
  Pot să te sărut cînd ajungem la poartă?

  O îmbrăţişare, scurtă, dulce, cruntă.
  Un sărut pe obraz, dulce, crunt.
  O adiere de vînt în jurul unei palme care flutură un adio
  şi o faţă care se întoarce de la mine şi-ţi ascunde zîmbetul.
  Ei, la timp,
  bine că nu mi-ai văzut sclipirile în ochi.
  Nu, nu lacrimi. Stele,
  pe care tu mi le-ai semînat.

  PS Am aşteptat acolo, să se termine stelele.
  Dar nu se mai terminau...

MireasaText

blank

corner
Al Doilea

  Cîntă,
  încet, încet,
  ca abia să aud,
  dă-mi pretextul să-mi apropii urechea de gura ta
  pînă ce notele se vor topi în ea
  împreună cu mărunte plescăiri de limbă
  şi infime clănţăniri de dinţi
  şi mai că inexistente tunete ce-ţi cutreieră cerul gurii
  şi se pierd în răsuflul ce-mi arde interiorul urechii,

  Cîntă,
  şi mai încet,
  să nu te aud,
  o scuză inexcuzabilă să-ţi ridic cămaşa subţire
  şi să-mi lipesc urechea de sînul tău stîng
  căutîndu-ţi vocea în inimă
  şi cîntecul în sfîrcul ce-mi răneşte lobul urechii
  şi-mi hrăneşte amintirile de mîine,

  Cîntă,
  fără voce, cu gîndul,
  urechea mea lipită de talpa piciorului tău
  ca să aud marea,
  să ascult cormoranii şi pelicanii şi lutrele
  bîrfindu-ţi frumuseţea
  şi sînul dezvelit.

MireasaText

blank

corner
Paradox

  Gura
  îţi tremură.

  Ar fi ea
  floarea ce se dezbracă sub fluture
  sau fluturele ce îi bea viaţa florii?
  Sau amîndouă?

  O ating cu un deget
  şi roşul se şterge pe vîrful degetului
  şi aripa fluturelui cade, sau e petala?
  şi amîndoi se pregătesc să moară
  îmbrăţişaţi.

  Inima mi se înnoadă de durere,
  ce am făcut?

  Vrei să mă învii? mă întreabă floarea-fluture.
  Vreau să nu mori, răspund.
  Atunci dă-mi înapoi roşul, îmi zice,
  şi eu nu ştiu.
  Ştii! îmi zice, şi eu aştept, buimăcit,
  şi atunci ştiu.
  Îmi muşc buza pînă ce ajunge la sînge
  şi o sărut.

  A înviat sau a nu murit?
  Am vrut să o întreb
  dar s-a dus să caute altă floare.
  Sau poate alt fluture?

MireasaText

blank

corner
Cine A Picurat Culorile Pe Aripa Fluturului...

  ...alb?

  ...în roşu furat de curcubeu şi albastru furat de liliac
  şi verde furat de smaralde abia dezgropate,
  cu spirale alungite şi pete rotunjite
  şi reflecţii de lună într-o mare de amurg îndrăgostită,
  în galben ars şi violet încîlcit?

  ...pe o singură aripă?

  hei, sînt o lebădă, a strigat fluturul,
  aripa picurată trăgîndul la pămînt
  cea albă străduindu-se să îl tragă
  spre viaţă.

  nu eşti o lebădă, asta e o altă poveste, i-au strigat nişte fluturi.
  şi numai o singură aripă ţi-e colorată, i-au strigat alţi fluturi.
  şi culorile îţi rod aripa şi curg pring ea, au vrut să-i strige alţii
  dar el nu mai auzea, o aripă bătînd disperată aerul
  cealaltă lăsînd aerul să-i şuiere prin găuri.

  şi totuşi, am fost o lebădă, a oftat fluturul fericit,
  înfundîndu-se între urzici.

  culorile au curs mai departe.
  şi după ce i s-a oprit inima.

MireasaText

blank

corner
Tălmăcire

  Mereu mi se pare
  că tot rostesc cuvinte cu o îndemînare
  de parcă aş fi poet,
  poate,

  cînd strofele, şapte,
  se-nşiră în noapte
  ca rimele, opt,
  ca strugurul copt,
  ca pete de lapte uscate şi scoapte
  ce-mi ciuruie torba
  şi-mi macină vorba,
  cînd crivăţul, unul,
  se-nchină nebunul
  l-a tale picioare şi-n crunta-ţi dogoare
  el moare.

  Mereu tot încerc,
  şi-mi fug după coadă ca cîinele berc,
  să găsesc pricepătură
  la gînd,

  oi fi eu sub laur
  un necioplit paur
  pierdut între vise
  şi fund de abise
  cătînd un tezaur prin bulgări de aur
  sau marea-ntre valuri
  fugind peste maluri,
  oi fi eu doar, poate,
  cu visele-mi toate
  cătînd tălmăcire şi-a mea absolvire
  -n iubire?

MireasaText

blank

corner
fluture, flutură

  ce faci, scrii o lume nouă?
  nu, o lume e prea complicată,
  scriu o minune.
  o minune poate fi şi o lume nouă.
  nu, ţi-am zis, scriu o minune, ceva simplu, şi în plus - veche.
  poate o lume veche?
  a lăsat pleoapele în jos
  a tras fustiţa mai sus de genunchi... ce puteam săracul de mine să fac?
  bine, bine, văd că însişti,
  scriu o lume. happy?
  nu ştiu dacă era happy dar a ridicat pleoapele
  şi a lăsat stele să-i atîrne de gene
  şi ciorchine de perle să-i crească sub urechi.
  a lăsat şi fustiţa la acelaşi loc, aşa că... cred că era. happy.

  sînt eu prinţesa, acolo?
  nu, tu eşti baba cloanţa, eu sînt prinţesa.
  şi cine e prinţul?
  păi nu pot să scriu o iotă dacă mă tot întrerupi cu atîtea întrebări,
  lasă-mă o leacă şi o să fie şi un prinţ.
  care o să se îndrăgostească de baba cloanţa
  şi o să crească împreună găini pleşuve
  pe care o să călărească amîndoi pînă ce o să le cadă penele...

  găini pleşuve nu au pene...
  nu, lui baba cloanţa şi prinţului ei o să cadă.
  era clar că poetă nu o să fie... sau... ş-o fi bătut joc de mine şi eu ca prostul...
  da, tu ca prostul... şi în plus mai îmi citea în gînd... nu, în ochi.
  a pus mîna pe fustiţă,
  am înţepenit – în sus sau în jos?
  nu am privit-o în ochi, nu îndrăzneam, păi dacă citea acolo ce gîndeam
  m-ar fi pălmuit. eşti sigur? a murmurat,
  şi luna i s-a reflectat un moment în ochi, orbindu-mă.
  a netezit-o, nici sus nici jos.

  fluture, a zis, pierzîndu-mă undeva prin deşerturile mele mentale.
  fluture ce? am întrebat,
  încercînd să mă găsesc înainte de trebuia să chem pe alţii să mă găsească.
  fluture, a repetat, punînd mîna pe fustiţă – promisiune sau ameninţare?
  fluture ce? am întrebat totuşi, riscîndu-mi viaţa pentru învăţătură.
  fluture, eternitate, s-a îndurat de mine
  şi a aprins cîteva raze de soare prin trandafiri
  culcîndu-se pe spate printre ghimpi şi petale şi arici timizi
  ce tot încercau să-i lingă călcîiele.
  voia să-i scriu o lume. nouă.

  i-am luat mîna şi i-am sărutat degetele, unul cîte unul,
  toate zece.
  am ridicat apoi aricii unul după altul şi i-am lăsat să-i lingă călcîiele,
  fiecare de trei ori.
  pe urmă i-am tras rochiţa mai spre genunchi ca să pot să mă concentrez,
  i-am legat o coroană de păpădii în jurul gleznei drepte
  şi o coardă de vioară împletită cu nuiele de liliac pe stînga,
  eram gata.
  te sărut? m-a întrebat.
  nu, pe urmă, numai dacă îţi place, i-am răspuns.
  blestemul meu – probitate.

