Hobbies - Poetry - Cartea De Dupa
back to Poems...

 

blank

corner
Cartea De După

  Dacă nu primeşti poezia asta
  nu înseamnă că nu am scris-o.
  Nu înseamnă că nu ţi-am scris-o.
  Nu înseamnă nici măcar că nu mai scriu,
  nu înseamnă nimic.
  Înseamnă doar că nu ai primit-o.
  Da, ştiu, mă contrazic, nu înseamnă - da înseamnă...
  nu-i filozofie, e viaţă.
  Viaţa e o contradicţie, o loterie, o imposibilitate statitstică
  şi totuşi e. Există. Imposibilă ca poezia asta,
  ca orice poezie oricînd scrisă de orişicare poet.
  Ca mine. Dacă aş fi poet. Nu sînt.
  Sînt doar un om
  cu un clocot în inimă şi un clocot în coapse şi un clocot în suflet
  şi dacă nu cuvinte
  atunci ar fi explozie.
  Ca un cazan cu apă pe foc. Fără capac. Nu, nu fără capac adică uitat,
  fără capac adică închis, ermetic.
  Cum a ajuns apa înăuntru? Nu ştiu, ce ştiu eu,
  eu sînt doar poetul chiar dacă zic că nu sînt,
  cel care scrie cu î cu toate că ar trebui să scrie cu â,
  omul chiar dacă zic sînt şi ar trebui să zic sunt dar totuşi sînt.
  Maşina de scris. Maşina de dor. Maşina.

  Cartea de după. Cred că încep să o scriu.

  Mi-ai desenat flori mărunte
  pe frunte
  Şi mărgele
  între ochi şi lalele...


  Trebuie să scriu. Cum aş putea altfel,
  dacă aş vrea aş scrie o poezie în fiecare zi, chiar în fiecare oră,
  nu-i problemă.
  Dar cartea s-ar termina prea repede şi nu aş fi avut timp să visez.
  Omul are nevoie de vis. Nu numaidecît vise - vis. Unul.
  Îşi alege culoarea - verde. Îşi alege legea - iubire.
  Nu-şi alege loteria - asta alege altcineva. El îşi alege cuvintele.
  Cazanul clocoteşte, dar nu pocneşte... hei, rimă stupidă, am şi de astea.
  Frumuseţe. Tu ai. Numai de asta.
  Te iubesc. Nu ţi-am zis niciodată.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Gînduri

  Gîndeşti.
  Nu ştiu la ce, dar gîndeşti.

  Gîndesc.
  Ştii la cine. Să te întreb, totuşi?
  Nu, nu trebuie.
  Nu nu cred că trebuie, nu trebuie. Un punct la sfîrşit.
  Nu, trei puncte nu-i mai bun ca un punct. Unul.
  Scriu.
  Ştii despre cine.

  Aş vrea să mă pierd între ghimpi şi pansele,
  Cărări cotropite de moarte lalele,
  Prin fulgii căzuţi în a mea călimară,
  Topiţi, în a verii fierbinte ocară.


  Citesc ce am scris.
  Nu-s satisfăcut, niciodată nu sînt,
  mereu găsesc că lipseşte ceva pasteluri,
  lipseşte ceva rugă, note de cristaluri sparte, de clopoţei striviţi sub copite,
  lipseşte nostalgia trecătoare a unei stele căzătoare,
  şterg, rar, prescriu, rar, rescriu, niciodată.

  Am un colţ de hîrtie,
  Odată tu l-ai ţinut între degete.

  Peniţa se-ndoaie şi pierde un dinte,
  Îl iau şi-l arunc între vorbele sfinte
  Ce-mbrac-a ta umbră, a ta amintire
  Cu vise albastre şi ani de căire.


CarteaDeDupaText

blank

corner
Se Zice

  Porumb, la noi se zicea popşoi.
  Pepene, la noi se zicea harbuz. La plural le alintam, ziceam harbujei.
  Floarea soarelui, la noi se zicea răsărită.
  Femeie. La noi se zicea minune, farmec, crăiasă.
  Cîteodată vrăjitoare, vrăjitoarea cea bună.
  La mine se zicea tu.
  Se zice.

  Continui să număr zilele de după. Ajung mereu la doi.
  Chiar după optzeci. Mereu încep, uit?
  Poate vreau să uit? Poate vreau să cred?

  Deschid scrisorile, una cîte una,
  nu-i hîrtie dar joc un joc de hîrtie
  si dechid, filez numele, încet... nu, nu-i asta... next!
  Le-am terminat pe toate
  dar poate mai tîrziu.

  Încă nu-i toamna, cu toate că e,
  caut frunzele care cad
  şi dacă găsesc mai mult ca zece declar toamna începută.
  O fac în fiecare zi,
  e tot un fel de început
  un început al pre-sfîrşitului. Pre. Speranţă
  Azi am găsit numai nouă
  dacă nu mai găsesc una o rup eu şi o las să cadă în spate,
  cică nu am văzut.
  Pe urmă mă întorc şi o găsesc, mirat.
  Tot un fel de creaţie, nu?

  La noi se zicea poezie.
  La mine se zicea tu.
  Se zice.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Fermace, Trei

  pe plaja senină...
  senină?
  şi plină
  cu lebede negre şi pui de găină
  mă duc să înot pe talazuri albastre
  prin mii de dolfini şi balene măiastre,
  în spatele meu şapte saci de făină
  ş-o biată chitară...
  chitară?
  i-uşoară,
  mai grea este toba că trage ş-o cioară
  ce-şi face un cuib în pereţii de piele
  din iederă moartă şi praf de mărgele,
  ba duc şi un cîine legat cu o sfoară,
  o şchioapă pisică...
  pisică?
  amică,
  că tare-o iubesc şi mănîncă nimică,
  grămadă de cuie şi lemne tăiate,
  mai am ceva loc pe la stînga, în spate,
  de-mpingi oala ceia, cazanul adică
  şi raţa frumoasă...
  frumoasă?
  şi grasă,
  ş-atîrni felinarul de pian, lîngă coasă,
  atunci, dacă vrei, te aşezi pe o pernă,
  caşti gura la stele ce-n ceruri s-aşternă,
  aştepti să ajung, să-ţi fac leagăn şi casă,
  din verde pănuşă...
  pănuşă?
  o uşă,
  steluţe bătute în ramă şi şuşă,
  salteaua din frunză şi patul din sînger
  trei perne ticsite cu pană de înger,
  şi dacă-mi zici da, îţi aduc corcoduşă
  cu mure tăiate...
  tăiate?
  murate
  cu vişini strivite şi prune uscate,
  tu mîna îmi dai iară eu îţi dau mura,
  tu sînul îmi dai iară eu îţi iau gura,
  ne-aduc licuricii arome uitate,
  eu zic te iubesc...
  te iubesc?
  te privesc
  şi soarele moare-n a nopţii cetate.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Inventar

  Şaizeci.
  Nu ani, vieţi.
  Plus - minus cîţiva, ştii, întotdeauna am fost onest cu tine.
  Numai cînd nu am fost nu am fost.
  Fiindcă ai ştiut,
  fără să-ţi zic.

  Fac inventar.
  Patru membre, cred că deajuns,
  îmi ating nasul - încă acolo,
  urechile, o leacă clăpăuge
  o leacă în căutare după clipocit de izvor după sunet de clopoţei după...
  limba? unde-i limba
  şi un moment de panică trece repede cînd mă uit în oglindă
  şi o văd că scoate limba la mine.
  M-ai trădat, limbă, ştii?
  Ca atunci pe cărarea bătută între buruieni cînd am vrut să-i spun Te
  dar nu i-am spus Te,
  ca atunci cînd am îmbrăţişat-o frăţeste şi am vrut să-i spun Te
  dar nu i-am spus Te. Nu, ştiu că nu eşti mîndră de tine. Nici eu. De mine.
  I-am zis că am fost onest cu ea. Nu am fost. Nu i-am spus Te.
  Gură, sprîncene, degete, vertebre cam crăpate, muşchi cam ascunşi sub vieţi,
  toţi răspund prezent.
  Vrei să controlezi? Îţi stau la dispoziţie.
  Ştiu că nu vrei.

  Stai acolo, aşezată pe leagăn şi te legeni
  şi mormane de stele ţi se leagănă în ochi.
  Mă uit la urechi,
  ai cristale în ele, chiar dacă-s diamante tot cristale sunt,
  chiar dacă ai avea cărămizi atîrnate de ele
  eu tot cristale aş vedea... ştiu ţi-ar rupe urechea. Poate cărămizi mai mici?
  Îţi scot cerceii,
  îmi apropii gura de lobul găurit şi încept să suflu prin el ca prin fluier de cioban
  jucînd cînd doine, cînd operă, cînd muzică de dans,
  nici nu ai ştiut de arta asta? Nu există, decît în tine. La cealaltă ureche tot.
  Uite, lasă-mă să-ţi arăt încă o artă particulară,
  ţine buzele aşa, ţuguiate, nu, o leacă mai mult, aşa,
  acum îmi pun buzele contra găuricii făcute...
  de ce întorci capul?
  Nu, nu vreau să te sărut, aş vrea, vreau doar să cînt,
  să-ţi cînt,
  să-ţi arăt arta ascunsă în tine, un urechi, în buze, în ochi.
  Da, sigur, pe urmă am să cer să ajung la sîni,
  o altă muzică, altă artă.

  Îmi controlez serpentinele ascunse în cutia craniană,
  lumea le cheamă creier,
  eu le chem timpul trecut. Istoria, memoriile. Trăite, moarte, inexistente.
  Nu fac inventar complet, ar dura multe vieţi şi mai am doar puţine,
  caut ce cred mai important.
  Găsesc ciudăţenii.
  Ştii că iubire nu este un sentiment? Nici religie,
  religia are ceva raţional în iraţionalitatea ei, un produs de mase.
  Cu iubirea este contrar - are ceva iraţional în raţionalitatea ei, un produs singurit,
  nu, nu pot să chem iubire un produs, e altceva.
  Este ceva între ideologie, idolatrie, idioţie,
  fragilă ca o casă de cărţi - atingi o carte şi totul se dărîmă,
  sclipitoare ca un diamant - atingi un atom şi totul devine cărbune,
  impalpabilă ca o poezie - atingi o rimă şi totul e şaradă.
  Ştii că iubire este ceva adimensional?
  Nu se măsoară în timp - fie trecut, fie diferent, măsurat în ore, ani, grăunţi de nisip.
  Nu se măsoară în distanţă, cu toate că milimetrii ajută,
  kilometrii tulbură, tridimensiunile aprind, consumă, lasă cenuşă şi jărăgai în urmă.
  Poate în grade de căldură,
  dacă am putea măsura un soare care se aprinde sau o stea care se stinge
  sau o inimă care se frînge.
  Ştii că iubire rimează cu aiurire, făurire, neştire, veşnicire?...
  Da, cu veştejire tot. E o greşeală. Cu amintire.

  Eşti culcată, dormi? Depinde, dacă dormi este o poezie,
  dacă nu este o altă poezie.
  Mîna îţi acoperă un sîn dezgolit, cealaltă trage în jos pînza subţire pînă la genunchi,
  nu, nu te-am dezgolit eu, te-a dezgolit gîndul,
  tău.
  Te întorci la dreapta, la stînga, la dreapta, îţi tragi genunchii la piept,
  sudoarea te îneacă, suflarea ta cojeşte pereţii,
  pumnul ţi se înnoadă între pulpe presate cu o forţă împrumutată din inima soarelui
  buzele ţi se încălcesc între dinţi
  codrul
  se aprinde,
  vîlvătaia ţi se scurge din ochi peste obraji,
  îţi aprinde pielea, carnea,
  te tragi afară din pînze şi te zvîrcoleşti în neştiinţa de cum ar fi, cum ar fi fost,
  cum nu este, cum nu va fi ca niciodată...
  adormi.
  Vîlvătaia se stinge.
  Soarele te îmbracă în păianjen de dimineaţă
  şi te scoli. Vrei să crezi că era vis.
  Nu era. Ştii.

  Continui inventarul.
  Descopăr degete arse. Descopăr picioare sîngerînde. Descopăr urme de cenuşă, sudoare, diamante.
  Închid ochii.
  Descopăr miros.
  De femeie.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Domniţa lui Ştefan cel Mare

după Muma lui Ştefan cel Mare, de Dimitrie Bolintineanu

  Pe cea stîncă neagră, în cel vechi castel,
  Tînăra domniţă merge-ncetinel,
  Poartă-n mînă apă, ac şi aţă, salbă,
  Lungi fîşii tăiate din cămeşa-i albă,
  În genunchi s-aşază la domnescul pat
  Unde-n chin de moarte Ştefan stă culcat,
  Taie sub centură hainele-i mudare,
  Între răni crăpate praf de vraci presare,
  Coasă carne ruptă, spală cheag de sînge,
  Cînt-o rugăciune dar în pieptu-i plînge,

  Te-ai bătut cu turcii pentru moştenire,
  Jug de bir să birui, aspră prigonire,
  Ai izbit cu sete turci ş-a lor năloagă
  Săbii-ncovoiate ai zdrobit sub ghioagă
  Ieniceri în ţepe şi spahii sub coase
  Romaniţa creşte printre munţi de oase,
  Ai plecat războinic, ai venit rănit,
  Dar în focul lupţii la mine ai gîndit?

  Ştefan se ridică, rana îi pocneşte,
  Prin puroi şi sînge mîndrul domn grăieşte –
  M-am întors să caut nu a mea moşie,
  Nu cea avuţie nici a mea fălie,
  Laurii şi zimbrii, semne de mărire
  Las cu cei ce-n luptă mi-au făcut oştire,

  Ridică-te domniţă, o, dulce suflet pur,
  Pe mica cruciuliţă ce-o porţi pe piept să-ţi jur
  Secretul care-mi şade ca sceptrul şi curoana,
  Nici muma mea nu ştie, doar murgul meu şi rana,

  Venit-am ca să caut, în zidul ist de piatră,
  Al tău ochiu albastru, şi albu-ţi sîn, ş-o vatră.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Barca

  Se leagănă barca pe valuri mărunte,
  Pătrunde-ntre frunze şi trunchiuri uscate,
  O lună te-mbracă cu raze pe frunte
  Şi-ţi seamănă sînii cu stele mirate.

  O leacă de vînt, picătură de ploaie
  Se zburdă în păru-ţi cu fluturi de noapte,
  Se-ntrec liliecii şiroaie, şiroaie
  Să-ţi poarte căpşune şi zarzăre coapte.

  Îţi curge-o şuviţă de zeamă din gură,
  Zîmbeşti şi te lingi, te ridici în picioare
  Te scuzi la un biet liliac cu o mură
  Şi tai înspre fund ca o pată de soare.

  Te zbengui prin broaşte şi castori sălbatici,
  Te-ntreci la înot cu un şarpe de aur,
  Te culci între ramuri şi nuferi tomnatici
  Şi-astepţi să te-nhaţe un aprig balaur.

  Frumoasă, ca fulgul pierdut în zăpadă,
  Ca roua crescută prin lacrimi divine,
  Ca mugurul fraged născut în livadă
  Şi nota găsită-n al nopţii suspine.

  Aştept să revii, aţipit cad pe bancă,
  O umedă mînă-mi pătrunde-n cămaşă
  Ne-acoperă-ncet sub fineţe de spancă
  Şi-mi toarnă în gură a buzei cireaşă.

  Un soare ce creşte din boabă în roată
  Aruncă pe noi rămăşiţe de seară
  Şi trage prin nori poezie pictată
  Cu toamna-mi tîrzie şi-a ta primăvară.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Tablou

  Te-am înrămat.

  Am tăiat un carton, am tăiat o gaură în carton,
  l-am colorat cu creioane colorate,
  cu acuarele, ba chiar am şi lipit scoici pe deasupra,
  ca copiii. Ca îndrăgostiţii. Ca condemnaţii. Ca poeţii,
  cei care nu-s ca mine, şi cei care-s ca mine,
  chiar şi cei care nu-s poeţi. Ca mine.

  Am împletit trandafiri, cu ghimpi cu tot,
  ceva pete mici de sînge nu au omorît încă pe nimenea,
  am cumpărat un pachet întreg de bile colorate, plastic – asta-i ce-am găsit,
  le-am risipit între scoici,
  am aşteptat pînă la primăvară ca să pun şi ceva ghiocei şi viorele,
  îmi plac ghiocei şi viorele,
  îmi plac ghiocei şi viorele după urechea ta, între buzele tale,
  între sîni,
  între degetele de la piciorul stîng. Cel de dreapta?
  Am degetele mîinii mele stînga între ele. Şi încă ceva ghiocei,
  ţi-am spus, îmi plac ghiocei.

