Hobbies - Poetry - Altele
back to Poems...

 

blank

corner
De-a Nemaipomenitelea

  O dragoste
  de-a nemaipomenitelea.

  Curge prin oase ca aurul tras din grîu
  ca curcubeul tras din ploaie
  ca tînguirea trasă din nai.

  Pierdută,

  grîul ars
  ploaia dusă
  naiul spart sub călcîi.

  Mă întreb, greşeala care a fost?
  Să iubesc,
  să nu fiu iubit,
  să caut focul în verde şi vîrful de deget în liniştea asupritoare?

  Ţin minte cîntecele, le mai cînt,
  şi visele
  le mai cînt şi pe ele,
  şi momentele,
  nu le cînt. Duse.

  O dragoste de-a nemaipomenitelea,
  nici n-ai ştiut că-i de-a nemaipomenitelea
  pînă nu s-a mai pomenit de ea
  nici în ziare
  nici în vorbe de ţigani lăutari
  nici în poşta electronică care o tot deschideai în aşteptare
  şi o închideai
  şi o deschideai
  şi o închideai

  pînă nu ai mai deschis-o. De loc.

AlteleText

blank

corner
Pierdere

  Un sorginte
  fără minte
  toarnă versuri şi cuvinte
  Le toceşte
  le tocmeşte
  mai din cînd le rătăceşte
  Fără silă
  fără milă
  taie-n paturi de argilă
  Prin cicoare
  prin ogoare
  scrie palida-i scrisoare
  Biet moronul
  pierde tonul
  peste maluri zboară zvonul

  Că în cîmp de răsărită
  S-a pierdut a lui iubită.

  Un sorginte
  fără minte
  tot ce are sunt cuvinte
  În pădure
  printre mure
  printre cuci cu pene sure
  Se izbeşte
  ticluieşte
  tot alăturea priveşte
  Fraze moarte
  şi deşarte
  cară-n spate mai departe
  Biet zvoracu
  şi săracu
  păi de jale îl ia dracu

  Că în boare de ispită
  S-a pierdut a lui iubită.

AlteleText

blank

corner
Începuturi

  Nu mă lăsa, te rog
  să pornesc iar
  pe drumul întortocheat al pierzaniei

  acolo unde te cînt şi te pictez şi te sculptez la fiecare colţ de stradă
  cu cuvinte
  care nici nu le citeşti

  să cînt o frumuseţe
  că dacă dumnezeu ar fi fost
  şi mai mulţi dumnezei ar fi fost
  şi toţi de gen feminin ar fi fost
  şi toţi frumoşi ca un dumnezeu ar fi fost
  aşa frumuseţe ca a ta
  tot nu ar fi fost,

  să pictez o frumuseţe
  cum ar fi pictat un Da Vinci după ce vreme de zece ani ar fi sortat penelurile
  şi încă zece ani ar fi sortat firicelele de păr şi cozile de lemn asortate
  şi încă douăzeci de ani ar fi sortat şi amestecat vopselurile
  ca după cinzeci de ani să se dea bătut
  ştiind că aşa frumuseţe ca a ta
  nu se poate picta,

  să sculptez o frumuseţe
  pentru care un Michelangelo s-ar lasa baltă şi de Sistina şi de David şi de Moise
  şi ar comanda zece blocuri de marmură de zece tone fiecare
  pentru care ar fi plătit zece mii florini de aur fiecare
  şi ar fi refuzat fiecare din ele pentru fisuri singuratice de un fir de păr grosime
  fiindcă aşa frumuseţe ca a ta are nevoie de o perfecţie de suport
  care dacă nu există
  nu se poate sculpta.

  Nu mă lăsa, te rog
  să pornesc iar
  acolo unde încerc să te cînt şi să te pictez şi să te sculptez
  eşuînd ca cei mult mai iluştri ca mine
  la fiecare colţ de stradă
  cu cele cuvinte
  care nici nu le citeşti.

AlteleText

blank

corner
Cîntar

  Am mai luat cîteva kilograme, mi-a zis
  cu o definită notă dezaprobatoare în voce.

  S-a uitat la mine pieziş
  sperînd, ba chiar aşteptînd să o contrazic
  şi să-i propun alte pricini
  cum ar fi că gravitaţia la longitudinea şi latitudinea aceea era mai mare
  sau că pămîntul a devenit mai voluminos din cauza meteoriţilor şi a prafului cosmic
  sau că arcul cîntarului (sau ce ar mai fi avut ei la un cîntar electronic) s-a stricat
  ba chiar că era chestie de o conspiraţie internaţionalaă a fabricanţilor de dietetice.
  Nu că îi plăcea să o contrazic, mă rog,
  dar în caz de criză majoră îmi era permis pînă şi asta.
  Cred că era ocazia visată (de mine) de abuz (de ea).

  Pune-te drept în faţa mea, i-am zis, serios ca o duminică ploioasă.
  Am dus mîna dreaptă sub sînul ei stîng şi l-am săltat oleacă.
  A roşit dar nu s-a împotrivit... criză majoră, etcetera.
  Ahm, am ahămit.
  E grav? Era ceva grav în disperarea aceea, dar nu grav deajuns să mă opresc.
  Am dus mîna stîngă sub sînul ei drept şi l-am săltat oleacă şi pe el.
  Ahm, am ahămit din nou şi am încercat cu amîndouă mîini sub amîndoi sîni.
  Al treilea ahm era prea mult pînă şi pentru ea şi pentru situaţie.
  M-a trîntit în praf, mi-a pus genunchiul pe piept
  (uitînd că purta o fustiţă scurtă)
  Sau îmi zici sau îţi iau suflarea.
  Suflarea mi-a luat-o ea mai demult.
  Acum, cu fustiţa aia scurtă, mi-o pierdeam eu şi fără ajutor.
  Ai să trăieşti, am zis cu ce aer mai aveam.
  S-a ridicat de pe mine cu lacrimi în ochi.
  Cum adică am să trăiesc?

  Am luat-o în braţe şi am strîns-o pînă i-au trosnit şi ciolanele care,
  drept spus,
  nu se mai simţeau.
  Eşti perfectă.
  Cum adică perfectă?
  Cunoaşteţi epoca de piatră, de bronz, ş.a.m.d.?
  Am traversat pesemne cu ea în epoca de ‘cum adică’.
  Îţi lipseau ceva lipide cam pe aici (i-am atins iar sînii dar de data asta nu a roşit)
  şi pe aici (i-am atins şoldurile, a rămas nemişcată)
  şi pe aici (i-am atins coapsele şi mi s-a părut că înaintează spre mine).
  Acum ai dimensiunile care, dacă domnul D-zeu ar fi avut o listă de specificaţii,
  ai ajuns la ele.
  Cred că Guinness te-ar fi onorat cu un loc în cartea lor de recorduri
  dacă aşa o listă şi aşa un record ar exista.
  şi înainte de azi?
  Era momentul meu de “to be or not to be”
  şi eram mai înclinat să-l chem numai “not to be”.
  Dar scumpa mea femeiuşcă avea dreaptul la adevăr.
  Înainte de azi nu erai perfectă.
  Cum adică nu eram perfectă?
  V-am prevenit deja de chestia cu epoca de ‘cum adică’.
  S-a sculat, nu val-vîrtej dar val-aproape-vîrtej
  şi m-a privit cum Isus pesemne l-a privit pe Iuda.
  Mă duc s-o întreb pe Mariana,
  Mariana fiind prietena ei cea mai bună. Eram pierdut.
  Pesemne ave-am să mă spînzur şi eu, mai tîrziu.

  Într-o oră era înapoi.
  Ce-ar fi fost ei discutat nu ştiu, nu mi-a spus.
  Dar s-a lipit de mine, s-a vîrît în mine, s-a topit în mine
  de parcă era fulg de zăpadă în iad.
  Nu că credeam în iad dar credeam în zăpadă topită.

  Nu era intenţia mea ca incidentul să se termine în sex.
  Dar şi sexul era perfect, nu m-am plîns. Un Guinness, de asta-s sigur.

AlteleText

blank

corner
Ad absurdum, şapteştrei

  Uite vreau şi eu să fac o declaraţie revoluţionară (nimic a face cu nare)
  aţîţîtoare (nimic a face cu ţîţe)
  surprinzătoare (nimic a face cu spînzurătoare)
  instigatoare provocatoare incitatoare
  (nu ştiu dacă cuvintele astea există dar există în capul meu)
  inflamatoare (nimic a face nici cu inflaţie nici cu inflamaţie)

  tovarăşi (stai omule, stai), domnilor (staţi doamnelor, staţi), doamnelor (veniţi doamnelor, veniţi)
  cimitirele lumii sunt pline de morţi.

  V-am năucit, ce? V-am bezmeticit, uluit, trăsnit, ha? (nu ha de la hectar, ha de la hahaha).
  Uitaţi-vă, moartea-i ruşinoasă dar e sănătoasă, sau aşa ceva,
  asta-s de acord şi eu,
  sunt atîţia metri pătraţi be Pămînt, atîta şi atîta metraj pătrat pe persoană
  atîta şi atîta metraj pătrat pe tigru, pe broască, pe păinjen şi alţii mai mari sau mai mici
  şi ajungem la o limită. Aşa că moartea rezolvă problema în mod natural, merci beaucoup.
  Dar totuşi sunt prea multe morţi.
  Vorbesc de morţi dobitoace.
  Ca moarte de accident de circulaţie. Ca moarte de accident de casă.
  Ca moarte de greaşeală medicală, de ucidere, de ură, de război. Dobitoace. Toate.
  Hai să ne răsculăm (răscolim, dacă preferaţi) împotriva morţilor dobitoace
  noi, cei oropsiţi ai vieţii cei osîndiţi la...
  (mai ţine cineva minte Internaţionala?
  hei, erau odată idealuri care nu le numărai la ghişeul băncii)
  şi să terminăm traiul morţilor dobitoace şi să lăsăm doar cele naturale (evoluţionişti)
  sau cereşti (creaţionişti).
  Da, aveţi dreptate, ceva defecte şi-au făcut din păcate apariţia în constituţia mea corporală,
  sunt conştient de fapt,
  s-a rupt un dinte la o roată dinţată din componenţii minţii
  poate şi o cureluşă a lăsat, un şurub a pierdut şaiba, mai scîrţîie unde lipseşte ceva ulei
  pesemne lipseşte şi ceva păcură mai altundeva (tare mai mergeau bine roţile de şatră cu păcură)
  ce să zic, chiar dacă aş putea să le repar pe toate defectele şi cred că tot aş mai zice
  şi demenţiunile şi alienaticele şi zăluzelele astea (oricare din cuvintele astea care ar exista)
  fiindcă, vedeţi voi, putem face toţii niznai şi să pretindem că timpul doar usucă
  dar, cîteodată timpul şi învaţă adevăruri,
  tîrzii, dar tot adevăruri rămîn.

  Partea a doua.

  Nu era o parte a întîia dar întodeauna este o parte a doua la gîngăviile mele
  şi asta (aproape) fără excepţie este partea ta, iubita mea.
  Frumoasă
  voioasă
  drăgăstoasă
  mlădioasă
  şi alte rime de clasa a treia primară care rimează cu mireasă
  dar nu înseamnă ca sunt mai puţin adevărate
  (cred că am mai utilizat expresia asta ceva mai sus, am să văd cînd le trec la computer).
  Răii dintre voi cititori au să aducă desigur şi rime negativistice din aceeaşi familie,
  e problema lor şi nu a civilizaţiei în general.
  Aşa că iubito
  frumoaso
  voioaso
  drăgăstoaso
  mlădioaso

  uite, pe scurt

  viaţa-ncepe între spice cînd ridici a tale pleoape
  semănînd grăunţi de soare prin adîncile hîrtoape
  te privesc cum mîna-ţi fină împleteşte fir de vară
  prin ghirlande împistrite cu parfum de lăcrimioră.


  Partea a treia.

  PS. Dacă poezie absurdă nu-i genul tău
  de ce o citeşti pe asta?
  Poate fiindcă ştii că... nu-i chiar aşa absurdă?

AlteleText

blank

corner
vrăjitorie

  am descoperit că

  nu-s vrăjitor
  doar scamator
  l-a mea căruţă în obor

  nu schimb aur
  în balaur
  schimb doar pupăză în taur
  nu schimb zi în neagră noapte
  schimb doar nuci în mere coapte

  pe-orce scenă
  fără jenă
  schimb un bou într-o balenă
  tigru-apare
  poi dispare
  într-un nor de fum şi sare

  asul cade din pahar
  şi apare-n buzunar
  tai în două
  fete nouă
  trei hulubi devin iar ouă

  îs paiaţă
  mălăiaţă
  nătăfleaţă jos la piaţă
  nas dat roş şi alb la faţă
  măscărici
  prin pitici
  mai pe-acolo mai pe-aici
  clovn bătrîn
  palid, spîn

  uite-aşa, uscat, pustîn

  am ajuns l-a meu asfinte
  viaţa-mi roade-n oseminte
  dă rugina în cuvinte
  plin-s de dor şi gol-s de minte.

AlteleText

blank

corner
Limitaţii

  Limitaţi în minte
  oamenii. Omenirea. Toţi.
  Şi eu. Păi sunt om şi eu, nu?
  Limitaţi în duh, în curaj, în voinţă.
  Nu toate voinţele, numai cele mai bune
  ca de pildă voinţa de dragoste
  voinţa a iubi, a fi iubit fără margini fără limite fără piedici aduse impuse suprapuse.
  Mai bine ar fi ţînţari. Oamenii.
  Tot fără duh dar cu o sete de trei ori mai mare ca cîntarul lor,
  impresionant, nu?

  Vorbesc prostii, ştiu, depinde de interpret dar ştiu.
  La aşa o oră tîrzie (dacă măsor de ieri) sau timpurie (dacă măsor de azi)
  creierul suferă pesemne de insuficienţă oxigenală
  şi se abate pe cărărui nebătute de om, de mine adică.

  Mi-e sete. Mi-e foame. De dragoste.
  Oameni cred că ceva, că oleacă, că o dată e deajuns.
  A da. A lua. A trăi. Sărmani oameni.
  Pe urmă haide bade
  la lucru la blide la televizie
  haide ne mai acuplăm ici colo ne mai decuplăm ici colo
  duş, plapumă, sforăit,
  lucru blide televizie...
  pînă şi o veveriţă într-o roată eternă are mai multă varietate, foame, sete.
  Ca mine.
  Foame. Sete. De dragoste.
  A bea a mînca de trei ori cîntarul meu.
  Avem şi noi ceva de învăţat de la ţînţari, nu credeţi şi voi, oameni buni?
  Cu dragoste în plus de băutură şi mîncare, nu credeţi şi voi, oameni buni?
  Nu, nu nebuni,
  nebunul sunt eu.
  Fără lucru, fără blide, fără televizie
  da cu o poftă de căpcăun.
  Care nu sunt. Sunt om. Limitat în minte.
  Dar ce sete, ce foame de tine.

  PS. Cred că nu-i prea poezie ce scriu,
  mai curînd... blog? O, încrezutul de mine...

AlteleText

blank

corner
Comă

  O zi fără tine e ca o zi fără mine,
  goală.

  Ca într-un somn e aşa o zi aş zice,
  sau ca într-un vis e aşa o zi aş zice,
  sau mai curînd chiar ca într-o anestezie totală vecină cu o comă
  e aşa o zi aş zice.
  Nimic. Nada. Niente.

  Cîte zile fără tine pînă acum?
  Toate.
  În comă. Poţi să uiţi de celelalte opţii.

  Cum trăiesc, întrebi?
  În primul rînd a fi în comă nu-i chiar a fi mort, îi ca... a fi în comă,
  da, nu ştiu să mă explic mai bine
  şi nu prea cunosc nici termenii medicali.
  În al doilea rînd, scriu.
  Cum scriu cînd în comă, iar nu ştiu să explic
  şi cred că termeni medicali nici nu există încă,
  poate doar in spiritism cică ‘scriere automată’ - ha ha ha -
  eu şi spiritism,
  mai curînd să conjugă papagalii toate verbele romîneşti la toate timpurile
  decît să cred eu în spiritism.

  O explicaţie, totuşi?
  Îţi dau una.
  O femeie. Tu.

AlteleText

blank

corner
Zei, zmei şi dumnezei

  Am crezut în El şi uite că s-a dus şi El. Viitorul.
  Bine, cvasi dus dacă insistaţi
  dar cu nouăşnouă virgulă nouă procente duse cred că îl pot considera dus.
  Şi ce-i rămîne unui creaţionist ca mine cu dumnezeul lui dus?
  Moartea, asta-i ce-i rămîne, fraţilor.
  Sunteţi de acord?

  Bine, celor mai fanatici ca mine le-ar fi rămas pesemne Trecutul ca dumnezeitate.
  Ce-i într-un nume, la urma urmelor?
  Cum ce-i între Allah şi Dumnezeu şi Elohim? E tot acelaşi,
  doar diferite limbi şi ceremonii dar tot un şi acel dumnezeu sunt toţi trei.
  La fel cum Viitoru şi Trecutu, una şi aceiaşi fiinţă ar zice ei, mai fanaticii.
  Fii mulţumit că ai pe cine chema la nevoie ar zice ei, mai fanaticii,
  obişnuieşte-te cu noul nume şi tacă-ţi fleanca ar zice ei, mai fanaticii.
  Ha, obişnuieşte-te, tacă-ţi fleanca, ha!
  Ca şi cum ar fi vorba de o pereche de pantofi noi, fraţilor.
  Cum pot să mă obişnuiesc la un nume nou
  cînd nu-i chestia numai cu numele
  dar îi cu esenţa?
  Viitoru. Trecutu. Altceva-i. Ce dracu?
  (Scuzaţi-mă, vă rog, că-l menţionez aici pe Necuratu, da cam se potriveşte).

  Un viitor mai îmi lasă o şansă.
  La iubit, la visat, la tine.
  La mînă în mînă în crîng,
  la piept la piept în fîn, la gură în gură şi patimă dură în îmbrăţişarea din şură,
  la mîine.
  Un mîine unde îţi port sandalele într-o mînă
  şi trifoiul cu patru foi pe care l-ai găsit în cealaltă,
  unde deschid uşa înaintea ta şi închid uşa în urma mea
  şi tot ce-i după nu-i nici viitor nici trecut
  ci doar noi.
  Unde îţi mai scriu.
  Fiindcă Viitoru are încă zero virgulă unu procente în el
  şi Trecutu nici nu-mi trece prin cap.
  Nostimă chestia cu Viitoru şi Trecutu
  aşa de romîneşti ca nume cum ar fi Scurtu sau Popescu sau Dumitrescu. Get beget romîni.
  Şi dumnezei.
  Şi mai e cel dumnezeu a meu care nu are nimic a face cu divinitatea dar totul a face cu divinitate.
  Tu.

  Haide, opresc.
  Mai am multe a zice
  şi sigur n-am să am timp să le zic pe toate
  dar las ceva şi pe mîine. Ziua. Sau noaptea. Sau cînd ar fi.
  Zero virgulă unu procente pot fi a dracului (iar Necuratu, tfu, tfu, tfu) de mult procente
  dacă le umplu cu aşa sfinţenie ca gînduri de tine.
  Ceea ce am de gînd să fac.
  Pînă devin zero virgulă zero procente.
  Cînd am să tac.
  Sau cum ar zice mai sus menţionaţii mai fanaticii
  cînd o să-mi tacă fleanca.
  Pînă atunci – suferiţi fraţilor vorba-mi.

  Şi tu... iubeşte-o. Vorba-mi. Chiar dacă nu mă iubeşti pe mine.
  Căci eu da. Te iubesc.

AlteleText

blank

corner
Doină de vară

  Vino nătîng
  La mine în crîng

  Ş-am s-aştern o rogojină
  Şi pe ea dantelă fină
  Iar pe şapte şerveţele
  Am să pun bucate-a mele
  Sărmăluţe-n foi de viţă
  Pătrăţele de halviţă
  Caş şi urdă de la ţară
  Murături de-odinioară
  Castronaşe, tigăiţe
  Pîinicele în căiţe
  Măliguţă, borş şi mure
  Ce-am cules ieri în pădure
  Gogoşari umpluţi, dulceaţă
  Iz de măr stors dimineaţă

  Ş-încă feluri multe alte
  Astea sau chiar celelalte.

  Vin fetiţo
  Garofiţo

  Ş-ai să-mi dai cu-a ta mînuţă
  Delicată sărmăluţă
  Caş şi urdă, murătură
  Borş şi mură cu-a ta gură
  Din adînc de pumnişor
  Apă rece de izvor
  Dară... scumpă garofiţă
  Foame nu mi-e de halviţă
  De dulceaţa ceea fină
  Ce-ai adus pe rogojină,
  Foame mi-e de cea minune
  Care poartă a tău nume
  Arcuita ei sprînceană
  Ş-a ei verde de sub geană

  De-a tău zîmbet, puişor,
  De-a tău oft ş-apoi... să mor.

AlteleText

blank

corner
Frumoasă

  Frumoasă ca raza de soare pierdută în ochi de cicoare florită în Mai,
  Ca panglici grăbite să cadă în stele purtate de fluturi sub susur de nai,
  Frumoasă ca pana de corb ascuţită ce-amestecă-n stihuri cerneală şi gînd
  Şi-n vorbe de-o şchioapă redă vîlvătaia ţîşnind dintre colţi de balaur flămînd,

  O carte de basme prin care trec zîne cu bucle de aur şi spirit rebel
  Şi-a mea Cosînzeană-şi îmbracă mijlocul cu fire-n mătase şi toarse-n inel,
  Un mîndru apus ce se-neacă în mare pierzînd a său sînge în vată de nor
  Şi-n moarte de noapte din nou înviază prin armii de spice foşnind pe ogor,

  Frumoasă cum dealu-i sub castă zăpadă cu primu-i firav şi plăpînd ghiocel,
  Cum este scrisoarea trimisă pe mare, ajunsă la ea ce-l aşteaptă pe el,
  Frumoasă ca alb de cearşaf ce-şi doreşte boţitul în pumn de mireasă închis
  Şi-a lui fericire cînd gură în gură îşi jură perechea nestins paradis.

AlteleText

blank

corner
Drum de ţară

  Căruţa mi se tărăgăneşte pe drumul de ţară

  noroit,
  calu obosit
  trage adormit

  poate mai ajungem la popasul cu fîn proaspăt şi apă răcoroasă

  cu miros de floare
  de soare

  mai curînd, bade?
  mă întreabă calul
  fără să-l înţeleg
  dar îl înţeleg,
  nenorocit şi el ca mine, poate mai mult ca mine.
  Cauţi ziua de ieri? m-a întrebat odată
  fără să-l înţeleg
  dar l-am înţeles
  şi am rîs amîndoi de ne-am prăpădit
  el cu nechezatul şi eu cu sughiţatul,
  da tare ne mai înţelegeam noi de bine.
  Atunci era el mai tînăr.
  Eram şi eu mai tînăr
  şi căruţa era mai tînără
  şi păcura la roţi mai proaspătă
  şi nu auzeai scîrţîitul decît dacă aveai trei urechi.
  Acum auzi şi cu o singură ureche.
  Şi fără urechi.

  Mă uit în urmă
  am lăsat turmă
  am lăsat şi stînă bună
  cum nici este pe sub lună
  cu smîntînă, caş şi urdă
  ţap bătrîn şi capră surdă

  şi am plecat.
  Am înhămat calul şi m-am dus pe lume
  să o caut
  pe ea

  cea Ileană
  Cosînzeană
  ş-a ei verde pe sub geană

  de îmi istoveşte mintea
  şi îmi fierbe sufletul fără istoveală

  şi creieru îmi bate-n unt
  sub cel fir de păr cărunt
  şi mărunt

  şi dus pe meleaguri odată mai ospeţitoare
  mai puţin boţite
  la muchie de ochi
  şi şes de frunte.

  Opresc.
  O poiană plină de lumină
  o gîrlă plină de apă

  şi arici
  şi furnici

  unde las calul să pască alene
  iarba-i proaspătă
  apa-i limpede
  şi mă culc cu capu be bîtă, nu de alta dar dacă mai dă un lup pe aici,
  şi încep să număr norii.
  Aţipesc.
  Deschid ochii,
  calul stă peste mine, aţipit şi el
  dar îmi face umbră să nu mă ardă soarele.
  Deştept calu.
  Am avut şi un cîne, multe roţi de căruţă în urmă,
  dacă s-ar duce cineva pe drumul meu înapoi
  şi ar ajunge la un maldăr de pămînt ars cu sarea lacrimii, acolo l-am îngropat.
  Acum numai calu mi-a rămas
  nici nu gîndesc ce-ar fi dacă s-ar duce.

  Soarele începe să aţipească şi el.
  Fac un focşor să nu mă mănînce gîzele nopţii,
  scot un cărbune ascuţit, o fîşie de hîrtie
  şi încep să îi scriu o scrisoare,
  fiecare seară îi scriu o scrisoare.

  O, doamnă, calu merge-agale
  Aşteaptă-mă la tine-n vale
  Cu ochi aprinşi şi sîn de vară
  Şi cu obraz apus de seară
  Nu duc cu mine nestemate
  Doar aste pagini îndesate
  Cu vorbe pline de iubire
  Şi încărcate cu neştire
  Şi de ai vrea şi viaţa mea
  De două-ş-şapte ori ţi-aş da.

  Aşa am tot scris şi scris
  pînă s-a tocit cărbunele
  s-a stins focul
  şi am adormit.
  Calul necheza dulce
  greierul cînta dulce
  bufniţele vîlvîiau dulce.

  Dimineaţă.
  Înham calul.
  Pornim iar la drum. O găsesc, azi o găsesc.

AlteleText

blank

corner
Denumiri

  Vrei s-o chemi monomanie
  cheam-o monomanie.
  Vrei s-o chemi obsesie
  cheam-o obsesie.
  Vrei s-o chemi dragoste
  cheam-o dragoste.
  Vrei să nu o chemi nimic
  nu o chema nimic,
  sau mai curînd cheam-o nimic
  sau mai curînd... ce contează,
  tot nu am să ştiu.
  Cheam-o apă de ploaie
  cheam-o şopîrlă
  cheam-o vinerea la munte într-o zi de Decembrie...

  cheam-o cum vrei.

  Cum ai chema-o şi tot aceeaşi rămîne, nu se schimbă.
  Rămîne.

  Ce-i mai important este să ştii.
  Uită-te în ochii tăi şi răspunde.
  Ştii?

AlteleText

blank

corner
viaţă

  uite, am scris o strofă mai în altă poezie
  şi de odată m-a podidit nevoia să mai scriu şi altele, surori cu ea,
  cam la fel, ca ea,
  cam altfel, ca ea.

  viaţa-ncepe între spice cînd ridici a tale pleoape
  semănînd grăunţi de soare prin adîncile hîrtoape
  te privesc cum mîna-ţi fină împleteşte fir de vară
  prin ghirlande împistrite cu parfum de lăcrimioră,

  viaţa îşi scobeşte bortă într-un trunchi de plop albastru
  garnisit cu mărgărele ţintuite-n alabastru,
  mîna ta ciupeşte coarda şi din borangic născute
  zboară nori de ciocîrlie între inimi, zeci şi sute,

  viaţa mestecă tămîia pîn-ce-o schimbă în cerneală
  şi-o depune-n a ta palmă cu sfioasă pridideală,
  tu îngîni în ea un farmec şi mi-o scurgi în călimară
  şi mă laşi să-ţi ţes pe buze şoapte dulci de primăvară,

  viaţa cîntă-n a ta ie zbor de şoim şi oft de mare
  pîn-ce aspra vijelie încîlceşte pete-n soare
  după care te găseşte a mea mînă în căpiţă
  şi pe umăr desenează visuri dulce de fetiţă,

  viaţa se termin-adesea între maldăre de blide,
  ici şi colo fărîmele uscăţive de stafide,
  dar şi-a morţii viclenie se închină la cea viaţă
  care pune-un soare-n ceru-mi fiştecare dimineaţă.


AlteleText

blank

corner
Liliacul a înflorit.

  Iar.
  Îmi socotesc vîrsta nu în unităţi de an ci în unităţi de liliacul-a-înflorit.
  Pare mai adaptat, pare mai apropriat,
  pare mai... eu.
  Pare mai eu fără tine, tot numărat in liliaci,
  în liliacul-s-a-veştejit.
  Iar.
  De cîte ori? Le numeri?
  Eu le număr.

  Eu te ferec cu vocale
  Din ningău în cireşar
  Cu refrene-n chilimbar
            anomale
            amorale
  Dulce-i stihul, şi amar.


  Cîteodată mă pune liliacul la gîndit
  ce urîtă ar fi fost lumea fără liliac.
  Sigur, nu am fi ştiut
  dar acum ştim.
  Ce urîtă ar fi fost lumea fără liliac.
  Fără agude coapte, fără fluturi coada rîndunicii, fără căţei cu coadă morişcă
  fără privighetori
  fără asfinţituri.
  Cu toate că nu am fi ştiut dacă nu existau.
  Dar acum ştim.
  Ce minune că există.

  Curge seara pe coline,
  Curge-albastru-n liliac,
  Alungit într-un hamac
            curge-n mine
            gînd de tine
  Psalmi te cîntă. Ochii tac.


  Cîteodată mă pune liliacul la gîndit
  ce urîtă ar fi fost lumea mea
  fără tine.
  Sigur, nu aş fi ştiut
  dar acum ştiu.
  Ce minune
  că exişti.

  Mă găsesc în crîng albastru,
  Cerul arde pe-nserat,
  Liliacu-i parfumat,
            ca un astru
            mort sihastru
  Mor şi eu, pierdut, uitat.


AlteleText

blank

corner
A scrie. Poezie.

  Nu scriu o poezie fiecare zi
  nu se poate, cum s-ar putea?
  Scriu o poezie fiecare oră,
  ziua
  noaptea
  mîncînd, dormind, alergînd după fluturi
  nu ca să-i prind ci ca să-i conving că nu am să-i prind.
  Cîteodată mai mult de una pe oră,
  depinde cît de adînc este dorul
  visul
  zîmbetul. Tău.

  Nu le aştern pe toate pe hîrtie, nu vreau să tai toţi copacii pe lume
  au nevoie de ei şi păsările
  şi veveriţele
  şi mai şi alte dihănii.
  Chiar şi dihănii omeneşti
  de celea care se plimbă mînă în mînă
  şi aşternă o pătură
  şi se aşează pe ea tot mînă în mînă
  şi mînîncă ceva tot mînă în mînă
  şi cînd mînă strînge mînă de se zdrobesc amîndouă
  au nevoie de umbra copacilor să îi ascundă de sori
  de deochiuri
  de luni
  de stele, de meteori, de zei şi zmei şi otravă de mătrăgună,
  de oameni.

  Ce nu scriu nu ştii. Cîteodată nu ştiu nici eu.
  Ce scriu tot nu ştii. Cîteodată ştiu şi eu. Întortocheală vocalizată, da, asta-i frumuseţea,
  cel puţin aşa cred eu.
  Ce frumoasă eşti.
  Aşa ştiu eu.

  Aşezat pe terasă.
  Nu gîndesc la viitoarea poezie, nu-i nevoie să gîndesc,
  mai curînd gîndesc cum să nu o scriu iar, că de venit a venit. Iar.
  Mă uit în jur. Grădina e şi ea poetă, încearcă să se întreacă cu mine
  şi... ghici!... cîştigă. Întotdeauna cîştigă.
  Ce fericire.
  Doi hulubi se iau la bătaie.
  Cîteva ciori planează peste drum, apucă ceva fărîmituri şi se aşează pe o creangă înaltă,
  se delectează, discută, fac planuri.
  Cîteva vrăbii zglobii, cîţiva piţigoi, cîteva privighetori,
  nici o rîndunică, tare aş vrea să fi văzut şi o rîndunică. Poate şi o pupăză.
  Un fluture, cam rece pentru el dar s-a hotărît să-şi înceapă primăvara mai devreme
  şi aleargă ameţit de ici de colo, clar că-i beat. Fericit şi el?
  O mîţă se apropie, se face că nu vede hulubii dar hulubii o văd
  şi zboară să se certe altundeva.
  Mîţa se întinde pe dos, se freacă cum un şarpe pe nisip şi se lasă să adoarmă cu burta în sus.
  Are pesemne pisoi, ţîţele îi sunt umflate cu lapte.
  Ceva gîze se încălzesc într-o rază de soare care a răzbătut între crengi şi frunze
  nu ştiu cum nu îşi dau în cap una de alta, minune.
  Un bondar uriaş bîzîie, aterizează lîngă mine
  îl las să se caţere greoi pe degetul meu gros
  caută nu ştiu ce şi după ce nu găseşte zboară mai departe, ai credea că-i un Boeing.
  O buburuză adormită pe perete.
  Un melc adormit pe perete.
  O pînză de păianjen părăsită, pesemne locatarul nu şi-a plătit chiria şi l-au alungat muştele.
  Puf alb pe cer, nori.
  Un papagal... de unde dracu şi el?... un verde strălucitor, exotic, îmi aminteşte de ochii tăi.
  Grădina. Cîştigă bătălia poeziei întotdeauna.
  Ce fericire.

  Intru în casă,
  mă scuz la toţi copacii tăiaţi din cauza mea, trecut şi viitor, şi încep să scriu iar.
  Ce obsesie... ar fi asta ceva o boală?
  Ce să zic,
  hai să zic ceva foarte neoriginal -
  dacă dragoastea-i boală atunci sunt bolnav,
  nevidencabil.
  Hai să zic totuşi şi ceva original, dacă mi se permite –
  dacă dragostea-i boală atunci poezia este febra.
  Înseamnă că am a dracului de febră.
  Înseamnă că sunt a dracului de bolnav.

AlteleText

blank

corner
Poziţionare, sau Ad absurdum, optzeşpatru

  Ce să-ţi zic, tare-mi mai place să mă fălesc cu poziţia mea în universul ăsta încojurător,
  să o ştiu, să o accept.
  La urma urmelor timendi causa est nescire.

  Uite, de pildă, între zimbru şi buhai
  eu, vită.
  Între cerb şi berbec
  eu, ţap.
  Între mare şi ocean eu, baltă... nu, zicem iaz
  cu nuferi şi broaşte şi stuf.
  Între Eminescu şi Alecsandri
  eu, redactor şef la publicaţia anuală a claselor primare din Năuceni,
  nu ştiu unde-i Năuceni dar ştiu unde-i Urlaţi.
  Între Bagheera şi Shere Khan
  eu, mîţă. Poate motan. Fără ciubote. Fără jumate coadă, pierdută în războaie.
  Chior. Tot din războaie. Obosit. Nu din războaie, din mîncare.
  Între paloş şi iatagan
  eu, briceag.
  Între ciocan şi nicovală
  eu, bilă de plumb. Nu prea sună inteligent dar nici celelalte nu prea sună inteligent.

  Între ieri şi poimîine
  eu, niciodată.
  Între dragoste şi iubire
  eu, pierdut.
  Între să tac şi să nu tac
  eu, poezesc.
  Între poezii către tine şi poezii despre tine şi poezii pentru tine
  eu, nullum magnum ingenium sine mixture dementia fuit.

AlteleText

blank

corner
Oglinda

  O cioară care-şi vopseşte penele în roşu
  ca să arate a fenix
  tot cioară cu penele vopsite în roşu rămîne.
  Chiar dacă se aruncă în foc
  o să-şi frigă penele, asta-i totul,
  şi tare mai put penele fripte.
  De cine vorbeşti? De ce vorbeşti? m-a întrebat.
  M-am uitat în oglindă... adică... ce dracu? Cum a ajuns ea de cealaltă parte a oglinzii?
  Minune? Vis? Halucinaţie?
  Nu prea credeam în minuni şi nici visele nu le reţineam niciodată...

  Am întins mîna repede şi am stins lumina.
  De ce ai stins lumina?
  Tot o mai vedeam,
  de parcă îmi vorbea direct creier la creier. Sau inimă la creier. Sau inimă la inimă.
  Am întors spatele, nu a ajutat.
  Nu poţi să nu mă vezi, aşa că de ce nu aprinzi lumina,
  să te văd şi eu?

  Să-mi vezi ceafa?
  Să-ţi văd ceafa, să-ţi ating ceafa cu degetele, să las degetele în sus...

  Cutremur! Cel puţin 8.9 Richter.
  M-am uitat împrejur... curios lucru,
  nici o ţăcăneală, nici un freamăt, nici o vibraţie... cum adică?
  M-am repezit la geam –
  motanual tolănit pe spate
  două ciori pe o ramură înaltă aruncînd sîmburi pe el şi vorbind politică între sîmburi –
  unde-i cutremurul?
  M-am uitat la mînă... nici nu-mi vedeam degetele de tot tremura
  am făcut pumn
  tot nu-mi vedeam degetele de tot ce tremura... adică... eu?
  Întoarce-te, te rog.
  Era comandă ‘te rog’ul acela, m-am întors.
  Oglinda tot acolo.
  Ea
  tot acolo.
  Mi-ai atins ceafa? Ţi-am atins ceafa?
  Cu degetele?

  Uite ce praf ridicăm după noi, a zis şoarecele elefantului.
  Am zis-o eu numai ca să zic ceva.
  Ştiu gluma asta.
  Da ce glumă mai e gluma asta, nu? Nici nu-i glumă de glumă ce e.
  Da de cine vorbeşti? Da de ce vorbeşti? a întrebat iar
  şi de data asta nu m-am mai minunat. Cineva mă asculta. Mă judeca. Ea mă asculta. Nu mă judeca.
  Ba chiar îmi răspundea,
  cu întrebări dar totuşi răspunsuri în ele.

  Uite, ce rămîne după mine este un fel de praf,
  sunt unii pe care îi va face să strănute
  unii pe care îi va face să zîmbească
  unii pe care îi va face să-şi pună aspiratorul în priză la viteza maximă
  ba chiar să-şi mai cumpere unul în caz că unul singur n-ar fi deajuns...
  Asta-i unii. Şi una?
  Ce vedeam în oglindă era prea frumos ca să fie real
  aşa că am ezitat dacă să răspund sau nu
  cu toate că ce vedeam era prea frumos ca să nu fie ea.
  Degetele care încercau să iasă din oglindă înspre mine
  deveneau fum
  înainte ca să se retragă înapoi în degete.
  Cum au ieşit ele înainte?
  Înainte nu te uitai la mine.
  Nu prea înţelegeam sensul.
  Şi una? a repetat.
  Cred că tebuiam să răspund, altfel ar fi fost şi nepoliticos
  şi nefolositor. Ca un armăsar legat de un copac, ca un chibrit ne-aprins, ca un pahar fără apă.
  Şi una, am repetat după ea,
  pe care o va face să iasă din oglindă chiar cînd mă uit la ea
  şi să adune praful în albumuri
  şi în urne cinerare
  şi ceva în plămîni, şi în inimă, şi în ochi.
  Adică... crezi că o să lăcrimeze?

  Ştii ce mi-a zis Mark Twain?
  Ţi-a zis?
  Da, mi-a zis.
  Mi-a zis să nu mă despart de iluzii. Dacă se duc am să mai exist dar nu am să mai trăiesc.
  Inteligent om, Mark Twain.
  Da, aşa că continui să cumpăr vopsea roşie,
  să mă minunez la norii de praf în urmă,
  să mai scriu. Adică să mai îţi scriu.
  Ce-o fi o fi, chiar dacă n-o mai fi pentru mult.
  Dar o fi pentru atît cît am am eu nevoie.