  (aricii nu mai erau timizi, au început să-mi lingă şi mie călcîiele. tare mai gîdilau.)

  fluture, flutură,
  frunzele scutură
  prin codrii de-aramă
  ce freamătă-n teamă
  cînd vara dispare
  pierdută în mare
  ş-o privighetoare
  uitată de soare
  pe-o veştedă floare
  moare.

  e tristă lumea asta.
  nu, nu e tristă de loc.
  vorbeşti de moarte.
  înseamnă că înainte, era viaţă.
  scrie-mi viaţă...
  cum puteam refuza o doină ţesută în răsuflare ce-mi tăia pieptul pînă în inimă?

  fluture, flutură,
  stelele scutură,
  varsă scîntei între macii treziţi,
  picură soare prin tandre mlădiţi,
  cînd visele mele în vaste şiroaie se-mbată cu-a nopţii uitată culoare
  adună-ţi aripa, splendoarea şi neamul şi poartă-mă-n ţări înecate-n ardoare
  acolo, pe unde – vergină m-aşteaptă, o fată cu aur ţesut în şuviţe,
  cu frunze în rouă pierdute sub pleoape şi boabe de grîu înşirate-n cosiţe.

  vergină? preferi virgină? virgină? eu?
  şi adică de ce crezi tu întotdeauna că scriu o lume în care tu eşti eroina?
  s-a rezemat într-un cot, pe urmă s-a aşezat,
  pe urmă s-a ridicat, a păşit spre mine
  lăsînd fluturii şi albinele să se certe în jurul păpădiilor
  şi în jurul vîrfurilor de deget
  şi în jurul colţurilor de gură, de ochi, de sprînceană...
  chiar dacă ai ştii să minţi tot nu ai ştii,
  şi m-a tras pe roată sau m-a ars pe rug sau m-a jupuit de viu, sau...
  cred că m-a sărutat. cum pot să ţin minte dacă am murit şi am înviat numai după,
  o ploaie de vară sfîrîind pe flăcările ce-mi consumau carnea
  în timp ce ea se depărtea,
  plutind pe un nor de libelule şi şopîrle înaripate.

  şopîrle înaripate? am strigat după ea, păi nici nu există şopîrle înaripate,
  am strigat mai departe, poate că mă va auzi şi va reveni.
  tu uiţi că este lumea pe care tu ai creat-o, mi-a ajuns chemarea ei
  învăţîndu-mă visul meu.
  am încălecat un armăsar sălbatic, i-am dat jăratecul la gură şi aripile la picioare
  şi am răpit-o de pe nor.
  un moment, mi-a fost frică că te pierd, mi-a şoptit cu gura la sînul meu.
  un moment, mi-a fost frică că nu mă găseşti, i-am şoptit cu gura la sînul ei.
  eternitatea... există? m-a întrebat.
  da, i-am răspuns, ducînd degetul dela gura mea la fruntea ei.
  pe urmă i-am furat gura. cel puţin, aşa m-a lăsat să cred.

  fluture, flutură,
  flutură, scutură,
  prin nori de polen te îmbeţi cu iubire,
  sub sîn dezgolit îţi găseşti destoire,
  prin văi argintate
  cu rime uitate
  şi-n zîmbete calde - găseşti fericire,

  cînd seara cădea-va pe cîmp de ciclamă
  şi albul zăpezii-ţi va pune năframă,
  tu roagă pămîntul
  să-ţi fie cuvîntul
  eternu-ţi sălaş în apus de aramă.

MireasaText

blank

corner
Interviu

  Îmi permiţi?
  Nu am aşteptat răspunsul, am luat-o de braţ şi am dus-o la scaun. S-a aşezat.
  Întotdeauna ceri permisie?
  Numai cînd contează.
  Şi aştepţi să ţi se dea?
  Numai cînd contează.

  *

  Cînd a zăpezit pe tine?
  Las’ să cadă clama, boldul,
  Lasă straiele meschine,
  Idolatre şi nebune
  Cu dantele căpcăune
  Peste pat să se destrame
  Cînd, mînat de crudă foame,
  Îţi descopăr sînul, şoldul.

  Uite-aicea o gropiţă,
  Uite-aici o aluniţă
  De-ar fi împrejur petale ai zicea că-i garofiţă,
  Las’ să-ţi număr, cu pricină,
  Pe sub zmeura divină
  Coastele... ai una nouă?
  Numai una? Poate două?
  Mai departe, mai departe, am cărări în faţă şapte,
  Care în zăpadă-i drumul spre nectaru-ţi şi parfumul,
  Fac colinde,
  N-am merinde,
  Setea, gîtul mi-l aprinde?...

  Şşş...
  Degetele las’ s-oprească
  Şi o leacă s-odihnească,
  Ai dori printre gropiţe, aluniţe, garofiţe,
  Să culegi al pielii lapte,
  Dude coapte printre şoapte,
  Să îmi seceri inocenţa cu-al tău dinte de balaur
  Şi pe urmă pe-al tău creştet să-ţi cunun coroană-n laur?

  Printre buclele de aur ce-nvelesc al tău tezaur?
  Să împartem mîngîiiere cu a gurii adiere,
  Veşnicie
  În beţie
  Şi în clipe efemere?

  *

  Păi, da tare eşti ştrengar.
  Mai curînd, doar... lăutar.
  Am în strună
  O furtună,
  Schimb un cuget
  Într-un muget,
  Iar cînd patima iubirii-mi bate sîngele în spumă
  Arde poezia-n mine şi-n cenuşă mă consumă.

  Linişte. Gîndea. Interviul era aproape terminat.

  Ce-ai zice de-aş zice
  Că focul ce arde-n furnale, cuptoare, petrol, lumînare,
  Ce-i dat omenirii din timpuri primare şi pare o floare furată din soare,
  Ce viaţă ne dă, adăpost şi onoare,
  Ne-a fost dăruit ca divină... scînteie?

  Aş zice – greşeală. Divină. Femeie.

  Am aşteptat. Mai avea o întrebare, ştiam care-i
  dar nu m-am gîndit la răspuns. Ar fi fost neonest.
  Am aşteptat întîi să mă întrebe.
  Cum se face că nu m-ai sărutat,
  încă?

  Am găsit răspunsul imediat, cu toate că nu m-am gîndit la el înainte.
  Fiindcă nu ţi-am cerut permisie,
  încă.

MireasaText

blank

corner
fluture, flutură ...doi

  fluture, flutură,
  inima mea sutură,
  c-am lăsat-o-n primăvară
  pe cînd de cu ieri, cu seară,
  toamna corpu-mi tencuieşte
  tot loveşte şi boieşte,
  mai întîi măsoară varul
  nu cu palma – cu hectarul,
  şi pe urma dă cu dalta
  ba-ntr-o buză, ba în alta.
  mai încearcă ea, nebună,
  tihna-n suflet să-mi impună
  şi cînd luna-nvie, nouă,
  să mă culc sub plăpumi, două.

  fluture, de-ar fi să fie -
  vreau în alb de iasomie
  să găsesc, ca niciodată,
  Cosînzeana minunată,
  după ce şi-ar cere scuze
  panglici să îmi taie-n buze,
  să îmi uite-n oseminte
  o fărîmă de-al său dinte,
  sub o lună vie, nouă,
  să îmi verse sîn şi rouă...
  ...toamna? las’ s-o treacă-n iarnă
  şi cînd moarte-n mine toarnă
  ţine-mi inima departe
  de gîndirile-i deşarte,
  Cosînzenei zi – o, fată,
  tot mai dulce este-odată
  decît mii de niciodată.

