Hobbies - Poetry - Dezlantuita
back to Poems...

 

blank

corner
Ca Cel

  Ca cel ce înşiră cu viţă de aur
  Cuvinte albastre prin alb de mireasă,
  Ca cel ce descîntă năprasnic balaur
  În zbor să te poarte, tu împărăteasă,

  Ca cel ce se-nchină la palidă lună,
  Un verde de viaţă în iadu-i promite
  Şi-i cere doar raze-mpletite-n cunună
  Pe-a tale şuviţe de păr unduite,

  Ca cel care zorii cu cîntec înşeală
  Şi-n maci împînzeşte a lor năucire
  Da-n loc să se puie cu ei la tocmeală
  El fură sclipiri pentru-a tale privire...

  Ca cel ce ascunde în jocu-i de rimă
  Miresme pierdute prin văi fermecate
  Şi patimi fierbinţi sub mormane de grimă,
  Pe veci între visuri şi gînd ferecate?

  Ca cel ce prin sînu-ţi revarsă brînduşă
  Şi glezna-ţi îmbracă în alb de lalele,
  Pe urmă în toamnă şi-n nori de cenuşă
  Dispare, ca ciobul de sticlă prin stele.

DezlantuitaText

blank

corner
Limbi

  Chiar dacă ţi-aş scrie într-o limbă care nu cunoşti,
  chiar dacă ţi-aş scrie într-o limbă pe care nu o cunosc nici eu,
  care nici nu există, care aş fi împrumutat de la oi, de la cîini,
  de la frunze, de la vînt,
  de la praf, toamnă, eclipse solare şi cărăbuşi pierduţi în ele,
  chiar dacă nu ţi-aş scrie... tot vei ştii să mă citeşti.
  Fiindcă ştii, nu?...
  fiindcă ştiu că ştii că ştiu
  şi totuşi scriu,
  cu cuvinte-ntortocheate
  prin şiraguri înnodate
  clare ca un pal de lună
  dup-o crîncenă furtună
  ca mirajele furate
  din pustiu...

  Limba,
  utilul isteţului nepriceput
  care caută în firavă lumină de lumînare
  poveşti adevărate care au avut loc, poate, sigur că poate, poate că sigur
  în inima celei flăcări tremurătoare
  care amestecă ceara cu întunericul
  şi creează farmecul şi farmecele şi fermecătoarea fiinţă
  din inima poveştii, a poveştii devenită poezie
  cînd se naşte, cînd te naşti în ea
  din creionul meu
  cel care absoarbe-ncet culoarea ta din curcubeu
  şi-n taină-ţi poartă faima
  cu cîntecul şi spaima
  cu dorul vechi neînţeles
  pe la cules
  de zîmbete pierdute-ntruna ce mă îmbată tot mereu
  ca un veşnic alizeu...

  Pierdut în cercuri nesfîrşite,
  pierdute şi ele în alte cercuri pierdute în sfere
  şi în filozofii,
  încerc să sparg cercul
  să îl dobor cu o lovitură de pumn sau de peniţă
  cu promisul unui sărut
  pe vîrf de limbă, pe vîrf de buze, în abis de inimă
  şi să-mi dezleg şi nodurile şi întortochelile
  să grăiesc cum gîndesc, simplu, să înţelegi chiar dacă îţi scriu
  în limbile mele
  cum zboară rîndunelele
  şi-mbată micşunelele
  cu picături de lapte trecute de-a ta gură
  şi rouă între şoapte ce dai fără măsură
  cu boabele de zmeură căzute între sîni
  şi-a ta vecie verde sub pleoape şi-n fîntîni,
  cum cîntă lunca pe sub deal
  cum barca lunecă la mal,
  cum degetele-ţi goale, mici, pierdute-n valuri de nisip
  scriu versuri dulci, de neuitat, pe-al vieţii dur şi aspru chip.

  Las’ să-ţi fluture rochiţa cu a nopţii adiere
  Cînd salcîmul dă în floare sub a vocii-ţi mîngîiere,
  Cînd arama toarnă-n aur, cînd pămîntul poposeşte,
  Cînd privighetoarea tace şi cu cîntu-ţi se hrăneşte.

DezlantuitaText

blank

corner
Pastorală în Treimi

  Spune-mi, unde te-ai culcat?
  În tufişul înflorit,
  Pe sub plopul răspicat
  Care zace-n asfinţit?

  Sub castelul pustiit,
  Unde boii trec în turmă
  Peste cîmpul înverzit
  Fără clopot, fără urmă?

  Unde vîntul, tăul scurmă
  După bob de ghiocel
  Şi cu dînsul jalea-şi curmă
  Cînd ţi-l leagă la inel?

  Sau prin frunze fel de fel
  În pădurea cea bătrînă
  Care-ţi toarnă un cercel
  Fir de aur tors din lînă?

  Dacă-mi zici, o, scumpă zînă,
  Ţi-oi aduce caş şi nuci,
  Lapte-n foaie de la stînă
  Cu o măliguţă-n tuci,

  Mărgărite la păpuci,
  Nai din trestie-nflorită,
  Must de mere cu clăbuci
  În căldare de răchită,

  Mînz cu pană la copită
  Şi cu panglică în coamă,
  Pat din trunchi de răsărită
  Împletit cu fir d-aramă.

  De cu seară o năframă
  Trasă cu mătăsuri fine
  Mîzgălită de-o calamă
  Cu cuvinte de la mine.

  Am să lunec lîngă tine
  Sub a frunzii cuvertură
  Ca să-ţi storc de pe ciorchine
  Vin prin sîni şi vin în gură,

  Să culeg cea dulce mură
  Din lăcaşul fin de ie,
  Sub a coapselor armură
  Să îţi seamăn iasomie.

  Între nori de păpădie
  Se topeşte-o albă pată,
  Cea ce-mi este poezie,
  Cea ce-a fost, şi-i niciodată.

DezlantuitaText

blank

corner
O,

  O, tu fermecătoare fiinţă,
  De-aş putea să te descriu în cuvinte
  ar însemna că cuvinte există,
  De-aş ştii că exişti în afara viselor
  ar însemna că visele încolţesc pe tulpine de trandafiri,
  De-aş ştii că zîmbeşti
  aş deschide ochii să mă predau orbirii.

  O, fericita umbră,
  pavăză te are
  între ea şi soare,
  de călcîi te-agaţă
  dis de dimineaţă,
  pînă în livezi pierdute printre dealuri se întinde
  şi cu mere pădureţe foc în gură îţi aprinde,
  te cuprinde
  cînd aluneci
  pe nisipul cald de vară
  şi cu şoapte încrustate cu scîntei te înconjoară.

  O, tu, fiică a timpului pierdut în a nu te cunoaşte,
  Talazurile care te-au cunoscut stau uscate la fund de dune,
  Păsările care ţi-au mîncat din mînă şi-au închis ochi şi aripă,
  Eu... stau aşezat în faţa hîrtii goale.
  Aşteptăm,
  să bată stînca în fărîmă
  să ciripească roua afară din maci,
  să te scriu
  pînă ce se rupe hîrtia.

DezlantuitaText

blank

corner
Dezlănţuită

  Dacă vrei să te uiţi
  la tine
  uită-te
  la mine.

  Citeşte-mi ochii
  pînă ce genele ni se împletesc
  şi buzele se pierd în adîncul gurilor
  şi sfîrcurile devin
  frunză de toamnă
  foaie de ţigară
  pînză de păianjen, topită.

  Dacă vrei să te uiţi
  în ochii tăi
  citeşte-mi vorba,
  şi-ai să găseşti culoarea furtunii domolită
  după degete descleştate,
  căldura soarelui mort
  după lacrima care l-a stins,
  culoarea visului răvăşitor
  în care Leonardo a găsit zîmbetul Giocondei şi Auguste sînul Francescei
  şi William cea otravă dulce
  care a pecetluit dragostea Iuliei pe veci,
  destrămat
  după trezire.

  Dezlănţuită
  treci prin mine
  ca furtuna, ca soarele, ca visul
  înainte de după.

DezlantuitaText

blank

corner
Străvezime

  Te strecori
  printre razele de soare

  o stafie
  străvezie,

  rochiţa, mai străvezie ca corpul
  ochii
  mai străvezii ca rochiţa,
  mă vezi?
  Cum mă vezi cu ochi străvezii,
  mă atingi?

  Cîtă putere în mînuţa aceia firavă,
  rupi gratiile soarelui
  şi pudoarea pînzei
  mă atingi, iar,
  mă iei?
  unde?

  acolo.

  Te iau,
  cum să nu te iau,
  acolo unde mîna ta mă trage
  peste pustiul care mi l-ai desenat cu garoafe
  peste oceanul pe care mi l-ai umplut cu perle formate după sînii tăi,

  după sfîrcurile tale amare
  cu soare
  cu sare
  cu floare
  cu visare
  cu durere
  cu plăcere
  cu viaţă
  cu dulceaţă...

  buze străvezii îmi atacă vocea, îmi îneacă glasul
  într-un codru luminat de răsuflete speriate, doritoare, nerăbdătoare
  cu limbi o duzină şi dinţi o mie
  şi plopi culcaţi sub răsuflu de furtună

  pe pat de păpădie cu resturi de mere muşcate şi seminţe de răsărită
  rătăcită
  răsucită
  ameţită

  de degetele străvezii ce termină glezne străvezii ce termină genunchi străvezii
  şi pulpe bătute în muşchi de piatră
  străvezie,
  şi lumea ascunsă de toţi, nu de mine.

  Du-mă!

  Nu întreb.
  Te iau în spate
  uşoară ca un fulg dulce ca o cireaşă albă ca o mireasă, virgină,
  pielea ta mă îmbracă în beţie
  degetele tale mi se încleştează între coaste şi coapse
  şi încep să alerg
  la picioare cu vulpi şi la frunte cu ulii şi în jurul meu roi de fluturi şi albine şi rîndunici
  parfumul tău pierdut aleargă după tine
  la fel cu verdele pierdut din ochi
  şi zîmbetele căzute din gură
  rătăcind disperate printre rădăcini de iarbă şi trandafiri
  căutîndu-ţi gura plecată...
  aşteaptă o clipă...
  şi aştept parfumul şi verdele şi zîmbetele
  şi îmi săruţi urechea
  şi îmi dai pinteni la şolduri
  şi iar alerg
  unde mă duci?
  acolo.

  Aici.
  Unde nimeni nu a ajuns înainte de tine, înainte de mine, de noi,
  unde apa curge albastră
  şi iarba se desfată în rouă eternă
  şi vorba devine vrajă şi corpul devine farmec
  şi tu deschizi uşa ca să ieşi din lume şi închizi uşa ca să te desparţi de lume
  şi deschizi gura ca să accepţi cireaşa dintre degetele mele
  după ce închizi ochii ca să nu pierzi iarăşi verdele
  şi închizi pumnii ca să striveşti parfumul în palme

  şi închizi iar gura ca să păstrezi şi cireaşa şi zîmbetul şi cerul gurii mele
  prin mărgele
  viorele
  şi cenuşă-n dor de stele.

  Te aştern
  mă aşterni?
  te las să pluteşti, subţire, străvezie, gingaşă ca pînza de păianjen
  trec ore, ani
  pînă ce te scufunzi în marea înflorită care te înconjoară din munte în munte
  şi din zare în zare
  cu meşteşugarul soare construindu-şi iarăşi cuşca de lumină în jurul tău
  şi artistul cîntec îngenunchind la fruntea ta cu susur de izvor
  şi tu?
  şi sclavul, eu, petrecîndu-mi mîna, buzele, corpul
  prin focurile ascunse, teribile, străvezii
  tăinuite în răscoala unei guri înfometate
  şi în crestele unor sîni ameţitori
  şi în abisurile parfumate de coapse dărîmate sub freamăt de farmec.

  Dispare părîul în aurul serii,
  Obrazul tău palid îmi cade pe umăr
  Şi-ncet, te topeşti între fluturi şi rouă...
  M-aştepţi?... Şi în veacuri, străvezi, fără număr.

DezlantuitaText

blank

corner
greieri

  bumbacul
  deşirat,
  mătasea topită.
  ochii... ochii... ochii... ascunşi sub pleoape? sau plecaţi,
  foame potolită, curiozitate satisfăcută,
  plecaţi pe cîmp după trandafiri sălbatici
  şi ciorchini striviţi
  şi greieri.
  greieri?
  greieri, adormiţi sub strune de vioară.
  şi ochii tăi, tot plecaţi după greieri?
  după greieri, adormiţi între sîni.

  nasturele
  rupt,
  mărgelele rostogolite în iarbă.
  buzele... buzele... buzele...
  plecate după greieri. zîmbet. încă un zîmbet,
  a făcut ocol lunii de trei ori pe urmă ţi-a strivit buza.
  da, numai una plecată după greieri, una a rămas
  aşteptînd să o strivesc la rîndul meu
  pînă ce dinţii au lăsat pătrăţele sîngerînde în dosul ei.
  şi buzele tale?
  nu s-au dus după greieri, numai după cei adormiţi între sîni.
  cu ochii?
  cu ochii.
  acum?

  firele de păr
  înnodate,
  firele de păr părăsite.
  fire de păr... fire de păr... fire de păr... încep să le deznod,
  unul cîte unul. cele părăsite le ascund într-o cutie de chibrituri,
  goală. lîngă greieri adormiţi. nu, alţii.
  cele rămase le pieptăn, încet
  ca vîntul între frunze,
  ca şoaptele între cîntece,
  ca arcuşul între strune?
  încet, de sus în jos,
  pe urmă de sus în jos, pe urmă de sus în jos,
  te opreşti?
  să mă opresc?

  încep să culeg greierii,
  din ochi, din sîni, din buze,
  dintre fire de păr întinse pe vioară.

DezlantuitaText

blank

corner
încetişor

  scoate-ţi mănuşiţele
  vreau să-ţi număr degetele,
  şi osişoarele în fiecare mînă
  toate două’ş’şapte din ele... două’ş’opt? unu-i crăpat?
  adică eşti asimetrică
  ca un nai ca o pansea ca un soare-n răsărit...
  da, unghiile tot. cinci? eşti sigură?
  da, eşti sigură. acum sînt sigur şi eu.
  dă jos şi pantofiorii
  vreau să număr şi degetele la picioare,
  nu poţi să ştii niciodată ce surpriză te aşteaptă într-un pantof...
  o, tot cinci. numai cinci. da, la un singur picior,
  ce-ai crezut? la al doilea ai patru. cum adică ce patru, degete.
  uite, numără şi tu, unu, doi...
  o, mă ierţi? am uitat de cel mare care ţi-l ţin în gură,
  da, ai dreptate, cinci. ai dreptate
  dacă aveai şase îţi luam două în gură,
  dacă şapte luam trei,
  mai multe cred că aveam o problemă
  trebuia să las mai mult de patru libere
  să înfrunte crivăţul şi urgiile vieţii şi celelalte năpastii ale naturii,
  nu, limba mea nu este o năpastie.
  nici dinţii. astea sînt unelte.
  da, unelte ale naturii
  care-ţi sculptează simţurile şi visurile şi uitările...
  dai jos şi pălăriuţa?
  nu, nu sînt Joe Cocker, eu prefer să o dai jos,
  aşa sînt eu, timid,
  şi să mă laşi să mă înec în lacul de mătase acoperit de nuferi
  şi invadat de papură, şi libelule...
  ...şi broaşte?...
  nu, nu îmi încerc eu norocul cu broaşte,
  mai pupi una şi aflu pe spinarea mea că povestea aia nu era poveste...
  pălăriuţa?
  să-ţi număr firele de păr, unul cîte unul
  şi tu să ghiceşti numărul
  şi de fiecare dată cînd greşeşti să-ţi fur un sărut
  şi de fiecare dată cînd ghiceşti să-mi dăruieşti unul...
  ...şi cînd tu greşeşti?
  asta n-ai să ştii... unu... o mie douăzeci şi patru...
  restul?
  restul firelor?
  restul de scos, de dat jos, de ieşit afară din...
  o să dureze o viaţă.
  ai ceva mai bun a face?

  nu am avut.
  am început cu restul.

DezlantuitaText

blank

corner
Răzbunare

  Mîna
  albă,
  piciorul dezvelit
  buzele răvăşite,

  Te văd în împărăţia cearşafurilor boţite
  şi te dezvelesc mai departe
  să îţi văd albul,
  umbrele,
  petele roşii care încep să se răscoale
  cerîndu-mi răzbunare
  şi răvăşitul
  corpului
  întreg,

  Mă submit, mă răzbun,
  te zmulg din ghiara cearşafului
  şi îţi răvăşesc întreg corpul
  chemarea sîngelui mai asurzitoare ca potopul
  rugăciunea sînului mai covîrşitoare ca o mare de bivoli înnebuniţi,
  îţi cuceresc foamea
  îţi ofer floarea
  apoi
  te privesc cum îmi adormi pe piept,
  neîndrăznind nici să respir
  nici să îţi părăsesc
  împărăţia
  coapselor.

DezlantuitaText

blank

corner
Ca-n Poveşti

  Dacă-ţi fur un sărut
  Sub o creangă de nuc
  Unde meşterul cuc
  Obosit şi tăcut
  Îşi zbîrleşte-o sprînceană
  Cînd te chem Co Sîn Zeană...
  mă ierţi?

  Dacă port al tău sîn
  Pe o palmă în foc
  Prin păgîn busuioc,
  Şi-ntr-o mare de fîn
  Arunc pielea ta dalbă
  Ca Zăpada de Albă...
  mă ierţi?

  Dacă-ţi semîn prin dinţi
  A mea buză şi cînt
  Şi-ţi ofer ca veşmînt
  Doar cearşafuri fierbinţi
  Să te-mbrace, mireasă,
  O, Cenuşă şi Reasă...
  mă ierţi?

DezlantuitaText

blank

corner
Desene

  Aici?
  Aici.

  Ţi-ai aruncat sandalele aiurea
  şi te-ai întins pe spate,
  o pată de soare, albă,
  pierdută într-o mlaştină de un verde mîngîitor,
  iarba înghiţindu-te cu o lăcomie avidă, avară.
  Ţi-am tras fusta mai jos, spre genunchi.

  De ce?
  Ca să pot să mă concentrez.
  Mincinos.
  Mi-am dat jos şi eu pantofii, ciorapii,
  i-am pus unul lîngă altul
  pe urmă am zmuls sandalele tale din gura furnicilor... cred că eşti dulce...
  ştiu...
  şi le-am pus lîngă pantofi.
  Ţi-am tras şi un fir de păr...
  au!...
  şi l-am tîrîit pe jos sperînd ca furnicile să aibe deajuns a face cu el
  şi să ne lase în pace.

  M-am aşezat lîngă piciorul tău
  am ridicat călcîiul şi l-am privit îngîndurat.
  La ce te uiţi, la călcîi sau sub fustă?
  Ai tras-o o leacă mai sus,
  am tras-o o leacă mai jos.
  Mincinos.
  Nu am răspuns,
  nu avea nici un rost să mă cert cu o fiinţă aşa de necredincioasă,
  îmi venea să te gîdil dar arta mă chema cu un vino-ncoace irezistibil.

  Am scos pixul şi am făcut două puncte pe călcîi.
  Nu prea mergea,
  am apăsat o leacă, am frecat la stînga, la dreapta, a cam reuşit.
  Pe urmă am făcut o curbă lungă dedesubt.
  Un smiley?
  Cum ai ştiut?
  Frumos?
  Da.
  Ca mine?
  Mai frumos.
  Neîncrederea ta nu avea limită,
  ai tras călcîiul înspre faţă, să vezi.
  Fusta aia mă înnebunea,
  m-am roşit ca o roşie.
  Ai dreptate.
  Slavă domnului, ai lăsat iar piciorul jos,
  am tras şi fusta mai jos, era să o rup...
  mincinosule...
  am ridicat călcîiul şi am început să desenez cîrlionţi în jurul punctelor,
  eram frustrat,
  ai simţit.
  O problemă?
  Da, nu este loc deajuns să creez ceva mai impunător
  am nevoie de o pînză mai mare,
  ceva mai în linie cu aspiraţiile mele.
  Şi?

  Şi înainte să am timp să zic şi şi eu
  tivul s-a pornit în sus şi nu şi-a oprit aventura decît cînd a poposit pe la talie...
  deajuns de mare?...
  şi am roşit ca trei roşii.
  Ar trebui să fie... pătrată,
  am reuşit să înghit şi sughiţ şi răsuflu şi vorbesc împreună,
  privind triunghiul alb ce mi se oferea artei şi necesităţii.
  Sau eu tremuram
  sau tremurau munţii în depărtare.
  Eşti ceva un rasist al formelor?
  Nu puteam admite aşa ceva absurd, mai ales că adevărat dar în sens... invers.
  Am făcut un punct. Albastru. Pe urmă încă un punct. Tot albastru.
  Cum nu prea reuşea, la fel ca chestia cu călcîiul,
  am apăsat o leacă, am frecat la stînga, la dreapta,
  am auzit un sunet ciudat, ca şi cum vorbeai o altă limbă.
  Ce-ai zis? am întrebat în română.
  mmmmm... mi-ai răspuns în internaţională,
  lăsîndu-mă perplex şi ameţit.
  M-am dat bătut, am renunţat la linia curbă şi am plecat mai sus,
  oprindu-mă la ombilic, am început să desenez un cerc în jurul lui.
  Te-ai întors la română,
  Nu l-ai teminat.
  Pe cine?
  Pe smiley.
  Nu pot.
  De ce?
  Nu pot să desenez peste tufişuri.
  Ţi-a sărit abdomenul de parcă erai gata să explodezi în hohote,
  ai avut milă, că nu ai făcut-o?
  Şi acum, ce desenezi în jurul buricului?
  Un ciclop. Ăsta-i ochiul.
  Ce fel de ciclop, are şi o gură?
  Un ciclop bărbos. Da, gura e mai jos.