  Degetele au ieşit din oglindă, fără să devină fum
  mi-au împăturit palma cu căldură
  pe urmă s-au ridicat la obraz
  şi au pătruns pentru o scurtă clipă în colţul gurii.
  Poate şi pentru atît cît am şi eu nevoie, pesemne mai puţin decît am şi eu nevoie.
  M-am uitat în oglindă.
  Cum dracu există pe lume atîta frumuseţe?
  Cum dracu era oglinda aia între noi?
  Cum dracu nu era pe lume un ciocan?
  Cum dracu?
  Poate pentru dracu?
  Ai să ai albumurile,
  şi urnele,
  şi plămînii şi inima şi ochii.
  O să-mi lipsească vopseaua. Nouă. Şi praf. Nou.
  Nu o să-ţi lipsească nimic, poţi întotdeauna să le amesteci din nou,
  să le găseşti din nou.
  Îţi promit că vor fi noi, chiar dacă vechi.
  Fiindcă tu ai să te schimbi. Şi degetele. Şi nu inima.
  Şi nu inima.

  A ieşit din oglindă.
  Sau poate am intrat eu în oglindă.
  Drumul era acoperit cu romaniţă, şi bujori, şi pansele, şi arici sălbatici
  şi toţi se întreceau să ne pătrundă între degetele picioarelor
  să ne înţepe,
  să ne povestească aventurile noastre pe care ei le-au trăit şi noi le-am gîndit.
  Nu-mi lăsa mîna, mi-a zis, o voce care nici nu am auzit-o.
  Niciodată, i-am zis. Cred că o voce care a auzit-o.
  Sper că o voce care a auzit-o.

  Cine ştie cînd o să se spargă oglinda...

AlteleText

blank

corner
Mireasă, doi

  Îmbrăcată-n alb-albastru, fir de aur împletit
  Îi incinge mijlocelul ca un şarpe poleit,
  Mînecuţe cad din umeri şi legate-ajung sub cot
  Cu mărunte funduliţe terminate-n peridot,

  Amintiri de mure coapte sub a iei gingaş in
  Îndrăznesc cu pete roze să promită dulce chin,
  Năsturei de perlă rară bat în luci de curcubeu
  Şi îmbată-n frumuseţe fiu de zeu şi fiu de zmeu,

  Poala largă mişunează cu sălbatici fluturaşi
  Pregătiţi la bătălie cu bondarii nărăvaşi,
  Şorţuleţul în cascadă cade de pe şolduri mici
  Cu dantele în mătase şi girlande-n licurici,

  Zeci de bolduri ţin coroana împletită de-al ei păr
  Gămălii din pietricele şi din sîmbure de măr
  Iar micuţe panglicuţe din fîşii subţiri de mac
  O ornează-n floricele de albastru liliac,

  La urechi bat clopoţeii cu o limbă de argint
  Coborînd din lănţuşoare copleşite cu iacint
  Iar de gîtul alb-zăpadă cade-n jos pe pieptul cald
  O micuţă inimioară cizelată în smarald,

  La picioare săndăluţe, talpă-n lemn de nuc bătut
  Şi ca fină cureluşă fir de iarbă nou-născut,
  Voalul ce-o zburda în urma-i fugărit de alizeu
  Înţesat de un păianjen l-a sa artei apogeu.

  O, frumoasa mea Ileană, mai frumoasă Cosînzeană,
  Cu-a ta gură foc de vatră şi-a tău ochi foc de poiană,
  De departe te îmbracă în minuni a mea privire
  Şi te pierd în cununie, şi în veci de veci neştire.

AlteleText

blank

corner
Nu absurdum, cred că, sper că

  Frunziş
  Prundiş
  Bacşiş

  Nu-s aşa sigur, sunt astea rime adevărate?
  Mai sunt şi altele din familie dar nu îndrăznesc să le menţionez
  mai ales una care ar schimba clasificarea cărţii la opşpe ani în sus.
  Sau optăşpe. Sau opsprezece. Sau optăsprezece.

  Na, uite că-s plecat iar pe drumul absurdului, şi nu vreau. Dar mă trage.
  Care număr atunci ar fi asta, nouăşşapte? Sau nouăzecişişapte. Sau optzeci şi şapteşpe
  cum o zic francezii?

  Deajuns! Stop! Halt! Hai să încerc altceva, poate reuşesc...
  ah, de mi-ai zice un cuvînt de dragoste ce uşor ar fi.
  Cum nu mi-l zici trebuie să mi-l imaginez. Nu-i la fel, zău că nu-i la fel
  (zi, la fel ar rima cu falafel?... trosc! pleasc! şi alte onomatopee care, teoretic spus,
  ar trebui să redea zgomotul palmelor care mi le adresez pe obraz
  ca să ies din buclucul ăsta mental...).

  Haide, uite, citeşte mai departe te rog, încerc, zău că încerc.

  *

  Mă poartă aleanul pe drumuri uitate
  Bătute de cei ce-aşteptau un cuvînt
  Urechea plecată uşor la pămînt
  Ghirlande cu-a inimii dor ajurate
            şi dulce descînt.

  Poteca ce trage încolo la vale
  Şi-n soare clipeşte ca praf de porfir
  Îndrumă spre mine zburdalnic zefir
  Ce seamănă-n gura-ţi parfum de migdale
            şi-n ochii-ţi zamfir.

  E-o bancă acolo, vopseaua crăpată
  Se-agaţă la fire din vechiul palton
  Ce eu am jertfit să îţi fie plocon
  Să nu se agaţe fustiţa-ţi plisată
            de şubredul tron.

  Un trunchi de stejar ce abia-şi duce anii
  Reţine în coajă un stih, acum şters
  De-abia se mai vede sărmanul cel vers
  În care-am cioplit şi poveşti şi păţanii
            şi dor de neşters.

  E iarba-negrită de-a jurul potecii
  Pe unde ca fiare ne-am fost tăvălit,
  Acu focu-i stins, dar cărbune-mpietrit
  Împarte-amintirea pe-a vecilor vecii
            ce-avut-am trăit.

  Mă-ntorc la cărare, trecut, singuratic,
  Auzi şuieratul ce-mi suflă în piept?
  Ţin braţele-ntinse, cu corpu-mi transept
  Mă ţintuie-n cuie un Cronos sălbatic
            pe drept, sau nedrept.


  *

  Pentru cîteva momente am uitat. Lumea. Nu pe tine.
  Pe tine nu te pot uita.
  Tu eşti parte din reveria mea trăită. Cît de onirică ar fi ea.
  Dar am uitat realitatea şi, paradox, tu aparţii realităţii. Realităţii celorlalţi.

  Tramvai. O maşină. Un fluier de tren.
  Mă uit împrejuru-mi, mulţime de om
  Trăieşte apatic un trai dihotom -
  Cel tainic, la vise şi zbor indigen,
            celaltul... sitcom.


  *

  Nu absurdum de data asta?
  Cred că.
  Sper că.

  Sper că...

AlteleText

blank

corner
Poale

  Ridică-ţi poalele, să le umplu

  cu sămînţă de grîu
  şi pietricele de rîu
  şi toate comorile ce zăceau ferecate în hambarele mele, cum ar fi
  cuvinte din marea gîndirii culese
  şi pentru-a ta poală pe sprînceană alese
  şi dacă ai vrea şi mai multe şi dacă ai vrea mai adese
  pentru cel peisaj ce sub poale răsare
  cu a lui dulci ispite purtate călare
  de raze-ncîntate sub mîndra povară
  ce-n cumulonimbus mental mă-ncojoară...
  şi mai multe, mai adese, mai alese, mai culese,
  ca cîntec zburdalnic, ca doină de jale, ca imn insolent sau ca rugi slovenite
  pana-mi ţese.

  Lasă-ţi poalele ridicate, să admir

  ce-a fineţe de in
  ce îmbrac-a meu chin
  şi toate comorile ce zac ferecate în hambarele tale, cum ar fi
  parfumuri din timpul miresii culese
  şi izuri ce-ascuns-ai sub cea poală alese
  şi dacă aş vrea şi mai multe şi dacă aş vrea mai adese
  ţi-aş aduce în glas o privighetoare
  o ciută grăbită băită de soare
  o stea ce se-aprinde în fiece seară
  şi toarnă-n pahare sclipire de vară...
  şi mai multe, mai adese, mai alese, mai culese,
  ca fraze ciudate, ca strofe uitate, ca stih prăpădit sau ca urlet de lup
  versu-mi iese.

  Lasă-ţi poalele să cadă, să uit ce-i de neuitat

  cum a fost cel sărut
  şi cel lut ars în lut
  şi toate comorile ce vor zăcea ferecate în toate hambarele, cum ar fi
  mii aşchii pe muşchii spinării culese
  şi pentru-a tău suflet zeci de doine alese
  şi dacă am vrea şi mai multe şi dacă am vrea mai adese
  să trăim înzecit împlinita visare
  născutul de zi şi topitu-i în mare
  o şoaptă în piele cu susur de ghiară
  o buză strivită de-o buză avară...
  şi mai multe, mai adese, mai alese, mai culese,
  căci buciumu-n plămîni, căci talanga în piepturi, căci vaietu-n inimi, căci vuietu-n sîni
  viaţa-mi drese.

AlteleText

blank

corner
Fată, nu fetiţă

  E-o fată
  O, Doamne, minunată
  Ce-mi luminează cugetul ca ziua ridicată,
  Dă-mi firicel de păr, ş-o unghie căzută, ş-un timbru lins ce n-ai trimis de mult, ca niciodată,
  Să le înec în chilimbar, cerneală şi agată
  Să port la gît ca biată
  Erată.

  Ce fată
  Cu farmec îmbracată
  Îmi cizeleaz-adînc în piept o dragoste uitată
  Cu cremene la sfîrc, ş-un soare l-a ei coapsă, ş-un suflu plin de liliac ce inima-mi îmbată
  Şi-mpinge mîna să mai scot peniţa mea crăpată
  Să scriu astă ciudată
  Cantată.

  O fată
  Ar fi fost ea odată
  Fetiţă mioriţă dalbă-n trandafiri pictată
  D-acuma-ntre femei, aprinde vîlvîtaie, iară în ăst trecut poet cu frunte-adînc arată
  Trezeşte viaţă, oft şi dor ş-o foame zvînturată
  Ce n-o fi săturată
  Vreodată.

AlteleText

blank

corner
Iluzie Optică

  Ne-am întîlnit
  În crîngul înflorit

  Ne-am despărţit
  În crîngul veştejit.

  Cînd ne-am întîlnit
  Crîngu-a înflorit

  Cînd ne-am despărţit
  Crîngu-a veştejit.

  Noi. Întîlnit.
  Crîng. Înflorit
  Noi. Despărţit,
  Crîng. Veştejit.
  Dicţionar celest.

  Am fost
  un fel de zei
  dumnezei
  cu natură
  pe măsură
  cu minuni
  marţi la luni
  gînd şi vrajă
  fără strajă

  am visat
  am creat
  am dispus
  am apus
  am zîmbit
  am iubit.
  Am trăit.

  Am crezut.
  Am pierdut.

  Nu numai crîngul.
  Cînd ne-am întîlnit
  marea a fiert
  curcubeul
  s-a aprins în nori de zăpadă
  polul magnetic şi-a schimbat direcţia
  iar luna s-a rotit oleacă,
  nu mult, numai oleacă.

  Nu numai crîngul.
  Cînd ne-am despărţit
  marea s-a domolit
  zăpada a devenit iar zăpadă
  polul magnetic s-a întors
  acolo unde şi pe vremea grecilor tot acolo era.
  Luna
  s-a scris în ziare că ar fi fost o iluzie optică.
  Da, iluzie optică.
  Cum răsărit de soare.
  Cum licărit de licurici.
  Cum întîlnirea noastră.

AlteleText

blank

corner
Sfîrşituri

  Negură şi zgură
  Cîntecul mi-l fură
  Secolele se agaţă
  Cu o silă de mătreaţă,
  Ca puhoi de mărăcine
  Dau prin gînd, dau peste mine,
  Torc minutele sfîrşitul
  Dus poetul, necioplitul
            ce harababură.

  Păcură pluteşte
  Ochii îmi lipeşte
  Fără doar şi fără poate
  Fel de visuri împăiate
  Mi se-nramă pe perete,
  Mor de foame, mor de sete,
  Chinul dragostei mă roade
  Rîde ceasul – mori, măi bade
            cin-se sinchiseşte?

  Frunze biruite
  Clipe irosite
  Se amestecă-ntre ele
  Se înşiră ca mărgele
  Cu crăpate roţi de moară
  Cu pierdute nopţi de vară
  Ş-o ispită buimăcită
  Ce în piept mi-e rătăcită
            printre răsărite.

  Ştiu şi eu, degeabă
  Lupt a vieţii deabă
  Ani purtaţi pe muşchi de umăr
  Şi nesăvîrşiţi în număr
  Se-mpletesc cu liliacul
  O, plecat şi el, săracul,
  Dichisiţi ca lungi ghirlande
  Se gătesc a fi ofrande
            nime nu mă-ntreabă.

  Dară, totuşi, iacă
  Chiar de mă îneacă
  Dor şi patimă strivite
  Sub a timpului copite
  Iar rugină-ncetul coase
  Plăci de-aramă între oase,
  Uite-a fetei poezie
  (Că nu am destoinicie)
            cu-a ei olm se-mbracă.

AlteleText

blank

corner
Colibă

  În ceaţa ce se scurge-n vale prin bieţii trunchi posomorîţi
  Şi-ascunde foşnete de jale a falnici arbori doborîţi
  M-ascund şi eu cu sterpa-mi vorbă, printre ciuperci şi piţigoi
  Şi înjghebez a mea colibă din ramuri unse cu noroi.

  Am auzit chemarea, nu trebuia să fi fost vre-o chemare dar am auzit-o
  m-a ajuns dintr-un colţ nedefinit al sălbăticimii
  puternică, atît de puternică că am auzit-o şi cu mirosul.
  Am tăiat imediat uşă
  am tăiat geam
  pus frunziş pe acoperiş
  am făcut pat din mărgele
  viorele
  fin tăiate-n pătrăţele
  puf de păpădie
  romaniţe o mie
  tăiate şi ele
  ca visele mele
  în aşchii de stele.

  Mă aştepţi?... cu pană ruptă şi peniţă îndoită
  Între vorbe-ntortocheate şi străjeri de răsărită
  Împrejur ziduri măreţe din fîşie de lumină
  Bîntuite de-o iubire care doar la noi se-nchină?


  Frumos vorbea chemarea,
  de-aş putea şi eu ai răspunde cu o chemare
  îmbrăţişare
  sau cum se cuvine cu pîine şi sare
  i-aş răspunde.
  Am început să încerc, am continuat să încerc
  întîi număram cu numărătoarea
  pe urmă m-am pus la numărat frunze, ca să am deajunse obiecte să-mi controlez număratul
  am adăugat boabe de grîu
  am adăugat grăunţi de nisip
  nuci castane scoici
  foi rupte de calendar
  mai am saci de peniţe uzate şi alţi saci de condeie topite...
  da, cîteodată condeiele se topeau în mînă
  se chiar şi aprindeau.
  Mă uit la vîrfurile de degete arse, îmi amintesc, ce plăcere scurtele vizite în iad,
  ce plăcere scurta vizită în iadul palmei ei.

  Cai sălbatici trec pe-alături, îmi culeg boabe din mînă
  Iar pe urmă pleacă-n soare după iapa cea bătrînă,
  Mă gîndesc la cea ce, poate, a depus în vînt chemarea
  Împreună cu-a ei zîmbet, cu chibritul, lumînarea,

  Îngropate las poeme ce-au răspuns a ei chemare
  Cu hîrleţul lîngă mine mai culeg abecedare
  Şi încerc cu slove sacre să descopăr taina celei
  Ce-mi pictează-n ochi lumină cu fineţea acuarelei.

AlteleText

blank

corner
xxxxxzeieşti

  Îmi amintesc lumina, cînd a fost făcută.

  Îmi amintesc cerul, cînd a fost făcut.

  Îmi amintesc pămîntul, apa, plantele, cînd au fost făcute.

  Îmi amintesc...

  Stai oleacă, iubitule, păi tu nu ai fost prezent acolo atunci,
  numai unul singur, Dumnezeu, a fost prezent acolo atunci.
  Sau, nu cumva, pretinzi că... că tu ai fi...


  Am început să rîd în hohote, poate isterie e mai bun un cuvînt.
  Cînd m-am liniştit puţin, între hohote şi sughiţuri,
  am luat-o pe genunchi (nu s-a împotrivit) şi i-am şoptit în păr, lîngă ureche:
  păi mi-a suflat el duhul în piept,
  aşa că oleacă de prezenţa lui a rămas şi în mine.
  Aha, dar nu în mine fiindcă pe mine m-a făcut dintr-o bucată de os, a ta.
  Nu, nu fetiţă, pe tine te-a făcut înaintea mea,
  ţii minte cînd a făcut lumina?
  Dar cum scribii erau toţi bărbaţi, şi încă misogini cum era moda pe vremile alea,
  au relegat faptul ăsta la urmă. Şi încă l-au şi deformat.

  S-a moleşit oleacă,
  mîinile mele rătăceau fără pic de rezistenţă
  şi la un moment dat am chiar roşit. Eu, nu ea.

  Îmi amintesc cînd Moise a rupt marea în două
  cînd Isus a fost răstignit
  cînd Leonardo a desenat-o pe Gioconda
  cînd tunul a bubuit pe Aurora
  cînd bomba a căzut pe Hiroshima
  cînd Fleming a mirosit putreziciunea
  cînd Armstrong a mers pe lună...

  A adormit pe genunchii mei,
  capul rezemat de umăr
  mîinile încleştate la spate.
  Am ridicat-o în braţe şi am depus-o pe pat
  cum ai depune un fulg de zăpadă
  cum ai depune o rază de soare
  cum ai depune buzele pe obrazul unui nou născut.
  Pe urmă m-am aşezat lîngă ea, spatele la perete,
  şi am continuat.

  Îmi amintesc lumina, cînd a a fost făcută şi tu ai fost acolo, cu mine.
  Îmi amintesc cerul, cînd a fost făcut şi tu ai fost acolo, cu mine.
  Îmi amintesc pămîntul, apa, plantele, cînd au fost făcute şi tu ai fost acolo, cu mine.
  Îmi amintesc...

AlteleText

blank

corner
Tei

  Dimineaţă,

  teii se scutură în părul tău,
  legi panglici roşii în jurul florilor căzute,
  aţipite, fericite.

  Amiază,

  păsărele zglobii te fugăresc pînă la iaz
  îţi fură veşmintele şi le atîrnă sus,
  pe tei.

  Seară,

  căţărată în tei
  mesteci frunză amăruie
  împreună cu cireaşă cu corcoduşă
  pe urmă înmoi o peniţă în amestec
  şi îmi scrii o scrisoare.

  Noapte,

  adormită la rădăcină de tei
  visezi armăsari albi,
  scrisoarea scrisă uitată lîngă genunchi,
  o veveriţă o fură.

AlteleText

blank

corner
Cuvintele n-ar exista, de n-ai exista

  Hei fetiţă
  licuriţă
  a meu stih ş-a ta guriţă
  de ar fi să nasc-o lume
  dragoste i-aş da eu nume,

  Hei fetiţă
  trandafiţă
  strugure pe fir de viţă
  te aprinzi cu o dogoare
  ce te schimb-acuş în soare,

  Hei fetiţă
  subţiriţă
  poleită cu fustiţă
  ai pus doru în ardoare
  şi săratu-ai pus în sare,

  Hei fetiţă
  miazăziţă
  a pămîntului domniţă
  zbor la tine-a mei cocorii
  eu mă-mbat aici cu norii,

  Hei fetiţă
  mărţişiţă
  adormită sub căpiţă
  un cadou dat omenirii
  şi pomada dată firii,

  Hei fetiţă
  notimpiţă
  tu pui iţă lîngă iţă
  dai şi muguru în floare
  şi căpşuna în culoare.

  *

  Hei fetiţă
  poeziţă
  te ating la inimiţă?

AlteleText

blank

corner
Pe lîngă fîntîna cu patru izvoare

  Pe lîngă fîntîna cu patru izvoare
  Adesea ne-am întîlnit
  Tu, alergai prin albastră cicoare
  Iar eu te priveam buimăcit.

  Pe lîngă fîntîna cu patru izvoare
  Mi-ai dat într-o zi un buchet
  Cu cinci viorele şi trei lăcrămioare
  Ş-un dulce balsam de rozet.

  Pe lîngă fîntîna cu patru izvoare
  O gură şi-un sîn m-au supus
  În crîng am găsit a iubirii dogoare
  Şi-amarnicu-i dulce apus.

  Pe lîngă fîntîna cu patru izvoare
  Mai vin şi mă culc prin trifoi,
  Uscată-i fîntîna, din crîng mai răsare
  Doar vaier prelung de cimpoi.

AlteleText

blank

corner
Vorbe

  Un opaiţ luminează cu-a sa flacără plăpîndă
  Colţuri veşnic părtăşite de păianjenii la pîndă,
  Pe-o măsuţă zace moartă foaia ruptă din caiet
  Rînduită cu simboluri din a vocii alfabet.

  Pata rece de cerneală ce-i căzută adormită
  Peste colţul singuratic a hîrtiei gălbenită
  Parc-ar încerca s-ascundă cele vorbe fără rost
  Ce căzut-au nevoite din a minţii adăpost.

  Pe aici pe colo cîntă ceva stihuri vii, rămase
  Cam ciuntite dar scăpate sub a corijării coase,
  Mai încolo o peniţă pare-a fi făcut război
  La cuvinte înşirate şi-nainte şi-napoi.

  Vorbe duc pe-a lor spinare măzgălită de poetul
  Ce-ncerca cu îngîmfare să o facă pe-a profetul
  O duioasă povestire care el ar fi furat
  Din momentele trăite prin gîndiri de neuitat.

  Uite-acolo pare scrisă, apoi ştearsă vorba vină
  Şi asupra-i zgîriată pare scrisă e lumină,
  Mai la stînga, înc-oleacă, între alte, lăcrămele
  Se îmbată cu cerneala ce-ar fi fost vărsată-n ele
  Iar iubire stă măreaţă ca o crizantemă-n soare
  Urmărită de-amăgire, mai departe scrisă-i doare.

  Altele stau aliniate ca ostaşii-n defilare
  Sub a virgulelor strajă: năzuinţă, vis, candoare,
  Iar sub foaia cea de-asupra, prin strigoi şi piţigoi
  Multe alte, zgribulite, zac pe zeci şi zeci de foi.

  Pe podea, sub pleoape-nchise, zboară caii, armăsarii,
  Un poet în prada nopţii se trînteşte cu tîlharii
  A lui dulce copiliţă îi arunc-un bucheţel
  Împletit din nuferi galbeni şi-a lor mijloc stînjenel,

  Zboară clipele, se-aruncă cu-a ei zîmbet în vîltoare
  Printre vorbe mistuite între semne de-ntrebare,
  Uite una, sărutare, care visul a aprins,
  Uite alta, aminitire, care inima a stins...

  Dimineaţa bate geamul. Se ridică, zăpăcit.
  Oasele-i trosnesc. Priveşte, din apus în răsărit.
  Un chibrit freacă cutia. Vorba arde-n foc şi fum
  A ei fenix se ridică. Moare, ca sfîrşit de drum.

  Nime ştie, nici habar,
  la poet în buzunar
  zace-o mică
  scrisorică
  un adio
  a ei dar.

AlteleText

blank

corner
De-ale Probabilităţii

  Am pus două foi de hîrtie una peste alta
  şi am tăiat din ele două pătrăţele în acelaşi timp,
  să fie egale.

  Pe urmă am scris pe unul ‘iad’
  şi am ezitat înainte de a scrie pe celălalt ‘rai’
  că dacă scriam ‘paradis’ ar fi cîntărit altfel
  dat fiind cantitatea de cerneală inegală între ele.

  Am căutat o pălărie.
  A găsit o bască dar nu era deajuns de adîncă,
  pînă la urmă am dat de o căciulă, cam uzată
  dar asta nu conta,
  ce conta era faptul de a fi adîncă ca două capete
  aşa că dacă aruncam în ea pătrăţelele de hîrtie, împăturite,
  şansele a alege unul sau celaltul ar fi absolut egale,
  misterele unei probabilităţi matematice chemată şi noroc, cîteodată.
  Le-am aruncat înăuntru. Pătrăţelele împăturite.
  Le-am amestecat timp de trei zile,
  chiar cînd mîncam cu o mînă sau făceam alte chestii zilnice
  cu cealaltă tot amestecam;
  să nu se fi zis că favorizam unul sau celaltul.
  Tare mă mai durea mîna.

  Am ales un pătrăţel de hîrtie,
  l-am scos dar nu l-am despăturit.
  Am aşteptat.
  Să-mi răspunzi.
  Atunci l-am despăturit să compar viaţa cu probabilitatea. Şansa. Norocul.

  Ce am învăţat din tot exerciţiul ăsta futil?
  Nimic.
  Sau... sau poate am să descopăr că totuşi există ceva o mînă invizibilă
  care ghidează lumea, viaţa.
  Căci dacă corelaţia ar ieşi în jurul unui zero, atunci aş ştii sigur că nu există.

  Interesant. Pînă acum, după cîteva zeci de ori, mi-a ieşit o corelaţie de unu.
  Adică cum o corelaţie perfectă.
  Adică cum o mînă invizibilă ar exista.
  Adică cum îmi iese mereu ‘rai’
  şi tu îmi răspunzi mereu ‘rai’
  nici nu aş fi vrut ca mîna să nu existe.

  Tîmpenii poetice? Poate.
  Sau poate mai curînd... mistere celeste? Pesemne.

AlteleText

blank

corner
Citit. Înţeles. Nu. Sau da.

  Dacă-mi citeşti cuvintele
  şi roua nu ţi se evaporează de pe piele
  şi nisipul nu-ţi devine sticlă pe sub tălpi

  înseamnă că nu le citeşti.

  Dacă-mi înţelegi cuvintele
  şi carnea nu ţi se aprinde în iadul nopţii
  şi plămînii nu ţi se veştejesc în furtuna biruită

  înseamnă că nu le înţelegi.

  Dacă-mi citeşti cuvintele
  şi roua ţi se evaporează de pe piele
  şi fierbi
  şi nisipul îţi devine sticlă pe sub tălpi
  şi te taie
  Dacă-mi înţelegi cuvintele
  şi carnea ţi se aprinde în iadul nopţii
  şi te răscoleşti
  şi plămînii ţi se veştejesc în furtuna biruită
  şi te înăduşi

  înseamnă că le citeşti
  înseamnă că le înţelegi.

AlteleText

blank

corner
Cu mîna la sîn

  Te-ai trezit
  cu mîna la sîn. A ta, nu a mea.
  A mea e mii de kilometri departe
  un alt ţărm
  o altă lume
  pesemne un alt univers.
  Fiecare are un alt univers,
  tu ai unul
  eu am unul
  noi avem unul,
  fiecare merită a fi trăit
  nu toate pot fi trăite.
  Poate altă dată, altă viaţă, alt... univers?

  Te-ai trezit
  cu mîna la sîn. Ai crezut că-i a mea?
  O, ce ţanţoş şi îngîmfat m-aş petrece pe străzi
  ca un cocoş cu culori care ar face cucubeul să se strîngă în nod pe cer de ciudă
  cu un cînt în guşă care ar face leul să îmbrace piele de oaie de invidie
  cu un foc la inimă care ar face iadul să se chircească de spaima a deveni cenuşă.

  Te-ai trezit
  cu mîna la sîn. Nu a mea.
  Păcat, un păcat mai mare ca mărul în paradis
  mai mare ca viţelul în deşert
  mai mare ca o lume care n-ar fi avut un dumnezeu.
  Mai mare ca o lume fără poezia corpului tău
  şi a tăcerii tale.

  Te-ai trezit
  fără mînă la sîn.
  Te-ai ridicat din pat
  ai păşit spre fereastră şi ai deschis-o... poate... poate o mînă?...
  răcoarea ţi-a încreţit pielea
  răsuflul a zburat ca un nor mititel înspre streşini
  iar cămaşa de noapte ţi s-a lipit de corp ca un scut firav, străveziu.
  Te urmăresc, mii de kilometri departe te urmăresc
  şi
  încetinel
  îţi duc mîna la sîn.
  A ta.
  A mea.
  A noastră.

AlteleText

blank

corner
În anii două mii

  În douăzeci zero zero
  noi eram tineri
  tu erai frumoasă.

  În douăzeci unu zero
  noi eram tineri
  tu erai frumoasă.

  În douăzeci doi zero
  noi eram tineri
  tu erai frumoasă.

  În douăzeci trei zero
  tu erai frumoasă.
  Adică... ce s-a întîmplat?
  Nu prea ştiu mai mult, ştiu numai că tu erai frumoasă.
  Cred că ceva cu o... pompă?

AlteleText

blank

corner
Lumină

  Lumina
  m-a biruit.

  Trec cocori
  trec berze
  trec raţe sălbatice,
  lumina le-a biruit şi pe ele.
  Aşa-i cu lumina,
  luminează.

  O zi
  ai să şezi pe piatra aia unde ai şezut cu mine,
  picioare sălbatice
  ochi sălbatici
  gură sălbatică,
  ai să ridici pleoapele
  şi ai să le vezi pe toate -
  berze, cocori, raţe
  jur împrejur
  pe un picior sau două
  se uită la tine
  cum se uită la lumină.
  Cum mă uitam eu la lumină.
  Cum mă uitam eu
  la tine.

  Trec berzele
  cocorii zboară
  ca atunci odinioară.
  trec şi raţele
  la rînd
  trece şi un mîndru gînd

  Am avut
  o viaţă plină
  cu lumină.

  Mai o am.

AlteleText

blank

corner
ăst prenume

  lume lume
  cum anume
  mă topesc la ăst prenume?

  uite-n vară
  surioară
  dor de dînsa mă omoară

  toamna vine
  peste mine
  şi un foc în piept mă ţine

  iarna-i sură
  dulcea gură
  taie-n gînd fără măsură

  primăvară
  visul zboară
  voi găsi-o... oară oară?

  doină, o, dulce doiniţă
  du-mi cuvînt de la domniţă.

AlteleText

blank

corner
O serie de Întrebări şi de fără Răspunsuri

  Spune, ce-ai fi preferat, m-a întrebat,
  un Romeo şi Iulia tineri,
  exuberanţi, dinamici, frumoşi, sălbatici în dragoste
  ca în filmul lui Zeffirelli
  sau un Romeo de şaizeci plus cu o Iulia de cinzeci plus cu un dinte de aur în faţă
  talentaţi cum ar fi supt talentul cu laptele mamei
  ca pe vremea teatrului comunist?

  şi tot vorbind şuviţele de păr îi fluturau zglobii pe frunte
  ca mînji zburdalnici şi nărăvaşi pe coline.

  Uşoară întrebare, m-am gîndit, şi eram pe cale să răspund
  cînd am privit-o cum mă privea şi m-am oprit,
  poate totuşi nu chiar aşa uşoară
  poate o capcană neaşteptată pe undeva
  în formularea întrebării, în răspunsurile posibile, în inimă?

  Spune, ce ai fi preferat, a întrebat mai departe
  văzîndu-mi chinul şi decizînd să îl prefacă în schingiu,
  o Mică Sirenă chemată Ariel
  cu un ‘happy end’ à la Disney
  şi o vrăjitoare à la Divine
  sau o Mică Sirenă fără nume
  cu un destin tragic à la Andersen
  şi o sculptură à la faţa lui Ellen şi corpul lui Elin?

  şi tot vorbind şuviţele de păr îi curgeau tandre pe umeri
  ca fulgii a o mie păpădii suflate în in de ie de isteţimea unui zefir.

  M-am uitat în sus şi am văzut prima întrebare mascată în sabia lui Damocle
  cum zăcea atîrnată de un fir de păr asupra capului meu,
  acuma o a doua sabie s-a atîrnat alături de prima, de acelaş fir de păr,
  mitul se transforma înaintea ochilor mei (şi deasupra capului meu)
  în ceva nou, modern, abstract.

  Am vrut să mişc oleacă la stînga
  dar picioarele îmi erau încătuşate în fire de mătasă,
  cînd le-a fi tors ea?

  Spune, ce ai fi preferat, a continuat
  şi instinctiv m-am uitat în sus,
  încă nu era o a treia sabie atîrnată dar ştiam că curînd...
  să fii un Zheng He într-un palat inundat de femei splendide
  sau un Robinson Crusoe pe o insulă pustie fără fel de femeie?
  o lume care o vezi în alb şi negru
  sau o lume în care auzi numai vorba dar nu muzica?
  tinereţe scurtă
  sau bătrîneţe eternă?
  Elvis Presley
  sau Maria Callas?

  şi tot vorbind şuviţele de păr îi îmbrăcau sînii
  ca mîinile unui iubit reîntors mii de ani după plecare şi neuitare.

  Am tresărit. Glumea?
  Nu glumea.
  Era un foc în privirea aceea, în obrajii aceia, în gura aceia...
  m-am uitat iar în sus.
  O lume în care m-ai cunoscut dar nu m-ai avut
  sau o lume în care nu m-ai cunoscut?

  Şapte săbii. Un număr magic. Atîrnate toate de acelaş fir de păr,
  o să cadă.
  Cînd? Curînd? Acum?

  Am coborît ochii, nu conta.
  Ce conta era ce aveam să-i răspund, o întrebare,

  Spune-mi, ce preferi
  poezie cu rimă sau poezie fără rimă?

  A zîmbit.
  S-a uitat de-asupra capului meu
  pe urmă iar la mine.
  Poezie, mi-a răspuns.

  M-am uitat şi eu.
  Firul de păr atîrna acolo, orfan,
  săbiile mistuite, dispărute, plecate în lumea miturilor,
  eu...viu.

  Îmi promiţi să nu mă mai întrebi aşa întrebări,
  fără răspunsuri?
  am întrebat-o.
  Nu era acolo.
  Poate pregătea alte întrebări.
  Poate gîndea la răspunsurile mele.
  Poate le ştia. Le ştia. Toate.

AlteleText

blank

corner
descîntec

  uite-aiure
  în pădure
  uite-aiurea
  în pădurea
  uite-aiură
  în pădură
  uite-aiureo
  în pădureo

  fără sens gîndirea-mi joacă
  prin pustia mea toloacă
  joc şi eu
  că Dumnezeu
  că Iubirea
  toacă, toacă.

AlteleText

blank

corner
Timp, relativ vorbind

  Uite, timp am cît cioara în par şi apa în ciur
  aşa că lasă-mă să vorbesc, te rog,
  chiar dacă-i nedesluşită vorba.

  În cîteva sute de ani
  cînd tu ai să ai (în sfîrşit) treizeşunu de anişori
  şi eu am să fiu acolo unde anii nici nu se cheamă anişori nici nu se mai numără
  departe de tine ca electronul de atom, relativ vorbind,
  ca Calea Lactee de Galaxia Andromeda, relativ vorbind,
  ca tu de mine, absolut vorbind
  tot am să-ţi mai scriu, ştiu, nu-i mare surpriza asta

  vorbe măiastre
  venuste (albastre?
  eu, ateu
  c-un Dumnezeu


  care nu-i a căuta departe, nu-i din ceia care se ascund în ceruri)
  şi te rog nu lua ‘măiastre’ la valoarea absolută a cuvîntului
  că doar nu pot fi obiectiv la vorba mea
  dar pot fi obiectiv la dumnezeul meu, ca orice ateu.

  În încă cîteva sute de ani
  cînd tu ai să ajungi la treizeşdoi
  şi eu am să fiu subiectul a excavaţii arheologice înaintate
  (poate înapoiate, cum să ştiu dinainte?)
  te rog să nu permiţi nimănui să-mi facă datarea oaselor cu radiocarbon C14
  că nu aş vrea să înceapă să puie întrebări gen

  păi cum aşa un boşorog
  scrie foc (bine, mă rog,
  eu cred foc
  ei cred ioc


  dar am filtru şi la ureche şi la inimă)
  şi să înceapă să mă zeflemisească
  cu fel şi fel de accente vocale nepotrivite
  şi analize-aluzii gen textuale şi sexuale şi linguale dar sigur nu gen tale quale.

  Şi cîteva sute de ani şi mai departe
  în lungul tău şi scurtul meu viitor
  cînd ai să ajungi la venerata şi venerabila vîrstă de treizeştrei de ani
  (iar eu, departe în trecut, undeva în paleocen
  unde am ajuns şi eu la venosclerozica vîrstă de treizeştrex de ani,
  de unde şi expresia T-Rex)

  tare-aş vrea să-ţi aminteşti
  de un vers (dacă-l găseşti...
  n-a ajuns?
  că l-am ascuns


  ciopîrţit în o mie trei sute cinzeşapte poezii, mai mult sau mai puţin)
  aşa că trebuie sau să-l găseşti ca vestitele şapteşpe ace în vestitele optăştrei care cu fîn
  timp ce caii tot rumegă şi dau cu copita
  sau să-l compui cum ai compune cinci vase de cristal sparte, mai rău - amestecate,
  sau amîndouă. Nu-i chiar aşa greu cum pare că zic aici,
  chiar nu-i greu de loc, trebuie doar să asculţi, să închizi ochii, să vezi, să crezi.

  Uite, cioara nu mai e-n par şi apa nu mai e-n ciur
  aşa că timp să vorbesc nu mai prea am,
  rămîne nedesluşită vorba. Dar rămîne.

AlteleText

blank

corner
Niciodată

  Am dus gura la gură...
  Cînd?
  Niciodată.
  Cum ziceam
  am dus gura la gură şi ne-am lipit
  ca o lipitoare de piele
  ca o căpuşă de carne
  ca o meduză de un homar
  că nici microbi nu pătrundeau între noi...
  Nu prea sună... romatic.
  Poate că nu. Ştii că Meduza a fost mama lui Pegas?

  S-a uitat la mine, chiorîş.
  Acum ştiu.
  A dus gura la gură şi ne-am lipit...

  Am dus mîna la sîn.
  Cînd?
  Niciodată.
  Cum ziceam
  am dus mîna la sîn şi ne-am îmbinat
  ca emisferele de Magdeburg
  ca doi magneţi de trei tone
  ca hidrogen de oxigen
  că nici aer nu pătrundea între noi...
  Nu prea sună... romatic.
  Poate că nu. Ştii că soarele e cam totul hidrogen?

  S-a uitat la mine, chiorîş.
  Acum ştiu.
  A dus gura la gură mîna la sîn şi ne-am îmbinat...

  Am dus coapsa la coapsă.
  Cînd?
  Niciodată.
  Cum ziceam
  am dus coapsa la coapsă şi ne-am îngemînat
  ca pruncul de ţîţă
  ca doina de nai
  ca culoarea de curcubeu
  că nici lumină nu pătrundea între noi...
  Sună... romantic.
  Poate. Ştii că poezie fără tine e prunc fără ţîţă, doină fără nai, culoare fără curcubeu?

  S-a uitat la mine, chiorîş.
  Sau invers?
  A dus gura la gură mîna la sîn coapsa la coapsă şi ne-am îngemînat...

  Gura-i zîmbet în ogradă
  Dus e sînul în livadă
  Coapsa murmură în vînt
  Dulce cînt.

  Cînd?
  Am ridicat ochii şi nu m-am uitat la ea.
  Niciodată.

AlteleText

blank

corner
De-a Joaca

  Hai, jucăm de-a baba-oarba?
  La vîrsta noastră?
  Nu ştiu de vîrsta noastră
  da ştiu că vîrsta mea e deajuns de înapoiată.
  Cu asta era de acord.
  Spune, nu cumva ai ceva... intenţii?
  Sigur că aveam cumva intenţii
  şi ştiam amîndoi dar nu era chiar să le prezint atunci în proză orală.
  Bine, hai să ne asigurăm că nu trişezi.