MireasaText

blank

corner
Aiurite

  Lîng-o masă împărţită între dragoste şi verde,
  Unde greierul tomnatic toate coardele îşi pierde,
  Stau călare pe o bancă printre frunze-ngălbenite
  Scormonind în vorbe sobre după fraze aiurite.

  Cînd condeiu-şi varsă harul şi-şi întinde-n şapte pata,
  Care-i frunza, fericita, peste care trece fata,
  Un pantof ce se ridică mai să-i treacă peste creştet
  Şi o gleznă ce-i inspiră viaţă prin veşmîntu-i veşted?

  Pe cînd strofa arde-n suflet şi hîrtia-i suge zloata,
  Care-i zidul, norocitul, lîngă care trece fata,
  Cu o mînecă răzleaţă cărămida îi atinge
  Şi cu vîrful unui deget ca vulcanul îl încinge?

  Mai cînd zace poezia şi-n apus îşi trage roata,
  Care-i umbra, credincioasa, ce tot trage-n urma-i fata,
  Ce-i sărută sînu-n ziuă şi-i îmbracă şoldu-n noapte
  Şi adoarme, ameţită, între-a sale buze coapte?

MireasaText

blank

corner
Bogăţie

  Bogată eşti,

  marea de grîu care mă scaldă
  cînd mă aventurez mai desus de ureche -
  un vin
  care zace în zăcăminte de aur
  împletite pe spice de păr,

  smaraldele topite deamprejurul pupilelor -
  o junglă lichidă
  împînzită cu tigri pierduţi,

  căpşunele mărunte ca boaba de mazăre,
  bătute-n jăratec,
  dăruindu-şi flacăra ca să-şi păstreze cenuşa... mea,

  lacul în mătase ţărmuit de trei maluri albe, dulci, moi,
  pustii de n-ar fi mîna mea, şi freamătul lor,
  şi uraganul ce vine şi pleacă
  şi îmi tîrîie cerneala prin asperităţile raţiunii
  şi mi-o macină în praf de poezie...

  Şi tu? Eşti tu bogat? m-a întrebat,
  călăuzindu-mi mîna printre comori,
  una după alta.
  Am ales-o pe cea în care voiam să poposesc mai lung.
  Eu? Eu sînt încă şi mai bogat ca tine.

  Nu s-a mirat dar a aşteptat,
  curioasă dacă gîndeam la fel.
  Tu ştii că nu ai inimă, i-am spus.
  Mi-a luat degetul şi l-a muşcat, pe urmă l-a sărutat.
  Ştiu. Fiindcă ţi-am dăruit-o.

MireasaText

blank

corner
Mirare

  Te miri cîteodată
  cum te văd
  cînd te văd
  goală?

  Te miri
  de unde îţi cunosc culoarea pasiunii,
  cum se face că ştiu refrenul notelor
  pe care le îngîni singură în somn, în vis?

  Cum am aflat de colecţia de fluturi sălbatici
  care îi porţi sub corsete,
  canibali de inimi
  şi lacomi de mărăcinii ce se mistuie în flame şi în lacrimi?

  Cum de ştiu cît cîntăreşte degetul tău mic de la piciorul stîng,
  cîte bătăi de inimă între gură la sîn şi lună ce cade în soare,
  care este visul
  pe care l-ai uitat deja?

  Nu te mira.
  Lasă-ţi hainele în deşteptare
  şi culcă-te goală în vis.
  Acolo te aştept. Iar.

MireasaText

blank

corner
Moartea Serii

  Vino prin seara ce-n zi se destramă şi ţese argintul în frunze căzute
  Şi-i ţine-a sa mînă în palma ta caldă ducînd-o la mine pe căi abătute,
  Îmbracă pe umeri sclipirile sale şi-n pleoape-aplecate fărîma de stele,
  Cînd mîna-i va curge şi-n zi va dispare, atîrn-a sa şoaptă de buzele mele.

  Văzut-am în roşul amurgului pata ce-n cîntec de greier purta a sa seară
  Şi ţîţa-i dădea, cu nectar de migdale crescute sub blajină lună de vară,
  Văzut-am cînd seara-n codiţe-mpletite prin ramuri plecate gonea cărăbuşii
  Ş-un ceas mai departe, cu fluturi pe umeri, în valsuri tîrzie ducea pescăruşii.

  Pe mine găsit-a pe-o bancă pustie, acolo, la iazul cu mîndrele-i broaşte,
  Şi sînul ei tînăr cerşea duioşie, beţie, durere dorea a cunoaşte,
  Adu-mi Cosînzeana, şi-atuncea secretul ce-mi zace la piept, pîn' la ziua ce vine
  În taină-l voi scrie pe rochia-ţi neagră cu lapte de stele şi crud mărăcine.

  S-a dus înspre ziuă ştiind că-i de moarte, o foame nescrisă căzîndu-i în suflet,
  În codrul bătrîn căutînd a ta urmă, în vuiet de vînt al tău dulce răsuflet,
  S-a dus înspre mare, a soarelui raze domol început-au prin zori să gonească
  Şi pielea cea albă sub neagra-i mătase, ca roua de ceară, încet să topească.

  Şi cînd te-ai întors? Ea, zîmbindu-şi răspunsul, pe banca de lemn s-a culcat, istovită,
  Din păr i-am cules viorele uscate şi perle albastre din pielea rănită,
  Găsit... n-am găsit-o, pierdută-i iubita-ţi în vise căzute prin strofe încinse,
  Voi ştii eu odată ce-nseamnă iubirea?...
  şi-ncet s-a topit peste pajişti aprinse.

  Păi... vino prin seara ce-n zi se destramă şi ţese argintul în frunze căzute
  Şi-i ţine-a sa mînă în palma ta caldă ducînd-o la mine pe căi abătute,
  Îmbracă pe umeri sclipirile sale şi-n pleoape-aplecate fărîma de stele,
  Cînd mîna-i va curge şi-n zi va dispare, atîrn-a sa şoaptă de buzele mele.

MireasaText

blank

corner
Îmbrăcată În Fluturi

  Dacă vrei să-mi ştii
  carnea
  atunci eliberează-mi
  pielea,

  mi-a zis.

  Am găsit-o în mijloc de pădure, într-un luminiş,
  mîinile ridicate la soare în suplicare,
  ochii sclipitori
  frumoşi ca două mărgele căzute din inelele lui Saturn,
  corpul... doamne, corpului puteam doar să-i ghicesc o frumuseţe divină
  acoperit cum era cu sute... mii?... de fluturi
  ce i se perindau printre dealuri, ameţiţi, îmbătaţi cu nectarul pielii ei
  şi leagănul vieţii.

  Crezi că îmi vor permite?
  Cred că trebuie să... negociezi cu ei,
  a rîs,
  şi trandafirii i-au înflorit imprejur.
  Am întins mîna... încet, nu-i strivi... încet, să nu-i strivesc
  şi mi-am negociat drumul cu un ochi-de-păun
  lăsîndu-l să se caţere pe degete, aripi uriaşe sclipind străvezii... străvezii?...
  da, parte din negocieri,
  pleacă nestrivit numai dacă îi permit să-şi lase culorile pe pielea ta...
  am dus degetul în sus şi a zburat, clar că era beat
  fiindcă aproape că a căzut în soare,
  pe urmă un al doilea, aceiaşi condiţie,
  un al treilea, am încercat cu un cap-de-mort, o coada-rîndunicii,
  toţi au acceptat să-şi părăsească paradisul
  cu condiţia să-şi lase culorile înapoi,
  zeci, sute, un nor... atenţie la libelulă... libelulă?...
  da, este îndrăgostită de un fluture, a rîs iarăşi
  şi au înflorit şi stînjeneii împrejur, şi ghioceii...
  ghiocei? dar nu este anotimpul ghioceilor.
  Păi întotdeauna este anotimpul ghioceilor.
  Cine ţi-a zis?
  Fluturii, parte din negociere,
  mi-au zis că în jurul tău este întotdeauna anotimpul ghioceilor,
  i-am răspuns, ocupat cu un monarch-albastru, mai uriaş ca ochiul-de-păun,
  frumos ca un adînc de mare, ca un trandafir albastru...
  eşti sigur că vrei să-ţi laşi culorile aici? l-am întrebat
  şi m-a privit cu milă, de parcă eram tontul satului,
  lăsîndu-şi singura comoară pe pielea ei.

