Hobbies - Poetry - Buruieni
back to Poems...

 

blank

corner
Cît?

  Te-am luat în braţe
  am ocolit banca de trei ori şi pe urmă m-am aşezat pe ea,
  tu pe genunchii mei.
  Eşti aşa de frumoasă că ai fi trebuit pusă pe un pedestal, ţi-am zis.
  Pedestalul fiind genunchii tăi?
  Genunchii au început să-mi tremure.
  Pedestalul tremură de fericire?
  Pedestalul tremură că mă doare.
  Să cobor?
  Dacă cobori nu va mai fi durere.
  Nu va mai fi viaţă în mine. Nu va mai fi viaţă în lume. Nu va mai fi viaţă. Punct.
  Ai rămas, braţele în jurul gîtului meu, obraz lîngă obraz.

  Spune-mi iar cît sunt de frumoasă. Ca Gina Lolobrigida?
  Ca Margaret Thatcher, şi cînd mi-ai muşcat urechea m-am repezit să adaug
  nu, nu ca Gina. Îmi pare rău... Gina.
  Ai chicotit şi mi-ai lins colţul gurii.
  Ca Liz Taylor? Ştiu că ai avut o slăbiciune pentru Liz Taylor.
  Incomparabil. Ea s-a dus, tu ai venit. Ea era virtuală, tu eşti reală.
  Mai frumoasă, am adăugat după o ezitaţie prefăcută.
  Ca Tereza? Prima şi vechia ta flamă?
  Ţi-am vîrît mîna în păr la ceafă şi ţi-am tras capul înapoi
  pînă eram ochi în ochi, încrucişaţi.
  Atunci era deja frumuseţe dar încă nu ştiam ce frumuseţe înseamnă,
  atunci nu erau încă sîni dar nu ştiam încă ce sîni înseamnă,
  dar da, era atunci mai frumoasă ca orice fată sau femeie înaintea ei şi după ea.
  Ochii ţi-au rămas ficşi, tot încrucişaţi.
  Pînă la tine. Ultima mea flamă.
  Ai lăsat capul înapoi pînă ce obrajii ni s-au atins şi mi-ai lins iarăşi colţul gurii.

  Spune-mi, mă iubeşti fiindcă sunt şi deşteaptă?
  Nu-mi era clar dacă mă luai la sigur sau dacă erai serioasă,
  era pesemne o capcană aici undeva
  trebuia să o joc cu atenţie.
  Da, ca Golda Meir. Dar mai frumoasă.
  După sunetele înăduşite pe lîngă urechea mea mi se părea că erai pe cale să te... înăduşi.
  Da, ca Emmeline Pankhurst... cine?... dar mai frumoasă.
  Cred că ai început să-mi mesteci gulerul de la cămaşă şi corpul a început să ţi se convulseze.
  Da, ca Marie Curie, Rosa Luxemburg, Mary Seacole...
  Ţi-ai oprit mestecatul. Ţi-ai oprit convulsiile. Ţi-ai ridicat iar capul,
  ochii tăi încrucişaţi mă ucideau cu frumuseţea lor.
  Cred că iubeşti femeile.
  Îmi părea rău, dar trebuia să te deziluzionez.
  Nu. Femeile le admir. Pe tine, cred că te iubesc.
  Crezi?
  Da, cred. Cum cred în libertate, în egalitate, în dragoste.
  Pe tine cred că te iubesc.

  Spune-mi, mă iubeşti... cît?
  O, în sfîrşit o întrebare simplă.
  Ţi-am pus mîna la sîn şi am început să-ţi număr bătăile de inimă în gînd.
  Cît primul ivit a ghiocelului de sub zăpadă.
  Cît primul supt a căţelului la ţîţa căţelei.
  Cît primul strigăt a pruncului nou născut.
  Cît te iubesc? Cît viaţa altora.

BuruieniText

blank

corner
Fluturi

sau

O autobiografie de o zi

  Am lucrat în grădină.

  M-au muşcat înţepat pişcat usturat zgîriat tot ce era mai fioros
  pe lumea gîngăniilor muşcătoare înţepătoare pişcătoare usturătoare zgîrietoare
  ca viespi păianjeni ţînţari urechelniţe căpuşe omizi
  şi furnici albe negre roşii galbene
  pe lîngă fluturi...

  ...fluturi?

  Parcă te auzeam în ochii minţii cum îţi trăgeai suflul, surprinsă,
  verdele în ochi ţi se aprindea ca acid boric turnat peste flamă
  şi roşul în buze îţi înflorea ca o mînă de jărăgai aţîţată cu vînt de indignare
  şi incredulitate
  cînd aveai ajuns la linia asta, la cuvîntul ăsta.
  Fluturi?

  Parcă mă vedeam în ochii minţii cum încercam să îţi explic
  că trebuia să mă laşi să vorbesc mai departe, să citeşti mai departe
  fiindcă vroiam să zic pe lîngă fluturi care mi-au mîngăiat pielea
  şi mi-au alintat corpul
  şi mi-au turnat peste ochi pomadă de culori furate din treişpe sclipiri de soare în iaz
  şi şapte amurguri la sfîrşit de o singură ziuă
  şi o femeie.

  Parcă ne vedeam în ochii minţii cum ne ţineam de mînă
  la sfîrşit de poezie
  la început de viaţă
  şi timp ce mergeam o mare de fluturi albi ţi se ţineau atîrnaţi de umeri
  ca o răsuflare de zăpadă ameţită
  ca un cîmp de ghiocei însetaţi la ţîţa primăverii
  ca un voal de mireasă.

BuruieniText

blank

corner
Femeie

  M-am trezit în pat cu cîteva milioane femei,
  fel şi fel de femei,
  mai lungi
  mai scurte
  mai rotunjele
  mai slăbuţe
  mai roşcate mai brunete mai tinerele mai bătrînele
  şi mai şi mai şi mai şi tot felul de mai-uri.
  Toate dormeau.
  Toate frumoase,
  Încă nu am întîlnit o femeie să nu fie frumoasă,
  toate frumoase
  fiecare cu frumuseţea ei.
  Toate frumoase.
  Toate dormeau.

  Am început să păşesc printre ele
  încet, să nu le trezesc,
  pe deasupra pe dealături
  cîteodată mai călcam un deget şi înţepeneam pînă era clar că nu se trezeşte,
  am mers mai departe.
  A durat ore, zile, ani.
  Am ajuns la margine de pat
  am coborît. Slavă Domnului,
  niciuna nu s-a trezit.

  Te-am găsit.

  Cum am ştiut că ai să fi acolo nu ştiu,
  nu pot să-ţi zic fiindcă nu ştiu.
  Dar te-am găsit.
  La capăt de pat la capăt de drum la capăt.
  La sfîrşit. La început. La viaţă.
  Spune, crezi că sunt şi eu lungă, scurtă?
  Nu.
  Crezi că sunt şi eu rotunjică
  slăbuţă
  roşcată brunetă tinerică bătrînică?

  Nu. Şi nu şi nu şi nu şi aşa mai departe.
  Crezi că sunt şi eu frumoasă?
  Nu.

  Ai închis scrisoarea.
  Ai închis uşa.
  Ai închis viaţa.
  Te-ai întors să pleci, te-am prins de umăr,
  nu te-ai întors înspre mine. Te-ai oprit.
  Cred că eşti cea mai frumoasă.
  Te-ai întors înspre mine.
  Crezi?
  Ştiu.
  Şi restul?
  Cea mai şi restul dar nu contează.
  Ai zîmbit, nu ai reuşit să te abţii.
  Şi rotunjică şi bătrînică şi roşcată?...
  Da. Şi da şi da şi da. Cea mai.
  Cea mai dulce. Cea mai fermecătoare. Cea mai femeie.
  Ţi-am ţinut ochii, chiar dacă mă ardeau.
  Hei, stai o leacă, băieţele, femeie nu este adjectiv.

  M-am uitat la tine,
  o mînă întinsă înspre o stea care părea a se necăji cu dimineaţa ce se apropia
  a doua mînă acoperită cu valuri de licurici ce se credeau stele.
  Ai tras mîinile înapoi, le-ai lăsat să cadă de-a lungul corpului.
  Ai dreptate, femeie nu este adjectiv.
  Femeie este subiect,
  femeie este adjectiv, verb, adverb, complement, prepoziţie, virgulă...
  Adică, vrei să zici, femeie este... tot?
  Nu. Vreau să zic că tu
  femeie
  eşti tot.
  Adică vreau să zic că tu
  femeie
  eşti cea mai tot.

  Ai întins mîna iarăşi înspre stea.
  Ai lăsat a doua mînă să se acopre iarăşi cu licurici.
  Cred că ai înţeles.
  Cred că m-ai înţeles.
  Ai întins mîinile înspre mine şi m-ai lăsat să împărtăşesc steaua, licuricii, viaţa.
  Am şi uitat de ce trăiam.
  Nici nu mai aveam nevoie de viaţă.
  Aveam
  femeie.

BuruieniText

blank

corner
Faimă

  Nu sunt Făt Frumos, cînd se mai scria despre el.

  Nu sunt Schwarzenegger cînd era mai tînăr sau Richard Gere cînd era mai frumos,
  Eminescu cînd mai scria
  Newton cînd îi mai cădeau merele în cap
  sau Einstein cînd mai scotea limba.
  Nu-s nici Marie Antoinette cu prăjiturile Goya cu Maja Desnuda sau Dalila cu foarfecul.

  Nu-s nimic faimos viu sau mort, masculin sau feminin, insectă sau copac.
  Nu-s nici chiar poet de clasa a cincea într-o scară de unu la zece. Poate clasa opta.
  Poate în afară de clasă. Ar fi contat odată, acum nu mai contează.
  Acum doar resturi de inimă ce mai am, asta contează.
  Grăunţi.
  Fărîme.
  Pulbere.
  Mai ţin laolaltă cu cîrligi mititei, cu catarame minuscule, cu pap, un fel de inimă,
  mai ţine.
  Mai ţine la tine. Te iubeşte.
  Singura faimă pe care o caut.
  Şi numai tu o ştii.

  Perfect.
  Plusquamperfectum.
  Fiindcă te iubisem deja, cînd te-am cunoscut.

BuruieniText

blank

corner
Cireaşă

  Un roş pătat în negru adînc, întunecat,
  de parcă smălţat cu miez de noapte la fundul unei mine de cărbuni părăsită
  de parcă căzut din iad după ce focul s-a stins
  şi tot ce a rămas
  e lipsă de suflet.
  Ai muşcat, un alb tăia adîncimile roşului
  şi o picătură ţi s-a prelins de la colţul gurii ca să explodeze pe alb de bluză.
  Tunetul
  m-a năucit.

  Ai adus soarele în mină şi sufletul în iad
  i-ai trezit,
  am scheunat cu plăcerea descoperirii mărului de către Adam
  şi am întins mîna, palma deschisă în sus.
  Nu tremuram
  împietrit cum eram cu nerăbdare şi insolenţă şi rugă.
  Sînul sau sufletul? m-ai întrebat.
  Sînul, am răspuns.
  Şi sufletul.
  Şi cireaşa.

  Ai mestecat mai departe, încet, îngîndurată,
  eram gata să disper
  cînd ai întins mîna înspre mine cu ce-a rămas din cireaşă... Vrei?...
  Vreau?

  Am dus gura la mînă
  ţi-am luat din palmă cireaşa
  cu miezul nopţii
  cu focul iadului...
  Sufletul?
  Sufletul.
  Sînul?
  Numai dacă mi-l dai.
  Bluza... mi-e pătată. Mă ajuţi?

  Tunetul
  m-a năucit.

BuruieniText

blank

corner
Sfîrşit De Vară Fără Sfîrşit

  Treci prin inel ca un fir de mătase
  catifelată.

  Perle înşirate în jurul gîtului
  şi perle înşirate după buze
  sidefuri, felurite.

  Mure coapte tot de-a lungul anului
  sub bluză.

  Cinci vergi de liliac terminate în luciu roş sau roz sau modern
  cu încă cinci încăierate în crîncenă luptă
  la ceafa mea.

  Te îndoi ca o salcie înspre un cîmp de maci
  îi culegi cu o bătaie de verde
  şi mi-i oferi
  cu mătasea cu perlele cu murele.

  Minune.

  Mergi, la dreapta ta se ridică grîu în spice
  la stînga ta înfloresc pansele
  în urma ta prăpăd de viorele, ghiocei, bujori, buburuze.

  Mult, mult în urma ta
  păşesc şi eu cu o armată de fluturi
  şi picături de rouă
  şi raze de lună prinse într-o călimară.

  Vara
  nu se termină
  pînă mă termin
  eu.

BuruieniText

blank

corner
Formular

  Am bătut la poartă şi mi-a deschis-o un sfînt,
  Era şi el chel, ca mine, dar mai gras şi tot mesteca ceva în gură.
  “Ai umplut formularul?”
  Da, aici.
  I l-am dat şi a început să-l citească şi să bombăne cînd ajungea ici, colo.
  “Văd că ai răspuns ‘da’.”
  Unde am răspuns da?
  “Unde-i întrebarea ‘O iubeşti?’.”
  Da, am răspuns da. Ei şi?
  “Şi ai răspuns ‘nu ştiu’ la întrebarea ‘Te iubeşte?’.”
  Da. Şi?
  “Atunci nu-i poarta asta. Dute trei nori încolo, la stînga, bate la poarta aia,”
  şi mi-a trîntit poarta în nas.

  Sunt o fire răbdătoare. Ştiu că sfinţii ăştia îs cam plictisiţi
  şi cu un orizont temporal fără pensie în vedere îşi fac ei o leacă de cap.
  Bine, am mers trei nori încolo, stînga, am bătut la poartă...
  Sfîntul ăstalalt părea a fi gemen cu primul dar avea mustaţă. Şi nu mesteca.
  Am repetat toată chestia cu el numai ca să termin trei nori şi mai departe, dreapta,
  şi uite aici un alt gemen, dar cu păr şi cu răbdare
  şi cînd am ajuns la ‘nu ştiu’ mi-a zis “Aşteaptă puţin.”.
  Sigur, puţin în termeni locali putea însemna orice de la o secundă la un secol,
  poate chiar mai mult fiindcă eternitatea nu măsoară timpul
  chiar dacă toţi sfinţii aveau ceas, acelaş, Made in China.
  M-am aşezat pe un nor mai solid (pe care scria ‘Aşteptare’) şi am aşteptat.
  Cînd s-a întors avea o aureolă aşezată ştrengăreşte pe ţeastă
  şi lingea o îngheţată tip pămîntean. Păi cred că sfinţii ăştia îs toţi flămînziţi.
  “Am găsit-o.”
  Şi?
  “Am întrebat-o.”
  Şi?
  “Şi mi-a spus că ‘da’. Poţi să te întorci la prima poartă.”
  Şi tocmai reveneam la prima poartă cînd m-am trezit.

  M-am spălat repede, m-am îmbrăcat şi mai repede
  şi am alergat la ea, nerăbdător cum eram să-i povestesc visul.
  I-am povestit visul.
  A rîs de s-a prăpădit, opt ore şi treişpe minute.
  Am mai aşteptat douăşcinci de minute să termine cu sughiţul
  şi numai după aia (era deja aproape iar noapte) a reuşit să articuleze o explicaţie.
  “Spune, prietene, la vîrsta ta? Mai crezi în minuni?”
  Era o întrebare retorică, pentru ea.
  Dar pentru mine era o întrebare care avea nevoie de răspuns. Aşa că i-am răspuns,
  cîteva zile mai tîrziu cînd am reuşit să articulez răspunsul corect.
  Nu, nu cred în minuni. Dar da cred în dragoste.

  Nu ştiu dacă a înţeles.

  *

  Din cînd în cînd ne mai scriem. Mai ales eu ei.
  Sigur, şi ea mie, din cînd în cînd, rar.
  Dar în fiecare zi visez, acelaşi vis, neschimbat,
  singura diferenţă fiind că mă trezesc şi nu cobor din pat, nu am pentru ce.
  Aştept iar noaptea, aştept visul, şi mă delectez.
  Noua mea viaţă. Eternul ei răspuns.
  ‘Da.’

BuruieniText

blank

corner
Arbore

  Arborele vieţii
  tale,

  am vrut să-i altoiesc o ramură compusă de cîteva ore de frenezie

  de plăcere carnală
  animală
  infernală

  de plăcere
  în moarte
  şi reînviere
  cînd sîngele zgîlţîie pereţii vinelor pînă aproape că îi doboară
  şi totul se închină la ilustra măreţie
  a unui sfîrc
  prădat de modestie

  dichisită cu momente de senzualitate
  voluptate
  imoralitate

  împodobită din cînd în cînd
  la un gînd
  cu floricele nechibzuite
  şi amintiri nesăbuite

  şi o tandreţe mai fină
  mai intimă
  ca o inimă de crin înflorit,

  să-ţi picteze pe faţă
  roşeaţă
  în momente de viaţă
  cînd tot ce ai avea nevoie ar fi să te simţi iubită
  cu dragoste infinită
  cumplită,

  să te înveţe gustul muşcăturii de măr
  cea
  care deschide porţile raiului
  îndărăt.

  Arborele vieţii
  mele,

  i-ai fi altoit încă zece ani de viaţă
  şi tot nu ar fi fost deajuns
  să retrăiesc
  orele
  trăite
  de ar fi fost trăite
  atunci.

BuruieniText

blank

corner
Castel

  Nici măcar un sărut.

  Nici nu mai vorbesc
  de rest.

  Un meşter Manole nici legendar
  nici instruit în ale zidăriei
  m-am pus la construit un castel de cărţi de joc
  multe pachete
  că doar aveam nevoie numai de cărţi de cupă, alese,
  i-am pus temelie
  am construit săli de baie
  camere de muzică
  librării umplute doar de poezii ale mele
  şi camere de dormit umplute doar de şoptiri ale tale
  pînă chiar şi un cămin, fără foc, să nu ardă cărţile
  chiar dacă-mi curgea foc în vine
  să ardă şi un pămînt
  întreg.
  Şi atîrnate de plafon
  visuri,
  pesemne numai ale mele.

  Nu am ştiut şi am ştiut prea tîrziu
  că am construit castelul pe cale ferată
  şi cînd am auzit trenul vieţii că se apropie
  şi tunetul lui că bubuie
  tot ce a rămas a mai face era să privesc cum se izbeşte de castel
  şi cărţile de joc se împrăştie pe trei sferturi de glob
  tăiate
  ciuntite
  zdrobite.
  Moarte.

BuruieniText

blank

corner
Adjective

  Viaţa este ceva nepăsător,
  necruţător.
  Trecător.

  Dragostea este ceva blestemat,
  complicat.
  Minunat.

  Moartea este destituţie,
  execuţie.
  Soluţie.

  Hei, ştiu care nu-s adjective
  fiindcă, vezi, aveam nota cinci (pe vremea mea) la gramatică
  dar prea vroiam să o zic în felul ăsta.
  Hai să încerc şi la moarte cu ceva adjective.

  Moartea este ceva fericit,
  iubit.
  Sfîrşit.

BuruieniText

blank

corner
Buburuz şi Buburuză

  Un buburuz ş-o buburuză
  Au adormit pe o ventuză
  Cînd buburuzul s-a trezit
  Ş-a lui domniţă n-a găsit
  A început el să bocească
  C-o voce-aproape omenească
  Că-l apucase-un aprig dor
  “Măi buburuză, mor eu, mor.”

  Ş-a amintit de Dumnezeu,
  (Ei, bine-a lor este un zeu)
  Şi-l cheam-aşa: Buburuzoi
  (Aşa-i la ei, păi nu la noi)
  Şi buburuz a-ngenuncheat
  Şi mîinile a-mpreunat
  (Cam cîte are... zău nu ştiu)
  “Buburuzoi, sunt a tău fiu,

  Uite de multe zile-ncoa
  Încerc să-i dau inima mea,
  I-am dăruit purici o gloată
  Să fie ea îndestulată
  Şi cum ei miroseau a ceapă
  Eu i-am spălat cu glod şi apă
  Iar cînd într-o senină seară
  C-aşa e de cu primăvară
  A vrut s-o-nghit-o rîndunică
  Am dus acolo o pisică [tare mai era grea].”

  Şi a mai povestit el chestii
  Cu broaşte-ascunse printre trestii
  Cu un arici ş-un pogonici
  Cu a şopîrlii crunt lipici
  Sau cînd sub Sol necruţător
  A dus-o-n spate la izvor...
  ...Ş-aşa a tot bodogănit
  Că bietul bruz era cinstit.

  Da una, hai, să ţinem cont
  Nu era bruzul bou sau tont
  (Nici nu era el prea deştept)
  Dar flăcărica-n micu-i piept [piept mic, aşa că flăcărică]
  Ardea cum arde-n zori un far
  Chiar dacă nu avea habar
  Dacă ar fi Buburuzoiu
  Tot o legendă, ca Drăcoiu.

  Deci tare s-a mai speriat
  Şi mai apoi s-a bucurat
  Cînd acea voce buburoiae
  Ca şi un tunet făr’ de ploaie
  I-a chiar pătruns încet, alene,
  Drept în ambele-i antene.
  Buburuzul a zîmbit...
  “Măi, dar tare eşti ţicnit,”

  Zise vocea buburoaie,
  “Eşti tîmpit măi, ca ş-o oaie.
  Fii atent la ce-ţi zic eu
  Fincă-s zeu, nu derbedeu.
  Primo – martoră-i pădurea,
  Şterge-ţi zîmbetu aiurea,
  Iar secundo – făr’ să ţipi,
  Zi-mi cît puncte-ai pe aripi?”


  Buburuzul s-a chircit
  Copleşit şi buimăcit,
  Dar avea el încotro
  Dacă zis-a Buburo?
  “Şaizeşopt... sau poate nouă.”
  “Iară dînsa?” “Treizeşdouă.”
  “Va să zică, în procente,
  Sută cinşpe, elocvente!
  Eşti adică... buburog,
  [aşa-i la ei, la noi ar fi boşorog]
  Lasă bruza, zău, te rog.”
  “Dar mă doare tare-n piept,
  Ce să fac? Eşti înţelept...”
  “Ce să faci? Păi cred că ştii,
  Scrie-i bruzei... poezii.”


  De atunci, o buburuză
  Este-a buburuzu-i muză
  Dară numai el o ştie
  Păi, că nu-i de fudulie,
  Iară seara cînd nu plouă
  El s-ascunde între rouă
  Să nu vadă cum că plînge
  Ş-inimioara i se frînge [piept mic, inimioară, v-am spus deja fraţilor].

  [Ştiu imperfecţia, o văd, fraţilor. Ş-o las aşa.]

BuruieniText

blank

corner
Slavă Domnului...

  ...s-a terminat.
  N-o să mă mai mănînce ţînţarii.

  Guvernul să-şi caute alt fraier să-i umple buzunarele
  80% personale şi 20% publice
  prin intermediul căpcăunilor persecutori de la impozite
  cu metodele lor feudale şi medievale şi plebee şi insolente.

  Grădina să-şi caute alt sclav să-şi rupă oasele sus pe copaci
  şi să-şi rupă oasele jos prin tufişuri
  şi să-şi rupă oasele cu butuci şi tîrnăcoape şi pietroaie şi roabe
  şi să-şi umple plămînii cu fel şi fel de chimicale şi otrăvuri.

  Casa să-şi caute alt fericit la vîrît mîna pîn’la cot în cloace
  şi la frînt gîtul pe acoperiş
  şi la război cu felurite dihanii minuscule zburătoare sau tîrîitoare sau înotătoare
  şi la astupat găuri
  la văruit murdării
  la ciocănit la dăltuit la fierăstrăit la cleşteit la lipit şi la alte it-uri.

  Nevasta să caute altcineva să tragă tonele de cumpărături sus pe scări.
  Să-i asculte liniştile tunătoare.
  Să-i asculte repetiţiile sîcîitoare.
  Nimic nu-i de a face cu “durerile de cap”, astea de mult nu mai existau între noi.

  Noroc că căţeii s-au dus înaintea mea,
  aşa că îs scutiţi de o durere de care eu nu am fost scutit.
  Noroc că părinţii s-au dus înaintea mea,
  aşa că îs scutiţi de o durere de care eu nu am fost scutit.

  Doctorii să caute altă cloşcă de lut cu ouă de aur.
  Băncile să caute alţii să-i fure întîi fără a da nimic înapoi apoi.
  Clienţii să caute alţi troubleshooteri să facă treabă mai bună, n-o să găsească.
  Capacanele de viteză să caute alţii pentru a juca de-a v-aţi ascunselea.
  Neamurile... ce neamuri?
  Prietenii... ce prieteni?

  Hîrtia să găsească altă mînă să scrie ce scriam eu. N-o să găsească.
  Cuvintele să găsească alt creier să le compună cum le compuneam eu. N-o să găsească
  chiar dacă în ultimu timp scriam mai mult porcării decît capodopere.
  Dar tot ce am scris pînă acum... ei, bine, asta cel puţin rămîne,
  pînă o să putrezească şi asta. Cu capodoperele dar şi cu porcăriile. Un fel de noroc.

  Iubita?... Adică ce cu iubita?
  Îmi pare zău rău (rimă, ha-ha) dar nici ea n-o să găsească.
  Cineva să-i scrie cum îi scriam eu.
  Cineva s-o cînte cum o cîntam eu.
  Cineva s-o iubească,
  cum am iubit-o eu.

  Bine, cum am zis deja, de bine de rău – s-a terminat.
  N-o să mă mai mănînce ţînţarii.

BuruieniText

blank

corner
Masa

  Masa ceia între noi era pesemne în granit,
  altfel cum nu s-a făcut fărîme colţul strîns în pumnul meu? Sau cel în a tău?

  Sau poate plastic, sau lemn uscat, izolant absolut
  că tensiunea aia în aer ar fi făcut să bubuie fulgere şi tunete
  între piepturi
  între ochi,
  nu a fulgerat, nu a tunat, plastic îţi zic. Sau lemn.

  Cît de largă era? Jumate metru?
  De-ar fi fost jumate pămînt
  tot ar fi părut distanţa încă şi mai mare.
  De-ar fi fost jumate pămînt
  tot aş fi sărit deasupra ei pînă la tine, dacă îmi permiteai.
  De n-ar fi fost masa deloc
  tot înţepenit aş fi rămas, am rămas,
  fiindcă nu îmi permiteai.