  Mi-a bandajat întîi ochii cu bandaj medical.
  Nu ai de gînd să-mi pui ghips, nu?
  Nu, mi s-a terminat.
  A continuat cu cîteva rînduri de rolă corectoare Tesa “că-i ecologică”
  peste care şi o rolă întreagă de bandă pentru ambalat, neagră,
  ceva folie de aluminiu 50 microni grosime
  deasupra un sac de iută legat cu o basma “să ţină”
  şi peste toate astea o pereche de ochelari afumaţi à la Brigitte Bardot,
  nu afumaţi ca culoare ci afumaţi la lumînare
  că nu se vedea nici soarele prin ei. Nici nu ştiu cum mi-a găsit urechile să-i agaţe.
  M-a pus să mă învîrtesc de paişpe ori... Acum prinde-mă!

  Pe dracu să o prind.
  Tot ţopăia în jurul meu (mai auzeam, cam înfundat dar auzeam)
  şi mai simţeam şi podeaua cum tremură, dar să o prind...
  Pe ici pe colo trăgea cu clopotul
  izbea două talgere
  o talangă de vaci
  sufla în tubă (de une-o fi avut ea o tubă?)
  pe urmă a început să arunce în jurul meu cu farfurii de porţelan (a mele)
  şi eu tot mă învîrteam şi mergeam şi alergam la sunet
  şi tot mă izbeam ba de un scan ba de pisică (şi ea alerga) ba dădeam într-un perete

  cred că eram deacu acoperit cu vînătăi şi plin de scrîntituri de oase
  pînă i s-a făcut pesemne milă de mine
  şi deodată i-am simţit suflul pe faţă şi am cuprins-o.

  Mi-a rupt straturile ce-mi acopereau capul
  i-am rupt straturile ce-i acopereau corpul
  am înjghebat din părţi un complet şi ne-am tăvălit între cioburi de porţelan
  pînă a căzut tuba peste noi şi ne-a îngropat în muzică.
  Hmmm... văd, intenţii...

            Cioburi zac împrăştiate
            A calvarului cetate
            Zac născute în ardoare
            Lacrimi de privighetoare
            Ca un vis de libertate
                 ca un soare.

  Hai, jucăm de-a v-aţi-ascunselea?
  Nu a mai menţionat vîrsta,
  după baba-oarba a învăţat cît de înapoiată mi-era a mea, a ei o ştiam amîndoi.
  Spune, nu cumva mai ai ceva... intenţii?
  Sigur că mai aveam cumva intenţii,
  lupu-şi schimbă părul da năravul ba.
  Bine, hai să ne asigurăm că nu trişezi.

  Ne-a dus într-un cartier complet delăsat şi dărăpănat
  mii de apartamente goale, fără uşi, pereţi dărîmaţi şi bălării care-ajungeau la acoperişuri
  guzgani mari ca o mîţă şi mîţe mari ca un viţel...
  Eram cam neliniştit
  dar cum ea era liniştită m-am prefăcut şi eu în zen absolut.
  Un guzgan mă tot fixa cu ochi de guzgan.
  Am urcat amîndoi la etajul şapte din unşpe
  am sărit ceva găuri din podea care ajungeau la etajul doi
  ceva scînduri cu piroane ruginite
  ceva farfurii sparte (altele)...
  Uite, pune-te aici cu faţa la perete, acoperă-ţi ochii şi numără pînă la o mie.
  M-am pus cu faţa la perete, mi-am acoperit ochii,
  la cinsute-saizeştrei mi-am zis că-i deajuns că aveam crampe deja la picior
  şi am deschis ochii, m-am întors.
  Guzganul mai era acolo, poate aştepta să mor? Era slăbuţ.
  Aştepţi mult şi bine, m-am strîmbat la el
  şi am început să caut.
  Da, ziua de ieri mai uşor de găsit.
  A înnoptat, a răsărit, a înnoptat, mi-era foame
  doar toate sandvişurile erau cu ea
  şi guzganul tot după mine. Ştia să urce şi scări.
  Am început să obosesc serios, mă aşezam tot mai frecvent,
  guzganul se apropia tot mai mult

  cred că eram deacu acoperit cu vînătăi (altele) şi plin de scrîntituri de oase (altele)
  pînă i s-a făcut (ei, nu guzganului) pesemne milă de mine
  şi deodată i-am auzit suflul după un stîlp şi am găsit-o.

  Mi-a rupt zdrenţele ce-mi acopereau corpul
  i-am rupt pînzeturile ce-i acopereau corpul
  am înjghebat din părţi un complet şi ne-am tăvălit între piroane ruginite
  pînă s-au adunat toţi guzganii în jurul nostru şi ne-au îngropat în chiţcăit.
  Pesemne de apreciere (şi foame).
  Hmmm... văd, intenţii...
  Le-am lăsat lor sandvişurile care ea nu a apucat să mănînce.

            Prin piroane ruginite,
            Rime lungi, stihuri dogite,
            Se întrezăreşte-un clocot
            Trage-n urma lui un tocot
            Şi a inimei ispite
                 turnă vocot.

  Hai, jucăm de-a v-aţi-prinselea? mi-am încercat norocul mai departe.
  Adică nu ai tras o lecţie pînă acum?
  Ba am tras, cred că îmi place să învăţ.
  Aha. Spune, nu cumva mai îţi rămîn ceva... intenţii?
  Sigur că mai îmi rămîneau cumva intenţii,
  foamea vine mîncînd.
  Bine, hai să ne asigurăm că nu trişezi. Tu ai permis de conducere. Du-ne în Pădurea Neagră.
  În Germania?
  Da.
  Da ce, nu mai sunt păduri in România.
  Aia-i mai mare.
  Dar...
  Spune, ai intenţii sau nu ai intenţii?
  Am tăcut chitic, am urcat în maşină şi am plecat la Pădurea Neagră.
  Trei zile cu popas ici şi colo. De-ar fi fost la Polul Nord şi tot aş fi plecat.

  Am ajuns undeva pe o potecă pe unde şi lupii pesemne îşi pierdeau drumul,
  Tu rămîi aici...
  S-a urcat în maşină... Dar nu ai permis... Şi, cine să mă prindă aici? şi a plecat.
  Telefonul a sunat o oră mai tîrziu. Acum prinde-mă!
  Dar întîi trebuie să te găsesc.
  Asta-i uşor...
  şi aproape imediat am început să aud claxonul venind de undeva la nord de mine.
  Întîi încă alergam. Pe urmă mergeam. Pe urmă mă tîrîiam.
  Dar mai aproape nu ajungeam.
  şi nu prea aveam chef să mă prindă noaptea pe acolo, nu mai era vorba de guzgani
  ci de lupi şi urşi şi girafe
  şi care mai de care alte fiare fioroase, poate chiar şi oameni.
  Am încercat să-i telefonez, bateria era goală.
  Poate a simţit că eram să devin isteric.
  Poate nici ea nu vroia să ajungă faţă la faţă cu fiarele.
  Poate că chiar nici nu vroia să mă piardă aşa devreme şi înapoiat,
  nu înainte de a afla ceva despre intenţiile mele.
  Aşa că am început să aud claxonatul tot mai apropiat

  şi cam cînd nu mai era loc pe mine nici de vînătăi (alte altele) nici de scrîntituri (alte altele)
  a apucat-o şi aşa o frică şi aşa o milă şi aşa un suflu
  că a înţepenit locului şi am prins-o.

  Mi-a rupt tot ce aveam pe mine
  i-am rupt tot ce avea pe ea
  am înjghebat din părţi un complet şi nepăsători de lupi şi urşi şi girafe
  ne-am înfundat în veştegiune pînă ce fumul a devenit flacără şi sudoarea a stins totul.
  Ne-am trezit dimineaţa în maşină, la geamuri lupi şi urşi şi o girafă
  (...pesemne fugită de la circ... a chicotit, zmulgîndu-mi smocuri de păr de pe piept).
  Hmmm... văd, intenţii... şi după cîteva clipe... zi, îţi pare rău că am ajuns aici?
  ...după care vorbe i-am exemplificat iar intenţiile mele
  şi am menţionat şi Polul Nord.

            Fiara e răpusă, zace
            În privirile opace
            În a inimei mici cajă
            În cei sîni domniţi de vrajă
            Unde-o patimă rapace
                &nbs;doarme-n pace.

  Eram înapoi.
  Data viitoare jucăm şah, mi-a spus, decisă, hotărîtă, cu o convicţiune de nestrămutat.
  Spune, ai cumva ceva... intenţii? am întrebat-o.
  Le cunoşteam pe a mele, a ei nu prea îmi erau clare.
  Poate că avea chiar intenţia să trişeze.

  Nu am terminat partida.
  Vina ei.
  Îmi aduc doar aminte că, cam pe la mijloc, a oprit ceasul
  a dus regina ei la regele meu
  şi restul e la fel de nebulos şi sălbatic ca o partidă de blitz.
  Numai ultimele momente mai îmi sună în urechi
  cu a ei sublim...
  ...mmmmm...
  H-ul a dispărut undeva.

  O, ce minunate cele momente de intenţii dezonorante...
  ...mmmmm...
  A meu ăsta.

AlteleText

blank

corner
Idile

  Pe tăiş
  de frunziş
  în luminiş
  îţi trag spatele dezgolit,
  frunze uscate se agaţă de păr
  fărămîndu-se în amintiri de toamnă
  şi făină de pămînt.

  Prin spini
  străini
  şi rădăcini
  te rostogolesc
  pînă ce roua devine noroi
  cu pietricele ce se lipesc în jurul gîtului
  ca perle ciuntite de muşcături de cuţit.

  Cu licurici
  şi arici
  mici, pitici
  îţi împărtăşeşti veşmintele
  ofertă nevoilor lor diurne şi a mele nocturne
  raze de soare croşetate cu umbre ţes divinitate în juru-ţi
  raze de lună croşetate cu fulgi de meteor ţes întrebări înăuntru-ţi.

  Vară,
  secară,
  foşnet de seară,
  fluturi ţi se aşează întîi pe ochi
  pe urmă îţi inundă restul corpului
  şi nu te găsesc decît cînd ridici un braţ gol
  şi îmi faci semn să intru şi eu în poezia ta.

AlteleText

blank

corner
Poze gălbenite, parte rupte

  În Botoşanii
  mei
  pe străzile
  în tei
  printre agude
  ş-a lor rude
  albe dude

  ei
  chiştocii derbedei
  mucoşi şi zdrenţuroşi
  la dracu de frumoşi
  trăiam acea copilărie
  cum n-ai trăi nici ani o mie

  iubeam
  zbieram
  iertam
  cădeam
  ne războiam şi ne cafteam
  spărgeam un cap, spărgeam un geam,
  furam, scuipam şi înjuram

  iatagane
  otomane
  buzdugane
  şi arcane
  prăştii, arcuri şi săgeţi,
  dîrji ostaşii şi semeţi

  în meri în peri
  prin calde veri
  în calde perni
  prin ger de ierni

  hai să vedem un Tomazian
  pe urmă iară la maidan
  o operă, un circ, Birlic
  mai cumpărăm ş-un loz-in-plic
  ş-apoi năvala prin ogrăzi
  mai e război cu alte străzi

  fotbal, handbal, oină, şah,
  Alecsandri (Allah! Allah!
  turcii răcnesc sărind pe noi o sută
  noi punem steagul românesc pe crâncena redută
  )...

  ...dară
  dară
  uite
  iară
  vine dulcea primăvară
  bujorei deschid iar ochii
  crini îmbracă albe rochii

  un ghiocel, un mărţişor,
  primul sărut, primul fior...

  Botoşanii mei
  v-aţi dus
  aţi apus.

  În vecii vecilor, amin!...
  o, ăst tainic chin sublim.

AlteleText

blank

corner
Creaţie, aşa fel

  Întîi am zămislit lumina.

  Nu înainte cu cinci mii de ani cum cred unii
  ci înainte cu cinci mii de mii de mii de ani, cum cred alţii, mai corect.
  Aveam nevoie de lumină ca să lucrez în haosul ăla
  şi cu vîrsta mea înaintată şi înainte ca cineva să fii inventat ochelari şi night-vision
  am trebuit să încep cu lumina. Am avut baftă şi am reuşit,
  chiar m-am jucat oleacă (hei, şi mie îmi place să mă joc din cînd în cînd)
  cu lungimi de undă, cu culori,
  la urmă le-am amestecat pe toate şi am lăsat cei ce-i voi crea mai tîrziu
  să cerceteze toate aspectele şi să-mi zică şi mie.
  Am lăsat şi întunericul, sigur, păi e nevoie de ceva un echilbru în univers
  cu entropia şi conservaţia energiei şi toate astea.
  Lumină fie! am zis şi lumină a fost.
  Mi-am frecat mîinile mulţumit cu prima mea idee şi am trecut la a doua.
  (Da, de numărat ştiam).

  Era clar că tebuia să fac ceva cu amestecătura aia de ape peste tot
  aşa că am separat apele de sus de apele de jos, da, sună cam comic cînd o zic,
  şi am pus o întindere între ele, ca un fel de graniţă,
  Întindere să fie! şi am numit asta cer. Sau rai. Sau paradis.
  (Dar astea au devenit astea [sic] mai apoi. Şi [sic]ul e de mai apoi.)
  M-am odihnit oleacă că mai aveam de lucru
  dar am lăsat asta pe ziua ce venea, adică după întunericul ce abia l-aveam creat
  adică puteam număra în zile, era mai uşor decît în unităţi atomice.
  Hei, voi credeţi că tot ce aveam de făcut era să zic XYZ să fie!
  dar credeţi-mă, era mult mai complicat ca asta.

  Ziua a treia.
  Să se strîngă apele care sub cer şi să se arate uscatul! sau aşa ceva vorbe,
  nu îmi aduc exact aminte unitatea sintactică utilizată dar pare că am reuşit
  şi pe pămînt am pus ierburi, buruieni, lalele, copaci inclusiv bananieri
  şi toţi aveau (asta era o idee straşnică) să-şi creeze singuri sămînţa
  şi să se reproducă, aşa că eram scutit de corvada asta
  şi nu trebuia să încep din nou în nu ştiu cît timp.
  Aveam şi o idee cu ceva de pus în mări tot
  dar necesita încă gîndire şi ceva plănuire, aşa că am amînat chestia cu mările.
  Am preferat să termin ziua pe şezlong şi să mă joc cu genetica,
  am făcut mere rotune şi am făcut mere ţuguiate şi am făcut gutui
  şi am făcut liliac (tare mai mirosea frumos)
  şi am făcut crin alb (tare mai mirosea frumos)
  şi am făcut iasomie (tare mai mirosea frumos)
  şi milioane de alte combinaţii botanice (lucram repede, eram foarte eficient)
  şi la un moment momentan de nebunie (hei, am şi eu momentele mele)
  am făcut un cactus
  şi m-am rostogolit pe jos (adică pe pămînt) de rîs cînd am văzut ce caraghios arăta.
  Mai bine mă opresc, înainte ca să inventez roşii cherry, mi-am zis
  şi m-am oprit. Tocmai eram pe cale să inventez ananas cojit, dar m-am oprit.
  (Aud cineva comentează că trebuie să folosesc sau ‘creaţie’ sau ‘invenţie’, nu amîndouă;
  ei, bine, tant pis cum au să zică odată cei ce au să se cheme odată francezi).
  S-a terminat şi ziua a treia, da, eram mulţumit.

  V-am spus deja că aveam o idee cu mările?
  Ei, bine, înainte de asta am avut o iluminaţie, haha,
  şi am spus Luminători să fie!
  şi uite aşa am făcut şi lună, şi soare, şi stele.
  Comete, praf cosmic, sateliţi – astea au venit mai tîrziu
  şi nu-s eu responsabil de toate. Adică poate da. Adică poate nu.
  Adică v-o las vouă s-o decideţi.
  Eu iau responsabilitatea pentru lună, soare şi stele
  şi aveam ceva planuri uimitoare pentru mai departe care îmi mijeau deja în cap,
  staţi, o să vedeţi. Asta era ziua a patra, şi uite că se amijea deja de ziua a cincea.

  Ziua a cincea. Asta era un ‘test case’ pentru ziua a şasea,
  un fel de pregătire a şablonului final, un fel de zi cobai să zicem
  unde am dat drumul freneziei mele artistice şi creative
  şi în loc să o duc eu pe ea (frenezia) în spate, a început ea să mă poarte pe mine în mări
  pe pămînt
  în pămînt
  pe copaci
  în văzduh... peste tot.
  Ştiu, voi credeţi că parte din astea au fost făcute ziua a şasea – greşeală mare!
  Să mişune apele de vieţuitoare să zboare păsări deasupra pămîntului!
  dar mai era şi Să dea pămîntul vieţuitoare! în acieaşi zi
  că ştiam deja că ziua a şasea o să fie prea plină şi prea grea şi complicată.
  Aşa că sfîrşitul zilei am avut deja creat lupi, şi raci, şi meduze, şi furnici,
  şi broaşte
  şi fluturi
  şi ţînţari (nu-s prea mîndru cu ăştia)
  şi vrăbii
  şi vulturi
  şi crocodili
  şi microbi şi virusuri şi viermi şi elefanţi şi miliarde de altele, toate vieţuitoare.
  Era un echilibru perfect.
  Ştiam deja că ziua a şasea avea să dezechilibreze totul dar obsesie e obsesie
  (cum avea să zică Freud, cred că el)
  aşa că am inhalat adînc toate plăcerile primelor cinci zile
  şi mi-am pregătit şantierul pentru ziua a şasea.

  Să facem om după chipul nostru!
  Ziua a şasea.
  Ce decizie fatală. Ca decizie infantilă. Ce decizie nechibzuită, morbidă.
  Eu, adică Eu, adică cum Eu, cel cu litere majuscule a putut face aşa o decizie eronată?
  Poate că singurătatea mi-a întunecat ceva chibzuirea
  dar tot trebuia să ştiu mai bine şi să nu dau mînă ispitei,
  eu fiind Eu.
  Mi-am construit cu anii o pledoarie - că nu erau încă ordinatoare pe vremea aia
  că nu aveam încă imprimante 3D
  că proiecţiile statistice încă nu erau inventate
  simulatoarele
  şi mai altele.
  Dar, undeva, înăuntru, ştiu că era o greşeală.
  Şi toţi cobaii şi prototipii din ziua a cincea nu m-au pregătit pentru ziua a şasea.
  Produsul final. Om. Om bărbat şi om femeie.
  Mai bine jucam Lego ziua aia.

  Eram aşa de pissed-off cu rezultatul
  (numai că au deschis gura şi am şi înţeles imediat cu ce aveam a face)
  că m-am culcat ziua a şaptea şi nu m-am sculat decît ăştia mii de mii de ani mai tîrziu.
  Din păcate, nu am fost surprins. Ştiam deja ce direcţie avea creaţia mea să ieie
  şi asta-i chiar ce am găsit. Aş fi preferat o surpriză.
  Am găsit o lume în debandadă totală. Avariţie. Cruzime. Răutate. Egoism.
  O, sărmanele fiare de apă, de pămînt, de văzduh, ce v-am făurit, bietelor?

  Mă culc iar. Nu ştiu pe cîţi ani.
  Dar cînd am să mă scol
  ştiu exact ce am să creez atunci.
  Şi ce nu.

  Interesant, sunt şi oameni care joacă mintal cu aceeaşi idee
  (hei, dacă aş fi eu El... sau pentru politically correcţii - hei, dacă aş fi eu Ea...),
  pesemne că sunt ici-colo şi ceva elemente bune în creaţia asta a mea.
  Dar prea puţine, o, Eu’le, mult prea puţine.
  Ireparabilă situaţia pentru moment, o, Eu’le, din păcate
  ireparabilă. Pentru moment.

AlteleText

blank

corner
Idile, doi

  Ai aprins un felinar
  sub stejar,
  Te-ai culcat printre pansele
  sub o plapumă de stele,
  picături de rouă pură
  te îmbracă-ntr-o armură
  transparentă ca o ie
  în cel ceas de agonie
  cînd iubitul sînu-ţi fură
  ş-a ta gură.

  Împrejurul tău furnici
  şi arici,
  Lupi sălbatici dar fugari
  şoimi năpraznici cu hoitari,
  licuricii te-nconjoară
  te îmbracă-n primăvară
  ş-a ei amintiri străbune
  încîlcite cu tăciune
  dar aştepţi mîna hoinară
  şi avară.

  Vîntul curge prin văzduh
  ca un duh,
  Scîrţîie leagănu-n vale
  taie naiu-n dor şi jale,
  o sclipire în răşină
  te îmbracă în lumină
  ochii-ţi ard cu o gîndire
  ce îneacă a ta fire
  într-o patimă virgină
  fără vină.

AlteleText

blank

corner
A Dragostei

  Încet rătăcesc pe cărările serii
  În sîn liliac şi în pumn busuioc,
  În juru-mi domneşte plăcerea tăcerii
  Da-n pieptu-mi trosneşte a dragostei foc.

  Pe bănci aruncate aşa, la-ntîmplare
  Perechi vinovate de-a inimii chin
  Beau mîna în mînă a firii cîntare
  Şi gura în gură a dragostei vin.

  Mai colo un mîndru fecior genunchează
  În palma lui doarme un flutur plăpînd,
  Un alb armăsar ce în spate nechează
  În coamă îi poartă cu-a dragostei gînd.

  O bancă gătită cu ramure moarte
  Zîmbind, sîngerează sub aprig briceag,
  În scîndura groasă pe veci va să poarte
  Un nume, ş-un nume, a dragostei steag.

  O pătură luptă cu armii de rouă
  Sub ea, dulce şoapte înnoadă taifas
  O singură patimă-n inime două,
  O doină născută-n a dragostei glas.

  Încet, părăsesc şi grădina şi seara
  Iubirea păseşte tiptil spre apus
  Dar cît mai trăi-vor şi mucul şi ceara
  Mai torc ceva stihuri l-a dragostei fus.

AlteleText

blank

corner
Încîlcite vorbele-mi şi rima-mi

  Neobosit scrie poetul
  bietul său suflet zbuciumat
  lăsat sa cadă-n nimicire,
  iubire fără de sfîrşit.

  Priveşte, ochii-i sunt aiure
  ai-de-pădure curge-n sîn
  stăpîn pe pană, nu pe minte
  cuvinte între crini topeşte.

  “Acum îţi scriu, în a mea toamnă
  doamnă cu lacuri verzi, ascunşi,
  pătrunşi de-a soarelui divină
  lumină, aur şi parfum,

  Vorbă nu este să descrie,
  hîrtie nu s-a plăsmuit,
  ciuntit condeiul ca un cîne,
  rămîne doară a mea liorbă

  Crăiasă, să-ţi zidesc coloană,
  icoană îmbrăcată-n stih
  distih în jur, iar iasomie
  să-nvie l-a tău sîn, mireasă.”

AlteleText

blank

corner
Prevaricaţiune Poetică

  Năucit, smintit, zăpăcit,

  Uite-aşa îmi trec eu vremea pictînd vorbă după vorbă
  Caligrafica gîndirii pe hîrtie toarnă ciorbă
  Mai îmi iese cîteodată un ‘Război şi Pace’ liric
  Care-ar trebui să nască cel puţin un panegiric
  Dar mi-e teamă că va naşte cel mai mult un necrolog
  Sau de mine, sau de arta-mi... hei, da-i poate pocinog?

  Apreciat, cîntat, lăudat,

  N-am să fiu eu niciodată de-o inconştientă lume
  Care-şi limită plăcerea la cinism, batjoc şi glume,
  Sigur mi-ar plăcea să cheme o străduţă după mine
  Fie ea chiar îngropată sub molozuri bizantine
  Sau sub groapa comunală unde zoaiele se scurg
  Ş-a meu nume-acolo scris e: Nume, Nume, dramaturg.

  Visător, aiuritor, îngăimător,

  Pesemne am să fiu cît timpul mi-o da voce, mi-o da voie
  Ş-anotimpuri trecătoare m-or scuti de cataroie,
  Într-o sală afumată unde-o biată lumînare
  De-o biserică jertfită, mă ajută la visare,
  Taburete-nchiriate goale-aşteaptă omenirea,
  Cum are zice el, moş Creangă?... n-ai s-ajungi hăi nicăirea.

  Deodată... uşa zboară
  Sar ţîţînii, şi coboară
  O făptură-n alb de ie
  Soare, stele şi mărie
  Curg, pînă ce sala-i plină
  Cu sămînţă de lumină
  Şi îmi zice: Hei, poete,
  Lasă-te de alte fete
  Uite-ţi fiu eu public vara,
  Iarna, toamna, primăvara,
  Şi de-ajuns de zici să-ţi fie
  Ia condeiul, şezi măi, scrie!


  Ş-uite-aşa, oameni, aşa
  S-a şi scris povestea mea,
  Ce-am nevoie de ciopor
  Cînd mă-mbat cu vis şi dor?

AlteleText

blank

corner
Închipuiri, Moto Perpetuo

  Îmi închipui
  viaţa

  dimineaţa,

  trezită, caşti şi te întinzi
  îmi dai un ghiont şi mă cuprinzi
  un sîn turtit
  un sîn lipit
  de unde dracu te-ai ivit?
  ne doborîm
  ne coborîm
  în iad, în rai...
  măi fată, stai!...

  picioarele desculţe bat podeaua în supunere
  pînă ajungi la baie podeaua e tăciune inconştient
  duş... dinţi... prosop aspru... perie... roş pe buze... albastru pe la ochi..
  chiloţei cu fluturi
  sutien cu... nu, azi libertate nu sutien
  şi rochiţa şubredă, subţirică că şi păianjenii fug după tine să înveţe cum ai ţesut-o
  (nu am ţesut-o, am cumpărat-o cu trei sute doi lei, scoţi limba la ei)
  cade peste tine
  şi te întorci în cameră pentru pantofi,

  îmbrăcată? întreb eu încă adormit, dezamăgit la prospectele mele spulberate
  şi tu îmi spulberi şi restul minţii (multă nu mi-a rămas după iad)
  cu un pup că parcă-s pupat cu clondirul
  cu o mîngîiere că parcă-s mîngîiat cu fierul roşu
  lăsîndu-mă înfierat peste tot cu roşu de buze şi roşu de obraji

  pa! şi zbori într-o lume
  care nu se aşteaptă la năpastia care vine să înflorească asupra ei
  şi s-o îmbrace
  în frumuseţe...

  hei, soare, invidios?
  şi cobor din pat, abia că mă ţin picioarele.

  Îmi închipui
  viaţa
  iară

  de cu seară

  te-ntorci, furtună
  cred că tună
  o zvăpăiată, o nebună,
  o zi întreagă mi-a fost dor
  păi crezi tu că e chiar uşor?

  dusă rochiţa, chiloţeii,
  rămîn pantofii şi cerceii
  o nerăbdare
  o ardoare...
  păi ce-ţi ziceam, cumătre soare?...
  iar ne-am pierdut
  iar ne-am găsit
  după cel chin adînc, cumplit
  poate chiar
  nemaipomenit...

  podeaua n-are încotro, se supune iar
  (în secret îi place să ardă sub tine, dar nu zice nimănui, secretul ei)
  duşul te răcoreşte, se răcoreşte şi el (o are mai uşor ca podeaua)
  te pătrunde că pînă devin şi eu gelos
  prosop... la dracu cu prosopul... perie... la dracu cu peria
  şi te întorci val-vîrtej
  şi cazi în aşternuturi lîngă mine
  apa curge din păr, de pe umeri, salteaua îmbibată se supune gravitaţiei
  încetu cu încetu...
  perie-mi părul, te rog,
  încetu cu încetu...


  şi-ţi perii părul, încetu cu încetu,
  fiecare smocuşor, fiecare firişor, o oră, două, cîte ore?

  şi tu îmi dai bucătură după bucătură în gură
  şi eu îţi dau bucătură după bucătură în gură
  şi tu ţii o bucătură între dinţi şi-o iau
  şi eu ţin o bucătură între dinţi şi-o iei

  şi pe urmă se toarnă cămaşa de noapte peste tine
  şi te ascunde de bestia şi beţia mea
  şi îţi permiţi să mă liberezi din cămaşa de forţă
  care te apără de bestia şi beţia mea
  şi îmi zîmbeşti o minune care zice îţi promit ceva, ceva mai tîrziu. Minuni linguistice.

  Îmi închipui
  viaţa
  ceva mai tîrziu
  între şoapte

  în noapte

  ce mi-ai promis
  era... un vis?
  cămaşa subţirică-n in
  pe sînul mic, catifelin,
  se destramă, se răsfiră,
  răget crud firea deşiră
  lipeşte buze, limbi, plămîni,
  coapse sucite pe ţîţîni
  se bat
  se zbat
  de neiertat
  e cruntă apriga mînie
  ce moarte dulce-n noi învie
  şi nu ne lasă
  ş-a sa coasă
  tot, taie, taie-n carne vie...

  o lecţie de fizică ce nu te-nvaţă-n şcoală
  constanta gravităţii G la cei ce-n pielea goală
  alăturea se află-n pat
  cu trupul în răscoală
  e de
  nemăsurat
  jurat
  iar bietul Newton din mormînt, vexat,
  se scoală...

  podeaua te aşteaptă, refuzi invitaţia... mîine... îi promiţi,
  duşul, prosopul te aşteaptă... mîine... le promiţi,
  eu, te aştept şi eu, refuzi invitaţia... da ce crezi, că am nevoie de invitaţie?... mă mustri
  şi te ridici peste mine ca un balaur înfometat, eu, virgina,
  şi te năpusteşti peste mine ca un balaur înfometat, eu, virgina,
  şi mă mesteci şi mă înghiţi pînă nu rămîne din mine aproape nimic, eu, virgina,
  şi cazi peste mine ca un balaur mort, eu, virgina, sau ce a mai rămas din ea, din mine...

  nu te-am mai invitat de loc,
  m-ai mîncat de încă trei ori noaptea asta, neinvitată,
  şi înspre dimineaţă ai dat perdelele la o parte... să ne vadă soarele...
  şi m-ai acoperit cu tot ce aveai mai scump pe lume
  pielea, sînii, părul, picioarele jucăuşe
  degetele subţirele care nu se mai săturau să se perinde zglobii pe unde trebuia
  pe unde nu...

  am adormit,
  ne-am trezit.

  Îmi inchipui
  viaţa

  dimineaţa...

AlteleText

blank

corner
Idile, trei

  Norul cade peste piscuri ca o tulbure cunună
  Şi cu fraţii lui zănatici se găteşte să supună
  Sub o ploaie de crăpată şi înfumurată zgrunde
  Codru-ntreg şi a sa umbră ce în hăuri se ascunde
  Cu-a lui armie de trunchiuri înăsprite de stejari,
  Plopi semeţi şi largi mesteceni cununaţi cu brazi fugari,

  Vijelia se porneşte
  Bolovani rostogoleşte
  Cad cuţite de văpaie
  Fulgere vazduhul taie
  Tunete cîntă cuplete
  Grindina umple gălete
  Nebunia fuge-n vale
  Spre a muntelui largi poale
  Trunchiuri uriaşe, grele
  Cad zdrobite ca nuiele
  Rădăcini trosnesc turtite
  Sub a vîntului copite
  Tot răcneşte-urgia, creşte,
  Năpădeşte, biruieşte...
  Cînd, deodată, colo-n zare
  Se ridică şi apare
  Mîndru ca un falnic zmeu
  Secera lui curcubeu
  Se izbeşte de furtună
  În culoare se răzbună...
  Uite... iar se poartă-n pace
  Codrul ş-a lui dobitoace,
  Cade norul la pămînt
  Năucit, uscat şi frînt.

  *

  Linişte. Raiul revine. Pe potecile înguste...
  Codrul îşi ciuleşte-urechea... pare... foşnet e de fuste
  Rîndunica săgetează, ciocîrlia se trezeşte
  Tot ce e sălbăticiune spre colină se grăbeşte
  Uite-i dînsa, cea fetiţă care zilnic vizitează
  Glezna-i dulce, ochiu-i verde, inimioara ei vitează
  Vine iar poveşti uitate să ne povestească-n seară
  Împrejur stau alungite floare, gîză, lemn şi fiară
  Tremurînd în aşteptare – ce minune ne-ai adus
  Ceea ce de multe zile cu-a său farmec ne-a supus
  C-un Pinochio, o Zînă, Harap Alb, Cenuşăreasă,
  Un Pegas, o Cosînzeană alb gătită în mireasă...
  “Spune-ne, mîndră fetiţă, ce poveste-aduci tu azi?”
  Codru-ntreabă şi aşteaptă lupi, bursuci, albine, brazi.

  “Codrule, voi bune fiare, n-am poveste, am... iubit,
  Mîine uite-n ora asta eu cu dînsul mă mărit,
  Plec la casă după munte, cam deprte de la voi
  Dar să ştiţi, mă voi întoarce cu-alte vorbe, vechi şi noi,
  Poezii vă voi aduce, un Luceafăr, El Zorab,
  Un Curcan pe nume Peneş ş-a sa luptă cu Asab...
  Inima-mi tăiată-n două – o jumate-aicea las
  Să vă fie amintire, să îmi fie de compas.

  *

  Trece-o lună, iarăşi trece,
  Înc-o lună, două, zece,
  Trece-un soare, înc-un soare,
  Soare vine, soare moare,
  Codru-aşteaptă el minunea
  Şi cu el sălbăticiunea,
  Înc-o lună, înc-un soare
  Miile vieţuitoare
  Pleacă-ncetul, una, una,
  Lupul, cioara, mătrăguna,
  Codrul... ochiu-i vede-atoate
  Dar aşteaptă, poate, poate...
  Haide măi fetiţă, zău
  Te aşteaptă codrul tău.

  Dar fetiţa n-a venit
  Codrul a îmbătrînit,
  A murit.

AlteleText

blank

corner
Idile, patru

  Cărările înguste dispar, întortocheate,
  Într-un desiş de frunze trecut de mii de ani,
  A trunchilor bătrînă dar falnică cetate
  Păzeşte o copilă şi turma-i de cîrlani.

  Spetiţi, dulăii-aşteaptă ca să le dea poruncă
  Cu botul pus pe labe, sau sub a ei picior,
  Măiestre libelule se-ntrec pe lung de luncă
  Din iaz pînă la baltă, din baltă la izvor.

  Ca mierea revărsată amurgul se iveşte
  Pictează pe albastru un violet închis
  Pe urmă pămătuful cu stele se boieşte
  Şi-mprăştie pe boltă sclipire de nescris.

  E neînfricoşată copila, sprijinită
  De-o rădăcină groasă, a ei şapte dulăi
  O armie vînjoasă, smerită, neclintită
  De nu străbat nici oameni, nici fiare, nici ceahlăi.

  În jurul ei cîrlanii dorm claie pe grămadă,
  Un greier singuratic se chinuie de dor
  Încearcă-ntîi o doină, pe urmă o albadă
  Pînă ce biata gîză adoarme sub urcior.

  La focul lumînării ce fîlfîie plăpîndă
  Copila scoate-o carte găsită lîngă drum
  Şi cu o voce dulce, cum fluierul de blîndă
  Amestecă iubire cu-a lumînării fum.

  Iubire-n poezie... visează-n tremurare,
  Un Făt Frumos călare, un aprig armăsar...
  Citeşte pîn-ce ochiul sub pleoapă grea dispare
  Şi doi bujori sălbatici pe-obrajii ei apar.

  O cîrtiţă grăbită prin pupezele-albastre,
  Un fluture la masă în foc de roşu mac,
  O mare-nvălmăşeală de rîndunici sihastre,
  Mai sare ici şi colo un iepur haidamac,

  Copila se ridică, ascultă mîndra gaiţă,
  Dulăii plini de viaţă gonesc ca apucaţi
  O carte gălbenită adînc la fund de traiţă
  Adastă lumînare şi ochi înlăcrămaţi.

  M-aşteaptă Făt Frumosu, a meu, în jos la vale,
  Îşi susură copila, iar zîmbetu-i şoptit
  Aprinde soare-n zare, a muntelui verzi poale
  Se-mbracă c-o privire de ochi îndrăgostit.

AlteleText

blank

corner
Sci-Fi

  Cînd ne-am întîlnit prima oară erai tînără, fumoasă.
  Şi a doua, a treia, a şaptea oară?
  Nu mai ţin minte exact, cred că tot erai tînără, frumoasă.
  Şi acum, zece ani mai tîrziu?

  Am tăcut. Cum era să zic?
  Am înclinat capul la stînga, pe urmă la dreapta,
  am privit-o de-a lungul şi de-a latul
  ba chiar m-am ridicat şi am mers împrejurul ei, m-am aşezat.
  M-am ridicat iar, am mers împrejur iar, m-am aşezat iar.
  Greu de spus adevărul, nu aşa?
  Da greu, mulţumesc că îmi permiţi.
  Şi te rog, lasă la o parte ochii minţii,
  lasă ochii corpului să vorbească.


  Am lăsat la o parte ochii minţii
  am lăsat la o parte şi ochelarii minţii, a memoriei, a imaginaţiei.
  Cred că e ceva care nu îmi destăinui, am zis, privind-o cu interes ştiinţific,
  unde dracu ai găsit o maşină a timpului?
  E imposibil să fii şi mai tînără, şi mai frumoasă.
  Şi totuşi...

  A zîmbit.
  Nu a vrut să-mi zică, taina e taină, nu am presat-o.
  Poate o să mi-o divulge mai tîrziu.
  Dar pînă atunci... ce plăcere!

AlteleText

blank

corner
Fotografie

  Totul era verde în jurul ei.
  Faţa de masă,
  lichidul în pahar, paiul,
  bluza, rochia, şosetele, pînă şi tenişii aveau şnururi verzi.
  Şi tu, tu de ce te plimbi cu maşina asta neagră pe umăr?

  ‘Maşina asta neagră’ era un aparat de fotografiat clasic,
  zece mii de dolari mîna a doua
  şi de-abia ce mai găseam film pentru el.
  Dar nu l-aş fi schimbat nici pentru un Ferrari, aşa zis.

  Fiindcă îmi place să fac fotografii de o calitate absolută, am răspuns,
  străzi, copaci, munţi, cîini...
  Şi oameni?
  Sigur că şi oameni.
  Şi femei?
  Păi femei fac parte din oameni, nu?
  Uite – cerşetoarea din colţ, vînzătoarea de brînză, controloarea de bilete...
  Şi eu?
  Am înghiţit în sec.
  Cum adică şi tu?
  Adică şi eu, crezi că aş putea să-ţi servesc de model?

  Am ajuns la ea. Camera era gigantică, bine luminată.

  Începem à la Cindy Crawford?
  Cindy Crawford ştiam. Cum puteam refuza Cindy Crawford?
  A început să defileze în faţa mea
  bluze, fuste, rochii, pantofi, şaluri, curele, bijuterii...
  odoarele omului femeiesc sunt atît de diverse
  chiar dacă erau toate în tot fel de verde
  că dacă nu le-aş fi văzut pe (aproape) toate nici nu aş fi crezut.
  Mai bine... crezi.
  Am terminat trei filme, le-am pus la o parte,
  am încărcat al patrulea.

  Acum, à la Gisele Bundchen?
  Gisele Bundchen ştiam. Cum puteam refuza Gisele Bundchen chiar dacă gîtul mi-era secetă?
  A început să defileze în faţa mea
  brasiere, slipuri, bikini, pantalonaşi, cămăşi de noapte, ciorapi de nailon, jartele...
  odoarele omului femeiesc sunt atît de diverse
  chiar dacă erau toate în tot fel de verde
  că dacă nu le-aş fi văzut pe (aproape) toate nici nu aş fi crezut.
  Chiar nu le vedeam prea bine,
  mereu îmi curgea sudoarea pe ochi, noroc de aparatul de fotografiat.
  Mai bine... crezi.
  Am terminat trei filme, le-am pus la o parte,
  am încărcat al patrulea. Am băut trei pahare de apă, pline.