  Hei, sînt aici şi nişte bondari, i-am spus, găsindu-i împrejurul sfîrcului drept.
  Bondari? Impostori! a rîs a treia oară
  şi nu mai era ce să înflorească pe cîmp aşa că a înflorit cireşul.
  Nu, nu sînt impostori, sînt ştiitori.
  Am pierdut-o cred, un moment.
  Cum adică?... explică-mi te rog, care este diferenţa?
  Impostorii pretind că sînt fluturi. Şi ei? Ei ştiu că sînt fluturi, i-am explicat
  urmărind bondarii cum lasă dungi în galben şi negru pe sfîrc.
  Au lăsat dungi în galben şi negru pe sfîrc...
  Şi acum sînt un monstru.
  Nu, acum eşti o sfîntă.
  Cum adică o sfîntă?
  O sfîntă a frumuseţii, o madonă căreia nici dumnezeu nu a putut să-i reziste.
  Darămite eu, om,
  şi am îngenuncheat în faţa ei,
  începînd să mă ocup cu fluturii de la genunchi în jos.
  Mă previi cînd începi să te ocupi de la genunchi în sus?
  Dacă mai trăiesc, şi era rîndul meu să rîd.
  Nu a înflorit nimic în jurul meu, dar i-am simţit mîna pe umăr
  şi era să-mi curm traiul în aceiaşi clipă.

  Ultimul fluture a zburat.
  Adevărul a ieşit la lumină, da, mai frumoasă ca o madonă.
  Şi acum, acum vrei să-mi ştii carnea? m-a întrebat,
  cu un deget sub bărbie pînă ce gura mea era la aceiaşi înălţime cu a ei.
  Nu! am răspuns, sinucigaş,
  acum vreau să te acopăr cu fluturii mei.

  Am culcat-o pe patul de flori,
  am scos pana, călimara, am muiat vîrful peniţei în cerneală
  şi m-am pus la lucru.
  Am lăsat cîteva clipe degetul pe sfîrc
  ca să-mi vină în întîmpinare şi să-mi dea mai mult loc,
  şi am scris primul cuvînt.
  Nu m-a întrebat ce scriu, ştia, m-a întrebat altceva, o leacă îngrijorată.
  În ce culoare scrii? m-a întrebat.
  Nu trebuia să-şi facă grija, mi-am făcut-o eu, de mult.
  În curcubeu, i-am răspuns,
  şi nu am mai ridicat capul de pe corpul ei.
  Nici nu aş fi ştiut că m-a sărutat dacă bondarul, recunoscător,
  nu mi-ar fi suflat-o în ureche.

MireasaText

blank

corner
nici nu ai ştiut

  nu mă atinge,
  nu, nu am să-ţi zic de ce
  fiindcă dacă vei afla
  nu mă vei atinge... da, ştiu, paradoxuri de iarnă
  şi viaţă.

  nu te apropia,
  nu, cărbunele pe sub coaste nu-i stins
  dar nici nu mă arde
  cu m-ar arde
  dacă te-ai apropia şi ai sufla în el parfumul tău
  de femeie.

  nu, nu mă privii, nu mă privii!... m-ai privit,
  nici soarele nu a reuşit
  acolo unde ochii tăi au pătruns
  şi au înţeles secretul,
  prea tîrziu.

  vezi,
  întîi mi se topesc mîinile,
  îmi cade mătura - nici nu ai ştiut, ai ştiut?
  pe urmă morcovul, trăgînd după el un cărbune de dinte, unul de ochi -
  nici nu ai ştiut, ai ştiut?
  capul se înfundă în gît, gîtul se înfundă în piept,
  pieptul se înfundă în picioare şi totul se înfundă în galoşii de gumă
  ce se revarsă şi trec în părîu printre picioarele tale
  pierzîndu-se în sămînţa viitorilor ghiocei -
  nici nu ai ştiut, ai ştiut?

  m-am topit.
  te-am iubit.
  nici nu ai ştiut, ai ştiut?

MireasaText

blank

corner
Ai Fost Odată, Ca Niciodată...

  Ai fost... ca niciodată-n zi,
  Ca liniştea-ntre şoapte,
  Ca soarele între stihii
  Şi-n corcoduşe coapte,
  Ai fost ca măru-n cuib de rai
  Pătat cu miazăzi de Mai
  Şi stropi de miazănoapte...

  Ai fost... ca niciodată-n foc,
  Ca taina în scînteie,
  Speranţa în a vieţii joc
  Ş-o ruginită cheie,
  Ai fost ca zmeul printre nori
  Călare-n pană de cocori,
  Ca zîmbet de femeie...

  Ai fost... ca niciodată-n gînd,
  Ca-n vise de odată,
  În albu-ţi crin, în glasu-ţi cînt,
  În farmecu-ţi săgeată,
  Ai fost ca apa de izvor
  Ce-mbată inima cu dor
  De-o gură nepătată.

  N-ai fost... ca-ntotdeauna-n fum,
  Ca-n dunele albastre,
  Ca perlele pierdute-n drum
  Prin degetele noastre,
  N-ai fost decît un munte plin
  De roşu mac şi verde pin,
  Şi amintiri sihastre.

MireasaText

blank

corner
Cuvintele...

  De unde ai apărut, deodată?

  Păşind înaintea mea
  în acei paşi pe care eu trebuiam să-i fac,
  tocurile găurind nisipul, glodul, pămîntul, asfaltul
  acolo unde călcîiele mele trebuiau oricum să cadă,
  mîna mea întinzîndu-se înspre umărul tău
  clipe înainte de ai fi aruncat peste el un zîmbet, o floare,
  curvele corpului tău inundînd cîmpul vederii mele
  cu ondulaţii stînga, dreapta, sus, jos, împrejur,
  din cînd în cînd sărind prin pătrăţelele unui şotron uitat pe drum
  o bucată de cretă uitată şi ea desfătîndu-şi scurta viaţă
  cu privelişti descoperite în sus, dedesubtul fustei tale
  cînd săreai şi peste ea
  şi pe ea... o, ce moarte fericită.

  Mi-am aruncat pantofii de mult,
  undeva în spate,
  neîncercînd să te întrec, doar să nu te pierd
  nici din ochi nici din auz
  nici din miros,
  pierdeam cîteodată un zîmbet dar găseam un rîs
  şi cîteodată o floare dar găseam o ghirlandă,
  şi din cînd în cînd săream şi eu prin şotron
  sau mă mascam în cretă... cred că arătam mai curînd a bolovan
  fiindcă săreai peste mine
  dar niciodată
  pe.

  Te-ai simţit urmărită?

  Nu trebuia, era drumul meu, doar tu ai apărut de undeva
  şi l-ai luat cu inocenţa vîrstei şi a frumuseţii
  şi nu te-am urmărit, am doar mers după tine,
  oricum trebuiam să merg pe acolo
  şi acum mai aveam în plus avantajul plăcerii a te vedea
  aşezîndu-te pe o bancă să citeşti o poezie, poate de dragoste,
  întinzîndu-ţi gîtul să miroşi o floare, poate un liliac,
  sărutînd cineva, poate o prietenă, poate un iubit, poate umbra mea,
  uitîndu-te înapoi... nu, nu mă puteai vedea,
  eram numai în simţurile tale,
  tu erai în simţurile mele şi în viaţa mea,
  ai trecut colţul
  l-am trecut şi eu
  şi... ai dispărut.
  Am găsit găurile tocurilor,
  şi pantofii,
  am găsit şi fusta şi cerceii şi panglicile ce-ţi atîrnau de şuviţele de păr,
  nu te-am găsit nicăieri.
  Ai fi trecut poate
  în spatele meu?