  Too late! cum o zic ăia pe engleză. Prea tîrziu!
  Mi-am dat seama de gafă
  abia cînd cristalul hohotelor tale a ridicat un nor de fluturi din adîncul ierbii
  a atras în jurul nostru şaisprezece iepuri care au început să ne ronţăie pantofii
  şi să-mi facă ochi dulci (or fi ei... ele?)
  şi pînă şi soarele care era deja juma de drum în spatele pinului
  a renunţat la o oră de somn şi s-a ridicat înapoi de după pin
  să vadă de ce e vorba.
  Trandafirii morţi au înviat,
  izvoarele seci s-au umplut,
  coame de cai încîlcite s-au împletit cu panglici...
  am amuţit.

  Ai tăcut.
  Zîmbetul ţi-a rămas pe gură.
  Fusta a dispărut.
  Bluza a dispărut.
  Gemenii de bumbac au dispărut.
  Triunghiul a dispărut.
  Fluturii, iepurii, soarele, trandafirii, izvoarele, caii... au dispărut.
  Ai rămas. O pată de foc. Femeie.

  Acum?
  Acum.

  Am roşit, ca cinci roşii tăiate sferturi între felii de telemea.

  Acum?
  Acum!

  Am luat pixul în mînă,
  l-ai zmuls, l-ai rupt, l-ai aruncat...
  acum... a ajuns timpul
  să mă desenezi
  cu pielea...

  Răsuflarea ţi s-a aprins,
  m-a învelit,
  m-a covîrşit, m-a copleşit, m-a cotropit,
  braţele ni s-au încîlcit, cu buzele, picioarele, degetele,
  fîşii de piele ţesute în fîşii de piele
  fărîmături de dinţi amestecate cu fărîmături de dinţi
  vorbe cu şoapte cu murmure
  am pătruns, ne-am pătruns unul în altul cu altul prin altul peste altul
  pămîntul s-a deschis sub sfîşietoarea pară
  un urlet, o spaimă, o fericire,
  şi covoare de stele au început să umple căscătura
  să ne învelească,
  covîrşească, copleşească, cotropească.

  Linişte. Desenul terminat.
  Zîmbeşti? nu am întrebat.
  Zîmbesc, nu ai răspuns.
  Ultimul fluture din lume ţi s-a aşezat la colţul gurii,
  există oare o desăvîrşire mai supremă,
  mai glorioasă?

  Fericire.

DezlantuitaText

blank

corner
Înspre Zori

  Ca talazuri mînioase sub un soare în aramă
  Zvîrcolindu-se, turbate, prin a norilor năframă,
  Ca o mlaştină bătută sub potop de nicovale
  De la ou de pitulice pînă-n drob de opt ocale,

  Printre şoapte tăinuite dup-a coastelor zăbrele
  Peticite cu coşmare sub a liniştii perdele,
  Printre strofe chinuite cu a vorbii neputinţe
  Să sădească în deserturi a iubirii năzuinţe,

  Împletite cu ghirlande de ciulin şi săricică
  Pe saltele decorate cu dantele de urzică,
  Împletite cu tulpine, ce în blestemul neştirii
  Au păstrat un aspru ghimpe şi pierdut au trandafirii,

  Aplecate sub povara unor gînduri aiurite
  Tulbure ca visuri moarte sub a soarelui cuţite,
  Aplecate, coroiate ca o salcie consoartă
  Care-şi caută iubitul într-un ciob de sticlă spartă,

  Peste solzul ars de sare pe cea coadă de balaur
  Mort sub lancea otrăvită cu nectar amar de laur,
  Peste pana-nsîngerată a pegasului sălbatic
  Mort sub mintea afumată a arcaşului zînatic,

  dorul,
  o, fetiţo, dorul
  care duce-n sud cocorul,
  care duce marea-n soare
  şi pe soare-l duce-n floare,
  un stejar trage din ghindă
  şi privirea din oglindă,
  dorul,
  o, fetiţo, dorul,
  dor de mîna-ţi şi piciorul,
  dor de codru-adînc şi verde
  cel ce-n ochiul tău se pierde,
  dor de mlădieri feline,
  dor de tine, dor de tine.

DezlantuitaText

blank

corner
lumi

  roagă-mă,
  să-ţi scriu legende
  pentru-a verii lungi calende,
  să te port în lumi sihastre
  unde spirite măiastre
  o să-ţi spele păru-n rouă
  ca să-l lege-n panglici, nouă,
  pielea o să-ţi spele-n lapte
  tras cu must de mere coapte,
  iar zefirul
  musafirul
  o să ţese-n juru-ţi firul
  pînă ce-mbrăcat-ai fii
  în pînzeturi străvezii
  şi pe pat de flori culese din cireşii adormiţi
  te-ai culca, cu libelule, şi cu iepuri istoviţi
  aşteptînd a mele şoapte
  să te legene prin noapte.

  roagă-mă,
  să-ţi scriu poveste
  cu ce-a fost şi poate este,
  să te port în lumi uitate
  unde-aşteaptă o cetate
  din a cărei dulce apă
  ai tăi cerberi se adapă,
  unde, cum a fost odată,
  şi pegaşii-n ea înoată
  lîngă tine,
  lîngă mine,
  printre nuferi o mulţime
  pîn’ ce dezbrăcat-ai fii
  din pînzeturi străvezii
  şi pe pat cules din frunze de trifoi cu patru foi
  te-oi purta, cu viorele, să-ţi acoper sînii goi
  iar cînd pleoapele ţi-or cade
  să îţi cînt de heliade.

  roagă-mă,
  să-ţi scriu scrisoare
  despre-a inimii chemare,
  să te port prin lumi cu soare,
  prin eterna-ncăierare
  între stihuri şi ardoare
  pîn’ ce-n foc un soare moare,
  lîng-a zîmbetului floare
  să-ţi ofer cireşe-amare
  bob de sare
  şi cîntare
  despre cuget şi răbdare,
  să-ţi ofer o îmbătare
  şi a pînzei deşirare
  cînd pe pat de fulgi albaştri îţi aprind în sîn dogoare
  şi a noastră carne arde cu a morţii-mbrăţişare,
  iar cînd moartea va dispare
  să suplic... a ta... iertare.

DezlantuitaText

blank

corner
Fără Sens

  Ca să-ţi leagăn între buze pete albe de zăpadă
  Şi pe vîrf de limbă rece a sărutului pomadă,
  Ca să-ţi leg de vîrf de deget un buchet de păpădie
  Cu petale ticluite în bluziţa-ţi străvezie,

  oare de ce mă urmăreşti?

  Frunze de trifoi, albastre, care mor pe-a ta cărare
  Cînd desculţă, lîngă ele, te petreci cu nepăsare,
  Vise îmbrăcate-n şoapte pe ghirlande de mătase
  Care-ncearcă a ta gură cu a mea în foc să coase.

  oare ce doreşti de la mine?

  Pe movila încălzită de a soarelui pudoare
  Unde zmeura aşterne ale sale dulci covoare,
  Între trestii istovite de-atît galben şi-atît baltă
  Şi-nsetate după verde şi-al tău roşu laolaltă.

  oare unde?

  Ciocîrlia duce-n soare zvon de-o fată, minunată,
  Şi cu farmecele tale pînă-n mare îl îmbată,
  Greierul şi libelula, fluturele şi bursucul,
  Toţi îmi cîntă al tău zîmbet, teiul şi salcîmul, nucul.

  oare cine ţi-a povestit?

  Cînd pe inimă se-abate un potop de iasomie
  Şi îneacă harul lumii într-un dor de veşnicie,
  Cînd închizi petala verde şi deschizi a ta visare
  La sărutul ce-ţi aşterne... poezii şi mărţisoare.

  oare cînd?

DezlantuitaText

blank

corner
iliteratură

  nu, nu gîndesc la tine.
  zîmbesc.
  nu gîndesc, zîmbesc,
  ce diferenţă o singură literă poate face.
  cum adică nu o singură,
  sigur că nu o singură, aproape o singură dar nu, nu trei,
  doar două, bine, maximu două şi jumătate.
  păi m şi n sînt aproape aceiaşi literă, cum nu,
  am văzut eu în trecut cum cineva scria zînbet, nu zîmbet, zînbet.
  nu, sigur că nu am văzut niciodată gîmduri
  dar da am văzut gîndac
  şi odată era scris gîmdac. aceiaşi idee, nu?
  gînsac? nu, asta-i altceva,
  gînsac ca gîndac asta-i o idioţie de copii,
  gînsac este masculinul de la femininul gîscă,
  asta o ştie pînă şi vecinul meu, este căsătorit cu una.
  nu, nu cu una gînsac, cu una gîscă. cu aripi. preferinţa lui,
  era singurul fel de a o salva de la abator. s-a făcut chiar o lege pentru el
  pe urmă s-a desfăcut, prea devenea populară. gîsca, nu legea.

  cred că zînbesc ar fi mai apropriat pentru actul de schimonosire
  cînd ridici colţurile gurii şi cobori colţurile ochilor
  şi cîteodată se ridică şi urechile. ar fi mai proape de rînjesc. şi de zînă.
  poate chiar zîndesc, de ce nu? mai bun pentru poezii, poeţi şi analfabeţi.
  analfabeţi, pentru că atunci nu ar trebui să ţină minte multe cuvinte,
  doar un cuvînt de bază şi pe urmă doar litera care îl transformă.
  atunci aş zice: “nu, nu gîndesc la tine, z la tine”,
  şi amîndoi am întelege că ar fi fost vorba de zîndesc,
  adică acel act de schimonosire care ţi l-am explicat mai înainte.
  şi schimonosire are deveni schimomosire, sau chiar schimosire
  sau poate momo? ar servi ca soluţie la problemele de mediu în care trăim
  cauzate de abuzul de cerneală şi făină.
  da, făină, ca găină dar făină, vezi ce lume minunată aş fi deschis?
  crezi că sîndesc ar fi şi mai apropriat?
  nu în legutură cu găina, cu gînditul.
  adică mă sîndesc la tine în loc de gîndesc, da, şi în loc de zîmbesc,
  bine, fie şi găină. subliminal apropiat.
  dacă zînă ar deveni sînă? depinde... găina mă mai preocupă.

  stai, cred că am o idee şi mai genială,
  de ce să mai scriem vocalele,
  de ce să nu facem ca în limbile semite - numai consoane
  şi vocalele lăsate la imaginaţie.
  nu contează că ei au imaginaţie levantină, ce,
  noi nu putem avea o imaginaţie latină? pînă şi sună aproape la fel.
  închipuie-ţi Scisoarea III a lui Eminescu scrisă în ăst mod revoluţionar...
  p stnc ngr ntrn vch cstl...
  nu, asta-i Bolintineanu, stai o leacă...
  ş c nr d rm ş c rptl d grndn,
  rznt-ntncnd-l, vn sgţ d prttndn...

  îţi închipui ce cadou ar fi asta omenirii şi mediului,
  am răpune foamea, durerile de dinţi, ţînţarii?...
  hei, stai, unde te duci,
  ce faci semne, poţi să faci semne fără vocale?
  o lume nouă! a brave new world!
  lm n! brv nw wrld!
  sculaţi, voi oropsiţi ai vieţii... de ce te scoli? eşti oropsită?
  sclţ, v rpsţ vţ... cum adică sclţ poate fi descifrat ca desculţi?
  şi ca viţel? păi lipseşte l, ce, eşti analfabetă? au!!!

  nu, nu gîndesc la tine,
  visez.
  lasă-mă în pace, ăla nu era eu, ăla era un parvenit literar,
  un zelos gelos, un comunist cocoşat,
  uită-l,
  ăsta îs eu,
  eu,
  eu, cel ce îţi zice t bsc... opa, zău... zău că nu intenţionat.
  nu, nici nasul ăsta lung nu-i al meu. cum adică, păi aia-i doar o poveste?

DezlantuitaText

blank

corner
Chitară

  Chitară.
  Vîrfuri de degete caută încet
  acorduri, strune,
  ating lemnul şi alunecă mai departe
  îţi ating piciorul...

  Îl tragi.
  Pe urmă îl apropii, nehotărîtă.
  Îl tragi.
  Te-ai hotărît?
  Degetele înapoi pe strune,
  ochii închişi.
  Ochii tăi, închişi?

  Te ridici, aud sunete nedesluşite
  şi simt cum chitara îmi este trasă încet dar rezolut din mîini...
  ce faci?...
  un sunet sec, ca o chitară care cade pe podea, un chicot
  înainte ca ceva să mi se aşeze pe genunchi
  ceva să mi se agaţe de gît
  ceva să mi se apese pe buze.
  Ce faci? încerc să folosesc iarăşi limitatul meu vocabular,
  neîndrăznind să deschid ochii. Mai ştiu eu, te-ai fi dezbrăcat...
  Mi-am scos pantofii, răspunzi.
  Şi chitara?

  Linişte. Poate nici nu mă interesează,
  simţind că mă înec în miresme crescute în inimi de petale rupte,
  în gust de piersici coapte, strivite între dinţii tăi şi ai mei,
  îţi simt căldura cum îmi arde găuri la genunchi
  şi un miros de fire de păr arse mi se ridică de la gene,
  noroc că am ochii închişi.
  Pentru ce chitara? Îţi dau degetele mele de la picior, îmi sufli în ureche
  înainte ca să pierd parte din ea în gura ta.

  Caut degetele piciorului, unde or fi?... scuză-mă, am căutat degetele... le găsesc,
  acolo unde trebuiau să fie nu unde pretinde-am eu că le caut,
  încerc să construiesc o melodie pe ele,
  degeaba,
  păi parcă ar fi fost făcute din carne.
  Încearcă aşa, îmi şopteşti, lăsîndu-mă încet pe spate.
  Simt ceva îmi pătrunde în gură,
  unul, două... carne?
  Cine a zis că nu se poate compune muzică pe carne
  cu zece strune înzestrate cu muşchi supli
  şi piele fină
  şi un sînge care începe să clocotească...
  al meu
  sau al tău?

  Pămîntul se învîrteşte cu mine cu tot sub tine,
  sau te învîrţi tu deasupra mea
  pînă ce degetele tale se opresc deasupra degetelor mele...
  hei, nici nu ţin minte să-mi fi scos pantofii...
  şi împreună sunăm ca strune rupte de chitară
  în orchestră cu talere boţite şi trompete călcate de o turmă de rinoceri.
  Rinoceri? Rinoceri cu un corn sau două? chicoteşti iar.
  Deschid ochii, să văd cine mă întreabă. Greşeală.
  Mare greşeală. MARE (am nevoie de litere mult mai mari) greşeală.
  Un codru lichid îmi invadă privirea,
  se scurge în mine, mă umplă, mă cotropeşte... mor!... încerc să strig
  dar tu ştii
  şi adaugi plămînii, sînii, inima... trăiesc!... încerc să strig iar, uşurat,
  dar cum pot eu să ştiu ce e moarte şi ce e viaţă
  cînd amîndouă
  se împletesc în îmbrăţişarea ta?

  *

  Cobori.
  Piciorul pătrunde în chitară cu un zgomot infernal,
  o gaură mare cît un picior şi jumătate... Opa! zîmbeşti, o leacă fîstîcită,
  ridici o coardă şi jumate din ea îţi rămîne în mînă.
  Ura! răspund eu, acum trebuie mai departe să-mi oferi coardele tale,
  şi te culc pe spate.
  Încep cu degetele de la picioare. Ştiu că am să termin cu gura.
  Dar drumul este lung şi plin de aventură,
  pînă la gură.

DezlantuitaText

blank

corner
Fermace

  dacă deschizi ochii...

  cu găinile grămadă
  (în coteţul din ogradă)
  am să-ţi cînt o serenadă
  şi-n cuvintele alese printre picături de lună
  care într-un alb de flutur cu albastrul se cunună
  am să-ţi leg roş de legendă cu a zîmbetelor strună.

  dacă arăţi dinţii...

  cu o vacă încălţată
  (e-o poveste cam ciudată)
  am să-ţi cînt o serenată
  trei măsuri de toamnă caldă din frunziş căzut cu seară,
  o măsură foc de vatră, zest de vis şi de vioară,
  şi-un buchet de viorele cu tulpini de lăcrămioară.

  dacă liberezi urechile...

  cu a boului răscoală
  (cică nu prea vrea la şcoală)
  am să-ţi cînt o serenală
  ca în melos de izvoare să îţi răvăşească firea
  şi în verdele-ţi sălbatic să răsadă strălucirea
  cînd în funde alb-albastre va să-ţi legene iubirea.

  dacă dezveleşti sînii, dacă dezveleşti sînii, dacă dezveleşti sînii... şi rămîn în viaţă...

  cu o oaie mătăsoasă
  (da, arată caraghioasă)
  am să-ţi cînt o serenasă
  am să te îmbrac în panglici trase-n flori de tei uscate,
  pulbere de zori furată din a soarelui cetate
  şi cuvinte-ntortocheate de prin basmele... uitate.

DezlantuitaText

blank

corner
Picnic, Treizeci Şi Şase

sau Same Time Next Year
sau Unelte

  Ai preferat să închizi ochii.
  Te-am dus eu,
  o mînă ţineam pe a ta,
  o mînă ţineam pătura.
  Am ajuns,
  am pus pătura pe jos.
  Te-ai întins pe ea fără să aştepţi invitaţie
  ţi-ai scos sandalele
  şi ai început să bîjbîi ca orbul primprejur cu piciorul.
  Ai nimerit, nu ştiu cum,
  degetul mare de la piciorul stîng
  şi cel de lîngă el
  s-au închis în jurul tulpinei şi au smuls romaniţa, cu rădăcină cu tot.
  Ţi-o ofer, mi-ai zis,
  intinzînd piciorul în direcţia unde îmi auzeai răsuflul.
  Răsuflam greu,
  ce mirare, cu piciorul tău ridicat,
  cu rochiţa ta subţire...
  Am refuzat. De ce?
  Prefer să o văd intre degetele tale, am răspuns. Ca o coroană.
  Ai zîmbit. De ce dracu nu deschideai ochii?
  M-am aşezat lîngă tine.
  Atinge-mă.
  M-am ridicat.

  Pleci?
  Da.
  De ce?
  E tîrziu.
  Tîrziu? E abia amiază.
  Soarele te îmbrăca într-o aureolă galbenă, sclipitoare, miraculoasă.
  E tîrziu. La optzeci şi opt de ani e tîrziu.
  Dacă-mi ziceai anul trecut...
  Atunci erai optzeci şi şapte.
  Da.
  Am şovăit.
  Eram mai tînăr. Uneltele erau mai noi.
  Plec.
  Aşteaptă.
  Plec, m-am obstinat.
  Ai deschis ochii.

  Zgripţuroaică, vrăjitoare, zînă, femeie...
  ai plănuit momentul ăsta din clipa în care m-ai zărit prima oară, cîţi ani acum?

  Un verde devastator ţi-a ţîşnit de sub pleoape,
  un şarpe cu gene de mătase
  şi solzi de alb de mireasă
  şi buze de roş de mac mestecat
  şi susur de izvor de munte trecut prin pană de corb
  mi s-a învîrtit pe la mijloc, mi-a înconjurat pieptul, a început să mă sufoce...
  Atinge-mă.

  Nu am putut să mă aşed.
  Coloana mea vertebrală deodată nuia de salcie
  muşchii mei deodată capabili să sucească o potcoavă,
  am căzut.

  Ce au să zică nepoţii?
  Ai mei sau ai tăi?
  Ai cucului.
  Cuc? Nedumerire. O leacă de rumeneală în obraji, o leacă de brumă în ochi.
  Da, nepoţii cucului,
  aceia care stau acum pe creangă
  şi ne privesc curioşi, nerăbdători.
  Pariez că pariază, ai zîmbit, ai rîs, mi-ai vîrît un cuţit ştirb în inimă şi l-ai întors.
  Şi cine crezi că o să cîştige?
  Toţi.
  Toţi?
  Da, toţi. Au să înveţe o lecţie.
  Ce lecţie?
  O lecţie în viaţă. Se cheamă dragoste.
  Mi-ai dus piciorul după gît şi ai început să mă tragi jos,
  cu încetul,
  şi nici nu ştiai încă despre nuiaua de salcie.

  Cred că nepoţii cucului sau mirat chiar mai mult ca mine.
  Erau ca noi nouţe.
  Uneltele.

DezlantuitaText

blank

corner
Picnic, Care?

  Mergeam unul lîngă celălalt.
  Tu numărai paşii.
  Eu număram paşii.
  Degetele ţi s-au furişat între ale mele,
  menghina s-a strîns.
  Tu numărai paşi, fără greşeală,
  eu număram stele
  dar mereu trebuia să încept număratul la unu
  cînd îmi răpeai un sărut.
  Ne-am oprit.

  Am pus hainele mele dedesubt
  să nu te iriteze iarba,
  ai pus hainele tale deasupra
  să nu mă ude roua.
  Nu mai aveai paşi să numeri,
  eu mai număram stele, în ochii tăi.
  Şi cînd muşchii ţi-au impietrit
  ochii ţi s-au strîns
  unghiile mi-au gustat sîngele...
  mi-ai dăruit fiara, fiorii, fiorosul cîntec care curge din plămîn în plămîn...

  Am pornit înapoi.
  Degetele încleştate.
  Sînii tăi.
  Ce-i cu sînii mei?
  Mi-au lăsat găuri în piept.
  Ai rîs. Ai trecut o mînă în jurul taliei mele
  înfingînd-o adînc în buzunarul pantalonului din spate
  ai strîns o bucată de carne şi nu i-ai mai dat drumul.
  Am un răspuns potrivit, dar nu ţi-l dau.

  Am ajuns, unde nu voiam să ajungem.
  Degetele refuzau să se despartă.
  Cerem ajutor?
  Da, cuiva cu un topor.
  Eşti poet, rimezi.
  Nu, sînt om, îndrăgostit.
  Refuzam să ne despărţim.
  S-au despărţit.
  Ne-am despărţit.
  Am lăsat o jumătate de inimă cu tine,
  şi încă o jumătate.
  Atunci, eşti mort.
  Mort? De-abia încep să trăiesc.