  Şi acum...
  Şi acum?
  Şi acum à la Maya Desnuda? à la Danae? à la Nudo disteso con cuscino blu?
  Le ştiam pe toate. Poate ‘cuscino blu’ ar fi trebuit să fie ‘cuscino verde’?
  Era prea tîrziu să răspund, să obiectez, să mă opun (ha, parcă m-aş fi opus)
  că a şi început să defileze în faţa mea
  şi tot ce avea verde pe ea erau doar cerceii pe urechi, şiragul în jurul gîtului
  şi ochii... doamne, ce văpaie verde ţîşnea din ei,
  îmi mînca filmul şi camera şi mintea.
  Nici nu aş fi crezut.
  Mai bine crezi.
  Am terminat trei filme, le-am pus la o parte,
  nu am încărcat al patrulea.

  Am luat toate filmele terminate, am deschis cutiuţele şi le-am scos la lumină.
  Le-am omorît.
  Le-ai ars. Le-ai omorît.
  Nu era o plîngere, era o constatare.
  A zîmbit.
  S-a aşezat pe o pernă verde à la ‘Nudo disteso con cuscino verde’
  şi a aşteptat. Ce aştepta? Pe mine? Sfîrşitul vieţii? Vorbe?
  Aşa frumuseţe nu se poate lăsa pe lume.
  Nu i se cuvine, lumii.
  Nu i s-a cuvenit nici un soare, dar Dumnezeu i-a dat unul.
  Cine-s eu să-i dau al doilea?

  Am cules toate filmele expuse
  le-am strîns în pumn pînă s-a scurs tot verdele din ele
  am închis aparatul de fotografiat
  şi am plecat.
  Dacă mă vrea încă, mă cheamă.
  Dacă nu, cel puţin am tot soarele acela feminin în capul meu.
  Şi nimeni altul nu-l are.
  Nimenea.

AlteleText

blank

corner
Idile, cinci

  Vulpe, vulpe, surioară,
  unde-ai fost tu-alaltăseară?

  M-am purtat între coteţe
  Ca să dau mîndrei poveţe
  Că mi-ai zis că doru-i mare
  Şi că sufletul te doare,
  Să o-ntreb de are vorbă
  Să-ţi aduc în a mea torbă...

  Şi? Vorbă avea?

  Da, mi-a spus, te rog mă iartă,
  că-i logodnicu la poartă.

  Lupule, măi frăţioare,
  unde-ai fost din lună-n soare?

  Păi m-am furişat prin stînă
  Şi căţeaua cea bătrînă
  M-a lăsat să trec în pace
  Că ştia ce-n piept îţi zace,
  Ş-am ajuns la mîndra fată
  S-o întreb şi eu o dată...

  Şi? Ai întrebat-o?

  Mi-a răspuns că într-o lună
  se cunună.

  Ursule, mă văr din tată
  unde-ai fost tu toamna toată?

  M-am pitit prin stupi o sută
  Toată toamna cea trecută
  Să văd mîndra ce iubit-ai
  Că ştiu chinu ce trăit-ai,
  Poate voce să îţi scrie
  Inima să îţi învie...

  Şi? A scris?

  Ţi-a trimis voce cu mine
  că-i cu prunc, şi-ţi vrea de bine.

  Sub o pătură de ploaie
  Cu lealele lighioaie
  Dorm, visez, mîndra nu ştie,
  Voi iubi-o pe vecie.

AlteleText

blank

corner
Comori, adevărate. Adevărate minuni.

  Morişca, din tartaj de caiet de şcoală.

  Vaporul, din ziar împăturit.

  Zmeu cu zbîrnîitoare
  turcaleţ cu coadă
  abţibild, nu întotdeauna reuşit.

  Avionul din şindrilă cu motor pe eter şi lipici bun şi pentru degete tăiate,
  timbrul din Papua,
  colecţia de sutari găsiţi în pod,
  mîrîitul lui Tiţa,
  insectarul,
  ierbarul,
  bicicleta împrumutată de la magazinul lui taică-meu,
  mingea de fotbal cu anvelopa cusută de treizeşpatru de ori cu utile de cizmar
  şi camera peticită de cinzeşapte de ori cu fel şi fel de clei şi bucăţele de cauciuc.

  Înflorit de liliac.
  Tereza.
  Numărătoare cu bile albe şi roşii.
  Teatru de păpuşi.
  Ghiocei şi mărţişori.
  Brînzoaicele lui maică-mea.
  Fotbal de cîini la circ,
  gogoaşe calde la centru,
  îngheţată la căruţă,
  birje cu doi cai de care ne agăţam pînă dădea birjarul cu biciul înapoi
  că s-o agăţat un maimuţoi,
  un biet cîine care scăpa de călău
  cînd biet slujitoru a primăriei începea să ne fugărească pe noi în loc
  după ce îl inundam cu pietroaie şi tot ce ne mai cădea în mînă.
  Zăpadă de trei metri înălţime.
  Urlet de lupi dimineaţa, pe drum la şcoală.
  Piesa de teatru Cravata Roşie cu eu – Saşa, Umi – Cociubei, şi alţii.
  Cărţi. Şi iar cărţi. Şi iar cărţi.

  Comori. Minumi. Adevărate comori, adevărate minuni
  deodată duse, pierdute.
  Eu devenit om. Viaţa devenită viaţă.Viaţa nu are loc pentru comori, pentru minuni.

  Pînă acea zi cînd te-am întîlnit. Mii de ani mai tîrziu.
  Viaţa are loc pentru comori. Viaţa are loc pentru minuni
  chiar de-ar fi ele tîrzii, de neatins.
  Mi-a revenit zîmbetul pe buze.
  Comoară. Minune. Adevărată.

AlteleText

blank

corner
Spate de femeie, spate de visare, spate de basm

  Te-ai întors cu spatele la mine.

  Breteaua a căzut de pe umăr, s-a oprit la cot,
  capul s-a lăsat pe stînga
  părul care curgea pe umăr lăsa licăriri de lumînare sa se întrevadă
  se aprindeau, se stingeau,
  ai licurici în păr, am vrut să zic,
  ai scîntei în păr, am vrut să zic,
  ai picături de soare în păr, am vrut să zic,
  eşti frumoasă, am vrut să zic.

  Nu m-am mişcat. Am aşteptat. Nimic nu s-a întîmplat.
  O oră, două, trei.
  Breteaua a căzut mai departe
  gravitaţia deodată stăpînă
  avidă de mătasea cea peste mătase şi de mătasea cea sub mătase
  a tras breteaua mai departe, mai jos, la talie,
  cealaltă bretea, încăpăţînată, mai atîrna de umăr restul mătasei deasupra mătasei.
  Gravitaţia urla, impotentă,
  eu urlam în liniştea absolută a unui descreierat,
  breteaua tăcea.

  O, spatele acela,
  o, vertebrele ce abia se vedeau şi mereu le tot număram să mă asigur că nu-i vedenie,
  o, muşchii cei falnici şi blînzi
  care tresăreau sub mătasea pielii
  şi implorau libertate...

  breteaua a doua
  a căzut.
  Am auzit cum universul începe să crape,
  ce invidie
  cînd mătasea ţi-a căzut la călcîie, cea rece deasupra,
  şi mătasea a rămas atîrnată de umeri, cea caldă dedesubt,
  altă mătase nici nu era.
  Tot ce rămase
  era mătase,
  tu.

  Ai păşit afară, ai scos priveliştea de mătase caldă din dîmbul de mătase rece,
  Să mă întorc?

  Nu! m-am auzit urlînd cu vocea absolută a unui descreierat
  şi umerii, talia, coapsele, genunchii văzuţi din spate au făcut un semn a zîmbetului,
  înţelegeau.
  Înţelegeai.
  Cîte ore? ai întrebat.
  Cîte ore pînă la moarte? am răspuns
  şi umerii, talia, coapsele, genunchii văzuţi din spate au zîmbit din nou.
  Îţi plac? Îţi place spatele meu?

  Îmi placi? Îmi place spatele tău?
  Îi place cuiva Eminescu?
  Îi place cuiva Ciocîrlia trasă la vioară?
  Îi place cuiva Carmina Burana, Aida, Cappella Sistina, David?
  Un cîmp aprins cu un foc de maci în floare?
  Un cer aprins cu meteori căzuţi ca miraculoasă ninsoare?
  Un capăt de mare aprins cu o ultimă clipire de soare înainte de culcare?

  Cînd bratele ţi se ridică şi încep să şerpuiască ca şarpele
  cînd salţi în vîrfuri de deget şi muşchii spinării încep să şerpuiască ca Dunărea
  cînd arunci cu capul şi părul începe să şerpuiască ca o pădure în suflul taifunului...

  Ce?...

  M-am trezit în pat de spital, cum aş fi ajuns acolo?
  m-am trezit şi mai tare cînd mi-au prezentat socoteala, cum ar fi ajuns la aşa şi aşa mii?
  m-am trezit şi mai tare cînd mi-au spus că m-au salvat de la o moarte sigură
  cu toate ca nu erau absolut siguri dacă ar fi fost un atac de inimă
  o hemoragie cerebrală
  un inexplicabil caz de SMSS (cu toate că la vîrsta mea... ceea ce ar explica inexplicabilitatea)
  m-am trezit şi mai şi mai tare tare cînd mi-au dat notiţa de le tine.

  Iubitule,
  ar fi trebuit să te previn,
  îmi pare rău că m-am întors pe neaşteptate cu faţa la tine,
  mă gîndeam că... poate... ai dori să mă admiri şi din faţă?
  Nu am vrut să te omor, zău nu. Plătesc eu nota de spital.

  Spune, poate o facem din nou, şi de data asta te previn?


  Mi-au spus la spital, cînd m-au înviat a doua oară,
  că eram o minune medicală.
  Tare ar fi vrut ei să mă studieze,
  ar fi pregătiţi chiar să îmi anuleaze scoteala sărată care mi-au prezentat-o, dublă acum.

  Am plătit socoteala sărată, dublă.
  Le-am lăsat şi un bacşiş.
  Am luat-o la fugă în direcţia generală care m-ar fi adus la tine,
  tot ce aveam în cap în momentul acela era spatele tău,
  poate şi restul.
  Păi omul trăieşte numai o dată, cum se zice,
  eu am trăit de trei ori.
  Cum să renunţ la ocazia să trăiesc o a patra oară?
  Chiar dacă trebuia să mor între timp
  iar.

AlteleText

blank

corner
Idile, şase

  Un nai
  pe plai
  cîntă jale şi vai,
  fetiţă
  guriţă
  dispărute-s din rai.

  Unde ai plecat fetiţă,
  Ai luat sîn şi guriţă
  Ş-ai plecat de zile nouă,
  Nouri bat în rai şi plouă,

  Plec s-te caut peste lume
  Nu te ştiu nici pe-a tău nume
  Doar minunea, amintire
  Care mi-ai lăsat în fire,

  Uite iau traista pe spate
  Ceva apă şi bucate
  Şi mă pun pe deal, pe vale
  Să mă domolesc de jale.

  Las motanul lîngă vatră
  Plec c-un cal, c-un cîrd, c-o şatră
  Dacă eşti, am s-te găsesc
  Că în veci doar te iubesc.

  Uite-ntreb pădure, munte,
  Trec prin apă, peste punte,
  Căţărat pe piscuri nalte,
  Aste mlaştini, celelalte,

  Dacă te găsesc, fetiţă,
  Crin în floare, veveriţă,
  Îmi promiţi, te rog anume
  Să-mi dai batăr a tău nume?

  Te-am găsit. Stai alungită,
  O, tu dulce afrodită,
  Cîntă-n juru-ţi sute mierle
  Şi pe piept îţi plouă perle

  Te întreb, hei, vii cu mine
  Înapoi peste coline
  Unde-i rupt-a treia treaptă
  Şi motanul te aşteaptă

  Unde patu va să-nvie
  Sub mătăsuri argintie
  Ş-unde numele-mi vei zice
  Mai încolo de aice?

  C-am plecat eu, măi băiete
  A fost voia astei fete
  Ca să văd de mă găseşte
  Ca să văd cît mă iubeşte.

  Ai trecut pe munţi o sută,
  Toamna, iarna îi trecută,
  Eu - aici în aşteptare
  Între ziuă şi visare

  Între cuci şi porumbele
  Prin bujori şi prin lalele,
  Gîndul, dorul meu la tine...
  Vine da? Sau nu că vine?

  Ai venit.
  Merg mînă-n mînă
  Poate-un an, ş-o săptămînă,
  A îmbătrînit motanul
  Aşteptînd şi el, sărmanul,

  Dar de-acum, de e cu seară
  În eternă primăvară
  Capul fetei pe ăst umăr
  Cîntă vorbe fără număr.

  Un nai
  pe plai
  se prelinge-a lui grai,
  fetiţa
  guriţa
  renăscute-s în rai.

AlteleText

blank

corner
Opzeşnouă Trepte

  Am să te-ndrum pe drumul de opzeşnouă trepte
  Ce duce la poiana ascunsă-n cireşari
  L-a opzeşnoua treaptă
  La cap de drum te-aşteaptă
  O-ntreagă hergehelie de aprigi armăsari.

  Am să-ţi arăt poteca cu opzeşnouă trepte
  Ce vine după drumul ce-abia ai terminat
  Pe fiecare treaptă
  O strofă te aşteaptă
  Ce-nvolbură fiinţa cu gînduri de păcat.

  Am să-ţi descriu cărarea cu opzeşnouă trepte
  Unde petale-albstre sub rouă se aştern
  O treaptă, înc-o treaptă
  Piciorul ţi-l aşteaptă
  Să-l poarte înspre valea cu un amurg etern.

  Mai e mult de mers?
  Sunt cam obosită, zgîriată,
  mi-e sete.

  Nu ştiu, tu ştii.
  Am să mă rătăcesc.
  Sper.

  Pe opzeşnouă trepte, iar opzeşnouă trepte,
  Din nou, şi iar te-oi duce pînă ajungi aici,
  Şi treaptă după treaptă
  Splendoarea ta aşteaptă
  Pînă ajungi la mine... trecutul dăscălici.

  Am ajuns?
  Mi-a şters lacrimile.
  I-am tămăduit zgîrieturile.
  Mi-a încredinţat armăsarii, gîndurile de păcat, picăturile de amurg furat
  şi multe altele.
  Am dat grijă de toate.
  Acum, domnule dăscălici, vreau să mă încredinţez toată poalei dumitale.
  Mi s-a aşezat în poală, s-a făcut mică mică şi a închis ochii.
  Şi acum, te rog, împleteşte-mi cosiţele despletite şi cîntă-mi un cîntec.
  Am să-ţi spun părerea mea după.


  Mi-ai pus în piept suflare, doar opzeşnouă trepte
  E tot ce mă împarte de-a vieţii paradis,
  Încă şi înc-o treaptă,
  Iubita mea, aşteaptă!
  Am să ajung la tine, cînd ochiu-mi fi închis.

AlteleText

blank

corner
Întrebări şi Răspunsuri

  Întrebare.
  Cîte diferite feluri sunt a face o declaraţie o dragoste?
  Răspuns.
  Cîte poezii am scris?

  Întrebare.
  Cîte diferite feluri sunt a opri o declaraţie de dragoste?
  Răspuns.
  Un ordin.
  O batjocură.
  O analiză.
  Un rîs.
  O indiferenţă.
  O linişte absolută.
  O interpretare intelectuală.
  O răceală glacială.
  Repulsie.
  Un cuţit în inimă.
  Un sfîrşit de emoţie.
  Un sfîrşit de viaţă.

  Întrebare.
  Un sfîrşit de speranţă?
  Răspuns.
  Speranţă nu e dragoste.
  Speranţa are sfîrşit.
  O dragoste nu are sfîrşit.

  Întrebare.
  Cînd se termină primul fel?
  Răspuns.
  Cînd începe al doilea fel.

AlteleText

blank

corner
Idile, şapte

  Cu primele note de zi ne-am sculat
  Din mîna mea boabe de floare
  Ca roua curgeau pe pămîntul arat,
  Din mîna ta – boabe de soare.

  Un corb am urmat înspre blînd răsărit
  Prin marea sfioasă de ceaţă,
  Un nor, de albastru ceresc fugărit
  Dispare, plîngînd... dimineaţă.

  Prin brazde întoarse, ca mînji zvăpăiaţi
  Cerşeam înflorirea de vară
  Tu, zîna prin mînjii cu foc alăptaţi
  Iar eu mînzu-cel-dă-cu-sară.

  Din cînd şi din cînd ne-ntîlneam, războiam
  Iar gurile noastre avare
  Duceau buză-n buză cum neam duce-n neam
  Prilej îndesit cu ardoare,

  Din cînd şi din cînd, ne ciocneam, răzbunam
  Eu sînu-ţi furam cu o mînă
  Cu celalată stihuri pe ochi îţi scriam
  De-a-pururi a vieţii-mi stăpînă.

  Desculţi, despoiaţi, printre muguri firavi
  Un scrînciob ne scîrţîie-n cîntec,
  Tu dormi ca un înger prin macii roşcavi
  Eu dorm cu-a meu cap pe-a tău pîntec.

  Tresar, zăpăcit, simt un tremur uşor
  Ce pare c-ar vrea să m-atingă,
  Zîmbeşti, pe obraz naşte-ncet un bujor,
  Un foc pare-ncet să te-ncingă.

AlteleText

blank

corner
Botoşanii mei, doi

  Pesemne că cineva a făcut ceva bun cu educaţia mea,
  chiar dacă trăiam în epoca urgiei.

  Începînd cu grădiniţa şi educatoarea Elvira, chiar dacă m-a trădat.
  Şcoala primară cu incredibilul profesor Zaporojan, chiar dacă îi plăcea paharul.
  Mai tîrziu cu profesoara de matematică, Mitrea,
  profesoara de gramatică, Eugenia,
  Nicolai Nicolaievici la rusă
  Donica la botanică
  Turtoi la sport,
  chiar şi oribilul profesor Bob la muzică, tare-i mai plăceau urechile noastre.
  Şi alţii tot, nu pe toţi îi ţin minte la nume,
  cîţiva fără cauză
  ca profesorul de tîmplărie care nu înţelegea cum jidanul ăsta căpăta mereu nota 5
  ca profesoara de desen care-mi dădea note bune chiar dacă nu desenam cine ştie ce
  ca frumoasa actriţă care ne-a regizat piesa de teatru jucată în sală plină la 7 Noiembrie
  şi mi-a dat primul meu sărut, pe obraz.
  Cîţiva cu cauză ca excelentul profesor de literatură
  a cărui nume l-am şters din memorie fiindcă era şi un antisemit înverşunat,
  ca directorul şcolii care tot ne căuta nod în papură
  antisemit înverşunat şi el dar nu avea încotro şi mereu îmi semna diploma de onoare.
  Pesemne încă alţii, nu de toţi îmi amintesc.

  În plus colegi, repetenţi, prieteni, duşmani.

  Blîndul uriaş Costache.
  Oribila lui soră cu trei ani mai mare dar în aceiaşi clasă, o inimă de zgripţuroaică,
  frumoasa, talentata, excelenta, incredibila Tereza,
  repetentul, ţiganul, meşterul de şah Hogea,
  talentatul la desen Iancu.
  Treişpe ani trăiţi între ei construind o limbă de parcă aş fi fost trăit acolo o viaţă,
  o atitudine de conchistador dar conchistador drept, mîndru, nărăvaş, naiv,
  fidel următor al dreptăţii şi egalităţii pentru toţi.
  Şi totuşi, uite, am crezut că am uitat de tot, şi de toate.
  Pînă te-am întîlnit.
  Mă repet, ca să îmi fie şi mie clar – pînă te-am întîlnit
  cînd vechile mele senzaţii si emoţii s-au busculat deodată în cap voind toate să erupă,
  laolaltă,
  am zis-o şi o zic iar şi iar şi iar. Pînă te-am întîlnit.

  Mi-ai redat o viaţă care credeam uitată,
  o limbă care credeam moartă,
  o mîndrie de mine care credeam pierdută.
  Înapoi de la marginea damnaţiunii, a uitării şi a apatiei eterne.
  Generalul Lasalle apucă braţul prizonierului sub pendulul din hruba Inchiziţiei
  şi îl trage afară la libertate.

  Ar avea a face cu educaţia?
  Mai mult ca pesemne.
  Ar avea a face cu Botoşanii mei?
  Mai mult ca pesemne.
  Ar avea a face cu dragoste?
  Mai mult, mult mai mult ca pesemne.

  Deus ex machina în teatrul care joacă piesa vieţii mele.
  Tu.

  Mulţumesc, fiinţă.

AlteleText

blank

corner
Idile, opt

  O lună aşterne covoru-i tomnatic ades peticit cu lumină
  Înşiră prin iarbă şiraguri de rouă cu inimi bătute în stele,
  O bufniţă stă zgribulită în pene pe crengile ude şi grele
  De parcă aşteaptă să afle pădurea că biata de ea nu-i de vină.

  Un vifor ştrengar îşi încearcă aripa şi picuri de gheaţă anină,
  Tulpini alungite de papură moartă stau ţeapăn prin iaz ca zăbrele
  Iar broaşte dosite-n tăcute adîncuri prin negre, mîloase perdele
  Bîrfesc de o lume pierdută cu vară sub bolta odată senină.

  Tufişuri scrîntite, poieni amorţite la soarta lor tristă se-nchină,
  Legiuni de lighioaie ascunse-ntre trunchiuri bătrîne de-o sută inele
  Înjură urgia ce-o mînă cerească abate din nou peste ele,
  Mîhnit mîrîit, resemnat ciripit, de vaiet pădurea se-mplină.

  Iar eu, în colibă, prin cîini şi borcane, mormane de nuci ş-aghistină
  Cu pana în mînă, de multe decenii invoc arătări, duhuri, iele,
  Da-n piept, printre coaste, acolo-n genunea ce bate cu visele mele
  De-i toamnă, de-i iarnă, de-i viaţă de-i moarte... aştept cea făptură divină.

AlteleText

blank

corner
Idile, nouă

  Aprinde luna între nori o candelă străfină
  Şi-n vîrf de brazi înfumuraţi sclipit de-argint anină,
  Aşteaptă mîndru voievod privirea să-i răpească
  Şi inima cu vorbe dulci şi şoapte să-i hrănească,
  a ta regină
  eu, virgină,
  şi toată oastea mea cerească.


  Trec ani, decenii, secole, se scutură milenii,
  Muslin de stele lunecă pe umerii Selenii
  Încet dispare între crini cu lacrima-i tîrzie
  Cu a ei zîmbet şi-a ei dor şi visele-i o mie,
  a meu iubit
  mult te-am dorit,
  din inima-mi să zmulgi urgie.


  Focul s-a stins. Au mai rămas doar clipociri mărunte,
  Şirag de rouă înşirat în colb pe vîrf de munte,
  Cam rar un blînd fior pierdut văzduhul mai străpunge
  Încearcă viforul din piept cu vorbe să alunge
  am vrut a ta
  eu, viaţa mea
  să fim, sfîrşitul mă ajunge...


AlteleText

blank

corner
Naiu

  Te îmbrac în gînd de aur împletit cu dulce vis
  Ce-am furat din vieţi pierdute în a timpului abis,
  Te pictez sub dor de lună şi cu rouă la picior
  Printre greieri singuratici sub un rege cerşetor,
  Las în urma mea cuvinte dăltuite-n glod uscat
  Smălţuite cu petale veştejite de păcat,

  Toarce vorba firicele de pînzeturi arămii
  Care-ţi cad în jos pe umeri cu evlavii străvezii,
  Răsuflarea îmbătată cu a dragostei deochi
  Se îneacă în lumină răsărită-n verde ochi,
  Leg cu borangic de lacrimi emistih de emistih
  Pîn’ce-a timpului copită fărîma-va a meu stih,

  În haremul meu de versuri mă perind ca un sultan
  Versuri albe, versuri negre, versuri scoase la maidan,
  Caut versul cel tomnatic care arde-n a meu piept
  O, de-aş fi zdravăn de minte, mai nerod sau mai deştept
  Aş găsi cuvîntul magic ce să-ncînte a tău pas
  Şi la asfinţit de soare să-ţi şoptească cu-a meu glas

  Iconiţă înrămată nuieluşe de alun
  ne-am găsit o niciodată la a timpului ajun,
  Ne-am iubit o veşnicie
  ne-am iubit dar ai uitat
  trage naiu duioşie
  duioşia mi-ai lăsat,
  Trage naiu floare-n soare, soare trage-n răsărit,
  răsăritu-n a mea viaţă
  şi cu el
  m-ai părăsit.


AlteleText

blank

corner
şi am plecat

  şi am plecat
  şi te-am uitat
  o lume am
  cutreierat
  cel dus
  apus
  cel răsărit
  în care eu mi-am năzărit
  că noi odată ne-am iubit
  şi unde visu-mi rătăcit
  căzut
  răpus
  şi calicit
  prin ghimpi uscaţi a adormit,
  distrus.

  şi am plecat
  şi te-am uitat
  cel vis pierdut am împăiat
  cu trei pietroaie încărcat
  şi aruncat
  pe drum de codru sub un brad
  pe drum de munte într-un vad
  pe drum de mare în nisip
  sub stîncă, punte, sub un sclip
  sau putrezit
  sau deocheat
  sau dezbinat.

  şi am plecat
  şi te-am uitat.
  şi te-am uitat?
  cînd am plecat?
  oi fi eu chiar
  descreierat?

  vorbe deşarte,
  ce tot cînt?
  ca frunza moartă dusă-n vînt
  ce zbîrnîie fără sfîrşit
  ca lupu-n noapte hămesit
  ce urlă-n lun-a lui soroc
  ca trunchiul înecat în foc
  ce tot trosneşte-a lui amar
  dar în zadar
  şi ioc.

  şi am plecat

  nu te-am uitat

  cuvinte mii întruchipat
  mai caut sens
  mai caut far
  cu vers intens
  dar fără har
  cu doine dulci pe dulce nai
  cu răget crud pe crud buhai
  cu clipocit
  de neuitat
  sub cer de noapte înstelat
  cu rouă rece
  înspre zori
  cu ciori, cu cuci, privighetori
  aprins
  încins
  şi însetat.

  şi am plecat.
  şi m-ai uitat.

AlteleText

blank

corner
Frumoasă?

  Frumoasă? Ea?

  Uite, am să încerc să caut sinonimi, explicaţii, descripţii
  ca să înţelegeţi şi voi cît de frumoasă este. Ea. Pentru mine.
  Sper să reuşesc.

  Haide, am să încerc cu flori.
  Luăm toate florile. Cum adică cum toate florile?
  Toate florile, e aşa de greu de înţeles,
  toate florile din toate magazinele din toate grădinile din toate cîmpiile
  adunate, cumpărate, furate, tăiate, uscate, vii, moarte, de hîrtie, de plastic
  otrăvitoare, neotrăvitoare, cu miros, fără miros, reale, imaginare
  cu toate denumirile lor sau ştiinţifice pe latină
  sau ştiinţifice pe germană
  sau ştiinţifice pe sanscrită
  sau orice alt ştiinţifice ar exista
  şi cu numele lor populare şi oficiale şi regionale
  şi le amestec culorile şi le amestec parfumurile
  şi denumirile
  şi le altoiesc şi le experimentez genetic şi le vrăjesc
  şi mai caut şi celelelte flori din toate celelalte ere care au trecut pe pămînt
  şi s-au pierdut
  sau fosilizat
  în Precambrian şi în Paleozoic şi în Mesozoic şi în Cenozoic
  încerc şi definiţii mai fine, pe epoci
  cum ar fi în Paleocene şi Eocene şi celelalte ene pînă la prezentul Holocene
  miliarde, catralioane... un googol... un googolplexianplexian de flori
  a durat ani,
  colecţia completă,
  am ajuns la unu virgulă trei din frumuseţea ei care-o ţin la o sută.

  Am eşuat. Nu am reuşit să explic cît de frumoasă e ea. Pentru mine.
  Încerc poate un alt sistem? Poate cu poezii?
  Nu, nu poezii de dragoste sau frumuseţe,
  astea pot fi scrise de orice vacă leşinată (bou leşinat?)
  ştiu bine, le-am scris şi eu.
  Nu. Caut în lume,
  adun toate poeziile scrise de cei mai mari şi cei şi mai mari decît cei mai mari
  ruşi, americani, englezi, romîni, arabi, persiani, francezi, indieni, congolezi, spanioli...
  în limbile originale
  în limbile traduse
  în limbile artificiale compuse de creiere electronice
  în limbile vechi, uitate, regăsite, în hieroglife, în cuneiforme, în pictograme,
  în Morse, în Braille, în Esperanto, în voci de animale, de insecte, de frunze scuturate
  compun
  descompun
  recompun
  şi cînd văd că abia ajung la zero virgulă opt
  adaug şi muzică, toată muzica de la cea mai primitivă la cea mai modernă
  cu toate stilurile trecînd prin clasică, operă, jazz, populară, metal
  şi uite că ajung fără răsuflu la doi virgulă unu din o sută
  şi mă opresc. Nu are rost. Nu pot să vă explic.
  Mă dau bătut? Nu mă dau bătut,
  cu toate că-s cam năucit. Mu mi-am închipuit că o să fie aşa de greu.
  Mai încerc o dată? Mai încerc o dată.
  Cu imagini.
  Cu artă vizuală.
  Cu artă tangibilă, arte tangibile.
  Picturi. Sculpturi. Dansuri. Peisaje.

  Am cutreierat toate muzeele
  sau în real sau în virtual (că nu am bani să merg peste tot)
  Louvre-ul, Hermitage-ul, Tate-ul, Guggenheim-ul, Uffizi-ul, Prado-ul...
  am pătruns în pivniţile secrete a Vaticanului (cu mită, că altfel cum?)
  am investigat seifurile ascunse din Elveţia (m-au împuşcat, nu au nimerit)
  am leşinat la peisajele cele mai incredibile
  la apusurile de soare bolţile cereşti înstelate adîncurile de mare cele mai de necrezut
  (am leşinat numai la cele reale, nu la cele virtuale, altfel mai eram leşinat şi acum)
  Cordillera del Paine, Dettifoss, Iguassu, Sossusvlei, Mù Cang Chải, Palau...
  am căzut sub scene de balet, tango, ceili, haka, bharatanatyam, flamenco...
  am adunat toate culorile, formele, mişcările
  le-am interpretat întortocheat recreat
  am ajuns la o notă uluitoare de unu virgulă opt. Din o sută.
  Mă dau bătut.

  Sunt pesemne alte sisteme, am să mai caut.
  Dar pînă atunci, ştiu ce ştiu
  şi voi, îmi pare rău, nu ştiti. Poate nu o să ştiţi niciodată.
  Frumoasă? Ea?
  Nota de referenţă e o sută.
  Frumoasă. Pentru mine.
  Restul... ce importanţă are?

AlteleText

blank

corner
Tangou

  Mîini... curg.

  Picioare... curg.

  Corp curge peste corp prin corp cu corp
  ca apă peste apă flacără prin flacără furtună cu furtună
  tocuri acoperite cu blacheuri de doi centimetri grosime bat podeaua în pulbere
  iar norii albi care se ridică înspre nări amestecă praful fin cu sudoare şi îmbată simţurile
  cînd gleznă curge peste gleznă
  şi genunchi curge prin genunchi
  şi coapsă curge cu coapsă în pierzanie convolută
  absolută
  cu o năpraznică La Cumparsita dihanie care muşcă în carne vie
  înghite
  fără nici să mestece.

  Urmat de o Jalousie.

  Urmat de o Besame Mucho.

  Urmat de o Bella Ciao
  care trage plugul revoltei prin vine pînă ce inima sîngerează
  şi picăturile sfîrîie pe cărbunii ochilor aprinşi
  de patimă.

AlteleText

blank

corner
doiniţă

  funduliţe
  la cosiţe
  şosetuţe
  în ghetuţe
  ineluş din iarbă fină
  luna plină e de vină
  că-ţi înconjură mijlocul
  şi prin piept îţi trage focul,

  picioruşe
  jucăuşe
  cerceluşi
  ca de păpuşi
  de păianjen iişoară
  cum răsuflul de uşoară
  ce ascunde sînişorii
  care-aprind sub munte zorii,

  o guriţă
  porumbiţă
  ochişor
  de-a fi să mor
  brăţişoare subţirele
  că de-a fi să cad sub ele
  m-aş topi în fericire
  refuzîndu-mi mîntuire.

AlteleText

blank

corner
doiniţă, doi

  sînişori ca prune albe
  pe un cîmp de roze dalbe
  pietricele roş boite
  pe-a lor piscuri altoite
  tropot de oaste
  pătrunde prin coaste
  cu tunet îngînă
  momentele foaste
  sub mînă...

  o rochiţă cade ruptă
  pe genunchi jertfiţi în luptă
  coapse zac pe veci pierdute
  prin creneluri şi redute
  o pată de soare
  învie şi moare
  pe-a tăi obrăjorii
  se-aprind în dogoare
  bujorii...

  zi!

  ai să-mi cînţi pe veci iubire
  cu parfum de amintire
  chiar de-ar fi ea cam brodată
  cu nimic şi niciodată?

  chiar dacă ispita
  cea nelegiuita
  în fiece seară
  o, nenorocita,
  coboară.

AlteleText

blank

corner
Încîlcituri

  Încîlcite
  degete,
  încîlcite limbi, firicele de păr,
  încîlcite hainele aruncate puzderie pe podea
  sau ce a mai rămas din ele
  după urgie.

  “Am să am nevoie de o nouă garderobă,” ai zis
  după ce ne-am descîlcit limbile, anevoie.
  Nu ne-am descîlcit restul, prea părea dureroasă alternativa,
  am rămas lipiţi.
  Era şi mai agreabil.
  “Nu ai să ai nevoie de nimic, dacă rămîi cu mine.”
  Ai chicotit.
  “O să-mi fie frig.”
  “Asta să fie problema mea,” am făcut-o pe grozavul
  cu toate că ştiam că ceasul nu opreşte la declaraţii debile, inutile, infantile.

  Pauză. Răsuflarea zguduia şi lampa atîrnată de plafon
  şi ţîţînii uşii.
  “Sper să nu se dezbine.”
  “Lampa?”
  “Lampa, uşa, patul, inima...”
  Te-am strîns ca un erou homeric. Mă simţeam ca un neputincios homeric.
  “Ne descîlcim?”
  “Insişti?”
  “Insist.”

  Ne-am descîlcit. Cu încetul, tot ce era încîlcit, tot ce era ţesut cusut croşetat
  tot ce durea în carne şi tot ce durea în suflet
  era şi o lacrimă pe ici colo fiindcă din cînd în cînd durea mai mult ca de obicei
  şi cînd nu durea mai mult ca de obicei durea la fel ca de obicei. Imens.

  O ultimă încîlcitură. Încîlcire. Încîlceală.
  La uşă
  cînd ne-am rupt tot de tot
  fără văicăreală
  şi tu ai pleact la miazăzi şi eu am plecat la răsărit
  şi picături roşiatice ne desenau în spate un drum cu istorie dar fără întoarcere,

  pînă ce rîndunele au cules toate fărîmele
  şi nici istorie nu a mai rămas.

AlteleText

blank

corner
obtuzînd...

  scuze
  ventuze
  petale pe buze
  o albă năframă
  cu ţinte-n alamă
  un rîs enigmatic
  un lup singuratic
  ş-o rimă obscură
  pătată cu zgură

  beţie
  ce ştie
  doar ţie să scrie
  cu vorbe-atîrnate-n livezi de hîrtie

  un sens
  fără mamă
  un vis
  fără ramă
  şi toată gîndirea-mi pe tine te cheamă.

  muze
  obtuze
  şi vechi pentahuze
  o albă ciclamă
  pe uşă de cramă
  un rîs uşuratic
  un lup apostatic
  ş-o strofă înjură
  a vieţii epură

  mînie
  învie
  şi vrea doar să-ţi scrie
  cu fraze găsite-n uitat-ardezie

  cuvînt
  fără teamă
  regret
  fără seamă
  o dulce legendă în coajă de dramă.

AlteleText

blank

corner
Idile, zece, poate, poate nu

  După munte vine-o vale
  După vale vine-un deal
  După deal vine-o cărare care duce-n jos la mal,

  Uite-acolo e coliba
  Fără uşă nici zăvor
  Cărămizi din coji de nucă fărîmate c-un topor,

  Geamul gaură pătrată
  C-o perdea de liliac
  Pat din miez de rădăcină ş-o bucată de copac,

  Masa-n bolovan cioplită
  Scaune-n butuci crăpaţi
  Trei castroane, două capre, doi căluţi din sat furaţi,

  Lemn de foc de prin pădure
  Vatră scundă lîngă geam
  Seara greieri se colindă şi descîntă cu-a lor neam,

  Iazul răcoros cu ziuă
  Foc cu cremene aprins
  Ca să-ţi fie noaptea caldă lîngă un pietroi încins,

  Un palat, o avuţie,
  E a tău dacă doreşti
  Să împarţi traiul cu mine, cinci copii să-mi dăruieşti...

  Şi? Gaz? Electricitate? Maşină de spălat, coafor, televizor, ascensor, WC, WiFi, WLAN...
  (mai erau cîteva W-uri dar nu le cunoşteam)
  ...supermarket, magazin de pantofi, dentist, furculiţe, oglindă, şampon, colanţi, pernă...?
  (nu ştiu dacă a terminat lista aia aleatorie, eu eram de mult plecat, nici nu a observat)

AlteleText

blank

corner
elefant. alb.

  dragoste, elefant alb celebru, nu numaidecît celebrat,

  cîteodată jumate vopsit
  cîteodată stropit cu picăţele
  cîteodată vopsit roşu à la fenix, haha, elefant fenix!...

  mai alte dăţi ai jura că nu-i alb
  pînă ce începe culoarea să se cojească şi vezi că-i vopsea
  şi-i de nereparat, de parcă ar vrea cineva să repare,

  mai găseşti vreodată şi o operă de artă pictată împrejur
  ca ouă de paşte, ca elefanţi de paşte nu că-i poţi ciocni că-s cam grei
  mai ales cînd îţi calcă pe picior şi te bagă la spital, fără voie,

  bibelouri... da, sunt albe că aşa-s bibelourile dar au o gaură dedesubt
  şi-s goale înăuntru
  şi nici măcar nu pretind a fi elefanţi, vezi cît sunt de uşori, de uşuratici, de uşuratice,

  poţi chema elefantul albinos, poţi chema dragostea albinoasă?
  e vorba de o insuficienţă? o deficienţă? o aberaţie de la o rînduire a naturii?
  sau aici se termină echivalenţa şi începe filozofia?

  dragoste, chiar elefant alb de-a fi, e singurul elefant pe care mi-l doresc.

AlteleText

blank

corner
Vizita

  Mi-am deschis cămaşa, pe urmă inima.

  Te-am luat pe braţe... nu, erai mai uşoară ca un fulg,
  şi te-am dus pe o vizită ghidată
  la colţurile cele mai obscure
  pe piscurile cele mai luminate
  în peşterile cele mai secrete

  uite, aici e asta
  uite, aici e aceea
  uite, aici e cealaltă

  şi din cînd în cînd simţeam un ah, un oh, un fior chiar neintenţionat,
  surprinsă?...

  ţi-am încredinţat creta, dalta, bidineaua, fierul roşu
  şi te-am lăsat să-ţi înscrii numele peste tot
  unde vroiai
  unde nu vroiai
  unde nimereai la întîmplare şi dansai
  cu litere mari, cu litere mici, în Braille, în Morse, în limbi exotice,
  şi cînd dădeai cu ciocanul inspiram extaziat
  şi cînd înfundai cu fierul roşu expiram extaziat

  pulberea, fumul
  se ridicau încetişor
  şi porneau la drum prin vine, artere, capilare
  şi mîzgăleau copii iregulare a numelui de jur
  şi-mprejur
  pînă nu a mai rămas loc nici deloc
  şi am devenit o capodoperă literară
  uriaşă
  internă
  secretă.
  Numai ochii tăi
  vedeau.
  Numai muşchii mei
  zîmbeau.

  Te-am luat pe braţe... nu, erai mai uşoară ca un fulg,
  şi te-am lăsat să pleci.
  Poate te mai întorci?