  Am găsit un şotron şi am început să sar peste pătrăţele.

MireasaText

blank

corner
Zăcăminte

  Sunt care au zăcăminte de petrol.
  Sunt care au zăcăminte de aur,
  de cărbune, de cafea...

  Cafea?
  Cafea nu vine în zăcăminte,
  cafea vine în plantaţii.

  Fie.
  Tu, tu ai zăcăminte de cioburi.
  Cioburi, cum adică
  cioburi?

  Cioburi de inimă.
  A mea.

MireasaText

blank

corner
Crăiasa Naturii

  Ai coborît de pe munte,
  goală,

  Te-ai născut dintr-un ochi de izvor,
  care a crăpat stînca
  şi a băut zăpada
  şi nu s-a dat biruit nici de tunet, nici de curcubeu,
  ci le-a lăsat să-ţi fie cîntec de leagăn
  şi joc de dimineaţă
  pînă ce inima ţi s-a trezit în furtună şi gura ţi s-a trezit în zîmbet
  şi te-ai hotărît să-ţi vizitezi restul împărăţiei
  şi cei ce nu te-au cunoscut,

  Piele culoare aramă,
  pătată cu degete de soare şi picături de rouă îngheţate
  lunecînd de pe umeri fragili înspre sîni aprigi
  acolo, unde colibri zburdalnici încearcă ba să-ţi fure sfîrcurile
  ba să-ţi fure cireşele din gură
  ba să-şi cheme perechea
  ce se oglindeşte în spatele verdelui de frunză îmbobocită
  care-ţi luceşte sub sprîncene şi după pleoape,

  Ramuri de stejar şi de plop şi de paltin se trag după tine
  ca o trenă de mireasă,
  încălcite în părul tău împreună cu florile tuturor anilor ce au trecut
  şi ghimpii trandafirilor ce ţi-au atîrnat de urechi
  şi pene de lebădă
  uitate prin stuf,
  Pui de vulpe îţi aleargă printre picioare
  amintindu-ţi de jocuri de-a v-aţi aprinselea care jucau cu tine
  cu pui de lup şi cu pui de bursuc, atunci, de mult,
  sărind din cînd în cînd peste trena ta ca să se întreacă cu colibrii
  sau cu păpădiile, sau cu bucăţele de nor ştrengare,
  şi tot căzînd cînd în nas, cînd în ureche,
  Pietricele sar pe drum, rostogolindu-se sau la o parte
  sau înainte
  sau înapoi
  ca să-şi găsească loc sub tălpile tale
  acolo, unde este primăvară eternă
  şi livezi de portocale înfloresc fără a deveni fructe
  vreodată,

  Ai ajuns la poale de munte,
  la omenire,
  şi te-ai oprit deodată, pentru prima dată,
  nedumerită privind la o mulţime acoperită cu valuri de catifea
  şi de mătase şi de fir de bumbac răsucit în trei şi în cinci,
  şi departe înainte ai văzut marea ce te aştepta în spatele unui du-te-vino
  care nu îţi lăsa drumul
  şi nu băga de seamă că crăiasa care le aduce cîntecul în viaţă,
  e acolo,

  Te-am văzut.
  Făceam parte din mulţime
  acoperit cu valuri de catifea
  şi de mătase şi de bumbac răsucit în trei şi în cinci.
  "Te ajut?" te-am întrebat.
  "Ce eşti tu?" m-ai întrebat.
  "Cine, nu ce. Om," am răspuns.
  "Cum pot să ştiu, eşti acoperit," mi-ai răspuns,
  strîngînd în jurul tău puii de vulpe, şi de lup, şi de bursuc, colibrii şi ramurile,
  pietricelele.
  M-am descoperit,
  nepăsător de mulţime, neaşteptînd să mă rogi,
  te ştiam, ceia ce ceilalţi nu ştiau,
  erai crăiasa.
  Am ridicat ziduri de hîrtie colorată, baricade, redute,
  turnuri strîmbe
  dar uriaşe,
  am desenat pe ele sute de mii de litere, zeci de mii de strofe, mii de poezii,
  "Drumul tău," ţi-am zis, "din munte în mare, prin inima mea. Sigur."
  Tu nu erai aşa de sigură.
  "Dacă nu pot să trec de prefac în pană de corb căzută, în perlă strivită,
  în fluier fără găuri," ai vrut să mă ameninţi, neştiind cum,
  ştiind că nu poţi,
  tristă.
  "Dacă nu poţi să treci mă prefaci în pană de corb în părul tău,
  în praf de perlă sub ochii tăi,
  în fluier fără găuri la gura ta."
  Ai zîmbit, Ai îndrăznit.
  Ai atins prima literă şi litera a deschis aripi
  şi a început să zboare în jurul colibrilor, colibrii au deschis aripile
  şi au început să zboare în jurul literei,
  Ai atins prima strofă şi strofa a desprins o coadă uriaşă
  şi a început să se fugărească prin pietricele
  cu puii de vulpe şi de lup şi de bursuc scheunînd încîntaţi,
  Zîmbetul ţi-a devenit rîs, rîsul credinţă, ai atins prima poezie...

  A început să ningă peste tine cu petale de ghiocei
  cei ce-ţi cădeau la ureche deveneau ghirlande de cercei,
  cei ce-ţi cădeau pe gură deveneau cozi-de-rîndunică
  în galben şi roşu... roşu?... şi albastru... albastru?...
  cei ce-ţi cădeau pe sîni deveneau praf de stele şi picături de lapte
  şi nectar de vişine pentru colibri şi litere, şi gura mea...
  "Mi-ai sărutat... sînul," nu te-ai dat nici înapoi, nici la o parte,
  nici nu ţi-ai potolit rîsul.
  "Amintire, pentru cînd mă prefaci în pană, în praf, în fluier..."
  "Acum nu mai trebuie să te prefac", ai zis,
  şi ai început să păseşti înspre mare printre zidurile ce ţi le-am clădit.
  "Acum, vreau să mă prefaci," ţi-am răspuns,
  mergînd cu spatele înainte, ca să nu te pierd din vedere.
  "Ai să mă pierzi, eu intru în mare."
  "Nu am să te pierd, dacă mă prefaci în pană de corb în părul tău,
  în praf de perlă sub ochii tăi,
  în fluier fără găuri la gura ta."
  "Dar atunci nu ai să poţi să pui litere pe hîrtie," ai insistat,
  "şi să înşiri litere în strofe şi strofe în poezii."
  "Am să am poezia eternă în mine, sărutul ce ţi l-am dat pe sîn."
  "Dar eu, cine îmi va scrie legenda, după ce dispar în mare?"

  Ai dispărut în mare. Nu m-ai prefăcut.
  Mi-ai lăsat literele şi strofele şi poeziile,
  colibrii trişti, şi puii adormiţi, şi crengile ce se mai agîţau, în disperare,
  la şuviţe de păr pierdute pe drum. Ai luat pietricelele.
  M-am aşezat pe nisip şi am început să arunc cu scoici în valuri.
  Nu m-am acoperit, ca să poţi să mă recunoşti cînd te întorci.
  Te întorci, nu?
  Mai am un sîn de sărutat, şi - cine ştie,
  mai îmi dai şi gura.