DezlantuitaText

blank

corner
Fermace, Doi

  uite-o scroafă
  ş-o carafă,
  poate-ţi dau şi o garoafă...

  Dă-mi cuvinte-nseninate care vindecă uitarea,
  Curcubeu prin fir de geană, cînd mă podideşte sarea,
  O corabie cu visuri pîn-ce marea-n cer se pierde
  Şi-am să-ţi dau sîn de fecioară, alb, ca miez de nucă verde.

  o cămilă?
  îi gentilă
  doar că muşcă fără milă...

  Soare într-un pumn sălbatic să aprindă lumînare
  Printre licurici albaştri zumzăind în felinare,
  Pete palide de lună să îmi spele faţa-n şoaptă
  Şi-am să-ţi duc un sîn la gură, dulce, ca o dudă coaptă.

  secera? ciocanul?
  cranul,
  gîsca sau ditai curcanul?...

  Panglici împletite-n coamă şi o panglică în coadă
  Pentru mînzul cel zburdalnic din a norilor paradă,
  Doină-n nai şi vers în fluier, nestemate pe drumeaguri
  Şi-am să-ţi port sîn şi cireaşă peste-a pieptului meleaguri.

  şapte roate?
  sac în spate?
  cruda veveriţă, poate?...

  Seamănă prin frunze moarte vis de crin şi iasomie
  Şi doboar-a mea tristeţe cu talazuri herghelie,
  Lasă porumbei sălbatici să aprind-a mea privire
  Şi-am să-ţi las sîn şi văpaie, şi pe urmă... amintire.

DezlantuitaText

blank

corner
Săiastră

  O negură cade pe-a norilor ceară
  Cînd luna se-mbracă în straie de seară
  Şi-n lume coboară pe-a razelor scară,
  O noapte i-a dat-o celesta zeire,
  O singură noapte în corp de fecioară
  Să-i fiarbă în piept muritoare iubire
  Şi după a omului dulce beţie
  În cer să se-ntoarcă pe-a vieţii vecie.

  De ani şi milenii a pus rugăminte
  Cu-a cerului crai şi al nopţii părinte
  Să afle ce-i focul ascuns în cuvinte
  Şi-acum, în sfîrşit, prea măreţele rude
  I-au dat învoire... O ceaţă fierbinte
  Ticsită cu patimi şi vise zălude
  Se-aprinde în vine bătrîne de-o oră
  Şi arde... o, caznă, cu moartea suroră.

  *

  Mă uit năucit înspre geam, numai stele,
  Dar unde-o fi luna?... păcatele mele
  În ochiul ei blînd cu argint să le spele
  Cînd vise năroade prin minte năvală
  Răzbesc peste ochi înspre degete grele
  Şi-aştern cu a inimii roşii cerneală
  Dementele-mi rîvne şiroaie, puhoaie
  De aprigă lavă şi foc vîlvătaie.

  Aud ciocănit uşurel, prin fereastră
  Pătrunde o palidă rază albastră...
  Ce eşti tu... stafie sau dulce săiastră
  Prin sticlă că intri, că zbori ca o boare
  O pană îmi furi şi cu mînă măiastră
  Turnată în fire de albă ninsoare
  Aşterni floricele prin vorbele-mi scrise
  Şi-mi scrii întrebări peste pleoape închise?

  Stafie? Săiastră? Sau poate... femeie
  Cu bucla de aur şi suflul de zeie,
  Cu gura jăratec şi ochiul scînteie
  De unde venit-ai?... te-aşezi pe-a mea poală
  Îmi rupi bucăţele a mele condeie,
  În corpul meu veşted sădeşti o răscoală
  Îmi dai fericirea, îmi dai paradisul,
  Cu zori... te topeşti, şi se spulberă visul.

  *

  O viaţă... Trăită în singură noapte
  Prin dulci mîngăieri anrobate cu şoapte
  Şi crini înrudiţi cu a sînului lapte,
  O viaţă, în patima nopţii trăită,
  În buza tăiată şi-n coapsele coapte,
  Şi-n zorii zănatici pe veci risipită
  Cînd dă ciocîrlia cu cîntu-i în soare
  Şi viaţa se stinge, şi patima moare.

  Atîrnă de ceruri pierduta lucernă
  Cu piatră la sîn şi cu pleoapă în bernă,
  Lăsat a la mine, pe umeda pernă
  O pată în verde de ochi de copilă,
  O cheie l-a inimii sale poternă,
  O strofă, cioplită în roş de argilă...
  Mi-ai dat fericirea, mi-ai dat paradisul,
  În viaţă şi-n moarte... de-a pururea visul.

DezlantuitaText

blank

corner
Cîntece

  Cîntece
  pierdute,
  între buclele tale.
  Acolo
  unde degetele mele
  nu au pătruns încă
  să le găsească.

  Cîntece,
  găsite
  între tăcerile tale.
  Acolo
  unde îmi petrec zilele nenumărate
  cu mîna pe şoldul tău
  nenumărînd cuvintele negăsite
  pentru a-ţi nu povesti
  frumuseţea neuitată
  şi dansul.

  Cîntece.
  Cîte mai zac, acolo,
  nu ştiu unde
  în vioare, în acordeoane,
  în săruturi neîndrăznite, pierdute?
  Cîte au să zacă pe veci pe veci pe veci,
  cîte au să tacă pe veci pe veci pe veci
  odată cu vocea mea,
  şi totuşi
  le vei ştii pe toate.
  Le ştii. Pe toate.
  Mîna, pe inimă. Le ştii. Pe toate.

DezlantuitaText

blank

corner
Einstein

sau Teoria Relativităţii

  Dacă nu te aveam pe tine, ce aş fi avut?

  Soare de cu dimineaţă,
  armăsari cu coamă creaţă,
  mal de mare tras în perle
  şi un codru-n cînt de mierle,
  flori din munte pînă-n stele
  numai crini şi viorele,
  doine-n seară
  rouă-n vară
  şapte coarde la vioară,
  viaţă basm, iar a mea soarte
  tinereţe fără moarte.

  Dacă nu te aveam pe tine, ce aş fi avut?

  Nimic.

DezlantuitaText

blank

corner
Anotimpuri Alese

  Cu-al primăverii prim apel
  Am să mă pierd pe cîmp, rebel,
  Ca-n pumn de rouă să-ţi aduc
  Unicul, primul ghiocel.

  Al verii cald cuptor şi chin
  Să-l storc cu strugur alb şi fin
  Ca setea să îţi răcoresc
  Cu bulgări de zăpadă-n vin.

  Cînd toamna cade la pămînt
  Cu frunza moartă-n ochiu-i frînt
  Am să-ţi aduc privighetori
  Cu guraliv, zburdalnic cînt.

  Pe-al iernii pas prin munţi pustii
  Am să sădesc pasteluri mii
  Şi dacă goală te găsesc
  Am să te-mbrac în fluturi vii.

  Şi-apoi, cînd timpul moare-n flori
  Şi soarele se culcă-n zori
  Un ultim vis am să mai port...
  Un codru-n ochi, şi-n corp fiori.

  Un anotimp în plus?
  Care?
  ai întrebat,
  alergînd după o libelulă albastră.
  V-aţi aşezat amîndouă pe iarbă,
  tu lîngă plop
  ea pe degetul tău mare de la piciorul drept.

  Al tău, am răspuns.
  Nu m-ai auzit,
  sărind iar în picioare
  şi lăsînd libelula să te fugărească.
  Copilă. Femeie. Zînă.

DezlantuitaText

blank

corner
Pe?

  pe care
  cărare

  ţi se plimbă picioarele desculţe?
  prin nisip fin şi umed
  lăsînd urme noroioase pe călcîi şi între degete...
  cine ţi le spală cu o limbă rătăcită,
  cine ţi le usucă cu o adiere, un răsuflu care îţi arde pielea
  şi îţi plesneşte lacul de pe unghii
  şi transformă boabe uitate de nisip în boabe de sticlă?

  pe unde
  pătrunde

  ziua în ochii adumbriţi de somn?
  prin gene subţiri, străvezii
  lipite cu resturi de lacrimă şi de mascara şi de cremă de noapte...
  cine ţi le spală cu picături de rouă
  picurînd din vîrfuri de degete îngheţate prin petale timpurii
  şi ţi le piaptănă cu alte gene, astea trezite de mult
  atîrnate de pleoape care te-au înghiţit cu lăcomie o noapte întreagă?

  pe ce
  pajişte

  tragi armăsarul de coamă?
  prin pături de pansele catifelate
  agăţate de crăpături în copite şi de încîlcituri în cosiţe...
  cine ţi le descîlceşte între dinţi
  şi le mestecă cu liliacul şi cu iasomia şi cu trandafirul
  şi cu săruturile pierdute de tine pe drum
  ca să-ţi decante parfum străveziu pe sub ie, între sîni?

  pe cine,
  pe mine

  tai cu tăişul unui zîmbet tras pe cute?
  prin gînduri născute odată cu primul tău surăs
  şi pierdute prin vasta, eterna împărăţie a neuitării cu al doilea...
  cine te vede cu ochiul închis
  te simte în inima ierbii şi a sîmburelui şi a dimineţii
  te aude in zborul rîndunicii
  şi te alintă cu boarea aripilor de fluture care ţi le desenează între pernă şi obraz?

DezlantuitaText

blank

corner
Momente

  Aş vrea
  să fiu pămînt,
  arat, proaspăt,
  să mă lupt victorious cu melci războinici
  şi fluturi năpraznici
  pentru a cuceri piciorul tău desculţ,
  eu
  să-l acoper pînă la gleznă, pînă la genunchi,
  aşteptînd ca călcîiul să-mi sfărîme bulgării
  şi degetele să-mi macine grunjii
  înainte ca să te culci pe mine
  mestecînd sămînţe de grîu amare, încolţite,
  şi miez de nuci.

  Aş vrea
  să fiu apă de iaz,
  caldă, limpede,
  cu degete de stuf si insule de nufăr
  şi muzică de broaşte mînioase
  că ţi-am cucerit întreg corpul,
  că te-am învelit cu mine şi am pătruns în tine
  eu
  cel care te poartă pe palme umede din mal în mal
  şi convinge peştii să se lase bătuţi de tine
  în timp ce desenez în urma-ţi
  amintiri trecătoare
  fermecătoare
  ca goliciunea ta.

  Aş vrea
  să fiu om,
  să mă lupt victorios cu melcii şi fluturii şi broaştele
  să-ţi cuceresc piciorul
  să te port pe palme...
  Eu...
  Aş vrea să fiu om
  să pot...
  să te uit.

DezlantuitaText

blank

corner
copulatio

  ...şi cînd alunec în tine

  ca o săgeată prin unt uitat la soare
  ca o trombă de apă în inima deşertului la amiază
  ca pleoapa peste ochi

  nu văd stele, îmi zici
  ce vezi? te întreb
  fluturi, îmi zici

  şi te simt sărind în vîrf de picioare desculţe
  zburdalnică, nebună, dezlănţuită ca o copilă sălbatică
  şi cu un rîs în cioburi de cristal începi să înoţi într-o mare de catifea
  cu ochiul-păunului şi tigrul-de-jersey şi coada-rîndunicii
  ridici mîinile la o parte
  începi să-ţi deschizi aripile

  îmi pierd virginitatea în tine
  zîmbetul îţi trece prin geamăt în zîmbet
  şi simt cum începi să te topeşti sub mine
  mîinile pline de fluturi...

DezlantuitaText

blank

corner
Momente În Doi Timpi, Unu

  Cînd piatra încinsă alunecă-n mare
  Şi duce cu ea blestemata-ţi pudoare,
  Şi trage şi şnurul ce-ţi leagă în spate
  A pieptului roşii şi dulci nestemate
  Iar pînza ce-ţi şade pe şolduri călare
  Se mistuie-n geamăt de rai şi sudoare,

  Cînd, mort, mă retrag printre coapse arate,
  În gură petale de foc măcinate
  Cu suc de caise şi bulgări de sare,
  În pumn rămăşiţe de-a pielii chemare,
  În inimă vine uscate, crăpate
  Şi-n suflet momente pierdute, uitate.

DezlantuitaText

blank

corner
Momente În Doi Timpi, Doi

  Din a crinului tulpină
  Am să-ţi ţes o rogojină
  Împletită cu secară
  Şi cu iz de lăcrămioară,
  Cu grăunte de lumină
  Îngheţate în răşină,

  Deluşorul tras în ceară
  Care sfîrcu-ţi înconjoară
  Ca o marmură divină
  Unde soarele se-nchină,
  Am să trag prin foc şi pară
  Şi prin strune de vioară.

DezlantuitaText

blank

corner
Momente În Doi Timpi, Trei

  Am sărit, trezit din vise într-o tainică poiană
  Sub un ropot de cireşe din a nourilor vană,
  Roşu-negru în pîraie îmi curgea prin păr şi piele
  Cu seminţe mîntuite din plesnitele mărgele,
  Între stropi, cu gura-n ceruri alerga o cosînzeană
  Ea, mai dulce ca cireaşa, o zeiţă, o icoană,

  O, a zorilor fiică, mîndră zînă între iele
  Cu a tale săltăreţe măgurele, mărgărele,
  De n-ar fi cireşe-n ploaie... “...Ce-ai fi vrut să fie, mană?
  Sau gutui în cap să-ţi cadă?...”
  Şi a rîsului coroană
  I-a împodobit privirea cu privighetori şi stele
  Înainte să se scurgă printre degetele mele.

DezlantuitaText

blank

corner
Momente În Doi Timpi, Patru

  Un gînd ce-ntr-un colţ de hîrtie se frînge
  Aştearnă prin noapte cuvinte nătînge
  Şi scuipă cu foc sub o scoarţă uscată
  Ce zace, cu floare de tei măcinată,
  Scîntei răsădeşte prin marea de sînge
  Ş-ascultă sirena ce-n inimă plînge,

  Cuvîntul se-nfiripă-n viaţă furată,
  O sete, o foame ca marea turbată...
  Un răcnet... o şoaptă... o linişte-l strînge
  Şi-n pete albastre povestea i-înfrînge,
  Încet se cojeşte cerneala crăpată
  S-a dus ce n-a fost... şi n-a fi niciodată.

DezlantuitaText

blank

corner
Momente În Doi Timpi, Ultimul

  Şi dac-o zi nu mai găseşti
  Ce-a fost odată ca-n poveşti,
  Şi te tocmeşti, dar în zadar
  Cu biata flamă-n felinar
  Cînd între vise te opreşti
  Şi după licurici cerşeşti,

  Închide ochii-o clipă, iar,
  Înfinge mîna-n buzunar
  Şi unde nu mai sînt sau eşti
  Prin fire de cuvînt cereşti
  Ai să găseşti pierdutul dar,
  Un vers, uitat în chilimbar.

DezlantuitaText

blank

corner
Luminiţe

  Luminiţe.

  Luminiţe? Sau poate felinare,
  sau fluturi fosforescenţi
  pătaţi cu fluturi fosforescenţi pătaţi cu fluturi fosforescenţi
  pătaţi cu fluturi vii adormiţi în coroane de flori
  la margină de băltoacă cu stuf şi nuferi
  şi stele căzătoare fîşîind o moarte sublimă
  sub apă...

  Sau poate doar reflecţii
  de vise.

  Clipeşti, şi luminiţele dispar pentru o eternitate
  şi aproape că izbucnesc în hohote
  pînă ce pleoapele ţi se ridică iar
  şi luminiţele mă invadă
  din nou.
  Cine ţi le-a pus acolo? întreb
  şi mă pierd în ochi trăgînd după mine o plasă de fluturi uriaşă
  tot încercînd să prind luminiţele jucăuşe
  dar reuşind doar să cad în băltoacă
  şi să cînt cu broaştele.

  Stai alungită pe spate,
  nasul măsurînd distanţa între iasomie şi liliac
  sînul ascuns adormit
  cel vizibil spintecînd văzduhul ca un iatagan oţelit, ca un turn de cetate,
  ca o albină adormită, învelită într-o petală de busuioc,
  pîntecul dezgolit chemînd viaţa.

  Îmi las vîrful degetelor pe vîrful nasului, undeva mai aproape de liliac,
  şi îl las să îţi taie buzele în două, bărbia, pieptul, pîntecul... ce faci? întrebi
  înnodînd cîteva raze de lună în jurul unuia din degetele mele
  şi trăgîndu-l în sus şi în jos ca o marionetă.
  Măsor viaţa, răspund,
  şi degetul trage razele de lună după el
  măsurîndu-ţi pîntecul în lung şi în lat şi în jos şi dimprejur
  pierzînd pe alocuri picăţele de lună
  dar şi picăţele de soare. De unde picăţele de soare? întrebi
  dar nu ştiu să răspund şi nu răspund.
  Şi? întrebi. Şi ce? întreb. Ai măsurat? Da. Şi?

  Mă ridic, mă îmbrac, plec. Nu am răspuns.

  Cuvinte nu există să descriu
  frumuseţea. A ta. În tine.
  Mă întorc doar o clipă înapoi
  şi văd cum luminiţele se prind a părăsi ochii
  şi încep să-ţi învelească tot corpul
  în lumină.

DezlantuitaText

blank

corner
Cocteil

  Am tăiat florile de salcîm mic,
  mic, mic, mic, mic, mic,
  am tăiat florile de tei mic,
  mic, mic, mic, mic, mic,
  am tăiat sîmburii de răsărită mic şi i-am adăugat la flori
  împreună cu vişine strivite, fără sîmburi,
  şi cu alcool pur, transparent, făcut din prune verzi şi mere stîlcite
  le-am amestecat pe toate
  le-am vărsat într-o sticlă
  am scuturat-o de cîteva ori şi am pus un dop pe deasupra
  sigilat
  cu ceară roşie şi degetul meu gros.

  Ce faci, un nou cocteil? ai întrebat.

  Am pisat în piuliţă un diamant de un sfert de carat
  pînă a devenit mai subţire ca praful, talc,
  l-am vărsat într-o sticlă
  am adăugat cîteva picături de mercur, un pahar de lichior de gutui
  şi am lăsat să cadă cîteva picături de plumb topit
  făşîind în forme enigmatice pînă la fundul sticlei
  unde a îmbrăţişat talcul de diamant
  şi împreună cu cîteva mărgele adăugate mai tîrziu
  a început să clocotească,
  m-am grăbit şi am pus dopul
  sigilat cu ceară roşie şi cu degetul meu.

  Cocteil? ai întrebat, nedumerită.

  Am cules cîţiva saci de cremene,
  le-am strivit pe o nicovală cu barosul
  şi am vărsat fărîmele într-o sticlă pe jumate plină cu vin de zmeură,
  am lăsat să cadă înăuntru şi barosul şi nicovala
  şi am mai îndesat o herghelie de cai murgi
  şi o jumate de codru fără vulpi dar cu veveriţe
  am pus dopul
  am sigilat-o cu ceară roşie şi degetul ars
  şi am pus-o lîngă celelalte două.

  Am pregătit o sticlă, a patra.
  Am rupt pagina cu plopii fără soţ, cea cu codru fără ploaie fără vînt
  şi pe urmă cea cu prea frumoasa fată din rude mari împărăteşti
  am rupt şi cîteva pagini din caietele mele
  le-am rupt pe toate împreună mai ferfeliţă ca polenul...
  Ce faci? ai întrebat, prinzîndu-mi braţul care se întindea în sus.
  Amintiri, am răspuns.
  Amintiri de ce? ai întrebat.
  Amintiri de cine, am răspuns.
  Pentru ce? ai întrebat.
  Pentru cine, am răspuns,
  şi cu imensă gingăşie ţi-am descleştat degetele
  lăsîndu-mi braţul să-şi continue drumul în sus.
  L-am vîrît în soare pînă la cot
  şi i-am cuprins inima...

DezlantuitaText

blank

corner
Magică Italia

  Închid ochii, să te văd.
  Deschid ochii, să te văd.
  Clipesc mai des, mai rar,
  îi strîng, îi holbez, îi încrucişez şi descrucişez,
  îi ascund sub ochelari, sub bucăţi de plumb... să te văd.
  Te văd.

  Te văd,
  cum hrăneşti cu seminţe un piccione într-o mînă
  şi o sută de piccioni în cealaltă
  că aproape că cazi în genunchi sub atîta greutate
  şi desfătare
  îndoită în faţă de Basilica di San Marco
  şi mă săruţi
  acolo, unde n-am fost împreună
  niciodată,

  Te văd,
  pierdută în adîncul fotoliului de pluş
  în loja a treia la Scala di Milano
  şi safirul îţi sclipeşte între sîni
  la fel ca lacrima sub ochi
  cînd auzi cea una furtiva lagrima a lui Donizetti
  şi îmi strîngi mîna
  acolo, unde n-am fost împreună
  niciodată,

  Te văd,
  cum sari în Fontana Trevi
  şi te zbenguieşti ca o nebună
  culegînd pumni plini de monete de la fund
  ca să le împrăştii înapoi peste umărul stîng,
  fusta udă străvezie, bluza udă străvezie,
  te văd mai mult ca goală
  şi îmi zîmbeşti
  acolo, unde n-am fost împreună
  niciodată.

  Te văd.
  Cum hrăneşti găinile şi te ciupesc
  şi gîştele te fugăresc
  cum încerci să cînţi pe-a asurzitelea după radio
  înainte ca să sari în iaz să te bălăceşti
  între raţe, şi broaşte şi stuf
  şi tot ce văd este Basilica di San Marco
  şi Scala di Milano
  şi Fontana Trevi
  acolo, unde mă duci
  în fiecare zi. Şi noapte.

  *

  Magie? m-ai întrebat odată.
  Realitate, ţi-am răspuns, ca niciodată.

DezlantuitaText

blank

corner
Capodoperă

  Aş vrea să scriu cea mai frumoasă poezie scrisă vreodată,
  o capodoperă.
  Aş vrea.