  Masa ceia între noi mi-a fi fost auzit ea inima?
  Masa ceia între noi, ar fi fost ceva să audă ea din inima ta?
  Masa ceia între noi
  crezi că aştepta să încerc să-mi apropii degetele de a tale
  şi am decepţionat-o?
  Sau te-am decepţionat? Pe tine?

  Masa.
  Există ceva mai impenetrabil, mai de netrecut, mai infam
  ca masa ceia?

  Am lăsat-o. Eu sud, tu nord-est, masa a rămas.
  Centrul lumii.
  Va rămîne centrul lumii mult timp. Poate chiar foarte mult timp.
  Poate chiar
  timp afară din timp.

  Ciudată soartă
  cu o masă la mijloc de sfîrşit,
  nu crezi?

BuruieniText

blank

corner
Interval

  Am veselit, am glumit, am povestit bancuri.
  Anecdote.
  Parte personale parte naţionale.
  Trebuia să umplu timpul cu banalităţi,
  nu ştiu dacă am făcut treabă bună, cred. M-am străduit, ce să zic,
  şi acul cel mare tot rotea la dreapta şi acul cel mic tot îl umărea şi el,
  mai încet
  dar rotea.
  Crezi că dacă scoteam bateria s-ar fi oprit?
  A meu sigur, a lumii nu.

  S-a terminat. Intervalul.
  Asta-i problema cu intervale, se termină.
  Şi dacă aşa un interval este ultimul din familie
  altele nu mai apar. Ca un sfîrşit. Absolut. Irevocabil.

  Cîţi grăunţi de nisip sunt în deşert? ai întrebat.
  Nu ştiu, dar dacă vrei îi număr. De ce?
  Cîte picături de apă sunt într-un ocean? ai întrebat.
  Nu ştiu, dar dacă vrei le număr. De ce?
  Cîte frunze noi, căzute, putrezite sunt într-o pădure? ai întrebat.
  Nu ştiu, dar dacă vrei le număr. De ce?
  Ca să ştii cît îmi pare de rău.

  Am veselit, am glumit, am povestit bancuri.
  Nu am vrut să arăt ca un cîine părăsit.

  S-a terminat. Intervalul.

  Acum puteam arăta ca un cîine părăsit.
  M-am alungit
  am pus botul între picioarele dinainte
  am tras coada între picioarele dinapoi
  şi am ţinut ochii deschişi. Pînă ai dispărut.
  O singură dată am mai bătut din coadă. Cînd te-ai întors o clipă,
  pe urmă am tras-o înapoi.

  Cine ştie, mai îmi trage cineva cu bocancu-n cap,
  mai trece un tramvai peste mine...

BuruieniText

blank

corner
Freamăt de codru...

  ...că dacă o chemam “Freamăt de carne”
  atunci aş fi terminat sau ars pe rug sau lapidat cu bolovani sau tras pe roată
  de detaşamentele a cică moralităţii, conformităţii şi moravurilor publice...
  Că aşa au decretat ei. Pentru alţii.
  Că aşa de întunecaţi sunt ei. Cu alţii.
  Că aşa de înapoiaţi sunt ei. Toţii. Şi dacă toţii atunci pentru cine scriu?
  Pentru tine. Numai pentru tine. Singura lumină şi luminată. Te iubesc.

  Sufletul. Tău.
  Cel care încîntă merii în înflorire şi trestiile în mîngîiere
  cînd prin livezi cîntînd păşeşti cu rouă atîrnată de urechi
  şi lîngă lacuri desculţă treci cu broaşte săltăreţe înainte povestindu-ţi legenda
  iar în spate găsindu-se prinţi şi crai
  şi cînd în sus de munte alergi după fluturi şi după căprioare
  pînă ajungi la vîrful înzăpezit unde ghiocei se repezesc să înflorească
  ca să-ţi alinte vederea
  şi să-ţi împletească voal alb în jurul grumazului cald
  să nu-i uiţi şi pe ei. Cum m-ai uitat pe mine. Îţi aminteşti?
  Sufletul,
  cel care în uitare totuşi nu mă uita, ce paradox plin de minunăţie.

  Gîndul. Tău.
  Unde ai ascuns gîndul? Nu l-ai ascuns deajuns de bine fiindcă l-am găsit,
  mereu îl găsesc.
  Poate anumea îl ascunzi aşa de uşor a fi găsit?
  Gîndul, tău,
  care mă însoţea pe căile vieţii trecute, înainte ca să-l ştiu,
  care mă însoţeşte pe căile vieţii prezente, fără ca să-l ştiu dar ca să-l ghicesc,
  şi mă va însoţi pe căile viitoare,
  care sper să-l ştiu dar chiar dacă nu cel puţin să-l formez în gîndul meu cum aş vrea,
  gîndul care însoţeşte primăvara că altfel nu ar încolţi ea
  şi vara că altfel nu s-ar coace ea
  şi toamna că altfel nu ar picta frunzele în curcubeie ea
  şi iarna că altfel nu ar acoperi lumea şi viitorul cu atîta curăţenie ea.
  Gîndul,
  care nu îmi uită gîndul şi care gîndu-mi nu îl uită.

  Inima. Ta.
  Toţi au tobă tu ai vioară
  la toţi bate ritm la tine îngînă melodie
  la toţi trece prin ea sînge la tine trece prin ea magmă,
  ascunsă acolo unde încerc să o aud
  să o ating
  să îi descopăr adevărurile care cresc peste plaiurile ei
  numai ca tu să îmi dai mîna uşurel la o parte
  cu o privire mustrătoare mai mult ca usturătoare
  plină de tandreţe
  înţelegere
  dar cu o îngăduinţă neîngăduită fiindcă viaţa e viaţă şi a mea e moartă.
  Inima.
  Cum poate inima să uite? A ta. Cînd inima doare? A mea.

  Corpul. Tău.
  Corpul meu. Sclavul lui.
  Şi aici detaşamentele sus menţionate se pun pe picior de război
  preparînd deja rugul, bolovanii, roata
  şi aici eu menţionatul tot a lungul poemului încerc să ies în viaţă
  chiar dacă nici arsul nici lapidarea nici trasul nu au să-mi schimbe
  sufletul, gîndul, inima.
  Poate corpul. Ars. Tocat. Despicat.
  Ei şi? Corpul tău. Imnul meu. Freamătul. Face toate chinurile iadului, întreite!
  Ochii.
  De ce îi deschizi
  că intensă e durerea cînd dispar în clipiri, cînd întorci capul, cînd tu eşti acolo şi eu aici?
  Un verde creat după mii de ani şi milioane de experimente
  pînă ce maica natura a nimerit formulaţia ideală
  cu deajuns iz de fărîme de iarbă şi de şarpe de apă şi de praf de smaragd şi de carbonat de cupru
  a amestecat toate izurile într-un ceaun
  le-a picurat în ochii tăi
  a distrus formula.
  Prima. Ultima.
  Un verde pur ca negrul la inimă de cărbune
  ca albul la inimă de fulg
  ca roşul la inimă de picătură de sînge.
  Ochii tăi. Ce măreţie a merita a fi ars sau lapidat sau tras pe roată
  pentru ai vedea.
  Gura.
  Întredeschisă şi se vede fildeşul arogant
  deschisă şi se vede muşchiul sălbatic
  căscată şi se vede prăpădul unde se naşte uraganul şi mireasma livezilor de portocali
  şi aroma care învălătuceşte buzele de-a-mprejurul
  de roiesc în jurul lor viespi ucigaşe
  şi fluturi sinucigaşi
  şi colibri războinici ce se înghesuie de-ar fi doborît şi stejarii cu fluturatul lor disperat.
  Închisă. Ar fi rană deschisă?
  Zîmbitoare. Ar fi gropiţele săpate acolo de mînă dumnezeiască?
  Întredeschisă din nou
  gata să mestece orice s-ar apropia de ea
  şi nu m-am hotărît încă dacă să-ţi dau doar gura mea să o mesteci
  sau tot corpul
  sau şi corpul şi sufletul de ai vrea, de ai avea foame, ca mine.
  Gura ta. Un desen tridimensional a merita a fi ars sau lapidat sau tras pe roată
  pentru a o gusta.
  Sînii.
  De cîte ori i-am dezbrăcat cu ochii?
  I-am îmbrăcat din nou numai pentru a-i dezbrăca din nou? Şi iar. Şi iar. Şi iar.
  De cîte ori m-am războit în gîndul meu
  cu baricadele impenetrabile de textilă infamă în jurul lor concepute de un zeu numit Modă
  o amestecătură oribilă de bumbac şi nailon şi mătase şi elastic şi plastic
  în stare a rezista o bombă atomică,
  darmite mîinile mele,
  de sute de ori m-am aruncat pe redute
  de sute de ori am murit pe ele
  dar mort, viu, mort, gîndurile mele piereau şi înviau pe redutele nemernice
  pînă am reuşit,
  poate,
  cred că.
  Albul lor, ce alb era el? De coajă de ou, de lapte proaspăt, de sare, de zahăr, de iasomie?
  Albul lor, din ce era el? Din marmură, din aluat proaspăt, din bulgăr de zăpadă,
  cine mai frumos şi mai fin ca el – Venus în piatră, Maja în ulei, Iulia în cuvinte,
  Marylin în carne şi oase?
  Ca doi copii zburdalnici, îi vedeam atîrnaţi peste mine,
  turtiţi sub tine, săltînd în paşi păşiţi împreună,
  de cîte ori am fost cel fericit să-i salvez cînd cădeau din copaci
  sau se înecau în iaz sau se poticneau pe şinele de tramvai
  şi îi apucam cu o frenezie sălbatică de sfîrc şi îi trăgeam înapoi la adăpostul palmelor mele,
  gurii mele, limbii mele?
  De cîte mii de ani am încercat să găsesc o metaforă perfectă lumii sfîrcurilor
  şi cîte mii de ani încolo tot n-am să găsesc?... cireşe am încercat,
  mure am încercat,
  zmeură am încercat,
  cremene am încercat,
  ridichioare de lună încă n-am încercat,
  buburuze încă n-am încercat,
  rulmenţi încă n-am încercat,
  picături de oţel topit căzute din furnal
  care îmi străpung carnea cu muşcătura lor de foc încă n-am încercat.
  Sînul tău. Sfîrcul tău. Coroana solară care se aşterne pe primul şi pe care e născut al doilea
  insolent, impertinent, majestuos, impunător.
  Cu mine, nevrednicul, îngenuncheat în faţa lor
  şi-mi doresc să mă numească sau cavaler cu sabia pe umăr sau cadavru cu sabia pe gît.
  Ars pe rug? Lapidat cu bolovani? Tras pe roată?
  De trei ori trei numai să îi ating.
  Viaţa.
  Care Adam a descoperit-o la Eva şi Eva şi-a descoperit-o la ea însuşi
  după ce şarpele sau crocodilul sau hipopotamul le-a dăruit mărul
  sau era o pară
  sau era o caisă
  şi după ce au mîncat-o şi Adam şi-a lăsat capul în poala Evei i-a mirosit deodată nectarul
  parfumul
  viaţa.
  Ar fi fost înainte de a fi alungaţi din Eden sau după
  înaite de a descoperi blestemul frunzei de smochin sau după
  înainte a se fi răzvrătit contra impunerii dumnezeieşti sau după?
  Îmi doresc nectarul. Tău. Parfumul. Viaţa. Dar numai dacă mi-i dăruieşti
  mînă pe inimă, a mea pe a ata, a ta pe a mea.
  Linia vieţii, nu pe palma mîinii ci la încrucişarea nord-sud a corpului femeiesc
  nu întortocheată ca pe palma mîinii ci dreaptă nord-sud
  nu a fi ascunsă sau a aduce injurie sau a cauza încruntare
  cu felurite invenţii omeneşti fizice sau mentale sau virtuale
  ci a fi venerată, sărbătorită, adulată ca singura creaţie dumnezeiască
  pusă de El mai sus ca El,
  El avînd creat două vieţi şi lumină pe pămînt
  Ea avînd creat miliarde de vieţi şi lumină în suflete,
  ce gingăşie, ce artă, ce beţie de simţuri.
  Ce imbecilitate omenească a coborî ochii la simpla ei menţiune
  a nu o avea pe toate steagurile lumii
  a nu o cînta din zori pînă în seară.
  Eu încerc, cît pot, să o cînt pe a ta.
  Pînă ai să mă pălmuieşti. Poate că nu. Pînă ai să mă uiţi. Poate că nu.
  Pînă o să-mi putrezească cuvintele, ceva mai tîrziu ca corpul. Sigur că da.
  Păi unde sunteţi măi detaşamentelor, abia aştept focul, bolovanii, roata?
  Genunchii.
  Genua.
  Legaţi cu pîrghie de muşchi la viaţă şi la naştere se frîng unul în altul ca Symplegades
  montes qui dicuntur cincurrere in mediis undis
  cînd neînvitaţi se avîntă între ei
  verbum sapienti sat est
  dar se deschid ca o invitaţie scrisă cu sînge
  vi et animo
  în iubire
  omnia vincit amor, et nos cedamus amori.
  Din păcate, pentru mine
  vincere scis Hannibal victoria uti nescis.
  Foc. Bolovan. Roată. Bineveniţi.
  Ignis. Lapis. Rota. Bineveniti.
  Gleznele.
  Subţirele.
  Prin inele.
  Săltăreţe.
  Cu mîndreţe.
  Cînd înconjur glezna stîngă
  Cu o palmă, cea nătîngă
  Şi cu palma mai deşteaptă
  Îţi înconjur glezna dreaptă
  Cînd te zvîrl în ochi de soare
  şi te prind de subsuoare
  Iară glezne subţirele
  Cad în floare prin inele
  Săltărete cu mîndreţe
  Cu un har de frumuseţe
  Zboară rochia în plenţe
  Cade bluza zdrenţe zdrenţe
  Şi cădem şi noi, cum zis
  Între buze, flori şi vis.
  Şi mai vreţi totuşi să ştiţi ce aş alege dintre rug şi bolovan şi roată?
  Sunteţi tîmpiţi, măi? Tot, totul, toate. Pentru ea.

  Pentru freamăt
  de carne.

  *

  Uite, cred că dacă detaşamentele moralităţii vreau să fiu ars sau lapidat sau tras pe roată
  este din cauză de pustietatea lor de suflet şi ignoranţa lor de divinitate.
  Condemnant quod non intellegunt.
  Ce să zic, pesemne că dacă nu vreau să fiu ars sau lapidat sau tras pe roată, trebuie să accept
  ca toate cele zise sus să fie expurgate de o varietate de elemente dăunătoare.
  Ad usum Delphini.
  Şi, tot eu, cred că prefer să fiu ars pe rug sau lapidat cu bolovani sau tras pe roată mai decît ca.
  Fiindcă, la urma urmei, adevărul există şi aşteaptă acceptare.
  Ab aeterno.

  *

  Spune, crezi că cineva o să citească aşa ceva de lung?
  Spune, crezi că este chiar o poezie?
  Spune, crezi că şansele sunt de partea ta?

  Da, vezi, ai ajuns la linia asta.
  Da, aşa o chem eu dar tu o poţi chema bazaconie.
  Da, definitiv, după moartea mea, ai să vezi.

BuruieniText

blank

corner
Finale

  În cutia mea de oase
  Care creieru-mi cărase
  Peste timpuri ş-anotimpuri care-n parte mi-amintesc
  Sculpt-un gînd cu frenezie
  O duioasă poezie
  Ce cu vrăbii şi corăbii umple traiul omenesc.

  Măi, gîndule,

  Lasă vrabia pe sîrmă
  Şi corabia sub cîrmă
  Lasă lupu să-ţi ia trupu chiar de-a fi a te mînca
  Adă-ţi muşchii laolaltă
  Ia în mînă altă daltă
  Mai cumplită, ascuţită, ş-un baros de cinci oca,

  Pune foc în a ta vorbă
  Şi piper în a ta ciorbă
  Fă din tunet a tău sunet şi din fulger a tău vis
  Dacă vrei să-ţi faci renume
  Şi să ai în astă lume
  A ei cuget, a ei ruget, şi divinu-i paradis

  Cîntă-i vîlvătaia-n sînge
  Şi cînd flama va răsfrînge
  În cel verde ce te pierde mult de mult de mult de ori
  O să-ţi deie să bei vinul
  O să-ţi dăruiască chinul
  Şi cu zori ai să implori l-a ei sîn, încet, să mori.

  Măi, naivule,

  I-am dus rouă pe sprînceană
  Cu steluţe pe-a ei geană
  Şi c-o mînă din fîntînă i-am adus reflect de cer
  I-am aprins în piept cărbune
  Între coaste i-am dres strune
  Cu o lună cam nebună ş-a său zîmbet pasager.

  S-a sfîrşit, acceptă soarta
  Dacă vrei închide poarta
  Mărgărite, răsărite, umple-n floare a ei vale
  Las-acolo-n urma ta
  Cîmpuri de nu-mă-uita
  Ş-a ei ie o să fie împletită cu finale.

BuruieniText

blank

corner
Ghicitoare

  Erau vre-o zece ţigănci în tîrg
  parte la o măsuţă, parte în picioare,
  cu cărţi, cu zare, cu oase, cu ceşti, fiecare cu instrumentul ei preferat
  pentru a-ţi povesti o poveste cu bazaconii asociate contra trei lei.
  Cea care mi-a reţinut vederea era mai la o parte.
  Nu că se uita la mine, cred că nici nu vedea bine,
  avea ochii spălăciţi, grumazul acoperit de zgură,
  mîinile murdare că cred că nu şi le-a spălat de la naştere.
  Părul încîlcit sub basma. Vîrsta nedefinită.
  Şedea pe jos sprijinită de un stîlp, fustele întinse împrejur
  şi aştepta şi ea clienţi. Nu că atrăgea cineva.
  M-a atras pe mine. Nu ştiu de ce.

  Trei lei? am întrebat-o.
  Un leu.
  I-am dat un leu şi m-am chircit în faţa ei.
  Aşează-te!
  Am ezitat un moment şi pe urmă mi-am dat drumul corpului să cad şi eu în praf.
  Mi-a luat mîna fără să aştepte să i-o dau,
  avea palma uscată, aspră.
  Ce vrei să ştii? Trecutul, prezentul, viitorul?
  Trecutul îl ştiu...
  Dar l-ai cam uitat.
  Prezentul...
  Nu există, este doar definiţia gramaticală unui interval indeterminat între trecut şi viitor.
  Pentru o ghicitoare foloseşti cuvinte de dicţionar, am încercat să zîmbesc.
  Hai să începem cu viitorul.
  Ba hai să începem cu trecutul că viitorul va deveni şi el trecut odată şi odată,
  definiţia trecutului este mult mai inclusivă.

  Am dat să mă scol, ce mai era asta, program de cameră ascunsă?
  dar ochii aceia spălăciţi s-au ridicat la mine
  şi m-au fixat în locul meu mai tare ca piroane de jumate metru.
  Am rămas aşezat.

  Înainte cu exact unşpe ani trei luni şi douăştrei de zile ai căzut în ochii unei fete.

  Am tresărit. Restul zîmbetului mi s-a şters de pe faţă.
  Ochii spălăciţi mă sfredeleau fără milă.

  Lacurile erau verzi.
  buzele miroseau a căpşune şi erau roşu de apus de soare.
  Ai dansat cu ea.


  Am încercat să-mi zmulg mîna din menghina aceia aspră, imposibil.

  Dragoste la prima vedere. Te-ai îndrăgostit. Ai devenit poet, peste noapte.
  Continui?


  Eram mut. Am tăcut. A continuat.
  A mers aproape an după an,
  cîteodată pe scurt cîteodată mai în detaliu
  mi-a chiar şi recitat cîteva poezii de care nici nu-mi mai aminteam
  dar eram convins că dacă le caut am să le găsesc în scrisorile mele.
  Eram aiurit.
  Nici nu am simţit că vine seara, trece noaptea, era iar dimineaţă.

  Şi prezentul? Oricare definiţie ai aplica?
  Te interesează? Îl ştii la fel de bine ca mine.
  Viitorul?

  Mi-am lăsat mîna în a ei, oricum era amorţită de abia o mai simţeam
  dar am lăsat-o acolo pînă am găsit un răspuns la întrebare.
  Îmi era deodată clar ce răspuns îi dau.

  Vreau să-mi rezumi viitorul doar într-un singur cuvînt. Da sau Nu. Poţi?

  A răspuns imediat, nici nu a trebuit să gîndească.
  Nu.

  Mi-a liberat mîna.
  M-am ridicat. Celelalte ţigănci erau deja la locul lor,
  nimeni nu părea surprins să ne vadă încă acolo.
  Am dus mîna la portofel să-i mai dau cîţiva lei,
  Nu. Un singur leu. Altfel îmi pierd harul.

  Am mai trecut pe acolo multe ori.
  Toate ţigăncile erau tot timpul la locul lor, pe a “mea” nu am mai văzut-o.
  A avut dreptate, viitorul era un Nu.
  Cel puţin m-a pregătit.
  Ştia şi ea şi ştiam şi eu că pansament la o inimă sîngerîndă nu există,
  dar cel puţin înveţi să trăieşti cu ea şi să aştepţi pînă s-ar scurge sîngele complet,
  fără complicaţii neştiute
  doar cu cele ştiute, învăţate.

  Mai scriu.
  Ne mai scriem.
  Cînd am întrebat ţiganca de aceia căruia îi scriam, mi-a răspuns că nu poate să ştie,
  ca să ştie are nevoie de mîna ei.
  Aşa că nu ştiu nici eu. Nu am să ştiu niciodată.
  Din noroc, pare că scurgerea începe să încetinească, am ajuns la picături.
  Rezervorul se goleşte.
  Aşa că rezoluţia nu e departe.
  Poate după poezia asta, cine ştie?

  Dacă o mai iubesc? mă întrebaţi.
  Să vă răspund cu o întrebare şi eu – păi, pot altfel?

BuruieniText

blank

corner
Negative

  Nu ţi-am muşcat
  carnea.

  Nu ţi-am dezvelit
  amintirile zbătîndu-se a se naşte
  pentru lungile zile a veni
  fără noi.

  Nu ţi-am pictat
  peisajele,
  cele înalte de sfîrtecau bidineaua tremurîndă a palmei mele
  cele adînci
  unde pensoane catifelate de vîrfuri de degete
  urmăreau herghelii flămînzite de murgi sălbatici
  galopînd prin mii de vinişoare ascunse asupra povîrnişuri roşiatice
  în căutare de soare
  moarte
  viaţă
  pîn’ce baroase de cinzeci ocale puneau stăpînire pe avalanşă
  şi o zdrobeau în mii de stele
  lăcrămioare
  şi lacrimi.

  Nu ţi-am prelins
  răşină de brad între dinţi
  cu vîrf de limbă ascuţit ca giară de uliu
  în dos de dinţi
  cu vîrf de limbă mătăsos ca petală de trandafir
  pe limbă
  cu o limbă crăpată în fărîme de jăratic.

  Nu ţi-am spus
  te iubesc.
  Dar ştii.

BuruieniText

blank

corner
Fără Happy End

  Am făcut o greşeală,
  m-am uitat în oglindă.
  Cu lumina aprinsă.

  Am văzut la Bête. Ce drept aveam să fiu îndrăgostit de Belle?

  Am văzut pe Quasimodo. Ce drept aveam să fiu îndrăgostit de Esmeralda?

  Am văzut pe Cyrano. Ce drept aveam să fiu îndrăgostit de Roxane?

  M-am văzut.
  Ce drept aveam să fiu îndrăgostit
  de tine?

BuruieniText

blank

corner
Bine. Unde.

  Bine că nu vreau să scriu nuvele,
  nu aş fi avut timp să le termin.
  Unde te-ai dus, timpule?

  Bine că mi-am văzut oraşul,
  cu toate că nu l-aş fi recunoscut uşor,
  da, pe ici pe colo mă recunoşteam în el
  dar doar pe ici pe colo.
  S-au dus case.
  S-au dus copaci.
  S-au dus liliaci, peri, zarzări, duzi. S-au dus crinii albi. S-au dus panselele.
  Pînă şi morminte s-au dus.
  Pînă şi viii au murit.
  Progres, da, localnicii se plac,
  ce să fac dacă-l urîsc.
  Unde te-ai dus, oraşule?

  Bine că plec.
  Cît timp poţi să rătăceşti tot căutînd puncte de reper
  şi mai mult negăsind decît găsind?
  Cinematograful prefăcut în fabrică de cozonac,
  sinagoga prefăcută în hambar de mobilă,
  terenul de handbal prefăcut in magazie,
  teatrul în ruine,
  casele bunicilor unchilor verilor dispărute
  şcoala prefăcută în altfel de şcoală
  clădiri impunătoare pierdute printre buruieni şi cărămizi căzute
  stîlpul cu caradaşte ras
  stîlpul gros ras,
  graffiti
  peste tot.
  Cît timp poţi să tot mergi pe străzi
  cu un junghi în inimă şi lacrimi în ochi?
  Unde v-aţi dus, amintirilor?

  Bine că te-am văzut. Pe tine. Regina. Femeia. Copila.
  Dar ce păcat că nu mă iubeşti.
  Unde te-ai dus, dragoste?

BuruieniText

blank

corner
simplex rithimus

  cioara cîrîie
  greieru ţîrîie
  cînele mîrîie

  peste rugu ăstei inimi coastele îmi pîrîie
  cînd peniţa crăcănată pe hîrtie hîrîie.

  ochiu plînge
  mîna frînge
  pumnu strînge

  într-un lac de lacrimi duse luna se răsfrînge
  şi-ntre vise aiurite mintea îmi constrînge.

  glasu păleşte
  vorba răneşte
  gîndu loveşte

  o speranţă arogantă sufletu-mi hrăneşte
  ş-o realitate crudă vine de-l zdrobeşte.

BuruieniText

blank

corner
Răstimp

  Cît de frumoasă ai fost
  şi mai frumoasă ai devenit.

  Da, şi încă zece ani am mai adăugat.

  Adevărat.