  Ţi-am deschis inima, pe urmă cămaşa.
  Mă iei pe braţe? Nu, sunt mai uşor ca un fulg.

AlteleText

blank

corner
O foarte scurtă poveste de dragoste

  A dus o mînă la şnurul pantofului.

  A dus o mînă la catarama cureluşei.

  A dus o mînă la fermoarul fustei.

  A dus o mînă la nasturele bluziţei.

  “Cîte mîini aş avea, adică?”
  “Fără sfîrşit.”
  A zîmbit, stingheră.
  I-am îndepărtat mîna de la şnur, de la cataramă, de la fermoar, de la nasture,
  i-am dus-o încetinel la poală.
  “Şi acum. ce facem?”
  “Acum îţi scriu o poezie.
  Dacă îţi place, poţi să continui.
  Dacă nu, plec.”

  Am scris poezia.
  Am plecat.
  Sau nu i-a plăcut sau nu mi-a zis că i-a plăcut.
  Am plecat.

  Nu că dragostea s-a stăvilit.
  Poate cineva să stăvilească un vulcan?

AlteleText

blank

corner
Idile, unsprezece

  Uite vine Iarna, la vecini se scuză,
  Zice “Nu-s de vină chiar dacă m-acuză
  Cele zgripţuroaice trei surori a mele
  Inimă de piatră ce o au tustrele
  A mea ne-vinovăţie
  Ce-o ascund sub albă ie
  Vor s-o murdărească-n floare
  Şi să o topească-n soare
  Timp ce eu, îndrăgostită, zbor pe vîrfuri de pădure
  Peste iazuri, prin bîrloguri, munţi, hogeaguri şi aiure
  Vifor ciunt ciupeşte versuri între ţurţuri de trei coturi
  Iar burlane sun-o jale între naiuri şi fagoturi.”

  Uite pleacă Iarna, streşini în plînsoare,
  Zice “Nu-s de vină dacă visul moare,
  Tot ce-i Toamnă, Vară, tot ce-i Primăvară
  Se aştern pe mine ca odinioară
  A mea astă scurtă viaţă
  Hohot jalnic de paiaţă
  Se înăduşeşte-n floare
  Se topeşte-ncet sub soare
  Iară eu, nefericită, simt cum suflul se termină
  Dar, cum ştiu că-i asta lumea, nu mă duc să pun pricină
  Mă înfund într-o tăcere care duce la uitare
  Şi termin ca amintire la niciunul şi nicicare.”

  *

  Uite-atunci poetul, sparge călimara,
  Zice “Vorbe, şarte, bîntuie cămara,
  În zadar cuvinte se cojesc din gură
  Chiar dac-am deschis-o mare cît o şură
  Uite-aveam o rînduială
  Dup-o crîncenă tocmeală
  Ce-au dus mînjii me zburdalnici
  Cu a vieţii zbiri pîrdalnici
  Că o să-mi permită ăla care-ar fi ucigă-l toaca
  Să vorbesc nechibzuinţe, să-mi permită arta, joaca,
  Dar cînd el ar fi decide că e timp să gust eu huma
  Să las jos condei, hîrtie, să pornesc. Ce-ar fi acuma.”

AlteleText

blank

corner
Viaţă, doi

  Cînd eram mic
  citeam Ştiinţă şi Tehnică.
  Ştii că sunt balene care trăiesc 200 de ani?
  Un crocodil poate trăi 50 de ani.
  O vacă 20, o găină 10, un şoarece 1 an.

  Eu, nici nu ajung la ani,
  am trăit doar ore.
  Orele cu tine – viaţă.
  Orele fără tine – nimic, nici măcar moarte.

  Cînd eram mic, ştiam că nu voi muri.
  Acum, ştiu că nu am trăit înainte de moarte.
  Nu am trăit deajuns.
  Doar ore.

  Dar... ce ore!!!

AlteleText

blank

corner
Complementare

  Fiinţe
  complementare.
  Forme complementare, obişnuinţe complementare, expectaţii complementare.

  Bărbat, femeie.
  Impulsivitate, stăpînire... vorbărie, tăcere... intemperanţă, reţinere.
  Perfecţie,
  ca rotiţe dinţate la ceas, ca vin în pahar, ca fluier îmbrăcat în doină.
  Lumea n-ar exista
  fără perfecţie.
  Chiar dacă perfecţia se surpă
  şi rotiţele se dezbină şi paharul se răstoarnă şi fluierul se înfundă
  ei îşi aduc aminte
  rotiţă de rotiţă şi pahar de vin şi fluier de doină.
  Căci perfecţia, odată,
  odată ca niciodată înainte de surpare
  a născut vrajă
  a născut dragoste
  a născut poezie.

  De-o parte şi alta a lumii,
  eu
  de-o parte cu mîna ta la sîn şi petele de soare cu care m-ai ars
  tu
  de altă parte cu mîna mea la sîn şi petele de cernelală cu care te-am pătat

  cînd noaptea coboară pe vechiul balcon
  şi-n el reînvie magnific donjon
  eu las a mea mînă să-ţi scrie un vers
  direct între sîni, cu tăciune neşters...

AlteleText

blank

corner
Complementare, doi

  Ţineam o distanţă respectuoasă.
  Vîrfurile degetelor ne scăpărau la amîndoi
  dar ţineam distanţa precisă impusă de masa între noi
  şi am atacat subiectul complementării din punctul ei de vedere fizic.

  “Testăm teoria?” am întrebat-o
  cu un zîmbet aşa de cherubinal că ai fi crezut că sunt un înger cu bucle de aur
  pictat de o mînă nevinovată pe un plafon de biserică.
  “Tu şi bucle?” a întrebat
  cu un zîmbet aşa de şăgalnic că ai fi crezut că e o boabă de mercur
  care tot încerci să o ţintuieşti cu un cui de fier.
  Nu m-am burzuluit.
  “Da, cînd eram copil aveam o buclă.”
  “Aha, acu cîte secole?”
  Am continuat să nu mă burzuluiesc.
  “În ce fel de biserică,” a continuat, nemiloasă, “protestantă, ortodoxă, catolică?...”
  A mai enumerat cîteva, citea prea mult pe internet
  şi cum tot nu răspundeam (parte din ne-burzuluiala mea continuă)
  mi-a tras un ghiont de mi-a dislocat o coastă.
  “Şi, publicăm rezultatele cercetărilor noastre într-o revistă ştiinţifică?”
  În sfîrşit ceva la care puteam răspunde.
  “Da, ştiinţifică, şi socială, şi medicală, şi artistică, şi pedagogică, şi geologică
  cu texte şi fotografii şi videouri şi schiţe şi instrucţii...”

  Nu ne mai reţineam,
  eu cu cherubinatul ea cu şăgalnicatul noi cu distanţatul...
  tunet
  şi masa între noi s-a frînt în două ca între doi magneţi uriaşi
  cînd degetele s-au complementarizat la perfecţie deget între deget între deget
  hainele s-au aprins şi au dispărut la perfecţie fumegînd apreciere
  buze au complementarizat buze la perfecţie
  dinţi au măcinat dinţi pînă s-au complementarizat la perfecţie şi ei
  şi tot ce era vale în carnea ei şi tot ce era munte în carnea ei
  şi tot ce era munte în carnea mea şi tot ce era vale în carnea mea
  s-au complementarizat cu o perfecţie de puteai crede că era divină...
  firişor de păr între firişor de păr
  vîrf de unghie între vîrf de unghie
  picătură de sudoare între picătură de sudoare
  moleculă de aer între moleculă de aer.

  Am răma aşa
  o eternitate.
  Divină şi ea.

  “Ai uitat,” mi s-a părut că aud un susur, lipsiţi de dinţi şi buze cum eram amîndoi.
  “Am uitat ce?” am încercat să răspund, nu prea reuşind.
  “Să pui videoul... s-a dus dracului publicaţia ştiinţifică...”
  Puteam zice ‘shit’ dar am preferat să rămîn în lumea latină...
  “Merde,” am zis, “şi eu care contam pentru o nominaţie la cel puţin un Leconte...”
  “...sau un Golden Eurydice...”
  “...sau un Demidov...”
  “...sau un Nobel...” ş.a.m.d. (nu am spus dar am gîndit)... “am o idee...” a zis.
  M-am zguduit, nu prea îmi plăcea intonaţia ei,
  “Adică...”
  Ceva în chestiile complementare sus menţionate a început să freamăte.
  “Uite, pui acum videoul... şi începem testul iarăşi... şi...”

  Am început testul, iarăşi.
  Am uitat să pun videoul, iarăşi.
  Ce vreţi, caz de forţă majoră.

  Cînd noaptea coboară pe vechiul balcon
  Şi-n el reînvie magnific donjon
  Eu las a mea mînă să-ţi scrie un vers
  Direct între sîni, cu tăciune neşters...

  “Ai folosit deja versul ăsta, nu ai ceva nou?”
  “Am, multe, dar prefer să-ţi las ţie locul. Ai avea poate ceva nou, tu?”
  A rămas pe gînduri, mult.

  Departe de lume şi ochiu-i amar
  Culcată, aştept pe un veşted frunzar
  Să scrii pe-a mea coapsă cuvinte cu rost
  Şi-n veci să... dispari, cum nici nu ai fi fost.


AlteleText

blank

corner
À la Mircea Crişan

  Cu o voinţă de nestrănutat...
  ...de nestrămutat!
  ...pot muta şi muţii...
  ...şi munţii!
  ...pot face soarele să răsară la răsărit...
  ...păi oricum răsare la răsărit....
  ...pe un cal cu pere în nare...
  ...pară în nară!
  Păi da vreau amîndouă nare.
  Atunci pare, dar nu prea se zice aşa.

  O iubeam de muream dar începea să mă oftice.

  Auzi, dacă mă tot întrerupi
  nici nu ajungem acolo.

  Nu am ajuns acolo.
  Dar din altă cauză, ea era de vină,
  ceva de gem intim...
  ...gen!

  *&^%$#@! (cenzurat, obscenitate, a mea)
  ?/*&^ $% #! (cenzurată şi replica, obscenitate, a ei)

  PS. Ar fi fost trebuit cenzurat tot aşa zisul ăst poem ^%&$*~@{&! (cenzurat, obscenitate, a naratorului)

AlteleText

blank

corner
Adorm

  Zilele trec.
  Nopţi trec şi ele,
  grele.

  Vînătăile pe suflet nu se văd
  dar le simt,
  cum simte cineva culoare? mă întreb
  privindu-le cum se aştern ca picături de gaz căzute pe o baltă
  mîndre de caleidoscopul lor în perpetuă mişcare – ba verzui, ba gălbui, ba albăstrui.

  O tristeţe coboară.
  Îmi aminteşte de ‘Buongiorno Tristezza’ care jucam eu odată la acordeon.

  O tristeţe care insistă să îşi sape făgaş
  şi începe să-mi cutreiere corpul
  căutînd... căutînd ce? Adăpost? Hrană? Colţuri înăsprite de care să-şi agaţe haina
  şi cuiburi goale în care să-şi semene sămînţa?
  O simt cum îmi umflă plămînii
  se scurge prin ochi
  scoate hîrleţul şi îşi sapă vizuină în inimă,
  tare îi mai place sunetul acela... toaca... toaca... toaca...
  o să scrie de el în carnetul ei de amintiri.

  O las.
  Poate am nevoie de ea, cine ştie,
  ca lemnul de cui

  ca carnea de cuţit
  ca pădurea de chibrit
  ca piatra de ciocan
  ca căpiţa de guzgan.

  Încerc să închid ochii
  cît pot să-i ţin închis, ani?
  Îi deschid, speriat.
  Îi închid iar... băiete!... măi băiete!... băieţele!
  O voce caldă pare a fi legat clopoţei de argint la fiecare literă a fiecărui cuvînt
  şi îmi caută urechea cu degete lungi, catifelate... măi... băiete... băieţele...

  O las.
  Am nevoie de ea. Ştiu. Ştie.
  Ca trunchiul de frunză.

  Ca iarna de vară.
  Ca ziua de seară.
  Ca floarea de albină.
  Ca ochiul de lumină.

  Zilele trec.
  Nopţile trec şi ele,
  mai puţin grele.

  Tristeţea începe să îşi piardă ghiara, colţii, veninul sub susurul clopoţeilor de argint
  timp ce o blîndă mînă de fată
  îmi găseşte fruntea
  şi îmi lasă pe ea coroniţă de liliac.
  Mă întreb... cum o fi ştiut?

  Adorm.
  În sfîrşit, adorm.
  Îmi permit chiar
  să şi visez.

AlteleText

blank

corner
Deghizări

  Ţi-am trimis eu vorbe multe
  Toante deghizate-n culte
  Un chibrit de iarmaroc
  Deghizat în iad şi foc,

  De pe ţărmuri depărtate se ridic-un stol de ciori
  Şi încearcă măreţie deghizate în cocori,
  Îmi încerc şi eu puterea cu un stih sau c-un pamflet
  Ca apoi pe rampa vieţii să declar că sunt poet,

  Bucium se deghiză-n cîntec
  Tot uitînd fudulu-i pîntec
  Fărîmele mici, mărunţi
  Coşcogeamite în munţi,

  Pămătuf de păpădie se amestecă-n gherghef
  Şi viseză că-i mătase cînd s-aşează în veref,
  Mai visez şi eu visare cum c-aş fi un Făt Frumos
  Nici nu-mi cade pe-a meu cuget cum c-aş fi de caraghios,

  Da, continui fără jenă
  Deghizat pe mica-mi scenă
  Eu, Romeo cel focos
  Lat de spate şi vînjos,

  Tu, o Iulia divină, fire albe de bumbac
  Te deghiză în mireasă, un buchet de liliac
  Părtăşeşte a tău farmec, dulce doină de parfum,
  Iară tot ce-am scris ş-oi scrie se răsfiră-n... scrum şi fum.

  *

  N-a fost odată ca-n poveşti
  N-a fost ca niciodată
  Prin zîne dulci, îngeri cereşti,
  N-a fost mai mîndră fată.

AlteleText

blank

corner
Hei. Măi.

  Hei, de-aş fi eu şef
  Peste-a vieţii-mi fief,
  De aş fi eu ghid
  Ş-ar fi să decid
  Unde-ar fi să merg
  Unde să alerg
  Să aleg destin
  Unde să mă-nchin
  Şi sub care zori
  Să găsesc fiori
  Aş alege de-a ta poală să mă ţin o săptămînă
  Şi din soare pînă-n soare să rămînem mînă-n mînă
  Iar cînd ultima mea noapte un cocoş va nimici
  Să-mi faci dar ultima şoaptă: ...că pe veci te voi iubi.

  Măi băiete, zău
  Eşti un nătărău,
  Aş fi eu chiar fată
  Dar nu-s lumea toată,
  Inima-ţi tîrzie
  Dăruit ce-ai mie
  Las-o val pe lume
  Caută alt nume
  Ce să-ţi deie floare
  Soare după soare
  Frumuseţea-i trecătoare şi nu ţine o vecie
  Că de-ar fi o săptămînă să aleg cadou să-ţi fie
  Cînd cu zorii trec fiorii şi cocoşul va grăi
  Care fi-va a ta şoaptă?
  Eu, pe veci, te voi iubi.

AlteleText

blank

corner
A fost

  A fost odată
  Ca niciodată...


  A fost sau n-a fost
  Haide, nu are rost
  Să vorbim de minuni
  Cum ar fi de aluni
  Cum ar fi de şedinţe la sediul central
  Sau măsuri de impus unui plan cincinal,

  Să vorbim de plăceri
  Cum ar fi de păreri
  De inimi în foc
  Cum ar fi de un joc
  Cum ar fi de pantofi, de un geam de tramvai,
  O plată, o plită, un vechi guturai,

  Să vorbim de iubiri
  Ca şi cum ar fi ştiri
  Citite-ntr-un ziar
  Într-un chioşc, la cizmar,
  Ca şi cum ar fi bîrfa din vechiul obor
  Sau revista de ieri la un nou coafor.

  A fost ca-n poveşti...
  Pare vis... te trezeşti...


  A fost sau n-a fost
  Poate-i stihul anost
  Dar uite, minuni
  Cum ziceau din străbuni
  Năpădesc a tău spirit, partituri de gîndiri
  Ce-ncearcă să afle de-ar fi amintiri,

  Un frison de plăceri
  Parc-ar fi chiar de ieri
  Ţi se scurge prin oase
  Şi muşchii îţi coase
  Cu fir depănat din ales borangic
  Şi pavăză-ţi stă între tot şi nimic,

  O, iubire, iubiri,
  Stau regretele zbiri
  Şi-ţi taie în carne
  Cu-a diavolui coarne
  Iar sorgintele cald ce-n emoţii te scaldă
  Se scurge prin ochi ca o lacrimă caldă.

AlteleText

blank

corner
Zăpada cade

  Zăpada cade,
  a ajuns la un metru înălţime.

  Dragostea stă culcată dedesubt,
  chircită, ghemuită, păzită de vifor şi crivăţ şi toate urgiile cerului şi a omului,
  din cînd în cînd zîmbeşte.
  Chiar aprinde un chibrit dar îl stinge repede,
  să nu se topească zăpada împrejur
  să nu picure
  să nu o îngheţe.
  Aşteaptă.
  Acuş acuş aude privighetoarea
  sau cel puţin un cuc, un greier, un cocoş fălos.
  Zîmbeşte.
  A şi ascuns cutia cu chibrituri, să nu dea temptaţiei.
  Aşteaptă.

  Zăpada cade,
  a ajuns la doi metri înălţime.

  O căsuţă mică, asta-i tot ce vrea.
  Cu o sobă în teracotă,
  două geamuri, unul mai mare
  şi amîndouă cu perdele în dantelă,
  un pat micuţ, o masă micuţă, două scaune al doilea pentru...
  poate chiar şi un motan.
  Să moţăie, să se gudure, să toarcă.
  Aşteaptă, ascultă.
  Nu, încă nu aude privighetoarea dar acuş acuş,
  desigur cucul. Greierul? Cocoşul?
  Dragostea zîmbeşte. Dragostea tot timpul zîmbeşte,
  nici nu ştie altceva
  şi i se pare că ghiocei încep să ridice capul în jurul ei,
  uite, şi lăcrămioare.
  uite, şi viorele,
  uite, poate şi greieul care-l tot aştept?

  Zăpada cade,
  a ajuns la trei metri înălţime.

  Nu a ţinut.
  Dragostea strivită dedesubt
  nu mai aşteaptă privighetoarea. Nici cucul, greierul, cocoşul.
  Dar tot mai zîmbeşte. Dragostea, chiar strivită, tot mai zîmbeşte.
  Nici nu ştie altceva.
  Nici nu o să mai ştie.

AlteleText

blank

corner
Viaţă, Vis, Viaţă

  Printre blide
  conopide
  crini uscaţi şi nopţi aride,

  Printre geluri
  şi mezeluri
  şi dulceaţă nouă feluri,

  Murături
  şi prăjituri
  soi de fel cumpărături,

  Deodată
  ‘nchide ochii
  prin ciorapi, pantofi şi rochii,
  palmele deschise-afară

  fata... zboară.

  Uite, simt bolta cerească
  Nici că vrea să se oprească
  Vine-un armăsar, răsare
  Cu-a lui foc şi pară-n nare
  Sub copită sparge anii,
  Jugul vieţii, bolovanii,
  Mă agăţ de mîndra-i coamă
  Sar în şeauă fără teamă,
  Du-mă frăţioare, du-mă
  Între nori bătuţi în spumă
  Du-mă la coliba albă
  La iubit să-mi puie salbă
  Şi la gît şi-njur de frunte
  Iari acolo-n vîrf de munte
  Să ne dăruim iubire
  Să cădem în fericire
  Ce suror-ar fi cu viaţa
  Cu un soare, dimineaţa,
  Să rămîn pe veci iubită,
  Ciocîrlia ne mărită
  Şi în lume duce veste
  Uite, nu c-ar fi poveste...


  Praful trebuie de şters
  la cizmar trebuie mers
  rufele de pus la stors
  într-un colţ motanul toarce...
  uite, fata se întoarce,

  s-a întors.

AlteleText

blank

corner
Idile, doisprezece

  Cînd luna aprinde sclipiri argintie
  Prin fire de iarbă culcate de vînt
  Şi roua aşterne manta străvezie
  Pe flori odrăslite la cald de pămînt,

  Eu las o ureche să caute cîntec
  Prin coaste ascunse sub tremur de piept
  Iar buza colindă semeaţă pe pîntec
  Căznindu-l cu picuri din stihu-mi inept.

  O pupăză beată desfată auzul
  Cu note furate din vechi partituri,
  Un ţanţoş cocoş chansonează, franţuzul,
  De puici cucerite în zeci aventuri,

  Tu iei un creion, a ta mînă firavă
  Pe cerul aprins desenează o stea
  Apoi împrejur o întinsă dumbravă
  Şi-n litere şchioape pe palmă – a ta!

  Şiroaie de viaţă cu brazii la sfadă
  Coboară vioaie din munţii golaşi
  Lăsînd clipociri cu a minţii cireadă
  Ş-a mea herghelie de cai nărăvaşi,

  Noi tragem un fir ce himera deşiră
  Miracolul piere sub soare de zi
  A lumii crud vuiet poemul răsfiră
  Şi iar devenim ce n-am fost şi n-om fi.

AlteleText

blank

corner
Coasă

  Căpşune amare
  La fund de pahare
  Cu cioburi de sticlă
  Sunt puse-n vînzare
  Cu suflete şterse
  Pe pieţe diverse
  Cu visuri uscate
            uitate.

  Păreri anodine
  Cu dracu vecine
  Îmi tulbură zarea
  Prin zile senine
  În cuib de hîrtie
  Ascund o vecie
  Aştept o lumină
            să vină.

  În nopţi fără capăt
  A meu veşnic treapăt
  Aşterne cuvinte
  Cu-a mîinelui scapăt
  Mă uit pe fereastră
  Iubirea, a noastră,
  Priveşte încoace
            şi zace.

  Sfîrşitul ajunge
  Prin piept mă străpunge
  Cu zile pierdute
  Şi-n lacrimi mă unge
  S-a dus amintirea
  S-a dus fericirea
  O coasă m-atinge
            mă stinge.

AlteleText

blank

corner
ad-hoc

  A fost chiar odată
  O carte, uitată,
  Prin foi împănată
  Cu zîmbet de fată,

  A fost, ştii, odată
  O carte-aruncată
  Dar uite, salvată
  De deget de fată,

  A fost niciodată
  O carte, păstrată,
  În veci ferecată
  În suflet de fată,

  A fost... deodată
  O carte îmbată
  Cu lacrime ceată
  Sub pleoapă de fată,

  Cînd noaptea se scurge prin stele pictate
  De îngeri fugiţi din cerească cetate
  Un foc năpădeşte căpiţa de fîn
  Şi mistuie inimă, cuget şi sîn,

  Cînd noaptea aşterne prin umbre sclipire
  Ce-ncearcă să cînte a ei amintire
  Eu fraze ciudate în şoaptă îngîn
  Şi-ncerc a mea vorbă s-aprind sub un sîn,

  Cînd nopatea cu fulgere mii se îmbracă
  Şi tunete-agaţă de-a norului cracă
  Un gînd răsucit îmi rămîne stăpîn
  A mea buză ruptă pe albul tău sîn,

  Cînd noaptea se stinge sub licăr de ziuă
  Cocoşul pisează steluţe în piuă
  Eu las a meu vers cuvios dar păgîn
  De-ar fi chiar şi-n iad, tot să cînte-a tău sîn.

AlteleText

blank

corner
ad-hoc, doi

  Şi-atunci mi-ai zis: “O clipă, eu îţi voi da de mine.”
  Am desfăcut aripa şi am zburat cu tine
  Înspre cei aştrii lacomi de calda ta lumină
  De blînda ta privire, candidă şi senină,
  Şi iar mi-ai zis: “De unde tot vine versul, zborul?”
  Eu ţi-am răspuns: “Fetiţă, tu să întrebi cocorul

  De unde vine ziua, de unde răsăritul,
  De unde miazăziua care îi poartă mitul,
  Şi chiar de unde vine cel fîlfîit de pană
  Care aprinde zorii şi nopţile destramă,
  Iar despre fericire tu să întrebi cicoarea
  De doinele ce duce în sîn privighetoarea

  Tu să întrebi cocoşul...” “Eu te întreb pe tine.”
  Ce crunt, o, jeregaiul care îmi sapă-n vine...
  “Chiar de-aş avea milenii, un munte de hîrtie
  Pentru ca foamea, setea, să tot încerc a scrie
  N-oi reuşi. Îmi pare, că doar oglinda, fată,
  Va ştii. Haide, întreab-o, acum sau... niciodată.”

AlteleText

blank

corner
ad-hoc, trei

  Caii serii se adapă cu-a meu sînge noaptea-ntreagă
  Mă găseşte dimineaţa măcinat şi fără vlagă,
  Plec desculţ pe o potecă înspre lucea cea azură
  Nici nu simt cum se împlîntă pe-a ma talpă spini şi zgură

  Roata focului se urcă şi aprinde valea toată
  Fînul vieţii se usucă în privirea disperată
  Cad, genunchii se înfundă între pietre rătăcite
  Sparte-n aspră făţărie de a cailor copite

  Cade-un pumn... nu, e o mînă, firavă ca o dantelă
  Vine-o faţă, mă înfaşă într-o verde acuarelă
  Vine-o poală, lîngă mine uite-ncet se povîrneşte
  Şi adorm în a sa taină, nici că ştiu de... mă iubeşte?

AlteleText

blank

corner
Idile, treisprezece

  Pe meleaguri de hîrtie bate-o prăpădită toacă
  Binecuvîntează vorbe din a gîndului toloacă,
  Trec cirezi de propoziţii şi se-adună-n poezie,
  Eu, păstorul cu condeiul care-o doin-ar vrea să scrie
            despre-un tunet, despre-o viaţă, despre-o dragoste tîrzie.

  Îmi colind a mea moşie între ţărmuri drept tăiate
  Ba cu ochiul, ba cu palma, ba cu-a minţii libertate,
  Parc-aştept să vină lupii, foamea lor nepotolită
  Să brăzdeze tot de-a latul brazde-n care tu, iubită,
            vei să-mi semeni cînt de vară între flori de răsărită.

  Toamna mi-e demult plecată, iarna parc-avea ar milă
  Şi mai lasă ceva viaţă între straturi de argilă,
  Mai scobesc ceva grop’şoare şi arunc litere-n ele
  Poate înfloresc poeme, alborade, viorele,
            epigon al altor spuse, stihuri mici sau mărunţele.

  Nu mă plîng, cîntat am verde, zîmbet, spate de femeie,
  În livada cărţii mele ce-am săpat cu zeci condeie
  Unde crengi greu încărcate cu ciorchine de iubire
  Gem de dor şi adorare, veneraţie, neştire,
            cad jos mere... vezi, muşcate, acum ştiu ce-i fericire.

AlteleText

blank

corner
Vorrei trovare / Parole nuove / Ma piove piove / Sul nostro-amor

  Chiar sunt momente
  Mă plimb prin vise
  Şi paradise
  Să caut rost,

  Găsesc vreodată
  Ş-o amintire
  Care-a mea fire
  Îneacă-n foc,

  Deschid sertare
  Cad scrisorele
  Vechile mele
  Clipiri de-amor,

  De-ar fi devreme
  Dis dimineaţă
  Şi nori de ceaţă
  M-ar încolţi,

  De-ar fi cu seară
  Cînd ziua moare
  Şi mîndrul soare
  S-a da bătut,

  De-ar fi cu noapte
  Prin mii de stele
  Şi viorele
  Născute-n gînd,

  Găsesc momente
  Găsesc prin vise
  Şi paradise
  A vieţii rost.

  Ciao Ciao Bambina rămîne unul din acele cîntece care ard o gaură în inimă şi nu mai poţi scăpa de ele fără a muri. Eu, cel puţin. M-am găsit deodată fredonînd refrenul şi simţind nevoia a scrie ceva strofe sub acelaş ton de refren. Aş putea continua la... infinit.

AlteleText

blank

corner
Încerc

  Încerc.
  Să mă ascund.
  În spate de fraze trufitoare, dolofane, însemnate cocoţate pe stîlpi găunoşi şi subţiri
  care abia se ţin pe picioare,
  şi frazele şi stîlpii,

  încerc să sfredelesc cerul
  sus
  cu ochiul
  cu degetul
  cu cuvinte aşa întortocheate că uiţi prima literă cînd ajungi la ultima,
  încerc dar abia ajung la tichia lui Statu-Palmă,

  încerc să străpung inima unei fete ca un Stan-Buzdugan
  dar
  în spate de uşă
  în dos de vatră
  în pat sub cearşaf cu o lanternă aprinsă să alung întunericul
  tot un băietan de treişpe ani sunt
  care descoperă viaţă
  dragoste
  primii fiori de inimă şi corp
  primele deziluzii, ce dulci deziluzii
  că dacă nu mă despart de ele mai repede rămîn cu găuri în dinţi

  încerc
  să dau sens a ceea ce nu are sens
  şi reuşesc, un pic. Numai un pic.

  Încerc şi să nu mă ascund
  dar prea aprig viforul
  prea înfricoşătoare sălăşuinţa de astă parte a ceea ce se chiamă a exista
  şi mă ascund iar.
  În spate de fraze.

  Numai tu ştii
  să mă găseşti.

AlteleText

blank

corner
Magnolia

  Magnolia
  se scutură.

  Un morman de zăpadă cu fulgi uriaşi în alb şi roz zace sub ea,
  încearcă să se topească dar nu reuşeşte
  aşa că începe să putrezească
  într-o amestecătură de glod
  şi gîze
  şi o glorie trecută, abia ieri.

  Ghioceii
  frigul i-a omorît.
  Lăcrămioarele
  frigul le-a omorît.
  Viorelele
  frigul le-a omorît,
  ce mi-a rămas?

  Aştept.
  Poate lalele.
  Poate panselele, liliacul, crinii vor dăinui.
  Aştept.
  Poate amintirile?

  Nu, sigur, amintirile nu se scutură, nu degeră, nu mor.
  Da, sigur, amintirile înfloresc
  în jur
  cu petalele lor verzi
  cu inima lor roşie
  cu zîmbetul lor aiurisant.
  Mă culc printre ele,
  pe gireadă de petale de magnolia putrezite, ghiocei degeraţi,
  lăcrămioarele, viorelele degerate şi ele,
  mă uit în sus la un cer alb-albastru
  şi aştept.

  Iar aştept? Ce aştepţi iarăşi? mă întreabă magnolia. Toată viaţa pare că ai aşteptat, adaugă
  şi mai lasă ceva petale moarte să cadă peste mine.
  Aştept, zic,
  să mă mistuie.
  Oricare, orice, oricînd -
  petalele,
  florile,
  amintirile.
  Aha, zice magnolia
  şi adoarme lîngă mine.
  Are şi ea
  amintirile ei
  care o mistuie.

AlteleText

blank

corner
ad-hoc, patru

  Ascultaţi măi orelor
  Ş-alte-a voastre sorelor
  Păi plecaţi voi mai agale
  Nu lăsaţi caru la vale
  Puneţi ici şi colo frînă
  Mai lăsaţi o săptămînă
  Să dureze ea o lună
  Păi de ce nu se cunună
  C-un ceva mai anevoie
  Care-aşa, de bunăvoie
  Va s-opri mai ici mai colo
  Nu ftrumos ca un Aplolo
  Da încet ca şi un melc
  Melc, păi ştiţi voi, codobelc
  Care-opreşte timpu, măi,
  Şi se pierde-n căi şi văi.

  Păi ascultă, ceasule,
  Nu zbura, Boreasule,
  Mai te-opreşte la o crîşmă
  Şi te poartă mai tîrîş mă
  Lasă vinu să te ungă
  Nu vin turcii să te-alungă
  Mai adormi, mai cu încetu
  Trage ş-anu, şchiopu, bietu,
  Pierdeţi drumu prin coline
  Să vă fie, lele, bine
  Şi lăsaţi-mi înc-oleacă
  Să pun vorbele la joacă
  Şi să spun fetiţei cele
  Cu-a sau zîmbet de mărgele
  Cu-a ei ochi ce ciripesc
  C-o iubesc măi, c-o iubesc.

  Ascultaţi voi, zînelor
  Cîntului jupînelor,
  De închideţi ochi-o clipă
  Făr-de pică de risipă
  Vă promit c-a vostru-auzu
  Cu-a meu stihu ăst abstruzu
  Să nu umplu, ci c-o doină
  Care poartă iarna-n moină
  Care duce fetei cele
  Ce aduce luna-n stele
  Lacrimă sub pleoapă caldă
  Gînd ce-obrazu-n foc îi scaldă
  Şi cu gura mea beteagă
  Oft de vară ziua-ntreagă
  Iar cînd fi va, şi va fi,
  Să-i las zîmbet, zi şi zi.

AlteleText

blank

corner
Idile, ar fi paisprezece?

  Mă aştepţi din nou
  pe mirişte?

  Zgîriată sub bluză
  zgîriată in spatele genunchilor
  adormită cu un lujer de păpădie în gură
  amar,
  o, ce frumuseţe în amăreala aceea
  poposită între buze arate de dinţii mei acu cîteva amintiri,
  acu cîteva poezii, zile.

  Te scutur,
  te trezesc
  vreau să te trezesc dar nu te trezeşti
  pierdută cum eşti într-o lume mai depărtată de mine decît zi de noapte
  decît sfîrşit de început
  decît ce vreau să-ţi zic de ce îţi zic,

  cum, cînd
  ţi-am muşcat gura?

  Aştepţi zăpadă.
  Aştepţi potcoave de cai mînioşi.
  Astepţi un ţambal să se rostogolească din deal, în jos.

  Aştept să nu mai aştepţi,
  să mă laşi să te găsesc
  şi după ce îţi ung miere pe răni
  şi după ce aprind mărăcinişul de jur împrejurul corpului tău
  să mă laşi să te port afară de zăpadă şi de potcoave şi de ţambale
  şi cînd ajung
  (unde? nu ştiu)
  să aşterni fire de lînă trase cu aur pe care să te las jos
  să aminteşti cucului de unde vine vara fiecare vară
  să torci temniţă din trunchiuri de stejari în care să mă arunci
  să mă chinuieşti
  să îmi zici cît de mult nu mă iubeşti
  pînă ce îţi zic şi eu cît de mult te iubesc între două vieţi şi după douăzeci de ele.

  Adică, mă iubeşti?

  Şi dacă nu am zis-o pînă acum
  atunci nu am zis-o niciodată.

AlteleText

blank

corner
Ba-poezie

  ...bun... măsele?
  rîndunele,
  ...porcărie?
  iasomie,
  ...zgripţuroaic-afurisită?
  păi, a sînului ispită.

  Nu reuşeam.
  Oricît încercam să divertesc direcţia spre ba-poezie cu neghiobii dezarticulate
  ea mă tot trăgea de ureche înapoi la da-poezie cu riposte nimerite
  eram la capăt de suflu,
  eşec după eşec
  încercam deja de zile încoace, săptămîni,
  poate era timp să mă dau bătut
  şi să mă întorc acolo unde ea încă aştepta?

  ...băldăbeală?
  hm... cerneală.

  Cîştigi! am strigat,
  de parcă mă aşteptam la altceva.
  Poate mă aşteptam la o luptă mai egală, mai lungă.
  Bine, acum că suntem de acord,
  tu reîncepi să scrii
  şi eu reîncep să citesc.

  Chiar orice?
  Chiar măsele, porcărie şi restul porcăriilor,
  şi s-a pus la un rîs de s-au născut numai gemeni ziua aia.

  şi-a tras fusta ceva mai sus
  să se aşeze mai comod, nu de alta,
  mi-a atins buza de jos cu degetul mic
  era o muscă acolo, nu de alta,
  a răsucit cheia în broască de trei ori cu toate că se putea numai de două ori
  îi era frică de hoţi, nu de alta...
  Rîndul tău acum.
  Rîndul meu acum.

  M-a tras sus din urzici
  din mlaştini
  din colţi de crocodil care se închideau ca o capcană ruginită peste mine
  şi mi-a pus un creion în mînă.
  Acum scrii, mi-a poruncit.
  Acum scriu, am consimţit
  şi nu m-am mai oprit. Cam ca micul Muc după ce şi-a tras imineii femecaţi pe picioare.

  Iar a rîs (pare că grăiam cu voce tare).
  Nu ştiu de gemeni
  dar ştiu că ziua aia lupul a locuit cu mielul
  şi pardosul s-a culcat cu iedul
  iar vaca şi ursoaica au păscut la un loc. Da, şi leul a mîncat paie, cum zicea Isaia.

  Nu a mai rîs deloc. S-a uitat la mine chiorîş. Sau era pe fugă de sau era pe fugă la.
  Dacă nu te cunoşteam mai bine, aş fi zis că eşti un măgulitor.
  Dar te cunosc mai bine.
  Mă iubeşti, cred că.

  Te iubesc, ştiu că.

  Şi de nu m-am oprit mai scriu şi azi.

AlteleText

blank

corner
ad-hoc, cinci

  Fii a mea fetiţă dulce
  Peste-a meu păcat stăpînă
  Lasă-mi visul să se culce
  Între caiere de lînă
  Iar cînd seara se desfată
  Aşteptînd vrajă de noapte
  Zi-mi cum schimb eu niciodată
  Cu vecia une şoapte.

  Cîntă-mi vorbe împînzite
  Cu răzleţe firicele
  Ce căzut au din ispite
  Puse-n joc de mîndre iele,
  Dacă zîmbetul te roagă
  Lasă-l fericit afară
  Să mă-ncînte ziua-ntreagă
  Cu a stihului povară.

  Caută prin umbre dese
  Ghemotoace de hîrtie
  Poate-ai da de rime-alese
  Care-ar încerca să scrie
  Ce minune-ar fi o viaţă
  Unde-aştept, sigur de mine,
  Fiecare dimineaţă
  Să mă scol, iar, lîngă tine.

  Trece iarna, primăvara
  Stă ascunsă-n nopţi trecute
  Ş-am pierdut-o, cade seara
  Peste-a anilor redute,
  Dar pe bolta înstelată
  Văd un sclipet de lumină
  O, fetiţă minunată,
  A mea vorbă ţi se-nchină.

AlteleText

blank

corner
Inspiraţie

  Te iubesc, de mă topesc
  ca un fulg pe sîn domnesc,

  Te iubesc, de nu trăiesc
  decît vorbă să-ţi grăiesc,

  Te iubesc, mă rătăcesc
  prin divin şi îngeresc,

  Te iubesc, cînd te privesc
  ce alai împărătesc...

  Mai ai multe la fel? s-a întins, a căscat, s-a întins şi căscat laolalată.
  Fără sfîrşit, cel puţin pe trei zile.
  Pe trei zile e cu sfîrşit, s-a şmecherit şi m-a pişcat, să modereze o leacă ţeapa şmecherelii.
  A durut, şi pişcatul şi ţeapa. Las’c-o învăţ eu o lecţie.

  Cinci zile mai tîrziu a căzut în genunchi.
  Opreşte, te rog, e aşa de plictisitor rima asta repetitivă. Ce să-ţi dau să te opreşti?
  I-m spus, exact.
  Mi-a dat, exact.
  Doamne, mulţumesc pentru inspiraţie.
  Mai am nevoie de una.

AlteleText

blank

corner
Ştii

  M-am aşezat pe o bancă şi te-am aşteptat.
  Cred că o oră,
  poate un an. Poate zece.

  Tot apăreai şi te apropiai pe urmă te depărtai
  iar te apropiai, mai mult,
  iar te depărtai, şi mai mult,
  ca o cometă
  cîteodată chiar mai puţin
  dar niciodată nu deajuns. De aproape. Întotdeauna prea mult. De departe.
  Uite, acum, iar.