  Nici nu încerc,
  mă dau bătut de la început.
  Poezie mai frumoasă ca tine
  nici nu se poate scrie.

DezlantuitaText

blank

corner
Pe lîngă plopii fără soţ, decenii după...

  versuri împletite în farmecul inegalabil al lui Eminescu...


  Pe lîngă plopii fără soţ
  Mai trec cu pas mărunt
  Mă cunoşteau vecinii toţi –
  Eu, cel pierdut, cărunt,
  Prin curtea care dă în dos
  Adesea am trecut,
  Toţi mă ştiau băiat frumos,
  Tu nu m-ai cunoscut.

  La geamul tău ce strălucea
  Cîntam cu poezii
  O lume toată-nţelegea
  Iar cînd, fără să ştii
  La floarea ta în zi de Mai
  Privii atît de des
  Tu te-ntorceai, şi tu plecai,
  Tu nu m-ai înţeles.

  De cîte ori am aşteptat
  Un zîmbet ca să pierzi,
  O zi din viaţă să-mi fi dat
  Prin cînt de frunze verzi,
  Prin linişte de-a verii seri
  O şoaptă de răspuns
  O zi, un azi, un mîine, ieri,
  O zi mi-era de-ajuns.

  O oră să fi fost amici,
  De mînă să te ţin
  S-ascult de glasul gurii mici
  Şi dulcele ei vin,
  Prin iarba dată-n busuioc
  Să ne iubim cu dor,
  Prin grîul incolţit cu foc
  O oră, şi să mor.

  Dîndu-mi din ochiul tău senin
  O lacrimă şi-un vis,
  În calea timpilor ce vin
  Un colţ de paradis,
  Din faţa palidă-n bujori
  O rază dinadins
  Mă crezi că între şapte sori
  O stea s-ar fi aprins.

  Ai fi trăit în veci de veci
  În amintiri şi chin,
  Cu ale tale braţe reci
  Ş-al meu nefast destin
  Te-aş fi cîntat prin versuri mii
  Şi rînduri de vieţi,
  În ode lungi şi-n arte vii
  Înmărmureai măreţ.

  Un chip de-a pururi adorat
  Ca stelele ce curg,
  Acele zîne ce străbat
  Prin macii de amurg,
  Ca flori găsite-n pat de rai
  Cum nu mai au perechi
  Decît în basme fără grai
  Din timpurile vechi.

  Căci te iubeam cu ochi păgîni
  Pătaţi cu foc şi dor
  Ce mi-i lăsară din bătrîni
  Cei care-n viaţa lor
  M-au învăţat prin trai amar
  Şi plini de suferinţi
  Să dau iubire doar, un dar,
  Părinţii din părinţi.

  Azi nici măcar îmi pare rău
  Îţi zic, dar nu mă crezi,
  Că cu tristeţe capul tău
  Mă caută-n livezi,
  Cînd zic cu glasul dureros
  Că trec cu mult mai rar
  Ce chin, cînd capul tău frumos
  Se-ntoarce în zadar.

  Căci azi le semeni tuturor
  Îmi vine să îţi zic
  Şi te privesc nepăsător
  Cum că ai fi nimic,
  Ca toate-n felu-ţi femeiesc
  La umblet şi la port
  Dar tot nu pot să te privesc
  C-un rece ochi de mort.

  Tu trebuia să te cuprinzi,
  Şi dragostea să-mi bei
  Şi noaptea candelă s-aprinzi
  Prin valuri de scîntei
  Să-ntrebi cu gura într-a mea
  De acel farmec sfînt,
  Să laşi a corpului mlădea
  Iubirii pe pământ.

DezlantuitaText

blank

corner
Febră

  M-am căţărat pe catarg,
  îţi mai vedeam năframa în vîrf de deget
  pe urmă în vîrf de băţ
  pe urmă în vîrf de prăjină,
  m-am căţărat mai sus, mai sus, după scări, peste cîrlige,
  m-am ridicat în vîrful degetelor aproape să mă prăbuşesc pe punte
  un talaz mă mai ridica o leacă şi mai sus,
  năframa mai flutura...

  Ai dispărut,
  burta obeză a orizontului a tăiat linia vederii,
  linia vieţii,
  au rămas numai pescăruşi.
  Şi amintiri.

  Unde eşti, deasupra mea?
  De-aş ştii aş turti pămîntul între palme,
  l-aş sfredeli cu mîinile, aş goli mările, m-aş războii cu curcanii
  numai să-ţi privesc sub fuste
  şi să-ţi prind glezna
  să te fac să cazi şi să-ţi văd ochiul,
  să-ţi muşc gura
  să te despoi de cele lumeşti şi să te înveşmînt de cele ale firii
  înainte de a te înveşmînta de cele ale cărnii,
  şi ale viselor.

  Une eşti, dedesubtul meu?
  De-aş ştii aş aduce toamna să îngălbenească iarba
  şi iarna să îngheţe marea
  şi primăvara să îmbrace gheaţa cu fluturi
  şi vara să ţie soarele la mijloc de cer
  pînă că crapă vulcanii şi pămîntul şi fundul oceanelor
  numai să-ţi destram bluza
  şi să-ţi tai bumbacul
  şi să-ţi scot cuiele din pantofi şi scaii din păr şi strugurii din valea sînilor
  înainte de a te hrăni cu ai mei
  şi a-ţi descîlci cosiţele.

  Unde eşti?
  Febra îmi mănîncă pielea, judecata,
  mă înec în butoaie de sudoare
  şi bulgări de sare îmi cad în urmă şi scînteiază
  ca licurici morţi în propriul lor jăratic alb
  amestecat cu fulgi de zăpadă şi cioburi de caleidoscop zdrobit...
  şşş... mi se pare că aud
  prin negura cîrpei umede care îmi mîngîie fruntea,
  aşchii... poate degete?... presărînd picături de răcoare pe obraz
  şi praf de flori uscate de tei peste buze... halucinezi...
  dar ce pot degete să ştie
  decît ceea ce le spun eu cu scînteia licuricilor mei, morţi?...

  Te văd îmbrăcată în zale de pînză pătate cu miez de cireşe strivite,
  Pe geana ta lungă fărîme de aur culese prin fire de fîn împletite,
  Pantoful cel stîng stă pierdut în căpiţă, cercelul cel drept şi-a urechii dulceaţă
  Îmi cad între buze şi-mi cîntă în şoaptă secretul ce-ascunde a ta rumeneaţă.

  Zîmbeşti, te ridici, ţii un nasture-n mînă, în cealaltă mînă o floare stîlcită,
  Îmi tragi peste pleoape mătasea încinsă şi-mi laşi între buze miros de cordită,
  Piciorul tău mic îmi încheie cămaşa cînd treci peste mine şi coama îţi scuturi
  Şi cad mărgăretele-n ropot de vară cu freamăt de valuri şi susur de fluturi.

  Îmi dai doar o clipă şi-mi tremură ochiul plecînd dela gleznă în sus, mai departe
  Prin albe privelişti şi aprige umbre şi cea tinereţe de basm fără moarte,
  Dispari... trasă-n munţi de puhoiul sălbatic din mari pelicani duşi de mici rîndunele
  Dar laşi înapoi al tău zîmbet, cercelul, pantoful pierdut şi un licăr de stele.

  Ceva...
  te rog,
  mi se pare că aud o voce trasă prin inel, o gură de nai, o buză înflorită,
  dacă îţi mai dau degete subţiri
  şi picături de răcoare
  şi praf de flori uscate de tei...
  îmi promiţi...

  Tac. Te aud? Nu ştiu. Te înţeleg? Nu ştiu.
  Număr butoaiele de sudoare şi cîntăresc bulgării de sare
  şi mi se pare că îţi zic sau îţi răspund sau întreb despre ce promisiune vorbeşti
  tot încercînd să găsesc cai verzi în papură sau noduri pe pereţi
  sau ce-o mai fi că caut pe drumul întortocheat al neştiinţei...
  ...halucinaţii? îmi pare că termini ce-ar fi fost promisiunea
  sau poate ziceai hacilunaţii, nu, poate că haciunalaţii, ce mai cuvint ar fi haciunalaţii,
  o, poate haciumalaţii, ciuma, ce ciumă, ce laţii, ce porcărie?...
  cînd,
  deodată,
  puhoiul de pelicani şi rîndunele te aduce înapoi
  şi încep să îţi cînt
  cuvinte...

  Cu foamete strîngem în pumni ce-ar fi straie şi pîrîie aţele-n jale şi spaimă,
  Se-mparte vulcanul şi-al vieţii balaur răcneşte în rana ce-i duce-a sa faimă
  Cînd sînii turbaţi între sîni se fărîmă şi dinţi între dinţi ciot de limbi devorează
  Iar bezna dispare în vîlva de carne ce-aprinde-a sa noapte în iad de amiază.

DezlantuitaText

blank

corner
Vioară

  Te desenez
  cu coarde de vioară, rupte,

  Fărîm cu un baros the şapte ocale lemnul lăcuit
  pînă ce devine surcele, pe urmă aşchii
  şi le împrăştii în jurul ochilor tăi,
  peste sprîncene,
  pe buze,
  le atîrn de urechi
  ca cercei,
  în jurul degetelor ca unghii, ca inele, ca inel,

  Culeg notele pierdute
  cele care nu mai vor fi vreodată produse pe coardele astea,
  pe lemnul acum fărîmat
  şi ţi le presar între degete,
  sub sîni,
  peste coapse,
  muzica pierdută înviind un moment
  înainte a se stinge
  pe vecie,

  Rup arcuşul în două,
  trec o jumătate printre coardele care îţi desenează inima,
  o jumătate
  printre coastele care o împrejmuiesc
  pe a mea.

DezlantuitaText

blank

corner
Zile Trecute

  Te ridici în miazăziuă să tragi soarele-nspre seară
  Şi pe urmele-ţi pătate cu argint păunii zboară,
  Norii ce-ţi îmbracă coapsa şi se schimbă-n vijelie
  Părăsesc a mea peniţă şi adorm pe-a mea hîrtie.

  Te opreşti in miezdeziuă, pe-al tău armăsar călare
  Şi-l adapi cu-ntreaga turmă la ovăz cu fulgi de soare,
  Cozi de zmeu legate-n noduri curg din coapsă pînă-n gleznă
  Împletite cu cuvinte, cu cerneală, dor şi beznă.

  Te cobori în miazănoapte ca s-atîrni pe colţ de lună
  O visare înstelată cu o patimă nebună,
  Laşi zefirul între coapse să te legene-n ispită
  Cînd citeşti a mele şoapte din hîrtia rîncezită.

DezlantuitaText

blank

corner
văz

  dacă te caut în ocne pătrate
  săpate de-a curmezişul în piatră albastră
  sub un munte bătut în zăpadă
  ...te găsesc
  dacă găsesc muntele.

  dacă te caut în pietriş spart de rîu
  pierdut de un val de cormorani înnebuniţi de foame
  pe mal de iaz uscat
  ...te găsesc
  dacă găsesc iazul.

  dacă te caut în trunchi de brad ars
  trăsnit şi de fulger şi de mînă de om
  căzut la gură de peşteră umplută cu frunziş de stejar şi licurici roşii
  ...te găsesc
  dacă găsesc peştera.

  te găsesc. unde oi fi.
  unde oi fi, eşti.
  deschid doar ochii. închid doar ochii.
  te văd.

DezlantuitaText

blank

corner
Eu

  Cînd îţi porţi între albine
  Mînă şi picior,
  Într-o mare de regine
  Eşti regină lor,

  Cînd din cer comete plouă
  Ca să-ţi cadă-n sîn
  Şi te-mbracă-n iz de rouă,
  Eşti a lor stăpîn,

  Cînd te duci la mal de mare
  Şi întîi zîmbeşti
  Se usucă-n al tău soare
  Cînd te dezveleşti,

  Cînd te culci printre lalele
  Şi duci ochii-n nori
  Eşti o zînă între stele
  Şi-o mireasă-n zori...

  Şi tu?
  Eu?
  Adică...

  Cînd mă pierd în miez de noapte între mînă şi picior,
  Cînd mă-mbat cu alb de lapte la al sînului izvor,
  Cînd şi corpul tău dispare dacă-n zîmbet mă orbeşti
  Iar din ochiul tău văpaie arde-n astrele cereşti?

  O, regină,
  O, stăpînă,
  O, mireasă,
  O, tu, zînă,
  Eu
  poet nătîng
  plîng.

DezlantuitaText

blank

corner
Triptic Temporal

  sau Tempus Fugit


  zilele curg,
  orele se termină, minutele...
  rămîn doar clipe
  numărate, nedefinite,

  şi clipa de rînd trage pleoapa în jos
  şi minutele devin ore, zile,
  degete se încleştează cu degete
  buze se încleştează cu buze
  corp cu corp
  şi tocmai cînd lupta avea să devie război
  şi geamătul cîntec
  şi bobul de sînge... floare,

  clipa, sinucigaşă, amară la nedefiniţie, decide să se răzbune
  şi trage pleoapa în sus
  şi nu rămîne
  nici colb.

  *

  o clipă mai puţin.
  vectorul determinist al sfîrşitului
  sfîrşit fără început,
  paradox.

  floare fără mugur
  cerneală fără peniţă
  rimă fără poezie
  tragicul amurg fără falnicii zori.
  dragoste fără îndrăgostiţi.

  pleopa se ridică
  fără a coborî.

  *

  adînc
  ca oglinda.

  nesfîrşită, încerci să atingi nesfîrşitul
  vîri degetul, pumnul,
  şi găseşti sticla spartă,
  milimetrul pînă la argint,
  tăietură.

  pleoapa coboară
  găsesc oglinda, o fur
  o duc cu mine
  acolo unde pleoapa nu se mai ridică
  şi mă războiesc cu cîntecul, cu floarea
  cu amintiri nesfîrşite
  îngheţate în foc năpraznic,
  şi ochi verzi.

DezlantuitaText

blank

corner
Linişte

  Întinde
  degetele,
  lasă-le să picure picături de ulei de trandafir
  în palma mea
  şi am să-ţi umezesc tălpile
  şi călcîii, gleznele,
  am să umplu urmele-ţi în nisip
  şi urmele-ţi în mare
  şi urmele unde ai călcat în soare
  lăsînd sămînţă de dihanii înaripate
  şi limbi zvăpăiate de fosfor.

  Şi pe urmă?
  Ai să-mi umezeşti genunchii,
  şi pe urmă coapsele
  şi sînii, buzele?

  Şi pe urmă?

  Pe urmă
  am să-ţi învelesc tălpile în coceni măcinaţi cu perle albastre
  şi călcîii în ştiuleţi fărîmaţi cu smaralde brute
  şi gleznele în pănuşi zdrobite cu sîmburi de cireaşă şi diamante galbene,
  Şi am să te acoper cu un cearşaf alb
  brodat
  cu aţă răsucită din mătase de porumb cu rădăcină de răsărită şi frunză de salcie,
  Şi am să te las.

  Pînă ce am să umplu nisipul cu tăcerea
  şi marea cu pacea
  şi soarele încolţit între dihaniile lui înaripate şi limbile lui zvăpăiate
  cu liniştea
  ta.

DezlantuitaText

blank

corner
Vizită de Vară

  “Vino,” mi-ai zis.
  Îţi promit vară în toamnă.”
  Mi-ai zis ziua, ora, locul. Am venit.
  Am luat avionul şi am venit.
  Cum de ştiai exact pînă şi ora cînd vara avea să fie? m-am mirat,
  dar aşa o invitaţie nu se discută, se execută. Am executat. Am venit.
  Am luat avionul şi am venit.
  Da, ştiu, am zis-o o dată,
  o zic de două ori, ca să mă conving că s-a întîmplat.
  Aş zice şi de trei ori.
  Am luat avionul şi am venit.

  Am cîntat tot drumul în gura mare “...du-m-acasă măi tramvai...”,
  vecinii mei de zbor au refuzat să fie aşezaţi lîngă mine
  pesemne cîntam fals, sau credeau că e molipsitor,
  au preferat să steie pe genunchi la alţii
  chiar pînă la aterizare, inclusiv
  (am aflat mai tîrziu că unul s-a însurat şi unul s-a măritat cu cei ce-i ţineau,
  da, unul şi unul, bărbaţi amîndoi).

  Am ajuns.
  Am ajuns cu o oră înainte, aşa cum se cuvine.
  Nu puteam să risc hazardul unui accident, unui război, unui asteroid,
  mi-am luat o margină de securitate,
  o oră mi s-a părut apropriat.
  Ai ajuns cu cinci minute mai tîrziu, aşa cum se cuvine.
  Cred că ştiai mai bine ca mine situaţia cu accidentele,
  cu războaiele şi asteroizii.
  Sau poate nu îţi era aşa de important cum îmi era mie? Nu cred,
  altfel nu îmi dădeai ziua, ora, locul. Şi zîmbetul.
  Mi-ai zîmbit, şi dacă nu începea vara tot vară era.
  Dar a început. La ora dată.

  Ştiam, şi am acceptat fără să întreb sau să încerc să schimb situaţia.
  Ai rămas la un metru distanţă, în dreapta mea,
  “Mergem?” “Mergem.” Am mers.
  În mîna stîngă ţineam florile,
  nu ţi le-am dat, nu puteam la un metru depărtare,
  trebuia să ţi le arunc şi nu voiam,
  nu erau legate. “Mergem?”
  Am mers.
  “Povesteşte-mi.”

  Ţi-am povestit.
  Toate nimicurile, toate importanturile, toate ştirile de la bursă.
  Nu gîndurile.
  Dacă îţi povesteam gîndurile, trebuia pe urmă să îţi povestec şi visurile
  şi la un metru distanţă nu puteai să mă pălmuieşti. Sau să mă săruţi.
  Aşa că am preferat să nu ajung la visuri prin gînduri,
  nu am vrut să te ambarasez într-o decizie.
  Am teminat cu bursa şi am trecut la geologie. Ai început să rîzi,
  şi cînd ai terminat să rîzi
  erai la jumătate de metru de mine.
  Cred că rezistam deajuns de bine amîndoi. La gravitaţie, vreau să zic.
  “Vrei florile?”
  Am trecut buchetul în mîna dreaptă şi ţi l-am întins.
  L-ai luat, nu mi-ai atins degetele, ai reuşit fără
  dar o floare ţi-a căzut
  şi înainte ca să pot să o ridic a coborît pe ea un pescăruş
  şi a furat-o, fugărit de alţii.
  “Crezi că e îndrăgostit şi el?” te-am întrebat,
  fără să fac atenţie la ce ziceam.
  “Şi el?”
  Am roşit, şi am trecut repede la alegerile în Mozambic.
  Cred că erau numai vreo douăzeci de centimetri rămaşi.
  Am încercat să îi micşorez, am tras o leacă la dreapta, ai tras la dreapta şi tu,
  am tras la stînga,
  ai tras la stînga şi tu. Am terminat şi cu Mozambicul.
  Umărul tău stîng mi-a atins braţul drept, mai sus de cot.

  Noroc că ora de vară nu era încă terminată.
  Mi-am dat jos haina, am rămas în t-shirt.
  Ţi-ai dat jos puloverul, ai rămas în bluză fără mîneci.
  Umărul tău stîng mi-a atins braţul drept,
  mai sus de cot.
  Piele de piele. Carne de carne. Arsătură, ei şi?
  Degetele ţi sau strecurat între ale mele,
  arsătură, pîrjol, coroziune, muşchiul piatră, inima incendiu...
  “Şi el?” ai repetat, accentul pe “Şi”.
  Ţi-am tras o margaretă din buchet şi am început să-i smulg petalele,
  “...da, nu, da, nu...da.” Am rămas la “da.” Parcă se putea altfel.
  Vara s-a terminat. Mi-am pus haina. Ţi-ai tras puloverul.
  Mîneca mea dreaptă se tîrîia după noi, la fel ca mîneca ta stîngă.
  Mîinile lipite.
  Mă temeam să îţi dau drumul să nu se cojească pielea de pe palmă.
  “Te temi să nu se cojească pielea de pe palmă?” mi-ai ghicit gîndul.
  Dacă puteai să îmi ghiceşti gîndul, atunci puteai să îmi ghiceşti şi visul,
  mîna ta dreaptă era liberă. Nu m-ai pălmuit.
  Mi-ai strîns doar degetele mai tare.

  “S-a terminat vara.”
  M-am uitat la ceas. Da, ora era trecută.
  “Îmi dai voie?” Te-ai oprit.
  Te-ai întors înspre mine, mîna dreaptă mi-a luat degetele mîinii stîngi.
  Prizonier. Cine? Al cui?
  Ai ridicat ochii.
  Am coborît ochii.
  M-am îndoit înspre tine.

  Am luat avionul. Am plecat.
  Săracii, au să aibe cîţiva ani teribili,
  cu toate verile pe care le căram în piept
  nu a rămas înapoi acolo nimica,
  nici măcar cîteva minute.
  Sigur, dacă mă chemi iar
  am să le duc pe toate înapoi,
  cu condiţia că le pot restitui
  în acelaş fel.
  “Da,” am răspuns, aşezat în avion,
  numărînd miile de fluturi liberaţi.

  *

  Taromul m-a anunţat că refuză să mai plec cu ei,
  le-am cauzat prea multe pierderi
  avionul mai era în hangar şi ei mai erau ocupaţi cu fluturii.
  Ei şi?
  Ridică degetul mic şi vin cu un tren.
  Vin cu o maşină, vin cu o cămilă.
  Promite-mi iar un sărut verde
  şi ajung,
  fie şi cu o tricicletă.

DezlantuitaText

blank

corner
esc

  Am încercat să te farmec.
  Am încercat să te vrăjesc,
  să te răpesc, să te cîntăresc... în braţe.
  Nu am reuşit.

  Am încă un “esc”, ai zis, zîmbind.
  Ghicesc? am întrebat, zîmbind înapoi.
  Firesc, şi zîmbetul ţi-a devenit rîs.
  Ceresc? Îngeresc? Zeiesc?...
  Las’te opresc. Verb. Ştii.
  Sunt mii.
  Ştii.
  Ştiu.