  Da, am pus în ramă ochii tăi,
  gura,
  corpul întreg cu şi fără ghiocei,
  cu şi fără mine, eu sunt doar decoraţie nenecesară
  pe cînd tu eşti, frumuseţe, vară, viaţă.
  Am atîrnat tabloul de un cui bătut în perete în faţa mea
  ca să mă orbeşti. Da, te văd,
  orbii văd fără ca lumea să ştie – uite, culeg ghioceii dintre degetele tale
  ţi-i pun după ureche,
  vrei să dansezi?
  Lumea mă crede nebun, unu care dansează cu un tablou,
  ce ştiu ei,
  nu au urechea
  la pieptul tău.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Aştept

  Cîţi ani au trecut?
  Nu, nu luni, ani,
  irelevant ce zice calendarul.
  Un an? Doi, cinci?
  Mai curînd o viaţă.
  Da, o viaţă poate fi măsurată în orice unităţi,
  chiar secunde.

  Te uiţi pe geam? Nu, nu sînt acolo.
  Nici pe stradă, nici pe hîrtie.
  Da, sigur, în gînd, ştiu că sînt în gînd,
  poate chiar şi în vis? Poate.

  Cobor la metrou,
  urmele pantofilor tăi mai sînt acolo.
  Cum ştiu? Ştiu. Nu numai că ştiu,
  dar le şi găsesc, le ating.
  Mai vibrează.
  Cum amprenta palmei tale be bara de separaţie mai e caldă.
  Cum aerul şifonat de trecerea ta e încă ameţit,
  te caută,
  te simte în pielea mea, în răsuflu, în buzunarele mele
  unde ţi-ai pierdut odată
  de mult
  degetele,
  şi mă îmbrăţişează distrat şi mă părăseşte dezamăgit
  şi continuă să te caute printre uşorii porţilor,
  între şine,
  pe lîngă fluturii morţi aşteptîndu-te, de mult.
  De cînd nu te-ai întors.

  Ies afară, cobor iar.
  Încerc magia statisticii cu toate că îi ştiu futilitatea.
  Mai ies o dată. Mai cobor o dată.
  Vibraţie. Căldură. Adiere. Doar atît.
  Verdele a dispărut. Cu carnea. Cu zîmbetul.

  Culeg rămăşiţe de cerneală,
  aţe agăţate de unghii crăpate,
  molecule de parfum... al tău, sigur, numai tu miroşi a vară iarna
  şi mă aşed pe banca din spatele gării.
  Am să aştept. Nici nu ştiu ce.
  Aştept.

CarteaDeDupaText

blank

corner
La Condiţional

  Iar dacă timp aş mai avea
  Să pun în vers dorinţa mea
  Mi-ar trebui creioane mii
  Cu şapte tone de hîrtii
  Şi doar o şoaptă
            de la ea.

  Dacă m-aş pune-acum la scris
  Aş pune dracu-n paradis
  Şi cu un aleluia-n glas
  Aş duce sfinţii toţi de nas
  Să mi-o aducă
            chiar şi-n vis.

  Dacă prin tei nenorociţi,
  Prin cîini bătuţi şi obosiţi
  Eu m-aş culca, ca să aştept
  O mînă dulce pe-al meu piept
  Ce-ar fi?... o moarte?...
            doi iubiţi?...

  Dacă creionul va să rup
  Şi moartea între ochi să pup
  Mă-ntreb dacă va ştie-n sîn
  Că dusă-i cu ăst biet păgîn
  Ş-o poezie,
            şi un trup.

  Ridicol. La condiţional
  Un dacă trece la furnal,
  Întorc o călimară-ncet
  Pe paginile de-alfabet,
  Din rugă-i... ruget...
            ş-animal.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Amintirile

  Ne-am întălnit pe strada trandafirilor,
  după aleea teilor în spate de drumul plopilor,
  ţi-am adus un trandafir.
  Ţi-am adus şi o floare de tei, am vrut să-ţi aduc şi un plop
  dar era prea mare.
  Ţi-am adus o bucată de scoarţă, în loc,
  am tăiat în ea literele noastre cu un briceag
  am tăiat şi o inimă dar scoarţa s-a rupt tocmai acolo unde tăiam.
  Am încercat să o lipesc cu pap de făină şi cam ţinea
  pînă ai luat-o în mînă şi s-a rupt iar.
  Ai plîns.
  ...nu pentru că s-a rupt, pentru că mi-ai făcut-o.

  Mi-ai dus mîna la sîn şi gura la gură,
  limba ta o bidinea în gura mea furîndu-mi toţi microbii şi toată dragostea,
  am vrut să protestez ca să-mi laşi şi mie ceva
  că am să depun o plîngere la prefectura din colţ
  dar tot ce mi-a ieşit era un sforăit de porc, nici măcar mistreţ,
  arta ventrilociei fiindu-mi străină.
  Mi-ai dus mîna a doua la al doilea sîn
  şi sforăitul mi-a amuţit, mă înecam, înnebuneam,
  am dus mîinile la spatele tău şi te-am strîns într-o mengină necruţătoare
  oasele au început să-ţi pocnească
  în timp ce bididneaua tocmai termina cu curăţatul cerului gurii
  şi a dinţilor pe dinăuntru
  şi a ieşit începînd să-mi cureţe dinţii pe dinafară, buzele...
  mîinile mele ţi-au părăsit spatele şi au pornit înspre nasturi...

  ...întîi... tu.

  Mîinile tale mi-au găsit nasturii, mi-au găsit fermoarul, elasticul,
  toate au dispărut...

  A durat mult
  pînă ce am găsit bucăţelele de corp împrăştiate printre diferitele iaduri
  şi paradisuri
  şi în beciul mucegăit al lui tanti Rica,
  a durat şi mai mult pînă ce le-am pus toate la loc, sper.

  ...acum... eu.

  Am pornit la război
  nimicind totul pe drum,
  am tras nasturii inamici ca cuiele
  fermoarul, zăvor de biserică am dat jos cu toporul
  şi în timp ce elasticul redevenit gumă arabică ţi se prelingea peste coapse
  am pătruns în livada de portocali înfloriţi
  căutînd floarea albastră
  am găsit-o
  am fugit înapoi înainte ca cîinii să mă prindă dar m-au prins
  m-au jupuit m-au deşirat
  au rămas numai petece de piele, şi carne,
  şi zgrunţuri de oase.

  Te-ai topit
  în jurul meu.

  Mă întreb numai cine m-o fi cusut înapoi.
  Ar fi fost, poate,
  amintirile?

CarteaDeDupaText

blank

corner
Trecere

  Mai am o mulţimea de Eminescu în mine,

  Mai am o mulţimea de parcuri,
  de paşi, de verde.
  Odată ţi-am ţinut mîna, mai am o sută, cel puţin.

  Teii s-au scuturat pe strada mea.
  S-au scuturat şi urzicile.
  Au rămas ghimpii de trandafir
  şi îi rup, unul cîte unul, în palmă.

  Nu, nu sîngerez, poeţii nu sîngerează,
  ei doar scriu despre tei, despre urzici,
  despre ghimpi sădiţi în palme.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Felinar

  Te văd
  prin sticlă de felinar, afumată.
  Felinarul e stins.
  Ochii-ţi sînt închişi.
  Dacă erau deschişi s-ar fi aprins felinarul.
  Dacă erau dechişi m-aş fi aprins eu.
  Dacă erau deschişi s-ar fi scuturat teii
  să te îmbrace cu floricele galbene, mărunte,
  mirosind a paradis
  şi a răcoare de codru
  şi a copilă neprihănită în ultima ei noapte de fecioară
  şi prima ei noapte de femeie.

  Deschizi ochii.
  Felinarul nu se aprinde, explodează.
  Eu nu mă aprind, explodez
  şi te îmbrac cu floricele roşii, mărunte,
  inimă de petale de trandafiri tîrzii
  şi inimă de rouă căzută din tei pe buzele tale.
  Te răpesc.

  Zmeul ce-mi naşte în piept răcneşte,
  vrea luna, vrea soarele,
  te vrea,
  călare pe balaur te duc la felinar
  te dezbrac
  şi în timp ce flacăra lui îţi înveleşte corpul
  eu, aşezat pe coada balaurului,
  îţi scriu o poezie.

  Printre fulgi căzuţi la vale
  Şi cărări pierdute-n munte
  Unde cerbul dă agale
  Cu-a sa turmă pe sub punte,

  Doarme-n pat de măgurele
  Cea născută-n răsărită,
  Ţine degetele mele
  Ïntre palmă şi ispită.

  Dormi domniţă, lasă visul
  Ce-ntre sîni se furişează
  Să-ţi ofere paradisul
  Din amurg pînă-n amiază,

  Mîna mea neruşinată
  Las-o cu-al ei zel aparte
  Să strivească-n vişinată
  Sfîrcul copt şi vise moarte.

  Lasă-mă să-ţi bat în umăr
  Nestematele găsite
  Ïntre stele fără număr
  Şi fărîmi de nopţi topite,

  Cînd prin ochi ţi-ar trece-o lună
  Să o prind în a mea plasă,
  Şi în piept să-ţi scriu furtună
  Cu buchete de mireasă.

  Frunze zac mototolite
  Unde nopţi şi neuitare
  Au scris buze împletite
  Şi a cărnii tremurare

  Cînd te scoli şi... treci prin mine,
  Vara moare-n a mea rimă
  Şi găsesc doar dor de tine
  Sub a zîmbetului grimă.


  Balaurul
  mă muşcă.
  Tresar,
  te îmbrac,
  te iau în braţe şi las balaurul să ne ducă înapoi,
  te las
  în paradis,
  în răcoare de codru,
  înainte de femeie şi nu după fecioară,

  după felinar.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Roşie Cu Telemea

  Un început.

  Am tăiat roşia în patru,
  telemeaua era deja tăiată.
  Am uns două felii de pîine cu unt
  şi după o mică ezitaţie am mai pus un strat,
  să fie mai gros, mai cu gust,
  am pus roşia şi telemeaua pe o farfurie
  pîinea pe o altă farfurie, să nu se ude,
  am mai adăugat şi o buruiană înflorită zmulsă pe drum
  între farfurii, de frumuseţe,
  şi am acoperit totul cu o basma albă.
  Să nu vie muştele.
  Apoi m-am aşezat pe iarbă şi am aşteptat.
  Poate că vii.

  Două ore. Nu ai venit.
  Încă un minut mi-am zis dar tot nu ai venit.
  Cred că trebuia să mă aştept că nu vii,
  doar nici nu ţi-am zis că ajung acolo
  dar totuşi te-am aşteptat.
  Mai ştii, o minune.
  Nici minunea nu a venit.
  Nu era pesemne ziua minunilor.

  Am mîncat roşia cu două felii de telemea şi o felie de pîine,
  am aruncat a doua felie la un cîine jigărit care stătea culcat la cîţiva metrii de mine
  şi mă tot fixa cu o privire pierdută. Îmi părea o oglindă.
  A înfulecat pîinea de parcă era ultima felie pe lume,
  pesemne prima lui de o săptămînă.
  Am mai uns o felie şi i-am aruncat-o
  pe urmă i-am aruncat toată pîinea şi untul,
  cel puţin o minune pentru el să fie.
  Nu i-am dat restul de telemea şi de roşii, nu era de cîini,
  le-am pus la gunoi pentru furnici.
  Am împăturit basmaua, pătura,
  am terminat poezia şi am pus-o în buzunar,
  mai aştept cîteva minute... hei, mai ştii?...

  Avionul era la şase fără un sfert.
  Mă tot uitam înapoi,
  chiar şi în avion mă tot uitam înapoi,
  şi după ce am aterizat acolo unde am aterizat.
  Numai în maşină nu puteam să mă uit înapoi
  decît doar din cînd în cînd în oglindă.

  Am ajuns acolo unde nu erai.
  Nici nu puteai să fii.
  Asta ar fi fost deacuma o minune prea mare, ceva de pus în ziar.
  Am tăiat o roşie, cîteva felii de telemea, o felie de pîine cu unt.

  Un sfîrşit.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Savarină

  Ţi-am adus o savarină. Ca pe vremuri.

  Pe o farfurioară de porţelan subţire ca petala de trandafir,
  acoperită cu frişcă albă şi înaltă
  cu o cireaşă pe deasupra
  şi o zeamă din o mie şi una nopţi, şi încă una.

  Tu Şeherazada, eu sclavul,
  noi păcătoşii din harem
  şi luna nouă în verdele tău din ochi.

  Ai vîrît degetul în frişcă şi l-ai lins,
  ochii închişi peste verde, peste lună...
  “Deschide-i...” te-am rugat
  ţi-am luat degetul, l-am vîrît adînc în gura mea
  l-am lins, încet.

  Mi-ai luat degetul
  l-ai înfundat în frişcă, în zeamă, adînc pînă ce aproape că am găurit farfurioara
  pe urmă l-ai dus la gura mea să îl ling
  ce a rămas ai lins tu.
  Paradis.

  Am sărit o mie de ani înainte, în civilizaţie.
  Am luat două linguriţe,
  tu îmi dădeai cu a ta şi o lingeai curat după, să nu se irosească nimic,
  eu îţi dădeam cu a mea şi o lingeam curat după, să nu se irosească nimic.
  “Cine linge farfurioara?” am întrebat.
  Ai lins-o, nu mi-ai lăsat nimic.
  “Tu îmi lingi acum buzele,” ai zis
  şi ţi-am lins buzele
  pe urmă ţi-am lins umerii, sînii, talpa picioarelor...
  “Te opreşti?” m-ai întrebat.
  Nu m-am oprit.

  Ne-am trezit.
  Furtuna a trecut din noi afară
  prin geam
  prin pereţi
  copaci zmulşi din rădăcini, acoperişuri atîrnate de stîlpi.
  Linişte, înăuntru.
  “E zahărul,” am încercat, “zahărul lipeşte.”
  Nice try,” ai zis pe o limbă străină
  dezlipindu-ţi gura, corpul, viaţa.
  Ai încercat şi sufletul.
  Nice try,” ţi-am răspuns pe aceiaşi limbă străină
  lăsînd înapoi farfurioara, linguriţele, nu erau fărîme să las înapoi
  aşa că am lăsat doar fărîme
  de suflet.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Cunună

  Romîncuţă frumoasă
  Cu ţîţa gustoasă
  Cu drac pe sprînceană
  Şi zîmbet în geană
  Dă-mi ochiul tău verde
  Cînd luna se pierde
  Prin codrii tomnatici
  Pe munţii sălbatici,
  Cînd va să se culce
  Dă-mi gura ta dulce,
  Cînd va să dispară
  Dă-mi sîn de fecioară,
  Şi cînd peste noapte
  Cireşe şi şoapte
  Amesteci pe pîntec
  Cu-al gemului cîntec
  Îţi leg poezie
  Cu viţă de vie
  Cu vise pierdute
  Pe-a coapsei redute...
  Îmi tulburi gîndirea,
  Îmi dai amintirea,
  Mă laşi cu-a mea strună.
  Cu ghimpi. Cu cunună.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Arată-mi-o

  Arată-mi-o, la sînul tău
  Ca aurul în bob de grîu,
  Ca zmeura în luminiş,
  Ca trandafirul, în tufiş.

  Arată-mi-o, pe pielea ta
  Ca flacăra la miez de stea,
  Ca rugetul în cel moment
  Cînd roua naşte un torent.

  Arată-mi-o, cînd vă spălaţi
  Cu stropi de lună îngheţaţi,
  Cînd adormiţi, în patul vechi
  Cu degete perechi, perechi.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Melanj

  7 Noiembrie, cinematograful.
  L-au desfiinţat,
  l-au dărîmat
  şi au clădit pe el cutii pătrate vopsite în gri cojit, murdar.

  30 Decembrie, cinematograful.
  L-au desfiinţat,
  l-au dărîmat
  şi au clădit pe el cutii pătrate vopsite în gri cojit, murdar.

  Eminescu, cinematograful de vară.
  L-au desfiinţat, au făcut din el magazii.
  Casa de Pionieri, castelul visat din desenele lui Disney.
  Au dărîmat-o, au asfaltat-o.
  Grădina de Vară, “barca numărul şase la mal!...”.
  Au tăiat jumate din ea
  şi au clădit pe ea cutii pătrate vopsite în gri cojit, murdar.

  Ticăloşii, mîrşavii, păcătoşii, nemernicii.

  Amintirile mele, visele mele
  dărîmate, vopsite în gri cojit, murdar.
  Am adunat marea de lacrimi
  şi am ţinut-o în mine pînă ce am să te văd,
  să te spăl curată în sare
  şi să te îmbrac cu mărţişori regăsiţi în gînduri,
  cu insigne de carton galben pe bolduri de 1 Mai revăzute,
  cu mere pădureţe lunguieţe, regusatate
  si ghiocei redescoperiţi sub un metru de zăpadă albă ca... zăpada,
  cu flori din tei recăţăraţi
  şi pere din părul putrezit şi flori de liliac cu trei petale
  şi pietricele de pe mormîntul lui Tiţa
  şi corcoduşe acre şi cireşi negre şi agude uriaşe şi zarzăre furate,

  nu te-am găsit.