  Primul an ţi-a dres sprînceană
  cu parfum de sînziană,
  anul doi şi a lui daltă
  un surîs din lume altă
  au înscris pe a ta buză
  ca să-mi fie călăuză,
  anul trei şi anul patru -
  un ateu ş-un idolatru -
  ţi-au pictat sub sîni lalele
  (alelei si alelele)
  şi pe-obraji-ţi iasomie
  sub urechi viţă-de-vie
  pentru anul cinci, divin,
  ce ţi-a scris pe limbă vin,
  uite ş-anul şase vine
  se închină-ntîi la tine
  şi-nainte de-a pleca
  ninge-n pielea-ţi catifea,
  vine şapte, opt şi nouă
  scapătă şi ei în rouă
  dar pe-a gîtului aleie
  îţi înşiră curcubeie,
  anu-i zece, am venit,
  am picat în răsărit
  în cea frumuseţe rară
  cum n-a fost nici odinioară
  cum n-a fost chiar vreodată
  cum n-ai fost chiar
  niciodată.

  Adică... crezi?

  Adică... văd.

  Şi în...zece alţi ani?

  La fel de frumoasă. Şi mai mult de.

  Adică crezi?

  Adică ştiu.

BuruieniText

blank

corner
Lecţie în dislecţie: metaformoză

  Cîinii de la şatră
  latră,

  Pe toloacă
  luna joacă,

  În pădure
  printre mure
  pe un pat de flori azure
  peste-un sîn adoarme-o mînă
  a răsuflului stăpînă
  sub o mîn-adoarme-un sîn
  a văpăilor stăpîn,

  Dinte-n dinte
  rude sfinte
  un taifas fără cuvinte,
  buză-n buză
  o ventuză
  lîng-un nastur fără bluză,
  limbă-n limbă
  vrajă plimbă
  storc plăcere ca-ntr-o crimbă,

  Rană-n rană
  că-i orfană,

  Copsă-n coapsă
  că-i pedeapsă,

  Ochi în ochi că-i un supliciu,
  Corp în corp că-i un deliciu,

  Eu cu tine
  tu cu mine
  noi cu gemete divine,
  flămînziţi
  adormiţi
  sub a nopţii plug striviţi
  nu ne pasă nici de mîine
  nu ne pasă nici de pîine
  nici de cîine
  asta ştim
  am murit
  ş-acum trăim.

  Ca fiare. Ca soare-n zori. Ca tulpini tăiate.

  Trece focu-ntre plămîni
  iarăş url-a şatrii cîini.

BuruieniText

blank

corner
absolutism

  de sfîrcul ţi-ar fi un stilet în sidef
  splendoare şi armă-n jumate de gref
  a sînului strajă ş-a vieţii fief

  forjat în adîncurile peşterilor înecate a lui Poseidon
  de cei măeştri tocilari ce i-au găurit scoicile şi i-au rotunjit perlele,
  i-aş da gură, dinţi, limbă şi degete
  să le străpungă
  pentru cel moment abolut de rătăcire divină
  şi moarte.

  de coapsa ţi-ar fi o capacană-n oţel
  cu dinţii porniţi înspre aprig măcel
  de-a fi să s-abată a vieţii apel

  făurit sub scoarţă de munte cutreierată de Hefaistos
  de cei fierari a focului şi a jeregaiului ce au făurit apus şi răsărit,
  i-aş da gură, dinţi, limbă şi degete
  să le înşface
  pentru cel moment absolut de pierzanie divină
  şi moarte.

  de gura ţi-ar fi a năpîrcii palută
  cu-a ei iatagane rotite-n volută
  ş-otrava ce curmă a vieţii minută

  meşteşugărită în carul de război rugind sub Ares
  de cei sălbatici Phobos şi Deimos şi Enyo însetaţi de distrugere şi sînge
  i-aş da gură, dinţi, limbă şi degete
  să le zdrobească
  pentru cel moment absolut de uitare divină
  şi moarte.

  moment? dar momentul durează doar un... moment. nu poate fi absolut.

  ai dreptate, nu cel moment. cea viaţă.
  întreagă.

BuruieniText

blank

corner
Păduchi Împăiaţi

  Dragoste,
  ca o oştire de păduchi împăiaţi.

  Nu mai ameninţă
  nu mai cucereşte
  nu mai osîndeşte.
  În muzeu, sub un capac de sticlă şi inundaţi în insecticid şi cloroform şi formaldehidă
  măreţia lor redusă la o armată de bolduri,
  măreţia ei redusă la o armată de amintiri, tot sub bolduri.

  Nu mai pişcă, nu mănîncă, nu infectează cu toţi microbii cunoscuţi sub soare
  şi cei necunoscuţi sub sau în soare,
  nu mă mai scarpin.
  Nu mai capăt eczeme binecuvîntate.
  Dureri de cap copioase, frumoase.
  Abcese, leziuni, erupţii, bube cu puroi, noroi, şi noi.
  Zilele trandafirilor duse, supuse, apuse.

  Cum am reuşit să împăiez toţi păduchii ăştia, oameni buni? Nu ştiu. Nu mai ţin minte.
  Din cînd în cînd mai ridic capacul de sticlă
  trag un bold
  şi pun amintirea... scuzaţi-mă, vă rog... păduchiul sub microscop
  şi încerc să-i analizez sistemul sanguin, sistemul digestiv, sistemul nervos,
  nu prea reuşesc
  totul e uscat
  scobit gol
  deşert.

  Atunci pun un chibrit sub el, de uscat ce e nici nu mai miroase,
  mă culc fără aşternut pe capacul de sticlă
  şi îi las să mă invadeze.
  Slavă domnului, visele mai trăiesc
  şi pot să mă scarpin în ele cît aş vrea... ah, plăcerea...

BuruieniText

blank

corner
amărtuni

  pară pară
  că-i amară

  mere mere
  că-s amere

  o gutuie
  amăruie

  prune prune
  amărune

  o cireaşă
  amăreaşă

  portocală
  amărală

  cu caise
  amarise

  corcoduşe
  amăruşe

  clemantine, poate nuci
  amertine, amăruci.

  totu-i uite-aşa amar
  păi nici n-aş avea habar.

  Pare că te duci de rîpă, iubitule, mi-ai zis.
  Iubitule? Cum aşa, ştiu că nu mă iubeşti?, ţi-am zis.
  Dar tu mă iubeşti pe mine, mi-ai zis.
  Am văzut o sclipire în ochi. Ce-ai fi? Drac? Înger? Femeie?, mi-am zis.
  Toateşpatru, mi-ai zis.
  Păi nici nu ţi-am zis... patru?, ţi-am zis. Nu ai răspuns.

  nopţi pierdute
  amărute

  ani trecuţi
  amăruţi

  viaţă viaţă
  amăreaţă

  mortăciuni
  amărtuni.

BuruieniText

blank

corner
Chiar nerod, ca un calapod...

  Hai după mine, la şură,

  mînă în mînă
  timp de-o săptămînă

  am să-ţi pregătesc pat

  prin fîn şi prin paie
  şi behăit de oaie
  cu purici, păduchi şi tot fel de lighioaie

  am să-ţi fac pernă

  cu frunză de varză
  şi pană de barză
  şi dacă insişti chiar miasmă de boarză

  o plapumă, o pătură, o velinţă

  din fir de urzică
  fasole pitică
  şi păr de-a cizmarului hîdă gagică

  am să...

  ...păi stai, mă băieţele, vrei să mă alungi,
  să scapi de mine
  să nu mă mai vezi, auzi, simţi?
  Da ce-i cu aiurelile, smintelile, zărghelile astea?


  Avea dreptate.
  Ce m-o fi apucat să aiuresc, smintesc, zărghesc în aşa hal?
  M-o fi lovit damblaua pe mine sau oi fi lovit eu pe ea?
  Păi nici n-am băut gaz, gazu-i scump.
  Păi nici nu mi s-a răsturnat cloşca, am vîndut-o.
  Păi nici nu am ajuns la vîrsta ‘aia’, mai am cîteva ore.
  Trebuia să mă răscumpăr, sau o pierdeam
  şi nu vroiam să o pierd, o iubeam ca un...aiurit, smintit, zărghit.
  Scoală-te măi capiule
  înainte ca să ajungă gazul la tine, cu cloşca, şi cu vîrsta.

  Hai după mine, la şură,

  mînă în mînă
  timp de-o săptămînă

  am să-ţi pregătesc pat

  cu fulg de păpădie
  şi ţesătură de ie
  şi petale de-a soarelui caldă mîndrie

  am să-ţi fac pernă

  cu treflă şi ghindă
  să-ţi cînte colindă
  cu vorbă născută-n a cerbului jindă

  o plapumă, o pătură, o velinţă

  umplută cu polen
  dospită în saten
  cu inimi de crini şi timid ciclamen

  am să...

  ...păi stai, mă băieţele, vrei să rămîn,
  să nu mai scapi de mine,
  să nu mai opreşti a mă vedea, auzi, simţi?
  Da ce, nu ştii că te iubesc?


  Nu a zis-o dar a gîndit-o.
  Poate chiar mai bine aşa.

BuruieniText

blank

corner
Mă iubeşti.

  Mă iubeşti?

  Ca melcul leuşteanul
  ca vulpea găinile
  ca ursul mierea.

  Mă iubeşti?

  Ca ciobul de sticlă curcubeul
  ca pulberea din butoi scînteia
  ca apa de pe stîncă adîncimile.

  Mă iubeşti?

  Cît frunză şi iarbă
  cît pulbere şi spuză
  cît stele pe cer.

  Mă iubeşti?

  Cum albul bucuria miresei
  cum cearşaful pata roşie din noaptea cununiei
  cum maica primul zbierat a nou născutului.

  Mă iubeşti.

  Mă iubeşti?

BuruieniText

blank

corner
Plăceri Furate

  Mărgean am să-ţi tai în şirag de mărgele
  Cu fire de-aramă bătute-n inele,
  În păr am să-ţi tes curcubeu şi cunună
  Cu scoici părăsite pe timp de furtună,

  Cu muguri tîrzii şi născuţi peste noapte
  În zori am s-amestec cuvinte şi şoapte
  Iar rouă salvată prin viţă de vie
  Pe arc de sprînceană-ţi va fi poezie.

  Cînd foşnet de codru va da peste tine
  C-o doină furată în somn de la mine,
  Cu floare de tei am să-ţi conjur grumazul
  Cu spuză mărunt-am să-ţi semăn obrazul,

  Şi cînd te-i uita dimineaţa-n oglindă
  Şezută pe jilţul tomnatic din tindă
  Mirată vei sta la cea buză de nalbă
  Ce picură-n roşu pe pielea ta albă.

  În marmur-albastră-mprejur de cărare
  Un basm am să-ţi sculpt cu imensă răbdare
  Cu dalte-n sidef şi ciocane-n argilă
  Sleite sub jugul a mîini fără milă,

  Cînd ochiu-ţi va naşte a zilei privire
  Găsi-va în juru-ţi murindă iubire,
  În ani, vei ghici cine-i cel ce-a ucis-o
  Prin urmele şterse a celui ce-a scris-o.

BuruieniText

blank

corner
Închipuiri

  Nu aşa.

  Mi-am închipuit altfel
  întălnirea.
  Mi-am închipuit altfel
  despărţirea.

  Nu aşa.

  Îngeri adormiţi lîngă harpe,
  poate morţi,
  armăsari jigăriţi, şchiopi,
  pesemne de mulţi ani fără să fi tras o perie peste ei
  fără să fi vizitat un fierar pentru potcovire
  fără prînz de
  jăratic.

  Cîmpia uscată acoperită cu cenuşă rece,
  vulcanul stins,
  un greier ţopăie într-un singur picior
  la fel şi o broască, prinţ nu va mai fi,
  la fel şi o barză, fîşia de dus pruncii deşirată,
  la fel şi eu
  între urzici
  şi ele uscate.

  Frunzele cad
  se destramă în schelete.
  Zăpada cade
  se topeşte, devine zgură.
  Fructele cad
  putrezesc pe drum.

  Cuvintele, putrezesc şi ele
  între foi de hîrtie mîncate de molii
  şi ţintuite cu cuie ruginite pe pereţii cojiţi a latrinelor publice.

  Mi-am închipuit foc.
  Mi-am închipuit chin.
  Am găsit cărbune strivit, stins.
  Am găsit
  nepăsare.

BuruieniText

blank

corner
Nimic

  Spune-mi, iubito, ce îţi sunt,
  îţi sunt amant?
  Îţi sunt iubit?
  Îţi sunt buruiană, umbră, nimic?

  Nu-mi zi te rog prieten,
  nimic nu-i mai degradant, abject, umilitor ca prieten,
  buruiană preferabil.
  Întotdeauna sub pantoful tău, sub talpă, sub toc
  cînd te duci
  cînd vii
  cînd calci în ceva murdărie şi te ştergi pe ea
  distanţa între noi doar o grosime de piele sau plastic sau cauciuc
  şi te aştept toamna cînd veştejesc şi primăvara cînd înfloresc
  fie astea chiar flori de... buruiană.
  Dar te uiţi la ele, le vezi, le atingi
  aproape că ...mă atingi pe mine.
  Da, buruiană-i preferabil cu toate că umbră ar fi şi mai bine.
  Agăţată de tine fără să ştii, fără să simţi
  cînd sunt acolo
  şi cînd nu sunt acolo
  şi cînd aproape că sunt acolo, peste tot
  fără să te debarasezi de mine fără să te sfieşti de mine
  fără să te necinstesc
  fără să te stingheresc
  fără a înceta să te iubesc
  chiar o vecie.
  Şi dacă vrei să scapi de mine tot ce ai a face e să stingi lumînarea
  să stingi lumina
  să stingi soarele.
  Sau să le aprinzi, depinde de situaţie, nu aşa?

  Dar totuşi, din toate, cel mai bine ar fi să fiu... nimic pentru tine.

  Nimic.
  Nimic.
  Nimic.
  Ca atunci cînd
  cînd şi cînd
  ajunge circumstanţa efemeră şi mensuală a obligaţiei matrimoniale
  şi închizi ochii închipuindu-ţi că eu, cel nimic,
  te înfăşurez şi te învălătucesc şi te învelesc cu nimicul braţelor mele
  şi te pătrund
  pînă la acel moment cînd refugiată sub bucata de tablă nichelată şi rotundă şi găurită
  laşi ploaia artificială să pătrundă între pielea de pe carne şi aerul de sub pereţi
  şi să te cureţe de păcatele corporale şi mintale
  şi de cel nimic, etern, eu.
  Ca atunci cînd
  noapte şi noapte
  te strecori sub plapuma greoaie de iarnă sau uşurică de vară
  şi mîna îţi caută înfiorarea ascunsă în sîn
  şi mîna îţi caută înfiorarea trezită între coapse
  şi mîna îţi caută înfiorarea ameţită dintre buze
  şi cu ochi închişi laşi nimicul de mine să te poarte sus pe pisc de munte
  şi să te arunce jos la poală de munte
  iar şi iar şi iar
  pînă ce măduva îşi opreşte clocotul
  şi tu te liberezi de cea strînsoare care chinuia pînă-n oase
  şi de cel nimic, etern, eu.
  Ca atunci cînd
  zi şi zi
  te scoli te speli te îmbraci ieşi
  cu cel nimic care-s eu pas de pas alături de tine
  într-o intimitate împărtăşită care nu-ţi lasă nici pic de intimitate personală
  şi mă aflu între pantof şi picior
  între lingerie şi corp
  între ruj şi buză
  aşa de uşor cînd eşti un nimic
  aşa de uşor să pătrunzi secretele ascunse şi să descoperi secretele neştiute
  în gînd
  în carne
  în tăcere
  iar în clipa cînd îţi ajungi destinaţia şi cealaltă lume te cheamă
  îmi zici uşurel să revin mai apoi
  pe drumul înapoi
  şi pentru cîteva ore scapi de jena acelei plăceri intense care te frămîntă
  şi de cel nimic, eu.

  Nimic.
  Etern.
  Eu.
  Cred că am învăţat să apreciez nimicia
  atît timp cît
  mi-o îngădui.

BuruieniText

blank

corner
Fără Cuvinte

  Două scaune pătrate, unul întors,
  unul lîngă altul
  muchia stîngă a scaunului meu contra muchiei stîngă a scaunului tău
  eu rezemat
  capul tău lăsat pe umărul meu stîng
  ochii închişi
  ochii mei poate închişi şi ei
  nu ştiu
  mîinile se ţin
  a stînga a mea în a stînga a ta
  sau poate a stînga a ta în a stînga a mea
  nu ştiu ce face dreapta ta dar dreapta mea scrie o poezie
  fără cuvinte
  ce n-a fost ce nu va fi ce nu este
  un tablou de o frumuseţe absolută
  un moment etern în eternitate.

  Da
  eternităţile sunt egal de eterne dar pot cuprinde una pe alta
  nu-i paradox
  cum toate infiniturile sunt egal de infinite şi se pot cuprinde
  simplă matematică
  logică
  dragoste.
  Zi-mi, cîte poezii ţi-am scris care se termină cu ‘Te iubesc’?
  Ştiu, cîteva,
  dar ştii? Toate.
  Chiar dacă nu-i scris în cuvinte e scris în intenţii, în implicaţii
  în... fără cuvinte.

  În avion.
  Am scaunul de la mijloc, la dreapta mea un domn tînăr, pesemne om de afaceri,
  gras, frumos, elegant,
  la stînga mea o doamnă tînără, pesemne studentă,
  grasă, frumoasă, elegantă,
  ce pereche frumoasă ar fi fost ei.
  La un moment dat mă gîndesc să mă scol, să le propun să schimbăm scaune
  ca să şadă împreună
  să vorbească cam ce-ar trebui vorbit
  să-şi schimbe numere de telefon,
  să joc pe-a peţitorul.
  Altfel ar rămîne o viaţă trecută, pierdută, fără rost.
  Momentul e trecut
  nu mă scol
  nu s-au aşezat unul lîngă altul,
  rămîne o viaţă trecută, pierdută, fără rost.

  Două scaune pătrate, unul întors,
  unul lîngă altul
  muchia stîngă a scaunului meu contra muchiei stîngă a scaunului tău
  eu rezemat
  capul tău lăsat pe umărul meu stîng
  ochii închişi
  ochii mei poate închişi şi ei
  nu ştiu
  mîinile se ţin
  a stînga a mea în a stînga a ta
  sau poate a stînga a ta în a stînga a mea
  nu ştiu ce face dreapta ta dar dreapta mea scrie o poezie
  fără cuvinte
  ce n-a fost ce nu va fi ce nu este
  un tablou de o frumuseţe absolută
  un moment etern în eternitate.

  Zi-mi, cîte poezii ţi-am scris care se termină cu ‘Te iubesc’?
  Ştiu, cîteva,
  dar ştii? Toate.
  Uite, şi asta.
  Cu cuvinte.

  Te iubesc.

BuruieniText

blank

corner
Superfetaţie

  Poezia mea,
  superfetaţie.

  Adevăr mai mare nici există,
  ocară mai mare nici există.
  Merg împreună.

  Sigur, ar fi şi alte cuvinte care s-ar potrivi
  parte interesante care nici nu există ca
  neinspiraţie destimulaţie îmi-iese-pe-nas-aţie
  parte odioase care există ca
  repetitivitate trăncăneală nu-şi-ştie-lungul-nasului
  însă niciunul aşa de obscur şi latinoid ca superfetaţie – superfetare. Ha!

  Dar cum altfel aş putea zice de zeci sute şi mii de ori
  că te iubesc
  fără să repet de zeci sute şi mii de ori
  te iubesc?
  Un fel a zice ar fi în buclă, plictisitor.
  Un alt fel a zice şi care prefer este să superfetez
  care ar fi un cuvînt dacă Academia s-ar scula de pe fundul ei lat
  şi ar lăsa ceva progres în rîndurile ei.

  Na că mi-am făcut un duşman.

  Nu contează,
  ce contează este ca duşmanul să nu fi tu,
  subiectul adjectivul şi verbul poeziei mele.
  Chiar dacă restul lumii cheamă afacerea asta superfetaţie.
  Sper că tu o chemi
  dragoste.

BuruieniText

blank

corner
Sfîrşitul Lumii

  Zicem că-i sfîrşitul lumii,
  în treişpe ore
  patruzeci minute
  şi cîteva secunde încoa încolo
  un asteroid gigantic o să percuteze pămîntul lîngă Paris,
  o destrucţie globală, absolută, nici microbii nu vor supravieţui.
  Bombele nu au ajutat, au doar mutat impactul de la Londra la Paris,
  mare succes, ce să zic,
  londonienii o să trăiască cîteva secunde în plus
  romînii cîteva secunde în minus.

  Sunt la Bîrlad, centrul local de televiziune a rămas funcţional,
  tot restul ţării e dezertat.
  Beţie, jaf, sinucidere, rugă.
  De ce tocmai Bîrlad? ştiu eu?
  Aici o comentatoare a hotărît să rămînă la post pînă la sfîrşit
  şi m-a invitat pe mine, faimosul poet romîn, pentru un ultim interviu.
  De ce tocmai pe mine? ştiu eu?
  Poate fiindcă eu scriu chestia asta?

  Spuneţi-mi tovarăşe (resturi comuniste), ultime gînduri în faţa cataclismului?

  Da, tovarăşă (joc jocul, ce am a pierde?), am ultime gînduri, desigur.
  Sunt aspecte pozitive şi sunt aspecte negative la ce se va întîmpla în cîteva ore.
  Hai să începem cu aspectele pozitive, în caz că cineva ne priveşte totuşi.
  S-a terminat cu impozitele.
  De casă, de masă, de pămînt, de maşină, de benzină, de castraveţi muraţi... toate.
  Se va termina cu ţînţarii, chiar şi cei de import.
  Scăpăm de politicieni, de vecini, de facebook.
  Copiii scapă de şcoală.
  Criminalii inveteraţi vor căpăta pedeapsa capitală, care li se cuvine.

  Dar... încearcă ea să deschidă gura, dar îi scot limba şi continui.

  Toate problemele ecologice se vor rezolva.
  Toate bombele atomice ce au mai rămas vor fi anihilate.
  Nu mai trebuie să ne temem de ce se va întîmpla cînd soarele se va stinge.
  Nu mai treubuie să rezolvăm The Collatz Conjecture sau The Sofa Problem
  sau să aflăm cîţi chirurgi estetici au trecut peste (sens ambivalent) Cher (eu ştiu).
  Religiile se vor dizolva
  iar misterul creaţiei se va rezolva fiindcă nu va mai fi cine să-l creadă mister.
  La fel cu cine a scris cu adevărat operele literare a lui Shakespeare
  cum s-au construit piramidele
  care...

  Dar... încearcă ea să deschidă gura, şi de data asta o las, aşa îs eu – politicos,
  puteţi poate să-mi redaţi şi ceva aspecte negative?
  Mă întreabă şi se uită la ceas, am impresia că începe să transpire,
  rimelul a început să se prelingă şi i-a atins buza superioară.
  Nu mă sinchisesc. Mă uit şi eu la ceas, încă cîteva minute,
  oricum vorbesc pesemne la lampă.

  Este desigur şi un aspect negativ...

  Unul?

  Unul, pentru timpul cît mai am să-l descriu,
  şi ăsta este faptul că nu am să mai reuşesc, niciodată, să-i ating sînul.

  Comentatoarea se uită la mine ca la un nebun.
  Eu mă uit la ea cu sinceritate.
  Podeaua începe să tremure.
  Trei milioane de ani mai tîrziu, treizeci milioane de trilioane de kilometri mai departe
  ultima difuzie pămînteană din Bîrlad tot mai ridică sus aşa spusele sprîncene
  aşa spuşilor savanţi locali care au captat-o.
  Pe aşa spusa lor limbă locală ei tot continuă să discute aşa zisa dilemă pămînteană
  şi concluzia lor, după ani şi ani de discuţii şi seminare este o traducere aproape exactă
  a ceea ce gîndea şi comentatoarea mea.
  Pesemne era vorba de un nebun.
  Sau cum zicea un aşa zis proverb local (n-aveau a şti ei că era aşa unul şi la noi)
  ţara arde şi baba să cheptănă.
  Cum să fi ştiut ei de ceva care se chema iubire? Aşa ceva nu exista pe planeta lor.
  Idioţii.

  *

  Şi tu te uiţi la mine ca la un nebun.

  Spune, eşti chiar nebum? zici tu.

  Eu mă uit la tine, nu ca un nebun.

  Cum zicea Garabet Ibrăileanu? Numai un nebun se înamorează de regine, zic eu.

  Mă întorc.
  Plec.
  E sfîrşitul lumii.

BuruieniText

blank

corner
Expresii de fel

  Vorbeşti la lampă, nene poet.
  Cum adică?
  Cum adică cum adică?
  Cum adică vorbesc la lampă?
  Ce fel de lampă – cu lumînare, cu gaz, cu electricitate?
  De şovăieşti prea mult ai să alegi pînă ai să culegi.
  Dar e aprinsă?
  Dar muieţi-s posmagii?
  Dar are inimă?
  Ca să-ţi dezlegi băierile a tale?
  Dar mă aude, fie ea lampă?
  Ce spui la ureche în pădure se aude.
  Păi da lasă-mă mă oleacă cu expresiile tale.
  Fiecare grăunte are tărîţă dar are şi făină.
  Ahm.

  Eram lămurit, nu ajungeam cu cititorul ăsta la nici un liman.
  Aşa că am continuat să vorbesc la lampă.
  La pereţi.
  Soacrei să priceapă nora.
  Alături cu drumul.
  De funie în casa spînzuratului.
  Ce mai conta cu cine la cine cum şi de ce?
  Aşa eram eu. Speram să mă audă şi ea.
  Vrabia malai visează.

BuruieniText

blank

corner
Habar

  Cînd noaptea se scutură-n pajişti deşarte
  Şi fură din stele mănunchi de sclipiri
  Iar lacrimi căzute prin frunzele-i moarte
  S-aprind cu a lunii pierdute priviri,

  Cînd salcia mîngîie-a iazului undă
  Cu ramuri bătute în des mărgărint
  Şi-n tremurul zilei de azi muribundă
  Culege a zilei de mîine argint,

  Cînd barca se leagănă-n şoaptă de apă
  C-o putredă vîslă-nfundată-n nămol
  Cu-a frînghiei rest ce-n adîncuri s-adapă
  Ş-un fund năduşit pe sub zdrenţe de ţol,

  Eu zac pintre nufării morţi de trei toamne
  Chircit lîngă greieri şi broaşte un car
  Da-n buză aprind rugăciuni unei doamne
  De care nici cerul nu are habar.