  Te-ai oprit.
  Cînd?
  După o oră? După un an, zece?
  Te-ai oprit. M-am ridicat.
  Timpul nu juca în favoarea mea, timpul juca în favoarea timpului
  m-am ridicat.

  Nici nu ai mişcat cînd am tăbărît peste tine
  ţi-am încins mijlocul cu două braţe de ar zugruma un stejar
  te-am ridicat
  te-am trîntit pe iarba spumoasă ca valurile mării
  şi cînd mi-ai zgîriat faţa cu o ghiară care zicea “ce ai aşteptat atîta?”
  marea de verde a năpustit şi ea peste noi
  cu bici de iarbă
  cu scîncet de rădăcină
  cu clopot de ghiocel care aspira a se căţăra la clopotniţa bisericii şi a chema luna
  ne-au cufundat
  adînc
  acolo unde pielea ta fină începu a lua măsura pielii mele aspre şi a o judeca la moarte
  murind cu ea împreună
  înviind cu ea împreună

  mînă în mînă
  deget în deget
  ochi în ochi.
  Coastă în coastă.
  Inimă în inimă.

  Te-ai depărtat. Nu te-ai oprit.

  Mai apari, din cînd în cînd.
  Mai te depărtezi, din acelaş cînd în accelaş cînd.
  Mai dispari.
  Mai apari din cînd în cînd? Alţii poate?

  Am scobit ce-am scobit cu briceagul în scîndura băncii
  şi m-am culcat peste vorbe să nu vezi.
  Odată şi odată am să zbor.
  Atunci ai să ştii ce am scris.
  Cred că... nu ai să fi surprinsă. Ştii.

AlteleText

blank

corner
Zi-mi

  Zi-mi, cîţi milimetri ai înălţime?
  Cîte miligrame cîntăreşti?
  Cîte milisecunde de cînd te-am văzut prima oară
  cîte de cînd a doua oară
  cîte de cînd a cîta oară?
  Nu ştii, sigur că nu ştii,
  eu ştiu.
  Milimetri, miligrame, milisecunde. Pot şi în alte unităţi de măsură, dacă vrei –
  în coţi, în ocale, în apusuri de soare de lună de amintiri.

  Zi-mi, cîţi milimetri între noi?
  Cîte miligrame de pustiu ne separă?
  Cîte milisecunde pînă te văd iar? Iar? Ultima oară?
  Nu ştii. Nu ştiu nici eu.
  Poate în alte unităţi de măsură aş ştii mai curînd –
  în ani lumină, în octatone, în milenii.

  Nu-mi zicea, chiar dacă ştii, cîte litere ţi-am scris?
  De cîte ori m-am uitat la răsărit?
  Ce cuvînt mă scoală dimineaţa, fiecare dimineaţă
  şi îmi spală obrazul
  îmi ridică piciorul stîng după cel drept
  îmi smălţuie ziua cu atîtea jumătăţi de soare că ai crede că ar fi o minune extraterestră?

  Zi-mi
  cîte bătăi de inimă s-ar potrivi într-o poezie?
  Înmulţeşte cu doi. Înmulţeşte cu doi. Înmulţeşte cu doi. Înmulţeşte...

AlteleText

blank

corner
Varză

  Aştern în jurul tău chipăruşi, proaspeţi, abia culeşi,

  aştern în jurul tău castraveciori crocanţi
  şi harbujei care abia aşteaptă a fi tăiaţi şi topiţi în guri avare
  nuci încă în coajă verde care înegresc mîinile
  agude negre uriaşe care paradisul de n-ar fi existat ar fi creat să le fie casă
  ridichioare de lună, umede, grăunţi de pămînt lipiţi de ele
  capuri de cepuşoară verde cozile muşcate de iezi jucăuşi
  căţei de usturoi înainte a fi striviţi sau mestecaţi sau aruncaţi în borcănaşe de murături
  pătlăgele din butoiaşe păstrate la pod
  vişine beate din fund de damigeană
  merişoare murate
  perişoare coapte
  corcoduşe, zarzăre, goldane...

  Tu, regină, la perfectul mijloc a vieţii jur împrejur
  îmbrăcată în alb străveziu
  cu fluturi agăţaţi de bretele, urechi, unul de colţul gurii
  la picioare şosete albastre
  în păr funduliţe verzi
  în mînă o nuieluşă de liliac, o floare de liliac, o frunză de liliac abia căzută
  la picioare săndăluţe împletite din plînset de salcie
  cu catarame în alamă moale bătute de mînă de faur, acu recent, ieri.

  Nu m-ai văzut.
  Nu ai văzut chipăruşii, ridichioarele, goldanele... nici nu puteai
  că abia le-am aşternut am şi mototolit hîrtia
  am aruncat-o la coş
  şi am început un alt poem.
  Poate o să gîndească magie, mi-am zis.
  Poate o să gîndească aprozar, mi-am zis.
  Nu puteam să ştiu ce ai fi ales, am preferat s-o fac pe laşul şi să nu-mi cerc norocul.

  Nu am golit coşul.
  Odată şi odată poate o să fiu mai sigur de mine şi am să adaug şi varză la text
  acum nu ştiu nici chiar de aş fi adăugat cireşe învelite cu rouă agăţate de urechi ca cercei
  dacă nu m-ai fi găsit ridicol.
  Aştept.
  Dacă totuşi găseşti varză înseamnă că zîmbesc, că poţi să mă vezi, că m-ai văzut
  şi nu mai mototolesc hîrtia
  că culeg cireşe învelite cu rouă direct de pe urechile tale
  şi le părtăşim: jumate cireaşă eu, inimă întreagă tu.
  Magie, gîndeşti.
  Sau... tot aprozar?

AlteleText

blank

corner
Idile, cinsprezece

  Cînd soarele adoarme şi uită-n dimineaţă
  Să scuture din hăuri covoarele de ceaţă
  Tu îi trimiţi privire cu dulce dojeneală
  Iar eu tocmesc fărîme de visuri în cerneală.

  De sar iepuri grămadă ş-o vulpe şiretlică
  Adulmec-a lor urmă şi umbl-a fofîrlică
  Tu strigi la ei mustrare şi îi fereşti de jale
  Iar eu trimit steluţe să umple-a tale poale.

  Se-ntîmplă că izvorul îngheaţă-n miazănoapte
  Ş-armate de dihanii cad împrejur, inapte,
  Tu cînţi îmbărbătare şi apa se iveşte
  Iar eu privesc cum luna în păr ţi se topeşte.

  Odată şi odată, mi-au povestit vecinii
  A năpădit tristeţe în pieptul rădăcinii
  Tu te-ai culcat sub arbor şi i-ai adus mîndrie
  Iar eu găsesc cîntare ce-n glasul tău învie.

  O salcie bătrînă cu cozile-mpletite
  Nu îşi aduce-aminte de zilele trăite
  Tu îi citeşti din carte, ea moare fericită
  Iar eu mă-ntreb ce-aş scrie, de nu mi-ai fi iubită.

AlteleText

blank

corner
Sfîrşit. De tot.

  Stelele au început să dispară,
  un mic arc fulgerător pe bolta cerească
  o mică scînteiere... dusă.

  Curios! comentează ziarele pe pagina a şaptea cu litere de o şchioapă
  relatînd impresii din diferite regiuni a lumii
  trecînd pe urmă la poveşti politice sau amoroase... politicianul X şi actriţa Y...

  Incredibil! strigă ziarele pe pagina a doua cu litere mai mari de o şchioapă
  redînd discuţii între savanţi despre imposibilitatea fenomenului
  stelele fiind la mii ani lumină una de alta... legile naturii par a dispare...

  Sfîrşitul! urlă ziarele care mai circulă pe prima pagină cu litere mult peste o şchioapă
  cu previzii absurde asupra momentului cînd soarele va dispărea şi el
  şi anunţînd ultima lor ediţie... staţi acasă cu cei dragi aşteptaţi şi vă rugaţi...

  Nimic nu mai mişcă, nimic nu mai zboară
  doar animale inconştiente, ciori flămînde, greieri singuratici...
  am umplut rucsacul cu ceva mîncare, apă, l-am pus pe spate şi am început să merg.

  Poate ajung la timp să o mai văd
  poate reuşesc chiar să îi spun că o iubesc chiar dacă-i sfîrşitul lumii
  poate chiar îi iau mîna şi cînd ne apr

AlteleText

blank

corner
Idile, şaisprezece

  Paşi grăbiţi îţi croiesc cărare printre spice uriaşe ce-ţi ajung la umăr
  şi abia ce se ţin drept împovărate cum sunt cu boabe pline de soare
  şi viaţă. Vii?... întrebi
  şi nu răspund
  aşteptînd să se termine al şaptelea ecou revenit din munte
  ca un susur mîngîitor, ca o şoaptă plină de făgăduinţe şi năzbîtie
  Vii?... întrebi iar şi nu răspund iar
  căzut cum sunt pe spate
  fericit doar să te văd, să te aud, să te fi găsit.

  Începi să alergi după libelule
  iepuri încep să alerge după tine
  prepeliţe încep să alerge după iepuri
  şi întreg cîrdul de vietăţi scutură ploaie de boabe de grîu peste mine
  sărind
  ţopăind
  zbenguind zbîntuind zburdînd
  zglobii zvînturaţi zvăpăiaţi
  la harţă printre ei şi cu vîntul şi cu pămîntul
  şi cu ecourile care nu se mai termină.

  Sari peste mine
  te împiedici
  cazi peste mine
  te ridici şi fugi mai departe
  şi tot ce-mi rămîne în ochi momente mult de multe
  este o privelişte sub rochii demnă de un împărat şi valorată o împărăţie
  sari peste mine
  te împiedici
  cazi peste mine
  ramîi.

  N-ai venit... mă dojeneşti
  mestecînd grîul
  şi chicotind ca un pui de dihanie sălbăticit
  cînd îţi dau fustele peste cap
  cînd mîinile încep a ţi se ocupa cu feluritele veşminte a mele
  cînd scrijeliţi de spice rupte ne rostogolim în susul muntelui... în sus?...
  pînă ce depărtaţi de libelule şi iepuri şi prepeliţe
  ne pierdem unul în altul
  singuri
  rătăciţi
  sătui.
  Adormiţi.

  Mînă în mînă,
  părul tău plin de aşchii de spice
  buzunarele mele încărcate cu boabe de grîu
  ne întoarcem pe alt drum să nu ne găsească libelulele şi iepurii şi prepeliţele
  dar ne găsesc
  şi întreg alaiul păşeşte încetinel
  ca o mulţime de nuntaşi
  după cununie... şi muzica de cununie?... întrebi
  şi vine şi ecoul să se ţină după noi
  cu şiroaie de privighetori
  şi piţigoi.
  şi arici.
  Arici? Aricii nu cîntă.
  Nu, dar ne încîntă pe noi.
  Ne oprim vreodată?... întrebi.
  Ne oprim vreodată?... răspund.

  *

  Ştii, ca un zgîrie-hîrtie cred că totuşi... îmi placi.
  Ştii, ca un zgîrie-hîrtie cred că totuşi... te iubesc.
  Ne oprim vreodată?...
  Ne oprim vreodată?...

AlteleText

blank

corner
Julieta

  Julieta
  nu a murit.

  Cîţiva ani mai tîrziu s-a măritat cu un veronean înstărit
  a născut trei copii – două fete şi un băiat care nu l-a numit Romeo
  nevroind să-şi scormonească rana fiecare dată cînd l-ar chema la masă

  nu că-i prihană,
  viaţa nefiind mai înduplecată ca moartea
  ci cam un fel de poamă rea similară dar ceva mai iscusită în nemilă
  călcînd în picioare şi sfîrtecînd amintiri în acelaş ceaun cu rufe şi piaţă şi ipotecă
  pînă ce nu rămîne decît o ceaţă,
  pesemne binecuvîntată,
  de momente deformate şi re-fabricate.

  Shakespeare a ştiut dar a vrut să-şi aibă tragedia lui romantică
  aşa că a avut-o.

  Am găsit şi m-a pus dracu şi am cumpărat (la un preţ exorbitant) jurnalul Julietei
  care începe cu frisoane de dragoste
  şi se termină cu reţete de murături.
  Viaţă, cum am zis. Nemiloasă, cum am zis. Pragmatică, cum nu am zis dar ştiu.

  Am îmbătrănit ceva ani cînd am descoperit adevărul
  dar totuşi... totuşi rămîn un romantic de nestrămutat,
  uite
  îţi scriu ţie
  ca şi cum povestea adevărată este ceea a lui Shakespeare,
  un romantism absolut, incorigibil, poate chiar... copilăresc?

  De te uiţi în ochi de soare ai să-mi vezi acolo focul
  Care-n inimă mă poartă pîn’ mi s-o-mplini sorocul
  Nu-s chiar meşter ca un Shakespeare să tai rană de romanţă
  Dar am uite, poezia, să-mi slujească de chitanţă,

  Că din zori şi pînă-n noapte
  Îţi culeg foşnet de şoapte.

AlteleText

blank

corner
Aniversare

  Ai optzeci de ani.
  Aş fi avut şi eu o sută şi... nu, nu şi optzeci, ceva mai puţin
  dar nu am, nu mai sunt să am.

  Festivităţile sunt terminate
  ai suflat lumînările ţi s-au cîntat urările ai despachetat cadourile,
  lumea a plecat.

  Te apropii de etajera din colţ
  îţi pui ochelarii pe nas, nu că ai nevoie de ei dar îţi şad bine şi te-ai obişnuit
  şi tragi afară o carte cam mai la dos, cam mai ascunsă sub altele.

  O deschizi la întîmplare şi începi să citeşti.
  Deschizi o altă pagină, citeşti.
  Mai răsfoieşti ceva, citeşti.

  Tresari, un cocoş... un cocoş in oraş?... te trezeşte, ca o rugă de dimineaţă,
  ochelarii încă pe nas, cartea căzută pe podea pe o pagină boţită
  te îndoi, cam greu, o ridici şi netezeşti pagina şi citeşti încă cîteva rînduri.

  Te ridici, închizi cartea, o pui la loc şi porneşti spre camera de baie.
  Laşi ochelarii pe masă, fir-ar să fie de ochelari, îmi iritează ochii, îţi zici
  şi nici nu ştergi cele cîteva lacrime care ţi se furişează sub geană.

  Mulţumesc, zici nimănui în particular înainte ca uşa să se închidă în spatele tău.

AlteleText

blank

corner
Zeflemea

  Cîteodată
  am sentimentul că mă iau în zeflemea,

  îmi dau tîrcoale
  mă adulmec
  cam ca o vulpe în jurul găinii dar nu de foame
  mai curînd de batjocură...

  ia te uită, măi, cît foc ai avea în inimă,
  ia te uită, măi, cîte vorbe de dragoste tot născoceşti peste noapte,
  ia te uită, măi, ce idei neroade îmbraci în haine ponosite care tu crezi regeşti
  şi nu fac decît să zîmbească trecătorii, sticleţii, resturile de cartofi prăjiţi.

  Cîteodată
  ştiu că mă iau în zeflemea,

  o mică muşcătură
  o mică pişcătură
  o mică înţepătură
  se întîmplă că e mai mare decît mică...

  şi continui ca şi cum nu aş fi conştient de gaura asta prin piept
  de zdrenţele astea de plămîni
  de groapa asta în inimă plină de atîta văpaie
  că ar fi putut rezolva toate nevoile omenirii de ar ştii cineva să şi-o însuşească.

  Să şi-o aroge.

  Să o găsească.

  Cineva?
  Poate chiar tu?

AlteleText

blank

corner
Dar nu

  Dar nu.
  Străveziu.
  Nu chiar ca sticlă perfectă,
  mai mult ca sticlă cu rămăşiţe de amprente sau murdare sau colorate
  sau acoperite de un vag strat de mîncare nedefinită, uscată, parte mucegăită.
  Străveziu.
  Nu am de gînd să mă curăţ,
  aşa pot fi găsit şi
  spălat
  spart
  tăiat în felurite forme,
  poate chair topit.
  Străveziu. Aşa fel.

  Mă aşed pe o bancă
  nimeni nu mă vede.
  Vrăbii ţopăie în jurul meu fără frică
  un cîine mîrîie dar stăpîna lui îl trage nerăbdătoare să ajungă la coafor
  o minge trece prin mine şi cade în spatele băncii...
  hei, nu ştiam că sunt şi imaterial.
  şi ploaia trece prin mine
  şi frunzele care cad
  şi un cerşetor care se lungeşte pe bancă cu capul de o parte a mea şi picioarele de cealaltă.
  Cum sunt aşezat? mă întreb, m-ar simţii gravitaţia?

  Mort nu sunt, asta-s sigur,
  nici spirit, duh, strigoi şi alte neghiobii,
  am trecut de mult vîrsta negiobiilor
  şi a mele şi a altora.
  Dar nici realitate asta nu e. Ce ar fi?

  Mă iau după ceea cu cîinele
  el tot mîrîie, ea tot trage, nimeni nu mă vede.
  Ridic o piatră şi dau cu ea într-un geam,
  nu se sparge.
  Încep să ţip ca un apucat,
  nimeni nu se sperie, nici mîţa care se uită ciudat la mine şi îmi trece printre picioare.
  Ar fi totul în capul meu?
  Poate?
  Pesemne?
  Mai sigur că pesemne? Chiar şi mîţa?

  Chiar şi mîţa.
  Străvezime, cum altfel, dacă totul se joacă în capul meu?
  Încep să îmi dau seama că un tunet n-o să cadă din vîrful condeiului meu niciodată
  chiar cînd s-ar rupe peniţa,
  că un cîmp acoperit cu mii de floricele colorate în curcubeu n-am să desenez niciodată
  chiar cînd aş schimba culoarea cernelii de şapteştrei ori,
  că văpaia din inimă o să moară în inimă,
  cel mult am să aprind cîteva foi cu ceva cuvinte scrise dar tot ce-a ieşi e ceva cenuşă
  şi duhoare de cerneală arsă, mai mult nu.

  Străveziu.
  Mă dau bătut.
  Mă dau bătut?
  Da pe dracu mă dau bătut,
  încăpăţînat mai ca un catîr, mai ca un potop,
  mai ca un bolovan care se rostogoleşte la vale şi nimic nu-l mai opreşte.
  Pînă dă de unul mai mare şi crapă. Dar pînă atunci...
  Tot te mai iubesc.
  În felul meu.
  Străveziu.

AlteleText

blank

corner
ad-hoc, şase

  Mă ţin

  cu unghiile
  dinţii
  cu toţi cîrligii minţii
  de ceea amintire
  ce înfierată-n fire
  îmi zdruncină plămînii
  din capul săptămînii
  şi pînă-n celalt capăt
  cu-a dorului greu treapăt
  cu-a sîngelui foşnire
  ş-a lui dezamăgire
  c-o inimă în tunet
  ş-a pieptului răsunet

  cînd pleoapele cad
  grele
  pe şiruri de mărgele
  create-n saramură
  ce-mi picură în gură
  cu palide tablouri
  cernute printre nouri
  cum m-ai ţinut de mînă
  o dulcea mea stăpînă
  cum mi-ai şoptit adio
  o dolce-amore mio
  şi te-ai pierdut în zare...
  un vis, o arătare?...

  Fie arătare
  fie vis cutare
  sînge-mi curge-n vine
  prin hambare pline
  cu divine şoapte
  cu cireşe coapte
  cu făgăduinţe
  mîndre ca catrinţe
  ce îmi umplă sînul
  pieptul şi plămînul
  cu o adiere
  ca o înviere
  cu priviri plecate
  dup-ar fi furate
  care îmi alină
  spini şi rădăcină

  care-ncarcă zîmbete
  în a mele sîmbete.

AlteleText

blank

corner
Idile, şaptesprezece, parţiale

  Dă pinteni calului, măi fată
  Şi vino de mă iei odată
  Trecem înot prin mări şi rîuri
  Ne pierdem în adîncuri, hăuri
  Pînă ajungem la poiană
  Bogată-n flori, bogată-n hrană
  Unde îţi pui în păr o floare
  Şi fugi desculţă de picioare
  Culegi în coş cireşi şi prune
  Calul aleargă pe păşune
  Eu îţi fac casă cu toporul
  Aduc în ea întreg izvorul
  Şi cînd cu seară mîndra lună
  Fără discursuri ne cunună
  Şi-n raze de argint ne spală
  Eu mîndru, gol, tu mîndră, goală,
  Vom ştii că-ncepe-acolo viaţă
  Din noapte pînă-n dimineaţă
  Din dimineaţă pînă-n noapte
  Cu sîni avari şi buze coapte
  Şi-n multe secole trecute
  Ne vor găsi prin frunzi căzute
  Miraţi, dar fără a-nţelege
  Cine-i regina ş-a ei rege...

  Doar împrejur, fiece zori
  Se-aprind culori şi mii de flori.

  Uite-s acasă, măi băiete
  Azi am găsit un nou burete
  Şi costă o nimica toată
  Nu mînca para, nu-i spălată
  Stai, ghici pe cine-am întîlnit
  Părea o leacă cam pilit
  Mergea pe şapteştrei cărări
  L-am susţinut în sus pe scări
  Adu-mi te rog aspiratorul
  Îmi pare că-i mudar covorul
  Eu cred că m-am cam îngrăşat
  Nici nu mai intru în halat
  Îmi cumpăr mîine unul nou
  Sau poate tu mi-l faci cadou
  Astăzi ne-au pus maşină nouă
  Pentru cafea, nu una, două
  Dar ceaşca va costa un leu
  Hei, vai de mine ş-aoleu
  Pe scări era ditai pisică
  Azi m-am certat cu domnul Gică
  Tot aşternutul ce-i pe pat
  E timp să-l pun iar la spălat
  Pune la listă castraveţi
  Ridichi de lună şi pesmeţi...


  Îmbrăţişaţi, pe pat de spici,
  Eu undeva, şi ea aici.

AlteleText

blank

corner
ad-hoc, şapte

  Am tresărit, iar.
  M-am uitat la stînga, la dreapta, iar.
  Am crezut... mai curînd visat
  că eşti culcată acolo, lîngă mine, nu ştiu de care parte
  obrazul apăsat pe perna caldă şi oleacă roşit
  ai deschis un ochi
  m-ai văzur că mă uit
  ai zîmbit la mine şi ai adormit înapoi.
  Nu înainte ca să-mi duci mîna la sîn
  posesivă ca o căţea pe resturile osului
  ca o leoaică pe resturile vînatului
  ca o femeie pe resturile bărbatului.

  Ţii minte,
  m-ai împins spre duş împreună cu tine înaintea ta înainte de
  m-ai tras la duş împreună cu tine după tine după de
  ţii minte?

  Acum mă trădezi în braţele lui Morfeu
  şi n-am încotro decît să aştept, mîncat de gelozie şi iubire.
  Ai să te întorci, ştiu,
  cu zorii
  cînd am să-ţi pregătesc mic dejun mare
  cu cele mai alese din alese
  fructe şi nectare şi pîiniţe şi covrigei şi unt delicat şi farfurioare cu smîntînă proaspătă
  şi am să-ţi dau din păhărel în gură
  şi din linguriţă în gură
  şi din gură în gură
  înainte ca să te aşed între perne de mătase
  şi să mă prefac un moment lung într-un Orfeu înamorat
  şi să te cînt înapoi în braţele lui Morfeu
  lăsîndu-mă mîncat de gelozie şi iubire, iar.

  Închipuindu-mi
  cum ai să mă împingi spre duş împreună cu tine înaintea ta înainte de
  şi ai să mă tragi la duş împreună cu tine după tine după de
  o, ce închipuiri sălbatice.

  Tresar, iar.
  Mă uit la stînga, la dreapta, iar.
  Singur. A fost pesemne un vis. Iar.
  Închid ochii iar
  şi încerc să visez de căţea, de leoaică, de femeie.

AlteleText

blank

corner
,eu.

  Ritmul ăsta latin care-l ascult
  nu-i unul la care am dansat
  sau vom dansa vreodată.
  Schimb staţia de radio.
  Năzbîtia asta modernă care ascult
  nu-i una la care am dansat
  sau vom dansa vreodată.
  Schimb staţia de radio.
  Vorbesc de război.
  Schimb staţia.
  Vorbesc de război, altul.
  Schimb staţia.
  Vorbesc de ieftiniri
  adică nu au mai nimic de vorbit
  nu schimb staţia, nu mai ascult.
  Da, eu.

  Instinctele preiau controlul asupra maşinii,
  pulsări electrice coboară pe cărări obscure de nervi din adîncile mistere a creierului
  pînă în vîrfurile degetelor şi-n tălpile picioarelor
  reflexe fără minte
  stînga
  dreapta
  semnalizare
  repede
  mai repede
  şi mai repede
  frînă
  cel aşezat în spatele volanului un automat perfect, eu.

  Gîndurile pe alte coclauri
  în alte paturi
  la alte restaurante
  peste tot cu tine,
  culegi flori pe coclauri
  mă seduci în paturi
  mănînci cu mîinile la restaurante şi tot furişezi priviri la ceilalţi flămînziţi
  să le vezi reacţia,
  nimeni nu se interesează la tine
  în afara celui aşezat în faţa ta
  care te mănîncă din ochi cu haine cu tot
  cu pantofi
  cu noroiul pe tălpile pantofilor,
  un căpcăun, eu.

  “El” nu ar fi scris inepţia asta
  de fiindcă acum o sută plus de ani nu erau maşini
  poate dacă ar fi condus o birjă ar fi putut fi ceva mai apropiat de subiect
  de fiindcă acum o sută plus de ani sex era interpretat într-un mod diferit
  şi nu avea nimic a face cu sex
  de fiindcă talentul “lui” era atît aproape de divin cum a meu e aproape de insipid
  şi era şi unul în o sută iar eu sunt unul în un miliard
  de fiindcă “el”folosea cerneală chimică şi era cauza morţii a multor copaci
  iar eu folosesc cerneală electronică şi sunt cauza poluării planetare
  de fiindcă eu eram să folosesc cuvîntul poluţie
  care “el” fiind mult mai instruit în ale cuvintelor nu ar fi greşit niciodată
  aşa că “el” rămîne incomparabil şi incompatibil cu impertinentul,
  ignorantul, incultul, intransigentul, inutilul, încălţatul, înfumuratul, eu.

  Uite vrabia se scoală
  Sare peste-o nicovală
  Peste un ciocan, un cleşte
  Ciripitul dăruieşte
  Cu o simplă duioşie
  Care crini din morţi învie
  Care intră prin zăbrele
  Şi osîndele mai grele
  Un moment despovărează
  Dintr-un zori pîn’tr-o amiază
  Iar apoi pe a meu umăr
  Cîntă doine fără număr
  Începînd de-odinioară
  Pîn-acuşa, astă seară
  Apogeu la perigeu
  Mă găseşte-acolo, eu.

  Unde-i coclaurul? pare că întrebi
  unde-i patul? pare că întrebi, roşind,
  unde-i restaurantul? pare că întrebi
  şi adică de ce nu deal, culcuş, cramă? pare că întrebi
  iar eu muţit şi orbit şi surzit de atîta frumuseţe îmi pierd vorba
  şi îngăim fel şi fel de nerozii care nici un înţelept n-ar putea lămuri
  ca un neghiob care nici un vraci n-ar putea tămădui
  cu o tristeţe care nici o coadă de căţel n-ar putea îmbucuri
  pînă îmi iei mîna
  laşi degetele tale să se cunune cu a mele
  şi deodată vorbesc văd aud sunete care nu cunoşteam înainte a te cunoaşte
  şi devin un fel de poet... nu, nu ca “el”, ca mine
  stîngaciul, neîndemînaticul, eu.

  Automatismul îşi curmă viaţa în mod brusc
  şi îmi părăseşte simţurile la fel de repede cum le-a găsit
  cînd pătrund într-un ambuteiaj monstru
  înaintînd cinci a cinci acolo unde şi doi a doi ar fi prea mult
  zeci de kilometri pe oră devin unităţi de kilometri pe oră
  instinct liberează locul la chibzuinct...
  (nici “el” n-ar cunoaşte cuvintul, sigur că nu există
  numai creierul îmi joacă de-a prinselea cu plictiseala şi îl creează
  vorbind de care – interesant ar fi dacă “el” ar fi trebuit să traducă “traffic jam”
  nu că aşa ceva ar fi existat pe vremea birjelor
  dar pesemne că ar fi tradus-o în “marmeladă de circulaţie”
  gînd care mă face să explodez într-un rîs aşa de violent
  că se aude şi prin geamurile închise şi radiourile deschise şi aerul condiţionat turbat
  şi şoferii în jurul meu se uită la mine aşa de îngrijoraţi că dacă ar avea unde
  s-ar depărta cîţiva metri de mine,
  curios cum şoferi au mai mult frică de o zgîrietură de tablă decît de o moarte la pîndă)...
  întîia... a doua... întîia... frînă... întîia...
  turma de vite mecanice muge impotentă într-un huruit de eşapament otrăvitor
  şi se războieşte pentru fiecare centimetru pătrat
  pentru fiecare milimetru cucerit la stînga sau la dreapta
  manevrează (şi eu) claxonează (şi eu) injurează (şi eu, şi “el” n-ar cunoaşte cuvîntul)
  deodată ca şi cum digul ar fi căzut
  toţi vecinii (şi eu) pornesc la asaltul şoselii cu un scrîşnet de cauciuc fumegînd putoare
  de parcă fugăriţi de Akela şi haita lui de Seeonee
  şi nu mă mai mir cum Shere Khan a sucombat turmei de bivoli
  şoferii sucombînd pentru un moment suspendat în timp nevoii a deveni fiare sălbatice
  împreună cu încă o fiară, eu.

  Mă ierţi? simt nevoia să mă disculp
  întrebînd fiinţa gîndurilor mele dulci rebele obscure cutezătoare fierbinţi ameţitoare
  mai potolit
  ceva ruşinat
  uman din nou
  şi ea nu mă iartă fiindcă nici nu ştie că trebuie şi de ce trebuie
  şi eu nu aştept iertare din aceiaşi cauză
  schimb staţia de radio fără să ştiu de ce
  aud noua staţie fără să o ascult
  şi mă predau cu tot restul de creier care-mi rămîne în afara conducerii maşinii
  ocupaţiei mele a doua în lista de preferinţe după prima care este că o iubesc
  ceea care este că îi scriu poezii
  cu tîlc şi fără tîlc
  cu îngăduire şi fără îngăduire
  cu speranţă şi fără speranţă
  cu greşeli şi fără greşeli
  cu rimă şi fără rimă
  cu iertare şi fără iertare
  pînă ce trei ore mai tîrziu cînd opresc maşina
  tot ce îmi rămîne în cap e o progresie aritmetică epustuflantă
  compusă din mii de termeni consecutivi de tu şi eu... tu, eu, tu eu, tu, eu... ş.a.m.d.
  pînă la ultimul termen:
  tu, eu.

  Nu ştiu cine a scris nenorocirea asta, zici,
  uite, cred că îţi închipui, zic,
  uite, dăcă vrei îţi spun,
  uite, misterul se ridică,
  uite, tobele bat,
  uite, eu.

AlteleText

blank

corner
ad-hoc, opt

  Încerc palavre fără rost
  Idei cam deocheate
  Trag din a minţii adăpost
  Expresii demodate,

  De şapte ori şi şaptezeci
  Îmi scormonesc gîndirea
  Poate din pod, poate din beci
  Să-mi cadă mîntuirea,

  Să rînduiesc cîntece noi
  Nu multe dară culte
  Prin tot imensul tărăboi
  O muză să m-asculte,

  Să-mi poarte mînă şi condei
  De-a largul foii goale
  Să-mi scuture-n cuvinte tei
  Şi în a tale poale,

  Să-ţi tragă din plămîni oftat
  O tulbură dorinţă
  Ce-n alb de noapte, alb de pat
  Cu foc te ameninţă,

  Iar cînd a fi să mă găseşti
  În cîrdul tău de vise
  La a tău sîn să mă primeşti
  Cu poezii nescrise,

  Din strofe să-ţi culeg buchet
  La gît s-atîrne-n salbă
  Să-ţi fie pază şi-amulet
  De-a mea tenace jalbă.

AlteleText

blank

corner
Fabulă... adevărată

  Într-un apus nenorocit
  Se-afundă bietul soare
  Tare-ar dori el chip iubit
  Tristeţea să-i omoare,

  În mii şi mii şi mii de ani
  De la-nceput încoace
  Un ceas umplut cu bolovani
  În inima lui zace,

  Şi-n mii şi mii de bolovani
  Nefasta lui avere
  Ce cad mereu şi iar, avani,
  Lipsit de mîngîiere

  Priveşte încruntat la stînci
  Ce zboară-n jur şiroaie
  Poate acolo-n gropi adînci
  Prin foc şi prin noroaie?...

  Dar nu se vede nici măcar
  Un pic, un smoc de viaţă,
  Se simte bietul fără har
  Şi-adoarme-n lungă ceaţă.

  *

  Ce hărmălaie, tărăboi,
  Neantul prinde voce,
  Deschide-un ochi pe urmă doi
  Un fulger viu, feroce,

  Ar fi dormit aşa de mult
  Că nu mai ştie veacul
  Şi poate... poate din tumult
  Va naşte liliacul,

  Şi poate, poate, o, ce chin
  Va naşte şi-o fetiţă
  Cu buză foc şi ochi divin
  Şi-obrajii garofiţă?...

  Pîrjol, văpaie, ars pămînt,
  Deodată se opreşte
  Aude, vede blîndul cînt
  Ce setea-i potoleşte,

  Un chip, a tău, ce-al său colos
  Va duce în vecie
  Zîmbeşte-n raza lui, sfios,
  A sa... şi-a mea beţie.

AlteleText

blank

corner
Doiniţă, trei

  Sînişori
  rotunjori
  pădureţi în anişori,

  Mijlocel
  subţirel
  cum trecut-a prin inel?

  Degeţele
  subţirele
  vîlvătaie zace-n ele,

  Coapse lungi
  cum ajungi
  cu-a lor dor să mă străpungi?

  Doi genunchi
  un mănunchi
  cade oftu-mi din rărunchi,

  Glezne fine
  şi divine
  îşi bat joc mereu de mine,

  Şolduri ronde
  vagabonde
  printre şoapte de Gioconde,

  Dulce gît
  alb omăt
  sub şiraguri zăvorît,

  Gură gură
  o, arsură
  incredibilă tortură,

  Ochi şi geană
  sub sprînceană
  lacuri verzi într-o poiană,

  Un năsuc
  mic, giugiuc
  de mă trage-n balamuc,

  Obrăjori
  roşiori
  ca un soare pe sub nori,

  Picioruşe
  jucăuşe
  printre maci şi corcoduşe...

  Zi-mi iubite
  pe cinstite
  mai ai... multe pregătite?


  Să înşir
  fără şir?...
  pîn-oi zace-n... cimitir.

  Bate-l gînd,
  mai curînd
  scrii-mi aicea înc-un rînd!


  Inimioară
  surioară
  unde-ai fost odinioară?...

AlteleText

blank

corner
Şotii

  Te-am pierdut cînd nu te-am găsit.

  Dar nici nu m-ai căutat!
  Adevărat.

  Totuşi nu-i nici scuză
  nici explicaţie.
  Trebuia să te găsesc, fie din întîmplare
  fie dintr-o intenţie subconştientă chiar fără a ştii că te caut
  fie prin anunţuri în ziare, la radio...

  Dar ai fost a meu trecut!
  Da, la timp nu m-am născut.

  Decenii,
  dar chiar de ar fi fost secole
  aş fi trebuit să-mi planific naşterea într-un fel diferent
  să caut opţii şi ştiri în calendare şi almanahuri
  şi să amîn momentul ca diferenţa să fie mai mică, doar cîţiva ani
  cîteva minute,
  chiar poate şi cîţiva ani mai tîrziu.

  Dar tu ai fost altundeva!
  Ce greşeal-aşa ceva...

  Singurul lucru care pot spune în apărarea mea
  este că am fost întotdeauna slab în materii geografice,
  ştiam că soarele se învîrte în jurul pămîntului...
  Soarele se învîrte?...
  vezi?... şi că apare în est şi apune în vest
  şi că magazinul alimentara era la stînga de noi
  dar asta-i cam totul.
  Cum să fiu ştiut că îmi lipsea aşa o informaţie cardinală?

  Tu ştii, eşti plin de fel şotii?...
  Dacă te-ajut-a mă iubi?!...

AlteleText

blank

corner
Că-i

  Hărmălaie
  Că-i bătaie
  Arde focu-adînc în claie
  Că pe pat de fîn uscat
  mi te-ai dat.

  Plouă, tună
  Că-i furtună
  Nor cu fulger se cunună
  Cu parfumu-ţi îmbătat
  te-am luat.

  Plîng şi tremur
  Că-i cutremur
  Uite-un tremur, înc-un tremur,
  Ne-am certat, îmbrăţişat,
  ne-am luat.

  Nebunie
  Că-i urgie
  A ta şoaptă mă învie
  După ce că m-ai luat
  m-ai lăsat.

AlteleText

blank

corner
Patru Anotimpuri

  Primăvăratic cîntec
  Curgea prin văi în floare
  O lume de încîntec
  Şi leneşă torpoare

  Erau a meu părinte
  Al meu aievea dulce
  Trudeau în a mea minte
  Magie să inculce.

  Cu fructe roşii, coapte
  Umpleam şi văz şi gură
  Ţeseam din mute şoapte
  Visări de anvergură

  Văratice himere
  Pluteau în jur de mine
  Iluzii de putere
  Mi se scurgeau prin vine.

  Uite-am ajuns la gînduri,
  Cerşind prin destinaţii
  Curînduri şi nicicînduri
  Tomnatice ovaţii

  Citind între cuvinte
  Ascunse înţelesuri
  Înlănţuit adesea
  În mreajă de eresuri.

  Şi-acum, venit aicea
  Sau poate mai încolo
  Se-nchide cicatricea
  Pe-a meu iernatic solo

  Şi tot ce îmi rămîne
  Din căile bătute
  Sunt amintiri bătrîne
  Cu-a lor regrete, sute.

AlteleText

blank

corner
doiniţă, patru

  Sînişorii
  rotunjorii
  au plecat, cu obrăjorii,
  un viţel devine taur
  vierme creşte în balaur
  eu mă cred maestru faur,
  trec cocorii.

  Luna-i plină
  cu lumină
  îngeri, draci la ea se-nchină
  eu găsesc o amintire
  a mea inimi bîntuire
  ei închin un gînd şi-o fire
  orfelină.

  Anul ţine
  veacul vine
  ne întrecem prin rovine
  sar o vale, trec o punte
  vizitez mai sus, pe munte
  suvenirele cărunte
  ca şi mine.

  Trec cocorii
  obrăjorii
  sînişorii rotunjorii
  vlăguit bietul balaur
  gîfîie sărmanul taur
  eu... găsesc că n-am fost faur,
  trec şi zorii.

  *

  Pe-o colină
  fără vină
  mîndra ia şi-o anină
  şi-a ei fuste, poate zece,
  sare în izvorul rece
  apa l-a ei sîn petrece
  o, divină.

AlteleText

blank

corner
Îndoială

  Rimează la perfecţie cu croială şi alte cîteva
  Rimează aproape la perfecţie cu sală, nicovală, Păcală, Tîndală şi alte cîteva mii
  Nu rimează de loc cu cîntec, piaţă, mîncare şi alte cîteva milioane.

  Îndoială, ce venit mi-a să vorbesc de cuvînt?
  Nici o idee ce venit mi-a,
  aşa, fără pricină şi fără preconcepţie şi fără cauză mi-a tăbărît gîndul
  şi îi dedic cîteva rînduri în prezentul meu volum de gînduri, să zicem.