  Şi te-am căutat,
  marea aşteptîndu-ţi umărul alb
  gîtul subţirel
  şi sînul vinovat de altul.

  Mi-am adunat bulgării de sare
  şi i-am aruncat sub tramvaie.
  Mi-am adunat amintirile, visele
  şi le-am aruncat sub alte tramvaie.
  Mi-am adunat momentul de nebunie
  şi l-am tradus in cuvinte
  ca să am ce să arunc sub tramvaie. Mai erau tramvaie, multe.

  Şi te-am căutat
  marea aşteptîndu-ţi piciorul ieşit din sandala aurită
  şi ochiul sub pleoapa trasă în albastru
  şi sînul nevinovat de mine.

  Mi-am adunat mărţişorii şi insignele şi merele pădureţe
  şi restul de catrafuse copilăreşti
  şi am aruncat totul sub tramvaiele care mai existau după celelalte tramvaie
  aşa ca să treci peste ele dacă treci într-un tramvai
  şi să le auzi cum crapă între roţi.

  Nu mi-a rămas mult de adunat.
  M-am aşezat în genunchi şi între tramvai şi tramvai am început să culeg rămăşitele
  nu numai ca să am ce să fac. Ca să am ce să sădesc.
  Am sădit totul pe un cîmp fără tramvaie.
  Fără oameni, fără vopsea gri, doar cîţiva căţei şi nişte raţe.
  Am să mă întorc într-o zi
  să te caut, iar.
  Dacă te găsesc
  am să te duc să-ţi arăt rămăşiţele înflorite cu amintiri, vise din amintiri, vise.
  Înflorite cu mere pădureţe din mere pădureţe.
  Mărţişori, insigne, flori de tei, ghiocei,
  pere, pietricele de pe mormîntul lui Tiţa, liliaci,
  corcoduşe, cireşi negre, zarzăre, agude.
  Cuvinte.
  Interminabile cuvinte legate în salbe
  şi şiraguri de trei salbe
  şi coliere de trei şiraguri care aştern pe jos
  ca să te culc pe ele
  şi să plec.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Impuritate

  Inima-mi.
  Impură cu patimă.
  Impură cu dor de vîlvătaie
  şi chin de iubire
  şi pete de vis amestecate cu zmeură şi zîmbete.

  Meteahnă.
  De verde. Sub pleoape.
  De roş. Peste dinţi.
  De vinovăţie. În sîn, în corp, în rîvnă de păcat siluită în obedienţă.

  Impuritate.
  Mai tulburătoare ca un strugure strivit sub sfîrc.
  Mai ameţitoare ca un elixir furat din caliciu de crin păzit de Cerber.
  Mai frumoasă ca un înger neprihănit.

  Frumoasă.
  Ca tine.

CarteaDeDupaText

blank

corner
amintiri

  bucăţele, sclipiri, amintiri,

  o lingură de smîntînă pe o frunză verde de leuştean cu o ciorbă de lobodă,
  un pumn de cireşi roşii, uriaşe,
  miros de pîine caldă
  proaspătă
  de-abia scoasă din cuptor direct în mîinile mele
  şi coaja crănţăne cînd o zdrobesc în gură,
  zarzăre, căzute, putrezite,
  dulceaţă de prune verzi, de gutui,
  halviţă
  lipită de dinţi
  şi ochi de păun şi cărăbuşi şi caradaşte pe sub felinare
  şi miros de tei în floare
  şi primul film colorat cinemascop cu muzică de operă şi poveste de dragoste
  şi căţelul adormit la picioare, sub plapumă,

  şi tu.

  şi eu? ce fac eu la amintirile tale de copilărie?

  copilăria mea tîrzie, prea tîrzie,
  după ce nu te-am cunoscut
  după ce te-am cunoscut
  după ce mi-a rămas
  numai amintire
  dulce, dulce, dulce
  într-un ochi care nu mai colorează de mult dar ţine in el
  doar culorile tale.

  verde.

CarteaDeDupaText

blank

corner
După Douăzeci De Ani

  Copacii
  se scutură,
  ca un cîine care se scutură de ploaie
  copacii se scutură de frunze îngălbenite, culoare de aur, de cupru,
  culoare de veşnicie şi amintiri uitate.

  Aşezat pe bancă, la capăt de bancă
  frunzele plouă peste mine fără milă
  fără greutate
  fără suflet,
  o grămadă pe rest de bancă şi împrejur
  o movilă care îmi ajunge la glezne, aproape că îmi ajunge la genunchi...
  De cînd aştepţi?

  Nu răspund. Dacă zic că de cînd m-am născut ar suna prea pretenţios
  aşa că prefer să nu răspund.

  Mături cu mîna o parte de bancă
  şi te aşezi, nu departe de mine,
  fluturi morţi de aur, de cupru se înalţă pe urmă se aştern
  în jurul tău, în poală, pe păr... Ai aur şi cupru în păr, îţi zic
  şi nu răspunzi.
  Ai aur şi cupru în ochi, îţi zic, şi nu răspunzi.
  Ai plumb în piept, îmi răspunzi după o eternitate
  şi aş vrea să mă tîrîi lîngă tine dar îs lipit de bancă,
  plumbul greu, carnea aproape topită.
  Te ridici
  te aşezi lîngă mine
  alţi fluturi de aur, de cupru, plutesc pe tine.
  Eşti frumoasă, întotdeauna ai fost frumoasă, eşti mai frumoasă
  acum.
  Timpul te iubeşte, zic, pentru să zic ceva, pentru că cred în ce zic.
  Şi tu?

  Şi eu?
  De cîte ori am încercat să îţi zic?
  Cu cuvinte multe, întortocheate, indirecte,
  cu aluzii, insinuări,
  cu tăceri, flori,
  cu speranţa să înţelegi. Am încercat, nu ţi-am zis.
  Şi eu.

  Am zis... sau am gîndit? Mă uit la tine. Poate că tu ştii.
  Poate că am să ştiu şi eu.
  Nu te uiţi la mine, te uiţi înainte, drept înainte
  ca şi cum ai fi o statuie, o fiinţă împietrită.
  Pieptul ţi se ridică, cade, se ridică, cade... nu e respiraţie,
  e furtună.
  Şi tu.
  O repetiţie absurdă, acuzătoare,
  mă întorc să plec
  mă apuci de mînă şi mă tragi înapoi...
  încă douăzeci de ani?...
  şi deodată îmi găsesc buzele între dinţii tăi şi mîinile îşi găsesc drumul sub bluză
  sfîşie pînza
  pumnul se închide peste sîn...
  cădem...

  Norul de frunze răvăşite cade încet peste noi
  ne îngroapă
  mirosul de toamnă amestecat cu miros de femeie
  şi patimă pierdută
  găsită
  împlinită.
  Te iubesc. Am zis. Am tăcut.

  Te ajut să îţi găseşti bluza, pantofii, ţi-i golesc de frunze,
  ciorapii sunt distruşi, rîzi, îi suceşti şi îi legi de gîtul meu
  strîngi
  tragi
  sărutul puternic, tandru, flămînd, duios, îmi dai drumul.

  Mergem mînă în mînă pînă la poartă. E întuneric deja.
  Ajungem la poartă.
  Tu o iei la dreapta. Eu o iau la stînga.
  Mîinile nu se lasă.
  Mîinile nu se lasă.
  Mîinile nu se lasă.
  Mîinile se lasă şi nu ştiu care e mai puternică -
  fericirea
  sau durerea.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Mană

  Pe pagine albe pătate de ceară
  Se mistuie visul în nori de cerneală,
  O strună se zbate pe pat de vioară
  Sub unghii căzute pe dînsa năvală.

  Încerc să fac rostul decepţiei mele
  Dar tot ce găsesc sunt momente cernute
  Cu colb de-amintiri şi grăunte de stele
  Prin sita bătută din zile trecute.

  Imagini topite de-a valma, grămadă
  Se zbat să pătrundă cea negură deasă
  Ce-ncetul cuprinde a vieţii aubadă
  Şi schimbă un zîmbet în lamă de coasă.

  Priviri înţărcate de-a lor duioşie
  Se sting împreună cu-a visului doamnă,
  Cuvinte umflate cu grea ţanţosie
  Se sting, cu-a poetului searbădă toamnă.

  Dar...

  Ştiu, chiar în moarte de-aş prinde trăsura,
  În linişte vece... ar fi de pomană,
  O rimă m-ar trage să-i prind iar măsura
  Cu tine în gînd şi cu-a dragostei mană.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Stingere

  Auzi goarna?
  Sună stingerea.

  Stingem focul de tabără.
  Stingem felinarele, lămpile, lanternele,
  lumînările.

  Stingem inimile,
  amintirile sălbatice. Gînduri răzleţe.

  Dar oricît am încerca
  tot nu putem stinge
  licuricii.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Reptilă

  Ai găsit reptila în mine.
  Ai domolit-o,
  ai potolit-o, domesticit-o,
  ai rugat-o să scoată unghiile
  şi ai pus ojă pe ele pe urmă ai suflat ca să se usuce.
  I-ai oferit gîtul
  şi ea l-a lins lăsînd urme de romaniţă.
  Şi de vis.

  Da, reptilele tot visează, n-ai ştiut?

  Pe urmă s-a încolăcit în jurul tău
  şi s-a prefăcut că nu simte cînd te-ai tras afară
  şi ai plecat. Poate chiar ai zburat.

  A tras unghiile înapoi şi nu le-a mai scos
  ca să nu se şteargă
  oja.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Stafii, Stafide

  Sunt doar o stafie,
  pot să te ating?

  Ezitaţie. Da, cred că...

  Sunt doar o stafie,
  pot chiar să te şi sărut?

  Ezitaţie, ceva mai lungă. Da, cred că...

  Ezitaţie. A mea. Sunt doar o stafie,
  pot... să îţi îmbrac corpul de goliciune,
  să-ţi leg pe degete inele împletite de coadă de iapă
  să-ţi ung be buze miere amestecatăa cu venin de viespe
  să te arunc pe pat de capete retezate de răsărită
  şi înainte ca cocoşi ţanţoşi să se orînduiască in jurul tău ca petale în jur de soare
  să împart veşnicia în înainte şi în după
  cu piatră de hotar înjghebată din carnea mea
  altoită de a ta
  şi de zîmbetul care mi-a furat viaţa cosînd în jurul ei covoare de iasomie.

  Nici o ezitaţie. Eşti sigur că eşti doar o stafie?

  Te-am privit cum te îmbrăcai.
  De ce te îmbraci,
  tot ce ai nevoie este mătasea pielii şi smaraldele ochiilor?

  Încă trei nasturi. Unul lipsea. Încă unul.
  Nu am ştiut că din stafide se poate face vin, mi-ai zis enigmatic
  înainte ca să laşi în urmă-ţi vidul cel groaznic.
  Stafide? Ce stafide? Stafie, am vrut să strig.
  Capetele retezate de răsărită tocmai îmboboceau acolo unde ai fost culcată
  cocoşii tocmai ieşeau din ferecătura culorilos gata să trîmbiţe gloria dimineţii
  inelele părăsite tocmai începeau să-şi caute iepele călare pe boabe de miere...
  vidul i-a aspirat pe toţi.
  Am rămas eu. Gol goluţ... hei, şi eu?

  Nedreptate! Rasism! Cruzime! Injustiţie!
  Stafiile au şi ele drept la... la ce?
  Mi s-au terminat cuvintele, noroc că mai aveam lacrimi ajunse.

  Vin de stafide?
  Ce ar fi vrut să îmi zică?

  S-a făcut rece.
  Am început să tremur.
  Mi-am dus ochii la miazăzi, ştiind că soarele a plecat cu tine,
  am deschis pumnul. Nasturele care lipsea era încă în palmă, strivit.

  Poate că te mai întorci după el?
  Sau poate că după... vin?

CarteaDeDupaText

blank

corner
Discuţii Cu O Arătare

  Frumoasă,
  ca un şirag de perle,
  ca un şiroi de perle
  ca un şuvoi de perle bătute la inima fulgilor de zăpadă...

  ...ca o perlă?

  ...ca o perlă
  strivită între dinţii amintirii,
  şi tot ce a rămas sunt sămînţe de perlă. Orbitoare.

  Le semeni?

  Îmi găuresc buzunarele
  şi le las să cadă la întîmplare pe oriunde le-ar fi voinţa, sau hazardul,
  sau necruţătoarea matematică a vieţii chemată statistică,
  aşa zisa soartă. Aşa zis destin.

  Pe drum?

  Pe drum, să te găsesc, cînd mi s-ar fi terminat drumul
  şi mi-ai fi şoptit numele.

  Pe cîmpie?

  Pe cîmpie, între brazde, să crească
  pansele ca mărgele
  şi crini între spini
  şi trandafirii
  amintirii.

  Printre cearşafuri?

  Printre cearşafuri?

  Printre cearşafuri.

  Printre cearşafuri, acolo unde îţi este locul,
  acolo unde vara se întîlneşte cu toamna
  şi pumn întîlneşte sîn
  şi tot ce rămîne după văpaie şi vijelie
  este colb
  de perlă.

CarteaDeDupaText

blank

corner
praznic

  praznic.

  o movilă de oase uscate
  acolo unde cîinii au scormonit
  şi au dat.
  de mine.

  şi oamenii de ştiinţă s-au dat bătuţi.

  au aruncat oasele înapoi la cîini, praznic,
  au furat smaraldele care le-au găsit la încheieturile oaselor,
  au lăsat doar unul, mărturie de mister.
  l-au pus în orbita stîngă şi au aruncat craniul,

  nici nu au ştiut că aproape că rezolvaseră misterul.
  aproape. ce ştiau ei de poezie?

CarteaDeDupaText

blank

corner
Lecţie de Vioară

  Ai tremurat
  ca o strună de vioară, cînd te-am atins.

  Spune-mi, care sunet face un curcubeu? ai întrebat
  şi ţi-am arătat
  pe urmă te-am învăţat
  apoi am trecut culoare culoare şi mai tîrziu alte combinaţii mai grele
  şi la urmă m-am oprit zile întregi
  pe verde.
  Nu mai tremurai,
  cîntai.

  Spune-mi, ce sunet face clipa dinainte
  pe urmă clipa în timp ce
  pe urmă clipa de după?


  Şi ţi le-am arătat pe toate, de mai multe ori,
  mai ales clipa dinainte
  mai ales clipa în timp ce
  mai ales clipa de după, neterminată pînă ce devenea din nou clipa dinainte.
  Şi pumnii, pumn în pumn, strînşi? şi buzele muşcate? şi sînii, înveliţi cu palme?
  Şi aşternutul fîşii fîşii legat ca steaguri albe de glezne şi de încheieturi?
  Şi timpul pierdut?

  Şi aproape totul...

  Mi-am încheiat ultimul nasture de la cămaşă.
  Am închis uşa după mine.
  Şi uitarea? te-am întrebat, înainte de uşă, înainte de nasture.
  Care sunet face uitarea, te-am întrebat?
  Ai să ştii, mi-ai zis.

  Ştiu.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Momente

  Vino-ncoa, măi fetiţă,

  Cu ochi de mireasă
  şi sîn de crăiasă
  şi buză crescută-n cireaşă aleasă,

  O taină-n privire,
  un deget subţire,
  un zîmbet ce taie cu-a patimei coasă,

  Mă ia între fuste
  şi dăru-mi ilustre
  momente cernute cu-a ta tămîioasă!

  Cînd soarele şchioapătă-n sare şi moare
  Dă-mi coapsa şi gura, un foc ş-o... visare.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Butuc

  Cîinii de şatră
  latră.

  Ţiganul căzneşte-o romanţă-n vioară
  un leu pîn’ la prînz, pentru doi pînă-n seară,
  îi dau întîi cinşpe, pe urmă o sută,
  încerc să găsesc amintirea pierdută

  dar nu găsesc sînii
  păgînii
  şi nu găsesc gura
  cu mura
  şi nu găsesc ochiul de verde sălbatic
  ce-mi toarnă în vine un aspru jăratic,
  mă chinuie dorul
  tot picură norul
  mărgele de smoală pe cîntu-mi tomnatic.

  Îi dau cam o mie,
  să fie.

  Un flutur frumos
  arţăgos
  nutreşte nădejdi, de prisos,

  iau mătura-n mînă şi mătur în jur
  căzutele frunze de ici şi-mprejur
  şi cele departe
  ţinute aparte
  şi cele murdare
  strivite, amare
  ce-aminte îşi duc de a tale picioare
  şi cele căzute
  pe-a tale redute
  pierite în foc de atroce candoare.

  Dulăii mai latră
  la şatră.

  Ţiganul căzneşte,
  suceşte.

  Mă culc printre ei, o căţea uriaşă
  îşi sprijina botul pe piept prin cămaşă,
  îmi scheaună cazna
  iar mintea-mi ia razna
  prin dulcele-ţi ochi şi sfîrşitul de toamnă
  şi zarea-ncărcată cu crîncena doamnă
  nu forfot, nu goarnă,
  doar iarnă.