BuruieniText

blank

corner
Dragostea nu-i

  Dragostea
  nu-i fiară moartă
  Putrezind în stih trecut
  Ce boceşte crunta-i soartă
  Pe un ciob crăpat de lut,

  Dragostea-i
  fiară rănită
  Străbătută d-un răzor
  Dar în ghiara ei cumplită
  Arde-un foc mistuitor.

  Dragostea
  nu-i fluviu rînced
  Clipocind un stih amar,
  O mocirlă ş-a ei scîncet
  Într-o albie de var,

  Dragostea-i
  fluviu năpraznic
  Un balaur dat pe brînci
  Din durere face praznic
  Mestecîndu-şi drum prin stînci.

  Dragostea
  nu-i geamăt jalnic
  Ca un stih fără sfîrşit,
  O voroavă de mătalnic
  Sau un susur zăpuşit,

  Dragostea-i
  răget sălbatic
  Cînd a vieţii temelii
  Se cufundă sub jăratic
  Şi renaşte-n poezii.

BuruieniText

blank

corner
Ţii minte?

  Ţii minte?
  Ai uitat
  cînd ieri te-am întrebat

  dacă îmi permiţi să aflu ce ascunzi sub a ta ie
  ar fi cela buiestraşul sau o-ntreagă herghelie
  şi de-ar fi unul dintr'înşii să-i faci palmei mele dar
  aş uita orice prihană care-mi trece prin rozar.

  Ţii minte?
  Ai uitat
  cînd azi te-am întrebat

  dacă vrei să pleci cu mine într-un spasm de veşnicie
  pe un pat născut din ramuri de salcîm şi iasomie
  să culegem amintire în a minţii buzunar
  ca-n a vieţii dese neguri să ne ţie felinar.

  Ţii minte?
  Ai uitat
  cînd nu te-am întrebat

  dacă-mi dai a ta minută de a-tot-puternicie,
  a ta oră, a ta noapte de măreaţă anarhie,
  un deceniu de candoare lîng-a nebuniei har,
  a tău secol de vîltoare înecat în chilimbar.

  *

  Ţii minte?
  Am uitat.

  Pe la mijloc de păşune
  Arde-a inimii cărbune
  Un moment se crede soare
  Ş-apoi moare.

BuruieniText

blank

corner
Belicozitate...

  ...care nu-i chiar cuvînt de dicţionar, ştiu.

  Vezi, ce să zic, uite aşa din cînd în cînd am eu un atac de belicozitate
  adică devin belicos care da-i un cuvînt de dicţionar şi încep să dau ordine:
  “Adu-mi vinu, femeie!”
  sau “Spală-mi picioarele, femeie!”
  sau “Încălzeşte-mi patu, femeie!”
  şi ea sensibilă, supusă, serviabilă, săritoare, suplecată, sfioasă, smerită
  îmi răspunde cu vocea-i de privighetoare:
  “Da ce, n-ai şi tu picioare, mă bărbate?”
  sau “Da unde-i masca de gaz?”
  sau nici nu vorbeşte dar ia cazanul plin cu apă fiartă
  şi mi-l varsă în pat si numai atunci ciripeşte “Uite-acuma ţi-i patu cald,”
  după care îmi şi aruncă cazanul în cap.
  Sfîntă (tot cu s).
  Sclavă (tot cu s).
  Sărghită (ar fi cu z dar atunci nu ar merge cu poezia asta atît sublimă cît abstractă).
  Ah, da. Sublimă.
  (Mai sunt şi altele cu s cum ar fi soacră, salamandră, sandală, scarlatină, ş.a.m.d,
  dar astea nu se potrivesc într-o lume poetică decît între paranteze).

  Mai am şi alte ocazii să arăt că-s eu bărbat sau ce sunt,
  de pildă cînd mergem la piaţă şi ea se hărţuieşte cu zarzavagiul
  pe o chestie de pătlăgele roşii sau pătlăgele verzi
  şi înainte ca să-şi arunce unu la altu cu pătlăgelele în cap
  simt că-i timp să pun eu piciorul în prag
  şi cu un tunet de fiară fioroasă, de leu, de cămilă cu o singură cocoaşă
  cad peste el de îl fac praf:
  “Păi ascultă nene, te rog, stai o leacă, linişteşte-te,
  doar nu vrei să faci un atac de inimă, vrei un pahar cu apă, sau o Coca Cola,
  bine, îţi aduc un tei cu mentă şi trei linguriţe zahăr,
  lasă-mi cămaşa, te rog, nu o rupe, e un cadou de nuntă de la vecinul meu (despre ăsta mai jos),
  da, ţi-o dau dacă vrei, îţi place?, vrei şi sandalele mele?
  dar nene, dragule, lasă jos ciocanul, lasă jos harbuzul, lasă jos pătlăgeaua aia
  uite ia pătlăgeaua asta şi aruncă-mi-o, mulţumesc,
  vrei încă un leu la kilo? îţi dau doi, bine, trei
  dar nu ne mai cotonogi, cîntăreşte, nu contează dacă ai şi degetul pe cîntar,
  mulţumesc, bodaproste, să trăieşti să mai vinzi pătlăgele şi la anu că tot la tine venim,
  frumos din partea ta că mai arunci pătlăgele după noi, mersi, un an bun...”
  L-am învăţat eu să se comporte, criminalul, cu belicoşi ca mine, să aibă teamă,
  să simte şi el fiara din mine... “Hei femeie, las-o pe aia jos, e mucegăită.”

  Se întîmplă şi cu vecinul meu (menţionat mai sus), ce să-ţi zic, ăsta trezeşte animalul în mine.
  Vezi, are şi el animale, în curte, dar cînd rupe el cuiu atunci rupe el cuiu.
  Odată cîinele lui m-a muşcat, mîţa m-a zgîriat, găina m-a ciupit, albina (mai multe) m-a(u) înţepat
  si dacă avea un rinocer m-ar fi şi ăsta rinocerat,
  ce să-ţi zic, mi-a aprins paiele în cap.
  “Mă duc să-l bat,” i-am zis femeii şi ea mi-a dat un geamandan plin cu bandaje,
  alifii, sticle cu iod, o cîrjă, cîteva aspirine, o cruce.
  “Pentru el?” “Pentru tine.” “Pentru ce crucea?” “Bată-l-ar crucea să-l bată.” “Aha.”
  Şi-a mai făcut şi ea cruce înainte ca să ies pe uşă, şi a fugit la geam cu un scaun.
  Eu eram foc. Şi pară. Şi lumînare. Şi altele.
  “Măi vecine!” am strigat la gard de s-au zguduit brazii
  şi a apărut imediat cu cîinele, cu mîţa, cu găina, cu albina(ele)
  şi dacă avea un rinocer ar fi venit şi cu el.
  “Ascultă mă vecine, ştii că animalele tale au trecut prin gard
  şi cîinele m-a muşcat şi mîţa m-a zgîriat şi găina m-a ciupit şi albina(ele) m-a(u) înţepat
  şi dacă aveai şi un crocodil... adică un rinocer m-ar fi rinocerat şi el?”
  “Şi?” întreabă nesimţitul.
  “Şi eu propun să dau jos gardul ca să poată săracii de ei să treacă mai uşor la mine
  să mă muşte, să mă zgîrie, să mă ciupească, să mă înţepe,
  să mă rinocereze cînd ai avea un rinocer.”
  Nu i-a plăcut nici sunetul nici tunetul din vocea mea, s-a întors la casa lui cu coada între picioare
  şi eu m-am întors triumfător la casa mea.
  După cîteva zile am dat jos gardul.
  Între timp femeia mi s-a dus la mama ei şi vecinul şi-a luat un rinocer.
  Nebună lumea asta. Toţi au frică de belicosul de mine.

BuruieniText

blank

corner
Denumiri

  Cum se numeşte soarele stins, pitic roşu?

  Cum se numeşte focul stins, cenuşă?

  Cum se numeşte jăratecul stins, cărbune?

  Cum se numeşte inima stinsă, carne?

  Cum se numeşte sîngele stins, apă chioară?

  Cum se numeşte liniştea absolută cînd simţurile se întrec unul cu altul
  anticipînd materializarea unei expectaţii care întîrzie să se manifesteze
  pînă acel moment temut cînd auzi trosnetul a ceva care se rupe
  şi nu va mai fi întreg
  niciodată?

  Cum se numeşte frica
  în aşteptare a liniştii absolute?

  Cum se numeşte momentul
  înainte de frică?

  Dicţionarele sunt sărace în cuvinte sacre.

  Cum se numeşte dragostea stinsă? Păcat.

BuruieniText

blank

corner
Buruieni

  Cimitire
  de dezire,

  Morminte
  de cuvinte,

  Mujere pentru lujere,
  pentru frunze uscate,
  coji dezbinate,
  bălării, păpădii
  şi bîlii tîrzii,
  coceni şi strujeni,
  tujleni
  şi buruieni.

  Multe cimitire am construit, şase, pesemne curînd şapte
  şi sute de morminte în fiecare
  şi fel de fel de pietre funerare pe fiecare
  fie de marmură, fie de ghips, fie de lut,
  fie de bălegar amestecat cu apă şi sudoare şi văruit cu var alb să nu pută
  totul pierdut sub un strat des de buruieni amestecate de tot felul
  toate culorile
  toate mirosurile
  toate înălţimile,
  capre sălbatice mai ronţăind pe ici pe colo o lobodă, un trandafir,
  o vorbă.

  Mai sunt şi hoţi.
  Sar noaptea peste gard,
  vin cu baroase şi sfarmă ceva plăci de marnură, ceva de ghips,
  din cînd în cînd greşesc şi mai dau şi în una de bălegar uscat
  şi încearcă să fugă dar putoarea îi urmăreşte,
  hoţi, mai răi ca caprele, caprele fură vorbe
  ei fură poveşti întregi.
  Păcătoasă lume,
  nimic nu mai e sfînt, nici măcar un cimitir.
  Noroc de buruieni,
  mai păzesc ceva,
  mai rămîne ceva.

  Noroc de tine.
  Mai sap un mormînt, mai îngrop o poveste.
  Dacă o să mi se termine locul am să-ţi zic, pînă atunci mai sap.
  Şi chiar dacă nu am să-ţi zic,
  ai să ştii.

  P.S.
  Nu cred să am vreodată un bust în bronz pe un stîlp în lemn, în public,
  dar ştiu că am unul deja.
  Cu tine.

BuruieniText

blank

corner
a vorbei mele

  Stimaţi cititori,
  dragi, inteligenţi şi curioşi iubitori a vorbei şi a vorbei mele,
  aveţi dreptate.
  Bună poezie asta.
  Nu asta asta ci general şi generic asta,
  a mea.
  Fie ea înaintată, fie ea înapoiată sau frumoasă.
  Şi frumoasă.
  Desigur şi frumoasă
  căci ca ea, ca tine cea care e ea,
  o alta nici nu există.
  Cum aş putea scrie altceva decît primăvară cînd scriu despre tine,
  altceva decît ghiocel, mărţişor, rîndunică.
  În buclă.
  De cîte ori pun mîna pe creion de atîtea ori.

  Gîndesc şi la alţi poeţi
  (gîndesc nu compar, mă rog)
  mult mai iluştrii ca mine
  şi capabili a scrie politică, natură, istorie...
  scriu ei şi dragoste, sigur.
  Eu scriu numai dragoste, nu pot să scriu altceva,
  prins ca o muşcă în pînza păianjenului,
  ca un peşte pe cîrlig, ca un fluture ţintuit cu un bold pe un carton de colecţie
  mă zbat, mă zvîrcolesc, mă zbenguiesc
  (ajuns aliteraţia asta, ha)
  dar tot nu scap năravul, nebunia, nevoia
  (iacă altă aliteraţie acuma, haha).
  Dar obsedat nu-s.
  Nu cu ea pentru cititorul străin, nu cu tine pentru cititorul inimii mele
  dar da sunt obsedat cu... dragoste,
  cerneala se scurge din călimară cu sau fără ajutorul meu
  şi mîzgăleşte dragoste albastră pe hîrtie, pe palme, pe piept.
  Cred că-i o obsedaţie sănătoasă, dragostea,
  o mozolesc zile, luni, ani, interminabil.
  Ca o fascinaţie
  (rimează cu aliteraţie).
  Ca un vis
  (nu rimează cu aliteraţie).
  Ca un viscol,
  trufaş, nărăvaş, ucigaş
  (da, astea rimează între ele dar nu-s aliteraţii).

BuruieniText

blank

corner
Buruieni, doi

  Nu scriu pagini,
  scriu hectare.

  Buruieni, mărăcini, urzici nesupuse, îndărătnice,
  dar ici colo şi un trandafir uitat
  sălbatic şi el
  dar ce parfum ameţitor
  ce ghimpe sinucigaş.
  Pierdut la miez de hectare,
  cîţiva fraţi uitaţi şi ei altundeva
  roşi, albi, galbeni.

  Cineva o să găsească buruienile, dacă caută.
  Cineva o să găsească trandafirii, dacă-i caută după ce găseşte buruienile.
  Cineva o să găsească sămînţa de cerneală
  şi nedumerit o s-o pună sub microscop.
  Tot nedumerit, o să se scarpine în cap şi o să o rînduiască la nerezolvate.
  Păi cum ar putea cineva descrie o sămînţă
  care pare a avea formă
  de cuvinte?
  Ar fi luat drept nebun.

BuruieniText

blank

corner
Vinil

  Îţi aminteşti de plăcile de muzică în vinil?

  Îmi închipui că da,
  chiar dacă eşti pedepsită cu tinereţe eternă
  ca ziua, ca soarele, ca viaţa.

  Îţi aminteşti cum din cînd în cînd acul sărea şi repeta la infinit acelaşi fragment?

  Îmi amintesc şi eu de ele, păi doar sunt contemporanele mele,
  au fost.
  Şi e pesemne cauza că aşa lucrează şi creierul meu şi scrisul meu.
  Acul cutreieră spiralele interminabile
  şi varsă din ele cuvinte
  pînă ce întîlneşte un fir de praf
  sau o cărămidă
  şi sare şanţul înapoi şi repetă aceleaşi cuvinte, aceiaşi idee
  iar şi iar şi iar
  la infinit.

  Nu înseamnă că trebuie aruncat creierul la gunoi,
  înseamnă mai curînd că trebuie să te obişnuieşti.
  La urma urmei astea-s mărturii incontestabile că te ador
  iar şi iar şi iar
  la infinit
  şi cum s-ar putea scrisele astea cacofonii să nu îţi scrie şi ţie
  un zîmbet pe buze?

BuruieniText

blank

corner
Revedere

  Ţi-ai strecurat degetele sub cămaşa mea,
  între nasturi,
  ai început să cauţi printre firicele de păr.
  Îţi plac sînii mei? te-am întrebat
  şi te-a bufnit rîsul.
  Şi ţie, îţi plac sînii mei? m-ai întrebat
  şi nu m-a bufnit rîsul,
  mi s-a congestionat tot sistemul respirator şi vocal şi cerebral.

  Cînd mi-am găsit vocea erai deja la mijloc de luminiş
  direct sub lună
  printre greieri gălăgioşi şi licurici tăcuţi, fiecare în felul lui cîntîndu-ţi liturghii sau molenii.
  Aş vrea să te băiesc în raze de lună, ţi-am zis, adăugînd rugăciunea mea.
  Aşa, îmbrăcată?
  Congestie urmată de paralizie musculară totală.
  Aştept... sau plec?

  Mi-am strecurat degetele sub cămaşa ta,
  între nasturi,
  am început să desfac tot ce era făcut şi să dezleg tot ce era legat.
  Îţi plac sînii mei? m-ai întrebat
  şi în timp ce eu încercam să-mi salvez degetele de frica jeregaiului
  tu mi le ţintuiai în jurul sfîrcurilor
  de credeam că sîngele tău curge în vinele mele... poate curgea.

  Mi-am strecurat degetele sub cureaua ta
  între fustă şi piele
  am început să desfac tot ce era făcut şi să dezleg tot ce era legat.
  Îţi plac coapsele mele? m-ai întrebat
  şi în timp ce eu încercam să-mi salvez degetele de toate focurile iadului
  tu mi le ţintuiai înăuntrul parfumului
  de a început sîngele tău să curgă în vinele mele şi a meu în ale tale.
  Mă băieşti?

  Te-am băit în raze de lună
  te-am băut cu răsuflu de codru
  te-am alungit pe pat de leuştean
  te-am acoperit cu petale de trandafir alb şi am început să-ţi cînt poveşti de leagăn
  de s-au tăcut şi greierii,
  de s-au stins şi licuricii,
  de m-ai iubit.
  Mă îmbraci?

  Am dat la o parte razele de lună,
  ţi-am sărutat coapsele şi ţi le-am acoperit cu d-ale oamenilor
  ţi-am sărutat sînii şi ţi i-am acoperit cu d-ale oamenilor
  am păşit afară din luminiş lăsînd în spate tînguială de greieri şi disperare de licurici,
  mînă în mînă,
  tu uşoară şi desculţă,
  eu greoi şi încălţat...
  ...aici îmi pui sandalele...
  ţi-am pus sandalele...
  ...aici îmi dai drumul la mînă...
  ţi-am dat drumul la mînă...
  ...aici mă săruţi ultima oară...
  te-am sărutat...
  ...aici ne despărţim.

  Nu mai ţin minte ce a urmat.
  Întuneric beznă,
  şi afară
  şi mai ales în mintea mea.

BuruieniText

blank

corner
Mitologie modernă

sau

Ţii minte?, doi

  Ţii minte,
  s-a îndurat de tine Mnemosyne să ţii minte
  cum mîinile nici nu ţi se mai săturau
  şi nu aveau destul de mine seara, dimineaţa,
  ziua întreagă?

  Uite ce-am găsit, îmi ziceai
  cu tote că găseai aceiaşi parte sau acelaşi obiect a şaptea oară
  a şaptezecea oară
  şi mă înfruntai cu un fulger în ochi şi o roşeaţă în obraji
  de te credeam o Zeus femeie răpind un fecioară bărbat
  iar şi iar şi iar acelaşi fecioară şi aceeaşi Zeus
  (lasă-te, gramatica nu-i greşită, crede-mă)
  şi roşeaţa ta se reflecta în roşeaţa mea
  cînd îmi cutreierai corpul
  şi îmi cucereai corpul
  şi îmi doborai corpul
  găsindu-mi loc în al tău cum unui cal nărăvaş într-un grajd în flăcări
  şi tot ce aveam a face era să îţi beau buzele pînă la sînge
  pînă în seară
  seară după seară.

  Aici, îmi ziceai
  intrînd într-un ascensor
  şi apăsînd toate butoanele de la unu la douăştrei
  împreună cu rotind o cheie în stop
  şi ne dezbrăcai pe amîndoi un articol eu un articol tu
  şi timp ce alţi călători potenţiali băteau cu mîinile în uşă apoi cu topoarele
  tu îmi căutai secrete care le cunoşteai deja pe de rost
  şi îmi găseai secrete care nici eu nu le ştiam
  şi îmi arătai secrete de ale tale care nici nu credeam că există în trup de femeie
  pînă ce într-un colţ al cuştii metalice
  între sus şi jos
  undeva între etajul paişpe şi cinşpe
  îmi dădeai un ospăţ cu rădăcini mitologice şi gusturi omeneşti
  demn de a fi servit de o Hebe sau un Ganymede
  un amestec de muritorie şi nemuritorie care trăgea din iad şi dădea în rai
  şi nimic nu putea stinge făclia care îmi ardea în oase
  nici privirile furtunoase a celor cărora le-am furat ascensorul
  cînd ieşeam
  nici topoarele pompierilor zăpăciţi la atîta pălălaie izvorînd din gura ta
  cînd ne urmăreau cu ochii.

  Bagă-te la geam, îmi ziceai
  în tramvai, autobuz, tren, avion
  acoperindu-ne sau nu cu o ocazională pătură
  şi te prefăceai că adormi cu capul în poala mea
  timp ce Eros era mai aproape de tine decît Hypnos
  şi mîinile îţi erau mai aproape de mine decît însăşi a mea piele
  iar în întunecimea relativă denăsturai şi defermoarai şi decurelai
  mîrîind cînd mîinile mele nu le emulau pe a tale
  (unde-i javra se uitau oamenii în jur, speriaţi)
  şi suspinînd cînd mîinile mele nu numai emulau dar şi depăşeau faptele celor a tale
  (unde-i vraja se uitau oamenii în jur, nedumeriţi)
  iar degetele îţi lunecau ca jderi
  şi alergau ca pantere
  şi se băgau în vizuini ca pui de vulpe
  zgîriind muşcînd rîcîind cu ghiare minuscule
  o oaste carnivoră care-şi desfăta rîvna
  şi-mi desfăta patima
  dorind, cerînd, revendicînd reflecţia aceleiaşi rîvnă, patimă
  în carnea ta
  şi nimeni nu înţelegea cum cei doi intrat-au aşa distinşi
  şi ieşit-au aşa răvăşiţi.

  Ţii minte?
  Eu nu ţin minte, nimic.
  Pesemne că Lethe ş-a vîrît coada, bătut-o-aş s-o bat.

BuruieniText

blank

corner
Nu citiţi, vă rog!

  Magherniţă,
  Păducherniţă,

  Creieru-mi tescuit cu fel de gîze oribile aranjate în straturi orizontale
  şi verticale
  şi diagonale
  şi în spirală
  care de care mai hidoase una ca cealaltă
  o strînsură de păduchi şi purici şi căpuşe şi urechelniţe
  complotînd cu liote de aşa zis oameni de tot felul la întrecere care-i mai zărghit ca care
  că de n-ar fi creierul meu la mijloc
  i-aş aduna vălătuc
  ş-aş lua o sîneaţă şi i-aş împroşca pe toţi cu sămînţă de plumb fierbinte
  pînă n-ar rămîne din ei decît... nu, nici amintire.

  Stai, o leacă, băieţele, da ce-i cu volbura asta în chibzuinţa ta
  şi ce-o mai iei razna cu ea peste coclaurii ăia îmbeznaţi?
  De unde toată mizeria asta cognitivă care te înfăşură deodată
  de corceşti om cu gîză
  şi vieţuire cu prăpădire?
  Păi las' ceva cimbru prin gîndirile astea capchine
  şi ceva irizaţie prin norii ăştia de păcură
  şi trezeşte-te la amintire de mine.


  Nimeni nu mă mai chemase ‘băieţele’ de ani încoa.

  Hei, mai eşti acolo?

  Ca o vioară cu o strună care-şi cheamă ciocîrlia la un zbor peste mestecăni
  Ca un pui de găină care joacă de-a prinsele-a cu un pui de vulpe pînă adorm îmbrăţişaţi
  Ca o coroană de zînă care se rostogoleşte la vale pînă apune la picioarele mele...

  O zgîtie de fată
  care-mi trage o palmă
  care-mi muşcă o buză
  care lasă soarele în urmă şi îmi răsare în ochi
  ca să-mi acopere creierul cu o cergă de romaniţă
  şi să-l umple cu licurici în şapteştrei de culori
  ş-a ei voce.

  Şi păduchii?

  Care păduchi?
  Nici nu ştiam despre ce vorbea ea acolo,
  pesemne că, săraca, avea şi ea momentul ăla trecător de ‘îs sărită de pe fix’.

BuruieniText

blank

corner
Levitaţie şi Gravitaţie

  La un sfert de munte,
  pesemne mult mai jos dar aşa sunt eu, mărinimos,
  norul existenţei mele coborît din vîrf de munte şi ajuns aproape de poale
  şovăind între levitaţie şi gravitaţie
  cu, deobicei, gravitaţia cîstigînd competiţia
  mai ales cît mai jos ajung ele şi cît mai mult culeg eu pe drum bolovani şi pietriş şi nisip
  biata levitaţie are o viaţă şi mai grea,
  nu că ar fi avut ea o şansă vreodată...
  un sfert de munte mai am, aşa zisei?
  Fie, vreau să-i dau levitaţiei ceva curaj,
  gravitaţia are deajuns suporteri de partea ei –
  adică şi curaj şi biologie.
  Da, biologie.

  Las norul o leacă.
  Intru la o crîşmă
  ascult un Gică Petrecu
  beau un şpriţ
  văd un Stan şi Bran
  citesc ceva Coşbuc ceva Alecsandri ceva Eminescu
  beau încă un şpriţ si-i fac cu ochiul chelnăriţei
  (are o sută şi doi ani)
  şi ca recompensă îmi face zece la sută reducere.
  Ies din crîşmă
  mă uit sus pe munte şi jos pe munte
  şi încep să planific cum o să fac cînd mă întorc pe nor,
  poate dacă ajut levitaţia cu ceva mîini, picioare, unghii, cîrlige
  reuşim să oprim gravitaţia?
  Sau să o încetinim?
  Da, sigur, şi-l aud pe Boris Karloff făcînd-o pe-a monstrul lui Frankestein
  şi răzînd de s-ar prăpădi,
  oriunde-ar fi fost el tot înfricoşător a rămas. Şi ş-a pus şi mireasa lui să rîdă.

  Mă urc iar pe nor, am încotro?
  Mă uit iar sus, iar jos,
  iau măsura exactă fără să zic nimănui,
  nu-mi fac cruce că mie nu mi-ar ajuta dar bat cîteva ţepuşe în stîncă
  şi las bătălia în grija levitaţiei şi a gravitaţiei.
  Ştiu cine o să cîştige, e un joc vîndut, corupt,
  între Arhimede şi Newton este Newton care cîştigă tot timpul
  dar poate totuşi mai reuşesc să am ceva zile în plus.
  Ştiu ce am să fac cu ele.
  Am să-ţi scriu. Ţie. Poezii.
  Poezii şi poezii şi poezii,
  pînă se termină poeziile. Adică pînă mi se termină poeziile.
  Adică pînă cînd ajung cu norul la poală de munte.
  Gravitaţie 1 Levitaţie 0.
  Terminus.

BuruieniText

blank

corner
Alb şi Negru

  Ce poezie am să scriu azi

  în alb, ca acolo,
  în negru, ca aici?
  Sau poate o amestecătură
  alb cu negru ce dă... gri?
  Gri, ca nicăieri?

  Sau poate în galben
  ca soare, ca floarea lui... cum adică a cui a lui?... a soarelui,
  ca inimă de romaniţă?
  În albastru ca cer
  sau în castaniu ca frunză moartă
  sau în portocaliu ca... portocală?