  A rămas nezis, nescris.
  Poate,
  Poate că ar fi trebuit să îl zic?

DezlantuitaText

blank

corner
Lăcrămele, Lăcrămioare

  floarea.
  Lăcrămele, lăcrămioare,
  În parfumul ei sălbatic nici grăunte de pudoare
  N-are dulcea voastră floare.

  zîna.
  Rezemată stă de trunchi,
  Cînd în verde mă băieşte, pe rotundul ei genunchi
  Vă depun în alb mănunchi.

  îndrăgostitul.
  Îţi ofer iubire oarbă
  Înşirată cu mărgele pe argint furat din barbă
  De la zmei, şi fir de iarbă.

  dragostea.
  Ochi cu zîmbet se cunună,
  Greierul cu zor ciupeşte doine din orfana-i strună,
  Fulgeră în piept şi tună.

  sărutul.
  Marea se desparte-n două,
  Luna moare-n praf de stele şi cu nestemate plouă,
  Buze dulci şi suc de rouă.

  secretul.
  Zi-mi, eşti rudă cu păunul,
  Ţi-a dat pana pentru rimă? Nu, secretul este unul,
  Tu crăiasa, eu... nebunul.

DezlantuitaText

blank

corner
Memento Mori

  Cum vrei să mori?

  Cu mîna mea
  pe sînul tău,
  Cu degetul mare în limped părîu,
  Cu stele de sare
  topite în mare
  ş-adînci buzunare umplute cu grîu.

  Cum vrei să trăieşti?

  Cu mîna mea
  pe sînul tău,
  Cu gînduri hoinare în veşnic desfrîu,
  Cu flori de cicoare
  jertfite la soare
  şi visuri fugare în clonţ de hîrău.

  Cum vrei să te ţiu minte?

  Cu mîna mea
  pe sînul tău.
  Cu mîna mea
  pe sînul tău.
  Cu mîna mea
  pe sînul tău.
  Cu cîini fără zgardă şi cai fără frîu,
  Cu vişini amare,
  cu iz de turbare,
  cu piept în dogoare... şi-n cap nătărău.

DezlantuitaText

blank

corner
Gemene

  Clipeşti din ochi, şi tu şi ea,
  amîndouă,
  ca la înot sincron
  ca un balet aproape clasic,
  o dată încet, o dată repede, două ori repede, două repede una încet...
  mă întreb dacă ar fi Morse,
  dacă ai zice... nu? ba?
  poate da?
  poate un zîmbet şi-n el catifea?

  Degetul mare în gură,
  mare... ha... mai subţire ca degetul meu mic,
  mai subţire... nu, nu mai subţire, doar subţirel,
  la fel de subţirel ca o nuieluşă de liliac,
  da, şi tu,
  păi ai fi parcă altceva
  decît o fetiţă ceva mai mare
  călare
  cu părul în vînt şi cu sînul în floare?

  Adormiţi împreună,
  gemene, aproape că,
  într-un interval de o viaţă
  precedată de infinit şi urmată de infinit
  sunteţi
  gemene,
  şi cu toate că te văd numai pe tine
  vă acoper pe amîndouă
  cu cuvinte pline de ghicitori,
  cu flori,
  cu puf de miraje şi valuri de nori.

DezlantuitaText

blank

corner
Adio

  Deodată eu zic - te iubesc...
  O pată de lună pătrunde în tindă,
  Îmbracă cu lapte-al tău sîn fecioresc
  Pe urmă dispare în dos de oglindă.

  Te-ntreb, ezitant - mă auzi?...
  Aşezi pe genunchi un mănunchi de garoafe
  Şi-n cor de petale albastre ascunzi
  Cuvinte de-amor prin idei filozoafe.

  Dar eu tot cu-al meu - îmi e dor...
  Un colţ de rochiţă pluteşte în briză,
  Aminte mi-aduce de-un dulce lichior
  Uitat şi pierdut pe a vieţii banchiză.

  Încerc un penultim - aş vrea...
  Mă-neci într-un verde de codru, sălbatic,
  În alb de zăpadă şi-n roş de lalea
  Cu sînul în puf şi cu buza-n jăratic.

  Un ultim - e timp să... mă duc...
  Cu mîna strivită în pumnul tău mic
  Mi-e inima arsă şi capul năuc,
  În suflet magie, în visuri nimic.

DezlantuitaText

blank

corner
Începuturi

  Te caut,
  în buzunare adînci
  pline cu flori, cu amintiri,
  cu spini însîngeraţi şi degete sîngerînde,
  cu harbujei dulci şi ţepe de albină şi genunchi dezgoliţi,
  amintiri, flori
  îngheţate în zăpadă
  trezite cu vîrfurile de degete
  zăpada în praf de aur
  florile în praf de argint
  amintirile în praf.

  Te simt,
  o răsuflare dublă
  care mă înveleşte peste şi sub vestminte
  o bătaie de inimă dublă
  care îmi cîntă ba vals ba rock ba doină,
  patru mîini
  care îmi ating urechea, vîrful de nas, sprînceana, gura
  şi le sărut pe toate patru, opt, douăzeci şi nouă, cîte sunt,
  cît mai pot să număr
  să respir
  să cînt.

  Te uit, pe veci,
  numai ca să pot să te găsesc, să te descopăr din nou
  şi să cad iar
  într-o mare clocotind grăunţe de farmec, muguri de dragoste, fulgi de sărut,
  numai ca să pot să te uit pe veci din nou
  ca să pot să te găsesc... să te uit... să te găsesc... mă repet, zici?...
  nici nu mi-am dat seama,
  poeţii niciodată nu repetă vorbele
  fiecare e un început, un sfîrşit
  şi între ele
  o viaţă.

DezlantuitaText

blank

corner
Privighetoare

  Prin fiere-n rugin-am găsit un tezaur
  O cuşcă ţintită în cuie de aur,
  O cheie legată cu fir de mătase
  Cu funde-mpletite de şase ori şase,
  Iar după zăbrele, pe pat de ninsoare,
  Prin frunze albastre uitate de soare
  pe veci adormită
  o privighetoare.

  Pe veci? Nu-i posibil, nu văd a sa rană,
  Nu văd decît cîntec în calda sa pană,
  În corpul său fraged ca miezul de pîine
  Un mugur aşteaptă lumina de mîine,
  Sub pleoapa sa neagră ca miezul de noapte
  Nu văd decît verdele merelor coapte
  şi codrii pierduţi
  între vise şi şoapte.

  Întinde aripa, fiinţă divină,
  Deschide-al tău cioc şi în el ocarină,
  Dezlănţuie-n inimă focul de vară
  Şi roşul de mac prin uscată secară,
  Despride micuţa ta gheară de pîntec
  Şi lasă miracol născut prin descîntec
  să poarte-a ta floare
  în viaţă de cîntec.

  O, fost-ai odată o zînă, crăiasă,
  Frumoasă ca ziua în văl de mireasă,
  Întorc acum cheia... O, tu curcubeu,
  Zeiţă, icoană-n al meu himeneu,
  Deschide-ţi aripile, zboară-ntre stele
  Îmbrac-a ta inimă-n foc de lalele,
  cu luna, cu roua,
  cu visele mele.

DezlantuitaText

blank

corner
Cărarea

  Cărarea mă duce prin sombre tufişuri,
  A toamnei secrete şi-a ei povestire,
  În spate o traistă cu mii mărunţişuri
  De primă şi vară şi caldă iubire
  şi-a vieţii fetişuri.

  Piciorul meu stîng trage fragedă rană,
  Piciorul meu drept poart-a lui bătătură,
  În capu-mi prihană, idee profană,
  În stînga-mi cerneală de lacrimă pură,
  În dreapta mea pană.

  S-au stins pe-al meu drum cele trei anotimpuri,
  Pierdută-mi stă umbra sub lung mărăcine,
  Mă-mpiedic ca orbul pe cîmp de clocimpuri
  Şi sîngele-ncepe să fiarbă în mine
  în dese răstimpuri.

  Pătrund în poiana de pură albeaţă
  Cînd sîngele fiert izbucneşte prin piele
  Şi-ncepe să semene maci peste gheaţă
  Cu mici picături de cerneală şi stele
  şi-a sa rumeneaţă.

  O voce începe să-nscrie-n hîrtie
  Pierdutele zile şi vrăjile moarte,
  Cuvintele-alese din versuri o mie
  Ce bat în aramă o veştedă soarte
  şi floarea-i tîrzie.

  Omătul cu-ncetul se-ntinde, cuprinde,
  Cerneala mă-neacă, cuvîntul mă pierde,
  În ochiul tău floarea să crească pretinde
  Dar tot adevăru-i în flacăra verde
  ce visu-mi aprinde.

DezlantuitaText

blank

corner
Vizita

  Te-ai războit cu jeanşii timp de două ore,
  pe urmă, după ce ai reuşit sa pătrunzi în ei
  alte două ore cu fermoarul
  refuzînd să recunoşti că burta îţi vinea între dinţi
  şi figura de fetiţă de şaptesprezece ani nu ţi se mai potrivea,
  cel puţin temporar pînă ce... pînă...
  un zîmbet ţi-a decorat gura,
  mîna lunecînd deasupra rotunjimii pîntecului
  şi, dîndu-te bătută,
  te-ai extras cu chiu cu vai dintre pînzele înguste
  şi ţi-ai trecut peste cap o rochie largă
  mai potrivită,
  tot o leacă cam strîmtă, dar...
  te-ai admirat în oglindă şi din profil şi din faţă
  ţi-ai suflat un sărut
  şi ai hotărît că tot mai arătai ca o fetiţă de şaptesprezece ani,
  niscai cu o dublă... personalitate
  şi rîsul care ţi-a explodat înapoi din oglindă ţi-a plăcut aşa de mult
  că ţi-ai mai suflat un sărut, ca să fie cu soţ cică.

  Te-ai apropiat de geam
  păşind ca o raţă legănată,
  şi ai încercat să te apleci peste pervaz să vezi ce-i gălăgia aia jos
  dar cu o burtă aşa de mare între tine şi ţintă...
  te-ai dat iar bătută.
  Părea că este ziua să te dai bătută peste tot,
  char şi atunci cînd te-ai aşezat pe fotoliu şi ai încercat să tragi un picior sub tine
  apoi pe celălalt
  şi pînă la urmă ai lăsat efortul baltă
  cu picioarele rămase pe podea, crăcănate ca să lase loc de pîntec
  capul rezemat de speteaza fotoliului,
  ai închis ochii.

  Am tras celălalt fotoliu şi m-am aşezat în faţa ta,
  picioarele jos.
  Şi tu ai o problemă cu burta? ai întrebat.
  Cu burta?
  Da, ai şi tu o problemă cu o burtă pînă-n dinţi?
  M-am pipăit, nu de alta dar ca să fac sigur să nu ies mincinos.
  Nu, am o burtică, dar nu pînă în dinţi.
  Ai dinţi?
  Aaaaaaaaaaaaaaaa... am căscat o gură ca o poartă de biserică
  ca să poţi să găseşti singură răspunsul.
  Ai tras degetul înapoi, fără să ţi-l muşc...
  Da, ai o puzderie... ţi-ai rezemat iar capul de spetează... ...cum ai intrat?
  De ce?
  Uşa e închisă cu cheia.
  Este o gaură pentru cheie, nu?
  Răspunsul părea că îţi este acceptabil. Le-ai adus?
  Sigur că le-am adus. Cu ce încep?
  Cu ce vrei, numai fii sigur că sunt apropriate pentru urechi copilăreşti,
  şi înainte ca să întreb ce urechi copilăreşti
  ai făcut un semn înspre pîntece
  şi ai dus degetul la buze.
  Aha...

  Am început cu Alecsandri
  alergîng printre Doine şi Lăcrimioare,
  pe urmă am trecut prin comorile lui Eminescu
  timp de cîteva ore
  înainte să mă poticnesc la Coşbuc,
  citind acum de trei ori pe El Zorab...
  Încă o dată... m-ai implorat
  şi am început, pentru a patra oară,
  ştiind că pentru a patra oară am să termin cu lacrimi în ochi,
  şi tu la fel.
  Acum tu.
  Acum eu ce?
  Acum tu, ai insistat, aşteptînd să înţeleg
  şi eu mă făceam că nu şi tu ştiai că da şi eu mă făceam că nu
  fiindcă eu nu eram apropriat pentru urechi copilăreşti.
  Şi... ea?... am şuşotit, făcînd cu capul în direcţia rotunjimii burţii.
  Ai zîmbit.
  N-avea nici o grijă, ea nu înţelege, de aceia te rog.
  Şi tu?
  Ezitare.
  Eu înţeleg, de aceia te rog.

  Am dezlegat teancul de hîrtii,
  mi-am curăţat gîtul de cîteva ori, am ales o poezie la întîmplare
  şi am început să citesc.
  Să citesc?
  O ştiam pe de rost, le ştiam pe toate pe de rost,
  le-am scris pe toate cu pară în inimă
  şi cu văpaie în piept
  şi cu licuricii înconjurîndu-ţi goliciunea
  orbindu-mi albul ochilor în negru şi negrul ochilor în aminitiri netrăite.
  Respiraţia îţi era uşoară, calmă, regulară.
  M-am ridicat,
  ţi-am muşcat buza
  şi am apăsat mîna pe sîn,
  lăsînd în urmă o pată umedă, de lapte.
  Am adunat cărţile, hîrtiile,
  am plecat.

  Ai deschis ochii.
  Aş fi adormit, visat? te-ai întrebat, mirată,
  privind stingheră fotoliul gol din faţa ta
  şi cu un effort rezolut te-ai ridicat
  şi ai pus mîna pe perna de fotoliu,
  căldura începînd imediat să ţi se absoarbă în degete, palmă.
  Da, pesemne că mîţa, ai rîs, şovăielnică,
  ştiind că nu aveai nici o mîţă.
  Nici măcar de pluş.

DezlantuitaText

blank

corner
Iarnă

  Dă-mi mănuşa ta dreaptă,
  am să pun în ea mîna mea stîngă.
  Nu, lasă-ţi mîna dreaptă înăuntru, nu o scoate.

  Dă-mi mănuşa ta stîngă,
  am să pun în ea mîna mea dreaptă.
  Nu, lasă-ţi mîna stîngă înăuntru, nu o scoate.

  Ştiu, nu pot să te îmbrăţişez aşa,
  pot doar să te las să te sprijini de mine,
  capul tău pe umărul meu... alege tu care,
  mîinile de-a lungul corpului
  pîntecele tău visează prin nasturi încheiaţi
  pîntecele meu visează de nasturi descheiaţi,
  dormi.

  Deschide ochii.
  Dacă vezi doar paşi în zăpadă care duc înspre tine
  înseamnă că am fost acolo, eu.
  Dacă vezi doar viorele crescute în paşi în zăpadă care duc înspre tine
  înseamnă că am fost acolo, eu.
  Dacă vezi doar cenuşă căzută pe viorele crescute în paşi în zăpadă care duc înspre tine
  înseamnă că am fost acolo. Eu.

DezlantuitaText

blank

corner
Picături de Ploaie

  Număr picături de ploaie,
  am ajuns la douăzeci şi patru,
  primul reper,
  pe urmă la douăzeci şi şapte. Al doilea reper.
  Douăzeci şi şapte. Milioane.
  Sunt pe drum spre al treilea reper,
  mă întreb ce număr ar fi?
  Douăzeci şi opt? Treizeci şi doi?
  Treizeci şi cinci miliarde?
  Infinit? te aud fără să te aud.

  Infinit? Ce este infinit? te întreb fără să te întreb.
  Depinde, la fiecare este altul, îmi răspunzi fără să îmi răspunzi.
  Depinde care este numărul la care te opreşti,
  fiecare are alt număr, alt infinit.

  Crezi că viitorul meu reper este la infinit,
  fie infinitul ce ar fi, chiar şi blestemat?
  Nu te aud. Nu fiindcă nu te aud ci fiindcă nu te aud fără să te aud.
  Mai număr cîteva, cîte?
  Mi se strică vederea, mi se strică dinţii, mi se strică număratul şi tot număr,
  m-oi fi apropia de infinit? mă întreb fără să te întreb.
  Depinde, îmi răspunzi fără să te întreb,
  dinţii tăi nu stricaţi ca ai mei într-un zîmbet încolţit cu o promisiune sălbatică
  de muşcat, scheunat, cîntat
  care nu va fi ţinută niciodată.
  Depinde de ce?
  De promisiunea pe care tu o ţii.
  Promisiunea mea?
  Da.
  Care?
  Să nu uiţi ce ţi-am promis.
  Ce mi-ai promis şi nu vei ţine?
  Da.
  Iarăşi zîmbetul, şi carnea a început să-mi sîngere
  acolo unde colţii trebuiau să sfîşie cîntece de dragoste
  şi poezii de înainte de infinit.

  Număr. Picături de ploaie,
  picături de zăpadă, picături de floare.
  Încerc să ajung mai repede la infinit
  acolo unde poate că nu te găsesc. Poate că da.
  Trişezi, ciupeşti la cîntar, te-am auzit iar fără să te aud
  şi zîmbetul acela pe care nu-l vedeam în tot albul lui sălbatic
  s-a transformat în rîs
  şi dinţii au rămas agăţaţi
  acolo, de unde i-am tras înspre dinţii mei
  ca să pătrundă prin buze lacome de mînie
  pînă ce gură şi limbă şi dinţi şi buze
  au devenit cioburi de carne arsă şi mîngîieri de mătase,
  Numeri şi fluturii mei? m-ai întrebat.
  Amprente dentare pline cu venin afrodiziac îmi picură în sînge
  cărîndu-mă prin cărări dumnezeieşti
  cu îngere, zeiţe, zîne, tu... tu, o, tu miraculoasă imperfecţie
  în astă lume perfectă în urîţenia ei împlinită...

  Am luat-o de la început,
  privind cum fluturii ţi se ridică de pe sîni
  şi se aruncă în cratere aprinse de vulcan
  ca să uite că drumul înapoi e pierdut.
  Nici un drum nu e pierdut,
  nici cel înapoi,
  mi-ai zis fără să-mi zici,
  fără să precizezi dacă despre fluturi sau despre picături sau despre mine
  fără să deschizi ochii,
  poate ca să nu ghicesc? Să ghicesc ce?

  Număr picături de timp.
  Îmi dă flexibilitatea să număr cît şi cînd vreau,
  poate infinitul este aproape, poate este infinit după infinit
  poate infinitul depinde de mine.
  Poate te aud şi te aud.
  Poat te văd şi te văd, poate îmi răspunzi şi îmi răspunzi.
  Poate te ating. Şi te ating.

DezlantuitaText

blank

corner
Împătimire

  Spune-mi,
  care-i împătimirea-ţi pentru mine?
  Ia-mă! Abuză-mă! Răpune-mă!
  Taie-mi părul cu firavele-ţi degete,
  năpădeşte-mi urechile cu ispititoarele-ţi cîntece,
  spală micii-ţi sîni înăuntrul ochilor mei
  şi cel ce a răpus leul
  şi cel ce a doborît ciclopul
  şi cel ce a învins goliatul
  îşi va renunţa dumnezeul
  ca să-ţi lingă curată o talpă încrustată cu cioburile de sticlă
  adunate pe cărările vieţii,
  ca să-ţi coroneze o frunte încreţită de liniile întrebărilor nescrise
  cu coroană de mireasă împletită cu struguri verzi, pădureţi
  si boboci de ghiocei nedeschişi, neprihăniţi,
  ca să-ţi coase, să-ţi înfăşure o inimă brăzdată
  de tăişul celei peniţe făurită în furnalele lui Hefaistos
  cu aţă deşirată din melodie urzită în eolica poezie cîntată de Psappha
  şi pomadă mestecată din ghimpe de trandafir sălbatic şi cenuşă de cerneală.

DezlantuitaText

blank

corner
Fair Trade

  Te-ai culcat după munte,
  mi-ai terminat ziua.

  Aştept dimineaţa.

  Îmi trec timpul alungit pe spate,
  mă simt ridicol cu paiul în gură
  tot numărînd stele.
  Pînă ce răsari iar am doar cîteva catraliarde de numărat
  şi am ajuns deja la două sute cincizeci şi şase,
  singura problemă e că mereu pierd capătul
  cînd aţipesc şi mă scol la un cer nou...
  uite... sunt acum la două sute nouăzeci şi doi, un nou record,
  victorios, mîndru,
  şi aţipesc iar.

  Simt o căldură pe faţă...
  răsari?
  Ai terminat stelele? mă întrebi, nesigură
  pesemne că de număratul meu depinde răsăritul tău..
  Da stelele, şi iarba, şi nisipul...
  mint fără ruşine
  în timp ce căldura ta începe să-mi pătrundă pe piele
  prin nasturi care ai descheiat
  şi cei care nu ai reuşit să-i deschei
  i-ai tăiat
  şi cei care nu ai reuşit să-i tai
  i-ai rupt
  şi cei care nu ai reuşit să-i rupi
  i-ai muşcat
  şi la urmă, mulţumită,
  te-ai încovrigat pe pieptul meu,
  era rîndul tău să dormi.

  Răcoare de soare pe piept vîlvătaie,
  nimenea nu o să mă creadă, gîndesc
  în timp ce tu îmi dai sînul
  şi eu îţi dau visul.

DezlantuitaText

blank

corner
Paralaxă

  Zi-mi, cum mă vezi?

  *

  Cum the văd?
  Adică ca fetiţă?
  Adică
  cu cosiţele-mpletite
  şi cu coatele julite?

  Te văd alergînd după albina aceia
  care ţi s-a aşezat pe pîinea cu dulceaţă şi ţi-a furat o fărîmătură
  noroc ca nu ai prins-o,
  Te văd alergînd după bondarul galben-negru
  care ţi-a gîdilit năsucul scurt şi te-a făcut să strănuţi de trei ori
  noroc că nu l-ai prins,
  Te văd alergînd după viespea ceia cu mijlocul de, bine, viespe
  şi cu ţeapa de, bine, viespe
  noroc ca nu ai prins-o chiar dacă ai dat prin urzici şi nu ai plîns.
  şi noroc că nu erau şi şerpi sau scorpioni pe acolo
  că tot îi fugăreai şi, mai ştii,
  mai îi prindeai.