  Adorm. Între degete fire de cîine,
  în aer miros de zăpadă şi pîine,
  în suflet o trapă
  sub trapă o groapă
  în groapă un vis cu fărîme de mîine,

  în vis o crăiasă,
  prin fluturi o mie
  prin tei înfloriţi, trandafiri, iasomie,
  şi ochiul ei verde, şi sînu-i curat,

  şi eu, un butuc,
  retezat,
  şi uitat.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Tranziţie

  Te prelingi peste mine
  din creştet în talpă

  ca o picătură de miere

  subţiată ca o foaie de ţigară
  grea ca un tren de marfă umplut cu locomotive
  lipicioasă ca o ghiară de uliu agăţată de o coastă, pe dinăuntru

  moale
  ca puful de pui.

  Caldă
  ca măduva pămîntului.

  Pot să mă preling... în jurul tău?

  Te prelingi
  în jurul meu.
  Mă preling
  în tine.

  Şi cremenea dinţilor aprinde iasca limbilor
  şi un codru arde in plămîni
  şi corpul trosneşte
  ca un stejar uscat îndoit de o mînă de zmeu.

  Mierea
  devine sudoare,
  sfîrcul trece din piatră în carne,
  gîndurile zburdă împreună ca căţei nevinovaţi
  între degete încleştate, frînte, domesticite.

  Îmi dai înapoi...buzele?

  Ghicesc,
  nu înţeleg o fonetică lipsită de consonante care pătrunde dinăuntrul gurii
  şi refuz.
  Nu îţi dau înapoi buzele,
  nici sînii,
  nici gîndurile care continuă să zburde
  cu vise, abia născute.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Sfîrşit

  Sfîrşitul
  ca începutul
  are un sfîrşit.

  Nici nu ţin minte deloc dacă începutul a început
  vreodată
  fiindcă dacă nu ar fi început nici nu ar fi putut să aibe un sfîrşit, cred.
  Cred că da, a început.
  Un sfîrşit abia începe,
  înseamnă că odată ar fi fost un început
  care s-ar fi sfîrşit, nu?
  Nu, nu m-am pierdut între cuvinte,
  ştiu exact unde sunt. Nicăieri,
  Acolo unde începutul sfîrşitului
  începe. Şi e pe-a sfîrşitelea.

  Te-am pierdut.

  Filozofez, crezi?
  Nu, nu e filozofie, poate tîmpenie dar nu filozofie,
  nu sunt filozof. Nu, nu sunt nici cealaltă
  dar nu înseamnă că nu pot gîndi în celalt fel.
  Sau că nu ştiu că te-am pierdut,
  sfîrşitul
  a început.
  Schimbă-ţi gîndul, îmi zice El,
  altfel înebuneşti ca mine
  şi mori tînăr.

  Nu pot să mor tînăr, îi zic eu,
  sunt deja bătrîn, ştie şi ea.
  Şi focul, şi zmeul? mă întreabă El.
  Tot în sînge, îi răspund eu,
  dar nu se vede cu ochii, îi răspund eu,
  doar cu inima.
  Are inimă? mă întreabă El, gata să se întoarcă acolo de unde l-am chemat
  şi nu aş fi trebuit.
  A avut, îi răspund şi dispare. Cel puţin mi-a lăsat pana lui,
  o leacă de cerneală de a lui.
  Nu hîrtie, hîrtie cică nu există acolo, nu au nevoie,
  nimenea nu citeşte acolo poezii. Maximum facturi de păcat si pedeapsă,
  poate şi facturi de cocs pentru foc.

  Încerc să îţi reţin mîna.
  Palma îmi alunecă din palmă
  degetele alunecă printre degete
  ca nisipul, ca apă.
  Mai simt căldura, pielea se cojeşte
  arsă,
  tăciune,
  mai au rămas cîteva picături de sînge
  restul a clocotit, s-a evaporat.
  Încerc să îţi reţin umbra,
  ai luat soarele - cum pot să reţin umbra,
  încerc să îţi reţin amintirea,
  ai închis pleoapele - cum pot să îmi amintesc,
  încerc să nu reţin nimic,
  nu pot să pierd - nimic.

  Te pierzi în negură, dispari
  în mlaştină de nori hoinari,
  în urma-ţi cîmp de răsărită,
  cearşaf de zmeură zdrobită
  şi eu, cu gîndurile ghem
            într-un poem.


CarteaDeDupaText

blank

corner
to Woman...

  I wish me a morning which carries the sun
  În lupta-i măreaţă cu-al stelelor clan,
  Which seeds on my pillow your opening green
  Cînd zîmbetu-ţi galeş mă-neacă în vin.

  I wish me the night that’s preceding the green
  Cînd caut în gura-ţi al viselor vin,
  Cînd corpu-ţi sclipeşte cu-al stelelor clan
  And skin marries skin as it falls in the sun.

CarteaDeDupaText

blank

corner
to Woman..., two

  Eşti tu?
  It’s you?

  Cînd vii
  to me,

  în vechi castele de nisip să căutăm sălaş
  and fill the ancient, crumbling halls with love’s assailing rush,
  cu degetele-ţi străvezii să-mi zmulgi un stih din piept,
  from thunder’s bleeding caves of life where tattered dreams are kept
  să-mi zmulgi un strigăt ce ştiam prin ani trecuţi pierdut
  and stash it in that secret tin which holds your dreamer’s loot?

  And when
  refren

  of rushing blood invades the halls anew
  şi-n ochii tăi găsesc vederi cu stropi de da... sau nu
  you clean my mouth of piling sand and fill it with your breath,
  prin coaste-mi scrii cuvinte dulci cu-al unghiei stilet
  before you pour on me the lust, the red, the white of flesh
  ca crin sălbatic, ca omăt, ca floare de cireş.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Antigeneză

  Cînd soarele cade
  pe strîmta faleză
  al tău început
  ş-a iubirii geneză...


  Începutul. Începutul?
  Am scris despre sfîrşit,
  ar fi iarăşi început
  după sfîrşit?
  Poate sfîrşitul sfîrşitului este începtul începutului
  dacă ar fi să umăresc aceeaşi filozofie neastîmpărată,
  îndoielnică.
  Tangenta, care trece de la minus infinit la plus infinit
  cu o răsuflare.
  Sau doar un rictus? Muşchiul tresaltă,
  moartea păleşte pentru un moment scurt
  pînă ce să-şi regăsească coasa
  şi culoarea. Taie muşchiul. Rictusul moare.

  Şi totuşi...?
  Poate...?

  Atingi cu degetul mare de la piciorul drept
  asfaltul
  şi asfaltul se topeşte şi devine mare.
  Îţi rezemi umărul de un stîlp
  şi stîlpul devine stejar şi veveriţele aruncă cu ghindă în tine.
  Duci mătasea la gură
  şi devine pană şi şoimul îţi părăseşte corpul
  te lasă în splendidă goliciune şi fierbinte nevoie, şi dor.

  Antigeneză.

  Te aştept. La colţ de stradă acuma cot de rîu
  cu buchet în mînă acuma rădăcină de trandafir
  cu mînă pe poarta trăsurii
  acuma coamă de herghelie de cai sălbatici,
  cu inimă în clocot. Neschimbată.

  O sabie taie,
  un cuget zdrobit
  se pierde în lacuri
  de codru-nverzit.


CarteaDeDupaText

blank

corner
Iad

  Visez la cea noapte în iadul iubirii
  Cînd braţele tale de alb fecioresc
  Mă poartă adînc în pădurea căirii
  Şi-n paşii-ţi mărunţi trandafiri se topesc.

  Cu vîrfuri de deget pătate cu miere
  Deschizi o cărare în negru tufiş,
  Doar colb şovăiala devine, şi piere
  Sub ochii tăi verzi şi-a privirii tăiş.

  Te lepezi de-a lumii idei colorate
  Ce coapsa-ţi ascunde şi floarea de sîni,
  A mele gîndiri cu văpaie-mpăiate
  Brăzdează în carne amarnice răni.

  Eşti... sigur?

  Mă legi de un trunchi cu trei funii-n mătasă,
  Cu viţă de vie-ncărcată-n ciorchini,
  Cu boabe culese în ochi de mireasă
  Şi perle strivite-nşirate pe spini.

  O unghie sapă mînie-ntre coaste,
  Îmi guşti buza joasă cu dinţi hămesiţi,
  Sub fumul pieirii a coapselor oaste
  Îşi mîntuie rîvna cu codri zdrobiţi.

  Te văd depărtîndu-te-n valuri, sub luncă,
  O lebădă-ţi poartă nuia de alun,
  În patru mă-ndoi cînd calvarul m-aruncă
  Afară din iad, fericitul nebun.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Secetă

  Izvorul
  a secat.

  Secetă.
  Urmăresc gura izvorului... poate...

  Sec.

  Te-ai întors pe partea cealaltă
  şi ai rămas întoarsă,
  nu ţi-a amorţit mîna?
  Cum ţi-a amorţit vorba, privirea, amintirea?

  Au veştejit cuvintele.
  Au veştejit paginele cu cuvinte scrise.
  Cărţile.
  Veştejesc si eu,
  mă simt acasă cu toată veştejirea asta în jur,
  cel puţin încă nu-i putrezeală.
  O să vie şi ea.

  Izvorul e sec. Tot aştept. Mai ştii?...
  Cu toate că ştiu.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Cuvîntul

  L-am căutat în tot felul de dicţionare.
  Am început cu cel român.
  Cînd n-am găsit am încercat unul englez, căteva franceze.
  Pe urmă am continuat ceva mai departe - sanscrit, chinez, arab, ebraic,
  închipuie-ţi că am ajuns şi la unul albanez.
  Nu am găsit.

  Am intrat la un muzeu, de egiptologie,
  mai ştii, poate între hieroglife?... Degeaba.
  O ţăgancă m-a ameninţat cu şapte blastăme şi cu tot neamul ei la mine în casă
  dacă nu ies din cort,
  i-am cerut doar să caute cuvîntul în cărţi dar să-mi lase buzunarele în pace,
  ce i-am cerut?

  Poate că nu există? Cuvîntul.

  Ce eu pentru tine, există. Ştii.
  Ce tu pentru mine... ar exista? Poate că tot tu... ştii?

CarteaDeDupaText

blank

corner
Acul

  Coase nasturele rupt de la bluza de mătase,

  foamea mi-a mînat mîna
  şi mînia mi-a adormit
  cu sfîrcul în gură,
  pace.

  Acul.

  Coase inima,
  aţa se zvîrcoleşte din alb in roşu
  şi cusătura se rupe,
  inima sîngeră mai departe.
  Acul
  se dă bătut.

  Acul.

  Acul?

  Acul
  îţi coase flori de portocal la capete de fire de păr
  şi arăţi ca o icoană
  miroşi ca o livadă
  pluteşti

  ca un fluture alb
  pe gînduri
  albastre.
  Coase degetul tău mic de arătătorul meu stîng
  şi nu îmi dau seama decît cînd încerc să mă îndepărtez.

  Te las, să mori
  o mie de ani după mine
  şi ai să te uiţi la acul între degete
  şi nu ai să-ţi aminteşti
  nimic.
  Dar totuşi, l-ai ţinut între degete
  pînă la sfîrşit.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Cu pici or sau oare

  Cu picior peste picior,

  te întinzi de-ajungi la lună
  şi stîrneşti o rea furtună
  ca o pacoste felină
  trasă-n miere de albină
  ce-mi pătrunde între oase,
  ce mă rupe şi mă coase,
  ce îmi zguduie sistemul
  vai, dar dulce e blestemul
  ce mă-mbracă-n mii de fire
  trase din a ta privire.

  Cu picior lîngă picior,

  tragi rochiţa la genunchi
  cum ţi-a spus strigoiu unchi
  cic-aşa e cumsecade...
  spune, dubiul nu te roade,
  cîteodată nu gîndeşti
  că ai vrea să rătăceşti
  prin jăratec şi prin ghiară
  flămînzită ca o fiară,
  printr-un cîmp de aspră piele
  împînzit cu mii de stele?

  Cu picior după picior,

  zburdă iezii după tine,
  fugi de ei sau fugi de mine,
  fugi de lup sau capra mamă
  ce te behăie o teamă
  de te rupi în trei de rîs
  sub căpiţa de ovăz
  pîn’ ce-adormi, un mic palat
  cu pereţi de fîn uscat,
  ascunziş, de ochi, de lume,
  vis, pierdut şi fără nume.

  Cu picioare, patru,

  peste tot, grămada, valmeş,
  un măiastru talmeş-balmeş,
  poate ştii tu care cele
  sunt a tale, sunt a mele?...
  ştii ce?... las’ de ghicitoare,
  să-ţi dau gură, vis sau floare?...
  las’ picioarele-ncîlcite
  cu momentele trăite
  ce-au sădit în corp dogoare
  şi ne-au dus în miez de soare.

CarteaDeDupaText

blank

corner
La Joacă

  podul de piatră s-a dărîmat
  a venit apa şi l-a luat...


  Mă uit înapoi.
  Găuri,
  găuri, spaţii libere, spaţii liberate,
  nume dispărute. Feţe, vieţi. Duse.
  Zarzărul tăiat,
  Părul prunul salcîmul tăiaţi,
  chioşcul cu acoperiş de tablă si viţă de vie sălbatică tot împrejur
  devenit hambar,
  cinematograful
  schingiuit în beton, pătrat, urît, cu trei rînduri de rufe pe balcon.

  Ochii de păun morţi, de mult,
  caru cu boi are roţi cu cauciuc şi merge pe benzină,
  mîine devenit azi
  ieri devenit odată...
  î... devenit â.

  Te văd,
  în pustiu în pustietate în... nu, nu în pustnicie,
  în patimă, în pasiune,
  în foc. Mai arde, ştii?

  Merg înapoi. Fără să mă întorc,
  merg înapoi cu spatele înainte,
  poate reuşesc să îmi retrag paşii, pas în pas,
  mă uit la spectacolul care mă depăşeşte
  la imaginile care trec, ar trebui să meargă înapoi...
  î tot rămîne â.
  Timpul rămîne timp.
  Încăpăţînat.
  Nesimţit.
  Îndărătnic.
  Recalcitrant... da, ce cuvînt modern, urît,
  aproape la fel ca betonul pătrat cu cele trei rînduri de rufe
  şi visele mele, trecute.

  Te trec şi pe tine, te văd, nu mă vezi pentru că te uiţi în cealaltă direcţie,
  înainte.
  Gleznele,
  tot subţirele, ca aşchii,
  rochiţa,
  tot tranparentă, ca celofanul care acoperea odată halviţa,
  vitrina cu savarine,
  borcanul cu şerbet cu gust de fragi,
  degetele ca viţa cea sălbatică din vechiul meu chioşc
  cu amintiri neîmplinite în vîrfuri delicate de puf, de polen, de noapte în clocot,
  umărul,
  bretela căzută şi albul ispititor rămas în urmă,
  albă ca zăpada,
  oglindă, oglinjoară,
  cine e cea mai frumoasă din ţară?

  Te întorci?
  Nu din mers, din faţă.
  Să tot merg înapoi
  şi să văd cum dispare verdele, nu înainte să mă îmbat în el,
  cum îţi cade bretela cealaltă, şi un frag apare,
  cum pînza flutură jos de pe tine
  şi albă ca zăpada devine o poezie
  de neuitat
  scrisă de cel care e mai mare chiar ca Eminescu.

  Nu ştii. Te-am atins.
  Nu ştii. Te-am băut.
  Nu ştii. Poate ştii.
  Îmi trag sus cizmele.
  Le umplu cu ziare, îmi pun mănuşi, două paltoane, unul bătut cu plăci de metal.
  O cască din primul război mondial
  are o insignă frumoasă. Nu că ajută.
  Iarna ocheşte, vreau să îmi bat joc de ea.
  Îmi pun şi o mască de gaz, apar ridicol. Caraghios. Cui i-o păsa?
  Nu mai merg înapoi, merg iar înainte.
  Trec căteva berze cocoţonate pe un hogeag înalt,
  îşi fac cuib.
  Cîteva broaşte care tot aşteaptă să fie pupate.
  Rîndunele în alb şi negru violent,
  un liliac care a înflorit pentru că îşi aminteşte de mine,
  un greier care m-a uitat, poate nu e tot cela,
  o grădină, sălbatică, cîţiva sîmburi de harbujei
  ţii minte?
  Un ţigan,
  tot mai trage la vioară.
  O bancă.
  O fată. Seamănă cu tine. Poate eşti tu. Parcă ar exista alta? Aşteaptă soarele.

  Plec la război. Cred că viu nu mă întorc.
  Nimenea nu se întoarce.
  Cel puţin pot să zîmbesc, nu ştiu dacă se vede pe sub mască.
  Am cunoscut halviţa, savarina, şerbetul.
  Am cunoscut o fată.
  Am cunoscut o fată.
  Am cunoscut o fată.