  În roşu ca sînge, ca mac, ca buză buză buză buză buză,
  ca dintele care m-a muşcat.
  În verde ca codru, ca malachită, ca ochi ochi ochi ochi ochi,
  a tău.

  Sau poate că nu scriu o poezie de loc,
  ceea ce ar fi un fel de declaraţie oximoronică ajuns fiind la etapa asta,
  da, mai mult moronică decît oxică, adevărat, haha.

  Ce poezie am să-ţi scriu azi?

  Vezi, am schimbat ceva vorbele
  poate aşa şovăirea mea ţi-o fi mai clară.
  În alb ca curăţenie de zăpadă
  sau în negru ca inimă de foc cu cărbune împrejur
  sau în roşu ca dintele care nu m-a muşcat
  sau în verde ca ochiul care m-a văzut.
  Multe culori,
  la fel de multe ca adevăruri,
  o singură poezie
  una care nu am scris-o încă.
  Care nu am s-o scriu.
  Niciodată.

BuruieniText

blank

corner
Picături

  Picături de cerneală cad în jurul sfîrcului dezgolit,

  explodează în stele
  mici dacă cad de aproape
  mari dacă cad de mai sus
  uriaşe care explodează ca galaxii dacă îmi scapă şi-o picătură uriaşă,
  am vărsat şi-o călimară pe cearşaf lîngă tine
  şi un univers în albastru marin s-a născut ca explozia a miliarde de bombe atomice
  vroind să te înghită,
  noroc că salteaua l-a supt şi te-a salvat,

  trec la sfîrcul drept şi las să cadă picături de cerneală şi acolo,
  violetă de data asta,
  noi stele
  noi galaxii
  un nou univers...

  Şi sfîrcul?... adică de ce numai împrejur şi nu pe el? mă întrebi.

  Mă întreb şi eu, privind cremenea cea cu inimă de tăciune aprins,
  cataclismul ecologic al raţiunii,
  cîntecul naşterii lumii şi a morţii mele,
  mă întreb şi eu
  dar o mînă care pare să îţi aparţină
  şi înzestrată cu motoare electrice
  şi pistoane hidraulice
  şi pîrgii de oţel groase de un braţ
  îmi înşfacă degetele şi le duce de voie nevoie în jurul cremenii
  le înmormîntează în jurul ei
  le sudează în ce a fost odată carne
  şi mă obligă să trag, să împing, să răsucesc
  pînă ce cremenea devenită aluat termină în gura mea şi mă înec
  în teribil nectar.

  Buzele îţi sunt albastre, îmi zici după ce mi se termină calvarul.

  Trec la coapse. Stilou nou, cerneală nouă, picături cad din nou,

  universul se prăbuşeşte în cel centru de atracţie gravitaţională nemăsurabilă
  şi toate picăturile
  toate stelele
  toate galaxiile dispar deşirate de forţe de nedescris
  nici cu ecuaţii cuantice
  nici cu argumente teologice
  pentru a reapărea într-o lume care nici nu exista momente înainte
  şi a renaşte într-o năucire totală
  cînd prins de spaimă mă uit la cea mînă care pare să îţi aparţină
  înzestrată cu motoare electrice
  şi pistoane hidraulice
  şi pîrgii de oţel groase de un braţ
  care îmi înşfacă ceafa şi mă duce de voie nevoie în cel centru de gravitaţie mortală
  mă înmormîntează în el
  mă sudează cu ce a fost odată carne
  şi mă obligă să sug, să muşc, să ling
  pînă ce gaura neagră devine explozie primordială în gura mea şi mă înec
  în groaznic vin.

  Buzele îţi sunt albastre, îmi zici după ce mi se termină calvarul.

  Pot să te spăl de cerneală? te întreb.
  Ciudată întrebare îmi pui, îmi răspunzi,
  după ce ca un dumnezeu ai creat universul, l-ai distrus şi l-ai creat din nou.
  Nu-i ciudată de loc, îţi răspund.
  Un dumnezeu nu ar întreba învoire.
  Eu sunt doar... un biet îndrăgostit.

BuruieniText

blank

corner
Adjective, doi

  Obosit
  ca un cui îndoit

  sub cap de baros insistent de cinci chile,
  un scîncet de fiară în laţ de trei zile,
  o operă moartă şi-a ei partitură
  pierdută sub pături obeze de zgură.

  Dezamăgit
  ca un butuc ciopîrţit

  de mînă ineptă cu daltă tocită,
  o dragoste dusă şi neîmplinită,
  un frac exclusiv şi plătit în opt rate
  şi vezi doar la nuntă că-i ros pe la coate.

  Trist
  ca un artist

  ce-apare de silă pe scene deşarte,
  o floare ce-şi plînge albinele moarte,
  o voce strivită pe foi de hîrtie
  de-a vieţii tumult şi-a uitării urgie.

BuruieniText

blank

corner
Rătăciri Mentalo Linguistice

  Aşa-s eu, sperios.
  Nu, nu speriat, nici serios
  adică da-s serios da nu serios în sensul ăsta care-l vreau aici,
  sperios, de la speranţă.

  Da cum altfel se zice, unul cu speranţă,
  speriut? Ş-ar rima cu astronaut, cu năut, sau cu lut, sau cu... ahm... a.m.d.?
  Speriatru?
  Nu, prea ar aduce cu geriatru, nu cred.
  Poate sperietos, sperănţător, speranţant?

  Curioasă chestie, limba,
  cum se dezvoltă ea şi ia tot felul de turnuri
  dar nu celea care le-ai aştepta.
  Sperănţut? Sperănţuit? Sperătos?
  Sperător?

  De ce adică există disperat fără ca să existe disperanţă
  dar sperat nu există cu toate că există speranţă?...
  adică da există dar nu în sensul care-l caut eu?

  Nu-s dumirit.
  Aşa că rămîn cu sperios.
  Ce să zic,
  dum spiro, spero.
  Să te văd, să te simt, să te iubesc.

  Păi, vezi, omnes una manet nox,
  dar depinde cum intrăm în ea.

BuruieniText

blank

corner
Ţine

  “Eu sunt Napoleon, poţi să-mi zici Napi.”
  “Eu sunt Josephine, poţi să-mi zici Iosef.”
  Aşa a început povestea lor de dragoste.
  Nu că a ţinut mult.

  “Eu sunt Zeus, poţi să-mi zici Zozo.”
  “Eu sunt Methis, Themis, Demeter, Mnemosyne, Hera, Io, Europa, Semele... ş.a.m.d.”
  Nici nu le zicea.
  Nu a ţinut de loc.

  “Eu sunt Henry, poţi să-mi zici Opt.”
  “Eu sunt Anne, poţi să-mi zici pînă cînd?”
  Pînă cînd el a decis că ea era prea înaltă.
  Trei ani.

  Nu cred în dragoste, zice-ţi?
  Gîndiţi din nou, vă rog.
  Cred în dragoste mai mult ca în moarte,
  amîndouă eterne
  dar una îmbrăcată în alb, o prefer.

  “Eu sunt eu, poţi să-mi zici orice.”
  Ea nu mi-a zis, dar o iubesc la nebunie.
  Aşa a început povestea noastră de dragoste.
  Ţine.
  O poezie nescrisă nu are moarte.
  Ţine.

BuruieniText

blank

corner
Încăierare

  Dragostea-şi poartă lumina-n cunună
  Cum codrul îşi poart-a său verde în strai,
  Cum doina-i purtată-n piscoaie de nai,
  Cum noaptea-i purtată pe umăr de lună.

  Degetele tale îmi caută bărbia
  lunecă în jos înspre gît
  lunecă în jos înspre piept
  lunecă în jos înspre...
  trezeşti animalul, îţi zic,
  trezesc animalul, îmi zici, trezeşte animalul, îmi zici
  luîndu-mi degetele şi ducîndu-le la bărbia ta
  pe urmă mai jos înspre gît
  pe urmă mai jos înspre piept
  pe urmă mai jos înspre...
  trezeşti animalul, îmi zici
  înainte ca un muşchi de constrictor să trezească o gură de viperă
  încăierare
  război
  pace...
  lăsăm în urmă groaznică devastare
  aproape nimicire totală
  şi muguri îşi ridică capul sfioşi
  şi deodată ne acoperă cu un covor irizabil de toate florile ştiute şi neştiute
  cu liane subţirele ca fir de cusut şi tari ca fir de pescuit
  care ne înconjoară degetele împreunate
  le strîng
  le taie
  adormim,
  cu constrictorul
  cu vipera
  cu un soare care începe să picure pe vîrfuri de munţi.

  Aprind opaiţul.
  Fumegă.
  Mă uit la tine.
  Dormi.
  Şi de-aş putea rămîne toată viaţa aşa, sprijint în cot, cu tine lîngă mine,
  nici nu ar conta cît mai rămîne din ea.
  Că fiecare minut
  face un an.

  Prin pajişti păscute de cai nărăvaşi
  Sub luciul sărat care curge şiroaie
  Şi-n tropot sălbatic ca ropot de ploaie
  Ne-nvăluie-o oaste de fluturi ostaşi.

BuruieniText

blank

corner
Rîvnă

  O lună prin codrii-şi revarsă găleata şi toarnă argint peste strîmte cărări,
  Prin dese tufişuri şi largi luminişuri roiesc licurici cu a lor lumînări,
  O pată de rouă alunec-agale pe-o frunză smerită cu capul plecat
  Ş-aşteaptă acolo să cadă sub roata măreţului soare ş-a lui nechezat,

  Iar eu rătăcesc pe-o potecă pierdută ce-nconjur-un iaz oarecînd părăsit,
  Mă-nfund într-un hău plin cu resturi de oase ce nimeni nu ştie trecutu-i cumplit,
  Ascund într-o scorbură biata hîrtie ce-odată mi-a zis că pe bietul ei plai
  Putea-voi să semăn o biat-amintire cu biata-mi peniţă şi bietul meu grai.

  Cu zorii ce-ncep să cutreiere-n munte prăpăstii crăpate in negrele stînci,
  Cu mari bolovani ce se dau fără minte din vîrful pleşuv pînă-n vale pe brînci,
  C-o haită de lupi flămînziţi dup-o noapte de urlet sălbatic şi aspru vînat
  Ş-a lor răni ascunse sub mii cicatrice, urechi sfîşiate şi bot sîngerat

  Rîvnesc la cel zîmbet ce-ar trece prin pieptu-mi ca lutul supus unui paloş domnesc,
  Cea şoaptă ascunsă pe vîrful de limbă sub buza aprinsă cu-n foc pitoresc,
  Să fie cel semn care-ar face-a mea viaţă cu bietul ei scîncet şi bietul ei vers
  Să aibe un sens, şi apoi nici că-mi pasă că bietul meu nume din inimă-i şters.

BuruieniText

blank

corner
Tomnatice

  Un copac gol, frunzele căzute.
  Un copac aproape gol, mai luptă.
  La dreapta un copac verde
  ca şi cum primăvara abia a început
  şi-şi aşteaptă păsărelele să revină de la cap de lume,
  celalt cap.

  Aşezat în maşină,
  alte maşini trec lîngă mine
  alţi oameni, copii, cîini.
  Văd şi o pisică ascunsă într-un tufiş
  aşteaptă pesemne un şoarece neatent, sau un pahar cu lapte,
  sau vara,
  pisicuţă pis-pis-pis
  te-am văzut aznopate-n vis...


  Tu, unde?
  Picioarele încălţate cu cizme joacă de-a războiul cu frunze uscate
  capul într-o căciuliţă de ski aşteaptă primul fulg
  nasul roşit încearcă să decidă pentru tine dacă e mai cald înainte
  sau era mai cald în spate,
  mîinile în mănuşi de lînă se simt la adăpost
  nici nu ştiu că ai de gînd să faci bulgări de zăpadă cu ele
  de-ar veni odată zăpada.
  Sînul la adăpost şi el, undeva, în memoria mea.
  Mai curînd în imaginaţia mea.

  Dau drumul la motor,
  adaug şi eu contribuţia mea la poluarea mondială,
  mă scuz la toţi, la tine, prima viteză
  atenţie să nu fac un accident
  şi pătrund în faza de neant,
  acolo unde raţiunea nu mai lucrează şi numai instinctele sunt în control
  dar mă mir, tare mai mă mir
  cum se face că faţa ta este tot timpul în retrovizorul meu.
  Ar fi posibil?
  Pare chiar că îmi faci cu ochiul.
  Poate, ştiu eu?
  Zîmbesc, îţi fac cu ochiul înapoi
  iti trimit un sărut cu vîrful degetelor
  şi îţi promit să te văd iar cînd opresc maşina.
  Cînd cobor din maşină.
  Cînd intru în casă.
  Cînd ies din casă.
  Cînd intru în maşină,
  cînd pornesc maşina, cînd mă uit în retrovizor, cînd opresc maşina, cînd cobor din maşină...
  Adică?...
  Adică... cînd nu?

BuruieniText

blank

corner
D-ale limbii

  Tocmai scriam o poezie şi aveam nevoie de un cuvînt pe romîneşte
  care ar fi zis polution pe engleză.
  Simplu, nu? Poluţie.
  Dar ca să fiu şi mai sigur am căutat şi în dicţionar
  şi mi s-au tăiat picioarele – cum adică scurgere spontană a lichidului seminal,
  ce fel de prostie mai a fi şi asta?
  Am mai căutat şi în alte dicţionare, şi pe internet,
  cum adică traducerea exactă e poluare?
  Păi poluare este o acţiune, nu chiar un substantiv adevărat cum ar fi copac sau cărămidă
  dar m-am pus la gîndit –
  mîncare tot este o acţiune dar nici nu gîndim la asta, îl acceptăm ca substantiv,
  la fel ca cîntare, mirare, răbdare... ce să vă zic, poluare este
  dar tot nu-mi place, tot aş fi preferat poluţie.
  Chiar dacă nu ar fi mers cu mîncaţie, cîntaţie, miraţie, răbdaţie...
  ce să vă zic (mă repet), tare-mi mai sunt stranii potecile limbii.
  Mai ales că admirare şi admiraţie da merge. Şi pesemne şi altele.

  Provocare, uite altă stranietate (nu-s dislexic, nu străinătate şi nu strănutate).
  Cam aceiaşi familie cu are şi cu ţie – care-i care şi care-i ce
  şi fac chiar un rost asta sau asta?
  Avea romîna nevoie de o traducere a cuvîntului challenge
  şi adică de ce au ales sus-puşii provocare?
  Păi doar provocare sau provocaţie au a face cu a provoca ceva – o răscoală, o boală, o ceartă.
  Tare-mi mai provoacă şi mie cuvîntul ăsta dureri de cap.
  Hai, mai departe, chirostei. Sau chirosteie, dacă insistaţi.

  La noi se spunea aşa, dece nu-l găsesc in dicţionare?
  Chirostei cum ne dădeam iarna pe gheţuş, cum stătea ţăranca în piaţă lîngă roşiile ei
  cum puneam pe el cazanul şi aprindeam focul sub el.
  Găsesc numai pirosteie.
  Ştiu, îi un colloquialism (slavă domnului nu-i tradus şi ăsta)
  dar dicţionarele trebuie să se ocupe şi cu de-ale astelea, nu?
  La fel cum nu găsesc chieptăn pentru pieptăn sau chisoi pentru pisoi.
  Şi mai sunt şi altele din aceiaşi familie de pi şi pe care-s schimbate în chi şi che
  dar nimănui sus-pus nu-i pasă, ce dracu. Poate era numai pe strada mea?
  Sigur, nu toate pe la “noi” au trecaut aşa transformări (sau transformaţii, hehe)
  ca de pildă chiabur nu vine de la piabur şi chipeş nu vine de la pipeş.
  Dare alea care da vin daţi-le onoarea cuvenită, oamenilor.

  Hai că mai vorbesc de una şi pe urmă las chestia asta baltă.
  Se zicea la noi zvîrc, de ce se zice la toţi ceilalţi sfîrc?
  Zvîrc era ceva sfînt pentru prunci, ceva sfînt pentru bărbaţi şi, vedeţi,
  nu am nici-o pretenţie în fond să zicem zvînt în loc de sfînt doar zvîrc în loc de sfîrc,
  n-aveţi grijă, am şi eu momentele mele de teafărime (ăsta nu există, ştiu, accept).
  Şi de ce-i dicţionarul mut?
  Şi de ce se uită lumea la mine ca la un ţăcănit
  (sunt impresionat, l-am găsit cu toate ca “ei” preferă ţicnit)?
  Au dispărut oare romînii adevăraţi de la noi, de odinioară
  sau oi fi eu un anacronism care mai bine ar dispare el
  şi hai să ne lăsăm toţi făcuţi pe acelaşi calapod?
  Nu ştiu răspunsul, dar acuşi-acuşi nici nu o să-mi mai pese de el.

BuruieniText

blank

corner
Sînul

  Sînul
  doarme,
  lasă-l în tihnă, săracul de el,

  după ce a fost cui şi l-am tras afară cu cleştele degetelor
  după ce a fost fier roşit şi l-am deformat între cocanul pumnului şi nicovala pieptului
  după ce a fost boabă şi l-am zdrobit în fundul piuliţei palmii cu pisălogul celeilalte palme
  după ce a fost ulcior de lapte şi l-am sfîşiat cu capcana unei guri ştirbe de nou născut

  are nevoie să se odihnească.

  Ca din nou să-l trag, să-l deformez, să-l zdrobesc, să-l sfîşii.
  Că-l iubesc.
  Că te iubesc.
  Că ne iubim cum cleştele cuiul, cum nicovala ciocanul, cum pisălogul piuliţa,
  cum gura ştirbă de nou născut iubeşte laptele.

BuruieniText

blank

corner
O amintire de neuitat, sigur, că altfel nici nu era amintire

  Tocmai mi-a venit să încerc periuţa de dinţi nou-nouţă
  am dezambalat-o
  şi am dat năuca în baie cu entuziasmul unui elefant care vede un şoarece...
  de unde să fi ştiut eu că tu erai acolo?...
  mda...
  era atîta linişte
  cu tine pesemne adormită în cadă sub trei pături de clăbuci
  de ţi se vedea doar vîrful nasului şi degetul mare de la piciorul drept
  m-ai surprins şi speriat aşa de tare că mi s-a făcut părul ciumă...
  măciucă...
  şi ciumă şi măciucă
  şi de mult ce tremuram mi-a căzut periuţa în apă... vai de capul meu
  cine ştie ce se va întîmpla cu obiectul ăla străin şi tot săpunul ăla împrejur
  şi săraca de tine expusă la fel şi fel de ravagii geodinamice şi neorealiste
  (nici nu ştiu ce înseamnă)
  am închis ochii tare ca să-ţi respect intimitatea...
  aha...
  şi am vîrît mîinile în apă să caut periuţa,
  tare mai era greu şi cu ochii închişi şi cu plasticul ăla lucios care mereu luneca
  şi cum nu puteam vedea sub spuma aia gigantică...
  aveai ochii închişi, nu?...
  adică nu, adică da, adică nu am avut încotro şi am început să caut pe-a bîjbîitelea
  şi asudam deja
  si unde nu nimeream eu
  fel şi fel de chestii străine şi ciudate care nu aduceau nici a periuţă
  nici a altceva rigid
  nici a altceva neplăcut...
  ahaaa...
  şi odată chiar am dat de ea şi mi-a sărit dintre degete
  e de mirare că durat ceva timp?...
  patruştrei de minute?...
  pînă am dat de ea şi am reuşit să o scot din cadă
  şi am tras-o sus la lumină
  triumfător ca un Arhimede la momentul Evrikei...
  poţi să scoţi şi cealaltă mînă, te rog?...
  ah, da, de emoţie am uitat-o înănuntru,
  şi m-am retras tot cu ochii închişi şi am închis şi uşa după mine
  şi m-am aşezat pe pat tremurînd încă de spaima trasă că eram să te nenorocesc
  dar mîndru de actul de salvare efectuat cu atît sacrificiu de sine
  şi dezinteres de interes
  şi dedicaţie la obiectiv
  că de aş fi fost încă pionier aş fi căpătat încă o cravată,
  am început să strig cu aşa fericire
  de te-ai uitat la mine
  (erai ieşită între timp, cu bigudiuri în păr şi un prosop împrejur)
  cu un pic de alarmă în ochi...
  fericirea asta la tine este ceva...
  bolnav?...
  molipsitor!...
  şi ai inceput şi tu să strigi şi să gesticulezi
  bucuroasă că ai ieşit nevătămată din aşa supliciu îngrozitor
  şi cu toată fericirea cuiva salvat dintr-o situaţie unică
  uluitoare
  ignobilă
  disperată
  delirantă...
  de ţi-a căzut şi prosopul jos.
  Nu mai avea rost să închid ochii iar,
  ce era văzut era văzut
  şi avea să mă urmărească pînă la sfîrşitul vieţii.

  O amintire de neuitat, sigur, că altfel nici nu era amintire. Îţi aminteşti şi tu?
  Sigur că-mi amintesc şi eu, păi e o amintire de neuitat...
  a fost odată ca niciodată...


BuruieniText

blank

corner
Cumpăniri

  Ultimele mele aşa zise poezii
  sunt, cum să zic,
  aşa zis stranii.
  Poate chiar bizare, care-i aproape un frate a straniilor.
  Pînă şi eu simt asta
  şi eu sunt foarte subiectiv şi patriotic apropo poeziile mele
  dar, simt.
  Nu că vreau să mă scuz.
  Nici că mă scuz, dar vreau să ştiţi că ştiu.
  Că doar nu-s făcut cu degetu, dacă-mi scuzaţi vulgaritatea temporară şi atipică.

  Amu cîţiva ani
  (numai-s sigur, îi “amu” moldovenesc sau ardelenesc?)
  cînd m-am aşezat şi eu jos cu condeiul în mîna dreaptă
  şi o margine de ziar în mîna stîngă şi am început să condeiesc
  mi-au ieşit vorbe ceva mai clasice, mai cu tîlc. Pesemne mă simţeam cam verde
  şi mă străduiam.
  Timpul trece, siguranţa de sine creşte cu sau fără cauză cu sau fără drept
  şi uite în ultimul timp mă găsesc cîteodată aşezat
  nici gîndit
  nici cumpănit
  şi încep să înşir sau mai curînd să îndrug vorbe care cîteodată fac sens ca vorbe dintr-o carte de legislatură
  şi cîte alte date fac sens ca vorbe trase afară dintr-o pungă cu numere de loterie
  şi mai aruncate pe urmă încă o dată în aer. şi cum o cădea o cădea.
  Picasso a făcut mulţi bani cu de astea. Eu n-am să fac nici unul.
  Bine, cum am zis, nu mă scuz.
  Nici nu mă fălesc.
  Aşa-s şi aşa-i scrisul şi “de-or vrea or mînca, de n-or vrea n-or mînca”.

  Numai tu, cea tu care ştie că este tu
  să ştii că nu-i vorba nici de dezinteres nici de indiferenţă nici de delăsare.
  Numai de o pasiune aşa intensă
  că-mi fuge mîna înaintea minţii şi cînd o găsesc şi o opresc e deja trei leghe mai departe.
  Da una-i sigur.
  Dragoste şi foc e în tot ce-i zis. Chiar şi în cea mai dobitoacă dobitocie.
  Şi ţin să-mi cer iertare.
  Nu, nu de dragoste, de dobitocie. De dragoste sunt... mîndru
  Da, mîndru, cred că-i cuvintul potrivit la locul potrivit.
  Te iubesc.

BuruieniText

blank

corner
Zid

  Mi-am construit un zid,
  jur împrejur.

  Nu de azi, de cînd m-am născut
  mai adăugam o cărămidă, un crenel, un bastion, un merlon
  şi pregăteam cazane pline cu ulei fierbite
  şi roabe pline cu bolovani
  iar poarta avea de-a curmezişul o bîrnă groasă de stejar
  şi în spatele ei erau stîncile care se băteau cap în cap
  (eu ştiam momentul cînd puteam să sar între ele)
  şi în spatele lor era cîinele cu trei capete care păzea odată iadul
  (eu îi strigam cuţu-cuţu şi mă lăsa să trec)
  şi în spatele lui balaurul fioros din poveştile copilăriei mele
  (eu îl gîdilam la burtă şi cînd se rostogolea în hohote mă tîram sub el)
  dar înăuntru zidului nimic, gol,
  doar amintirile mele cele bune şi cele nebune şi cele a veni
  doar visele mele cele bune şi cele nebune şi cele a veni
  păzite de ochii tuturor
  ascunse, în crăpăturile dintre cărămizi ca la zidul plîngerii,
  sute, şi mii, şi poate sute de mii.

  Ascuns şi eu, de lume, de nevoia a vorbi,
  de a zice chestii ca “o, uite un flutue”, “o, ce frumoasă eşti”, “o, te iubesc”.
  Din cînd în cînd scoteam capul
  ieşeam chiar
  mi se mai aşeza o păsărică pe umăr
  mai îmi cădea un bolovan în cap
  mai alergam între maci pînă îmi pierdeam răsuflul
  sau mă fugărea un mistreţ
  sau mă găseam cu o săgeată împlîntată în piet, lîngă inimă, în inimă.
  Şi atunci mă întorceam cu chiu cu vai,
  între stînci lîngă cîine sub balaur
  şi mă doftoream singur cu flori uscate cu unsături de răşină cu poezii
  pînă îmi trecea.
  Niciodată nu îmi trecea.
  Se încheaga sîngele se usca puroiul se închidea rana
  dar cicatricea rămînea
  gata să se deshidă iar să sîngereze iar să puroieze iar,
  amintire, amintiri,
  noroc de crăpăturile între cărămizi unde le puteam îndosi, uita,
  cel puţin pentru ceva timp. Pe urmă ma răvăşeau iar.
  Sute de ori. Mii de ori. Poate sute de mii de ori.

  Nu mai construiesc, nu că n-am putere
  putere am
  dar nu mai am timp, mi se termină,
  încă ceva firicele de nisip
  şi se goleşte rezervorul de sus a nisiparniţei
  şi rămîne numai cel de jos, plin cu glod şi duhoare.
  N-are nici un rost a fi întors, nu mai curge. Dar rămîn crăpăturile
  şi amintirile dosite între ele
  şi rog frumos stîncile şi cîinele şi balaurul fioros
  să se lase o leacă de ferocitate
  ca să poata şi ea pătrunde acolo, ceva mai tîrziu, după mine
  şi să găsească ceva din amintiri, din vise,
  poate chiar picături de sînge ici colo
  şi să-i permită să rămînă cît ar vrea.
  Nu că ar vrea ea mult
  dar cît ar vrea.
  La urma urmei sunt şi resturi de ea acolo,
  nu că ar ştie ea cîte
  dar poate că ar putea bănui,
  sute, mii, poate sute de mii.