  Văd gîsca fioroasă care te-a fugărit ea pe tine pînă ai căzut în iaz
  şi ea tot înota în jurul tău şi tu aproape că te înecai,
  Văd căţeluşul fioros care nu te-a fugărit pe tine
  ci aripa de pasăre prăjită care ţineai în degete murdare de grăsime
  şi nu s-a dat bătut pînă nu ţi-a rupt tivul rochiţei
  şi a adormit învelit în el,
  Văd fluturul fioros care ţi-a atacat aceiaşi rochiţă înflorită, acuma şi ruptă
  împreună cu toata familia lui - copii, părinţi, bunici,
  mai tineri sau mai bătrîni ca el cu cîteva zile întregi
  şi chiar cînd a descoperit adevărul tot te-a sărutat,
  pe buze. Era primul tău sărut.

  *

  Aştept. Era răspunsul la întrebare?
  Era tăcerea ta aprobare sau reprobare?
  Răspunsul era în mîna ta, l-am aşteptat.
  A rămas în a mea. Mîna.
  Eram la mijloc de drum
  şi degetele ni se mai ţineau.
  Cred că era aprobare.

  Zi-mi, cum mă vezi?

  *

  Cum te văd?
  Adică ca fetişcană?
  Adică
  cu boboci sub a ta bluză
  şi cireşe pe-a ta buză?

  Te văd alegînd lingeria,
  care mai subjugătoare, care mai liberatoare, care mai ascunde ce ai sau arată ce nu ai,
  roşie, albă, neagră, cu floricele, cu picăţele,
  şi dacă fusta plisată îţi va fi înşfăcată de o bătaie de vînt... te-ai decis?
  Te văd alegînd fusta,
  mai sub de genunchi, mai sus de genunchi,
  mai roşie ca gura închisă, mai albă ca sînul dezgolit,
  mai verde ca ochiul înlăcrămat, mai groasă, mai străvezie... te-ai decis?
  Te văd alegînd partenerul de dans,
  mai înalt, mai ruşinos, mai obraznic,
  mai ciufulit cu pistrui, mai visător fără pistrui... te-ai decis?
  De eram acolo mă alegeai?

  Văd cel care te conduce acasă şi încearcă să te ţie de o mînă
  şi în cealaltă ţine o îngheţată şi refuzi,
  Văd cel care îţi adunce un scaun şi încearcă să uite mîna pe el
  şi îl ciupeşti,
  Văd cel care te strînge uşurel într-un moment de neatenţie
  şi te şi sărută uşurel în alt moment de neatenţie
  şi îl pălmuiesti, uşurel, şi tu. Era primul tău sărut.
  De aş fi fost eu acela, m-ai fi pălmuit?
  Cred că da - nu ar fi fost uşurel,
  nici sărutul nici palma.

  *

  Aştept. Era răspunsul la întrebare?
  Mîna a rămas în a mea.
  Pare chiar că mi-ai strîns-o o leacă,
  ar fi fost asta oare fantezia mea dezlănţuită, învoaltă?
  Sau viaţa?

  Zi-mi, cum mă vezi?

  Ne apropiam de sfîrşitul grădinii, de sfîrşitul drumului, de sfîrşitul visului,
  încă cîţiva paşi şi mîna ta se va strecura printre degetele mele ca făina de grîu,
  ca apa de fîntînă
  într-o libertate nevoită, asupritoare,
  tot viaţă şi asta.

  *

  Cum te văd?

  Adică ca femeie?
  Adică
  cu obrazul alb de ceară
  şi cu ochiul verde pară?

  Te văd cu luna în cunună de mireasă,
  cu raze împletite în bucle de aur care curg în jurul urechilor peste umeri dezgoliţi
  şi cad adînc într-un decolteu generos,
  lîngă mine,
  Te văd cu trena de treizeci de metri care se tîrîie pe scări interminabile
  şi se destramă încetul cu încetul în mărgăritărele şi viorele,
  şi boboci care parte se deschid în pansele
  parte se caţără pe crengi şi se deschid în liliac,
  o mai rămîne ceva din trenă
  cînd ajungem sus
  eu
  lîngă tine
  tu
  lîngă mine?
  Te văd
  în camera iluminată de alba ta piele,
  rochia aruncată, lingeria deşirată
  sînul tău în pumnul meu, pumnul meu în pumnul tău,
  limbi avide iscodind nesătule soarele pe cerul gurii celeilalte
  culegînd pe drum picături de miere topită de albină pierdută
  amestecate cu picături de lapte dulce de capră sălbatică.

  Văd pata de sînge între noi, pierdută
  într-o mare de valuri albe
  şi flăcări epuizate, adormite,
  Văd mîna uriaşă care pătrunde prin sticla ferestrii
  şi mă zmulge de lîngă tine,
  Văd cum se topeşte într-un neant infinit
  cel ce ar fi putut fi
  primul tău sărut.

  *

  Am ajuns la sfirşitul grădinii.
  Două porţi, una stînga, una dreapta.
  Viaţa pătrunde între mîini
  şi începe se le descleşteze,
  buzele refuză viaţa cu cleştele lor personal, încăpăţînat care mai ţine cu muşchi,
  cu fildeş, cu oţel...
  viaţa pătrunde pînă la urmă şi între buze. Rupe maxilarele.
  Eu am luat poarta stîngă.
  Tu ai luat poarta dreaptă, îndepărtîndu-te cu pas încet,
  burta ta în dinţi,
  dinţii mei fărămaţi între oasele feţii şi ciocanele inimii.
  Nu am îndrăznit să întorc capul
  de frică să nu-ţi văd capul întors şi el
  şi să te răpesc din viaţă în viaţă,
  am ajuns la colţul grădinii
  am luat-o iar la stînga. M-am oprit.
  Am aşteptat.
  Poate că apari legănînd burta aceia uriaşă
  şi viaţa care creşte în ea.
  Am aşteptat un sfert de oră.
  Am aşteptat încă un sfert de oră.
  Pe urmă am mai aşteptat un sfert de secol.
  M-am ridicat şi am mers mai departe. Trebuia.

  A ajuns timpul să intru în lumea aceia
  unicoloră, ar fi ea albă sau neagră?
  Ce contează,
  roşul nu e permis. Nu, nici verdele.
  Ce contează celelalte culori fără roşu şi fără verde?
  Si ce linişte, ce plictiseală, cică paradis îl cheamă.
  Pe dracu, dacă-i paradis atuncea paradisu-i iadul sfinţilor,
  am să cer să mă mute în celălalt departament,
  se aude muzică... îndrăcită de acolo.

  Dacă treci odată şi odată, cine ştie cînd, în vizită pe acolo
  cu un autobuz de turişti
  te rog - rogi şoferul să oprească o clipă
  ca să-mi acordezi dansul?
  Dacă refuză că cică se teme sau are ordine - atunci sari din mers,
  doar nimenea nu moare de două ori.
  Pe de altă parte
  nu-i prea tîrziu niciodată
  să trăieşti.

DezlantuitaText

blank

corner
Busuioc

  De mult nu ţi-am scris poezie cu vers,
  Cu note de aur căzute din mers
  Şi vii licurici care val după val
  Prin păr îţi ascund clopoţei de cristal.

  De mult nu ţi-am scris poezie cu tact
  Pe-al meu metronom aiurit dar exact,
  De-ar fi a mea inimă-n ea s-o ascund
  Ar zace la glezna-ţi şi munţii în prund.

  De mult nu ţi-am scris poezie cu stil
  Chiar dacă m-ai crede debil sau abil,
  Dar dusă-n cel verde sub pleoape ascuns
  Ar da întrebării-ţi năvalnic răspuns.

  De mult nu ţi-am scris poezie cu-n dor
  Ca floarea-nsetată în mortul ogor,
  Un vaiet, un vuiet, vacarm, vîjîit,
  Un vals de cuvinte de ochiu-ţi vrăjit.

  De mult nu ţi-am scris poezie. Da, ştiu,
  Încerc al tău sîn cu-n cuvînt auriu,
  Încerc pe-a ta buză silabă de foc,
  Consoane, vocale, şi mort busuioc.

DezlantuitaText

blank

corner
Abdicare?

  Să mă las de tandrii muguri
  Între soare şi ninsoare,
  Sau de pumnul plin de struguri
  Lîngă buzele-ţi avare?

  Între caii şi buhaii
  Să nu-ţi fac cărare-ngustă,
  Să nu fac război cu scaii
  Agăţaţi de scurta-ţi fustă?

  Cînd prin ţepi de mărăcine
  Treci cu faţa visătoare
  Şi culegi pe drum ciorchine,
  Să nu-ţi prind în bucle floare?

  Culcă-te pe miez de pîine
  Între albe aşternuturi
  Şi cu fiecare mîine
  Am să-ţi scriu pe pleoape fluturi,

  Leagănă-te cu secara
  Între briză şi amiază
  Şi-am să-ţi zic cum naşte seara
  Cînd luceafărul oftează,

  Poartă albul de mireasă
  Peste lacrima ta verde
  Şi cununa de crăiasă
  Unde stihul meu se pierde.

  Să te uit cînd ziua moare
  Şi-i pierdută rumeneaţa?...
  În cea crîncenă pudoare
  Ce-i a ta... ascultă-mi viaţa.

DezlantuitaText

blank

corner
Plecată

  Plecată. Pe şapte cărări împletite
  Cu stihuri albastre-n cerneală găsite,
  Cu visuri în alb de mireasă pierdute
  Pe-a soartei creneluri şi-a vieţii redute,
                                cu nopţi părăsite.

  Plecată. O văd printre munţii de gheaţă,
  O trenă ţesută în fir de verdeaţă
  Topeşte în urma-i şi viscolu-n cîntec,
  Şi spulberu-n floarea ce-i creşte în pîntec,
                                şi patima-n viaţă.

  Plecată. Trecută-i din toamnă în vară,
  Din stinsă scînteie în falnică pară,
  Alerg după ea cu-a mea roabă stricată
  Cu farmece plină, cu vis îndesată,
                                cu olm de fecioară.

  Plecată. Deschis-a a inimii-mi gherle
  Şi pieptu-mi se zbate sub fluier de mierle,
  Zefirul îşi bate de joc cu-a mea gură
  Şi-mi zice că-i gura-i ce suflul îmi fură
                                şi-mi seamănă perle.

  Ajunsă? Văd zorii goninduse-n zare,
  Ajunsă? Gust aur în bulgări de sare,
  Ajunsă? Aud clopoţeii în doină
  Şi sufletu-mi trece din iarnă în moină
                                pe visuri călare.

DezlantuitaText

blank

corner
Vieţi

  Croşetezi,
  nu, ştiu că nu. Dar totuşi croşetezi.
  Este primul cuvînt găsit,
  dicţionarul deschis la întîmplare
  degetul căzut pe cuvînt - a croşeta -
  şi încep să construiesc viaţa. O viaţă. Una din ele.
  Croşetezi.
  Eu sunt cu plugul pe ogor, caii trag,
  din cînd în cînd ne oprim obosiţi,
  tragem mai departe.
  Vin acasă - şase copii, cinci fete, un băiat,
  ne-am oprit după băiat.
  Toţi aşteaptă în jurul mesii,
  leg ovăzul la cai, mă spăl, intru,
  ne aşezăm la masă după ce îi pup pe toţi,
  pe tine te sărut.
  Mergem la pat? mă întrebi după masă
  între chicote de copii.
  Şi vesela? te întreb.
  Mîine, îmi zici, îmi iei mîna
  şi mă tragi după tine.
  Încui uşa? îmi zici.

  Cerneală. Alt cuvînt. Altă viaţă.
  Cerneala mea sau a ta?
  Una vîrsată pe cuvinte, una între cuvinte,
  cine scrie cui cînd amîndoi stăm aşezaţi la aceeaşi masă,
  faţă în faţă, hîrtiile împrăştiate între noi
  şi picioarele se ating din cînd in cînd.
  Degetele, mai curînd. Suntem desculţi.
  Avem copii?
  Depinde, cum vrei tu.
  Te las să decizi.
  Îmi scrii mie?
  Dar tu?
  Eu scriu o poveste. Dacă-i bună e ţie,
  dacă-i mai bună e despre tine.
  Dacă-i proastă o vînd. Unde mergi?
  Să mă culc.
  Singură?
  Depinde.
  De ce?
  De cine. De tine.
  Trebuie să se termine totul cu culcat în pat?
  Depinde.
  Ştiu. De mine.
  Nu. De mine.

  Întreprindere. Ce cuvînt şi ăsta... nu-mi place, caut altul.
  Mîţă. Mai departe. Cumpărat.
  Cred că aş putea scrie o poveste cu cumpărat
  dar prefer celălalt cuvînt găsit. Pădure.
  Se termină şi ăsta în pat?
  Stai că încă nu exişti. Nu am început încă povestea. Nu ştiu.
  Ba ştii bine... şi dispari. Deocamdată.
  Toamnă. Frunze căzute, copaci goi,
  Făt Frumos călare pe un armăsar negru se opreşte.
  Un cîntec. Un nor îi cade în drum, o stea, o scînteie...
  Făt Frumos îi dă calului din pinteni
  o pară
  din nară
  schimbă toamna în vară
  din miez
  şi din crez
  creşte-un falnic nechez
  se-ntinde
  cupride
  pădurea aprinde...
  Cine eşti tu? întreabă Făt Frumos frumoasa fată care se leagănă sub salcie.
  Eu sunt Ileana Cosînzeana, zice frumoasa fată care se leagănă sub salcie.
  Cui îi cîntai? întreabă Făt Frumos frumoasa fată care se leagănă sub salcie.
  Lui Făt Frumos, zice frumoasa fată care se leagănă sub salcie.
  Eu sunt Făt Frumos, îi zice el frumoasei fete care se leagănă sub salcie
  descălecînd, şi culege un buchet de bujori ca să i-l ofere.
  Ştiu, zice frumoasa fată care se leagănă sub salcie,
  coborînd de pe leagăn să ia buchetul şi să-i dea sînul.
  Veveriţe, şi căprioare, şi vulpi, şi mistreţi, şi rest de dihănii pleacă din luminiş
  lăsîndu-i pe cei doi iubiţi cu cîntecul, cu floarea, cu sînul, cu visul.
  Şi patul? întrebi.
  Patul? răspund eu, încă în vis.
  Şi patul,
  ţesut din alb de in
  cu floare de crin
  cu pană de corb
  din lemn de sorb
  cu ghiocei
  şi flori de tei
  cu lăcrămele
  legate-n inele
  şi voal de mireasă căzut între ele.
  Da, am ştiut că vine şi un pat.
  Îţi pare rău?
  Nu.
  Îţi pare bine?
  Nu
  Îţi pare ce?
  Vis.
  Da, am răspuns, deschizîndu-ţi visul meu.

  Mai ai cuvinte?
  Mii. Zeci de mii. Puzderie.
  Îmi faci încă o viaţă?
  Am început să fac. Vieţi. Multe nu-mi plăceau şi le ştergeam,
  mult mai multe îmi plăceau şi le regretam
  cînd se terminau.
  Am lăsat cîteva să continue, în paralel,
  în universuri diverse, în timpuri diverse, în visuri... aceleaşi.
  În pat?
  Am început să rîd, pînă ce s-a uscat roua şi au înflorit liliacii
  şi soarele a apus în răsărit.
  Tu ştii, că te iubesc, fetiţă?
  Ştiu, mi-ai zis fără să-mi zici.
  Am mii de vorbe, zeci de mii, puzderie.
  O singură vorbă a ta, nezisă,
  şi toate vorbele mele sunt ca licurici pe buzele Cosînzenei,
  ca porumbei
  între sînii ei.
  Ca praf
  sub călcîiele ei.

DezlantuitaText

blank

corner
Adevărul

  Deodată, o problemă de producţie,
  i s-a terminat lutul.
  Da, şi El poate avea ceva probleme din cînd în cînd
  şi era cam presat.
  Dar cum El nu-i degeaba El,
  într-un moment de inspiraţie divină
  (da, are şi pe astea din cînd în cînd)
  a zdrobit în pumn o stea mai micuţă, mai ascunsă
  (ca nimenea să nu ştie),
  a cules ceva străluciri de pe licurici,
  o leacă de sare din Marea Moartă,
  o leacă de zăpadă de pe vîrful Chomolungmei,
  a mai adăugat şi cîţiva curcubei mititei care se zbenguiau în boabe de rouă
  un sîmbure de cireaşă, zdrobit şi el
  şi după un moment de ezitare - şi restul cireşii, nu zdrobit
  ceva frunze de mentă stoarse
  o portocală cu coajă cu tot...
  tocmai bătea în uşă cel cu lutul... prea tîrziu,
  te-a născut.

  Închide camera, încuie uşa, închide lumina,
  fă întuneric, beznă,
  dezbracă-te, goală... da, poţi să păstrezi zîmbetul,
  bîjbîie-ţi drumul pînă la dulap şi deschide uşa cu oglinda cea mare...
  vezi?
  Da, nu te mira cînd vezi aura palidă
  care ţi se prelinge încetişor de pe umeri
  printre sîni, peste coapse, în jurul pulpelor pînă în vîrful degetelor...
  este timpul să ştii şi tu
  adevărul.

DezlantuitaText

blank

corner
La Sfîrşit

  Întîi pixul, clic, degetul gros apasă
  pe urmă se retrage
  împreună cu minuscula bilă care a rostogolit atîtea urme albastre pe hîrtie
  întortocheate în litere, amestecate în cuvinte,
  căzute în şi din visuri, vertijuri, valuri,
  rătăcire, uitare, neant.

  Urmează caietul, un fîşîit de foi
  cînd una alunecă peste alta
  pînă ce tartajul gros cade peste ele şi le înmormîntează
  împreună cu cuvintele, literele,
  urmele albastre scrise, urmele transparente nescrise dar ştiute
  urmele de curcubeu furate şi împăturite împreună cu frunzele uscate de tei
  şi petalele tăiate de trandafir
  şi sîmburii sfărîmaţi de cireşe negre.

  La urmă uşa, un sunet uscat, surd
  clanţa sare înapoi şi uşorii se îmbrăţişează cu lemnul
  şi lumea rămîne împărţită între împăraţii de o parte şi cei de cealaltă
  mîini descleştate, panglici destrămate, mărgele deşirate
  literele tăiate în două, cuvintele tăiate în trei,
  urmele albastre desenînd părîuri verzi, părîuri căprui, părîuri sărate
  sub pleoape plecate, pîrlite, topite.

  După.
  Linişte.
  Grea ca un munte. Ca trei munţi.
  Grea, ca o amintire.

DezlantuitaText

blank

corner
Trei Peceţi

  Prima
  în lemn,
  Bătută cu piroane de un cot,
  prinsă cu menghine groase de cinci degete şi lungi de cincizeci
  cu mînere rupte şi panglici albastre trecute prin ochi de mîner şi aripă de fluture,

  A doua
  în oţel,
  înşurubată cu şuruburi de cale ferată,
  sudată de-a lungul şi de-a crucişul şi nituită cu nituri rămase de la turnul Eiffel
  parte ruginite, parte noi nouţe, parte argintate cu seri de lună tîrzie,

  A treia
  în beton,
  Armată cu roţi de locomotivă,
  înmormîntată în inimă de vulcan stins sub gheţari eterni
  amestecaţi cu schelete de dinozaur şi trunchiuri de stejar împietriţi
  a căror rădăcini se avîntă în văzduh şi lasă şoimii să facă cuib şi să măsoare pămîntul,

  De nepătruns.
  De o parte eu. Chiron.
  De o parte...

  Ridici pleoapa. Încet.
  O picătură verde se strecoară, izbucneşte
  soarele-mi stinge, ziua-mi aprinde
  şi pecetele se aprind, se topesc, se sfărîmă, ard, picură, cad
  şi nu rămîne între noi nici măcar aer
  nici măcar piele,
  nici măcar gînd.

DezlantuitaText

blank

corner
Trezire

  Aştept. Ziua trage în noapte prin sînge
  şi noaptea-nspre ziuă în rouă se frînge,
  Iar ziua, iar noaptea, iar ziua se-nchină,
  Iar noaptea se zbate-n a vieţii răşină,
  Iar inima-mi latră, peniţa îmi plînge
  Cînd număr toţi sorii pierduţi sub colină.

  Încerc să găsesc a călcîiului urme,
  A buzelor zîmbet, a degetu-i burme,
  A glezne-i dantelă, a sînu-i comoară,
  În ochiu-mi tristeţe şi dor se strecoară
  Cînd număr a timpului palide turme
  Ce pier în nimic de cu zi, de cu seară.

  Pun punct după vers, după stih şi soroacă,
  Schimb coarda viorii cu lemnul de toacă,
  Sting stelele-n bolta aprinsă pe lume
  Şi focul încins printr-a vorbelor plume,
  Culcat sub un scai rătăcit pe toloacă
  Aproape că uit al meu dar, al meu nume...

  Trezeşte-te! Uităte-n ochii-mi, citeşte
  Ce-ncepe în verde şi nu se opreşte,
  Ghiceşte în sare cuvinte cuprinse
  În boabe rotunde din geană prelinse,
  În gîndul ce-n noapte în vis se topeşte
  Trăieşte-a mea taină cu vorbe încinse!