  într-un coş cu viorele
  şade două păsărele
  amîndouă ciripesc
  eu pe tine te iubesc...


CarteaDeDupaText

blank

corner
Nuiele

  Cîteva care cu ani înainte,

  rupeam nuiele de liliac
  le jupuiam de frunze
  şi pe urmă mă băteam cu alţi golani ca mine,
  ne trăsneam pe mîini, picioare, pe faţă,

  tare mai ustura. Ardea. Ca dracu.
  Dar nu plîngeam. Poate mai tîrziu, sub plapumă.

  Ai plecat.
  Tare mai ustură. Arde. Ca dracu.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Scrisoarea XXXIIIa

  Scriu ca Eminescu.
  Îmi închipui că scriu ca el, cel puţin.
  Poate că aş vrea să scriu ca el
  să-ţi pătrund prin ochi în inimă,
  să descui poarta la temniţa tainelor
  şi să le las să fluture libere atîrnate de baloane verzi
  şi petale roşii
  şi columbe, albe, ca pielea de sub sîni.
  Mă port ca Atila.
  Îmi închipui că mă comport ca el, cel puţin.
  Poate că aş vrea să mă comport ca el
  să te cotropesc,
  să cuceresc
  pajiştele acoperite cu urma tălpilor tale
  să dobor zidul cetăţii acoperit cu flori semănate de mîna ta
  să mă caţăr pe turnul cel mai înalt
  ca să-ţi văd obrazul prin creneluri
  înainte să cad printre parapete răpus de atîta frumuseţe.
  Vorbesc ca Romeo.
  Îmi închipui că vorbesc ca el, cel puţin.
  Poate că aş vrea să vorbesc ca el
  să-ţi văd scoica urechii apropiindu-se de gura mea,
  să văd ochiul acoperindu-se cu pleoapa
  şi limba furişîndu-se afară de sub cerul gurii
  şi umerii goi rotindu-se
  ca să-ţi aducă buzele la o distanţă infimă de a mele
  pînă ce picătura de sudoare devine punte
  peste care oştii de foc pornesc la un război de dinţi şi limbi şi plămîni hămesiţi.

  Cum să-ţi povestec, ca să crezi, frumuseţea-ţi?
  Cum să-ţi povestec ochii mei, ce văd ?

  Poate nu ca Eminescu, nu ca Atila nu ca Romeo.

  Poate ca un cerşetor,
  necunoscut, obscur, trubadur.
  Poate ca un călător trecător care vorbeşte-n ghicitori, rare-ori, pînă-n zori.
  Poate ca un blasfemator,
  idiot, atotştiutor
  cu mintea stricnită în stih şi augur.


  Dacă ţi-aş zice eşti mai frumoasă decît Muma Pădurii e urîtă,
  ai înţelege?
  Dacă ţi-aş zice eşti mai frumoasă decît Adam a găsit-o pe Eva, după măr,
  ai înţelege?
  Dacă ţi-aş zice eşti mai frumoasă decît ai putea fi,
  ai înţelege imensitatea?

  Mă duc înapoi la lume,
  la Eminescu
  şi mi-e milă de el că biatul nu te-a cîntat,
  la Atila
  şi mi-e milă de el că nu a îngenunchiat la călcîiul tău,
  la Romeo
  şi mi-e milă de el că nu s-a născut să moară la pieptul tău,
  la...

  Închide poezia.
  Închide ochii.
  Poartă mîna la sîn...
  nu e mîna ta.

CarteaDeDupaText

blank

corner
La Despărţire

  Vii să mă întîmpini?

  Unde ai vrea tu.
  La aeroport, în taxi, la hotel la intrare.
  La hotel.
  La ieşire. La despărţire.

  Vii să mă întîmpini?

  Să-mi întingi degete subţirele ca spice de grîu fără boabe
  ca nuiele de liliac fără frunze
  ca şuviţe de apă ce se scurge din ţurţuri abia topiţi
  de un soare neiertător.
  Să-mi semeni flori între dinţi
  şi sfîşieturi în haine
  şi tăieturi între coaste.
  Şi mîngîieri pe obraz. La despărţire.

  Vii să mă întîmpini?

  Să-mi dai focul păstrat in adîncimi
  şi răsuflul ce nu-l ştiai
  şi sînul, niciodată mai alb ca în mîna mea.
  Să iei totul înapoi
  în afară de memorie.
  La sfîrşit. La despărţire.

  Atunci cînd îmi sufli în ureche “pe mîine”
  şi îmi laşi gustul buzelor
  şi îmi iei inima.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Cenuşă

  Cred că o să mai fie cîteva
  poezii.

  Nu ştiu cîte, pesemne că puţine.
  Îndepărtate.
  Îndepărtate din ce în ce mai mult
  ca ecouri,
  ca o piatră care sare pe apă,
  ca un tunet care pleacă cu norii
  şi piere
  cu ei. Mut. Pe veci. Cît de lung ar fi pe veci? Ar fi chiar... o veşnicie?

  Poate că asta e ultima? Se poate. Se poate că nu.
  Am să ştiu cînd am s-o scriu
  sau mai curînd
  nu am să ştiu. Că am crezut de-acuma, şi am greşit.
  Aşa că de data asta poate la fel. Poate nu la fel.
  Nu ştiu, nici nu ştiu dacă am să ştiu,
  nici tu. Nu ai să ştii.
  De parcă te-ar interesa, ha.

  Am nevoie de jăratic, ca orice foc.
  Am nevoie de muzică
  ca orice dans
  de floare
  ca orice buchet
  de zîmbet
  ca orice muritor.
  Şi cum nu vin... se sting. Toate. Focul, dansul, buchetul, muritorul.
  Mă scurg
  printre degetele mele însuşi
  şi număr cît mai este pînă ce nu mai este
  ce să se scurgă.
  Jăraticul, muzica, floarea, zîmbetul
  al meu, al tău, eu, tu. Noi, sau ce ar fi putut să fie noi.
  Rămîne cenuşă.
  Linişte, buruiană, buze strînse, albastre, schimonosite în neştiinţă de
  poate... cum ar fi fost... dacă...

  Închid uşa, încet.
  Să nu te scol.
  Să nu ştii că am plecat.
  Să nu ştii că nici nu am fost
  cu toate că ai să te miri cînd ai să vezi pe perna ta cenuşă.
  Şi ai să te miri cum se face că mai este caldă
  înainte ca să scuturi perna pe fereastră
  şi să uiţi.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Uşa

  Am închis uşa,
  încet.
  Nu, nu am trîntit-o după mine,
  uşurel,

  aşa ca să poată să treacă un fir de păr,
  un deget subţire,
  un corp cu sîni de sfărîmat
  şi coapse de strivit
  şi buze de muşcat ca un cîine înfometat… dacă trec.

  Am închis uşa,
  ca să am o bucată de lemn să privesc
  şi o clanţă de fier, poate se mişcă,

  poate un deget de picior pătrunde între uşă şi uşori
  urmărit de o gleznă
  un genunchi
  un corp
  o femeie copilă, sau copilă femeie, sau tu.

  Am închis uşa,
  mă uit prin gaura cheii, nu este cheie.
  Poţi să deschizi, dacă vrei.
  Aştept.

  Arunc din cînd in cînd o petală de trandafir prin gaura cheii
  de partea cealaltă,
  Poate vezi,
  poate aştepţi a treia petală, a zecea, a o sută douăzeci şi şasea
  ca să ştii cu siguranţă.
  Cu tote că ştii, cu siguranţă. Poate la a mia şase sute şaptezeci şi treia petală
  ai să atingi clanţa?
  Aştept. Aştepţi şi tu, o mie şase sute şaptezeci şi trei petale?

  Am închis uşa.
  Aştept sînul.
  Coapsa, buza.

  Te aştept.
  Ştii, de partea asta a uşii este focul iadului?
  Ştii? Stiu că ştii.
  Aştept.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Revedere

  Te-am găsit, într-un colţ părăsit de hîrtie
  O pată albastră, acum cenuşie,
  Prin flori de creion desenate-n neştire
  Cuvinte uitate cerşind amintire.

  Peniţa cam ştirbă, pesemne tocită
  Sub şapte ocale de aspră ispită
  Ce-odată-mi mîna herghelia de gînduri
  Prin coapse lipite de umede scînduri.

  Pe ici şi pe colo o vorbă apare
  Rotundă, flămîndă ca luna de soare,
  Dar norii greoi răsădiţi de rugină
  Îneacă-n cenuşă-al meu stih şi grădină.

  Cu paşi amăgiţi de o minte-n derută
  Ajung la o bancă, pe-aleea pierdută,
  M-aşed cu comoara de vorbe găsite
  Prin vise-ngropate sub frunze pierite.

  Aud un răsuflet, şi simt o mişcare,
  O mîna-mi ia mîna sub colb de ninsoare
  O gură de foc îmi atinge obrazul
  Şi-n sute de cioburi se crapă zăgazul

  Răsuflul devine un urlet de goarnă
  Un fulger de vară erupe în iarnă...
  Găsesc un obraz rezemat de-al meu umăr
  Şi-n flori mă înec, fără nume... sau număr.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Să Închid Cartea

  Da.
  E timp.
  Să închid cartea.

  Dacă vroiai, scriai.
  Sau zis într-un fel mai articulat – dacă ai fi vrut ai fi scris. Nu. Ai vrut.
  Nevrut nevoit nedorit. Uscat. Ca un pai după un an de secetă.
  Nici focul nu-l mai aprinde.

  Da. E timp.
  Închid cartea.
  Rup scîndurile de pe bancă, roţile de la birjă, potcoavele iepelor,
  sap caldarîmul ca să nu mai găsesc drumul, eu, nimenea.
  Arunc bolovani în izvor.
  Sting stelele, cele din ochii mei, cele din ochii tăi,
  cele care ai aruncat să-mi iluminezi calea şi să văd trandafirii.

  Sting verdele. O, minunatul tău verde.
  Minunatul tău roşu.
  Minunatul tău zîmbet şi sînii de copilă.
  Sting. Şterg.
  Trag cu cîrpa vieţii şi acopăr cu trei rînduri de smoală
  şi unul de cerneală, deasă.
  Închid cartea de după.

  Nu pot să închid visul. Nu pot, nu pot, nu pot.

  *

  Odată,
  ca niciodată,
  ai să îndrăzneşti să încaleci armăsarul nepotcovit
  şi să-l laşi să te ducă după placul lui, sălbatic.
  Ai să găseşti ghioceii atîrnaţi de fire de mătase, care am agăţat.
  Ai să găseşti felinarele încă fumegînde, care am aprins. Ai să-mi găseşti urmele.

  Nu ai să mă găseşti.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Hartă

  Sunt cinsprezece centimetri între noi, pe hartă,
  de la mine la tine,
  erau cinsprezece centimetri între noi vîrf de nas la vîrf de nas
  cînd am stat la masă,
  de la mine la tine,
  şaisprezece între dinţi, între mîini.
  Cinsprezece mii de kilometri de la tine la mine
  pe hartă
  sau la masă
  sau între dinţi.

  Da, ştiu. Zero kilometri, zero centimetri între inimi
  de la mine la tine de la tine la mine între noi.
  Poate chiar mai puţin, cînd închidem ochii
  piept la piept.
  Coapsă la coapsă.
  Poate chiar distanţe negative. Poate. Sigur.
  Sînul închis în mîna mea
  buzele înnodate,
  restul... cine ştie unde este restul?

  Trec strada, pe hartă.
  Găsesc doar tipar, litere,
  culori şi simboluri
  aici o biserică, aici un cimitir, aici o încrucişare.
  Nicăieri tu. Şi totuşi te caut, cine ştie?
  Nu te găsesc, nici în simbolul de parc nu te găsesc. Păcat că nu au simbol de inimă.
  Păcat că nu au simbol de verde. Te-aş găsi.

  Împăturesc harta, prea multe amintiri.
  Aici strada unde mergeam înspre tine,
  aici strada unde priveam după tine,
  aici strada unde gîndeam la tine.
  Aici unde am încercat să-ţi ating mîna, aici unde am încercat să-ţi ating fusta,
  aici unde am încercat să-ţi ating părul, genunchiul, sînul.

  Unde s-a închis o uşă pentru o ultimă oară. Aici.
  Şi unde şi-a dat drumul zăgazul patimei nestăvilite,
  al dorului
  cumplit.

CarteaDeDupaText

blank

corner
La Cîmp De Păpădie

  Vîrfuri de degete
  îndesate cu verigi din tulpini de păpădie
  trasează linii tulbure de la umărul meu drept la glezna mea stîngă
  lăsînd urme subţirele de un lapte amar, albicios, lipicios,

  pe urmă trec la glezna dreaptă şi urcă înspre umărul meu stîng
  oprindu-se o lungă clipă la încrucişarea liniilor, continuă,
  ştiind că se vor întoarce,

  iar,
  şi iar.

  Poate că odată şi odată vor rămîne
  acolo.

  E rîndul meu, insist,
  şi iau capurile retezate de păpădie şi le împletesc în coroană de aur
  pe care o las să-ţi cadă pe frunte,
  pînă la sprîncene,

  pe urmă îţi fur două verigi de pe degete şi ţi le agăţ de sfîrcuri
  şi agăţ alte verigi de primele verigi
  şi mai multe verigi
  şi mult mai multe
  pînă ce îţi ajunge ghirlanda la talpă,

  nu,
  nu îţi acoperă modestia.

  Cred că am să pun acolo
  o frunză de trifoi. Mică, sigur că mică, de ce să fiu pedepsit?

  Mă tragi de mînă la mijlocul mării de păpădii,
  ne culcăm pînă ce nu ne vede nici clopotul bisericii,
  poate doar ulii ne văd.
  Nepăsători.
  Cu toate că nu-s prea sigur cum ei tot trec şi trec şi se învîrtesc… crezi că ei văd?

  Şi dacă?

  Dai la o parte frunza de trifoi, verigile, ghirlanda,
  îmi iei mîna şi o conduci la umbră
  îţi iei coapsa şi o conduci la încrucişare
  ne iei mintea şi o duci la sfîrşitul lumii
  acolo unde laptele amar şi lipicios ni se prelinge între coaste
  şi nu-i loc între noi
  nici de aer.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Amorf

  Vulcan.
  Bătrîn, înţepenit,
  uscat,
  un foc
  care tot mocneşte între folduri,

  Arc. De oţel.
  ros, ruginit
  pe dinafară,

  Haită de lupi
  amorţiţi sub noiane de zăpadă
  şi totuşi între dinţi
  un mîrîit neînvins, în aşteptare,

  ca vulcanul,
  ca arcul de oţel.

  Tocmai eram pe cale să închid ochii

  şi deodată mi-ai scuturat copacul inimii
  cu ochii în sus... ce ai vrut să vezi?
  petalele mărunte, rozatice se abăteau în cascadă peste tine
  cu olmuri de mere pădureţe şi trandafiri sălbatici şi cireşe strivite
  şi te înnecau
  te striveau
  te îmbrăcau în trandafiriu de virgină
  şi şoapte de basme isprăvite
  înainte ca să-ţi pătrundă între limbă şi cerul gurii
  între dinţi
  şi între sîni...

  Tocmai eram pe cale să închid ochii

  am răcnit.

  Am îngenuncheat.

  Am cerut iertare

  înainte ca să cer iubire.

  Vulcanul şi-a deschis foldurile
  şi a scuipat pămîntul cu toate focurile tartarului
  Arcul s-a destins
  tăind pe drumul lui vîrfuri de munte şi capete de stejari
  Haita s-a sculat, în urlet,
  cu o foame condusă de nebunie...

  bătrîneţe, rugină, amorţeală,
  moarte
  înduplecată de un verde neînduplecat.

  Ţi-am luat mîna,
  am dus-o la gură
  şi ţi-am lăsat pe ea o pată de soare.

  Ai să-ţi aminteşti
  cînd, odată, la miezul nopţii,
  deodată... o să te ardă.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Tocilar

  Trecea din oraş în oraş, din sat în sat.
  Din munte în munte.
  Tocila trăgea după o căruţă paradită
  căruţa după un cal jigărit
  calul după tocilarul gîrbovit,
  care mai care cu şchiopătul lui, cu visurile lui.

  "Tocilar! Tocilar!" striga cu o voce inundată de ani şi sărăcime,
  "Ascut totul,
  topoare, cuţite, foarfece,
  roţi dinţate, limbi…"
  "Ascuţi şi amintiri?" l-am întrebat.
  S-a uitat lung la mine. "Vino în cort," mi-a zis.

  Am mers după el,
  era în cort un scaun, calul cu capul în fîn, o capră de lapte.
  "Ai şi un cîine?"
  "Am avut," mi-a răspuns cu ochi înţesaţi de lacrimi. "Care amintiri?"

  Am tăcut.