  Cum s-ar fi născut?
  De la ‘a îndoi’ ceea ce ar fi direct
  sau de la ‘a avea dubiu’ care-i mai indirect?
  Poate dubiu ar avea a face cu dublu adică cu doi (da, linguist nu sunt dar nici nu mă scuz)?
  Sau poate de la doi, ca în doi timpi şi trei mişcări? Sigur că nu,
  cum nici nu are a face cu doină, cu dovleac, sau cu cimpoi care rimează cu doi.

  Vorbesc nişte tîmpenii nemăsurabile,
  idioţii nemaipomenite nemaiîntîlnite nemaiauzite
  cine mai bine ca mine ştie? care-ar fi felul poetic a zice ‘cine ştie mai bine ca mine?’.

  Îndoieli, pluralul lui îndoială,
  de ce adică nu îndoieturi
  sau îndoieri sau îndoiale?...
  păi la fel cum de ce nu dragoste-dragoşti sau inimă-inimuri sau suflet-sufleţi. Aşa!

  Îndoială.
  Mă îndoiesc dacă face sens a mai scrie
  Mă îndoiesc dacă cine trebuie să citească citeşte
  Mă îndoiesc dacă în cîţiva ani voi popula librăriile sau containerele de reciclare.

  Mă îndoiesc de multe, chit uite am găsit ceva cauză la cuvînt.

  Ce nu mă îndoiesc este ce am în inimă pentru tine,
  asta este o certitudine o siguranţă un absolut.
  Nu-ţi zic ce.
  Cum am mai spus-o de multe ori – ştii!
  Cum zice zicala aia? - popa nu toacă de două ori pentru o babă surdă –
  şi chiar dacă eu-s mai mult ateu decît popă şi tu mai mult Ileană Cosînzeană decît babă surdă
  zicala ţine.
  Ştii!
  Şi asta-i ce contează.
  Nici o îndoială. Naught. Nichts. Niente. Niciuna. Nimic.

AlteleText

blank

corner
Dialog

  Fanfaron! (asta era a doua mea voce).
  Cine, eu? (asta era prima mea voce).
  Da cine, eu? (a doua mea voce).
  Tu ai început, (prima mea voce).

  (Am ajuns la un impas, cam prea repede
  nici nu am discutat cum trebuie sau dacă trebuie sau despre ce trebuie.
  Nu aveam nici idee că am două voci dar nebun nu eram la momentul dat, asta eram sigur.)

  Spune, cine este cel aievea şi cine cel spiritual, eu sau tu?
  Amîndoi, nu văd diferenţa, nu ştiu să definesc o diferenţă.
  Şi adică eu vorbesc cu tine şi tu vorbeşti cu mine, şi noi vorbim cu noi
  ca şi cum nu am fi noi?
  Da, un fel de tu vorbeşti cu tine şi eu vorbesc cu mine
  elucidînd păreri, întrebări fără răspuns, fapte fără rost, mistere...
  Un fel de Hamlet dialogînd cu hîrca lui Yorick
  eu fiind hîrca ta şi tu a mea.
  Numai că poate folosim craniu în loc de hîrcă, hîrcă sună cam peiorativ?

  De parcă hîrchei... adică craniului îi pasă.
  Tot îi moartă, mort, ca bufonul. Hei, nu suntem bufoni, suntem noi?

  (Am căzut amîndoi pe gînduri.
  Cred că amîndoi, fiindcă s-a făcut deodată o linişte asupritoare,
  pesemne că amîndoi treceam în revistă cele făcute şi cele nefăcute
  încercînd să evaluăm dacă cuvîntul era de aplicaţie pe noi, la noi.)

  Zi, poate tu începi la început înspre sfîrşit
  şi eu la sfîrşit înspre început
  şi ne întîlnim undeva la mijloc,
  aşa o să meargă studiul mai repede.
  La mijloc... ca la mijloc de femeie?
  Taci!

  (A tăcut. Dar m-a ameţit pentru un moment şi am pierdut firul gîndirii,
  am trebuit să încep iar.
  Ne-am întîlnit la trei sferturi el şi un sfert eu.)

  Cred că nu îmi place concluzia mea. A ta?

  (Clar că concluzia mea era aceeaşi.)

  Adică bufoni? Adică bufon, că tot suntem unul la urma urmei.
  Nu chiar aşa de clar. Mai îl dau o dată pe roată. (L-am dat.)
  Uite, am citit şi recitit totul,
  partea mea, partea ei
  şi nu am recunoscut nicăieri o vorbă de dispreţ, o vorbă de batjocură,
  o vorbă ne la locul ei.
  Ba chiar am găsit zîmbete, căldură, cîteodată ascunse cîteodată uimitoare...
  La ea?
  La amîndoi, cu toate că e clar că era... e mai evident la mine,
  dar aşa mă şi aşteptam.
  Las-mă să mă uit şi eu cam pe unde te uiţi tu. (S-a uitat.)
  Hm, este ceva în cele ce zici.
  Poate că totuşi nu ne-am pierdut vremea cu tot scrisul
  chiar dacă odată şi odată praful nostru o să folosească ca dop pe un butoi de biere...

  Cum zicea Hamlet.
  Cum zicea Shakespeare, năzdrăvan scriitor şi ăsta.
  Ca şi noi, dar îmi plac mai mult poeziile noatre cu tot că el are mai multe farafastîcuri şi zorzoane la vorbă.

  Păi... păi ai zis că nu suntem bufoni...

  (M-am înecat. A dat peste mine un hohot de rîs că aproape mi-a plesnit pieptul.
  Am început să şi sughiţ.)

  Îmi place de tine, ştii, realist.
  Şi mie îmi place de tine, ştii, îndrăgostit.

  (O leacă de ironie, în primul. O mulţime de inimă, în al doilea.
  Am scos chitara şi mi-am adus aminte că nu ştiu să joc la chitară.
  Am scos dalta şi mi-am adus aminte că nu ştiu să sculptez.
  Am scos creionul şi mi-am adus aminte că ştiu să scriu
  adică amîndoi ştiam chiar dacă ne călcam pe degete unu pe altu din cînd în cînd
  dar la urmă tot ieşea ceva armonios din effort.
  Cel puţin noi găseam că e armonios şi ea găsea că e armonios
  şi în afară de asta – restul ce contează?
  Atît timp cît ea zîmbeşte spre mine nu îl invidiez pe Shakespeare
  el trebuie să mă invidieze pe mine,
  el nu a avut-o.)

  Tough luck, William!
  Sperăm că accentul nu îl deranjează.
  Sperăm.

AlteleText

blank

corner
Aiureli istorice, linguistice, personalice

  Personale, m-a corectat, şi nu am vrut să o contrazic.

  Spune, crezi că ştia să numere mai departe de cinci? am întrebat-o.
  Cine?
  Cum cine, El, păi a scris doar cinci scrisori, de ce nu a continuat?

  S-a uitat la mine că aproape avea să-şi tragă mîna înapoi şi să mă încuie într-un ospici,
  nu a reuşit. Tare o mai strîngeam. Dar ea ştia mai multe ca mine, eram curios.

  Da, ştia să numere şi pînă la o sută, mi-a răspuns cam morocănos şi cam ironic, cred.
  Aha. Acum ştiam. Spune, cum a ştiur El în a treia scrisoare despre romani şi Dunăre?
  Nu-i a treia scrisoare ci scrisoarea a treia şi nu era vorba de romani,
  era vorba de turci.

  Turci? Şi generalul Traian era tot turc?
  Era sultan nu general, se numea Baiazid nu Traian,
  şi totul se întîmpla două mii de ani mai tîrziu. Citeşte iar!

  Aha, adică nu aşa de demult. Acum înţeleg cum El ţinea minte.

  Eram prieteni de mulţi ani, din timpul grădiniţei –
  eu scriam poezii gen ‘am trei bani / plec la Focşani’ şi ea citea Tolstoi.
  Cred că eram deja bine potriviţi.
  Adevărul zis, cred că era atrasă nu de fizicul meu ci de intelectul meu.
  Cu un Ai Chiu fenomenal de 88 şi un cîntar similar, un fel de minune de circumstanţă,
  mă simţeam de nebătut
  dar ea avea zece la sută mai mult, 153 la amîndouă circumstanţe, o altă minune,
  aşa că în chestii delicate o întrebam.
  Şi aproape întotdeauna avea răspuns.
  Şi ne iubeam, măi ce ne iubeam.

  Spune, cuvîntul ‘român’ vine de la romani, de la Roma?
  Da, mai mult ca sigur. Adică ştii ceva şi tu, mă impresionezi. Nu era ironic, cred.
  Şi alte cuvinte ca trombon sau aromă sau promoţie tot de la romani vin?!
  am continuat să încerc să o impresionez.
  Nu, astea-s doar... cuvinte cu combinaţii de litere asemănătoare.
  Romalit?
  Nu romalit ci ramolit şi tot nu.
  Romaniţă?
  Doar nume regional de floare, vine din poloneză, alţii o cheamă muşeţel şi nu are nimic a face cu romanii.
  Cum traista-ciobanului nu are nimic a face cu ciobani şi gura-leului nimic a face cu lei.

  Şi curu-găinii nu are nimic a face cu...
  Te rog, ţine conversaţia curată. Vorbeşti de păpădie, aşa-i?
  Aha, păpădie are legătură cu romanii, vine de la papa, papa de la Roma, corect?

  Mulţi ani mai tîrziu mi-a mărturisit că nu ştia cum rămînea îndrăgostită de mine
  dar eu nici azi nu-i înţeleg mărturisirea.

  Spune, grecii ne-au lăsat şi ei ceva?
  Sigur, mituri.
  Ha-ha, greşeală, mite vrei să zici. Mă simţeam victorios.
  Nu, mituri vreau să zic, legende. Mi-a spulberat victoria.
  Mite vine de la mită de origine slavă
  care-i la fel ca şperţ de origine germană şi şpagă de origine rusă şi bacşiş de origine turcă...

  Turcă? Iarăşi turcii? Baiazid turcii, ciubuc turcii, Griviţa turcii, halvaua turcii...
  Şi ciubuc? De origină română, aşa? Încercam să-mi reafirm victoria.
  Îi era milă de mine, dar nu m-a cruţat. Ciubuc tot de origina turcă, iubitule. Îmi pare rău.

  Zece la sută e zece la sută. Nu cruţa. Şi mie îmi părea rău.

  Ciubuc rimează cu papuc, adevărat? Mă simţeam cam abătut.
  Adevărat. Şi m-a pupat ca şi cum aveam decoperit cea mai glorioasă rimă a poeziii române.

  Adică, adevărat zis m-a pupat şi mă şi iubea, în afară de intelectul meu deosebit
  mă iubea şi datorită faptului că aveam un talent la poezie cu rimă
  atît de depărtat de primul ‘am trei bani / plec la Focşani’
  ca şi electronul de atom, păstrînd proporţiile
  (ea m-a pus la cale să folosesc analogia asta, n-am nici o idee ce înseamnă).

  Ştii, dacă te-ai fi născut pe timpul Lui, şi ştiam exact la cine făcea aluzie,
  i-ai fi făcut o concurenţă fioroasă. Nu era ironic, ştiu.
  Din păcate, zilele noaster treci nerecunoscut, oricare ţi-ar fi talentul.
  Dar asta-i cauza că te iubesc. Poeziile. Care mi le scrii.


  Adică ştia de ce rămînea îndrăgostită de mine, dar mi-a zis că nu ştia. Şi înainte şi după.
  Ceva femeiesc, nu?
  Şi cînd repetam ce mi-a fost zis de data aceea, menţinea că nu am înţeles-o
  şi începea să-mi explice teoria relativităţii numai ca să mă enerveze.

  Acum mai avem de trăit mulţi ani fericiţi împreună.
  Ea cu premiul ei Nobel şi eu cu scrisul meu pentru cea cu premiul Nobel din viaţa mea.
  Un echilibru perfect.
  Din cînd în cînd citeşte cu voce tare ceva care i-am scris
  are lacrimi în ochi şi mă lasă să le văd
  înainte ca să le şteargă cu o foaie ruptă dintr-un manual de fizică.
  Din cînd în cînd îi mai scriu, o dată pe zi, de două ori pe zi, o dată pe noapte
  şi pleacă la universitate cu un zîmbet pe faţă
  un scrîşnit de cauciuc ars
  şi o promisiune de ceva care avea să se întîmple seara, la întoarcere acasă.

  Promisiune, ar avea cuvîntul ceva a face cu romanii?

AlteleText

blank

corner
ad-hoc, nouă

  Dar... frumoasă eşti fetiţă
  Obrăjor şi-n el gropiţă
  Sîni rotunzi ca pietricele
  Duse-n rîu de mîndre iele,

  Picioruşe în cătuşe
  De sandale jucăuşe
  Şi şosete alb ninsoare
  Pe cîmpie de cicoare,

  Ochi un verde de pădure
  Buză roşu copt de mure
  Păr o mare de aramă
  Care zori de ziuă cheamă,

  Voce ropot de ispită
  Prin coceni de răsărită
  Vîrf de deget o petală
  Ce-ar topi şi-o nicovală,

  Umeri gingaşi de mătasă
  Gît o trestie aleasă
  Urechiuşe scoici rotunde
  Nicidecum şi nicideunde...

  *

  Sub o geană... bob de rouă
  Cade, taie viaţa-n două
  Cea trecută lîngă mine
  Cea trăită, după tine.

AlteleText

blank

corner
La răscruce de drum

  La răscruce de drum poposeşte cocorul
  Departe-i căldura dar biruie dorul
  O, tu blestemată cruzime de soartă
  O puică de om dînsu-n inimă poartă.

  De-abia primăvara, zbura prin hogeaguri
  Un vis îl purta peste alte meleaguri
  Mereu încerca ochiul cald să îi prindă
  Pe leagăn, cărare, ceardac sau în tindă,

  S-a pus cu un greier să-i joace-n ogradă
  Şi-apoi ciocîrlia să-i cînte aubadă
  Prin munţi a cules sute feluri de floare
  În păr să îi ploaie visări şi ardoare,

  Cînd turma de miei ea ducea la păşune
  Rostea biet cocorul balade şi rune
  Dar între-a dulăilor surd mîrîitul
  Părea a o cioară şi-a ei cîrîitul.

  O vede la geam, la ţesut, la oglindă
  Cînd crîng după crîng sub picior se perindă,
  O vede cînd coadă încet despleteşte
  Tîrziu la opaiţ o carte citeşte,

  O vede desculţă-n părîul de munte
  Cu-a ei coroniţă de floare pe frunte
  La sfat cu o barză, un cuc, o răţuşcă
  Şi mici peştişori a ei degete muşcă,

  O vede-ntre mure cu coşul în poală
  Cînd puiul de om împrejuru-i tîrcoală
  Îi dă, cu-a ei gură jucînd a stăpînul...
  De ochi îi ascunde căpiţa şi fînul.

  Cînd iarna în soare încet se topeşte
  O tristă privelişte-n ochi se iveşte
  În veci adormit pe-a lui singur piciorul
  La răscruce de drum... o, măiastru cocorul.

AlteleText

blank

corner
Lănţuiri

  Soarele trage la uşă,
  Noaptea toarn-a ei cenuşă,
  O puzderie de stele
  cad în marea jucăuşă
  prin inele,

  Muntele trage la soare,
  Umbra toarnă prin cicoare,
  Luminiţe încîntate
  licurici poartă-n spinare
  pe-nserate,

  Ciuta ea trage la munte,
  Ploaia toarnă peste punte,
  Rîndunicile s-avîntă
  prin crenguţele cărunte
  iar la trîntă,

  Vîntul el trage la ciute,
  Bradul toarnă conuri sute,
  Fuduloase mărgărite
  cuceresc din nou redute
  şi ispite.

  Eu? Pesemne trag ca vîntul,
  Gîndul toarnă iar cuvîntul,
  Vis şi cîntec curg prin vine
  focul arde, legămîntul
  veşnic ţine.

AlteleText

blank

corner
Pe... alăturea

  De unde-ai furat mere roş rumenite
  La tine-n obraz aşa bine venite?

  Mere chiar roşii
  Iar strigă cocoşii
  Un cîntec la soare
  Şi-un alt la plimbare.


  Privirile verzi din păduri zămislite
  Găsit-ai vre-o vrajă prin rune citite?

  Verde pădurea
  Privirea aiurea
  Diseară iar plouă
  Dar mîine-i zi nouă.


  Cu degete suple ş-n vîrf ascuţite
  Mă-ntreb ce-i mai aprig ca aste ispite?

  Degete suple
  Legate cu cuple
  De palme-amîndouă
  Am zis că iar plouă?


  O buză şi-o buză din soare ciupite
  Eşti neam de zeiţe prin lume ivite?

  Păi buză şi buză
  Mereu se tot scuză
  Că-i seară că-i vară
  Că-i rece afară.


  De ce la ureche îţi zac rătăcite
  A mele cuvinte cu zorii gîndite?

  Băiete băiete
  Poete poete
  De-ai ştii adevărul
  Măciuc-ar sta părul

  Te-ar mistui gîndul
  Plămînul plăpîndul
  Plămînul năcladul
  Ţi-ar arde ca iadul


  Un iad, un năclad care arde mai tare
  Ca gîndul la tine cînd luna răsare?

  În creieru-ţi vuiet
  În inima-ţi tuiet
  În doru-ţi aramă
  În sufletu-ţi flamă


  Un vuiet, un tuiet, o flamă mai tare
  Ca dorul de tine prin maci şi ninsoare?

  Prin vorbe răstite
  Şi nopţi nedormite
  Găsi-vei doar chinul
  Că-i aprig destinul


  Un chin, un destin sau o voce mai tare
  Ca nopţi fără tine în grea nepăsare?

  Cînd dis-dimineaţă
  Prin nouri de ceaţă
  Sa căuţi plăcere
  Dar vine tăcere


  O ceaţă mai deasă, tăcere mai tare
  Ca cea cînd dispari în nemernică zare?

  Aşa că mai bine
  Te lasă pe mine
  Să cînt erezia
  Să tac poezia.


  Acum... înţeleg, dac-aş zice mai tare
  Aş zice, tu ştii, mă iubeşti mi se pare.

AlteleText

blank

corner
Insulte

  O cunoştinţă comună ne-a pus la aceiaşi masă.

  Cine-i cabotinul cu pretenţii poetice?
  a întrebat imperial academicul
  zgîindu-se la mine
  şi răsfoindu-mi cartea cu degete fine şi manichiurate
  fără să citească o singură pagină.

  Cine-i Incitatusul cu urechi clăpăuge?
  am întrebat iritat la rîndul meu
  zgîndărindu-i siguranţa de sine
  şi trăgîndu-mi înapoi cartea cu degete bătătorite şi pătate de cerneală
  pentru a o pune pe raft între Eminescu şi Alecsandri.

  Nu ne-am despărţit prieteni.
  El pe norii lui, bombănind îngăimări nearticulate (în urechile mele),
  eu pe credinţa mea, îngăimînd bombăneli nearticulate (în urechile lui clăpăuge),
  poate înjurături (el mai academice, eu mai de prin tîrg).

  Eram fără faimă, amîndoi.
  Eu, eu cel puţin eram sincer. La drăgostit. La poezit. La betegit cuvinte.
  El, el era fără importanţă.
  Ea, ea era tot ce era mai important pe lume.

AlteleText

blank

corner
M ca...

  ...ar fi putut fi ca Maria (Tănase) sau ca Mircea (Crişan) sau ca Mare (Ştefan cel)
  poate chiar ca Madagascar (cel cu Marty, Alex, Gloria, Melman şi Regele Julien XIII)
  sau poate chiar ca... dar nu, M ca

  Moartea a hotărît să mă ademenească
  şi a început să-mi facă curte.
  Nu ştia cu cine avea a face.

  S-a înfăşurat cu un giulgiu în picăţele
  o amestecătură de roşu şi galben şi albastru (ştia că-mi place combinaţia)
  şi-a pus şosete albe să nu i se vadă falangele
  cu mănuşi pe mîini la fel, albe,
  şi-a pudrat roşu zigomele şi uns ruj de buze pe dinţi, că buze doar nu avea
  ochelari de soare gigantici şi negri à la Brigitte Bardot
  un inel de trei carate pe inelar furat cine ştie de la care mort
  pantofi cu toc zece centimetri la picioare dar tot scundă rămînea
  şi pe cap o perucă blondă din anii 60, cu o fundă roşie.
  Nu purta cercei, nu avea urechi.
  Ştiu că a încercat să lipească ceva cercei cu lipici dar s-a dat bătută, nu ţinea.
  Sunt frumoasă şi aşa, nu?

  Mi-a cîntat cîteva serenade cu o chitară electrică
  mi-a trimis ceva poezii prin poştă şi a lipit timbre cu animale colorate
  a deschis şi un cont Instagram, eu eram singurul care avea acces la el.
  Mi-a cumpărat şi cîteva bilete de loterie dar numai unul a cîştigat 3 lei,
  pesemne că nici moartea nu putea bate statistica.

  Păi, ascultă Babă Moartă, oricît ai încerca tot Babă Cloanţă rămîi
  aşa că ce nu-mi zici mai clar cam ce vrei
  că de ademenit acuma nu mă ademeneşti
  şi de iubit îţi promit să te iubesc în cîţiva ani. Dar nu chiar imediat.

  Nu s-a simţit insultată. Nici nu ştiu dacă era insultabilă.
  Dar chiar era ea aşa de proastă să încerce ispită omenească pe un om, adică pe mine
  fără să ieie în consideraţie diferenţa noastră de vîrstă
  şi reticenţa mea faţă de trilioanele de trilioane de făpturi care ea le avea pe conştiinţă
  (dacă era să zicem că ar fi avut conştiinţă)?
  Păi s-a ‘ocupat’ de moluşte şi sinapside şi trilobiţi şi neanderthali
  şi ceva oameni buni şi ceva oameni răi din vechiul meu cartier din Botoşani.
  Bătrînă ca bătrîneţea. Păgînă ca păgîneţea. (Da, păgînătate, ştiu, dar nu sună aşa bine.)
  Şi uite că avea acum tupeul să încerce să mă momească,
  să mă amorească (nu căuta în dicţionar, nu există)?
  Ce dracu!

  I-am pus coasa înapoi în mînă, o avea ascunsă dar tot la îndemînă o avea.
  I-am dat jos peruca şi am făcut din ea un cuib de vrăbii.
  Am luat un tampon de vată, l-am umezit cu scuipat şi i-am şters roşul de pe dinţi.
  Eşti urîtă, i-am zis, dar aşa eşti mai puţin urîtă,
  ne-am aşezat pe o stîncă înaltă ştiind că nu am să cad,
  mîna mea la mijlocul ei
  mîna ei pe umărul meu
  şi cu un papagal agîţat cap în jos pe coasă (căuta alune între oasele ei)
  am privit apusul soarelui.
  Era un amurg de necrezut.
  Spune, moarte, ce vrei?

  A oftat.
  S-a scărpinat pe ţeastă cu vîrful coasei,
  scobit între dinţi cu aceiaşi,
  scos un grăunte de praf din ochi cu aceiaşi
  şi iar a oftat.
  Dacă ar fi fost film comic m-aş fi rostogolit pe jos de rîs
  adică dacă nu eram cocoţat aşa de înalt pe stînca aia.

  Marketing.
  Pardon?
  Marketing.
  Am văzut un program la televizor care zicea că marketingul e mai important ca produsul.

  Produsul? Adică moarte, vrei să zici.
  Sigur că moarte, alt produs nici nu am.
  Şi m-ai selectat pe mine ca cobai?

  Mi s-a uitat direct în ochi cu găurile alea negre din spatele ochelarilor şi a dat cu capul.

  Nu prea am reuşit, hă?
  Nu prea ai reuşit, ăhă.

  Am rămas îmbrăţişaţi aşa o groază de timp.
  Ea fiindcă se simţea stingheră
  eu fiindcă ştiam că atît cît era cu mine salvam ceva milioane de fiinţe, ţînţari inclusiv.
  Trebuie să plec. Am treabă, lista-i lungă.
  Înţeleg. Îmi pare rău.
  Rău de ce?
  Nu puteam să-i zic.
  La revedere, i-am zis.
  You can bet your sweet life on it, mi-a răspuns şi a dispărut.

  Noroc că ştiam şi eu engleză.
  Putea să-mi zică şi pe româneşte dar a preferat engleza,
  se emancipă moartea, fraţilor, se emancipă.
  Cred că se pregăteşte pentru cînd nu va avea încotro
  şi va trebui să-şi caute de lucru într-un alt sistem solar, e prevăzătoare cumătra
  şi între ea şi mine – ce-i un miliard de ani mai încolo?
  Pesemne că pe atunci i se va termina lista de aici
  eu am să fiu uitat
  şi toată omenirea se va fi mutat pe una din exoplanetele lui Alfa Centauri.
  Moartea va începe o nouă listă, acolo,
  faptul că toţi vor avea cap de proporţiile unui harbuz (de azi)
  şi picioare de proporţiile unei furnici (de azi)
  nu-i va ajuta.
  Că moartea e moarte, fraţilor,
  şi coasa rămîne coasă chiar dacă toată lumea va folosi o combină.
  Sau ce ar fi echivalent cu o combină pe atunci.

AlteleText

blank

corner
Fără

  Pe calea bătută de roibii în spumă
  Adesea trecusem şi noi, înspre iaz,
  Desculţă fugeai cu bujori în obraz
  Dar eu, băietan fără har fără haz
  de tine fugeam ca de ciumă.

  Din cînd şi din cînd aruncai o privire
  Ce plopii tăia şi alunii ardea
  Ce foc de-amintire în mine sădea
  Cînd eu, băietan fără cal fără şa
  nici nu prea ştiam ce-i iubire.

  Odată mi-ai scris scrisorică bizară...
  Azi luna-i rotundă ca albu meu sîn
  În poala mea stele aprinse rămîn...

  Mi-am zis, băietan fără cînt fără fîn
  mai bine aştepţi înc-o seară.

  O seară trecută. Trecute şi nouă.
  Un an, poate doi, eu mereu tot aştept
  Prilej să-ţi arăt că-s şi bun că-s şi drept
  Că-s eu, băietan fără rost fără drept
  dar inimă floare şi rouă.

  De sus de pe deal mă tot uit înspre tine
  Trec zile, trăite, dar fără prisos
  Găsit-ai băiat şi frumos şi vînjos
  Iar eu, băietan fără sus fără jos
  otravă îmi curge prin vine.

AlteleText

blank

corner
Idile, optsprezece

  O şubredă punte
  Coboară din munte
  Pe ea o paiaţă
  Boită la faţă
  Duce-n vale-ntîi zori
  După ce
  dimineaţă.

  Mneaţă, o, mneaţă
  ţi-am dat doar o viaţă
  ce faci tu cu ea cînd mantaua de ceaţă
  topesc?...
  Mă gătesc

  copiii
  zglobiii
  să port în spinare
  aricii
  piticii
  să duc la plimbare
  fetiţa de-alătur
  cu briză să-mpătur
  să-i torn floricele
  pe-a fuste-i dantele
  şi-n ia subţire
  să-i cos amintire.


  Mneaţă, o, mneaţă
  o fire semeaţă
  ţi-am dat, dar cînd soare de piscuri s-agaţă
  nu-i joc...
  Nici deloc

  laleaua
  panseaua
  deschid jos pe luncă
  pe ie
  şi glie
  aştern cu măruncă
  fetiţei cosiţe
  sădesc luminiţe
  l-a ei picioruşe
  arunc corcoduşe
  şi semăn bujorii
  pe-a ei obrăjorii.


  Mneaţă, o, mneaţă
  îţi dau o povaţă
  că soarele urcă ş-amiaza-i în faţă
  tu mori...
  ştiu. Dar flori

  pămîntul
  şi cîntul
  le umplu cu ele
  las tei
  în condei
  iar pe deal mărgărele
  cînd vine fetiţa
  ş-a ei mioriţa
  aştern păpădie
  din azi în vecie
  şi poate va ţine
  aminte de mine.


  O şubredă punte
  Se urcă spre munte
  Jeleşte paiaţa
  La prînz dimineaţa
  Sub aprigul soare
  Păleşte
  şi moare.

AlteleText

blank

corner
Cum o zic englezii

  Zacuscă
  şi muscă
  pe limba etruscă
  Nu sună
  ca lună
  pe limba străbună.

  A pus un pas
  chiar doi
  între noi.
  începi iar cu tîmpeniile tale absolut absolute? m-a întrebat,
  fără a fi încă îngrijorată
  dar a luat o furculiţă în mînă,
  ‘One never knows’ cum o zic englezii.
  ‘Mai ştii?’ s-ar zice pe la noi.
  Am încercat să-i dau încă o furculiţă
  dar cum era pe-a zbughitelea, mi-am retras mîna.

  Scorojit
  scofîlcit
  un iubit oblojit
  Căci mîine
  un cîine
  mănîncă o pîine.

  A pus o ţară
  chiar două
  între nouă (da, ar trebui ‘între noi’ dar nu ar fi rimat).
  Nu ştiu dacă te crezi un Picasso al vorbei dar nu eşti nici măcar on Picasso de trei ani, mi-a strigat
  fiindcă eram aşa departe, îngrijorată ceva mai mult
  de data asta ţinea o ditai furcă în mînă,
  ‘Better safe than sorry’ cum o zic englezii.
  ‘Decît să-mi pară rău?...’ s-ar zice pe la noi.
  Poşta a refuzat să-mi accepteze pachetul pe care vroim să i-l trimit
  menţinînd că o furcă este o armă şi am nevoie de un permis să o car cu mine.

  Bursucul
  cu mucul
  confortă papucul
  Vecina
  prăjina
  mai tortură cina.

  A pus un continent
  chiar doi/două
  între noi/nouă.
  Mă auzi? Vorbea cu telefonul dar o auzeam prin văzduh. A trimis şi un porumbel. Mă auzi?
  tare era comică situaţia dar şi tragică, cum tare era îngrijorată
  s-a debarasat de furcă şi a deschis un cont Instagram chemat furca-curca,
  ‘Attack is the best defense’ cum o zic englezii.
  ‘Tacă-ţi fleanca!’ s-ar zice pe la noi. Asta cu porumbelul.
  Am încercat să o poezez (poezesc? poezic? poezînt?) pe contul ei
  dar m-a expulzat (excomunicat? anatemizat? expediat?) din contul ei.

  Au trecut doi ani. Lungi ca doi ani şi trei luni.

  Cînd seara dispare sub poală de noapte
  Iar bolta cerească căzută în lac
  Aprinde sub valuri dorinţe răscoapte
  Şi-amestecă focul cu roşu de mac,

  Cînd miezul de noapte spre soare-răsare
  Se-nchină şi cade în alb jărăgai
  Şi-n ropot de ploaie cad lacrimi amare
  Fierbinţi ca un iad ieşind poartă de rai,

  Cînd zorii se-mbracă în caldă amiază
  Pe capuri pleşuve de munţi înăspriţi
  Iar privighetoarea, o, bună piază
  Redă nechezat printre cai oropsiţi,

  Din ceas pînă-n ceas şi din oră în oră
  Las uşa deschisă şi geamul proptit
  Din zori în amurg, din amurg în auroră
  Visez că te chem, că te văd, c-ai venit.

  Continentele
  au căzut
  Ţările
  au căzut
  Paşii
  au căzut
  într-o nimica

  şi deodată o descopăr între braţele mele...
  m-ai auzit!...
  şi nici nu ştiu ce e vorba şi nici nu vreau să ştiu ce e vorba dar
  ‘The love we give away is the only love we keep’ cum o zic englezii.
  ‘Dragostea dăruită este singura dragoste reţinută,’ s-ar zice pe la noi.
  Nu a zis-o, mi-a dăruit-o.
  În gură.

AlteleText

blank

corner
NU. DA.

  Evenimentul global a anului NU a fost creaţia mea poetică.

  NU a anului
  a banului
  a timpanului
  nici măcar a ţăranului, unde noua batoză trei tone Made in China a luat primul loc.

  NU global
  regional
  naţional
  sau local.
  Local fiind definit ca a oraşului, a străzii, a caselor cu număr fără pereche
  zugrăvite portocaliu, trei în total. Nici nu au auzit de ea.
  Creaţia
  senzaţia
  poate aberaţia?
  Poetică
  cosmetică
  sau poate chiar eretică?
  NU, nu a fost. Creaţia mea poetică.

  Eveniment? Ha.
  Poate accident? Haha.
  Incompetent? Incoerent? Incontinent? Hahaha. Poate parte din astea DA.

  Mai găsesc multe alte cuvinte pentru NU, majoritatea pozitive.
  Mai găsesc multe alte cuvinte pentru DA, majoritatea peiorative.
  Parte din ele chiar rimează între ele, parte din ele alcătuite din multe litere
  de obicei mai puţin de douăzeci şi nu pe toate le înţeleg
  aşa că le rostesc şi zîmbesc ca tontul să se creadă că le înţeleg.

  Şi totuşi... totuşi evenimentul global a anului DA a fost creaţia mea poetică.
  A anului, restrîns la cîteva minute, acele cîteva minute care ai dedicat cititului.
  Global, dacă global ar putea fi restrîns la numărul, la etajul, la apartamentul
  unde cele cîteva minute ai dedicat cititului.
  Creaţia mea poetică fiind cele cîteva rînduri de poezie scrisă ţie
  dedicată ţie
  destinată uitării
  tale
  cu an şi global mai sus definiţi.

  NU că aşa ceva mă opreşte
  potoleşte
  domoleşte.
  Că dacă ar fi chiar şi numai cîteva secunde
  trei dale de podea
  un sigur rînd
  care-ţi schimonosesc voie-nevoie buzele în zîmbet netăgăduit
  astea
  DA valorează. Ca.
  Eveniment. Global. Anului. Creaţia. Mea. Poetică.
  Că altceva mai important pe lume
  ce ar fi?

AlteleText

blank

corner
Sticlă

  Sticla cade.

  Pînă apuci să te îndoi să o ridici
  jumate-i scursă.

  Dacă era deja jumate
  rămîne jumate din jumate,
  poate.

  Dacă mai puţin?
  Nici nu te mai îndoi –
  dai cu piciorul şi priveşti cum se rostogoleşte pe scări
  pînă jos,
  ajunge pesemne goală
  poate chiar spartă

  şi tot ce ai nevoie e de o cîrpă să ştergi resturile de apă
  şi să faci atenţie
  să nu te tai.

  Că o sticlă chiar goală
  spartă
  tot ca dracu taie.

AlteleText

blank

corner
Idile, nouăsprezece

  O lamă ascuţită
  grosime zero subţirime zero
  mai subţire ca un atom?
  mai subţire ca un quarc
  m-a tăiat de-a lungul din ţeastă în talpă
  separîndu-mi partea dinainte de partea dinapoi
  nas piept genunchi de o parte
  ceafă spinare călcîie de cealaltă
  o poveste de groază?
  o poveste de dragoste
  adică tăiat la figurat?
  şi la figurat şi literal amîndouă şi niciuna
  nu pot să zic că înţeleg
  ai să înţelegi, dacă taci.

  Ai tăcut.

  O linie subţire
  invizibilă
  separă cele două jumătăţi asimetrice
  ca liniile pe un glob de tinichea cumpărat în tîrg
  cu latitudinile lui şi longitudinile lui
  ca un tatuaj?
  invizibilă am zis
  singurul fel a o percepe era cu vîrfurile degetelor
  cînd căutau
  a percepe.

  Căutam?

  Ai început la talpă, ai nimerit uşor firul conducător
  ai lăsat vîrful degetului pe el şi ai început să urci pe partea interioară a piciorului
  în sus
  înspre genunchi
  înspre coapsă
  înspre vintre
  mai sus nu mergea, ai poposit
  tocmai cînd devenea interesant?
  ai căutat fel de a merge mai departe
  te-ai perindat jur împrejur
  te-ai pierdut
  rătăcit
  ai şovăit pe ici pe colo chiar dincolo
  ai dibuit
  ai incercat cercetat cutezat abuzat
  mă faci să rîd aproape
  şi după cîteva minute
  ore?
  te-ai decis să continui drumul pe celălat picior
  firul conducător ducînd jos
  înspre coapsă
  genunchi
  talpă
  ai ajuns la talpă iar
  cealaltă talpă?
  cealaltă talpă
  te gîdil?

  M-a bufnit rîsul de parcă eram la un film cu Stan şi Bran şi îl vedeam prima oară.
  Mi-ai distrus momentul, atmosfera erotică care cercam a construi a plesnit
  lumînările au devenit faruri de maşină
  privighetorile struţi
  lalelele cepe.
  Ai început să rîzi şi tu, întîi cu zîmbete pe urmă cu hohote.

  Îmi pare rău.
  Îţi pare rău de ce?
  Mă ierţi?
  Te iert de ce?

  Ai început la talpă
  ai lăsat vîrful degetului să urce pe partea interioară a piciorului
  în sus
  înspre genunchi
  înspre coapsă
  înspre vintre
  mai sus nu mergea, ai poposit
  nu ai căutat fel de a merge mai departe
  te-ai perindat jur împrejur
  te-ai pierdut
  rătăcit
  nu ai şovăit pe ici pe colo chiar dincolo
  ai dibuit
  ai încercat cercetat cutezat abuzat
  şi după cîteva minute
  ore?
  te-ai decis să duci degetul meu la talpa ta
  şi să-l tragi de acolo pe partea interioară a piciorului tău
  în sus
  înspre genunchi
  înspre coapsă
  înspre vintre
  şi cînd mai sus nu mergea l-ai lăsat să poposească
  fără a căuta fel de a merge mai departe
  să se perinde jur împrejur
  să se piardă
  rătăcească
  fără şovăială nici ici nici colo nici chiar dincolo
  dibuind
  încercînd cercetînd cutezînd abuzînd
  minute?
  ore?

  Linişte.

  Raiul mi se lăsase pe piept antropomorfindu-se în cel peisaj bucolic
  cu cap buclat
  şi obrăjor bucălat
  şi buze bucluc roşu în minte
  şi ochi bucelaţi verde sub pleoape
  şi gură întredeschisă bucşită zîmbete adormite
  şi urechi mititele buclucaşe tot strigînd muşcă-mă muşcă-mă
  şi bucăţele de stele sclipind pe tot corpul cu mine buchinind înţelesuri
  ascunse
  secrete
  trăite.

  La ce te uiţi?

  Ai deschis ochii
  ai căscat
  te-ai întins.

  La fericire.

  Ai închis ochii
  ai adormit din nou
  fericită.

AlteleText

blank

corner
Doiniţe, negriţe

  Uite umbra dă de mine
  Mă înec în mărăcine
  Glasul mi-e pisat în piuă
  Noapte cade peste ziuă
  Iacă vine...
            cine, cine?

  Mai încerc să scriu oleacă
  Geme vorba mea săracă
  Năucită, sîngerîndă
  Că-i aiurea şi-i flămîndă
  Şi-i posacă...
            toacă, toacă,

  Car nevoile povară
  Am unealtă călimară
  Dăltuiesc adînc în fire
  Leg gîndiri cu fir subţire
  Cică-i vară
            iară, iară,

  Cu voroave biciui vîntul
  Cu cuplete chem descîntul
  Cu peniţe crăcănate
  Zgîrii, ce mai am eu, poate
  Cu cuvîntul?...
            cîntul? cîntul?

  Cer un sfat la ciocîrlie
  Mi l-ar da, nici ea nu ştie,
  Timpul zice: ai ciocanul,
  Ai hîrleţul, bolovanul
  Şi hîrtie
            scrie! scrie!

  Cînd... cumătra zgripţuroaie
  Fredonînd o hărmălaie
  Ia ţinuta ei firească
  Lasă coasa să vorbească,
  Măruntaie...
            taie, taie.

AlteleText

blank

corner
Reflexii într-un perete

  Care-i vîrsta mea, ce crezi?