  Aştept. Deschid ochii. Deodat-a mea gură
  Toţi sfinţii cu dracii şi zeii înjură,
  Îmi rup din cămaşă făşie boţită
  Să leg de picioare şi mîini cea ursită
  Ce suflu-mi robeşte şi spiritu-mi fură
  Şi-ncearcă să-mi prade a mea afrodită,

  Mă scol cu un chiot ce crapă un munte,
  Ce naşte-un balaur din vorbe mărunte,
  Leg şeaua pe cal şi jăratecu-n nară
  Las focul să bată-n a ei inimioară,
  Femeie, fecioară, coroana-ţi pe frunte
  Cînta-voi din vară şi în lăcrămioară,

  Femeie, fecioară, fetiţă divină,
  Cînd codrul în ochiu-ţi deschis se închină,
  Cînd palida flamă ce moare în soare
  Din nou pe-a ta buză cu foame răsare,
  Cînd bezna demenţei devine lumină
  Lăsa-voi pe pieptu-ţi o floare, o floare.

DezlantuitaText

blank

corner
Cîntec. Poate

  Cîteodată
  cînt.
  Îţi pun degetul pe vîrful nasului şi cînt.
  îţi pun degetul pe mijlocul buzei şi cînt,
  altceva.
  Îţi pun degetul pe bluză, acolo unde ghicesc că o inimă se ascunde după sfîrc
  şi după un groaznic atac de tuşit, înghiţit, sughiţuri şi leşinuri
  (fără ca să mişc degetul, da ce - îs fraier?)
  cînt pînă ce răguşesc
  (sigur, degetul tot acolo).

  Nu întotdeauna
  cînt.
  Cîteodată
  cîntăresc. Te cîntăresc.
  Te iau în brate şi îţi zic că eşti prea grea,
  hai să dăm jos pantofii,
  dar pare că eşti la fel de grea aşa că haide să dăm jos şi rochia
  dar cum nimica nu se schimbă te conving să dai jos şi ce mai rămîne.
  Tot nu devii mai uşoară, din contra, pare să devii şi mai grea cu timpul care trece.
  Cred că creşti o burtă, îţi zic,
  şi roşeşti
  şi îţi laşi capul pe umărul meu
  şi eu te plimb prin cameră, în faţa oglinzii, roşeşti, pe scări, pe stradă...
  ...pe stradă?... goală?...
  da, ca toata lumea să ştie înainte ca să te duc înapoi pe scări,
  în faţa oglinzii, roşeşti, în cameră, în pat, te acopăr,
  adormi. Zîmbeşti în somn. Vis?

  Cîteodată tac. Las cinteza să cînte şi eu tac.
  Las şi piţigoii, privighetorile, sticleţii, ciocîrliile... Eu tac.
  Nu că nu cînt, dar cînt în gînd şi tu nu ştii pînă ce nu îţi zic
  şi pe urmă ştii şi tu. Poate.
  Sparg cîteva pahare pe asfalt, las cîţiva clopoţei să cadă sub tren,
  arunc cu ceva pietriş în geam,
  deschid robinetul pe o tigaie întoarsă, mare, pe urmă pe una mică,
  îţi iau degetul mic şi bat cu unghia lui pe dinţii mei,
  fac la fel cu degetul mic de la picior,
  muzică.
  Îmi arunc şi hainele pe asfalt, sub tren,
  fac ca Zorba şi în liniştea absolută pe dinafară
  cu muzica ochiului tău în inima ce-mi atîrnă de coaste, pe dinăuntru,
  dansez cu umbra ta între braţele mele,
  peste buzele mele,
  da, în vise. Ale mele.

DezlantuitaText

blank

corner
Păpădie

  Ca fulgerul care cade în păpădie,
  alunecă prin laptele ei amar
  şi îl arde afară
  prin vîrfuri de rădăcină
  peste cîmpie,
  peste tot.

  Fulgerul
  moare.
  Cîmpul se îneacă
  în mii de păpădii
  jinduitoare de soare,
  de un fulger mort.

  Norii
  au plecat.
  A rămas
  setea.

DezlantuitaText

blank

corner
Jind

  Jinduiesc
  după cîntec,

  Cel care ţi se desenează
  în ochi
  cînd degete, legate cu sfoară de marionetă
  mînuite de gînduri pătate cu păcate,
  ciupesc în liane verzi,
  bat afară argintul din lacrimi,
  prefac genele în harpa biblică a lui David, în lira mitologică a lui Apollo,
  în vioara ţiganului ponosit
  care stă la colţul străzii şi-mi joacă orice-aş vrea
  pentru doi lei.

  Mă uit la hîrtia ce zace pustie
  Sub ceară topită, un sfert de scrumbie,
  O pată albastră pe faţa de masă,
  Un teanc de poeme cu marginea roasă,
  O vază crăpată, o poză hidoasă,
  Şi-o rimă tîrzie...

  Le ating, cu gîndul,
  acela care te ţine cu pietate în fecioară fără prihană,
  acela care te scrie pe picături de rouă
  şi în vîrfuri de flamă
  şi pe margini de aripi de fluture,
  le ating,
  fără vis, doar cu jindul.

  Un mugure naşte pe alba hîrtie,
  Din ceara topită o pană învie
  Şi-aşterne cuvinte pe faţa de masă,
  Poeme găsite în ochi de mireasă,
  Prin flori de apus şi-n urcior tămîioasă
  Şi-n rîvne o mie...

  Acul se ridică, se retrage.
  Sunete mecanice ramplasează miracolul celor patru fraţi
  şi-a lor green leaves of summer,
  Picioarele îmi cad iar pe pămînt
  împreună cu acul de patefon care se retrage în colivia lui
  şi lumea reapare cu încetul în jurul celui strop de vis
  care insistă, rămîne, mă îneacă,
  mă înveleşte cu dantela lui verde
  şi-mi şopteşte în adîncurile urechii, fără ca nimenea să audă...
  cîntă!

  Şi cînt. Mai departe,
  Cîntecul din ochi.
  Ai tăi.

DezlantuitaText

blank

corner
cadouri

  îmi aprinzi ziua.

  îmi presari sare pe inimă
  şi-mi pui trandafir după ureche
  şi cînd ghimpele îmi muşcă în carne
  tu îmi muşti în buze
  şi îmi laşi acolo elixirul liliacului pe care nu ţi l-am cules
  împreună cu soarele care îţi curge în vine
  şi urzica din privire
  care îmi arde adîncul ochilor, care îmi arde vîrful degetelor,
  care îmi arde pe piept o săgeată... nu, inima nu trebuie arsă,
  e deja cenuşă,

  pune urechea, auzi?

  nu, nu-i o centauromachie, mă faci să rîd.
  nu, nu-i nici titanomachie nici amazonomachie... astea-s legende, mituri,
  nici ropot de grindină nici val vîrtej de furtună
  doar aripi. de rîndunică.
  în colivie,
  în temniţă, în piept,
  în desene desenate în cenuşă.
  caută soarele.
  da, cel care îţi curge în vine.

  îmi aduci ghiocei.

  primăvară, fluturi, izvoare dezgheţate
  şi pui de lup la ţîţă de lupoaică
  şi albine furioase
  şi fluier de nai la stînă, la miei, la cîine de coban, la lunca acoperită cu maci,
  îmi aduci panglici străvezii de păianjen
  cu boabe de zmeură
  şi polen galben de crin alb
  şi cireşi roşii de sîn alb
  şi mătase deşirată pe şolduri adormite între fîn şi argint de lună,

  unde ai uitat degetele?

  pierdute între linia vieţii şi linia inimii
  săpate în palma mea de viaţă, de inimă,
  de timp,
  le-ai uitat pentru mine să le păstrez
  între pagini, în ierbarul amintirilor
  care nu usucă
  niciodată niciodinioară nicicînd
  nici în floare de zăpadă
  nici în pană căzută din negru de corb
  nici în spice de grîu călcate de furia corpurilor
  agăţate de momente de viaţă
  şi momente de eternitate.

  le păstrez. toate.

  culcat,
  pe mare, pe masă, pe mormînt de tinereţe, pe staniol de ciocolată topită,
  în picioare,
  pe creangă de brad, pe brazdă proaspătă, pe carnet de poezii abia deschis
  şi plin de albeaţa virginală a pielii tale
  pe care presar peniţe pline de cerneală care le mînui, una cîte una,
  şi scriu.
  le păstrez. toate.
  primite, netrimise, rîvnite.
  furtuna
  nepotolită, nenăscută
  în pieptul tău. o păstrez.
  pentru cea noapte senină cînd vijelia de fluturi ne înnăduşeşte
  ne îmbracă goliciunea,
  ne poartă pe cîmpiile de dincolo de fluviul Okeanos, prin poarta neştirii
  ca să ne lase, singuri,
  în lacul de nuferi,
  topită
  în buze.

DezlantuitaText

blank

corner
doine

  te văd.
  cum adică, unde?
  cum adică de unde?
  chiar nu ştii? chiar dacă ai trebui să ştii?

  sub fustele tale
  duc turma la vale
  cu zîmbet şăgalnic
  şi cîine năvalnic
  pe stană de stînă
  bat lapte-n smîntînă
  îmi cos o opincă
  îmi tai o tilincă
  iar seara cînd murgul s-adapă la gîrlă
  mă culc printre vase în vechia-mi codîrlă
  cu biata-mi pohîrlă
  pe pat de motîrlă
  tilinca la gură o doină îmi plînge
  şi inima-n şapte daraburi mi-o frînge.

  o...

  pe pielea ta goală
  conduc o răscoală
  cu armii plecate
  prin porţi ferecate
  cu steaguri frumoase
  cusute-n mătase
  cu cotu-n ţărînă
  dă-mi mica ta mînă
  să-ţi vărs nestemate din ţările cele
  ce-amestecă grîul cu maci şi lalele
  şi-apoi viorele
  de-a mîndrei Kybele
  ce-n biga ei albă te caut adese
  cu roşii cireşe şi doine alese.

  o...

  pe şolduri firave
  în şase octave
  a şaptea secretă
  a opta discretă
  nu plouă nu tună
  dar totuşi furtună
  cu mierle beţive
  şi-atingeri furtive
  cînd sînul îmi caută-n palmă iubire
  şi-n farmec de noapte găseşte căire
  uitate delire
  în dezlănţuire
  o doină în mugetul crunt de balaur
  în clipe-nsăilate cu aţă de aur.

  o...

  acum mă vezi?
  nu.
  mă auzi?
  nu.
  mă ştii?
  cred că... da.

DezlantuitaText

blank

corner
cu sau fără semn de întrebare

  să vin?

  să vin, să te iau în braţe,
  să te alint?

  să îţi suflu în urechi poveşti de dragoste,
  să îţi număr firele de păr pe gene,
  să îţi desenez pe umăr floricele mărunte?...
  ...ce fel de floricele?
  ...cu multe petale...
  ...cît de mărunte?
  cît vîrful degetului meu mic, cît vîrful creionului de ochi,
  cît vîrful peniţei...
  ...nu ai să mă înţepi?
  cît vîrful acului cu care mi-ai cusut inima
  după ce ai umplut-o cu sîmburi de cireaşă
  după care ai împăturit-o după care ai cusut-o cu şuviţe de păr împletite,
  după care mi-ai dat înapoi parte din ea.
  de ce sîmburi?
  ca să-mi crească cireşi în inimă.
  şi dacă este şi un sîmbure de gutuie printre ei?
  atunci o să-mi crească şi un gutui.
  poate să fie şi o dudă, o corcoduşă, o portocală?
  poate să fie şi un morcov.

  ai rîs.

  să te măsor cu degetul,
  cîte degete de la talpă la gleznă,
  cîte de la gleznă la genunchi, cîte de la genunchi la...
  ...sari te rog.
  cîte de la sari te rog la sîn, cîte de la sîn la umăr, la bărbie, la gură?
  de ce te-ai oprit? încă nu m-ai terminat.
  cîte de la gură la gură, de la gură la gură, de la gură la gură...
  te-ai stricat?
  m-am îndrăgostit.
  de gură?
  printre altele, printre altele, printre altele...
  ce să fac ca să avansezi?
  ce să fac ca să te sărut?
  avansează.

  să te sărut, să te sărut, să te sărut...
  nu mai aud semnul întrebării.
  s-a stricat şi el.
  ai să te strici şi tu?

  linişte.

  cînd barza o să adoarmă pe două picioare,
  cînd calului i se va despica copita,
  cînd floarea de tei o să crească în cireaşă...
  cînd m-ai săruta?
  cînd barza o să adoarmă pe două picioare,
  cînd calului i se va despica copita,
  cînd floarea de tei o să crească în cireaşă...
  cînd m-ai săruta?
  cînd barza o să adoarmă pe două picioare,
  cînd calului i se va despica copita,
  cînd floarea de tei o să crească în cireaşă...
  iar te-ai stricat. cînd m-ai săruta?

  linişte.

  cînd m-ai săruta...

  linişte.

  ...am să găsesc barza să adoarmă pe două picioare,
  am să găsesc calul cu copita despicată,
  am să găsesc floarea de tei să crească în cireaşă.
  cînd am să te găsesc.
  ai să mă găseşti?
  te caut. am să te găsesc.

DezlantuitaText

blank

corner
Încă O Zi

  Plec.
  Cu căldărarii.

  Nu, nu m-au furat. Mi-am cumpărat eu locul cu ei.
  Mi-am cumpărat şi un cal, o birjă împodobită cu perdele roşii, clopote de argint
  şi perne de puf pe banca din spate pentru lighioana care m-a muşcat şi m-a adoptat,
  dedesubt atîrnate cazane de alamă care le vînd, ziua,
  pe care mă aşez, seara
  cînd şatra se aşază în jurul focului
  unde mîncarea-i pîrlită şi ceara topită
  şi fierul încălzit, bătut, rotunjit,
  unde scînteia sare şi îmi arde faţa
  şi o las. Să ardă. Să-şi scrie şi ea
  poezia.
  În carne.

  Cineva scoate o vioară, altul o tobă, o armonică furată,
  o ţigancă neagră cosînzeană sare în picioare îşi leagă fusta pe la mijloc
  şi începe să danseze
  şi oricine sare după ea şi vrea să o pupe îi dă cu pumnul în faţă,
  desculţă,
  picioarele albe, pîrlite de scîntei,
  sînii abia acoperiţi,
  şoldurile valuri de mare mîinile şerpi flămînzi
  îmi face semn cu degetul şi eu mă scol
  mă duc în birjă şi mă culc lîngă lighioană
  care îmi linge faţa
  cu rîsul vinului în spate şi înjurăturile ţigancei pe deasupra
  adorm.
  Îţi scriu o scrisoare. Toţi sforăie împrejur. Pînă şi cîinii.

  De pe unde, de prin mare
  Îţi scriu doamnă o scrisoare
  Îmbrăcată în cuvinte
  Făr’de har şi făr’de minte,
  Dezbrăcată de pudoare
  Dar cu vorbă în dogoare

  Cînd se culcă seara-n noapte
  Şi mă-neacă-n a ei şoapte
  Las condeiul să cuteze
  Şi-ntre rime să danseze
  Cu-a sa inimă de smoală
  Cu-al său sînge de cerneală

  Las pădurea să s-aprindă
  De-a mea gură l-a ta tindă
  Las cireaşa să s-adune
  Pe jăratic de cărbune
  Şi cu zori, o alboradă
  Peste sînii de zăpadă.

  Zori. Lătrat de cîini. Lighiona mea se întinde, se scutură,
  îşi împărtăşeşte puricii cu mine
  înainte ca să sară jos să se uşureze pe jăratic şi să se războiască peste ciolane.
  Găsesc scrisoarea mototolită, o citesc iar
  înaine ca să o arunc în jăratic.
  Cosînzeana neagră îmi trage un blestem, pe urmă mă pupă cu foc,
  îşi ridică fustele ca să văd ce am pierdut
  şi pleacă dînd cu piciorul în roată... “mă, baraulă, mă...”

  Înham calul, îmi chem cîinele.
  Încă o zi.

DezlantuitaText

blank

corner
Naşteri

  În spuma ce naşte din creastă de val
  Mînat de Eolus pe falnicu-i cal
  Găsesc o privelişte-n ceaţă albastră
  Ţesută în apă de mînă măistră
  Cu turme de zimbrii pierdute pe deal.

  Pe deal naşte-un codru cu aspru desiş,
  În marea de umbre un vast luminiş
  Cu raze-mbrăcate-n mărgele de rouă
  Şi muguri sălbatici ce-n haina lui nouă
  Port albul de crin şi al ierbii tăiş.

  Pe iarbă născută-i coliba de lemn,
  O albă răchită în tandru-i desemn
  Un măr poartă-n uşă şi plop poartă-n masă
  Şi floare tîrzie prin văl de mireasă
  Ce curge din pat... al iubirii subtsemn.

  În pat naşte-o viaţă, un strigăt, un plîns,
  O gură la ţîţă, un pumnişor strîns,
  Puhoiuri de floare pătrund pe fereastră
  Şi-mbracă-n miresme micuţa săiastră,
  Eu plec, zîmbitor, în al codrului hîns.

  Din spumă născut-a priveliştea fină,
  Dispare în spumă de apă divină,
  Îşi ia epigonul hîrtie şi harpă
  Agaţă o notă de vechia escarpă,
  În ochii-i urzică, în dinţi mălăcină.

DezlantuitaText

blank

corner
Scrisori

  De ce îmi scrii?
  Ca să te îmbrac,

  Cu struguri striviţi pe-a lor viţă de vie,
  Cuvinte răpuse pe albă hîrtie,
  Cu visuri albastre prin peşteri pierdute
  Şi nori de cerneală prin stele căzute...

  De ce îmi scrii?
  Ca să te dezbrac,

  Pe flori de salcîm risipite în vale
  La susur de grîu aruncat pe timbale,
  Sub floare de tei ameţită de viaţă
  În cald miazăzi cu a lui rumeneaţă...

  De ce îmi scrii?
  Ca să te iubesc,

  Cînd şoaptele mele te-ating fără preget,
  Cînd ard al tău umăr cu trasă de deget,
  Cîn focul pocneşte în ochiu de vatră
  Şi albul de sîn se transformă în piatră...

  De ce îmi scrii?
  Ca să te îmbrac, iar,

  Să-ţi leagăn pe şolduri zefir de mătase,
  La glezne sandale cu salcie trase,
  Să-ţi tremur pe sîn gînd de ie cusută
  Cu zmeură coaptă şi rouă pierdută...

  De ce îmi scrii, iar?
  Ca să plec,

  Să caut a soarelui tîrlă în mare,
  A lunii iatac într-un fulg de ninsoare,
  A inimii leac prin livezi desfrunzite,
  Uitare, în vorbe şi buchi ramolite.

DezlantuitaText

blank

corner
Muşcătură

  Mîinele latră,
  muşcă.
  Devine azi, ieri
  înainte de devine alaltăieri
  mai încearcă să muşte o dată...
  prea tîrziu,
  alaltăieri, niciodată, nimic
  Nu ai dreptate, mă corijează ea,
  un azi devine odată, o amintire.
  Are dreptate.
  Nu ai dreptate,
  O amintire est un act intenţional devenit fapt existenţial.
  Faci deodată ca un dicţionar. Nu e numaidecît intenţional.
  Dicţionar. Rimează cu funcţionar. Rimă perfectă cu ficţionar.
  Ficţionar nu-i cuvînt. Ficţional e.
  Nu-i cuvînt, ar trebui să devină. Bun pentru poezie.
  Cu toate că ficţional rimează cu existenţial dar mai bine cu intenţional.
  Amintire e bună pentru poezie.
  Imaginaţie, e bună şi ea. Nu act, nu fapt. Vis.

  O iau de mînă. Visez.
  Îi arăt coada rîndunicii care i s-a aşezat pe umăr,
  desenez cîteva linii albe pe furca cozii ca să o fac să rîdă, nu rîndunica, ea...
  rînduzebră... zic,
  rîndunica se răzbună pe umărul meu
  îmi lasă norocul acolo.
  Îi arăt o vrabie la război cu o pîine întreagă,
  o ajut şi o fărîm, şi îmi lasă noroc şi ea.
  Sper că nu te aştepţi să îţi las noroc şi eu... rîde
  şi mă trage la un liliac.
  Cîte petale are?
  Nouă sute şaptezeci şi trei.
  Şi ăsta?
  O mie şi una, ca nopţile.
  Cum ştii?
  Am fost aici ieri seara, le-am numărat. Ca nopţile.
  Pe toate?
  O trag la o lalea. Cîte petale are?
  Ea numără. Cinci. Ar trebui să fie şase.
  Ai dreptate. Ţi-o ofer, şi scot o hîrtie împăturită
  în care am presat petala.
  Ea rupe o altă petală. Ţi-o ofer, zice,
  o mestecă între dinţi şi mi-o lasă în gură.
  Amară. Ca mierea de floare de zarzăr, ca sucul de pere măcinate,
  ca mustul de mere trecute, murate.
  Ca şerbetul. Ce-i şerbet? mă întreabă. Ca halviţa. Ce-i halviţă? mă întreabă.
  Ca savarina. Ce-i savarină? mă întreabă.
  Amintire? o întreb, cînd îmi lasă gura.
  Amintire, îmi răspunde, cînd îmi lasă gura.

  Ai să te termini, odată.
  Niciodată. Exişti.
  Continui să mestec petala,
  poate că roşul o să-mi treacă în lacrimă?
  Mîinele de mîine, tot o să te muşte.
  Adevărat. Adevăr adevărat,
  dar acum tu ai petala mea uscată.
  Eu am petala ta mestecată.
  E gustul amar.
  Amar, ca muşcătura. Amintire.

DezlantuitaText

blank

corner
Undeva

  Mă opresc
  la mijloc de pădure.
  Mă întreb.
  Dacă te întîlnesc, cum ai fi?

  trează,
  vitează,
  plăpîndă, flămîndă,
  frumoasă, aleasă
  ca grîul sub coasă
  ca pîinea pe masă
  ca norul ce-n soare îşi poartă visarea
  şi schimb-a sa ploaie în voal de mireasă?


  Mă întreb.
  Dacă albia rîului crapă în trei locuri
  şi roşul de vulcan războieşte apa
  împreună cu lăcustele şi ghioceii şi rădăcina salciei,
  dacă te întîlnesc, cum ai fi?

  ca ghindă căzută
  din floare trecută,
  ca frunză plecată
  pe cale uitată,
  sălbatică
  dulce
  lunatică
  dulce
  zînatică dulce ca focu-n secară
  uscată de vară
  cu stele de seară?