  "Amintirea celei cu verde de frunză de liliac în ochi?"

  Am tresărit.
  Am tăcut.

  "Amintirea celei cu nuielaşă de liliac în degete
  şi mănunchi de flori de liliac în păr
  împletite între cosiţe scurte de aur,
  cu parfum de liliac între sîni şi brăţări de liliac în jurul gleznelor
  cînd dansează desculţă printre bujorii crescuţi
  în jurul rădăcinilor de liliac?"

  Am tăcut. Dacă ştia el totul...

  "Cu sprîncene desenate cu cerneală stoarsă din floare de liliac
  şi un zîmbet care înfloreşte liliacul înainte de primăvară?"

  Am tăcut.
  Am făcut din cap, da.

  S-a aşezat lîngă tocilă şi a început să deie la ea

  şuviţe de păr pe care i le-am fost furat ei cînd se uita la lebede,
  o ceaşcă de porţelan alb cu ramă aurită din care ea a băut un miez de cireaşă,
  un nasture care i-a căzut si nu l-a găsit, era sub talpa mea,
  o pată de roşu de buze, care mi-a lăsat-o pe obraz, lîngă gură,
  un creion
  cu care îmi scria
  cuvinte de lîngă de dragoste,
  o poezie
  care nu mi-a scris-o
  cuvinte de lîngă de văpaie...

  Tocilarul mi-a întins o mînă plină de bătături şi cicatrice... "Mai ai?"

  "Mai am."

  I-am dat ţeapa de albină care i-am scos-o ei din picior
  şi sîmburele de harbuz care l-a scuipat în iarbă şi l-am cules
  şi fărîma de savarină, uscată,
  şi biletul de tramvai pe care tot încercam să-i scriu o poezie după ce a plecat

  şi pietrişul, pe care a călcat

  şi aerul, pe care i l-am tras din plămîni.

  "Mai ai?"

  Şi el tot dădea la tocilă şi eu tot îi dădeam amintiri
  şi calul tot mesteca
  şi capra s-a culcat
  şi scînteile îmi săreau ca cuţite de amintiri în inimă
  tăiau
  ardeau
  sîngeram.

  I-am văzut tălpile,
  şi i le-am curăţat de praf de stele şi de aşchii de curcubeu
  înainte ca să-i pun săndăluţele cu cataramă de argint
  şi să-i sărut vîrful degetului mare,

  I-am văzut linia vieţii, tăiată în carnea palmei de secera poeziei
  şi decorată cu ramificaţii care poate povesteau de mine,
  poate nu,
  poate povesteau de noi şi amintirile care le-am fi putut avea,

  I-am văzut buza de jos, şi buza de sus, şi micul orificiu prin care muşchiul vieţii
  mă întărîta la un război între dinţi şi guri
  între răsuflări şi plămîni
  între trecuturi cu şi trecuturi fără,

  I-am văzut sînul.

  I-am văzut sînul.

  I-am văzut sînul.

  Şi pumnul mi s-a închis peste sîn
  şi genunchii mi s-au strivit de pămînt
  şi îngenuncheată lîngă mine m-a purtat printre cei trei sori văzuţi doar de fluturi
  şi suflete îmbătrînite de amintiri
  netrăite.

  "Măi tocilar, măi..."
  "Da."
  "Poţi să ascuţi şi uitarea?"
  "Vrei?"

  Nu am răspuns, nu era nevoie.
  Şi-a luat tocila,
  şi-a luat căruţa, calul, capra, pînă şi cîinele care nu-l mai avea
  şi a plecat mai departe,
  calul se legăna din stînga în dreapta
  şi el se legăna din dreapta în stînga
  şi eu am rămas întins pe colb cu toate cuţitele de amintiri îndesate
  fără picătură de sînge,
  fără doctorie,
  viu.
  Viu?

  Aştept tocilarul, pînă vine, iarăşi.
  Am să stau alungit în colb
  am să-ţi privesc tălpile, picioarele fără sfîrşit,
  am să-ţi cerşesc amintirile
  să-i dau tocilarului cînd se va mai intoarce.

  Dacă se va mai întoarce.

CarteaDeDupaText

blank

corner
RA

  Eşti romantică.
  Cum îi piatra piatră
  şi frunza frunză,
  tu eşti romantică.

  Romancoholics Anonymous.

  Te-ai înscris şi tu... cînd?

  Te ascunzi sub plapumă
  şi aprinzi lumînări
  ca să-ţi văd sînul dezgolit şi gura plină de flăcări
  înainte de cruda dimineaţă
  cînd soarele rupe zăgazul realităţii şi o lasă să curgă
  între tine şi vis.
  Dar ştii
  că ţi-am văzut sînul.

  Bei paharul de vin şi îl ţii la gură mult după ce s-a golit
  nerăbdătoare
  aşteptînd să devin sticlă de pahar
  şi să îţi tai buzele cu dinţi flămînzi de tine
  şi nimeni nu înţelege de ce paharul e deodată crăpat
  picături leneşe de sînge strecurînduse pe bărbie, pînă la alba ta cămaşă.
  Dar ştii
  că te-am muşcat.

  Te dezgoleşti
  între crin şi iasomie şi primăvara trecută
  carnea dulce sub pielea albă tremură cu frica cunoaşterii
  aşteptînd ca eu, cerşetorul, să o vindec de amăgire
  şi să-i accept dalbele ofrande
  cele care duc la parfumata jertfă.
  Dar ştii
  că ţi-am pătruns miezul vieţii.

  Te aşezi sub o salcie tînără, de o mie de ani,
  albul imaculat curge de pe umerii tăi în lac
  şi degetele firave ţin între ele o colecţie de pagini scrise de mînă,
  versuri,
  amintiri netrăite,
  şuşote în momente de linişte apăsătoare.
  Romantică,
  nici nu ai ştiut că eşti.

  Ţi-ai anulat inscripţia la club. Romancoholics Anonymous.
  Cluburile sunt pentru cei ce vor să scape.
  nu pentru cei ce vor sa trăiască.

  Ai întors o pagină.
  Ai lacrimi în ochi
  şi scîntei în inimă.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Falimentul Poeziei

  Şapte galbeni la punguţă,
  Nouă roate la căruţă,
  Două şini la săniuţă
  Cinci cuţite pe măsuţă.


  Falimentul poeziei? m-ai întrebat
  de acolo, de unde n-ai venit,
  de unde nu ai să vii.

  Cinci ocale
  Trei parale
  Opt sandale
  Cinşpe şele.


  Nu rimează, mi-ai zis.
  Falimentul poeziei? m-ai întrebat
  de acolo, de unde te visam că ai venit
  cînd nu ai venit.

  Falimentul poeziei, am adeverit
  şi nu ai venit. Nu că veneai dacă rima. Dacă nu dădea faliment.
  Poate că a dat faliment fiindcă nu aveai să vii şi nu vei veni şi nu eşti.

  Am dat privighetoarei glas cu olm de viorele
  Şi-n ochiul şoimului bătrîn şiraguri de pansele,
  Am scris cuvinte fără rost trecînd pe lingă tine,
  Am rupt condeiul, m-am pierdut în apriga mulţime.


  Ai tăcut. Ai încercat să lipeşti bucăţelele de condei, în zadar.
  Nu m-ai căutat.
  Ai preferat să îţi aminteşti de poezia de înainte.

  De înainte ce a dat faliment.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Ghici Ghicitoarea Mea

  Ghici ghicitoarea mea!
  Eşti serios? La vîrsta mea?
  La vîrsta mea.
  Oh, înţeleg... cred că. Şi dacă ghicesc?
  Îţi dau corpul meu.
  Şi dacă nu ghicesc.
  Îmi dai corpul. Tău.

  Nu părea convinsă, cu toate că un zîmbet şăgalnic îi decora gura.

  Bine, încercăm.
  Nu, nu încercăm.
  Bine, jucăm.
  Bine, jucăm.

  Născut cu zori în jug divin, el trage istovit
  O roată falnică de iad ce creşte-n răsărit,
  Cu seara sîngeră în nori, apoi cade răpus
  În pat de moarte părăsit sub veşnicul apus...

  Hei, asta-i prea uşor. Soare.
  Aproape.

  A facut o mutră de parcă i-aş fi stricat oja de pe unghii.

  Nu-ţi dau corpul, eşti în eroare, declarăm remiză. Încercăm iar.
  Jucăm iar, am răspuns, accentuînd 'jucăm'.

  Subţire-i corpul împlinit cu taine de izvor,
  Coroana-i umplă fluturi mii cu al iubirii dor,
  Cînd roua-i picură prin mîini şi cade la pămînt
  Ea plînge-n vise de parfum al veşniciei cînt...

  Îţi baţi joc de mine cu ghicitori de copii? O floare, ce alta?

  Nu am vrut-o să se supere, nu i-am răspuns. Am închis ochii şi i-am propus.

  Bine, nu îţi cer corpul. Ultima ghicitoare, de acord?

  Nu prea era de acord, dar totuşi a acceptat. Cred că avea milă de mine.

  Clipeşte-al nestematei chin în smoală şi catran,
  Un soare-n freamătul de zori eternul ei duşman,
  Dar se topeşte cînd, tîrziu, iubiţii stau tăcut
  Apoi miraţi, încep un vis cu primul lor sărut...

  Poate că a început să înţeleagă. Poate că nu. Poate că a refuzat.
  Poate de aceia a zis... O stea?!

  Era un semn de întrebare, sau nu, nu sunt sigur.

  Nu, am zis, şi am pornit spre uşă.

  Hei, ai pierdut, nu îmi dai corpul tău?!

  Iar, nu era clar, întrebare sau exclamaţie. Poate dorinţă, împlinită sau nu?
  Nu m-am întors, am continuat spre uşă.
  A întrebat din nou, întrebarea clară de data asta.

  Hei, nu îmi dai corpul?
  Nu îl vrei.
  Nu îmi iei corpul?
  Nu vrei.
  Am ghicit sau nu?

  Întrebare clară. Fără echivoc, directă.

  Da şi nu.
  Soare?
  Da şi nu.
  Floare?
  Da şi nu.
  Stea?
  Da şi nu.
  Eu?

  Ştiam că ştia, ştia de la început. Era un joc. Nu mai era un joc.
  Era un răspuns.
  Mi-a răspuns. I-am răspuns. Am înţeles. Amîndoi am înţeles.

  Am închis uşa după mine,
  am coborît scara,
  m-am dus la un parc şi m-am aşezat pe o bancă umedă,
  am simţit umezeala cum îmi pătrunde prin haine.
  Am plecat,
  rîul în ochii mei mugea ca o fiară rănită.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Cărare

  Nu îţi văd ochii,
  văd cîmpii, codrii, ghiaţa străvezie care pluteşte pe lacuri limpezi
  în care se îneacă boboci de frunză,

  un ciob de sticlă în soare,
  o întrebare,
  o scrisoare


  pe care mi-ai scris-o cu o unghie
  înmuiată în roşu de toamnă.

  Te aştept,
  la colţ de stradă, la colţ de lume,
  la capătul zilei fără capăt, ajungi?...

  cu mîna întinsă şi degetele răsfirate, strînge-le,
  frînge-le,
  plînge-le


  fiindcă am căzut între ele fără să mă fi cunoscut.

  Eu, am ajuns,
  e trecătoarea îngustă, nici nu pot să mă întorc,
  pare cum m-aş şi fi născut iarăşi şi direcţia este scrisă dinainte,

  menire, acolo unde nu vroiam să rămîn
  bătrîn,
  păgîn


  îngenuncheat in faţa unei amitiri care arde în ceară verde la căpătîiul meu.

  Cînt,
  cu vorbe, nu am trompetă, tobă, vioară, nu am nici măcar felinar
  să-mi lumineze prăpăstiile pe drum,

  dar cînd seara căzută se-ntinde pe dealuri şi caută doină în urmă de coasă
  sub nori adormiti de un verde sălbatic ce-mbată cu rouă cărarea aleasă
  te caut, mireasă.


CarteaDeDupaText

blank

corner
Fărîme, unu

  Aduci
  în gura ta
  bucuria şi războaiele,
  fluturi cu şiroaiele,
  răget de furtună
  în apus de lună,

  în copite
  flori strivite,
  basme nesfîrşite,
  cuie
  topite.

  Dinţii
  sfărîmă mărgele,
  viorele,
  colb de stele,

  limba doarme înnodată
  între azi şi altădată,
  între straşnice ispite
  făurite,
  netrăite,
  cu cuvite îmbrăcată
  între ieri şi niciodată.

  Lasă-ţi capu-n a mea poală,
  uită freamăt de răscoală,
  am să-ţi bat la nicovală
  fir de aur, fir de smoală,
  printre codrii amintirii am să-ţi fac un cald sălaş
  şi pe buze am să-ţi semăn al meu cuget nărăvaş.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Re

  Ţi-ai regăsit viespea în figură,
  nu ţi-ai pierdut niciodată mugurii din ochi,

  am descoperit o eclipsă solară cînd ai ridicat furculiţa înaintea feţei
  fericit totuşi că m-a salvat de la orbire completă,
  parţială am de cînd te-am văzut prima oară
  şi de atunci nici nu pot să nu te mai văd. Interesant. Imprimat pe sub pleoape.

  Chiar cu ochi închişi.
  Chiar cu mii de kilometri între noi
  şi nu-i de mirare,
  uite la celălalt soare,
  cel o leacă mai mic, mai rece
  şi toată lumea îl crede aşa de frumos şi important.
  Ha, ce ignoranţă.

  Un moment te-am apăsat contra mea
  sperînd să mă tai în bucăţele...
  m-ai tăiat în bucăţele, o, ce bucurie, şi nici nu ştii.

  Un moment ţi-au fluturat buzele contra obrazului meu, nu departe de gură,
  şi am sperat să respir numai aerul plămînilor tăi pentru restul zilelor mele
  l-am cules, strîns, absorbit... ai simţit?...
  şi acum am aer pentru restul zilelor mele, o, ce bucurie, şi nici nu ştii.

  Tu vorbeai, eu priveam şi deveneam ceară în fundul unui cazan încins,
  tu zîmbeai, eu priveam şi deveneam crocodil numai pentru lacrimi,
  tu rămîneai îngîndurată, eu priveam şi deveneam gîndurile tale, speram cel puţin.

  Te-ai ridicat şi mi s-a terminat timpul, lumea, viaţa.

  Te-ai întors şi mi s-a terminat timpul, lumea, viaţa o a două oară.

  Ai dispărut din oglinda taxiului şi nici nu am trăit, niciodată,
  în afară de cele cîteva momente lîngă tine,
  cum se face că sunt aşa bătrîn? Poate de dor?

  Cred în minuni. Am întîlnit o minune.
  Acum aştept o minune. Să o trăiesc.

CarteaDeDupaText

blank

corner
scuze, aşa fel

  scuză-mă, te rog, mă scuzi

  că gîndesc la tine îmbrăcată în florile de soare pictate de Van Gogh,

  că desenez litere în loc să le scriu
  imaginînd conturul şoldurilor tale sub degete

  sau că te văd sub haine,
  şi nu ajută să închid ochii, chiar dacă aş vrea.

  scuză-mă, te rog, că aprind lumînări în felinare
  pe sub copacii unde fluturii dorm
  şi castanele cad,

  citeşte ce e scris pe vîrfuri de degete
  cînd îţi ating vîna la stînga de gît şi coboară la umăr, îl dezgolesc,

  poţi să sari din piatră in piatră
  şi să te faci că îţi pierzi echilbrul şi cazi în braţele mele?...

  sunt sigur că poţi.

  vino, ca să te duci.
  ai venit, ca să te duci.
  te-ai dus.

  dorul nu există, trăieşte.
  dorul nu moare.
  dorul scrie poezii.

  scuză-mă,
  că nu te-am iubit înainte
  că te iubesc
  că mîine nu am să mai scriu,
  mai aud tocurile cum se îndepărtează.

  îmi închipui aceleaşi tocuri cum îţi cad din picior
  împreună cu fustele şi restul
  şi apa care curge din tabla găurită îţi curăţă pielea de mine
  şi de amintiri.

CarteaDeDupaText

blank

corner
scuze, de alt fel

  ai venit îmbrăcată ca de la revedere
  nu ca de bine ai venit.

  nu ruj, nu fustiţă, nu decolteu – fie el minimal,

  acoperită peste tot, încheiată pînă în gît
  că dacă nu erai în pantaloni te-aş fi crezut călugăriţă,
  cred că te-ai gîndit şi la mănuşi, basma, ochelari,
  poate şi mască antiseptică

  să nu te recunosc, să nu te văd, să nu cred, să nu... de ce ai venit?
  ai fi avut şi un corset să îţi turtească sînii? te-aş fi crezut băiat din profil.

  te-ai grăbit,
  tare te-ai grăbit.
  pare că vroiai să scapi de mine
  să întorci spatele
  să uiţi.
  pare că vroiai să nu fi fost venit
  să nu se fi fost întîmplat
  să dispari.

  pare că..
  sau?...

  sau?...

  sau... ţi-era frică?

  frică
  de acel moment de eternitate care a aşteptat,
  care ştii că mai aşteaptă si tot va mai aştepta
  cînd degetele se vor încleşta
  cînd buzele se vor încîlci
  cînd piele şi piele se vor boţi o mie şi una boţituri
  şi nimic nu ne va mai putea despreuna
  o altă eternitate,

  cea... eternă.