MireasaText

blank

corner
Al Unulea

  Şi cînd toate simţurile s-au stins
  unul
  tot se mai ţinea agăţat de tine,
  unul, ultimul, al unulea
  încăpăţînat, nărăvaş, îndrăgostit de priveliştea unui sîn acoperit,
  umbra unui zîmbet ce se îndepartează,
  lumina ce se închide în spatele tău ca porţile unui tren nesfîrşit
  o uşă, a doua uşă, a treia... cînd vei dispare şi tu, complet,
  înainte
  sau după ce pleoapele îmi vor cădea
  pentru o ultimă oară?

  M-am scuturat.
  Cu al doilea stins, nici nu ştiam dacă era muget sau behăit
  cînd m-am ridicat cu pat cu tot în spinare
  ţintuit la el cu cuie şi curele şi verigi
  m-am smuls din el
  şi am început să alerg după tine
  dînd ca orbul în porţile paradisului,
  ca berbecul în porţile trenului
  cu al unulea ţinîndu-te în ochi
  ca şi cum ai fi fost ţintuită la el cu cuie şi curele şi verigi,

  şi cînd erai să ieşi din rîu am sărit în el
  înotînd printre fluturii care îţi cădeau din păr şi înotau după tine
  ca un voal de mireasă
  nu de albul necunoştinţei
  ci de culorile nerăbdării,

  şi cînd erai să ieşi din pădure am năpustit în ea
  fluturii tot scuturîndu-se din şuviţele tale încălcite şi plutind în aer
  ca florile de măr de Mai
  nu de rozul necugetării
  ci de culorile pasiunii,

  şi cînd ai sărit peste prăpastie am căzut în ea
  ţinîndu-mă de fluturi agăţati de cosiţele tale ca lungi cozi de zmeu
  nu de albastrul seninătăţii
  ci de culorile dorinţei, a ardoarei, a rîvnei...

  Cu toate simţurile stinse
  şi al treilea sterp şi al patrulea schingiuit şi al doilea surdit şi al cincilea şters
  şi numai al unulea neobosit, flămînd
  căutîndu-ţi sînii, gleznele, ochii,
  pleoapele au început să-mi cadă,
  nu, nu vreau să te pierd, am strigat...

  *

  O sonerie de telefon.
  “Hei, trezeşte-te,” aud un coleg răzînd, “ce nu vrei să pierzi?”
  şi pare că nimic nu mai e stins,
  cu al doilea care nu mai e aşa surzit
  şi al cincilea ce pare să se trezească la cafeaua ce trece lîngă mine
  şi al treilea care mă lasă să-mi amintesc de ciocolata de dimineaţă...
  al patrulea... ar fi al patrulea totuşi mort?... cu picioarele-mi amorţite,
  nu-mi simt degetele... “Hei, răspunde, e un client!” îmi zice un alt coleg
  şi îl simt atingîndu-mă pe umăr. Nu, nici al patrulea.
  S-a destrămat vraja. Toată. Toată.
  Toată?

  Ridic telefonul. Aud un înger. Au îngerii voce?
  Pare că da.
  “Eşti tu?” mă întreabă.

  Ţipete în jur, scaune împinse, căzute,
  figuri omeneşti aleargă, pahare sparte...
  Ţin telefonul în mînă
  şi un abur începe să iasă din el şi să şiroiască în jurul meu,
  întîi fluturaşi mici, minusculi, ca gămălia de ac, ca vîrful de peniţă,
  pe urmă mai mari, ca urechile colegei ce zace leşinată lîngă mine,
  pe urmă uriaşi,
  ca frunza de leuştean, ca aripa de lebădă, ca trena rochiei de mireasă,
  albi, rozi, albaştri...
  “Şi nerăbdarea?” întreb.
  “Şi pasiunea, dorinţa, ardoarea, rîvna?” întreb,
  cu curiozitate, nu mirare.
  “Asta-i realitate, nu vis,” îmi răspunde vocea,
  “te las să le colorezi, tu.”

  Ascund ochii sub pleoape. Să te văd.
  Trebuie să împrumut culorile,
  de la tine.

MireasaText

blank

corner
Voiaj Nupţial În Metafizica Simţurilor

  Alunecă trena pe marmura treptei şi linge-a călcîilor dulci rămăşiţe
  Prin pete de talpă ce-mbracă covorul cu zîmbet de soare şi mii garofiţe,
  Din degete-ţi sar licurici de aramă ce-ncearcă scînteia în ochi să ţi-o prindă
  Dar cad ameţiţi în jăraticul verde ce-agale mocneşte-n a pleoapelor tindă.

  Alunec şi eu peste urmele calde, pantof de un deget, de altul coroană,
  Încerc să ghicesc ce se-ascunde sub voaluri, ce gust o avea a tandreţii icoană,
  Mereu mă aplec să culeg licuricii şi-i las să s-aprindă din nou pe-a mea haină
  De bir îmi plătesc, cînd îmi varsă-n ureche al tău elixir încropit cu-a ta taină.

  Aşteaptă! Arunc şi pantof şi coroană, o mînă flămîndă mijlocu-ţi cuprinde,
  O alta îţi fură genunchii-nspre lună şi foc de pădure prin carne ţi-aprinde
  Un tunet de uşă în spate se pierde iar trena în zdrenţe de foc se destramă
  Şi-ntreg universul în ochi se topeşte cînd simţul dispare în panglici de flamă.

  S-a dus vijelia din cleştele mîinii, cel pîntece alb ca zăpada primară
  Un corp găzduieşte prin vise-mpletite cu fir de bumbac şi fior de vioară
  Şi-mi lasă un sîn într-un pumn să adoarmă, cu puful în alb şi cu cremenea-n roşu,
  Cînd noaptea îşi scurge beţia în cîntec şi-n pene pîrlite de mîndru codroşu.

  Te scoli, te îmbraci cu coroana, cu voalul, cu-a trenei lungi resturi de flame iertate,
  Îţi chemi licuricii să vindece buze în patima serii trecute tăiate,
  Priveşti după norul cel negru de fluturi ce poartă a sînului tău garofiţe
  Şi-n neagră aripă scîntei petrecute cu-a mele, pierdute pe vechi, rămăşiţe.

MireasaText

blank

corner
Picnic, Sfîrşit

  Am legat traista de băţ,
  băţul pe umăr,
  am pus vîrfurile pantofilor spre miazănoapte fiindcă tu erai la miazăzi
  şi am încercat să nu mă uit înapoi,
  imposibil,
  m-am uitat.
  Nu trebuia să mă uit.

  Ochii tăi erau la miazăzi şi ei
  părea că căutau ceva, pe cineva,
  poate pe mine
  după ce termin să fac ocol pămîntului? Poate.
  Poate aşteptai soarele
  să îţi cînte cîntece de dragoste
  şi să ţi se oglindească în ochi,
  soarele poate doar să te orbească.
  Numai eu îţi voi cînta cîntece de dragoste
  şi mă voi oglindi în ochii tăi
  cînd termin ocolul pămîntului.
  Dacă pe mine mă aştepţi. Dacă trăiesc.

  Am întors capul înapoi, iar spre miazănoapte.
  Dacă ştiai ce am în traistă nu te-ai fi mirat,
  poate chiar ai fi zîmbit.
  Un sîmbure de harbuz care l-ai scuipat
  nici nu ai văzut cînd l-am ridicat,
  un dop de sticlă de suc
  care a închis gura sticlei după ce ai sărutat-o tu cu gura ta,
  un grăunte de praf de pe banca de pe care te-ai sculat
  o fărămitură de prăjitură uscată între timp
  o batistă cu care mi-am şters palma după ce mi-ai părăsit-o,
  o şuviţă de păr, furată din pieptene,
  o ţeapă de viespe... ţii minte cînd te-a înţepat?
  Da, şi ceva merinde,
  să mă ţină pînă ce îmi termin povestea.

  Primul pas este cel mai greu.
  Restul vieţii,
  din fericire, nici nu îmi mai aduc aminte.
  Cum m-o fi chemat?