BuruieniText

blank

corner
Păreri de rău

  Îmi pare rău că nu te-am dus
  Prin lumi pierdute în apus
  Prin lumi pierdute-n răsărit
  Unde-un luceafăr prăpădit
                      “veniţi!” ne-a spus.

  Că munţii n-am cutreierat
  Cu mîna-n mînă şi-n păcat
  Că n-am gasit cel luminiş
  Unde sălbatecul frunziş
                      să-ţi fie pat.

  Că prin păduri de nepătruns
  Unde nici zi n-ar fi ajuns
  Nu ne-am pierdut prin busuioc
  Cu-a inimii sălbatic foc
                      rămas ascuns.

  Îmi pare rău, nu te-am răpit,
  Prea eram cela chibzuit
  Care-aştepta să-i dai un semn,
  Pesemne sunt şi cel nedemn,
                      dar te-am iubit.

  E prea tîrziu, şi-i cam nedrept,
  Dar vezi n-am fost aşa deştept,
  În ăst aievea m-am născut
  Şi dragoste nu am băut
                      la a tău piept.

  Dar rău nu-mi pare nicidecum
  Că te-am zărit pe-a vieţii drum,
  Chiar dacă nu m-ai fi iubit
  Eu cred că, totuşi, mi-ai zîmbit,
                      păi... restu-i fum.

BuruieniText

blank

corner
Pînă cînd?

  E pe cale să se termine.
  Am mai spus-o de multe ori, şapte?... şapte-ş-şapte?...
  pesemne cine m-ar auzi ar crede cerşetorul de la colţ
  care repetă mereu aceleaşi mormăieli fără ca el sau altcineva să înţeleagă ce,
  ca un ecou într-un univers unde perpetuum mobile are exista,
  ca un papagal, ca o maimuţă, ca o oglindă faţă de altă oglindă...
  Am mai spus-o de multe ori,
  odată şi odată o să fie correct
  la fel ca prorocul care vine cu o sută de prorociri
  şi toţi îşi amintesc numai de singura care s-a împlinit şi-l cred... proroc...
  hahaha, statistică, fraţilor, ce altceva?

  Nu mi-am golit mintea
  dar mi-am golit sufletul.
  Pînă acum “pentru ce?” şi “pentru cine?” avea un răspuns.
  Pe urmă a devenit un fel de răspuns.
  Acum, cred că nu mai este răspuns de loc, nici forţat nici imaginat.
  Din timp în timp îmi cade un ciocan în cap
  şi zguduie ceva celule de creier şi iar scriu
  dar uite iar vine amorţeala şi iar înţepenesc ca o piatră, ca o buturugă, ca un morcov.

  Tare-s mai curios care-o să-mi fie ultima poezie, adică ultima scrisă
  că dacă-mi paralizează mîna capul sigur o să mai scrie, pentru mine, pentru tine
  dar nimeni nu o să ştie, nici tu.
  Cred că eu am s-o ştiu, după, că doar am s-o scriu şi nu voi mai scrie nimic, după.
  Şi fără doar şi poate că o ultimă o să fie.
  Întrebarea e acum – ai să ştii şi tu?
  Sau ai să aştepţi?
  Pînă cînd ai să aştepţi?

BuruieniText

blank

corner
Păcat?

  Păcat?
  Da, păcat.
  Păcat de fiecare moment trăit fără păcat
  dacă păcat ar fi păcatul păcătuit cu tine,
  fără tine.
  Păcat.

  Am construit un decor, o lume,
  munţi cu vîrfuri înzăpezite,
  rîuri care rostogolesc stînci şi brazi la vale unde totul se sfarmă într-un tumult asurzitor
  la un mal de mare la fel de albastră ca o mare de viorele
  la o margine de pădure la fel de verde ca o pereche de ochi ce îi ştiu,
  o colibă în pădure,
  fluturi, iepuri, căprioare împrejur,
  un leagăn mititel afară ce aşteaptă un prunc,
  un pat uriaş înăuntru ce ne aşteaptă pe noi,
  flori în vază
  lemne în sobă
  borcănaşe cu feluri de dulceaţă aranjate lîngă pereţi...

  totul construit din carton, şi ghips, şi lipici, şi schele, şi vopsea...

  ...şi cum zboară fluturii şi sar iepurii şi aleargă căprioarele?...

  ...puternică imaginaţia, nu?
  a mea, a ta.

  Şi noi doi.
  Din carton şi lipici?
  Din carne şi oase şi sînge şi o inimă care bubuie ca tunetul căzut într-o vale între munţi.
  Păcătuim, zice gura lumii.
  Ne iubim, zice gura lui Dumnezeu.
  Pierduţi unul în gîndul celuilalt
  unul în corpul celuilalt
  unul în gura celuilalt
  fiecare săptămînă
  fiecare zi fiecare săptămînă
  fiecare oră fiecare zi fiecare săptămînă...
  ...fiecare?...
  nu, pesemne imposibil chiar fiecare.
  Rămînem şi îmbrăţişaţi
  toată săptămîna
  toată ziua toată săptămîna...
  ...toată ora toată ziua toată săptămîna?
  Hei, cum ştii?

  Din cînd în cînd ne oprim.
  Mîncăm. Bem. Dormim.
  Dar e o poveste adevărată...
  ...o poveste...
  ...şi eu tai lemne în pădure
  şi tu pui pe foc o măliguţă
  şi împreună culegem maci şi crini şi nufări la iaz
  tu le ţii toate în braţe
  iar eu îţi împletesc romaniţă în păr
  şi îţi înşir sîmburi de cireaşă în jurul gîtului
  şi las să-ţi cadă un sîmbure în ie ca să pot să-l scot pe urmă...
  ...ştrengar...
  şi broaşte ne ţopăie în spate
  şi greieri ne cîntă împrejur
  şi ciocîrlii îţi ridică în slavă frumuseţea pînă ajung la soare şi cad cu aripile aprinse...
  ...asta-i trist...
  ...nu pentru ele, fiindcă tu eşti zeiţă şi ei mulţimea care te adoră.
  Ca mine.
  Şi tu tot îmi cînţi pînă în soare?
  Da, de-aş putea.
  Şi tu tot cazi cu aripile aprinse?
  Da, de-aş putea.
  Asta-i trist.
  Nu pentru mine, fiindcă tu eşti zeiţă şi eu cel care te adoră.

  Ne întoarcem la colibă? Cade seara. E răcoare.

  Ne întoarcem la colibă.
  Păcătuim, zice gura lumii.
  Ne iubim, zice gura lui Dumnezeu.
  Şi acolo te arunc pe pat
  te dezveştesc
  mă dezveşteşti
  şi îţi mestec buzele
  şi îmi mesteci buzele
  şi îţi frămînt sînii
  şi îmi frămînţi pieptul
  şi îţi beau nectarul pierdut în adîncimile dintre coapse
  şi îmi bei nectarul pierdut pe pajiştele dintre coapse
  înainte ca să otrăvim nectar cu nectar
  şi iar bubuie tunetul în cea vale între munţi
  cu a lui ecou sub coastele tale
  şi sub coastele mele,
  muzica vieţii
  Te iubesc.

  Decorul se aprinde, şi arde,
  pînă în cenuşă.

  Păcat?
  Da, păcat.
  Păcat de fiecare moment trăit fără păcat
  dacă păcat ar fi păcatul păcătuit cu tine,
  fără tine.
  Păcat.

BuruieniText

blank

corner
Ţi-am zis

  Ţi-am zis că te iubesc.
  Ţi-am zis că te doresc.
  Ţi-am zis cum te iubesc.
  Ţi-am zis cum te doresc.
  Tu nu mi-ai zis. Nimic.

  Plutesc într-o pîclă deasă de nerăbdare, neştire, neastîmpărare,
  între cer şi pămînt
  între da şi nu
  între viaţă şi moarte
  dar deodată un zîmbet uriaş îmi schimonoseşte faţa
  de ajunge colţul drept al gurii la urechea stîngă şi cel stîng la urechea dreaptă
  pe la ceafă
  cînd îmi dau seama...
  cît te iubesc,
  cît te doresc.

  PS. Mi-am facut rînd la o clinică de chirurgie plastică,
  colţurile gurii nici nu mai vor să revină.

BuruieniText

blank

corner
Sunete

  Uite, urlu şi eu ca lupul la luna plină.
  Mug ca viţelul la poarta nouă.
  Scîrţîi ca o balama neuleiată de trei secole
  pe care vîntul a descoperit-o şi de care s-a hotărît să-şi bată joc.

  Eu chem asta poezie de dragoste,
  tare-s curios cum o cheamă ea – de lemn, de lut, de plastilină?

  Sunete ciudate îmi tot ies pe hîrtia impregnată cu deşertăciunile mele,
  aduc a ţiuit de cretă trasă pe o tablă uscată
  a călcat pe coji de nucă uscate
  a trosnit de vreascuri uscate fără foc,

  eu cred privighetoare, ea crede pesemne cioară vopsită,

  zgomote aiurite şi aiureli zgomotoase
  ţăcănit de ciocănitoare
  behăit de oaie
  bîzăit de ţînţar

  eu chem asta poezie de dragoste,
  tot ce ar avea nevoie este de filtrul necesar peste creier şi înăuntrul creierului
  care să îi traducă ţăcănitul şi behăitul şi bîzăitul şi celelalte
  în muzică.

  Poate-s subiectiv, poate, port un filtru, sigur.
  Poate e şi ea subiectivă, sper. Poartă şi ea un filtru? Sper.

BuruieniText

blank

corner
Palma

  Palma me-a să-ţi fie
  Suport de scăfîrlie
  De nas, obraz, bărbie
  De-acum şi-n ani o mie,
  Să îţi suporte sînul
  Că-i cam ştrengar jupînul
  Cu sfîrcul roş în faţă
  O face pe-a paiaţă
  Dar cînd îmi cade moale
  Pe palmă sau în poale
  Îşi regăseşte viaţa
  De dis-de-dimineaţa
  Şi pînă-n seară, cînd
  Ştiindu-mă flămînd
  Îmi dăruieşte mură
  Şi-n palmă şi în gură.

  Să îţi suporte şoldul
  Să îi măsoare holdul
  Să fie-a meu eroldul
  Care îmi dă imboldul
  S-o duc prin adîncime
  Lăţime şi lungime,
  Să îţi suporte gîndul
  Năpraznicul sau blîndul,
  Să-ţi netezească părul
  Cu basna şi-adevărul
  Iar cînd tîrziu în ziuă
  Tot bat apa în piuă
  S-o iei în a ta mînă
  Domniţă, fată, zînă,
  S-o duci la a ta ie
  Să-mi zici... da-i poezie.

BuruieniText

blank

corner
Repetiţii

  De la gît
  în jos
  prin spate, pînă la talie,
  de la gît
  în jos
  prin faţă, pînă la talie
  cu toate că fac un popas pe drum, un lung popas.

  De la talie
  în jos
  prin spate, pînă la genunchi,
  de la talie
  în jos
  prin faţă, pînă la genunchi
  cu toate că fac un popas pe drum, un lung popas.

  De la genunchi
  nu în jos, prea mi-e dor de în sus
  aşa că în sus
  şi durează ore, zile, pînă ajung la talie
  şi nu irosim timpul cu întrebări şi scuze
  mai curînd abuzăm de el ca nemernici capitalişti
  şi ne aservim trupurile nevoilor hapsîne a intelectului nostru pierdut,
  deteriorat,
  osîndit,
  mort de atîtea ori cît stele pe cer.

  De la talie
  nu în jos, prea mi-e dor de în sus
  aşa că în sus
  şi durează ore, zile, pînă ajung la gît
  şi nu irosim timpul cu întrebări şi scuze
  mai curînd abuzăm de el ca nemernici capitalişti
  şi ne aservim trupurile nevoilor hapsîne a intelectului nostru pierdut,
  deteriorat,
  osîndit,
  mort de atîtea ori cît stele pe cer.

  Te repeţi.

  De la gît
  în jos...

  Te repeţi.

  Ştiu. Să mă opresc?
  Nu ai răspuns. Nici nu mă aşteptam. Nu m-am oprit.

BuruieniText

blank

corner
Năzuinţe nelegiuite din diferitele mele regiuni mintale

  Vreau
  nu vreau
  spun pe şleau
  fac şi eu un cui de bleau
  cînd cu ţîţa-n a mea gură iz de dragoste eu beau
  de se face praf şi casa cînd mă pierd în cheau-cheau-cheau,

  Vreu
  şi eu
  aoleu
  aiurit şi biet ateu
  în genunchi la a ta ţîţă să-mi găsesc un dumnezeu
  oră-n oră, ziuă-n ziuă, an în an şi tot mereu,

  Vrau
  să dau
  ca Esau
  moştenirea-mi şi să iau
  a tău corp şi a lui ţîţă care-n soare se plimbau
  şi s-ascult toţi menestrelii ce splendorile-ţi cîntau,

  Voi
  cimpoi
  tărăboi
  cum se cîntă pe la noi
  cu-a ta ţîţă-n a mea palmă să mă duc la ăl război
  doar sămînţă de pansele să rămînă din noi doi,

  Vrău
  desfrîu
  jos prin grîu
  merg mereu cam cărărău
  caut ţîţa ta semeaţă ca să-mi cadă bădărău
  să culeg cu vîrf de limbă ca şi lapte din ţîrău,

  Vruşi
  acuşi
  prin păpuşi
  peste straturi de pănuşi
  să-ţi pictez văpaie-n ţîţă cu-a mei fluturi bătăuşi
  şi să-ţi cer iertare fincă port doar pielea-mi ca mănuşi.

  Ţîţă?
  Nu crezi că-i cam crud ca cuvînt?


  Crud?
  Oi fi eu mai departe de naştere decît de moarte
  dar

  ţin minte
  ceva cuvinte
  sfinte

  din copilăria mea,
  cînd dragoste nu era încă sex
  şi goliciune nu era încă pornografie
  şi ţîţa nu era încă mamelă.
  Cineva trebuie să le cînte, nu?
  De ce nu eu?

BuruieniText

blank

corner
Ecoule

  Ecoule
  boule,

  i-am zis fetei ‘Te iubesc!’.

  Şi tu,
  unde-ai rămas?

  La taifas?
  Cu tîmpitul preşedinte
  care n-are dram de minte
  şi îl cheamă Adevărul –
  uite-mi stă măciucă părul –
  findcă dînsul nici nu ştie
  de e cal sau herghelie
  de e pară pădureaţă
  sau o oală cu dulceaţă
  (cred că la botezul lui
  era naşu-i cam haihui),
  păi de-ar fi el aşa mare
  ş-aşa demn de admirare
  chiar ar ştii
  c-a iubi
  e un foc căzut din soare
  şi ţi-ar zice
  ca complice
  să îmi fii...
  dar habar n-are.

  Nănălăule
  tănăule,

  Uite măi, uite aice,
  chiar de-ai vrea nu poţi prezice
  şi aşa că fă-ţi tu treaba
  sau chiar eşti ecou degeaba
  dă-mi raspunsul cum ţi-e harul
  cum descrie dicţionarul
  ‘Te iubesc’ sunt trei silabe
  mărunţele ca trei boabe
  pîn-şi tu nu poţi greşi
  cît de nătărău ai fi,
  las-o pe iubita mea
  cînd duci vocea mea cu-a ta
  să decidă, fincă ştie
  de e corb sau ciocîrlie
  de-a fi vorb-adevărată
  sau minciună-nverşunată,
  să trimită cu-a ta gură
  gust de varză sau de mură,

  tare aş aprecia,
  fie da
  sau fie ba.

BuruieniText

blank

corner
Ţel

  Am un ţel, îl ştiu
  cu toate că sunt singurul care-l ştie.

  Şi cînd am să-l ating... mă opresc.

  Ca şi cum dau într-un zid, într-o stîncă, într-un munte.
  Bum! Bam! Buf!

  Vorbele se opresc, scrisul se opreşte, pînă şi mintea se opreşte.

  Mai am o leacă, nu mult.
  Mă apropii de el.

  Ştiu, chiar dacă ar fi ani lumină pînă acolo, fiecare pas mă apropie
  dar nu de asta vorbesc,
  sunt chiar aproape fără ani lumină,
  poate chiar fără kilometri
  poate chiar doar ceva metri.
  Asta-i ce cred cu ‘aproape’.

  Colea.
  O să ştiţi.
  Vă promit că o să ştiţi şi fără a fi auzit bum! bam! buf!
  pesemne chiar inversul...
  linişte.
  Ab-so-lu-tă.

BuruieniText

blank

corner
Faze

  Vin la tine-ntîi, fetiţă,
  să cerşesc a ta guriţă
  de mi-o dai pînă cu seară
  va fi-n lume primăvară
  cu un soare
  ş-o dogoare
  de-ar lăsa şi ceru-n pară.

  Mai pe urmă mîndra fată
  dînsa-i tu, şi-i minunată
  cu lalele în cosiţă
  liliac şi romaniţă
  ochiu iute
  şi vîrtute
  o, mirifică domniţă.

  Merg apoi la fetişcană
  cer şi milă şi pomană
  să-mi dea degetul şi mîna
  ora, ziua, săptămîna
  beau din gură
  frag şi mură
  o, adîncă e fîntîna.

  Ş-am ajuns şi la femeie,
  o ghirlandă de scînteie
  îi îmbracă gîtul, pieptul,
  uit jurarea şi preceptul
  cald îi fînul
  dulce-i sînul...
  “slavă Doamne!”... şi-mi iau dreptul.

BuruieniText

blank

corner
De-a dorul

  Căci dorul m-omoară
  Din seară în seară
  Din gînd iar în gînd
  pînă cînd?

  Măi dor, tu năpîrcă
  Te port eu în cîrcă
  Te-ai pus tu stăpîn
  pe-a meu sîn?

  Îmi tulburi gîndirea
  Îmi otrăveşti firea
  Îmi frîngi a meu trai
  ca un pai.

  Implor toţi poeţii,
  Nebunii, profeţii
  Să cînte în cor
  a meu dor,

  Să-mi pună în gură
  Cuvinte ce fură
  Odată un foc
  de proroc,

  Cuvinte regale
  Ce n-au ca egale
  Nici culte, nici sfinte
  d-ainte,

  Cuvinte măreţe,
  Cu-a ei frumuseţe
  Ţesută-n mărgele
  în ele,

  Cuvinte măiastre
  Născute în astre
  Ce doru-i îngînă,
  o, zînă.

  Hei, fraţi, dară moarte
  Şi dor sunt consoarte
  M-aruncă-n sicriu
  încă viu,

  Dar dac-ar fi dorul
  Să-mi fie omorul
  Atunci eu accept...
  să aştept.

BuruieniText

blank

corner
Bombăneli îngeriatrice

  Nu-mi plac îngerii.

  Sigur, din cînd în cînd îi folosesc şi eu
  ca cică metafore
  sub influenţa subversivă a unui fel de obsesie de masă,
  legea turmei se aplică şi mie
  cît aş vrea să mă despart,
  dar asta nu înseamnă că trebuie numaidecît să-mi şi placă.
  Îi utilizez cîteodată, cred, ca răzbunare pentru obsesia sus scrisă
  şi-i mai curînd abuz decît uz,
  de pildă cînd caut o rimă imperfectă pentru ‘uger’ sau ‘fulger’
  şi înger cade bine la loc (chestie de litere diferite)
  sau o rimă pentru ‘ger’
  şi iar cade înger bine la loc (dar chestie de accente diferite).
  Atunci cînd încerc să nu mă răzbun,
  singura rimă care am găsit-o (şi care îmi place) este sînger
  şi-mi place fiindcă în basme arcul lui Făt Frumos era totdeauna făcut din sînger,
  nu prea ştiu de ce dar îmi închipui că sîngerul ar fi a dracului de flexibil.
  Nu puteam şi nu pot fi sigur nici acum,
  arcurile mele din copilărie erau făcute din vergi verzi de liliac
  sau ramuri de zarzăr tînăr de la vecinul meu, Radu.

  Dar uite o răznesc (de la razna), haidem înapoi la înger.
  Eu îi prefer floare. Sau fluture.
  De ăştia erau mulţi la mine în grădină
  şi sunt creaturi reale, frumoase
  pot să le ating, să le miros, să le pun în ierbare sau insectare
  (asta-i pe vremea cînd nota 5 mi-era mai importantă ca impactul ecologic).
  Ştiţi ceva? Prefer şi zei, zeiţe,
  şi crai şi crăiese (de ce dracu nu crăiţe),
  ăştia cel puţin au onestitatea să admită că-s născuţi din basme.
  Dar îngeri?
  Că cică există?
  Că cică nu-i vedem dar ne flutură împrejur?
  Măi, da ce mai baliverne şi astea.

  Ne-au monopolizat gîndirea religiile (toate) şi desenele (frumoase) a Renaşterii
  şi noi pe urma lor ca oile - ‘înger încoa’, ‘îngeraş încolo’... mehehe-mehehe...
  spuneţi, v-aţi gîndit vreodată cum ar fi a dormi cu cineva cu pene?
  Nu mai vorbesc de riscul de alergie, dar la igienă vă gîndiţi?
  Cum îşi spală ei penele, cum le dau jos – au nasturi, fermoare, clipsuri?
  Şi dacă nu le dau jos şi nu le spală nu ar fi mirosit urît, sau ar fi avut păduchi?
  Şi la gripa aviară s-a gîndit cineva?
  Bine, hai să zicem că rezolvăm problemele cu penele,
  avem un vaccin, etc.
  Dar cine zice că îngerii sunt frumoşi, i-a văzut cineva?
  Poate-s urîţi ca dracu că şi dracu îi un înger,
  ar fi el căzut şi decăzut şi necăzut dar tot înger e şi mai are şi coadă –
  înseamnă că toţi îngerii au coadă?
  Atuci cum ar fi cu sexul, ce facem cu coada?
  Ştiu, bovinele si caninele au rezolvat problema asta
  dar ele au avut cîteva milenii de evoluţie şi adaptare,
  noi ne-am pierdut evoluţia asta cînd ne-am pierdut coada. Cam tîrziu a reîncepe.
  Şi cum dracul are şi coarne – au şi îngerii coarne?
  Chemaţi-le cornuţe, dacă vreţi.
  Adică noi mergem la culcare cu o capră (dacă el) sau un ţap (dacă ea)?
  Adică un înger, vreau să zic.

  Măi, măi, măi, vedeţi ce nenorocire e cu îngerii ăştia?
  Aşa că prefer să rămîn cu florile. Frumoasă ca o floare.
  Cu fluturii. Frumoasă ca un fluture.
  Şi dacă din cînd în cînd te (trec la persoana a doua) chem ‘îngeraşul meu’
  aminteşte-ţi te rog de influenţa subversivă a celui fel de obsesie de masă sus menţionată
  căruia pare-că nu i-am scăpat nici eu. Icea, colo.

  Dar.
  Dar.
  Dar,
  crede-mă,
  de-ai fi avut pene
  şi coadă
  şi coarne
  şi copite
  şi păr pe piept
  şi tot restul...
  tot nebun de tine
  aş fi rămas.

  Eu.

BuruieniText

blank

corner
Virgine

  Rînduri de cireşi în floare scutură petale fine
  Ca o rouă-nmiresmată sub convoaie de albine,
  Inocenţă-mbujorată cu-a virginei grea paloare
  Cînd mîndria îşi sumite la a vieţii încercare.

  Sînul
  spînul
  roagă fînul
  să îngăduie-o iubire
  care-mi poartă în neştire
  inima, ş-a ei stăpînul.


  Fluturi mii se plimb-agale cu-a lor zale colorată
  Şi coboară pe altiţe ca lumină-nmănuncheată,
  Cu cireşe şi migdale umple o virgină piua
  Cu picioru-i gol în tindă şi cu rîsu-i umple ziua.

  Şapte
  şoapte
  spuse-n noapte
  încleştate-ntr-o iubire
  care-ar duce-n abolire
  şi a verii-mi mure coapte.


  Cade noaptea peste arbori şi coroanele cunună
  Cu un voal de calde raze rătăcite dinspre lună,
  Se îmbracă-n alb virgina şi păşeşte între roze
  Iar de trena ei s-agaţă rîndunele şi mimoze.

  Sară
  soară
  surioară
  martoră mi-eşti la iubire
  c-o mătase în privire
  ca-ntru-n basm de-odinioară.


BuruieniText

blank

corner
Răspuns

  Mă repet... iar.
  Am mai zis-o o dată, de şapte ori, de... cîte ori?
  Mă rotesc tot timpul
  ca un cîine care-şi fugăreşte coada
  ca o placă zgîriată
  ca luna în jurul pămîntului...
  cine mă citeşte capătă pesemne ameţeală şi-i vine să vomită

  şi totusi o mai zic.
  Nu mai am multe ori rămase
  dar ceva au rămas şi ţin să abuz de ele.
  Aşa că mă repet. Iar.

  Am încercat.
  Nu că-s încăpăţînat. Mai curînd că-s dedicat. Pozitiv. Optimist înverşunat.
  Am încercat cu fraze lungi.
  Am încercat cu fraze scurte.
  Am încercat cu rimă
  fără rimă
  cu metafore idioate
  cu metafore ingenioase
  direct indirect pe ocolite
  mai dese mai lungi mai scurte comice sarcastice satirice erotice triste vesele
  absurde
  reale
  basme...
  ce n-am încercat? şi proză am încercat.
  Şi tăcere am încercat.
  Nimic nu a reuşit.
  Castelul are ziduri prea groase, porţi prea ferecate, iar tunuri refuz să folosesc.
  Numai vorbe.
  Flori.
  Fluturi.
  Şi dacă nu penetrează, ei bine, pesemne că nu penetrează şi trebuie să mă dau bătut.
  Am încercat.
  Am eşuat.
  Ajung la sfîrşit.