CarteaDeDupaText

blank

corner
scuze, ca de nici un fel

  scuză-mă
  că am zis
  Te iubesc
  că nu am zis te-am iubit

  scuză-mă, te rog.

  de ce mă scuz?
  nu ştiu, poate ajută cuiva,
  sigur nu mie,
  cuiva.
  oricine ar fi. el. ea.

  scuză-mă, cu toate că nu mă scuz în serios,
  sper să nu mă iei în serios
  că mă scuz,

  îţi dau doar pricină că îmi cer scuze
  ca să ştii
  pricina
  care e singurul fact care are valoare
  în toată epistola
  asta.
  scrisă cam pe-a întortocheatelea
  anumea
  ca să înţelegi, poate.

  scuză-mă
  că gîndesc la tine cum gîndesc la tine şi cum ştii că gîndesc
  la tine.

  cum gîndeşti tu. la cine?

  că firul de in ţi-a ţesut
  ie
  străvezie

  că fluturele ţi s-a aşezat
  pe sîn,
  păgîn

  neştiitor de altă icoană, alt idol, la fel ca mine,
  că licuricii verzi îţi aprind
  potoape
  sub pleoape

  şi în ele mă înec, de mult m-am înecat.

  să mă mai scuz mai departe?
  roagă-mă, te rog roagă-mă să mă mai scuz mai departe

  să te declar regină
  pe vasta mea grădină

  să îţi cînt corpul divin
  ţesut din fir de aur şi in

  să mă culc lîngă tine
  pe cîmpie la rovine
  şi între scuturi şi iatagane
  otomane
  să îţi cuprind mijlocul
  să-ţi asmuţesc şi focul
  să-ţi cuceresc şi gura
  şi mura
  şi între fuste tăiate în panglici şi steaguri
  a tale dulci meleaguri
  şi must
  să gust.


  scuză-mă
  că Te iubesc
  că nu te-am iubit,

  scuză-mă, te rog.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Cuvîntul

  Cînd soarele mîrîie-n pragul de noapte
  Şi cară în colţi un fărîm de pămînt,
  Întind o ureche spre palide şoapte
  Ce susură-n taină un singur cuvînt.

  Ea.

  Îmi zic că sunt poate iluzii în ceară
  Sculptate din vechiu-mi trecut pitoresc
  Ce-şi caută faimă în muguri de seară
  Şi-n zori roşiatici cu ei se topesc.

  Mi-am zis că sunt poate fiinţe sfioase
  Uitate de visuri în leagăn de rai,
  Sau spirite moarte pierdute prin oase
  Ce caută-n mine al Panului nai.

  Am scos licuricii din vechia cutie
  Ce poartă în ea ale tale scrisori
  Şi-ncep să culeg printre foi de hîrtie
  A tale cuvinte şi veştede flori.

  Da, şoaptele tale în colb de petale,
  În nori de cerneală topită cu dor
  Îmi picur-albastru pe pagine goale
  Şi-mbracă cu foc licuricii în zbor.

  Am tras a mea pătură-n cîmp de secară,
  Un larg baldachin înstelat cu sclipiri
  Se scurge încet în a mea călimară
  Şi-o umple cu-a viselor noi licăriri.

  O zînă în alb c-o privire în verde
  Pluteşte prin aburi de lacrimi fierbinţi,
  Adorm, a mea mînă în păru-i se pierde
  Şi stihuri şoptite devin rugăminţi.

  Ea.

  Cînd soarele-şi latră din nou fericirea
  Şi-i mătură coada ţarină ş-ogor,
  Te pierd, amintirea din nou nicăirea
  Da-n şoapta ta dulce aştept ca să mor.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Tot Felul De Rime

  dragoste,
  tu pacoste...


  "Rima nu-i perfectă."
  Da, ştiu, ce zici de... ?

  eu
  şi tu...


  "Aproape perfect."

  inima mea,
  inima ta...


  "Şi mai aproape de perfecţiune."

  noi
  doi...


  "Impecabil."
  Am o rimă şi mai perfectă decît asta.
  "Care?"

  tu.

  "Rimă? Un singur cuvînt. Rimează cu ce?"
  Cu orice...
  cu primăvară,
  cu dimineaţă,
  cu crin, privighetoare, izvor, zînă, rai...
  "Adică un fel de... minune literară?!"
  Ochii îi scăpărau ca ochi de liliac într-o peşteră neagră faţă de un felinar,
  scîntei verzi...
  chiar o minune.
  A înţeles.
  A zîmbit ca o mîţă în faţa unui borcan cu smîntînă...
  "O mîţă?"
  Ca o crăiasă în faţa unui cal înaripat.
  "Mai bine."
  Ca o femeie îndrăgostită.

  A tăcut.
  Pesemne că am îndrăznit o leacă prea mult.
  "Pesemne că ai îndrăznit o leacă prea puţin."
  Mi-a luat mîna între degete firave ca oţelul
  şi m-a tras pe cîmpia acoperită cu romaniţă
  mi-a luat gura între buze reci ca mijlocul pămîntului
  şi mi-a cîntat o doină cu ţimbalul de dinţi pe dinţi
  mi-a luat cămaşa într-un pumn iertător ca un buzdugan
  şi mi-a atîrnat-o pe un ghimpe de trandafir
  împreună cu ia ei şi fusta ei şi săndăluţele ei şi restul... ale ei, ale mele...

  "Striveşte-mi pieptul şi sînul..."
  ...şi va înflori salcînul...
  "Aprinde-mi focu-n privire..."
  ...să mă pierd în neştire...
  "Trage-mi coapsa agale..."
  ...prin cireşi şi migdale...
  "Cîntă-mi iar nebunia..."
  ...pîn' ce-n zori ciocîrlia

  ne-o trezi.

  Ciocîrlia.
  Ne-a trezit.
  Romaniţa strivită ca de o herghelie de murgi sălbatici,
  săndăluţele atîrnînd de degete,
  "Mi le pui?"
  I le-am pus. Şi restul. Şi totul.
  "Şi rima?"
  Rima nu pot să ţi-o pun.
  Eşti.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Fărîme, doi

  mergi pe cale
  agale
  stropii de sudoare pe piele-ţi sunt zale
  şi gura-ţi e foale

  ce-aprinde soarele cu dimineaţa
  cînd de aur este aţa

  ce leag-ai tăi genunchi
  de un mănunchi

  de pansele
  ghiocei
  şi viorele.

  deschizi o pleopă, două,
  rouă

  atîrnă de vîrfuri de păr
  un măr

  ţii între dinţi,
  cu şoapte fierbinţi

  îmbraci
  raci, maci, copaci,
  draci

  veniţi să te vadă,
  să cadă

  la piciorul tău hoinar.
  o, măiestru altar.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Jumătăţi

  Am oprit maşina
  stins motorul,
  am dat jos geamul.

  Te-ai apropiat şi te-ai îndoit lîngă geam
  ca născută acolo,
  fără mişcare,
  de parcă aşteptai primăvara
  sau un curcubeu fără ploaie
  de parcă aşteptai ca Hristos să învie...
  erai pregătită să aştepţi
  mult.

  Nu eram în stare să văd nimic decît ce îmi era în focarul ochilor
  şi a cugetului... gura
  gura
  gura
  o pată roşie plutind în aer şi susţinută de nimic
  decît o aţă trasă în soare
  şi una pînă în centrul pămîntului,
  tu... undeva în jurul ei dar nu te vedeam...
  gura
  gura
  gura...
  am atins-o, uşurel. Nu s-a mişcat.

  Am atins-o din nou, mai tare, mai cu curaj.
  Nu s-a mişcat.

  Am atins-o din nou,
  cu sălbăticie,
  am înşfăcat-o, muşcat-o, am respirat-o
  şi două braţe subţirele au apărut din nicăieri
  mi-au cuprins grumazul, ceafa,
  un cleşte de carne cu ghiare de şoim şi colţ de tigru
  m-a întemniţat
  înainte a mă îneca într-o văpaie vărsată cu găleata
  din gură
  în gură
  în plămîn
  în suflet...

  Am rămas atîrnat de uşa maşinii,
  jumatea de corp din cap în mijloc vărsată din geam afară, prelinsă pe uşă,
  jumatea din maşină încîlcită şi răsucită între volan şi scaun şi pedale,
  restul jumătăţilor împrăştiate pe şosea
  în copaci
  sub tocurile indiferente care băteau cuie inexistenste în trotuar
  si printre fălcile cîinilor arţăgoşi din parcul la stînga.

  Mi-am adunat jumătăţile, aproape toate, şaptezeci şi trei din o sută şi opt.

  Restul au plecat cu tine
  cu gura ta
  cu văpaia. Poate chiar s-au topit.

  Am alergat, poate te-aş fi putut găsi.
  Nu să iau jumătăţile înapoi,
  să-ţi mai dau cîteva. Poate chiar toate.
  Nu te-am găsit.
  Mi-am lins buzele pînă ce am terminat rujul lăsat pe ele şi era să dau de os
  am respirat aerul în toata strada pînă ce nu mai era parfum pierdut în ea
  te-am căutat chiar şi în bagajul maşinii.
  Nu erai. Te-am pierdut.

  Nopţile, mă trezesc.
  Gura ta pluteşte între geamul maşinii şi cer
  şi nu reuşesc să o ajung,
  chiar dacă latru la lună, chiar dacă înjur, chiar dacă scriu rugăminţi pe frunze veştede.
  Dar gustul persistă.
  Chiar dacă minţile mă părăsesc,
  gustul... persistă.
  Roşu. Ca cîmpia. Înecată în maci şi amintire.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Taină

  Am o taină,
  ascunsă în vers ce-ar fi demn
  de-a absurdului haină
  şi cuget nedemn,

  O port
  împletită prin coastă şi os
  cînd stihul mi-e mort
  sau nebun, plicticos,

  Mă trage
  din mări cu adînc nesfîrşit
  cînd sufletu-mi rage
  un vers aiurit,

  Mă-mbată,
  promite un cald paradis,
  un vechi niciodată
  devine un vis,

  Privirea
  cea verde mă-mbracă în foc,
  se pierde căirea
  în roşu boboc,

  Aud
  herghelia ce-mi calcă pe piept,
  nici vechiu-mi Talmud
  nu-mi dă rost, nu-mi dă drept,

  Nu-mi dă nici
  pricină, nu-mi dă nici reproş,
  de-i băţ sau de-i bici
  sau de-i ochi de strămoş,

  Cîntare!
  ţii inima-n veşnic senin,
  cînd cu zori vom dispare
  n-ei găsi-n alb de crin.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Aproape Că Farsă

  Tu,

  eşti singura bucăţică de soare
  în soare.

  Eşti singura cireaşă
  în cireşe,
  şi singurul ochi de păun
  între fluturi,
  singura varză
  în stratul de zarzavat... o, doamne (şi doamnă),
  de cînd are varza a face cu poezii de dragoste...
  hai, să vedem altceva,


  tu eşti singura, ultima, unica picătură de cerneală
  în peniţa mea
  şi condeiul îmi pătează vîrful degetelor
  cum tu îmi pătezi cu gîndul de tine
  inima.

  Crezi că e mai bine?

  Tu,

  porţi culorile cum curcubeul poartă
  cerul.

  Porţi începuturi de cîntec
  înainte ca să dechizi gura,
  şi parfumul de liliac
  din anul ce vine,
  porţi sacul de cartofi
  la bucătărie... păi, măi nenorocitule (scuze, doamnă),
  iarăşi ai amestecat poeziile...
  stai, trebuie corectat,


  tu porţi roua de înainte de dimineaţă
  pe vîrfuri de boboci aproape deschişi,
  pe vîrfuri de musteţe de veveriţă
  pe vîrfuri de ghimpi care încearcă să îmi străbată inima
  dar rămîn.

  Crezi că e acceptabilă corectarea?

  Tu,

  aprinzi lumina care stinge ziua
  în seară.

  Aprinzi focul
  în fluierul de privighetoare,
  şi sclipirile pe lac
  cînd luna plină se îneacă,
  iar cînd muştarul îmi arde limba
  şi îmi iese pe nas... ce mai tîmpenie (o, doamnă),
  mă laşi să îmi aleg singur pedeapsa sau mi-o alegi tu?...
  corectez, sigur că corectez,


  tu deschizi palmele, laşi licuricii să zboare
  unul cîte unul,
  aprinzi scînteia în ei,
  unul cîte unul,
  cred că inima mea ar fi... licurici.

  Crezi?

CarteaDeDupaText

blank

corner
Pe Pagini De Hîrtie

  Te-ntreci cu zînele la zbor prin trecători de munţi,
  Cu vulturii pleşuvi de dor, cu şoimii mai cărunţi,
  Dar seara, cînd albastrul rai se-mbracă-n foc de stele
  Pluteşti spre patul înflorit din gîndurile mele.

  Sădeşti prin fire de argint sămînţă de fiori,
  Cu zmei înfrînţi de Feţi Frumoşi te iei la ghicitori,
  Aduni pe stradă lăutari şi-i iei pe pricopseală
  Apoi păşeşti prin rime dulci născute în cerneală.

  Desculţă calci între bujori, pe foaie de trifoi,
  În buzunare cărăbuşi, boboci si piţigoi,
  Te văd mocnind în jărăgai de patimă tîrzie
  Dar te iubesc la infinit pe pagini de hîrtie.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Sfîrşit de Timp

  A ajuns
  şi el. Timpul... timpului.

  Arde, a ars, s-a ars. Dus.

  Cum s-ar putea numi cenuşa de timp?
  Sau urna pentru... pentru ce?

  Sfîrşitul timpului.
  Terminat cu războaie
  şi şiroaie
  de fluturi.
  Duse scrisori
  pe pat de nori,
  plăcinte
  cu brînză sărată,
  hîrtie pătată
  cu cuvinte şterse.

  Timpul
  s-a sfîrşit.
  Şi-a împlinit
  planul, de parcă ar fi avut unul,
  soarta,
  poarta
  unidirecţională.

  Lumi întregi
  şterse,
  vise furate,
  uitate,
  şi uitarea uitată. Cenuşă de uitare.
  Cum s-ar putea numi cenuşa de uitare?

  Inventăm cuvinte,
  încercăm,
  poate timpul are putea fi inversat,
  adăugăm prefixe şi creăm cuvinte ca la revedere,
  cică re vedere, cică vedere iar,
  universal în toate limbile
  cum ar fi au revoir, arrivederci, auf wiedersehen, tot ziens...
  poate că timpul ar fi universal,
  cine ştie?
  Cum este adio, tot un cuvînt. Universal şi el. Absolut.

  Blestem?
  legat ghem
  cu cîntări,
  binecuvîntări,
  cu şoapte
  pierdute în mure coapte
  de sîni
  păgîni
  în frumuseţea lor.

  Bolborosiri. Sau bodogăneli, ce mai cuvinte şi astea.
  Crezi că aş trebui să folosesc năluciri?

  Dacă timpul ar fi avut culoare, cred că ar fi fost verde.
  Dacă cenuşa de timp ar fi avut nume cred că ar fi fost niciodată.
  Cred că timp şi iubire ar fi trebuit să rimeze între ele.
  Sau cel puţin să fie recunoscute ca sinonime –
  s-a dus timpul s-a dus iubirea, şi viceversa, sau viceversa.

  S-au dus amanţii.
  S-au dus amantele.
  Ne uităm atenţi unde călcăm
  vinul parcă are alt gust
  străzile sunt aglomerate, înainte nici nu vedeam aglomeraţia, te vedeam pe tine.
  Stelele sunt reacţii nucleare de hidrogen şi alte porcării,
  unde s-au dus stelele? Cu timpul?
  Florile aşteaptă toamna.

  Printre fîntîni,
  şi plopi bătrîni,
  pe străzi tăiate curmeziş
  în mări funebre de verziş
  şi spilcuite cu pietriş,
  cînd noaptea cade pe cărări sub ceruri găurite
  iar cîntul zace negrăit în păsări adormite
  pe ramuri trase la pămînt cu frunze obosite
  şi adieri de-alaltăieri muşcate de ispite,

  mă uit înapoi la toamnă.

  Un cerb, majestic, trece.
  Un zîmbet, majestic, trece.
  Un deget subţirel, majestic, mă atinge, trece.

  Sfîrşit de timp.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Meşter

  Am să-ţi cos pe ie
  versuri,

  cu aţă de mătasă
  aleasă
  într-un orient trecut
  pierdut,
  de negăsit decît în suluri uitate
  dictate


  de meşteri făurari,
  scrise cu pană de păun.