MireasaText

blank

corner
Cioara

  Timpul trece, timpul zboară
  ca un vaiet de vioară,
  În livadă şi-n ogradă
  prin mormane de zăpadă
  se perind-o biată cioară,
  scormoneşte
  şi găseşte
  într-o fermecată seară
  trei grăunte-n primăvară,

  Una-i verde
  dar o pierde,
  Una sare
  şi dispare,
  Una pieptu-şi dezveleşte
  şi în sînu-i floare creşte
  păpădie, iasomie,
  vacaţie, salomie,
  viorele şi pansele
  şi firave lăcrămele
  ce deschid în desfătare ochiul galeş, gura mare
  cînd, cuprinsă-n foc de soare
  cîntă o privighetoare,

  Într-un colţ uitat de vise,
  cu-a sa pană în ninsoare
  cioara moare.

MireasaText

blank

corner
Vis

  Trecut-ai lîngă uşa mea,
  Mi-ai aruncat o floare,
  Ş-ai semănat în urma ta
  Beţie şi licoare.

  Am vrut să strig, dar n-am ştiut
  Nici numele-ţi, nici rostul,
  Ş-am preferat, cînd ai trecut
  S-o fac şi eu pe prostul.

  Sau poate am crezut atunci
  Că ai să laşi în urmă
  Sau ochii-ţi verzi sub gene lungi
  Sau zîmbetele-ţi turmă,

  Sau un pantof în pur cristal
  Căzut pe-a mea cărare
  Ca eu, cel tont sentimental,
  Să-ţi plec în căutare.

  Trecut-ai, zorii sau deschis
  Ş-ai dispărut în soare,
  Şi am rămas pe veci c-un vis
  Ş-o inimă-n dogoare.

MireasaText

blank

corner
Uitare

  Mă ierţi
  dacă te uit?

  Dacă decid să te vopsesc în transparenţă
  pe stîlpi, pe trunchiuri de copaci, pe ziduri cojite acoperite cu un graffiti greu,
  acolo unde te vedeam mereu, unde te văd încă
  şi tot uit că sînt la volanul maşinii încercînd să te găsesc
  în stîlpi, în trunchiuri de copaci, între stratul de vopsea colorată şi cărămidă.

  Mă ierţi,
  dacă uit să culeg mormane de perle crescute pe unde calci desculţă,
  dacă uit că piatra ce îţi cade din mînă devine trandafir
  şi nisipul ce îţi curge printre degete se schimbă în praf de aur
  înainte ca să atingă scoarţa pămîntului,
  înainte ca să acopere frunzele
  toamna?

  Dacă închid ochii
  cînd dorm?
  Ca să nu visez că ai zîmbit fără pricină,
  că mi-ai trimis o poezie, că m-ai tras de mînecă, de mînă, de deget.
  Ca să visez că te-am uitat
  amintindu-mi de tine.

  Nu am să mai citesc ultima ta scrisoare. Nu ai scris-o.
  Nici ultima mea poezie, nu vreau să ştiu ce am scris
  ca să nu-mi schimb părerea,
  nici penultima, nici prima ca să nu-mi amintesc ce vreau să uit.

  Mă ierţi
  dacă te uit?
  Ce întrebare irosită,
  cum pot
  să te uit dacă nu te ţin minte?
  Nimic. Nici ochii verzi, nici genele lungi, nici buzele dulci,
  nici degetele subţiri ca viţa de vie şi tandre ca inima de ghiocel,
  nici sînii ascunşi sub blestemul bluzei,
  nici paşii de dans cu mîna mea pe şold, pe umăr,
  ciorchinele de liliac cocoţat pe ureche,
  răsăritul între şuviţele de păr
  apusul între castanii infloriţi şi glasul tău
  zîmbetul. Soarele.
  Vezi, ţi-am spus, te-am uitat deja.

MireasaText

blank

corner
Uitare, Doi

  Mă ierţi
  dacă nu te uit?

  Dacă te găsesc în vîrf de peniţă
  şi în fund de călimară întoarsă,
  în aripă de fluture
  născut numai ca să-ţi zboare între sîni
  şi mort ca să nu trăiască fără a te putea atinge?
  Dacă deschid uşa maşinii din dreapta
  şi aştept, nedumerit de ce nimenea nu intră?

  Mă ierţi?
  Cînd îţi zgîrii numele pe perete de lift şi pe zid sub tencuială
  şi pe ecran de cinematograf
  acolo, pe unde Schwarzenegger îi bate pe răii
  şi doamna Roberts se pupă cu domnul Gere şi din sală îmi aruncă portocale in cap...
  cum de-am ajuns acolo, mă întreb,
  adun portocalele care nu m-au nimerit şi încerc să le usuc într-o carte,
  împreună cu o frunză dintr-o floare ce ţi-m cumpărat şi am furat din ea
  frunza.
  Ştii că nu se pot usca portocale între paginele unei cărţi,
  mai ales dacă vrei să o citeşti mai tîrziu? Chiar uscată,
  i se lipesc paginele. Cum mi se lipesc ochii de orice geam
  căutîndu-te.

  Dacă te ţin minte mai mult decît nu te uit?
  Dacă nu te uit mai mult decît nu mă uiţi?
  Dacă scriu cu cuvinte nealese memorii neşterse prin poezii nescrise?...
  scris nescrise... nedumerit nici eu. Sau nedumerit şi eu?
  Există dumerit? Dacă întreb dacă te dumereşte poezia mea
  te dumereşti că nu pot să te uit?
  Că pot să uit că am să te uit şi nu am să te uit?
  Uitare. Rimează cu cîntare. Nu alea de la piaţă care îţi fură din gologani
  ci alea di inimă care îţi fură din suflet. Singular nu plural.
  Cîntare. Ca în dinţi cînd zîmbeşti,
  ca în glas cînd grăieşti,
  ca în ochi cînd taci şi văpăile din ele mă mistuie.
  Mă ierţi?

  Mă ierţi că mi-am amintit?
  Că, ameţit, am minţit?
  Că mint, fiindcă nu am uitat.
  Nimic. Niciodată. Nici o clipă.

MireasaText

blank

corner
Uitare?

  Lasă-mi voalul alb, pe mîine
  ca să-l umplu miez de pîine,
  floarea albă de gutui,
  versul meu şi-al nimănui,

  Lasă-mi panglica cea albă
  de pe-a sînului ta galbă,
  şi cireaşa ce-a muşcată
  ce mi-ai dat-o niciodată,

  Nasturele alb, jartela
  ce-ai pierdut cu tarantela
  e un an, alaltăieri,
  ca s-o iau eu nicăieri,

  Roze albe, ofilite
  să le port, pe înmurgite,
  tot cum mi le-ai pus pe gît
  nicidecum si nicidecît,

  Dinţii albi şi ochiul verde,
  ce în negură mă pierde,
  lasă-mi veşnica beţie
  ce mă poartă-n nimicie.

MireasaText

blank

corner
Ierbar

  Nu, nu chiar ierbar,
  dar totuşi aproape ierbar, nu?

  Am reuşit cu portocala, şi asta mi-a dat curaj.
  Am pus-o sub autobuz, am sărit pe ea,
  am lăsat-o să cadă de la etajul trei,
  pînă la urmă era deajuns de strivită şi plată
  ca s-o strecor între paginele opt şi nouă de la Război şi Pace.
  M-am mai aşezat o dată pe carte, de siguranţă,
  a ieşit încă ceva zeamă... perfect.
  A venit rîndul paharului.

  Cum, nu ştii că am luat paharul de la cofetărie,
  ăla cu resturi the Coca, sau era asta Pepsi care ai băut?
  L-am pus pe masă,
  am luat ciocanul şi l-am făcut chisăliţă,
  am lăsat ceva clei lichid să curgă pe praful de sticlă
  şi cînd s-a uscat l-am pus între zece şi unşpe.
  Zeama portocalei era uscată şi ea deja.