  Nu, te rog, fetiţo, atunci erau încă dinozauri pe pămînt,
  mai taie o leacă din ani.
  Bine, ai ajuns la Decebal, şi asta-i cam exagerat...
  Mircea cel Bătrîn?... bătrîn ar fi fost el pe atunci
  dar aşa bătrîn nu sunt eu pe acum... sau crezi?...
  te apropii... Aurel Vlaicu... încă o leacă...
  adică nu mai există nici leacă?...adică îţi baţi joc de mine...

  Aha, nu-i batjocură, atunci ce-i,
  batjocuriţă?... adică ceva mai micuţă, mai drăgălaşă,
  şi atunci de ce nu batjocurel, sau batjocurică, sau batjocuraşă...
  şi dacă-ţi zic că-i un batjocuroi ce-ai zice,
  că-ţi place să batjocuriceşti?

  Că... eu îmi bat joc de tine? Cu întrebarea mea?
  Tu cu dinozauri si eu cu... ce zici?

  Care-i vîrsta mea, ce crezi?

  Nu, te rog, băiete, am trecut de mult de funde la cosiţe,
  mai adaugă ceva ani.
  Bine, ai ajuns la serbări dansate, şi asta-i cam exagerat...
  primul meu sărut?... tănîră aş fi fost eu pe atunci
  dar aşa tănîră nu sunt eu pe acum... sau crezi?...
  te apropii... prima mea... încă o leacă...
  adică nu mai există nici leacă?...adică îţi baţi joc de mine...

  Aha, nu-i batjocură, atunci ce-i,
  batjocuriţă?... adică ceva mai micuţă, mai drăgălaşă,
  şi atunci de ce nu batjocurel, sau batjocurică, sau batjocuraşă...
  şi dacă-ţi zic că-i un batjocuroi ce-ai zice,
  că-ţi place să batjocuriceşti?

  Că... eu îmi bat joc de tine? Cu întrebarea mea?
  Tu cu funde şi eu cu... ce zici?


  Şi uite aşa am continuat, mînă în mînă,
  eu cu întrebările mele ea cu întrebările ei noi cu întrebările noastre
  fără rost fără răspuns fără nerăbdare
  şi nici nu ne mai gîndeam la timp
  chiar dacă eu mă îndepărtam de dinozauri mai repede ca ea de funde
  şi, credeţi-mă, e posibil
  fără a încălca regulile relativităţii generale.
  Mînă în mînă. Pînă cînd?

  Şi uite aşa am continuat, mînă în mînă,
  eu cu întrebările mele el cu întrebările lui noi cu întrebările noastre
  fără rost fără răspuns fără nerăbdare
  şi nici nu ne mai gîndeam la timp
  chiar dacă eu mă îndepăartam de funde mai încet ca el de dinozauri
  şi, credeţi-mă, e posibil
  fără a încălca regulile relativităţii generale.
  Mînă în mînă. Pînă cînd?


  Mă iubeşti? am strigat la un moment dat
  dar cred că mi-am pierdut vocea în distanţă şi urlete de dinozauri.

  Ce zici? am strigat la un moment dat
  dar cred că prea era pierdută vocea în distanţă şi vise de funde.


  Mîna, unde-i mîna? am panicat.
  Mîna, unde-i mîna? m-am mirat.

AlteleText

blank

corner
De-a hipocoristicelea

  O, fetiţă, puiculiţă
  Ne-am ştiut din grădiniţă
  Cum mînuţă în mînuţă
  Ne ţineam pe cea străduţă
  Unde sub un teişor
  Te-am pupat pe botişor.

  Fetişcancă, năzdrăvancă
  Sprintenică, hoţomancă
  Eu ţi-am scris o poezică
  Care, ce şi cum adică
  Mă topeam de ochişor
  Şi-a tău dulce obrăjor.

  Dulcişoară domnişoară
  Pe-o băncuţă-n serişoară
  Noi ne-am dăruit guriţă
  Şi-o micuţă garofiţă
  Şi-am scobit c-un cuişor
  ‘Te-oi iubi pîn-am să mor’.

  Femeiuşcă, muieruşcă
  Ce-ai mai rîs cînd, goluţ puşcă,
  M-am zvîrlit în iezărel;
  Să-ţi culeg un bucheţel
  Nufăraş şi stufuşor
  Urmărit de-un petrişor.

  Măiculiţă-n odăiţă
  Unde-ar fi cel nalt bădiţă
  Care-odată te iubea
  Doinişoare te cînta?
  Tot mai cînt-un dorişor,
  Trece înc-un anişor.

  Hei, băbică, ce te pică
  Într-un ochi o lăcrămică
  Să tocmeşti într-o steluţă
  Rotunjică şi micuţă
  Ce să lase-a său focşor
  Din geniţă-n dinţisor?

AlteleText

blank

corner
La borna... cîte încă?

  Cloşca-n ziuă cîrîie
  Căţeluşa mîrîie
  Căruciorul hîrîie
  Amintiri mă cotropesc, mă izbesc, mă năucesc
  Spatele îmi pîrîie.

  Puişorii piuie
  Căţeluşii iuie
  O rotiţă ţiuie
  Gîndurile rătăcesc, se lovesc, se opintesc
  Prin plămîni tot chiuie.

  Mai aud un cotcodac
  Fug căţeii la atac
  Roţi turtite sub cerdac
  Cu imagini mă trîntesc, mă brîncesc, mă războiesc
  Cad prin crini şi roş de mac.

  Pe sub pleoape ponosite joacă piese învechite
  Pozne, cîntece şi patimi de cu viaţă răsădite
  Ochiul dragoste cuprinde, vraja inimă aprinde
  Galeşe priviri furate a meu cîntului merinde
  O iubire s-a născut între înger şi biet lut
  Uite-acolo m-am pierdut, tot credeam, tot am crezut...

  Găinuşa obosită
  Căţelusa tolănită
  Înc-o roată paradită
  Mii regrete m-împînzesc, zăpăcesc şi biciuiesc,
  Curge-o inimă, topită.

AlteleText

blank

corner
Începuturi, doi

  Încep să miros busuiocul de mîine
  Şi pală mireasmă de rîncedă pîine
  Un cîntec vrăjit la ureche se-ndură
  Să-mi ducă aminte de-o fragedă gură
  Ce-odată, demult, n-am gustat o amiază
  Cu masa-ntre noi şi cu viaţa de pază.

  Începe salcîmul să-şi scuture frunza
  Iar vîntul de toamnă să-mi perie bunza
  Îmi tremură braţul întins ce-ntr-o seară
  Cu anii vrăjbiţi s-a luat la ocară
  În timp ce-ncerca a tău mijloc să prindă
  Cu tine de cealalată parte de-oglindă.

  Începe şi pătura-ntinsă pe iarbă
  Pe care-am jucat inocenţi babă-oarbă
  Să-mpăture-n dînsa imensa tristeţe
  A ceea cea fost şi s-a dus – frumuseţe,
  În mîini încleştate un dram fericire
  În mîini descleştate un car amintire.

  Începe sărmanul, zbicit calendarul
  De foi să se ţină dar nu are harul
  Adun şi eu foaie, şi frunză, şi cîntec
  Amestec cu pleavă şi spici pe-a meu pîntec
  Încerc să sculptez a ta talpa şi tocul
  Acuşi se-mplineşte-a mea artei sorocul.

  Încep să ascult voce mută de peşte
  Să caut o cioară ce proză citeşte
  Să-mi zic c-ar fi straniu dar nu-i nebunie
  Pierdut te-am pierdut, dar e doar o vecie
  Şi-odată ajuns la a cerului toartă
  În braţe-am s’te iau, că aşa ne e soartă.

AlteleText

blank

corner
Luna

  ‘Intră lună pe fereastră’...
  aşa era numele unei partituri care eu jucam odată, la acordeon,
  chiar erau care dansau la ea, tango.
  Amintire de copil, nu vis de copilărie.

  Vis ce nu visam atunci şi devenit realitate era că va fi subiectul unei poezii
  scrisă mulţi ani mai tîrziu
  acum
  ţie,
  Cosînzeana.

  Fereastra deschisă.
  Luna priveşte ore întregi
  nopţi lungi
  ani

  nu se satură

  ca un deşert care după un Muson încărcat cu ploi torenţiale tot arid, flămînd rămîne
  ca un căpcăun care după ce face de trei ori ocolul pămîntului tot lihnit, flămînd rămîne
  ca un căţel care după ce a supt goale toate ţîţele căţelii tot nesătul, flămînd rămîne

  ca o lună, care cunosc aşa de bine.

  Cutezătoare, luna.
  He, de eram eu om, gîndeşte ea, de mult o răpeam pe fata asta, îşi zice ea
  şi trimite o rază mai întreprinzătoare ca celelalte
  să prindă capul firului care-ţi îmbracă corpul ca cămaşă de noapte
  şi să înceapă să-l tragă

  raza prinde firul
  şi începe să-l tragă
  şi trage şi trage şi trage
  nici nu te trezeşti
  pînă ce rămîne doar... fir

  lung, aşa de lung că atîrnă aproape de sus din lună pînă jos, la pămînt, la tine.

  Şi ce goliciune superbă...

  Invidioasă, luna.
  Curioasă, luna.
  Lasă să plece din adîncuri nepăşite armii întregi de raze să te invadeze
  să-ţi păşească în jurul gleznelor şi între coapse şi deasupra sînilor şi în adîncul buzelor
  ochii, ochii se roagă ea la armatele ei, dar nu reuşesc să pătrundă în dosul pleoapelor

  şi razele îi aduc formele tale să o încînte
  şi catifeaua pielii tale să o dezmierde
  şi căldura corpului tău, ca să freamăte impotentă în distanţa ei
  în frigul ei
  în faptul că e stîncă şi tu eşti femeie şi ea trebuie să accepte nenorocirea ei eternă...

  dar nu verdele, verdele nu i-l aduc.

  Tristă, luna, abătută.
  Roagă văru ei soarele să o eclipseze cîteva minute
  să nu-i vadă vre-un astronom amator lacrimile
  şi trimite firul înapoi să se ţese în jurul tău iar în cămaşă de noapte,
  oftează de e cutremur acolo dar nimeni pe pămînt nu ştie
  şi îngheaţă înapoi.
  Ca şi cum nici nu ar fi fost vie acu cîteva minute.
  Ce ştim noi, oamenii, de lună?

  Te trezeşti.
  Te întrebi cum dracu a trecut buzunarul cămăşii de noapte de la stînga la dreapta
  dar uiţi întrebările
  ştiind ca există o explicaţie foarte firească
  şi că te aşteaptă duşul
  pantofii
  scările

  tramvaiul

  viaţa.

  Luna nu protestă.
  E lună, doar,
  păi cine ar zice că ar fi vie fără să rişte un pietroi în cap?

  Cum adică ce-i cu cucuiul ăsta la mine în cap?... adică... adică...

AlteleText

blank

corner
Pineză

  M-am sculat la o oră oarecare
  noaptea

  febril fără a fi bolnav
  m-am aşezat la masă
  am luat o foaie de hîrtie şi un stilou şi am început să scriu

  o scrisoare poezie

  nu aveam încredere în claviatură
  prea mi se scurgeau cuvintele din cap repede
  prea tremuram
  şi m-am temut că am să pierd firul poveştii care povesteam
  şi trebuia povestită

  am terminat o foaie
  două
  multe
  nici nu ştiu cîte

  sigur că erau greşeli de ortografie
  amestecătură de idei
  mîzgăliri, pete
  nu conta, trebuia să scriu totul într-o singură dată
  să-i îndoi spatele cu povara dragostei
  să-i luminez ochii cu cunoştinţa zbuciumului
  să-i aprind inima
  înainte ca să se aprindă hîrtia

  am terminat.
  Nici nu am recitit.
  Nici nu îmi mai aduc aminte ce am scris.

  Am adunat toate foile
  am ajuns la blocul ei
  am urcat scările la etajul ei
  la uşa ei
  şi le-am fixat toate pe uşă cu o pineză.

  Cînd o să se scoale

  să le gasească
  să le citească
  să mă iubească
  să mă caute.

  Am plecat.

  Pineza era prea scurtă, sau poate tocită
  a făcut un effort dar s-a dat bătută
  s-a desprins
  şi scrisoarea poezie a căzut şi foile s-au împrăştiat pe podeaua culoarului.

  Era devreme cînd a ajuns femeia de serviciu
  a bombănit ceva înjurături la adresa locatarilor
  a măturat totul într-un sac de plastic
  mai erau şi ceva coji de sîmburi
  o mandarină putrezită
  un gîndac înţepenit cu picioarele în sus...
  a plect lăsînd podeaua sclipind de curăţenie.

  S-a sculat. Ea, nu femeia de serviciu.

  Nu le-a găsit
  nu le-a citit
  nu m-a iubit
  nu m-a căutat.

  A trecut o oră
  un an
  mulţi ani

  mai aştept.

  Pesemne am să aştept şi cînd anii au să se termine,
  şi după.
  Cine ştie?

AlteleText

blank

corner
Doiniţă, şase

  Uite cîntă cucul, cîntă
  C-un cocoş se ia la trîntă
  Lîngă el ditai copacul
  Hîrjoneşte biet bumbacul
            Aşezat jos lîngă tine
            Eu îs bine, tare-s bine.

  Raţa măcăie tristeţe
  C-ar vrea alb de frumuseţe
  Trece ş-un dulău cutare
  Zice alb că nu mai are
            Eu un ochi văd, mă priveşte
            A lui verde mă topeşte.

  Iazul prinde-n plasă stele
  Are stuf dar nu nuiele
  Tare-ar vrea să împletească
  La un colţ boltă cerească
            Dară eu, în cap doar una
            Să dau fetei cerul, luna.

  Dimineaţa vine calu
  Se adapă l-a meu malu
  Dau jos şaua, sar în spate
  Fugi căluţe-n văi şi sate
            Pîn-oi da de-a ei izvorul
            O, să-mi potolească dorul.

AlteleText

blank

corner
Doină de ceva şi de nimic

  Cîntă jale
  cîntă flori
  Cîntă-n vale
  de cu zori

  Că s-a dus
  neicuţa
  dus
  Lui mîndruţa
  nu i-a spus

  Unde-a zis muma zbîrcită
  cu-a ei limbă-mpleticită
  De-mi aduci de-acolo pic
  de ceva şi de nimic
  Eu ţi-oi da atunci ceva
  de mîndruţ-a fi a ta

  Uite zile
  cinci să ai
  Mă copile
  adă-mi hai

  Leacu lui
  Paian
  să ung
  C-a meu an
  să torc mai lung.

  A plecat neicuţa-n munte
  făr-a şti ce va să-nfrunte
  Dar căzut a într-un hău
  şi ş-a frînt picioru rău
  Acu zice la un şoim
  pentru atît ş-atîta oim

  Dute-ncolo
  vin la ea
  Du acolo
  ruga mea

  Zi-i să ştie
  c-am
  iubit
  Dar nu i-am
  mărturisit.

  Uite acu un an se trece
  satu-n nuntă se petrece
  Vrăjitoarea dusă, el
  şchiopătează-ncetinel
  N-a adus nimic, ceva,
  şi-i mîndruţa altuia.

AlteleText

blank

corner
ad-hoc, zece

  Am iubit
  mai iubesc
  Am trăit
  mai trăiesc.

  Urmăresc cărarea vieţii cu-a ei fire încîlcite
  Rătăcind printre vitrine cu tot soi de ciori vopsite,
  Zac cuvintele greoaie că abia de se ridică
  Încercînd să făurească din nimica o nimică...
            Spuneţi, ielelor măiestre, n-aţi văzut cumva o zînă
            Care duce-n cobiliţă apă dulce de fîntînă?

  Am gîndit
  mai gîndesc
  Am grăit
  mai grăiesc.

  Uite-aştept pe banca asta, sub un zarzăr putrezită,
  Crizantema-i ofilită, îngheţata îi topită,
  Dar briceagul cîntă versuri şi în scîndură le taie
  Aşchii cad pe dedesubturi şi s-aprind în vîlvătaie...
            Şi cînd o găsiţi îmi ziceţi şi plocon vă voi trimite
            Bluze albe de matasă şi cu farmec împînzite.

  Am sădit
  mai sădesc
  Am snopit
  mai snopesc.

  Făr-astîmpşr cade ploaia în pantofi, în buzunare,
  Lîngă mine-o cioară beată ţopăieşte cu mirare
  Eu la stînga ea la dreapta eu la dreapta ea la stînga
  Ar fi dînsa cu ciupitul ce s-aude... drînga-drînga?...
            Voi veni să-i beau din apă şi apoi să-i beau din gură
            Că apoi, mai ştiţi, un cuget mi-o găseşte şi mi-o fură.

  Ameţit
  ameţesc
  Aiurit
  aiuresc.

  Dimineaţa mă găseşte tolănit într-o băltoacă
  Mă trezec gîndind altunde fără a pricepe boacă
  Lîngă mine foi boţite pîngărite cu cerneală
  Ce-aş fi scris?... o rugăciune?... poezie?... sau trăsneală?...
            Îngîmfat cuconul timpul peste mine trece, zboară,
            Tot ce-am scris face la dînsa o para jumate, chioară.

AlteleText

blank

corner
ad-hoc, păi cam întunecos îi ăsta

  Uite-acum prea sfînt părinte
  Am şi eu o rugăminte
  Dar întîi... poate revistă
  Astei vieţii mele pistă?

  M-ai schiţat o dimineaţă
  Între un căscat ş-o ceaţă
  M-ai facut din lut, noroi
  Mi-ai dat voce de cimpoi
  Moaşa biata, speriată
  A fugit ca apucată
  A mei primii anişorii
  Au căzut din coada ciorii
  Mi-ai dat maldăr de cuvinte
  Nu-aşa darnic cu-a mea minte
  Mi-ai orînduit o viaţă
  Cam sucită şi cam creaţă
  Ici şi colo o visare
  Între bulgări grei de sare
  Anevoie fără voie
  Nu-s Iov da nu-s nici Noe
  Pe un drum mi-ai pus femeie
  Fără să îmi dai şi cheie
  Pe un drum mi-ai pus o rimă
  Am schimbat-o eu în crimă
  Pe un drum mi-ai dat speranţă
  Dar era ş-o Babă Cloanţă
  Şi mai sunt ei ş-alţii spinii
  Mi-au ucis în suflet crinii

  Uite... n-o s-o torc prea lungă
  Poate asta o s-ajungă
  Cam aşa-m ajuns în iarnă
  Lapoviţa toarnă, toarnă

  Şi acuma sfînt părinte
  Am ajuns la rugăminte
  Las’ să fiu blagoslovit
  C-un sfîrşit.

AlteleText

blank

corner
Pe vremea mea

  Pe vremea mea
  românul de rînd iubea poezie,

  nu-i mirare cu nume gen Eminescu, Alecsandri, Coşbuc din care să aleagă
  perlele cele mai rare
  şi sublime
  aproape gratuit.

  Pe vremea mea
  românul de rînd iubea comedie,

  nu-i mirare cu nume gen Tomazian cu Florica lui
  sau Crişan cu imitaţiile lui
  sau Stroe cu Vasilache a lui
  cînd publicul se rostogolea de atîta rîs pe podeaua murdară
  şi nici nu-i păsa.

  Pe vremea mea
  românul de rînd iubea muzica, uşoară sau populară sau de orchestră,
  nu-i mirare cu un Gică Petresscu şi o Maria Tănase şi o Mia Braia
  şi tarafuri de ţigani care puteau să se întreacă cu un Paganini la culmea virtuozităţii
  şi bande de lăutari care topeau suflete
  chiar dacă radioul mai mult şuiera decît transmitea
  iar gramofonul avea un ac care cîntărea un kilo jumate.

  Pe vremea mea
  românul de rînd îşi iubea eroii
  Horia Cloşca Crişan, Tudor Vladimirescu, Ştefan cel Mare, Avram Iancu,
  Griviţa
  Plevna
  Mărăşeşti
  1907.

  Pe vremea mea
  românul de rînd iubea teatru, cinematograf, operă

  chiar şi circ cu echipe de cîini care jucau fotbal
  şi clovni care se tot băteau şi tot spărgeau o chitară care devenea tot mereu mai mică
  pînă ce ultima ieşea de sub o pălărie şi era nu mai mare ca o cutie de chibrituri.

  Pe vremea mea
  românul de rînd îşi iubea pămîntul

  ara, semăna, secera, visa
  şi la nunţi trăgea o bătută de-i scăpărau opincile
  şi îl făcea să uite că nu-i a lui.

  Pe vremea mea românul de rînd nu avea altceva
  era flămînd, sărac
  şi după ore la rînd pentru o sticlă de untdelemn sau un pahar de zahăr sau o pîine
  tot ce-i aducea bucurie în viaţă
  era poezia, comedia, muzica, poveştile eroice şi poveştile de teatru.
  Pe vremea mea românul de rînd citea
  făcea brînzoaice acasă
  dansa la restaurantul din colţ.

  Era şi românul mai puţin de rînd
  ca cerşetorii sau repetenţii sau derbedeii sau lotrii sau ştabii partidului
  şi puteau alege sau erau de o parte a vieţii
  sau de cealaltă
  sau iubeau sau nu
  dar era şi românul fără rînd de loc
  antisemiţii ascunşi fasciştii ascunşi xenofobii ascunşi parveniţii ascunşi sau nu
  ai naibii de haini şi mîrşavi şi afurisiţi
  nu iubeau nimic
  dar prea erau mulţi

  şi tare ne ciocneam la şcoală cu decizii manipulate ei nevrînd să-mi acorde ce mi se cuvenea
  şi tare ne izbeam pe stradă cu pumni şi ocărîri ei nevoind să-mi dea trecere
  şi tare ne războiam gălăgios cu cuvinte şi pietre ei încercînd să-mi astupe gura.

  Eu, am fost de rînd. Şi eu. Copil de rînd. Român de rînd. Om.

  Au trecut anii, mulţi ani au trecut, prea mulţi.
  Cînd aţi plecat voi de aicea, ne-a plecat sufletul, mi-a zis cu accentul ei pur Moldovenesc
  ceea care odată mi-a fost tovarăşa profesoară de română şi diriginte de clasă
  douăzeci de ani mai tîrziu cînd am vizitat-o cu flori, lacrimi în ochii amîndurora.
  Şi, uite, adînc în mine, adînc adînc adînc, poate prea adînc
  dar dacă caut găsesc. Am găsit.
  Tot copil de rînd am rămas.
  Tot român de rînd am rămas.
  Om.

  Şi mîndru, da, ditamai mîndru.

AlteleText

blank

corner
o dragoste

  nu o, dragoste!
  ci
  o dragoste.


  o dragoste


  febrilă
  fără milă

  avară
  ca o fiară

  vîltoare
  opresoare

  cumplită
  răzvrătită


  dar blîndă
  dar plăpîndă

  firavă
  şi suavă

  subtilă
  şi fragilă

  fetiţă
  mioriţă


  nu este
  o poveste

  ci viaţă
  dimineaţă

  cu stele
  micşunele

  pădure
  roş de mure


  flecară
  prin secară

  hazlie
  pe hîrtie

  trăieşte
  clocoteşte

  încîntă
  şi descîntă


  dar biata
  zvăpăiata

  priveşte norii
  zorii

  o elegie
  ştie

  de-i fără soare
  moare.

AlteleText

blank

corner
Relativităţi

  Frumoasă
  e luna,

  rotundă
  plină
  luminoasă
  caldă de fierbe apa, de ar avea apă,
  rece de îngheaţă apa, de ar avea apă.
  Satelit. Sterp.

  Frumuşică
  e fata,

  nu chiar rotundă dar cu rotunjimi
  nu chiar plină dar mi-e plin gîndul cu ea
  nu luminoasă dar îmi luminează drumul
  caldă de îmi fiebe sîngele, de care am,
  rece de îmi fierbe sîngele, ce mi-ar mai rămîne după ce restul s-a evaporat.
  Regină. Splendoare.

  Fierbinte
  e soarele,

  rotund
  plin
  orbitor
  arde de macină atomii înlăuntru lui
  macină de arde atomii înlăuntru lui.
  Stea. Iad.

  Călduţă
  e fata,

  ce-i rotund e perfect
  ce-i plin e absolut
  mă orbeşte cu ochi închişi peste care ochelari negri într-o mină adîncă
  mă arde de îmi macină sufletul şi corpul
  mă macină de îmi arde corpul şi sufletul.
  Crăiasă. Blîndeţe.

  Turbulent
  e pămîntul,

  rotund
  plin
  palid
  mai aruncă un cutremur ici şi colo
  mai asmute un uragan colo şi dincolo.
  Planetă. Indolenţă.

  Zglobie
  e fata,
  rotunjimi de perlă
  plinuri de miere
  roşeţi de mac
  un cutremur îmi încuie beregata şi zăgazurile inimii
  un uragan îmi dirijează raţiunea pe cîmpiile alienaţiei.
  Zînă. Încîntare.

  Se uită la mine.
  Adică?

  O privesc.
  Mă întorc.
  Plec.

  Dacă nu a înţeles...

AlteleText

blank

corner
Săvîrşire Accelerată

  Nu-s sigur,
  poate trebuia să utlizez ‘scadenţă’? Sau ‘expirare’? Sau ‘deces’? Sau...
  Sunt prea numeroase sinonimele şi nu mă simt deajuns cunoscător să aleg pe cel apropriat
  aşa că am ales săvîrşire. Apropriat sau nu. Ce crezi tu?

  Cînd raportul primit/trimis trece de la unu la zece şi ajunge la unu la cinciprezece
  continuă la unu la douăzeci
  şi pe urmă la unu la... cît?
  La douăzeci şi cinci, la cincizeci şi opt, la cît
  înainte ca să decid că săvîrşirea e atinsă, împlinită?
  Sau scadenţa. Sau expirarea. Sau decesul.

  Pămîntul se usucă. Crapă. Buruienele care mai cresc în crăpături se usucă şi ele.
  Totul devine nisip, după atîta şi atîta ani.

  Şi atunci este chiar cel mai apropriat act
  vărsarea cernelii (o, ştiu, am spus-o de atîtea ori)
  ruperea condeiului (o, ştiu, am spus-o de atîtea ori)
  închiderea caietului şi aruncatul lui în foc (o, ştiu, am spus-o de atîtea ori).

  Mai continui,
  sigur că mai continui
  dar odată şi odată ajung,
  şi atunci?

  Şi atunci, pesemne,
  nimic.
  Ai să ştii, cred că ai să ştii. Ce crezi tu?

AlteleText

blank

corner
Repetiţie generală înainte de premiera unei piese de teatru în patru acte care nu va fi jucată niciodată

  piesă:

  Iubiri Astroordinare

  personaje:

  EU (om-bărbat, ochi doi, frumos??? v.m.j. adică vezi mai jos )
  TU (om-femeie, ochi verzi, frumoasă!!! ca sculptată de Michelangelo pictată de Leonardo însufleţită de Dumnezeu în ziua întîia)
  ALŢII (ioc)

  scenă:

  numai pămînt


                                                           Actul I
     (repetiţie generală a proporţiilor biblice cum EU o iubea pe TU, în trecut, cunoscut)

                                                               EU
          (cu un zîmbet în ochi à la Marty Feldman, ţine în mînă o hîrcă, vorbește la ea)

  Aşa cum
  Iacov pe Rahela
  Samson pe Dalila
  David pe Batșeba
  Solomon pe Nikaulē
  Lot pe Edit
  Iov pe Sitis
  Xerxes pe Estera

                                                               TU
                                                    (cumpără un ziar)

  (plătește)

                                                            ALŢII
                                                          (păi ioc)


                                                           Actul II
  (repetiţie generală a proporţiilor mitologice cum EU o iubeşte pe TU, la prezent, momentan)

                                                         EU
    (cu un flirt în sprînceană à la Groucho Marx, aceeași hîrcă în mînă, cu o lumînare aprinsă
                                    înăuntru, vorbește la lumînare)

  Aşa cum
  Ulise pe Penelopa
  Perseu pe Andromeda
  Orfeu pe Euridice
  Paris pe Helena
  Ceix pe Alcione
  Eros pe Psyche
  Leander pe Hero

                                                               TU
                                                      (citește ziarul)

  (citește)

                                                            ALŢII
                                                     (păi ioc am zis)


                                                           Actul III
  (repetiţie generală a proporţiilor capodoperaice cum EU o va iubi pe TU, în viitor, neştiut)

                                                               EU
      (cu un cîntec în nas à la Jimmy Durante, hîrca, lumînarea, mai are și o lopată acum,
                                                  vorbește la lopată)

  Aşa cum
  Pierre pe Nataşa
  Romeo pe Iulia
  Sydney pe Lucie
  Iuri pe Lara
  Tristan pe Izolda
  Cyrano pe Roxane
  Radames pe Aida

                                                               TU
                    (a găsit în ziar niște cuvinte-încrucișate pe care le rezolvă)

  (scrie)

                                                            ALŢII
                               (ioc, ioc, ioc!... pesemne că nu citiţi piesa)


                                                           Actul IV
  (repetiţie generală a proporţiilor istorice cum EU a iubit iubeşte o va iubi pe TU, în toată
                                             istoria scrisă, neterminată)

                                                               EU
  (cu un fluierat în dinţi à la Fernandel, hîrca, lumînarea, lopata, le îmbrăţişează şi vorbeşte
                                                   la toate cu duioşie)

  Aşa cum
  Marc Antoniu pe Cleopatra
  Percy pe Mary Godwin
  Dante pe Beatrice
  Paul pe Joanne
  Shah Jahan pe Mumtaz Mahal
  Sixten pe Elvira
  Tang Xuanzong pe Yang Yuhuan

                                                               TU
                          (a găsit în acelaş ziar şi un rebus pe care îl rezolvă)

  (scrie)

                                                            ALŢII
                           (IOC... dacă scriu cu majuscule poate o să vedeţi)


                                                            Finale

  (EU posedă o conștiinţă ecologică, îngroapă toate, și lopata tot. TU posedă o conștiinţă ecologică și mai evoluată, aruncă ziarul într-un container de reciclare. ALŢII ioc pînă acum, tot ioc mai departe fără să fie chestie de conștiinţă ecologică la ei.)


                                                              Fine

AlteleText

blank

corner
Chestia cu muzele

  M-am decis să încui toate muzele, fie ele cîte ar fi.

  Parte în pod, parte în beci, parte în hambar,
  sunt toate locurile astea mari
  bine luminate
  bine aerisite
  bine mobilate cu paturi de mătase, fotolii de pluş, bucătării complet amenajate,
  îmi iubesc muzele, am grijă de ele, au grijă şi ele de mine
  chiar dacă ne certăm cîteodată,
  dar
  m-au cam obosit.

  Cît timp poţi să te uiţi la un ecran gol, în aşteptare?
  Cît timp poţi să gîndeşti în termeni de poate, pesemne, cred că?
  Cît timp poţti să vorbeşti la lampă, fie chiar lampa cea mai bătută în nestemate din lume
  şi din inimă?

  şi muzele mereu mă aţîţă
  mă împintenează
  mă trag de veriga virtuală înfiptă în columela nasului
  şi nu mă lasă pînă nu vărs ceva pe hîrtie, sau pe ecran, sau cel puţin pe sub pleoape.
  Aşa că m-am decis să le încui, pe toate.

  Mai sunt cîteva care zboară haihui,
  o să le prind şi pe ele. O să le închid. Cu timpul. Acuşi.

  Las totuşi şi o cheie înăuntru, că broasca uşilor poate fi deschisă de amîndouă părţi
  şi dacă li se năzare din cînd în cînd să mă chinuie, sunt la urma urmelor doar copile,
  bine, le permit.
  Dar le rog să nu o facă.

  Aşteptaţi, măi muzelor,
  pînă auziţi linişte absolută de cealaltă parte a uşii voastre
  şi atunci năvăliţi din nou în lume şi căutaţi alt fraier.
  O să găsiţi, vă promit.

  Dar ăsta aici, s-a dus.
  Slavă Domnului, ziceţi şi voi şi zicea şi el, la urmă.

AlteleText

blank

corner
Poezie?

  Mi-a spus acu, recent,
  o fiinţă minunată
  adorabilă şi adorată
  spre a cărei lac culoare smarald
  curg toate gîndurile mele culoare tulbure,

  mi-a spus
  că nu scriu poezie.

  Că scriu în fond naraţiune mai largă ca pagina de hîrtie
  o tai în măsuri mai înguste ca pagina de hîrtie
  şi aliniez totul în linii una sub alta
  şi asta-i ce chem eu poezie.
  Adică iau un stînjen şi-l tai în lat-de-palmă bucăţi şi zic că măsoară altfel.
  Adică iau pociumbi şi-i tai în ţăruşi şi fac cum ar fi un altfel de băţ.
  Adică iau o macaroană o tai bucăţele şi o vînd ca rigatoni italian.
  Adică fac ca zeci de miile de studenţi de literatură
  scuipaţi de facultăţile de literatură peste tot în lume unde pretind că învaţă literatura
  şi unde îi învaţă să scrie un text
  să-l taie la milimetru ca restul de text
  să le aranjeze de sus în jos aşa ca să arate ca un dreptunghi care ar încînta şi un Pitagora
  irelevant care cuvînt termină care începe care sare o strofă
  şi asta-i ce cheamă ei poezie.
  Şi ce eu dispreţuiesc.

  Interesantă idee a celei fiinţe minunate
  adorabil adorate
  spre a cărei lac culoare smarald
  curg toate gîndurile mele culoare tulbure.
  M-a pus pe gînduri. Poate are dreptate.
  M-am pus la citit,
  noroc că de obicei (mai cam totdeauna) uit ce scriu aproape imediat
  aşa că am găsit interesant ceea ce citeam, chestii vechi dar cu ochi noi.
  Ei, bine, ce să vă zic?
  Am găsit că are drepatate. Şi am găsit că nu are dreptate.
  Cu aceleaşi rînduri.
  Fiindcă, vedeţi voi fraţilor,
  depinde cine citeşte
  şi mai depinde cum citeşte cine citeşte.

  Uite, am să explic ceva care nu credeam că voi avea nevoie vreodată a explica.

  Poate omul citi obiectiv.
  Poate omul citi subiectiv.
  Poate fiinţa citi obiectiv.
  Poate fiinţa citi subiectiv.
  De scris, scriu eu subiectiv. Fapt.
  Şi credeam că fiinţa citeşte subiectiv. Nu fapt, dar ce cuvînt să folosesc – credinţă?

  Obiectiv citeşti un ziar, o lecţie de şcoală, o carte de telefoane, o listă de piaţă.
  Obiectiv nu ai răbdare
  nu eşti atent nici la sensul cuvintelor
  nici la ordinea cuvintelor
  nici la lungimi de frază la pauze impuse la sărit de strofe la semne de punctuaţie
  la metafore
  la greşeli intenţionate
  la diferenţa între ironie şi sarcasm şi glumă şi buf
  la adevăruri ascunse abia aşteptînd a fi găsite interpretate descifrate tîlcuite.
  Subiectiv, pe de altă parte, ai răbdare,
  citeşti ceva care are ceva care îţi atinge inima. Sufletul. Da, şi intelectul.
  Ceva care îţi este scris numai ţie
  şi ştii
  şi numai tu poţi simţi sensul cuvintelor
  ordinea cuvintelor
  lungimile de frază şi pauzele impuse şi toate celelalte aspecte gîndite mai sus
  şi altele, negîndite mai sus.

  Pesemne că
  fiinţa cea minunată
  cea adorabilă şi adorată
  citeşte poeziile scrise de mine, în mod obiectiv, ca un ziar.
  Nu subiectiv, cum sunt scrise.
  Ca scrisori de dragoste.

AlteleText

blank

corner
Hîrb

  Apa curge din izvor
  murmură... amor, amor!
  e pe ducă
  se usucă
  şi de vîrstă şi de dor,

  Cade vrabia din soare
  se întreabă... oare, oare?
  sub aripe
  zboară clipe
  iar în juru-i ziua moare,

  Se rostogoleşte-n vale
  bolovanul... cale, cale
  iar m-ai dus
  la apus
  dar de răsărit mi-e jale,

  Seara creşte în pădure
  zmeură şi... mure, mure
  cad zdrobite
  sub copite
  şi nechez de iepe sure,

  Iarna surpă peste vară
  hei, fetiţă... iară, iară
  ai plecat
  mi-ai lăsat
  licurici topiţi în ceară.

  Iar cerneala roade cotul
  mîzgăleşte... totul, totul,
  hîrb crăpat
  aruncat
  e poetul, idiotul.

AlteleText

blank

corner
O lecţie de poezie

  O lecţie de poezie?

  Nu, nu de scris,
  scris poezii nu se învaţă, se naşte.
  Nu, nu de scris.
  De citit.

  Citit poezii da se învaţă,
  chiar şi fără şcoală.
  Chiar foarte simplu.
  Chiar doar în cîteva cuvinte.

  O poezie se citeşte cu inima.

  Simplu, nu?
  Orice altceva s-ar zice să nu crezi,
  e minciună.

  O, ce greşeală impardonabilă fac cititorii de rînd
  criticii
  profesorii de universitate
  tu
  cînd toată astă onorabilă lume citeşte cu creierul.

  O, se abominaţiune, ce abominabilă abominaţiune.

AlteleText

blank

corner
Lumină. Relativ.

  Lumina s-a stins.
  Întunericul s-a întunecat, mai mult.
  Ce a rămas?
  Lumînări dacă dau chibrit la ele
  vulcan dacă erupe
  licurici dacă sunt între naştere şi moarte.
  Scăpărat de cremene.
  Smaralde
  dacă ridici pleoapele şi laşi inima să le aprindă.

  Uite, deschid palmele şi las praf să cadă.
  Nu-i praf obişnuit, îi praf vrăjit.
  Vraja este că dacă iei oleacă din el şi-l arunci pe mine... dispar.
  Nu o să ajute cu lumina. Lumina mea.
  Dar pesemne o să ajute cu lumina. Lumina ta. Pesemne. Sigur.

AlteleText

blank

corner
Epi –tet –taf –log –gon –fanie... etc.

  Cînd în sfîrşit
  te-ai topit
  a fost prea tîrziu.

  Am apus
  m-am dus
  să caut adevărul despre rai.

  Am descoperit un nimic
  unic
  nici măcar iad nu există.

  O cioară m-a găsit
  s-a oprit
  mi-a zis că La Fontaine trebuia să scrie o fabulă despre mine.

  Cel nătăfleaţă
  cu para-i mălăiaţă
  care n-a găsit nici un fel să muşte din ea.

  Undeva oasele mele
  printre viermi şi viorele
  mai zgîrie ceva versuri.

AlteleText

blank

corner
Sigillum

  Se spune
  versete vechite, străbune
  sau scrise cu rest ponosit de cărbune
  c-o dragoste naşte ca pete în soare
  dar fără o inimă dragostea moare,
  nici ştiinţă, nici minune.

  Iamb etic
  dactil sau molîu sau frenetic
  troheu zămislit languros sau acetic
  scrisori abătute, ascunse, uitate
  cu lacrimi de mici lumînări sigilate
  pier la sîn de gînd eretic.

  Lumină
  topită la miez de răşină
  cu resturi de zîmbet trecut se îmbină
  şi zace, aşteaptă ca-n secole multe
  cuvinte ce-am scris, cepelege, oculte
  s-ar trezi în strofă fină.

  Văratic
  e simţul, duios dar sălbatic
  ca doina de dulce, ca zimbrul zănatic
  se scurge prin oase, pătrunde în sînge
  din ochi înspre zare cu dor se răsfrînge,
  ce aşteaptă, dus, extatic?

  Iar vise
  iar tainice şoapte-n culise
  iar zmei de hîrtie cu litere scrise
  în rînd după rînd stilizat ca enigmă
  cu virgule, puncte dospite ca migmă
  iarăşi încîntări promise.

  A fost
  cum nicicînd niciodată n-a fost
  un stih cam trăznit dar şi fără de rost
  plecat-a o inimă să cucerescă
  la ochi ş-a lui verde să se ploconească...
  ş-a pierit, sălciu, anost.

AlteleText

blank