  Dar, în caz că totuşi te întrebi dacă îmi pare rău că am făcut tot războiul ăsta, tot efortul ăsta,
  că am creat astă lume şi ţi-am dăruit-o,

  atunci întreabă-te: îi pare rău că m-a cunoscut?
  Şi răspunde.

  Şi poate te întrebi dacă îmi sîngerează inima, dacă gîndesc la tine zi şi noapte şi an,
  dacă a te cunoaşte merită chinul a nu te avea,

  atunci întreabă-te: mă iubeşte?
  Şi răspunde.

BuruieniText

blank

corner
S-au dus castanii

  Au asfaltat drumul.
  Au pus obstacole de beton artistic să nu mai treacă pe acolo
  nici birje
  nici căruţe
  nici maşini...
  nu că mai sunt birje, nu că mai sunt căruţe, dar maşini sunt cu duiumul.

  Au lăsat ceva case mai vechi, mai frumoase, pe lături
  între monştrii de sticlă şi beton armat,

  au pus bănci unde bătrînei pot să-şi amintească de odată
  au pus flori
  fîntîni arteziene
  colivii mititele pe picior de lemn unde oricine poate lăsa o carte
  sau împrumuta o carte
  o scenă pentru spectacole muzicale în jurul căreia copii aleargă, zburdă,
  se întrec pe biciclete şi trotinete şi triciclete
  chioşcuri cu covrigi, cu îngheţată,
  (nu cu gogoaşe, gogoaşele s-au dus, nu cu halviţă, brînzoaice, şerbet... s-au dus)
  măsuţe de şah
  cafenele
  cofetării...
  tare frumos au mai făcut drumul ăla,
  arhitectură modernă, îmi place.

  Şi atunci,
  de ce privesc eu toată zarva, forfota, toată creaţia asta mîndră
  şi îmi lăcrămează ochii?

  S-au dus castanii.
  S-au dus şi nu se mai întorc
  niciodată.

BuruieniText

blank

corner
Maria Tănase

  Am redescoperit-o pe Maria Tănase.

  Am cunoscut-o pe Maria Tănase
  dar am redescoperit-o pe Maria Tănase.
  Adică de ce tot pomenesc Maria Tănase Maria Tănase
  nu-i prea poetică repetarea asta cacofonică dar insist, uite
  Maria Tănase Maria Tănase Maria Tănase Maria Tănase...
  că i se cuvine.
  O voce, o prezenţă, o interpretaţie, un talent
  ar trebui declarată sfîntă şi desenată în icoană prin teatre şi biserici şi bănci în parc
  alături cu ceilalţi mari pe care i-am cunoscut, adorat, piedut –
  Grigore Vasiliu Birlic, Mircea Crişan, Vasile Tomazian, Mia Braia, Stroe şi Vasilache,
  Gică Petrescu
  Radu Beligan
  Diaconu, profesorul meu de acordeon, tare mai era bun...

  Am redescoperit-o pe Maria Tănase.
  Tot mai îmi căutam trecutul şi am găsit-o
  am adăugat plăcile la colecţie
  am ascultat şi iar ascultat şi iar ascultat.
  Maria Tănase. Un nume,
  un nume care reprezenta ce cînta
  cum era obişnuinţa pe vremea aia
  cînd tot ce foloseam erau numai nume de destinaţii, nu funcţionalitatea destinaţiilor

  cînd alimentara era la Raişer
  cinemaul era la Popovici
  fierarul era la Ionescu
  teatrul era la Eminescu
  tutungeria era la madam Ferber
  doctorul era la Laxer
  sifoneria era la Puţintelu
  borşul era la Lipovanca care chiar era lipovancă, mierea la Popa care chiar era popă fotbalul erau Textila sau Bolea sau Doboi în rotaţie
  nebunul oraţului era Pici
  iar cînd mergeam, mergeam la Roşiori sau la Podul de Piatră sau la Uspenia
  iar cînd ascultam o muzică populară ascultam o Maria Tănase.
  Alte denumiri nici nu ştiam, nici nu existau.

  Înainte, sute de ani înainte ca dragostea să fie Tu
  şi perdantul să fie Eu.
  Tot denumiri.
  Ca Maria Tănase, tot aşa importante,
  tot aşa moarte.

  Păcat, nu am plăci.
  Dar am poezii. Memorii. Poezii.

BuruieniText

blank

corner
Scrisori de dragoste

  Cîteodată îmi vine o idee trăsnită
  ca de pildă aceea unde iau toate cărţile mele scrise şi le pun pe toate împreună,
  o singură carte,
  vre-o mie cinci sute de pagini,
  mai groasă ca biblia
  mai groasă ca cartea de telefon a Bucureştiului
  mai groasă ca o tulpină de brad, bine, un brad mai mititel.
  Şi să-i dau titlul “Scrisori de dragoste”.
  Fiindcă asta-i ce ea ar conţine de la pagina unu la pagina o mie cinci sute,
  pînă şi “scrisoarea” asta – tot scrisoare de dragoste e,
  chiar dacă nu zice “te iubesc” şi de altelea asemănătoare
  tot ţie îţi este scrisă.
  Tot zice cu fiecare literă cu fiecare cuvînt cu fiecare propoziţie
  “te iubesc”... na, că am zis-o; ce să fac, nu şterg.

  Dar ce ar face un om teafăr cu aşa o carte groasă,
  că sigur că nu ar cumpăra-o pentru a o pune în bibliotecă
  (biata bibliotecă s-ar dărîma).
  Uite, un uzaj inteligent ar fi să ajute un om scund să ajungă la un raft înalt,
  vre-o cinşpe centimetri nu-i de glumit,
  un copil să ajungă la borcanul cu bomboane,
  o mîţă să sară pe televizor,
  ar fi o contribuţie socială importantă la egalizarea drepturilor umane şi animale
  şi ar trebui chiar să fie nominată la un fel de premiu egalitarist,
  ştiţi, gen bărbat-femeie, bogat-sărac, înalt-scund...

  Un alt posibil uzaj ar fi în sport, la halterofilie.
  O gaură în mijloc, un băţ de fier în gaură şi o compoziţie similară la celalt cap
  şi haide să vedem cine reuşeşte să o ridice.
  Poate chiar baza unui sport nou – halterohîrtie,
  şi mi-ar ajuta chiar la vînzări –
  închipuiţi-vă miile de exemplare comandate pentru olimpiade
  şi întreceri locale
  şi regionale.
  Poate unul din sportivi ar chiar deschide cartea şi ar citi o poezie,
  “sportul ca contribuţie la alfabetismul mondial”
  şi în plus toţi o să trebuie să înveţe romîna, ce valoare uriaşă pentru cultura noastră,
  de-aş fi ministru de sport sau educaţie m-aş îmbrăţişa şi mi-aş da un premiu
  (da, încă un premiu, altul).

  Am început să întreb prin prieteni, rude, cunoştinte, să caut idei
  am deschis o pagină în Facebook, în Google, în Arici Pogonici, în Airbnb
  şi ideile au început să curgă ca un robinet, ca o cascadă,
  am început să le categorisesc, să le evaluez,
  e clar că erau prin sfătuitori şi din ăştia care căutau zîzanie
  dar era şi mai clar că erau acolo şi idei geniale, imense,
  am continuat
  am căutat
  pînă... m-am oprit.
  I-am scris lui Trump.
  Mi-a răspuns în secunde, un Tweet, scurt,
  pesemne adînc m-am gîndit
  şi mi-am ţinut răsuflul pînă am găsit cineva să mi-l traducă pentru treişpe lei
  (nu aveam încredere in Google)
  originalul zicea (îl copiez aşa cum era) “Wipe your ass”
  şi traducătorul mi-a zis exact ce “Uaip iur as” (aşa a pronunţat el) înseamnă
  şi am rămas trăsnit.
  Atîta viziune, înţelegere, inteligenţă, percepţie internaţională,
  nu-i mirare că e preşedinte.
  Am rugat traducătorul să-i trimită înapoi un Tweet
  şi el m-a întrebat dacă “Iu tu” ar merge, am acceptat i-am dat încă doi lei
  şi m-am dus acasă să îcept să elaborez ideea.

  Era clar.
  Ţări şi regiuni nedezvoltate abundă în lume.
  Nu toate au hîrtie igienică, nu toate au closete.
  Imaginaţi-vă cartea mea împlinind un dublu serviciu public oriunde ar fi
  unul cultural cînd oameni aşezaţi sau chirciţi îşi trec timpul şi îmi citesc poezia
  şi unul igienic cînd după ce termină (da, şi cititul) rup foaia
  o mototolesc
  se curăţă
  şi intră iar în lume şi mai bogaţi (cultural) şi mai curaţi (ca de obicei).
  şi în plus e şi un mijloc care satisface toate criteriile ecologice moderne
  şi (iar) ar ajuta a disipa limba romînă în lume şi a o face numărul unu.

  Mîine mă duc la minister, am o prezentaţie preparată.
  I-am scris şi o poezie (Dragă ministru / Am acas-un sistru / etc.).
  Mă întreb ce premiu au să-mi decerneze data asta.
  Minimum ar fi, cred, “Erou Naţional”.
  Maximum, mai ştii, “Erou Internaţional”?

BuruieniText

blank

corner
Împliniri

  Dorinţa
  mi s-a împlinit.
  Am fost gata să plătesc cu ani dreptul a te iubi
  dorinţa mi s-a împlinit.
  Te iubesc. Am plătit, şi anii au scoborît din contul meu total.
  Sunt fericit.

  Dorinţa
  nu mi s-a împlinit.
  Am fost gata să platesc cu ani dreptul a fi iubit de tine
  şi dorinţa nu mi s-a împlinit.
  Nu mă iubeşti. Nu am plătit, şi anii mi-au rămas în cont.
  Nu sunt fericit.

  Timpul a trecut, ani.
  Am ajuns la punctul de cumpănă, de echilibru, de ne-revenire
  ştiu că mi-au rămas exact atîţia ani cît am vrut să plătesc
  pentru iubirea ta.
  Şi dacă te decizi acum să mă iubeşti
  contul va scoborî la zero
  şi ce va urma va fi un moment de fericire. Şi moarte subită.

  Iubeşte-mă!

BuruieniText

blank

corner
Întîlnirea

  Ne-am întîlnit.
  Ne-am îmbrăţişat, ne-am ţinut atît cît părea de cuviinţă să ne ţinem
  ne-am despărţit.

  Ne-am aşezat.

  Am vorbit de tot şi de toate şi de toţi şi de tot ce a mai fi rămas –
  de lucru,
  de mîncare,
  de sport,
  de vacanţe şi tabere şi telefoane şi politică şi muzică şi filme şi ţigări şi petrol
  şi autobuze
  şi taxiuri
  şi circulaţie naţională şi circulaţie internaţională
  şi expoziţii
  şi Trump
  şi Gică Petrescu
  şi cărţi
  şi bucătărie
  şi poezie
  şi grădini
  şi ecologie,

  şi frumuseţe,

  şi memorii.

  Şi altele.

  De tot şi de toate şi de toţi şi de tot ce a mai fi rămas, fără excepţie.
  Adică, ca la orice regulă, este întotdeauna o excepţie la regulă.
  Aşa şi aici.
  Am vorbit de toate, dar de una nu am vorbit.

  De noi.

BuruieniText

blank

corner
Botoşanii mei

  Albastru, ca miezul de floare de liliac din Botoşanii mei,
  Galben, ca polenul fin din inima crinului alb din Botoşanii mei,
  Verde, ca merele pădureţe rupte din copac, muşcate din Botoşanii mei,
  Roşu, ca roşul cravatei mele de pionier din Botoşanii mei,
  Alb, ca zăpada abia căzută, neatinsă, necălcată din curtea Botoşanilor mei,
  Portocaliu, ca zarzărele furate de peste gard de la Radu în Botoşanii mei,
  Violet, ca stînjeneii, ca panselele lui tanti Rica, afectuoasa vecină din Botoşanii mei,
  Negru, ca bezna în beciul vecinilor, în Botoşanii mei,

  Dulce, ca faţa lui Tereza, frumoasa colegă de la şcoala Botoşanilor mei şi a ei,

  Pierdut, ca mormîntul fidelei mele Tiţa, în curtea mea, în Botoşanii noştri,

  Trist, ca orice sfîrşit trist de film văzut la cinema 7 Noiembrie în Botoşanii mei,

  Orice alt adjectiv, neuitat, ca şi cum ar fi din Botoşanii mei.

  Neuitată, tu. Ca şi cum ai fi fost şi tu, din Botoşanii mei.

BuruieniText

blank

corner
Vechituri

  Aşa, din întîmplare
  am deschis o veche poezie care ţi-am scris-o acum... mulţi ani.

  Nu am recunoscut-o.
  Nu am recunoscut cuvintele
  nu am recunoscut expresiile.
  Am recunoscut... dragostea,
  tare te-am iubit
  Pesemne eram, atunci, la fel de îndrăgostit de tine, ca acum.

  Chiar dacă versul s-a învechit.
  Chiar dacă m-am învechit şi eu.
  Pare că inima nu învecheşte, nu poate.
  Inima trăieşte. Moare. Nimic între.

BuruieniText

blank

corner
Murgule, murguţule

  Mă duce murgul la vale.

  Murgule, murguţule,
  Calule, căluţule,
  Pe vînjoasa ta spinare
  Trag din liră o cîntare
  De se-nduioşează zarea
  Se înfurtunează marea
  Numai la mîndruţa mea
  Nu ascultă inima.

  Murgule, murguţule,
  Calule, căluţule,
  Îţi menesc miez de pădure
  Cu poteci pe pat de mure
  Lasă-mă şi tu aice
  Între galbenele spice
  Du-te la mîndruţa mea
  Povesteşte-i inima.

  Murgule, murguţule,
  Calule, căluţule,
  Vezi cum lupu ş-a lui haită
  Împrejuru-mi tot dau raită
  Las’ să-mi sfîşie şi oase
  Pielea, carnea să-mi descoase
  Uite, cum mîndruţa mea
  Sfîşiat mi-a inima.

  Murgule, murguţule,
  Calule, căluţule,
  Te aşteaptă calde paie
  Cu jăratic şi văpaie
  Timpul vine a zburare
  Spre luceafăr după soare
  Ia, te rog, mîndruţa mea
  Şi alintă-i inima.


  Se întoarce murgul de la vale,
  singur.

BuruieniText

blank

corner
Să cauţi

  Fată,

  să cauţi iubit
  mai trăsnit,
  ceva mai focos
  şi mai arţăgos,
  să îţi zică – doamnă
  îţi dau a mea toamnă
  şi chiar iarna toată
  de-i vroi vrodată,

  să cauţi iubit
  mai ţicnit,
  să-ţi ducă din rai
  pat de jeregai,
  să-ţi caute-o floare
  pe sub grea ninsoare
  şi de-i vrea chiar lună
  să ţi-o dea cunună,

  să cauţi iubit
  mai smintit,
  urmaş şi adept
  dragostii din piept,
  dacă-i dai otravă
  să îţi cînte slavă
  dacă porţi o coasă
  să te ia mireasă,

  să cauţi iubit
  mai scrîntit,
  printre nori şi fum
  să găsească drum,
  din cuvinte şterse
  să-ţi culeagă verse
  noaptea din pădure
  să-ţi aducă mure,

  să cauţi iubit
  năucit, zăpăcit, aiurit,
  în genunchi la tine
  ziua să se-nchine
  şi tîrziu în nopate
  să te-mbrace şoapte
  iar cînd dimineaţă
  ferecată-n ceaţă
  îi îndrepţi privirea
  înfocîndu-i firea
  să te poarte-n braţe
  mijloc de fînaţe
  să-ţi facă culcuşul
  tu şi picioruşul
  pe lac de petale
  cu-a tău vis în poale
  să-ţi zîmbească viaţă
  timp ce el, paiaţă,
  cade-va-n uitare
  timp şi nepăsare
  pîn-ce-ntrebi, mirată,
  ...ar fi fost vreodată?

  Băiete,

  cred că... te-am găsit.


BuruieniText

blank

corner
Cea mai frumoasă scrisoare de dragoste scrisă de cineva (el) unui alt cineva (ea)

  Scrisă de... mine.
  Ţie.

  Da, ştiu, ce aroganţă, fudulie, înfumurare, pompozitate, îngîmfare, trufie, vanitate, narcisism, egocentrism, ţanţoşie, orgoliu, făloşie, suficienţă, ţîfnă, încrezutere (sau încrezudere? nu-i încă cuvînt dar poate odată o să fie), auto-absorbţie, auto-încîntare, auto-obsesie... şi pesemne că mai sunt şi alte sinonime locale, regionale, naţionale de un singur cuvînt sau mai multe... ştiu!

  Cea mai frumoasă.
  Scrisă de mine.
  Ţie.
  Insist.

  Hai să analizăm cît se poate de obiectiv dar e clar că nu pot cît se poate de obiectiv aşa că să presupunem că e cît se poate de obiectiv.

  O singură scrisoare de dragoste. Şapte volume. Şase sute cincizeci poezii. O mie opt sute pagini. O sută nouăzeci de mii cuvinte. Lungă scrisoarea.

  Unsprezece rotiri de soare în jurul pămîntului, sau ar fi a pămîntului în jurul soarelui? Unsprezece ani în care te-am văzut cît degete pe o mînă, în care nu te-am atins nici cît degete pe o mînă ciuntă, în care am deschis mîna, gîndul, inima, sufletul, visul. În care te-am iubit de trei ori pe zi fiece zi, în care ţi-am atins sînul de trei ori pe noapte fiece noapte, în care nu te-am iubit nici o singură dată, în care nu ţi-am atins sînul nici o singură dată. În care te-am iubit de la ora zero pînă la ora nouăzeci şi şase de mii plus/minus şi te voi iubi pînă la ora x, x fiind parametrul indefinit la prezentul moment pînă la... definiţie. Atunci ai să poţi să-l defineşti. Eu nu.

  Cea mai frumoasă scrisoare de dragoste scrisă de cineva (eu) unui alt cineva (tu). Subiectivă declaraţia, clar. Făcută de mine, clar. Ai avea tu poate o declaraţie obiectivă? Făcută de tine.

  Nu cea mai frumoasă? Atunci poate cea mai... lungă?

  PS. Păcat că viaţa nu permite PSuri.

BuruieniText

blank

corner
Doar aşa

  Cuvinte deşarte roiesc pe coline
  Ca biete albine pe pajişte moarte,
  Momente trecute, fărîme de viaţă
  Dispar într-o ceaţă de visuri pierdute.

  Zadarnic aştept limpezimea gîndirii
  Şi vraja iubirii să-mi ardă în piept,
  Mai trece o noapte şi dorul de tine
  Îmi seamănă-n vine sămînţă de şoapte.

  Cicoarea şi cucul îmbată simţirea
  Şi-mbrac-amintirea cu vara şi nucul,
  Cu rîvne nebune, iar clocot de sînge
  Durerea-mi complînge cu stihuri străbune.

BuruieniText

blank

corner
Măi ce

  Măi ce lună
  măi ce fată
  ce fiinţă nestemată,
  Duce iarnă
  duce vară
  duce toamnă, primăvară
  fice zi şi orice seară
  în cosiţe de secară.

  Măi ce soare
  ce copilă
  ce ardoare în argilă,
  ţine-n mînă
  fir de aţă
  ani şi ani de dimineaţă
  cu un zîmbet mă învaţă
  să-mi cos trandafir la viaţă.

  Măi ce stele
  ce femeie
  joacă-n lacrima-i scînteie
  Mistuindu-mi
  măruntaie
  în a flăcării bătaie
  şi-n a dragostei văpaie
  astă inimă de paie.

BuruieniText

blank

corner
greşeli

  Dumnezeule,

  ai făcut ceva greşeli în invenţiile tale –
  sau poate mai bine le chem experimente? –
  şi te rog ascultă-mă
  înainte ca să dai în mine cu un trăsnet sau un fulger sau o cărămidă
  de mă ia dracu
  (care nu-l consider o greşeală, să ştii).

  Uite, cea mai mare greşeală a fost invenţia vieţii,
  cred că suntem de acord cu afirmaţia asta fără a intra în dezbateri nenecesare,
  intelectuale,
  filozofice,
  ok?
  Bine.

  A doua la rînd, desigur, invenţia religiei.
  Este aici undeva un oximoron, cred, dar îi cam nedefinit,
  în afară de asta restul e clar şi pentu mine şi pentru tine şi pentru toţi.

  A treia şi ultima
  (mai sunt şi altele dar celelalte sunt mititele)
  este neinvenţia dragostei.
  Că dacă ai fi fost inventat-o
  celelalte două nu ar fi fost greşeli
  şi, în plus, mi-ar fi ajutat şi mie cu ceva personal,
  ce să zic, sunt mortal şi am... vise.
  Am avut vise.

  Concluzia, şi îmi pare rău că ajung la ea
  dar aşa grele greşeli duc la o singură concluzie –
  că nu exişti.
  Păcat.

BuruieniText

blank

corner
Hei, coană!

  Hei, coană cu coasă
  Fii-mi mie mireasă
  Şi du-mă acasă
  La murele coapte
  Şi zgura de noapte,

  A tău întuneric
  Coleric isteric
  Ce-ţi este generic
  Să-mi deie povaţă
  Ce-o fi după viaţă,

  Ce-aduce cuvîntu
  Ş-a meu jurămîntu
  Pe-altarul tău sfîntu
  Ce-aduce inelu
  Ş-a vieţii măcelu

  Cînd ziua ce vine
  Mă-nsor eu cu tine
  Ş-a noastre destine
  Vin noapte să-mi ţeasă
  Cucoană cu coasă,

  Ţi-oi da eu ca zestre
  A mele poveste
  Şi tot ce mai este
  De palid pe lume
  Ca bietu meu nume,

  Ţi-oi pune cerceii
  Ce tulbură zeii
  Iar focul scînteii
  Ce arde integru
  În ochiu tău negru

  Va fi a mea muză
  A mea călăuză
  Şi tot ce m-amuză
  În drumul spre tine
  Ş-a tale coline,

  Spre tine frumoasă
  O! mîndră duioasă
  Un tar de pucioasă
  Tu cari în spinare
  În ziua cea mare

  Îţi lustruie trena
  Îmbracă arena
  Şi umple avena
  În care-o s’ne fie
  Pe veci cununie,

  Ştiu nu eşti virgină
  Ca o crizantină
  Dar nu-i a ta vină
  C-avut-ai tu nuntă
  Cît frunză măruntă,

  Nisip de sub soare
  Cît fulgi de ninsoare
  Şi valuri în mare
  Da primu tău sînge
  Zău nime nu plînge

  Că nu îl vîrsase
  Pe-un alb de mătase
  Ce-odată-mbrăcase
  Cel pat de fecioară
  Ce-ai fost odinioară,

  Nici eu că-mi dau seamă
  Că pe frunte ai steamă
  Şi-n ea cum te cheamă
  Că dracu şi ciuma
  Te-mbracă acuma

  Şi trei-patru scînduri
  Cu viermi rînduri-rînduri
  Ş-o mare de jînduri
  E tot ce m-aşteaptă
  Pe ultima-ţi treaptă,

  Uite patu e nou
  Îl aştern cu-n trusou
  E a tău un cadou
  Vin-aici de mă-mbraţă
  Cu-a tale negreaţă

  Cu a ta elocuenţă
  Şi indiferenţă
  De n-ai concurenţă
  Ne culcăm împreună
  Scai şi ghimpi ne cunună

  Haide facem unirea
  Stîrpim şi gîndirea
  Tăiem amintirea
  Ridică iar coasa
  Fă tabula rasa

  De-a mea poezie
  Dar pic nebunie
  Mai lasă să fie
  Să cînte de mine
  Doar voci... cabotine.

BuruieniText

blank

corner
Pîn’la Sfîrşit

  Ca un cocoş
  Pe un otcoş
  Am aşteptat la răsărit ca să te cînt fără reproş,

  Cu mîna ta
  Şi vocea mea
  Am scris cîmpii peste cîmpii umplute cu nu-mă-uita,

  Caiete mii
  Rupte hîrtii
  Voroave smălţuite-n foc am înjghebat ca poezii,

  Pe drumul meu
  De biet ateu
  Am desenat în ochii tăi un paradis ş-un dumnezeu,

  Un car cu fîn
  Un palid sîn
  Pentru-a tău sfîrc m-am dus în iad cu tot ce-i sfînt şi ce-i păgîn,

  Un pat în alb
  A coapsei galb
  O gură de cărbune-aprins sub floare de obraz rozalb,

  Un codru des
  Un corp ales
  De schimbă iarnă în pîrjol şi zmulge vrajă din eres,

  Ce-am mai tînjit
  Ce-am mai dorit
  Şi de cînd ochii am deschis pîn’la sfîrşit ce-am mai iubit.

BuruieniText

blank

corner
nexxx

  Mi-am citit toate poeziile.
  Vreau ca ultima ediţie să fie sută la sută corectă,
  bine, nouăzeci şi nouă la sută zicem.
  Cum zicea unul din profesorii mei... nota opt elevul
  nouă profesorul
  şi zece Dumnezeu.
  Ei, nu vreau Dumnezeu să fiu, parcă cine ar vrea? Rămîn la profesor.
  Şi nu vreau să-i las impresii greşite nici ei, înţelegeţi oameni buni?
  Şi lucrul nu m-a înfricoşat niciodată.
  Aşa că... la lucru.
  Mi-am citit toate poeziile.

  Am găsit greşeli, multe.
  Parte lingvistice, parte ortografice, parte gramaticale, parte caligrafice... hahaha
  parte de compoziţie
  parte mai importante ca altele
  parte neştiute nici acum
  parte chestie de modernitate, mă scuz dar prefer să las vechea mea limbă,
  a mea, aşa a fost, aşa este, asta-s eu.
  Parte le corectez.
  Parte nu ştiu dacă trebuie să le corectez.
  Parte nu le corectez, la urma urmei le-am făcut intenţionat
  nu întotdeauna clar de ce, dacă clar atunci clar mie
  poate şi vouă, nu ştiu.