  Ghemotocul de smoală. Nici pe ăsta nu ai văzut cînd l-am luat, adevărat?
  Cînd tocul ţi s-a înfundat în asfaltul topit
  şi ai rîs, trăgînd pantoful afară, aproape pierzîndu-l,
  am rămas înapoi făcîndu-mă că îmi leg şiretul
  dar am luat pumnul de smoală cu imprinta tocului tău
  şi l-am pus în buzunar.
  Da, s-a lipit de pînză, a trebuit să tai buzunarul cu smoala cu tot
  şi să-l pun într-un ceaun, peste o lumînare,
  a durat trei zile dar pînă la urmă sa topit cu totul
  am deschis cartea la paginele douăzeci şi douăşunu
  (cele care le ştiam pe de rost, aşa că nu trebuia să le citesc în viitor)
  şi am vărsat smoala între ele. Într-o zi era deajuns de întărită
  dar şi moale, ca să pot să închid cartea peste ea.
  Am închis-o.
  M-am culcat, înainte de nasture.

  Nasturele care ţi s-a rupt
  cînd ţi-am dezvelit pieptul
  înainte ca să-ţi dezvelesc sînii
  înainte ca să-ţi dezvelesc tot corpul şi să te arunc în praf de petale uscate
  unde te-am găsit, mai tîrziu, să te trezesc
  şi să te împăturesc cu corpul şi cu focul şi să nu te las
  pînă ce nu îţi pierzi răsuflul
  şi fecioria.
  Înainte ca să mă trezesc
  şi să nu găsesc decît un nasture. Al tău, adevărat?
  Am făcut o gaură în mijlocul cărţii
  şi l-am pus acolo la păstrat,
  poate într-o zi ai să-mi ceri socoteală pentru bluza ruptă
  şi atunci am să scot nasturele din ierbar şi am să ţi-l cos
  ca să-ţi închei bluza
  înainte ca să ţi-o deschei înapoi
  şi să te arunc în praf de petale uscate,
  iarăşi.

  Cartea poştală
  sigilată cu buza ta, cu rujul tău,
  ţi-am mirosit DNAul, m-am îmbătat în mireasma lui
  şi am început să-l amestec cu DNAul meu
  pînă ce aproape toată mîzgălitura de ruj mi-a trecut pe buze,
  şi cînd aproape că s-a găurit cartea poştală
  am tot răsfoit Războiul şi Pacea,
  căutînd o pagină unde cuvîntul dragoste era menţionat de trei ori
  găsind doar o pagină pe care erau două variante ale cuvîntului iubire
  pe care mi-am apăsat buzele, muşcînd
  pînă ce şi DNAul tău şi al meu au rămas mînjite, amestecate, pe veci.
  Crezi că în zece mii de ani, arheologii celor viitoare trei războaie mondiale
  vor încerca să descifreze secretul? Ierbarului. Şi al DNAului.

  Mi-a rămas un ursuleţ. Mi l-ai trimis. Cadou de despărţire.
  Nu l-am strivit pentru ierbar, nu am putut,
  l-am pus lîngă mine, pe pernă,
  şi am adormit cu el. Prea avea el lacrimi în ochi.
  Nu era vis, cred, cînd mi-a spus
  că te-ai născut din miros de tei înfloriţi,
  şi din reflecţii de lebede adormite,
  şi din bătăile mele de inimă.

MireasaText

blank

corner
semne de întrebare

  să semănîm
  semne de întrebare.

  în ochi, în minţi, în certitudini,
  să închidem ochii
  şi pe cînd alţii trăiesc cu amintiri fără vise
  noi să visăm că trăim un vis fără amintiri,
  la o distanţă de o mînă întinsă, un obraz întins, o gură flămîndă de o gură.

  fără semne de întrebare
  în inimă.

  la cuvinte nespuse, ştiute,
  la dorinţe neexprimate, patimi nerealizate, ştiute,
  foc ce nici nu mocneşte în afara pieptului
  dar vulcan ce mistuie înăuntru coastelor
  şi aprinde, doar în spatele ochilor, falnice adevăruri.

  semne de întrebare
  nu am.

  nici cînd nu te ţin de mînă,
  nici cînd nu te sărut, nici cînd îmi amintesc de cea ce nu ţin minte
  fiindcă nu a fost.

  desenez
  semne de întrebare pe drumul tău.

  şi te văd, zîmbitoare, călcînd primul şi făcîndu-mi cu ochiul,
  călcînd pe al doilea şi ducînd mîna la gură,
  al treilea, ducînd mîna la piept...
  după al cîtelea te găsesc, goală, în spatele unui zid de sticlă impenetrabil
  şi dansezi pe semne de întrebare văruite pe podea
  pe cînd eu încerc să zgîrii cu unghiile cuvinte
  pe partea mea de zid?

  dansează! ca o floare ruptă de prin coaste vătămate,
  am să-ţi desenez un flutur, cu aripi înflăcărate,
  am să zmulg din coastă visul să ţi-l scriu peste petale
  cu feerice imagini şi privelişti pastorale,

  dansează cu enigma-n buze, cea ce nu voi ştii odată,
  şi un zîmbet las’ să zboare sub o pleoapă fermecată,
  cînd în praf va-mi cade corpul pe-a sa ultimă cărare
  să-mi rămînă amintirea, şi un semn de întrebare.

MireasaText

blank

corner
ecouri

  zboară printre rămurele
        rîndunele, rîndunele,
  poartă gîndurile mele
        printre stele, printre stele
  ca să semene în mare
        pui de soare, pui de soare
  şi-n a tale verzi ogoare
        foc şi floare, foc şi floare.

  lasă vara să aprindă
        a ta tindă, a ta tindă,
  iar privirea mea să prindă
        sîn şi ghindă, sîn şi ghindă,
  în micuţa ta cămară
        de cu seară, de cu seară
  să îţi cînt pe dinafară
        vis de ceară, vis de ceară,

  ţese-ţi zîmbet de cadînă
        dulce zînă, dulce zînă,
  du-mă la a ta fîntînă
        cu-a ta mînă, cu-a ta mînă,
  să îţi desenez pe dinte
        mii cuvinte, mii cuvinte,
  pecetă să pun, fierbinte,
        pe sorginte, pe sorginte.

  timpu-ncepe să aştearnă
        somn de iarnă, somn de iarnă
  şi-n a ochilor lucarnă
        sete toarnă, sete toarnă,
  stihuri veştede aşterne
        peste perne, peste perne,
  şi-n a inimii poterne
        moarte cerne, moarte cerne.

MireasaText

blank

corner
Linişte

  Cînd liniştea se scurge-n jos din dealuri de uitare
  Şi-şi trage umbra pe trifoi şi prin cireşe-amare
  Privesc nisipul ce-ntre mîini se scurge-n fir subţire
  Şi seamănă pe drumul meu grăunţi de amintire.

  Ca orbul, trec din ieri în azi pe-a timpului cărare,
  Cu vise mii înavuţesc a ochilor hambare,
  Dar cînd în cînd arunc în ieri a dorului privire
  Şi văd al buzei zîmbet trist şi-a pieptului mîhnire.

  Pleşuv, ca munţii dedesubt, încerc să port în soare
  Mănunchiul ce-am cules în zori şi-mi zace între ghiare,
  Dar uit ce sunt şi ce am fost cînd mîna ta subţire
  Îmi ia mănunchiul, şi apoi, mă duce în neştire.

  Lăsat ai urmă de parfum şi firavă mirare
  Cu zîmbete ţesute-n fum şi-a zorilor culoare,
  Închid un ochi, şi înc-un ochi, şi plec la întălnire
  Cu-a Cosînzenei roşi bujori şi-a sînului iubire.

MireasaText

blank