  Mă întreb.
  Dacă cad.
  Dacă cad în prăpastie.
  Dacă cad în prăpastie şi fac din iarbă fluier şi din papură nai,
  întind mîna şi întîlnesc pe a ta, cum ai fi?

  străvezie ca fumul
  fierbinte ca scrumul
  ce cade sudumul
  şi plantă parfumul
  de-mbrac-a ta piele cu stele duiumul?...


  Mîna. Mi-o iei?

DezlantuitaText

blank

corner
Fel Şi Fel De Aşteptare

  Ai tras o perdea de copaci
  după tine,
  meri, peri, pruni, cireşi, nuci...
  am să mă aşed lîngă primul
  şi am să închid ochii
  aşteptînd să treacă înfloritul,
  aşteptînd să-mi cadă în cap un măr, o cireaşă, a nucă verde,
  aşteptînd.

  Ai tras o perdea de spini
  după perdeaua de copaci
  după tine,
  scai, trandafiri, pînă şi cactuşi
  trei feluri, un arici...
  am să mă aşed lîngă arici
  şi am să închid ochii aşteptîndu-l
  să se adăpostească lîngă mine
  înainte ca să aştept petala trandafirului să cadă
  înainte ca să aştept soarele să se înfingă pe ţeapă de cactus
  înainte ca să aştept.

  Ai tras o perdea de linişte
  după perdeaua de spini care ai tras-o
  după perdeaua de copaci care ai tras-o
  după tine,
  linişte de seară cîntată de greieri
  linişte de mare cîntată de valuri
  linişte de mere muşcate de două perechi de dinţi una după alta,
  două perechi de buze împreună,
  mîini, una în alta,
  sîni, goi...
  m-am aşezat cu greierii in buzunare, şi valurile la căpăţînă,
  şi cotoare de mere o mie împrejur, aşteptînd să putrezească
  să încolţească sîmburii
  să crească tulpina
  să închid ochii, să miros floarea,
  aşteptînd să nu mai aştept.

DezlantuitaText

blank

corner
Nimb

  Copilă.
  Madonă cu copilă.
  Frumoasă ca ziua naşterii
  frumoasă ca gîndul de înger
  frumoasă ca un voal de crini pe o creastă de val.
  Copilă cu copilă.
  Madonă.

  Caut nimbul,
  nu îl găsesc.
  Caut
  în jurul ochilor aprinşi, în jurul buzelor întredeschise,
  nu găsesc.
  Era să mă întorc cînd privirea îmi căzu
  la sîn.
  Copilă
  cu copilă la sîn
  şi nimbul abia perceptibil
  în jurul micii guri înfometate.

DezlantuitaText

blank

corner
Ultima Scrisoare

  Mă scol, devreme.
  Beau cafeaua... nu, nu beau cafea, glumesc, nu-mi place cafeaua
  dar beau un pahar de apă.
  Mai curînd o jumate de pahar,
  ar fi un pahar întreg dac-ar fi un pahar mai mic
  şi nu l-aş fi chemat păhărel fiindcă un păhărel tot pahar e, nu?
  Filozofie dimineţeană fără sens decît, poate, în cercuri literare.
  Sau politice, sau criminale. Nu alte cercuri.
  Nici măcar celea care atîrnă cu o inconsideraţie
  (nu, cuvîntul nu există, ştiu, nici neconsideraţie)
  încăpăţînată privitor legilor gravitaţiei
  pe deasupra a anumite capete
  de obicei pletoase, masculine feminine, tinere bătrîne, desenate nu sculptate,
  singure grupate, luminate întunecate, dezbrăcate îmbrăcate... hei, opreşte...
  sigur nu deasupra meului.
  Nălucinez? Da, ştiu, se zice halucinez.
  E cafeaua.
  Cea care nu am băut-o.
  Şi nevoia de a-mi stoarce creierul de toate cuvintele care mi se învărt acolo,
  nevoie neîndeplinită. Fără şansă. Dar încerc.
  Sînt doar om, nu? Poate.

  Romantic incorigibil. Da, tot eu. Amant pasionat. Da, tot eu.
  Realist inveterat. Nu negativ - inveterat positiv. Cum adică nu merge?
  Merge la mine - inveterat positiv, romantic realist, pasionat cumpătat.
  Amintire uitare. Noi eu. Iubire iubire. Poet. Cred.
  Mă aşed la volan şi las gîndurile la o parte
  mai curînd fac atenţie la ceilalţi nebuni după celelalte volane,
  cel puţin pînă ce ajung,
  uite-l pe ăla care face schi pe asfalt, sau ăla cu nasul în parbriz,
  gagica cu o mînă pe volan una pe ruj şi gîtul între dinţii gagicului,

  celălat cu chelia... nu, ăsta-s eu, îmi rearanjez oglinda
  trec într-a şasa deschid aripi şi zbor
  cu fluturi sălbatici născuţi în floare de tei
  şi rîndunele cumplite venite din inimă de cireaşă
  şi ulii cu ramură de măslin în clonţ şi strună de vioară întinsă între ghiare.
  Nu adorm. Sînt prea responsabil de-a păcatelea,
  trag volanul rapid la dreapta cînd sînt atacat din stînga
  cobor la a patra să am ceva mai multă putere şi dau o groază de benzină
  maşina urlă dar îmi respectă decizia şi trage înainte între două camioane
  într-un nor de gălăgie şi fum şi cauciuc împuţit,
  scap nevătămat
  şi găsesc iar drumul cu fluturii şi rîndunelele, şi ulii.
  Îs o leacă mai înapoi de ei, văd şi o cioară albă... cioară albă?...
  mai dau ceva benzină
  şi-i las care ar vrea să mi se aşeze pe umeri, pe cap, în poală.
  Uliul mă lasă să gust o măslină. Nici nu mă plîng cînd mă zgîrie pe faţă,
  nu a făcut-o dinadins.
  Un fluture i se aşează pe moţul din cap. Caraghios.
  Ce fel de imaginaţie mai am şi eu, mă întreb,
  lăsînd maşina să mă ducă cum vrea ea.
  E mai sigur decît să o iau în mîinile mele.
  Pînă ce ajung, preiau controlul, o parchez. Încă o zi fără tine.
  Ultima scrisoare.

  O flacără verde îşi scutură coama pe-a ochiului moine de albă ninsoare,
  Un vis necioplit încălţat în voroave se macină-n gînduri pe dînsa călare,
  Alunecă-ncet de pe şa în cărbune, se pierde-n a focului grea vîlvătaie
  Şi curge-mpreună cu bulgări de sare pe-a ochilor albii şi crunte pîraie.

  Culeg rămăşiţe, scîntei înşirate pe fire de păr îngropate-n cenuşă,
  Silabe crăpate, căzute din rime ce zac junghiate pe-a rozei ţepuşă,
  Fărîme de aur, argint şi argilă ce scutură-n juru-mi salcîmii sălbatici
  Cu strofe compuse de fluturi bezmetici şi note cîntate de melci apostatici.

  Mi-e plin buzunarul, mi-s coşul şi şura umpluţi cu sămînţa ascunselor vise,
  Mă scol şi mă lepăd de hainele vieţii, de gînduri de om şi păcate comise,
  Cu mîna în torbă pornesc printre dealuri, împrăştii pe mirişti seminţele moarte,
  Mă culc printre ele şi-aştept ghioceii să-mi scuture-n pleoape a verdelui soarte.


  Cred că-i prea lungă. Cred că-i prea scurtă.
  Cred că trebuie să nu mai cred atîta. Cred că... ups... obişnuinţa.
  Închid călimara, aşa zis,
  rup peniţa, rup condeiul, aşa zis,
  le aranjez pe etajeră în aşa fel să le pot vedea chiar cu spatele întors,
  închid uşa, deschid uşa să mă mai uit o dată, închid uşa,
  deschid uşa (maşinii), cheie, benzină, viteza întîia,
  iar nebunii (alţii) , iar schiorul (altu), iar gagica cu gagicu (alţii),
  noroc de fluturi şi rîndunele şi ulii şi cioara albă (toţi aceiaşi)
  de data asta uliul cocoţat pe fluture. Tot caraghios.
  Noroc de ea. Ea. EA.
  Îmi umple capul, îmi umple pieptul, inima.
  Opresc la o librărie
  cumpăr o călimară, un condei, peniţă.
  Nărav. Poetu-şi schimbă părul...

  Trec în verde. Cînt.

DezlantuitaText

blank

corner
Amintiri De Sticlă

  Dacă nu de mine, de cine
  ţi-e dor?

  Dacă nu de tine, de cine
  mi-e dor? Cînd urmăresc picăturile de ploaie pe fereastră
  împreună cu frunze galbene, moarte,
  şi rîndunele noi născute care mereau măsoară distanţa de la mine
  la stîlpul îndoit.

  Sar dintr-o băltoacă în alta,
  caut broaşte dar găsesc noroi
  şi picăturile îmi murdăresc pantalonii
  cu desene care de care mai caraghioase,
  cîteva chiar frumoase
  cîteva asemănătoare la un soare, la o floare ruptă, la o fată adormită.

  Mă duc sub un burlan crăpat,
  las cascada să-mi pătrundă prin guler sub cămaşă
  prin pantaloni
  în ciorapi, în pantofi
  pe urmă încep să alerg numai ca să aud apa clipocind sub tălpi
  ca o nouă unealtă a muzicii nici celebre nici clasice
  doar personale, nescrise, uitate... sau poate nu.

  Mă culc pe o bancă
  cu un ziar împrăştiat peste mine
  şi-i citesc cuvintele înainte ca să se moaie, să se topească
  să mi se lipească de pleoape, de haine,
  să se scurgă printre scîndurile băncii
  împreună cu vise neîncepute
  şi vise trecute,
  terminate.

  Ploaia s-a terminat.

  Merg undeva, am uitat unde,
  un nor de aburi pluteşte în jurul meu,
  apa mă părăseşte printre boţituri
  cuvintele mă părăsesc printre degete
  timpul mă părăseşte printre zile trecute
  grăunte de nisip
  şi amintiri de sticlă.

DezlantuitaText

blank

corner
grăunte de argint, grăunte de argilă...

  Căciuliţa-ţi peste ochi,
  Cizme trei şi treişpe rochi,
  Mănuşele căptuşite
  şi fulare împletite,
  Cu bujori
  În obrăjori
  Şi în verde şapte sori
  C-o lumină
  Ce-nsenină
  Fără pic de disciplină
  Al meu drum, a mea cărare,
  Cel sălaş pe sub ninsoare
  Cu-a ta floare
  Şi dogoare
  De-ar păli şi mîndrul soare,
  Cu mînuţe
  Subţirele
  Şi cu stele
  Ca mărgele,
  Vin-o ici la săniuţă
  Cu-a ta roşă băsmăluţă
  Să zburăm ca zmei şi cai
  În cel alb şi dulce rai,
  Mîna-n deget, gura-n buză,
  Rîsul fie călăuză
  Înspre vară, înspre nori,
  Înspre viaţă, înspre flori...

  *

  Cînd flutură clipa
  Deschide-ţi aripa
  Şi zboară-n cel vis
  Chemat paradis
  Ce-am scris.

  Cînd inima doare
  Aşteaptămă-n soare
  Cu flori de salcîm
  Ce în palidu-ţi sîn
  Se îngîn.

  Cînd gîndul meu pleacă
  Şi-n strofe se-neacă
  Trezeştemă-n zbor,
  Nu mă lăsa să mor
  De dor.

  *

  O, tu, fată
  minunată,
  cînd seara se-mbată
  cu ochii-ţi de vată
  şi pleacă-ncîntată,
  pe veci fulgerată
  de zîmbetu-ţi, zînă
  cu farmecu-n mînă
  şi-n sufletu-ţi soare
  şi floare,

  Eu în urma-i rămîn
  şi încetul îngîn...
  O, tu, fată,
  minunată...

  *

  Mă topesc ca ceara
  Cînd se-aprinde vara
  În ochii tăi, fetiţă,
  Zeiţă.

  *

  Soarele prin verde roade
  Şi din frunze arse cade
  Se aşează pe sprîncene
  Şi alunecă spre gene
  Unde-n lacrimă... dispare
  . O, ce dor mi-e de-a ta floare...

  *

  Prin seri petrecute
  şi zile pierdute
  şi şuier de vînt printre fluiere mute,

  Prin cîmpuri pustie
  cînd iarna învie
  cu fulgii-i de gheaţă prin munţi de hîrtie,

  Prin mîinile-ntinse
  cu florile stinse
  şi-o mare de fluturi cu-aripile-aprinse,

  Te-ai ivit,
  te-ai topit,
  ca un vis,
  ca un mit.

  O, frumoasă
  mireasă...

  *

  Pentru tine... amîndouă
  Cînd te scoli în cuib de rouă,
  Cînd lumina-n ochiu-ţi verde
  A sa inimă şi-o pierde,
  Cînd s-aprind a tale buze
  Şi-nfloresc pe ele muze,
  Cînd în pieptu-ţi ruge vîntul
  Şi-ţi dansează-n sîn... cuvîntul.
  mbasadoare

  *

  Cînd luna s-abate prin inimi pustie
  Şi-n palida-i luce încearcă să-nvie
  Un stih rătăcit prin cea viţă de vie
  Ce-n cuibu-i tomnatic se-nchină doar ţie,
  Se-opreşte mirată
  Cînd vede cea gloată
  De visuri o sută şi stihuri o mie.

  *

  Tare-aş vrea,
  iubita mea,
  să te urc pe aspră şea,

  Pe-armăsar
  cu foc şi har
  să fugim peste hotar

  În pădure
  ce-o se-ndure
  să ne deie fragi şi mure

  Să-ţi fac masă,
  pat şi casă,
  să-ţi scriu versuri pe mătasă,

  Vers de dor
  de-al tău izvor,
  de-a ta gură, sîn, şi-amor.

  *

  Şi nu va fi decît de mîna ta
  Că vorbe, stihuri se vor termina
  Şi ăst jăratec
  Crunt, sălbatec
  Cu stele moarte se va măcina.

  *

  Steaua-n ochi mi-a pus-o zîna
  Şi cu gura şi cu mîna,
  Soarele în piept tot ea
  Tandră ca o micşunea,
  Iar magia-i... tot a ei,
  Cea născută-n flori de tei.

  *

  E doar una
  mîndra luna?
  Poate două
  flori sub rouă
  sau chiar trei
  cu flori de tei?

  Ba-s o mie
  în cea ie
  între sîni şi iasomie
  în cea laie
  vălvîtaie
  cînd mă tragi în foc de paie,

  Taie dorul,
  taie, taie...

  *

  O frunză se scutură-n
  cuib de stejar
  şi-mi duce în taină
  al gurii-ţi nectar,

  Şi fluturi o mie
  prin noaptea tîrzie
  îmi umplă cu zîmbetu-ţi
  gînd şi pahar.

  *

  mi-ai furat şi inima
  mi-ai furat şi visul
  fură-mi şi viaţa
  şi dă-mi paradisul
  du-mă în braţe-n pădurea bătrînă
  tu pana-n aripi, iar eu pana în mînă
  dă-mi palidu-n ochi şi dă-mi zmeura-n dinte
  şi eu am să-ţi ţes o coroană-n cuvinte.

  *

  Cînd adormi,
  Şi toamna trece
  Şi m-atingi cu mîna, rece,
  Se topeşte pieptu-n şoapte
  Fierbe sîngele în lapte
  Se dezlănţuie furtuna
  Îmi dai sînul, îmi dai luna,
  Buze zece,
  Vara
  Una.

  *

  ...prin valuri de iarbă
  o grea vijelie
  ş-a spicelor barbă
  s-aprinde-n mînie,
  un tunet,
  un geamăt, o şoaptă tîrzie,
  un deget şăgalnic pe-a pielii hîrtie...
  “Visezi?”
  “Da, în verde,
  şi-n stihuri o mie.”

  *

  Lasă buzele-ţi să lingă
  mărul îngheţat în rouă
  foc de şoapte-n el să-ncingă
  pîn’ ce crini din gura-ţi plouă,

  Lasă soarele, bătrînul,
  să-ţi aprindă pielea, sînul,
  să se piardă prin ogoare
  pîn’ ce-n vis de mere... moare,

  Lasă vara cea tîrzie
  al tău verde să învie,
  înflorată, înrourată,
  eşti ce-a fost chiar... niciodată.

  *

  O petală cade-n rouă
  ca un vers, ca două, nouă,

  O petală cade-n vale
  printre degetele tale,

  O petală-ţi cade-n mînă,
  o săruţi tu, dulce zînă?

  O petală cade-n soare,
  moare.

  *

  Prin inima-mi stearpă aştearnă-ţi căldura
  Trimite-mi culoarea, trimite-mi măsura
  Ca mîine, culori să culeg între stele
  De gît să-ţi atîrn şi scîntei, şi mărgele.

  *

  Te-ai întors. şi te-ai dus.
  Deodata gîtul s-a sucit
  M-ai privit,
  Mi-ai zîmbit,
  Un ochi galeş m-a strivit
  M-a răpus.

  Te-am pierdut în cea mulţime,
  Mi-ai lăsat doar dor
  Şi rime.

  *

  Rîzi
  ca o privighetoare
  cînd se culcă în floare
  şi nimeni nu ştie
  că-n inimă-i arde
  un soare...

  *

  cînd pieptănul
  îţi părăseşte părul
  şi ceafa
  şi poposeşte între vertebra a şasea şi a cincea,
  a cincea şi a patra,
  se înfinge în elastic şi îl trage în jos, tot în jos,

  cînd soarele se zbate, pe urmă se dă răpus
  în faţa albului tău
  şi a umbrii...

  *

  printre degete mă vezi
  vise dulci îmi croşetezi,
  cu cel mic mi-acoperi ochii
  cînd mă tragi în taina rochii,
  cu cel gros
  şi mai fălos
  plec prin păru-ţi mătăsos,
  inelaru, cel ştrengaru
  trage sufletu-mi cu caru,
  cel chemat arătător
  pleacă-n gura-ţi, visător,
  cel din mijloc... cum îl chiamă?...
  plin de foc şi plin de teamă
  intră în a mea cămaşă
  trage inima mea, laşă,
  trage buza, vorba-mi fură
  şi mă pierd în a ta gură.

  *

  cînd picături de lună
  în ochii-ţi se adună
  îmi semeni în sînge
  furtună...

  *

  ce-ţi zice cea salcie
  cu vocea-i bătrînă
  şi-n dulcea-ţi ureche
  îngînă?

  ţi-o zice ea dorul
  ce-mi umplă izvorul
  cu vise de-o gură
  ce mintea îmi fură
  a ta mînă albă
  şi-a ta piele dalbă
  ce-mi macină gîndul
  şi-mi dăruie zborul?

  *

  dă-mi gura
  dă-mi sînul
  cobzaru, bătrînul
  să cînte la poartă
  a piepţilor ceartă
  cînd corpul răcneşte,
  răneşte, iubeşte,
  şi-n mare de smoală prin foc ne uneşte...
  o linişte-amară
  coboară pe seară
  momentul de ceară
  încet
  se topeşte.

  la coapsă mă-nchin,
  doar mîna îţi ţin
  şi ling picături
  de-al tău vin...

  *

  cînd pleoapa îţi cade
  Şi somnul te roade
  Îţi las răsăritul
  Şi-ţi dau ciripitul
  ...şi olm de aubade.

  *

  Respiri,
  acolo unde nu pot să văd
  cum pieptul ţi se ridică sub bluză,

  Zîmbeşti,
  acolo, unde nu pot să-ţi număr
  dinţii,

  Clipeşti,
  acolo,
  unde verdele se termină pînă ce genele ţi se ridică iar.

  Închid ochii.
  Eşti aici.
  Respiri. Zîmbeşti. Clipeşti
  Îmi dai voie să-ţi ascult inima, să-ţi număr dinţii, să mă rătăcesc în verde?...

  Să trăiesc?

  *

  Pierdut, printre pete de ziuă şi noapte,
  Prin ore topite-n a sînului lapte,
  Prin zorii ce zac ameţiţi după munte
  Şi norii de gheaţă pe-a muntelui frunte.

  Deodată... te văd între gene şi rană
  A zilei zeiţă, a nopţii icoană.

  *

  zic,
  ciripit de vrabie
  sub tăiş de sabie,
  must de mere copate
  sub a morţii noapte,
  cînt privighetoare
  îngropat în sare,
  ziuă ne-ncepută,
  dragoste pierdută.

  zici,
  unde, cînd, de ce să fie într-o lume aşa cruzime?
  zic,
  o lume fără tine.

  zic,
  unde-i verdele-ţi sub pleoapă
  vrabia cu foc s-adapă,
  buza-ţi picură cu stele,
  must de măr şi viorele,
  o privighetoare cîntă
  şi c-un sîn se ia la trîntă
  iar pe urmă, obosită,
  în poiana-ţi adumbrită,
  între sîni şi-ntre mărgele
  cîntă vise... ale mele.

  ziua mea trecută,
  dragostea-ncepută.

  *

  Prin alb de flori mă plimb, uitat,
  E mult de cînd ţi l-am prădat,
  E-acuma trandafir... uscat.

  Mă uit la stele printre nori,
  Mă uit la vrăbii printre ciori,
  Şi nu găsesc... privighetori.

  Îmi amintesc de zori fierbinţi,
  Cînd ochi obraznici, cînd cuminţi,
  Cînd a ta gură... ai tăi dinţi...

  *

  poet ?... poate-aş fi eu, de voie mi-ai da
  ca eu, haimana,
  peste inima ta
  să las ca să cadă
  poeme grămadă,
  ca vorba-mi beteagă
  din sîn să-ţi culeagă
  un oft şi un murmur
  şi-o viaţă întreagă...

DezlantuitaText

blank