  Am găsit repetiţii, multe.
  [parte adăugată cîteva zile mai tîrziu după o noapte zbuciumată şi plină de coşmaruri în care eu eram un vraci bătrîn, oribil, şi trebuia să fac o gaură în inima cuiva, v-am spus – oribil, ca să-l salvez şi coşmarul se repeta toată noaptea cu singura variantă fiind că profesia se schimba devenind din ce în ce mai oribilă şi ea: poet, gropar, inspector de impozite, prim ministru, şi altele]
  Îmi repet şi metaforele,
  prea sunt ele bune ca să fie irosite într-o singură poezie
  care poate nu va fi citită niciodată,
  mai mari şansele a fi descoperite dacă le utilizez în cîteva poezii
  şi atunci ar fi apreciate, adorate, adulate... măi
  da tare mai vorbesc eu prostii aici în ultimele mele momente poetice,
  poate fiindcă sunt ultimele mele momente poetice?
  Poate. Sau poate fiindcă totuşi mai sper a fi odată descoperit
  după a fi acoperit...
  haha, bună asta, descoperit – acoperit,
  s-o copyrightez sau să o las şi pentru alţii?
  La urma urmei nu toţi au să fie descoperiţi dar toţi au să fie acoperiţi... hahaha
  (un ha în plus, ha!
  cum zicea cîntecul ăla pe engleză care-l cînta Napoleon XIV
  şi care a devenit un fel de imn a nebuniei:
  ...they're coming to take me away ha-haaa
  they're coming to take me away ho-ho hee-hee ha-haaa
  to the funny farm
  where life is beautiful all the time
  and I'll be happy to see those nice young men
  in their clean white coats
  and they're coming to take me away ha-haaa... ş.a.m.d
  (ş.a.m.d nu parte din cîntec, haha)
  cît mai multe h-uri aşa mai mare interes şi importanţă şi influenţă... hmmm...
  asta-i un alt fel de h-expresie care-l prefer fără h
  adică ca mmm
  şi tare mai dau eu de rîpă cu poezia asta, ştiu,
  ca şi cu celelalte şi tare nu îmi pasă, cred.
  [sfîrşit de parte adăugată cîteva zile mai tîrziu după o noapte zbuciumată şi plină de coşmaruri în care eu eram un vraci bătrîn, oribil, şi trebuia să fac o gaură în inima cuiva, v-am spus – oribil, ca să-l salvez şi coşmarul se repeta toată noaptea cu singura variantă fiind că profesia se schimba devenind din ce în ce mai oribilă şi ea: poet, gropar, inspector de impozite, prim ministru, şi altele]
  Pesemne am fost, sunt obsedat cu ceva idei, ceva nevoi, imagini
  şi le-am repetat iar şi iar...
  le las.
  Nu le corectez, nu le şterg,
  parte din poezia mea
  parte din mine.
  Poate chiar ar fi trebuit să mai le repet cîteva ori în plus
  şi le-aş repeta dacă aş fi continuat a scrie.
  La urma urmei scriu pentru mine.
  Şi pentru ea.
  Şi pentru nimeni altul.
  Şi îmi pare bine că m-am hotărît pînă la urmă să chem ceea ce scriu poezie
  un pas uriaş înainte
  chiar dacă am muntele la spate şi prăpastia în faţă, pas înainte este.

  Am găsit vise, multe.
  Frumoase, toate.
  Înflăcărate, toate.
  Îndrăzneţe, toate.
  Colorate, impertinente, irealiste toate.
  Personale, toate.
  Vise. Toate.

  Am găsit şi dragoste, multă.
  Am ştiut că este,
  nu am ştiut că aşa de mult, multă. Dragoste.
  Nu ca iarbă.
  Nu ca nisip, nu ca frunză.
  Mai curînd ca molecule în universul cunoscut,
  ca atomi, ca electroni, ca quarkuri.
  Interesantă chestia cu dragostea
  cum începe
  cum se termină
  cum se termină doar cînd viaţa se termină
  cum este greu de găsit, de declarat, de acceptat, de reciprocat,
  de păstrat.
  Fie ea cît ar fi de nepărtăşită, neîmplinită, necruţătoare, neîmpăcată,
  neînduplecată, nebună, neîndurătoare, netrebnică, neintenţionată,
  nechemată, netoată, neiertătoare, neauzită, neascultată, nestăpînită,
  nesupusă, nepotolită, nebîntuită, nebiruită, nebuloasă, netăgăduită,
  nevindecabilă, nevinovată, neimaginabilă, nestăvilită, nemutabilă...
  şi multe alte ne-uri
  parte pozitive parte negative parte neexistente
  toate teribile, formidabile, uriaşe, adevărate.

  Te-am găsit pe tine. În poezie. De multe ori. Peste tot.
  În toate.
  Şi am să te neuit.
  Ce cuvînt frumos, necesar, neinventat. Ce nedreptate. Ce nemernicie.

BuruieniText

blank

corner
Împletituri

  M-am sculat la ora 02:47 de dimineaţă
  şi m-am întors sub plapumă la ora 03:25
  şi între aste două ţăruşe cronologice am scris o poezie,
  nu asta, una mai bună ca asta, mult mai bună,
  orice poezie e mult mai bună ca asta,
  simplu fapt.

  Acum mă întorc la dormit,
  aştept visele să vie
  să le leg unul de altul cap la coadă la cap la coadă la cap şi aşa încolo
  şi să împletesc firele de cînepă aşa create într-o funie să mă spînzur cu ea
  sau să împletesc firele de in aşa create să-ţi ţes o ie
  sau să împletesc firele de borangic aşa create în a deveni liane
  ca să mă leg de ele şi să mă legăn cu ele şi cu un aşa legato de cuvinte să împroşc din ele
  că s-ar ascunde în dosul fustei sîngeroasei lor mamă şi Gatling şi Maxim şi Goryunov,
  tot cutreierînd pe sus de la un cap a pădurii la celălalt
  cruciş şi împletiş şi împînziş şi împăienjeniş
  să te aştept
  să te caut
  să te cînt
  să nu te găsesc.

  Nu că mă aşteptam la altceva.

BuruieniText

blank

corner
Virtualitate

  Nu virtuozitate, ştiu eu ce spun,
  virtualite am zis.
  E ceea ce avem noi, în fine, ceea ce am eu.
  Nu ştiu dacă şi tu dar sigur că eu.

  Ce se întîmplă în virtualitate?
  Nimic. Totul.
  Alegi singur sau singură,
  am putea alege împreună dar pînă acum am ales singur.
  Pînă acum. Poate şi de acum.

  Sigur că aş fi preferat realitate
  dar săracilor şi cerşetorilor nu li se oferă luxuria alegerii
  aşa că virtualitate e
  şi dacă virtualitate e atunci o prefer intensă, devastatoare, nimicitoare...
  dulce,
  tandră,
  plină cu scîntei, cu flori, cu cîntec.

  Ha, ce copilăros mai sunt şi eu,
  ca un prunc fără un ieri să îl povăţuiască
  ca un boboc cu un soare dar fără un mîine
  ca o inimă deschisă sub privirea batjocoritoare a lumii, se usucă
  şi nu-i pasă,
  păi trăieşte
  chiar dacă traiul îi este... virtual.

  Virtualitate.
  Blestem.
  Binecuvîntare.
  Magie.
  Ce de frumuseţe în urîţenia asta.
  Ce de dragoste.
  Ce de realitate.

  În juru-mi o lume în zahăr topit
  Lipit, împletit, încîlcit, îndoit,
  Chircit la pămînt te privesc, adulez,
  A foamei eu sclav, a pîinii tu miez.


  Ştiu. Un mîine fără un ieri nu există.
  Un azi nu are nicio importanţă în ecuaţia realităţii.
  Dar în ecuaţia virtualităţii
  un azi este tot ce mai există.
  Interminabil.

BuruieniText

blank

corner
Hrană

  Dragostea moare.
  Ca orice altceva fie real sau fie virtual în lumea asta
  şi poate şi în cealaltă,
  fără hrană şi dragostea moare.
  Fără
  hrană
  dragostea
  moare.

  Ce enormă greşeala omenirii în definiţia ei de dicţionar
  văzînd hrana doar ca nutriment compus de şi contribuitor de proteine
  şi hidrocarbure şi vitamine şi minerale şi lipide şi apă
  şi diferite macro combinaţii si micro combinaţii de molecule
  şi acide şi cristale şi fitonutrienţi şi mai alte denumiri şi mai alte orătănii.
  Enormă greşeala.
  Hrană este tot ce dă viaţă.
  Hrană este tot ce dă moarte.
  Corabia moare fără vînt.
  Picătura de ploaie moare fără gravitaţie.
  Albina moare fără polen.
  Gheţarul moare fără frig.
  Sunetul moare fără aer.

  Dragostea moare
  fără
  cuvinte.

BuruieniText

blank

corner
Sărutul

  Sărutul a putrezit în cutia poştală.

  Ar fi el etern
  dar nu-i de aur, e de carne, sînge şi celelalte îndoielnice minuni ale corpului.

  Pesemne mai mult ca unul
  că ţi-am trimis multe, mult mai multe
  şi se poate că cutia ţi-i plină şi începe să se reverse
  sau că poştarul vede că nu mai e loc şi nici nu le mai aruncă înăuntru,
  ci direct la gunoi.
  Poate că miroase şi el putrezeala.
  Poate. Poate că nu.

  Ţii minte cînd ţi l-am trimis, primul?
  Eu nu ţin minte,
  nu că vreau să uit, din contra,
  dar fiindcă eram pesemne prea leşinat de frică cînd am lins timbrul
  şi l-am lipit pe plic
  şi am aruncat plicul în cutia poştală înainte ca să am timp să mă răzgîndesc.
  Nu a ajutat pe urmă că am vrut să îl trag înapoi,
  nici o şansă,
  prea era îngustă crăpătura, pesemne ştia poşta cu cine are a face. Laşi. Ca mine.
  Îndrăgostiţi. Ca mine.
  Poeţi. Ca alţii.

  Eram adormit acolo cînd au golit cutia
  şi cînd m-am trezit era prea tîrziu.
  Aşa că am uitat, cu forţa.
  Nu că am uitat. Dar nu-mi amintesc.

  Acum putrezeşte în cutia ta poştală,
  împreună cu celelalte care ţi le-am trimis pe urmă
  după ce am luat diverse cursuri de karate şi jiu-jitsu şi box
  ca să-mi crească oleacă curajul... mi-a crescut, oleacă.
  Nasul spart de cîteva ori dar scrisorile au plecat de la mine
  cu săruturi în ele. Multe.
  Şi acum putrezesc în cutia ta poştală.
  Nu că-i nedreptate. E viaţă. Nici karateul nu poate să mă ajute aici.
  Nici timbre frumoase.
  Nici bacşişul dat la poştari, şi aici şi acolo,
  nici hulubul cu care am încercat o dată
  (s-a întors cu o ramură de măslin în cioc, cretinul).

  Mă întreb – nu te jenă mirosul?

  Poate că nu şi atunci mai am totuşi o şansă, de aceia mai tot încerc
  diferite feluri
  diferite gusturi
  diferite culori, chiar multicolorate.

  Poate că da, dar nu ştiu.
  Şi atunci poate că aş trebui să mă opresc.
  Da, poate una, poate alta, dar cine poate? Să se oprească. Poate pămîntul să nu se învîrte?

  PS. Şi poate că... nu a putrezit?

BuruieniText

blank

corner
Pierdere

  Un sorginte
  fără minte
  toarnă versuri şi cuvinte
  Le toceşte
  le tocmeşte
  mai din cînd le rătăceşte
  Fără silă
  fără milă
  taie-n paturi de argilă
  Prin cicoare
  prin ogoare
  scrie palida-i scrisoare
  Biet moronul
  pierde tonul
  peste maluri zboară zvonul

  Că în cîmp de răsărită
  S-a pierdut a lui iubită.

  Un sorginte
  fără minte
  tot ce are sunt cuvinte
  În pădure
  printre mure
  printre cuci cu pene sure
  Se izbeşte
  ticluieşte
  tot alăturea priveşte
  Fraze moarte
  şi deşarte
  cară-n spate mai departe
  Biet zvoracu
  şi săracu
  păi de jale îl ia dracu

  Că în boare de ispită
  S-a pierdut a lui iubită.

BuruieniText

blank

corner
De-a Nemaipomenitelea

  O dragoste
  de-a nemaipomenitelea.

  Curge prin oase ca aurul tras din grîu
  ca curcubeul tras din ploaie
  ca tînguirea trasă din nai.

  Pierdută,

  grîul ars
  ploaia dusă
  naiul spart sub călcîi.

  Mă întreb, greşeala care a fost?
  Să iubesc,
  să nu fiu iubit,
  să caut focul în verde şi vîrful de deget în liniştea asupritoare?

  Ţin minte cîntecele, le mai cînt,
  şi visele
  le mai cînt şi pe ele,
  şi momentele,
  nu le cînt. Duse.

  O dragoste de-a nemaipomenitelea,
  nici n-ai ştiut că-i de-a nemaipomenitelea
  pînă nu s-a mai pomenit de ea
  nici în ziare
  nici în vorbe de ţigani lăutari
  nici în poşta electronică care o tot deschideai în aşteptare
  şi o închideai
  şi o deschideai
  şi o închideai

  pînă nu ai mai deschis-o. De loc.

BuruieniText

blank

corner
geneză, epilog

  varsă întunericul,
  lasă-l să curgă
  din izvor în rîu în potop

  cum ai vărsat lumina
  atîţia ani
  mi-a umplut ochii
  mi-a umplut pieptul
  m-a umplut,

  s-a terminat.

  cum El a zis “atunci” demult
  lumină să fie!
  şi lumină a fost,
  tuturor,

  cum Tu ai zis “atunci” nu demult
  lumină să fie!
  şi lumină a fost,
  mie.

  e rîndul întunericului,
  întuneric să fie!
  El nu poate zice “acum”
  Tu poţi zice “acum”
  zi!
  şi întuneric este
  şi mă lungesc pe cîmp de trifoi
  pipăind coasta care îmi lipseşte şi în corp
  şi în duh
  timp ce întunericul îmi umple ochii
  îmi umple pieptul
  mă umple.

  ziua a opta.

BuruieniText

blank

corner
Terminus

  Sunt un tuta-pădurii (mamă – muma, tată – tuta).
  Îmi cresc smocuri de păr în urechi de ai putea împleti trei cozi cu ele,
  sprîncenele îmi sunt tufoase ca tufişuri de castraveţi,
  nasul mi-e coroiat şi gros ca un sfert de roată de autobuz
  am un centimetru între dinte şi dinte, toţi dinţii,
  o bărbie triplă unde păsărele şi-au făcut cuib între folduri
  inelul înconjurîndu-mi mijlocul ar trebui trei zile, pe bicicletă, să-l înconjori
  şi picioarele îmi sunt aşa de păroasae că iarna pot merge în pantaloni scurţi.

  O lacrimă i-a apărut la colţ de ochi, mare.

  Spune, de ce atîta urîţenie în cartea mea?

  I-am ţinut privirea, am reuşit.

  Eşti frumoasă ca desenată cu un creion ascuţit la un atom de grosime la vîrf,
  urechile sunt desenate aşa de fin
  ca şi cum ai asculta muzică celestă de dimineaţă pînă-n noapte,
  sprîncenele sunt desenate aşa de fin
  ca şi cum ai putea lua un arcuş la ele şi să laşi o doină să se reverse,
  nasul e desenat aşa de fin
  ca şi cum ai mirosi trandafiri de la poale de munte la vîrf,
  dinţii sunt desenaţi aşa de fin
  ca şi cum ai mînca mere verzi aduse de corbi albi,
  bărbia e desenată aşa de fin
  ca şi cum ar fi parte dintr-o podoabă regală,
  mijlocul e desenat aşa de fin
  că inelul în jurul lui s-ar potrivi pe degetul mic a unui prunc abia născut
  picioarele sunt desenate aşa de fin
  ca şi cum drumurile ar fi acoperite cu petale şi tu vrei să pluteşti să nu le striveşti,
  flutur.

  Lacrima a rămas la colţ de ochi, mare.

  Nu mi-ai răspuns.

  I-am ţinut privirea, am reuşit.

  Numai ca să te aud cum zici: cartea mea.

  S-a întors cu spatele la mine.
  Am văzut mîna cum s-a ridicat şi a şters lacrima. Ştia.

  De multe ori am zis că rup creionul,
  că vărs călimara, că termin
  şi a doua zi mă găsea adormit pe pragul librăriei
  abia aşteptînd să se dechidă şi să cumpăr un creion nou, o sticlă de cerneală nouă
  mai aveam atîtea cuvinte în cap că dacă îl roteam o leacă spre umăr
  îmi cădea necontrolat la aproape nouăzeci grade,
  şi aşa ştiam că mai le am. Cuvintele.

  Acum, ea ştie. Ştiu şi eu.
  Arunc cu capul la stînga la dreapta
  şi aud cuvinte ca pietricele se lovesc de cutia craniană
  şi fac un zgomot groaznic, un zgomot a mai suntem dar puţine,
  un zgomot a acuşi ne terminăm
  un zgomot a e timp chiar pentru ultimul creion
  ultima umplutură de cerneală.

  Ultimele cuvinte. Le am
  Le ştiu.
  Le duc pe drumul scrierii şi cînd le termin
  le termin.
  Creionul rupt.
  Cerneala vărsată.

  Terminus.

BuruieniText

blank

corner
Pe mal de Styx

  Cînd viaţa se scurge în albia morţii
  Se pierd şi a mele minuscule porţii
  De dragoste, strofă şi rimă remix
  Se solvă-n obol şi mă trec peste Styx,

  Hîrtia sub strat de cerneală uscată
  Ce doru-mi purta, cu-a meu foc încîntată,
  Decade în galben pătat cu venin
  La care strigoii cu noapte se-nchin,

  Rugina înghite şi gînd şi mişcare
  De-i roşu de sînge sau alb de ninsoare,
  Din doina din pieptu-mi ş-a vieţii-mi concert
  Rămîne doar vifor ce suflă-n deşert.

BuruieniText

blank

corner
E-mailul

  Oh, no!

  Orice ocazie era bună pentru a-şi exersa engleza, fie ea cît de mică. Şi acum, văzînd noul e-mail venind de la el şi care nu prea l-a surprins fiindcă era obişnuită deja să primească o poezie fiecare săptămînă (şi cîteodată mai mult de o dată pe săptămînă), totuşi Oh,no!–ul i-a scăpat instinctiv din gură. S-a uitat repede în jur să se asigure că niciuna din colegile ei nu a auzit-o şi s-a întors la ecran.

  Da, îi plăcea atenţia dar poate că era deja prea multă atenţie? Nu se simţea chiar urmărită ca de un stalker, cum se zice pe engleză, dar se simţea cam copleşită. Cum le inventa el în mod aşa de regular nu era clar, şi calitatea – fără să fie superioară – nu era rea, era clar că timp şi atenţie erau investite în poeziile primite şi... citite. Hmm, da, ultimul timp nu prea le deschidea şi nu le citea pe toate. La început era curioasă, imaginea îi era aţîţată, inima îi bătea repede – ce cuvinte acum?... cred că ţine la mine în mod serios, poate chiar mai mult ca “ţine la mine”? Dar noutatea (cred că pe engleză este un cuvînt mai potrivit, novelty) s-a uzat, a început să aibe găuri la coate, poate chiar şi plictiseală a început să se instaureze în aşteptare, în citire, aşa că a început să le citească “mai tîrziu”, pe urmă să sară linii, pe urmă... mai deloc; poate una din două, poate una din cinci. Le pun la fişier, le citesc eu odată. Fişierul s-a umflat, cîţiva megabaiţi deja, nu că conta dar dacă le găseşte cineva, o colegă, administratorul IT?...

  Acum, un nou venit. Aşteptat, dar... chiar binevenit? Nu ştiu. L-a tras fără să citească şi la depus la fişier. A şters deja cîteva mai vechi, a făcut loc. Şi dînd răspuns la un impuls inexplicabil a deschis una din poeziile mai de la început. Pe urmă încă una. Pe urmă încă una... a închis fişierul cu o mişcare bruscă şi a simţit că-i ard obrajii. Prea se adîncise în text. Crezi chiar că e îndrăgostit de tine? Cred că da. S-a întrebat. A răspuns. Linişte. Lucru, şedinţe, e-mailuri profesionale, ziua s-a terminat.

  Nu era nimeni acasă. S-a dezbrăcat goală, s-a pus în faţa oglinzii şi a început să-şi evalueze corpul, în mod obiectiv, ca la o întrecere, ca la doctor. Ar fi poate corpul? El nu l-a văzut niciodată, şi după cum îl cînta ar fi mai extraordinar ca orice alt corp în istorie sau mitologie – Cleopatra, Venus, nereidele, Liz Taylor... Şi-a pus palmele sub sîni şi i-a împins în sus, nu că era nevoie – da, tari, frumoşi, nici prea mititei nici prea mari, şi-a ciupit sfîrcurile să le trezească, da, cred că am ceva care un bărbat şi-ar dori. Şoldurile, coapsele, umbrele şi luminile, mai mult a vioară decît a chitară, da, cred că am ceva care un bărbat şi-ar dori. S-a întors să se vadă în profil – din stînga, din dreapta, stomacul plat, dosul rotunjit, picioarele drepte, suple, buzele – de aproape – pline şi roşii, ochii – de aproape – mari, luminoşi, verzi. Da, cred că un bărbat s-ar putea îndrăgosti de mine, chiar fără să mă cunoască bine. Îţi iubesc corpul, îi scrise el, cînd într-un avînt de inconştienţă şi inocenţă tardivă şi momentană i-a declarat dragoste. Dar merge mult mult mult mult mai adînc decît asta. Decît dragoste corporală, vreau să zic. Aşa i-a zis. Şi nu s-a repetat. Iar cînd ea l-a întrebat a şaptea oară “de ce?” i-a răspuns. Interesant ca răspuns. Sincer. Insuficient dar sincer, şi pesemne că ar fi fost devenit suficient dacă ea i-ar fi dat ocazia o a opta oară. Nu i-a dat.

  S-au întîlnit de cîteva ori. Au mîncat ceva împreună, au discutat de toţi şi toate, o dată chiar au făcut un mic picnic pe iarbă, o plăcere inocentă unde au mîncat fructe împreună şi au alungat muştele împreună, niciodată nu a atins-o într-un mod inapropriat. Un fel de gentleman nedefinit, de nu ştia mai bine l-ar fi crezut homosexual. Dar ştia mai bine, simţea privirea cum o arde, stăpînirea de sine cum (cîteodată) o disturba. Foamea. O foame care ea nu o părtăşea. Se simţea bine în compania lui, se simţea sigură, se simţea apreciată, frumoasă, delicată... cea mai frumoasă femeie din lume, i-a zis, chiar mai frumoasă ca Tereza... şi cine la dracul ar fi fost Tereza? Şi poeziile lui...

  Şi-a facut un duş, s-a îmbrăcat, a deschis computerul şi a deschis o poezie la întîmplare. Nici nu a reuşit să o termine, prea îi devenea cald. Nu îl iubesc, ştiu. Îl iubesc?

  La lucru. A doua zi. Momentul de stinghereală, de jenă, a trecut după o seară petrecută la bucătărie, la televizor, la telefon. Nu a deschis e-mailul primit ziua înainte. Dacă o să-şi amintească poate o să-l deschidă în altă zi. Interesant cîtă răbdare va m-ai avea el să-mi tot scrie fără a avea răspuns, fără să ştie nici măcar dacă citesc. Pesemne că speră că da. Pesemne că speră la un răspuns. Poate că ştie că nu dar speră că da şi... continuă?

  Cineva o chema pentru o consultaţie importantă, firul gîndirii se întrerupse pe cîteva minute dar apoi a continuat, trebuia să îşi termine parcursul chiar dacă acesta începea a avea aluri de sălbăticie.

  Îmi închipui că la un moment dat o să oprească. O să-mi pară rău dar o să oprească şi cred că o să-mi lipsească să am poetul meu personal, ca o regină... cum el mă cheamă, ca o zeiţă... cum el mă cheamă... un zîmbet îi urca pe buze... cum zice el?... un public de unu, o creaţie pentru una, o lume compusă din unu şi una...

  Ziua se termină. Gîndurile se termină.

  Poezia... se termină.

BuruieniText

blank

corner
O minune, s-ar zice

  Ăsta-i sfîrşitul, venerată copilă.

  Te-am iubit în felurite feluri
  aşa cum ţi-am zis, tot în felurite feluri.

  În ciripit de privighetoare
  în notă de nai
  în susur de izvor
  în freamăt de zefir.
  Şi în cîrîit de cioară
  şi în chemare de bucium
  şi în tunet de cascadă
  şi în vîjîit de viscol.

  M-am răstignit singur pe două scînduri ţintuite cruciş
  şi mi-am bătut singur cuiele în palme şi în picioare,
  o minune s-ar zice.
  M-am legat singur pe un butuc ridicat în rug
  şi m-am legat singur de el şi aprins surcelele dedesubt cu scînteie de cremene,
  o minune s-ar zice.
  Mi-am strîns singur ştreang de gît şi l-am aruncat pe o ramură groasă
  şi am tras singur de funie pînă gîtul nu a putut să se mai întindă şi trupul a urmat,
  o minune s-ar zice.

  Am uitat buza care nu mi-ai dat-o
  şi din care am supt viaţă,
  am uitat sînul care nu mi l-ai dat
  şi din care am supt viaţă şi moarte,
  am uitat coapsa care nu mi-ai dat-o
  şi din care am supt moarte.

  Fiece dată cînd te vedeam ieşea-i ca dintr-o pată de soare
  şi aura împrejuru-ţi stingea orice urmă de altă omenire,
  cînd îţi atingeam degetele îmi tremurau oasele pe sub muşchi şi pielea peste carne
  şi zbîrnîiam ca coarda de arc care abia lăsase săgeata,
  cînd mă uitam în ochii tăi mă rătăceam într-un codru smălţuit verde smarald
  şi aşteptam lupii să mă judece şi urşii să mă sfîrtece.

  Vorbe, sar ca aşchii împrejurul minţii
  fără rînduială, fără precept, fără direcţie,
  fără rădăcină ştiută,
  fără sens.
  Haos, s-ar zice. S-ar zice greşit.
  Are inimă haosul ăsta,
  şi soare în inimă,
  şi copilă în soare.
  Chiar de-ar fi ea femeie.

  Copilă, ăsta-i sfîrşitul.

  Mă iubeşti, fără doar şi fără poate.
  Nu mi-ai zis că mă iubeşti, ca să rămînă şi doar şi poate.

  Nu îţi mai scriu.
  O minune, s-ar zice.

BuruieniText

blank