  Fii atent, să nu mă înţepi.

  Dacă va fii să te înţep
  am să te las
  să îmi coşi în buzunare

  cuie ruginite,
  să laşi să îmi fie răsădite
  în carne
  scaiete şi mărăcine
  cum mi s-ar cuvine,
  şi cu seara în loc să îmi dai deget subţirel
  învîrtit în jur de ghiocel
  să mă laşi ghemotoc
  prin rădăcini de busuioc.


  Am să-ţi desenez pe talpă
  de săndăluţă,

  cuvinte
  fără minte
  cum făceau înainte
  îndrăgostiţii
  nepocăiţii
  fericiţii,
  să calci pe-o vorbă aleasă
  de dor de mireasă,
  să îngropi în lut
  un rost neştiut


  decît de tine,
  şi faurul tău.

  Şi dacă îmi pătezi şoseta?

  Dacă va fii să îţi pătez şoseta,
  şi călcîiul,
  şi degetul cel aşa de mic şi mititel

  am să te cobor
  în braţe la izvor,
  am să-ţi spăl cu pietricele şi noroi
  şosetele şi apoi
  fără preget
  am să-ţi spăl ş-un deget
  şi între degetele răsfirate
  şi neastîmpărate
  am să-ţi prind cozi de păpădie
  şi lalele o mie,


  ca meşterul făurar care nu sunt
  dar aş vrea să fiu.

  Am să-ţi dictez în sîn
  cu răsuflu fără suflu

  parodii
  mii,
  glume
  fără nume,
  cuvinte de dragoste înşirate
  pe pagini desenate
  între sîni
  şi plămîni,
  între gură
  şi cea arsură


  ce ţi-o las sub sfîrcul sălbăticit,
  lîngă colţul de gură întredeschis, făurit cu roşu de amurg.

  Inima, nu-mi arde inima.

  Dacă va fii să îţi ard inima
  mă voi topi
  în flăcările ei

  şi nu va rămîne de mine
  decît amintiri de tine
  şi viţa de vie pustie
  cea care nu ştie
  că odată creştea în ea fiu de vin
  amăgitor de chin
  şi mîna întinsă a unui cerşetor
  de dor,
  făuritor


  de pînze de păianjen groase ca şiroaie de lacrimă
  şi lacrimi, subţiri, ca pînza de păianjen.

CarteaDeDupaText

blank

corner
cal

  cam bătrîn,
  cam nărăvaş,
  cam sălbatic,

  visează
  să spintece codrii
  şi să sfîrtece munţii
  şi să-i sfîrîie copitele
  lăsînd în urmă un rîu de scîntei din miazăzi în miazănoapte

  cu domniţa în spinare,
  fără şea,
  goală ca luna
  frumoasă ca soarele
  caldă ca miezul de pîine albă abia ieşită din cuptor

  pîn'ce ajung la luminiş
  unde ea descalecă
  şi el devine crai
  şi ea culcată pe spate numără stelele care încoronează capul lui
  şi el culcat pe pieptul ei numără stelele care umplu ochii ei
  înainte ca să se închidă
  cînd gura devine clocot
  şi corpul văpaie...

  "...mă duci... înapoi?"

  *

  claxoane de maşini.
  putoare de benzină.
  oameni gîrboviţi se zbat de la un loc la altul
  fără sens
  fără patimă
  fără vis.

  un creion tocit.
  un caiet închis.
  şi totuşi... un zîmbet
  rămîne.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Greşeală

  Pe atunci, odată,
  pe vremuri
  de mult trecute, uitate, poate chiar neştiute
  cînd lumea mai era doar un desen în cretă pe tabla Lui
  şi ici şi colo mai ştergea, mai adăuga,
  mai încerca altă variantă,

  te ştiam deja.

  Dar te-am uitat
  cînd totul a început.
  Ultima variantă.

  Am rătăcit-o
  cu cîteva leghe, cu cîţiva ani...
  cîţiva ani în atîtea miliarde nu ar fi o aşa de mare greşeală, nu?
  Ar fi mică, infinitezimală...

  Uriaşă.
  Crucială.
  Ce alt cuvînt mai este?... capitală.
  Te-am pierdut.
  Pentru totdeauna.

  Ce greşeală stupidă
  mai ales că te ştiam deja
  în praful de cretă.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Fabulă în Două Sfecle şi un Cal

  Într-un sat chemat Pisici,
  Nu departe de aici,
  Geme-o fată, Aurora,
  Este biata fată nora
  Coanei Urzici.

  Soţu ei, unu zis Puiu,
  Nasu vînăt-albăstruiu,
  Tot îneacă al său chin
  În butoaiele de vin
  Cel amăruiu.

  Trei cumnate de bocit
  Meştere la cicălit,
  Una-i Cuţa, una-i Muţa,
  Una-i... upsa... zicem Ruţa,
  Păi... aţi ghicit?

  Şi de 'mneaţă pînă-n seară,
  Şi din iarnă pînă-n vară
  Trage biata Auroră
  (Zău că nu e metaforă)
  Nu la vioară,

  Ci la plug cu bietu calu
  Care-l chiamă Decebalu,
  La podele, fîn, fîntînă,
  La covoarele de lînă,
  Ca la feudalu.

  Ursitoarea, care-odată
  I-a promis o ciocolată
  Made in Belgium, adică
  Făr' de sfeclă şi urzică,
  E de mult plecată.

  Şi a doua ursitoare
  E plecată, ea călare
  Pe o ieftină cămilă
  Şi trăieste într-o vilă
  Pe insulele Canare.

  Iar a treia... ca şi zgaiba
  A prins coajă, ce mai naiba,
  A uitat de Aurora
  Măritată e-n Andora
  Şi poartă şaiba.

  Auroră, Auroră,
  Ist semantică pletoră
  Tare-ar vrea să reuşească
  Chinul tău să povestească
  Ca o pandoră.

  Mai frumoasă eşti ca steaua
  Care-mbracă tinicheaua
  Pe acoperiş... în aur,
  Care mîndru-i brontozaur
  Îi pune şeaua.

  Mai şi dulce eşti ca mierea
  Care-mbracă adierea
  Printre plopi... în amintire,
  Care cu a ei neştire
  Îndulceşte demachierea.

  Mai blajină ca un flutur
  Care-mbracă cu un scutur
  De aripă... ochiu-ţi verde,
  Care pleacă şi se pierde
  Prin stîncă şi butur.

  Dar hapsîna-i mumă soacră,
  Crede că e treabă sacră,
  Să-i dea lucru cu grămada,
  Casa, mina şi livada
  Cică i-o consacră.

  Măcinatul şi săpatul,
  Rufăria şi călcatul,
  Porcii, raţele şi iazul
  Şi zăgzul şi izlazul
  Şi aratul.

  O, Auroră, Auroră,
  Trece-un an şi trece-o oră
  Şi îi e lehamite
  De acea cogeamite
  Soacră, zisă şi tumoră.

  Aşa că într-o zi, e vara,
  A luat cu ea vioara,
  A împachetat o pîine
  Să-i ajungă pînă mîine
  Ş-a plecat la Timişoara.

  A luat cu ea şi vaca
  Să n-o misutie săraca
  Dorul după mîini vînjoase
  Care uderul i-l trase
  Paca-paca.

  N-a ştiut, dar capra tot
  (Findcă ea credea-n complot)
  Urmărea bizarul clan,
  În spinare un borcan
  Cu compot.

  S-a sculat coana Urzici,
  Nu e fata ici nici ici,
  A sculat-o şi pe Cuţa,
  Şi pe Muţa, şi pe... upsa... Ruţa,
  Şi ai lor gagici.

  (A lăsat bietu-i băietu
  Să îi curgă robinetu,
  Poate c-o să-l mai trezească,
  Poate-o să se temerească,
  O, bietul de el, bietu...)

  Şi s-au pus ei la bocit,
  Că-i de rău, şi că-i cumplit,
  Că-ntre blide şi-ntre oale
  Cine va servi sarmale
  În unt topit?

  Cine-o să le facă ciorbă
  Ş-o să umple a lor torbă
  Cu pastramă şi magiun
  Ş-o să suporte pîn' crăciun
  A lor vorbă?

  Cine lemne o să taie,
  Cailor va duce paie,
  Cine va culege trufe,
  Cine-o să mai spele rufe
  Ş-o să ia bătaie?

  Au trecut aşa trei luni,
  La azilul de nebuni
  O să-şi termine ei viaţa,
  Cuţa, Muţa, Ruţa, ţaţa,
  Puiu, şi alţi căpcăuni.

  Dar Aurora cea frumoasă
  Ş-a găsit o nouă casă,
  A cîştigat la loterie
  Şi trăieşte în mîndrie
  Cu vacă şi capră în pat de mătasă.

  Fabula asta ar avea rost,
  Poate-ar fi el cam anost:
  Cu două sfecle şi un cal
  Poţi trăi extramarital...
  Sau oi fi eu prost?

  *

  Mă duc acuma, păi vedeţi
  Să îmi bat capul de pereţi,
  Am dovedit, că aşadar
  Sunt idiot aliterar
  Ca şapte nătăfleţi...


  Bang, bang, bang...
  (Onomatopee pentru capu' de pereţi).

CarteaDeDupaText

blank

corner
Dacă mă ierţi...

  Am să-ţi leg între cosiţe
  Clopoţei şi luminiţe,
  La ureche busuioc
  Presărat cu praf de ghioc,

  La o ie albăstrie
  Cu steluţă argintie
  Am să-ţi cos trifoi şi mac
  Între spicuri de alac,

  Iar pe degetul subţire
  Fără gest de consimţire
  Am să-ţi pun inel de in
  Împletit în larg ciorchin.

  Dacă vrei am să aduc
  Pană palidă de cuc
  Şi cu ea am să pictez
  În carmin şi în turchez

  Dulci cuvinte vrăjitoare,
  Pete galbene de soare,
  Mici înţepături de fîn
  Sub un alb şi tandru sîn,

  Visuri dulci de altădată
  Pe-a ta unghie uitată,
  La călcîie şi genunchi
  Crini şi nuferi, un mănunchi.

  Dacă mă ierţi,

  Am să-ţi port nectar la buză
  Şi un oft sub a ta bluză,

  Eu,

  Între nobili... măscărici
  Şi poet între calici.

  *

  Roade-n suflet o răscoală
  Prin vaporii de cerneală
  Pîn' ce-un zîmbet mă atinge
  Şi în colb de stih se stinge.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Zi...

  Zi, îţi aminteşti fetiţă
  Vîlvătaia sub copiţă
  Unde am cules cu şoapte
  A iubirii mure coapte?

  Zi, mai îţi aduci aminte
  Ciripit între cuvinte,
  Susur, fugărind secuse
  Prin morman de clipe duse?

  Zi, un nor de amintire
  Mai îmbată a ta fire
  Cînd îmbracă-n soare zorii
  Cîntecul privighetorii?

CarteaDeDupaText

blank

corner
Moment

  Cînd boaba ce-o pusem în mal de ţărînă
  Se puse a creşte în floare de rai
  Iar chipul pierdut în adînc de fîntînă
  Să-mi semene-n iarnă o lună de Mai,

  M-am dus la cea piatră pe care, odată,
  În jos te-ai lăsat, printre scai şi trifoi,
  Prin fluturi ornaţi cu a soarelui pată
  Şi mii nestemate în pat de noroi,

  M-am pus în genunchi, şi am scris trei cuvinte,
  Apoi m-am culcat pe firav busuioc
  O briză tîrzie s-a pus să m-alinte
  Cu-n verde în ochi... şi o gură de foc.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Pecetă

  Am aşteptat.
  Am măsurat dejur împrejurul de cinşpe ori.
  M-am aşezat pe bancă,
  m-am sprijinit de copacul de lîngă bancă,
  am numărat stele. Ştii că sunt… multe stele?
  Ţi-am măsurat ochii. Ştii cît de verde se află în ochii tăi?

  N-ai venit.

  Am mai aşteptat.
  Am scris ca să am ce să citesc pe urmă am şters ca să am ce să scriu,
  cred că am şi aţipit oleacă
  cînd degetele mi-au obosit în aşteptare de a tale
  şi gura mi s-a schimonosit în jurul vorbelor ce refuzau să iasă
  cînd am muşcat în scoarţa stejarului
  ca să las o amintire de gînd, să găseşti, poate de… dragoste? Uite, am zis-o totuşi.
  Poate că nu sunt chiar laş. Poate că sunt... om?

  N-ai venit.

  Să mai aştept?
  Am aprins ceara de pecetă, nu, nu-i ştiu culoarea, nu contează.
  Am pecetluit poarta de la grădină, aceia unde am fost, cu tine.
  Şi aceia unde nu am fost, cu tine.
  Am pecetluit banca pe care te-am aşteptat, să ştii în caz că mai vii, mai tîrziu.
  Prea tîrziu.
  Am pecetluit şi plicurile cu scrisorile care nu ţi le-am trimis
  şi farfurioara din care am gustat prăjitura, după tine,
  şi vîrfurile degetelor care te-au atins
  să nu mai atingă nimic
  după tine.

  Nu te-am sărutat. Nu ai venit. Nu am să te sărut.
  Mi s-a terminat timpul.

  A ajuns timpul pecetei. Ultima. Scrisoare. Poezie. Gîndire.
  S-a stins şi chibritul. Peceta s-a răcit. A înţepenit.

  Mi-a înţepenit. Şi inima.

CarteaDeDupaText

blank

corner
Ultima

  De cîte ori am închis deja cartea asta,
  ultima?
  De cîte ori am zis adio, poate fără de cuvînt dar cu intenţia de?...
  Ar fi asta chiar ultima dată,
  ultima poezie ultimul cuvînt ultimul adio?
  Greu. Ca idee, concept,
  ca fel de a vedea viitorul. Viaţa.
  O viaţă fără tine. Posibil?
  Ca fraze fără verb, posibil?
  Ca verde fără ochi. Imposibil.

  Mă strecor între picăturile de ploaie,
  între grăunţii de praf.
  Aştept amintiri de primăveri cu ghiocei şi mărţişori şi muguri de liliac.
  Aştept minuni între vîrf de deget şi alb de piele dezgolită.
  Încerc să văd după colţuri, după fracţiuni de timp, mai mici, mai mari.

  Cartea se închide, chiar dacă insist.

  Aşa că poate mai bine să o închid eu?
  Ar fi chiar adio?
  Ar fi chiar ultima, ultimul?
  Adio?

  Păşesc pe straturi acoperite cu vişine
  şi simt cum se zdrobesc şi sîmburii sar de o parte şi de alta,
  păşesc peste nuci uscate, parte putrezite
  şi le aud cum pocnesc,
  păşesc prin colb de flori de tei căzute
  şi norii aromatici mi se înfundă în plămîni
  şi mă îneacă într-o fericire de mult uitată,
  păşesc pe o cărare îngustă ca firul de mătase
  şi te port în braţe, între prăpăstii,
  pînă ce ajungem la peştera unde te părăsesc şi mă întorc la civilizaţie
  lăsîndu-te între basme şi cîmpuri înflorite cu floarea soarelui,
  ca să nu mă găseşti,

  nu că ai să mă cauţi.

  Dar pot visa că.

  Ţi-am spus că te-am iubit? Nu ţi-am.
  Ţi-am spus că te iubesc? Nu ţi-am.
  Ai ştiut? Ştii? Ştii!

  Dar ai tăcut.
  Fiindcă ai ştiut. Ştii.
  Ai ştiut în momentul cînd ţi-am luat mîna
  şi a rămas în a mea timp de vreo douăzeci de paşi. Ţii minte. Sigur că ţii minte.

  Te uiţi în oglindă.
  Te întrebi cum ar fi senzaţia mîinii lui pe genunchiul meu.
  Te culci.
  Te întrebi cum ar fi răsuflul lui pe umărul meu, fierbinte?
  Citeşti.
  Nu te întrebi,
  îţi zici - ştiu cum ar fi fost cuvîntul lui în ochii mei,
  chin
  taină
  farmec
  durere
  întrebare eternă fără de răspuns.
  Am să-l uit?... te întrebi.

  Mă uit la vorbele ce curg ca sîngele din rană
  Şi se-ncîlcesc în strofe dulci sub vîrful meu de pană,
  Dacă citeşti ai să găseşti prin scrisele redute
  Sfioase rugăciuni de-amor pe-a vecilor pierdute...


  Adio. Am mai scris. Scriu iar. Adio.
  Dacă am să mai scriu, înseamnă că m-ai rugat să mai scriu.
  Dacă nu mai scriu, înseamnă că nu m-ai rugat nimic.
  Rămîn în faţa ferestrii,
  mă uit la vrăbii, la frunze căzute,
  mă uit la nori.
  Linişte. Absolută.
  Vara nici nu a început.
  E iarnă.

CarteaDeDupaText

blank